DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 224/2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al RomanieiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 9 iunie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 23 din 27 august 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, adoptata in temeiul art. 1 pct. V.5 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 28 august 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte, cu urmatorul cuprins:
"- La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
«Imaginea si formatul, consacrate, ale publicatiei "Monitorul Oficial al Romaniei" cuprinse in anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.»
- La articolul 5, dupa litera B, se introduce o noua litera, litera B1 , cu urmatorul cuprins:
«B1. actele birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit legii;»
- La articolul 5, dupa litera E se introduce o noua litera, litera E^1, cu urmatorul cuprins:
«E^1. deciziile primului–ministru, potrivit legii; »"

2. La articolul I punctul 1, litera H^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "H^1. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;"

3. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1 , cu urmatorul cuprins:
"1^1 . La articolul 5, litera I se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«I. deciziile pronuntate de Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, ca urmare a solutionarii recursurilor in interesul legii;»"

4. La articolul I punctul 2, litera I^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"I^1. deciziile si hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului, pronuntate in cazurile in care statul roman are calitatea de parat;"

5. La articolul I, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:
"2^1. La articolul 6, dupa litera D se introduc doua noi litere, literele D^1 si D^2, cu urmatorul cuprins:
«D^1. intrebari adresate de deputati, respectiv de senatori Guvernului, ministrilor sau altor conducatori ai organelor administratiei publice la care nu s-a raspuns;
D^2 . alte acte prevazute de lege.»"

6. La articolul I, dupa punctul 3 se introduc doua noi puncte, punctele 3^1 si 3^2, cu urmatorul cuprins:
"3^1 . Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 10
Actele care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si Partea a II-a se inainteaza Secretarului general al Camerei Deputatilor pe suport hartie, in copie certificata sub semnatura conducatorului sau a loctiitorului si pot fi transmise si prin e-mail, in fisier electronic certificat prin semnatura electronica de catre emitenti.
3^2. La articolul 13 alineatul 2, teza a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins: «Republicarea se face potrivit legii.»"

7. La articolul I punctul 4, articolul 15^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15^2
Regia Autonoma «Monitorul Oficial» realizeaza un produs electronic continand actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet si este disponibil, in varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte. Sumarele monitoarelor oficiale sunt accesibile permanent."

8. La articolul I punctul 6, articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
Cheltuielile determinate de publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I, III – VII si a celor prevazute la art. 6 lit. D, se suporta de catre emitenti, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotarare a Biroului permanent al Camerei Deputatilor, la propunerea Regiei Autonome «Monitorul Oficial». Hotararea Biroului permanent al Camerei Deputatilor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Fac exceptie de la prevederile alin. 1 actele a caror publicare este prevazuta de Constitutie, deciziile primului-ministru si actele care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a, ale caror cheltuieli aferente publicarii se suporta de Regia Autonoma «Monitorul Oficial» din bugetul propriu."

9. La articolul I, dupa punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu urmatorul cuprins:
"8^1. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1 , cu urmatorul cuprins:
«Art. 20^1
Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii se aplica Regiei Autonome "Monitorul Oficial", cu exceptia achizitiilor de materii prime, materiale si servicii destinate in exclusivitate operatiunilor contractuale, altele decat cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care serveste interesului public.»"

10. Dupa articolul V se introduce anexa care face parte integranta din prezenta lege.


ANEXA (Anexa la Legea nr. 202/1998)


Sigla Monitorul Oficial nu este inclusa in prezentul material. Pentru consultarea ei, va recomandam www.monitoruloficial.ro


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. Lege nr. 8/2016
OUG 32/2015 privind infiintarea Garzilor forestiere. Garzile forestiere
HG 82/2014 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII. Hotarare nr. 82/2014
Legea 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata 2013
Ordinul 2459/2012 privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei
OUG 36/2012 privind unele masuri de reorganizare si pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 36/2012
Hotararea 14/2011 pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea si controlul activitatii consultantilor fiscali
Ordin nr. 1171/1787/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1849/401/2008 privind monitorizarea platii unor drepturi de natura sociala
Ordin 1432/2010 privind procedurile publicarii, republicarii si rectificarii, precum si ale publicarii in numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor in Monitorul Oficial al Romaniei
HG 79/2010 privind infiintarea Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei. Hotararea nr. 79/2010
HG nr. 1482/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
OG nr. 1/2009, ordonanta pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare
Monitorul Oficial 2006 - 2007
Ordin nr. 1339/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri
Hotarare nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII
Hotarare nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
OG nr. 23/2008, ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei
Ordin nr. 82/2008 privind aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare pentru Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013
Regulament privind monitorizarea sistemelor de plati, a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare si a instrumentelor de plata, regulamentul nr. 9/2007
Ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, oug nr. 37/2008
Noul Cod al insolventei. Note. Corelatii. Explicatii
Ratoi Alexandru-Serban,Sorescu Irina,Piperea Mirela,Dimitriu Alexandru,Antonache Catalin,Piperea Petre,Coordonator Gheorghe Piperea,Ratoi Alexandru-Serban,Sorescu Irina,Piperea Mirela,Dimitriu Alexandru,Antonache Catalin,Piperea Petre,Coordonator Gheorghe Piperea

Pret: 129 lei
109.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
65 useri online

Useri autentificati: