DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG nr. 23/2008, ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al RomanieiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din 28/08/2008

Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inadvertenta identificata, va rugam sa ne contactati la office@dreptonline.ro

Versiunea a fost consolidata cu urmatoarele prevederi:
 • Legea nr. 224/2009

  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

  Art. I
  Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  - La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
  «Imaginea si formatul, consacrate, ale publicatiei "Monitorul Oficial al Romaniei" cuprinse in anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.»

  - La articolul 5, dupa litera B, se introduce o noua litera, litera B1 , cu urmatorul cuprins:
  «B1. actele birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit legii;»

  - La articolul 5, dupa litera E se introduce o noua litera, litera E^1, cu urmatorul cuprins:
  «E^1. deciziile primului–ministru, potrivit legii; »"

  1. La articolul 5, dupa litera H se introduce o noua litera, litera H^1, cu urmatorul cuprins:
  "H^1. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;".

  1^1 . La articolul 5, litera I se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «I. deciziile pronuntate de Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, ca urmare a solutionarii recursurilor in interesul legii;»"

  2. La articolul 5, dupa litera I se introduce o noua litera, litera I^1, cu urmatorul cuprins:
  "I^1. deciziile si hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului, pronuntate in cazurile in care statul roman are calitatea de parat;"

  2^1. La articolul 6, dupa litera D se introduc doua noi litere, literele D^1 si D^2, cu urmatorul cuprins:
  «D^1. intrebari adresate de deputati, respectiv de senatori Guvernului, ministrilor sau altor conducatori ai organelor administratiei publice la care nu s-a raspuns;
  D^2 . alte acte prevazute de lege."

  3. Inaintea actualului articol 91 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmatorul cuprins, actualul articol 9^1 devenind articolul 9^2:
  "Art. 9^1
  In Partea a VI-a se publica anunturile privind atribuirea contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune de lucrari si servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, precum si alte anunturi stabilite prin dispozitii legale."

  3^1 . Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 10
  Actele care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si Partea a II-a se inainteaza Secretarului general al Camerei Deputatilor pe suport hartie, in copie certificata sub semnatura conducatorului sau a loctiitorului si pot fi transmise si prin e-mail, in fisier electronic certificat prin semnatura electronica de catre emitenti.

  3^2. La articolul 13 alineatul 2, teza a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  Republicarea se face potrivit legii"

  4. La capitolul III, dupa sectiunea a 2-a se introduce o noua sectiune, sectiunea a 2^1-a, intitulata "Accesul la publicatia Monitorul Oficial al Romaniei", cuprinzand articolele 15^1 si 15^2, cu urmatorul cuprins:
  "SECTIUNEA a 2^1-a
  Accesul la publicatia Monitorul Oficial al Romaniei
  Art. 15^1
  Regia Autonoma «Monitorul Oficial» editeaza Monitorul Oficial al Romaniei atat in format tiparit, cat si in format electronic, pe care il pune la dispozitia tuturor categoriilor de utilizatori contra cost.

  Art. 15^2
  Regia Autonoma «Monitorul Oficial» realizeaza un produs electronic continand actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet si este disponibil, in varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte. Sumarele monitoarelor oficiale sunt accesibile permanent."

  5. Articolul 16 se abroga.

  6. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 17
  Cheltuielile determinate de publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I, III – VII si a celor prevazute la art. 6 lit. D, se suporta de catre emitenti, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotarare a Biroului permanent al Camerei Deputatilor, la propunerea Regiei Autonome «Monitorul Oficial». Hotararea Biroului permanent al Camerei Deputatilor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Fac exceptie de la prevederile alin. 1 actele a caror publicare este prevazuta de Constitutie, deciziile primului-ministru si actele care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a, ale caror cheltuieli aferente publicarii se suporta de Regia Autonoma «Monitorul Oficial» din bugetul propriu."

  7. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 18
  Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se editeaza, in traducere, si in limba maghiara. Pentru Partea I in limba maghiara, cheltuielile de publicare se suporta de catre Camera Deputatilor."

  8. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 19
  Procedura publicarii in partile I-VII, procedura republicarii si a rectificarii, precum si cea a publicarii unor acte normative in numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin al secretarului general al Camerei Deputatilor."

  8^1. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1 , cu urmatorul cuprins:
  «Art. 20^1
  Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii se aplica Regiei Autonome "Monitorul Oficial", cu exceptia achizitiilor de materii prime, materiale si servicii destinate in exclusivitate operatiunilor contractuale, altele decat cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care serveste interesului public"

  Art. II
  In aplicarea prevederilor art. 15^2 din Legea nr. 202/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, aparitiile publicatiei Monitorul Oficial al Romaniei anterioare intrarii in vigoare a prezentei ordonante se transpun in format electronic de catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial", in baza unui program aprobat de secretarul general al Camerei Deputatilor si in limita sumelor aprobate prin bugetul anual al Camerei Deputatilor.

  Art. III
  Ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei ordonante, bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se va rectifica.

  Art. IV
  Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica dupa aprobarea prin lege a acesteia, dandu-se textelor o noua numerotare.

  Art. V
  Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I pct. 5, 6 si 7, care intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2009.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. Lege nr. 8/2016
  OUG 32/2015 privind infiintarea Garzilor forestiere. Garzile forestiere
  HG 82/2014 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII. Hotarare nr. 82/2014
  Legea 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata 2013
  Ordinul 2459/2012 privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei
  OUG 36/2012 privind unele masuri de reorganizare si pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 36/2012
  Hotararea 14/2011 pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea si controlul activitatii consultantilor fiscali
  Ordin nr. 1171/1787/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1849/401/2008 privind monitorizarea platii unor drepturi de natura sociala
  Ordin 1432/2010 privind procedurile publicarii, republicarii si rectificarii, precum si ale publicarii in numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor in Monitorul Oficial al Romaniei
  HG 79/2010 privind infiintarea Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei. Hotararea nr. 79/2010
  HG nr. 1482/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
  Lege nr. 224/2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei
  OG nr. 1/2009, ordonanta pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare
  Monitorul Oficial 2006 - 2007
  Ordin nr. 1339/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri
  Hotarare nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII
  Hotarare nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
  Ordin nr. 82/2008 privind aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare pentru Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013
  Regulament privind monitorizarea sistemelor de plati, a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare si a instrumentelor de plata, regulamentul nr. 9/2007
  Ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, oug nr. 37/2008
  Revista Romana de Drept International nr. 14-15/2012
  Editura C.H. Beck,Editura C.H. Beck

  Pret: 39.9 lei
  33.92 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  26 useri online

  Useri autentificati: