DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1748/2008 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 23/12/2008

Modificari ulterioare aduse
 • OUG nr. 7/2009, privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Ordonanta de urgenta nr. 7/2009

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala

  In baza prevederilor art. 3 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008, si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

  presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

  Art. I
  Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 2 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. La articolul 2, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
  "d) «Decizie de stabilire a diferentelor de taxa pe poluare pentru autovehicule», cod 14.13.02.50/d, prevazuta in anexa nr. 5."
  2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 3. - Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor de decizii prevazute la art. 2 sunt prezentate in anexa nr. 6."
  3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 4. - Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin."
  4. Anexa nr. 5 "Caracteristici de tiparire - modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor de decizii" se inlocuieste cu anexa nr. 5 "Decizie de stabilire a diferentelor de taxa pe poluare pentru autovehicule", al carei continut este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
  5. Dupa anexa nr. 5 se introduce o noua anexa, anexa nr. 6 "Caracteristici de tiparire - modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor de decizii", al carei continut este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. II
  Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. III
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 986/2008)

  
          SIGLA
         MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
        Nr. inregistrare ....................               AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
     Data ........./.........../.......... Numar de operator de date
    Unitatea fiscala ..............    cu caracter personal - 1067 
  
  


  DECIZIE
  de stabilire a diferentelor de taxa pe poluare pentru autovehicule

  Denumire/Nume, prenume contribuabil: ........................................
  Cod de identificare fiscala .................................................
  Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea .................., str. .............. nr. ......., bl. ...... sc. ........, ap. ........, judetul/sectorul ...........
  In temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste diferenta de taxa de poluare pentru autovehicule, pozitiva/negativa, in suma de: ................, calculata ca diferenta intre:
  - taxa pe poluare pentru autovehicule datorata potrivit legii, in suma de: ..................;
  - taxa pe poluare pentru autovehicule stabilita prin Decizia nr. .......... de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule in suma de: ............... .
  Prezenta decizie reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata conform legii.
  Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelasi act normativ.
            APROBAT                 AVIZAT                 INTOCMIT
  Functia: ............................  Functia: ............................  Functia: ............................
  Numele si prenumele: ................  Numele si prenumele: ................  Numele si prenumele: ................
  Semnatura si stampila: ..............  Semnatura: ..........................  Semnatura: .......................... 
  
  


  Cod MEF 14.13.02.50/d


  ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 986/2008)


  CARACTERISTICI DE TIPARIRE
  modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului de decizii

  1. Denumire: "Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule"
  1.1. Cod MEF: 14.13.02.50
  1.2. Format: A4/t1 (numar variabil de pagini)
  1.3. Caracteristici de tiparire:
  - pe o singura fata
  - se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare
  1.4. Se difuzeaza: gratuit
  1.5. Se utilizeaza la: calculul taxei pe poluare pentru autovehicule
  1.6. Se intocmeste in 2 exemplare de organul fiscal competent
  1.7. Circula:
  - 1 exemplar la contribuabil
  - 1 exemplar la organul fiscal competent
  1.8. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
  2. Denumire: "Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing"
  2.1. Cod MEF: 14.13.02.50/1
  2.2. Format: A4/t1 (numar variabil de pagini)
  2.3. Caracteristici de tiparire:
  - pe o singura fata
  - se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare
  - contine anexa sub forma tabelara
  2.4. Se difuzeaza: gratuit
  2.5. Se utilizeaza la: calculul taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing
  2.6. Se intocmeste in 2 exemplare de organul fiscal competent
  2.7. Circula:
  - 1 exemplar la contribuabil
  - 1 exemplar la organul fiscal competent
  2.8. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
  3. Denumire: "Decizie de stabilire a diferentelor de taxa pe poluare pentru autovehicule"
  3.1. Cod MEF: 14.13.02.50/d
  3.2. Format: A4/t1 (numar variabil de pagini)
  3.3. Caracteristici de tiparire:
  - pe o singura fata
  - se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare
  3.4. Se difuzeaza: gratuit
  3.5. Se utilizeaza la: stabilirea diferentelor de debit pozitive sau negative, in situatii cum sunt: erori materiale aparute in documentatia depusa de contribuabil sau in documentele emise de organul fiscal
  3.6. Se intocmeste in 2 exemplare de organul fiscal competent
  3.7. Circula:
  - 1 exemplar la contribuabil
  - 1 exemplar la organul fiscal competent
  3.8. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Poate fi de interes si:
  Ordin 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera
  Ordin 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei de poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si
  HG 1121/2013 pentru modificarea si completarea HG 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea HG 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si
  Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
  OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta de urgenta 9/2013
  OUG 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege. Ord
  Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari defi
  HG 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
  Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Lege nr. 9/2012
  HG 45/2011 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008
  Taxa de poluare. OUG 118/2010 privind modificarea si completarea OUG 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Ordonanta de Urgenta 118/2010
  OUG 40/2010 pentru modificarea OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Ordonanta de Urgenta nr. 40/2010
  HG 133/2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Hotararea nr. 133/2010
  Legea nr. 335/2009 privind respingerea OUG nr. 208/2009 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule. Lege 335/2009
  OUG nr. 7/2009, privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Ordonanta de urgenta nr. 7/2009
  OUG nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
  Hotarare privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, hotarare nr. 1408/2007
  Hotarare nr. 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere
  OUG nr. 50/2008, ordonanta de urgenta pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
  Hotarare nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masuri
  Efectele recunoasterii vinovatiei in dreptul penal
  Cotoi Florin,Brutaru Versavia,Cotoi Florin,Brutaru Versavia

  Pret: 39.9 lei
  33.92 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  88 useri online

  Useri autentificati: