DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Lege nr. 60/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 255 din 17 aprilie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 696 din 30 septembrie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, punctul 1, articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) regulament – Regulamentul pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotararea Guvernului nr. 802/1999, cu modificarile si completarile ulteriaore;
b) operator – persoana fizica sau juridica autorizata sa efectueze inregistrarea avizelor de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
c) agent – persoana fizica sau juridica imputernicita de operatori sa efectueze direct inregistrarea avizelor de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
d) arhiva – Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM);
e) aviz de inscriere, dupa caz: avizul de inscriere a impotecii si a celorlalte operatiuni asimilate acesteia, denumit in continuare aviz de ipoteca; avizul de fiducie; avizul prin care se realizeaza publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a caror inscriere este prevazuta de lege, denumit in continuare aviz specific; avizul de inscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006 privind securitatea creantelor; avizul de inscriere a ipotecii conform Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare.


(2) Avizul de ipoteca reprezinta avizul de inscriere a ipotecii si a celorlalte operatiuni juridice prevazute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, si poate fi:
1. avizul de constituire a ipotecii si de inscriere a celorlalte operatiuni juridice supuse prevederilor Codului civil, in ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitatea si executarea, denumit in continuare aviz de ipoteca initial;
2. avizul modificator al avizului de ipoteca initial, vizand descrierea bunului ipotecat, numele/denumirea debitorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricarei erori materiale survenite si alte modificari reglementate de lege;
3. avizul de cesiune a creantei ipotecare;
4. avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca initial;
5. avizul de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;
6. avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial;
7. avizul de stingere a avizului de ipoteca initial datorita executarii obligatiei garantate ori renuntarii creditorului la intreaga ipoteca;
8. avizul de nulitate pentru motivul de anulare sau constatarii nulitatii contractului de ipoteca;
9. avizul de inscriere a intentiei de constituire a unei ipoteci;
10. avizul de transformare a avizului de inscriere a intentiei de constituire a ipotecii in aviz de ipoteca initial;
11. avizul de mentinere a ipotecii;
12. avizul de actualizare a datelor;
13. avizul de executare a bunului ipotecat;
14. avizul de preluare in contul creantei;
15. avizul de cesiune a ipotecii;
16. avizul de schimbare a rangului ipotecilor;
17. avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial.

(3) Avizul de fiducie reprezinta avizul de mentionare in arhiva a fiduciei si poate fi:
1. avizul de fiducie initial;
2. avizul de accedptare a fiduciei de catre beneficiar;
3. avizul modificator al avizului de fiducie initial;
4. avizul de stingere a avizului de fiducie initial;
5. avizul de nulitate a avizului de fiducie initial;
6. avizul de reactivare a avizului de fiducie initial.

(4) Avizul specific este avizul prin care se realizeaza publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a caror inscriere este prevazuta de lege si poate fi:
1. avizul specific initial;
2. avizul modificator al avizului specific initial;
3. avizul de prelungire a avizului specific initial;
4. avizul de stingere a avizului specific initial;
5. avizul de nulitte a avizului specific initial;
6. avizul de reactivare a avizului specific initial.

(5) Avizul de ipoteca – creante securitizate reprezinta avizul de inscriere a ipotecii conform Legii nr. 41/2006 si poate fi:
1. avizul de ipoteca initial – creante securitizate;
2. avizul modificator al avizului de ipoteca initial – creante securitizate;
3. avizul de reducere a ipotecii – creante securitizate;
4. avizul de extindere a ipotecii – creante securitizate;
5. avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial – creante securitizate;
6. avizul de stingere a avizului de ipoteca initial – creante securitizate;
7. avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial – creante securitizate;
8. avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial – creante securitizate.

(6) Avizul de ipoteca – obligatiuni ipotecare reprezinta avizul de inscriere a ipotecii conform Legii nr. 32/2006 si poate fi:
1. avizul de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare;
2. avizul modificator al avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare;
3. avizul de reducere a ipotecii – obligatiuni ipotecare;
4. avizul de extindere a ipotecii – obligatiuni ipotecare;
5. avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare;
6. avizul de stingere a avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare;
7. avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare;
8. avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare."

2. La articolul I, punctul 2, alineatul (2) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ipotecile mobiliare, gajul, precum si orice alte operatiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede inscrierea in arhiva in vederea efectuarii publicitatii, se inscriu in arhiva prin completarea, in mod corespunzator, a formularelor de aviz de ipoteca mobiliara."

3. La articolul I, punctul 2, dupa alineatul (2) al articolului 2 se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Controlul asupra contului satisface cerinta publicitatii ipotecii mobiliare numai prin inscrierea ipotecii mobiliare in arhiva.
(2^2) In cazul ipotecilor mobiliare pentru care publicitatea se realizeaza prin control in conditiile art. 2.410 alin. (2) din Codul civil, prioritatea mentionata de art. 2.426 din Codul civil este conferita numai acelei ipoteci mobiliare care a indeplinit si formalitatile de publicitate la arhiva."

4. La articolul I punctul 3, litera g) a alineatului (2) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) supravegheaza desfasurarea activitatii operatorilor si agentilor acestora in conformitate cu regulile de concurenta, sesizeaza Consiliul Concurentei cu privire la incalcarea acestora si poate suspenda sau revoca dreptul de a efectua operatiuni de inregistrare in arhiva, atunci cand exista probe suficiente cu privire la practicile respective. Masurile luate isi vor produce efectele pana la solutionarea definitiva a cauzei, potrivit dispozitiilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulteriaore; dupa acest moment, Autoritatea de Supraveghere va dispune masuri in concordanta cu decizia Consiliului Concurentei sau, dupa caz, a instantei judecatoresti;".

5. La articolul I punctul 5, alineatul (5) al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Corpul operatorilor participa impreuna cu Autoritatea de Supraveghere la elaborarea de reguli interne pentru administrarea si operarea arhivei, precum si la elaborarea regulamentului pentru organizarea si functionarea AEGRM, cu respectarea dispozitiilor Codului civil, a prezentei ordonante si a regulamentului."

6. La articolul I punctul 6, alineatul (5^1) al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5^1) Actele prevazute la alin. (5) se adopta de catre Autoritatea de Supraveghere."

7. La articolul I punctul 7, partea introductiva a articolului 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
Pentru obtinerea autorizatiei de operaator, persoanele interesate vor inainta Autoritatii de Supraveghere urmatoarele documente:".

8. La articolul I punctul 8, alineatul (7) al articolului 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Solicitantului care nu va completa documentatia in termen de 45 de zile de la comunicarea adresei in acest sens de catre Autoritatea de Supraveghere i se va respinge cererea de autorizare. De la completare curge un nou termen de 45 de zile pentru solutionarea cererii."

9. La articolul I, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu urmatorul cuprins:
"10^1. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 18
(1) Decizia Autoritatii de Supraveghere de revocare a autorizatiei de functionare va fi publicata pe pagina web a arhivei si va produce efecte incepand cu aceasta data.»"

10. La articolul I punctul 11, alineatul (1) al articolului 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Operatorii sunt obligati sa garanteze profesional pentru eventualele prejudicii rezultand din inregistrarea necorespunzatoare a avizelor de inscriere."

11. La articolul I punctul 13, alineatul (1) al articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1) Prejudiciile cauzate prin activitatea de inscriere desfasurata de operator potrivit dispozitiilor Codului civil, prezentei ordonante si regulamentului vor fi acoperite cu prioritate prin sistemul de asigurare profesionala sau cu scrisoarea de garantie."

12. La articolul I, dupa punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu urmatorul cuprins:
"14^1. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 23
1) Pentru obtinerea autorizatiei si pentru fiecare reautorizare operatorii vor plati o taxa in cuantum de 200 lei.
(2) De asemenea, operatorii vor plati o taxa in cuantum de 50 lei pentru fiecare birou teritorial sau agent imputernicit sa efectueze inscrieri in arhiva.»"

13. La articolul I punctul 15, articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelsor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru fiecare aviz de ipoteca initial.
(2) Pentru celelalte avize de ipoteca se vor plati urmatoarele taxe:
a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipoteca initial;
b) 10 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipoteca initial;
c) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipoteca initial;
d) 20 lei pentru avizul de cesiune a creantei ipotecare;
e) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca initial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;
f) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial;
g) 20 lei pentru avizul de mentinere a ipotecii;
h) 20 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat;
i) 20 lei pentru avizul de preluare in contul creantei;
j) 40 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii;
k) 40 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor;
l) 30 lei pentru avizul de transformare;
m) 30 lei pentru avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial.
(3) Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 60 lei pentru fiecare aviz de fiducie initial.
(4) Pentru celelalte avize de fiducie se vor plati urmatoarele taxe:
a) 40 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de catre beneficiar;
b) 40 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie initial;
c) 40 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie initial;
d) 40 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie initial;
e) 60 lei pentru avizul de reactivare a avizului de fiducie initial.
(5) Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 40 lei pentru fiecare aviz specific initial.
(6) Pentru celelalte avize specifice se vor plati urmatoarele taxe:
a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului specific initial;
b) 20 lei pentru avizul de prelungire al avizului specific initial;
c) 20 lei pentru avizul de stingere al avizului specific initial;
d) 20 lei pentru avizul de nulitate al avizului specific initial;
e) 40 lei pentru avizul de reactivare a avizului specific initial.
(7) Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru fiecare aviz de ipoteca initial – creante securitizate.
(8) Pentru celelalte avize de ipoteca – creante securitizate se vor plati urmatoarele taxe:
a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipoteca initial – creante securitizate;
b) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii – creante securitizate;
c) 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii – creante securitizate;
d) 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial – creante securitizate;
e) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipoteca initial – creante securitizate;
f) 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial – creante securitizate;
g) 30 lei pentru avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial – creante securitizate.
(9) Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru fiecare aviz de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare.
(10) Pentru celelalte avize de ipoteca – obligatiuni ipotecare se vor plati urmatoarele taxe:
a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare;
b) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii – obligatiuni ipotecare;
c) 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii – obligatiuni ipotecare;
d) 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare;
e) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare;
f) 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare;
g) 30 lei pentru avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare.
(11) Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru orice alte avize necesare inscrierii in arhiva a actelor si faptelor juridice prevazute de lege."

14. La articolul I punctul 16, articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
(1) O cota de 85% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 si 24 se constituie si se utilizeaza ca venituri la bugetul de stat.
(2) O cota de 15% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 si 24 se constituie si se utilizeaza, prin derogare de la alte dispozitii legale, ca fond special la dispozitia Ministerului Justitiei, pentru organizarea si functionarea AEGRM.
(3) Modul de utilizare de catre Autoritatea de Supraveghere a sumelor constituite conform alin. (2), precum si detalierea cheltuielilor se vor stabili prin ordin al ministrului Justitiei.
(4) Disponibilitatile ramase la finele anului in fondul special se vor reporta in anul urmator pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.
(5) Evidenta contabila a sumelor prevazute la alin. (2), precum si verificarea respectarii destinatiei acestora revin compartimentului financiar-contabil din cadrul Ministerului Justitie.
(6) Cuantumul taxelor stabilite la art. 23 si 24 va fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de rata oficiala a indicelui de inflatie."

15. La articolul I punctul 19, articolul 28^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28^2
(1) Creditorul ipotecar sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, poate solicita inscrierea in arhiva a oricarui tip de aviz de ipoteca.
(2) Debitorul obligatiei garantate sau sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, poate solicita doar inscrierea in arhiva a avizului de ipoteca initial.
(3) Consituitorul ipotecii sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, poate solicita doar inscrierea in arhiva a avizului de ipoteca initial si a avizului de extindere a ipotecii asupra altor bunuri.
(4) Avizul de cesiune a creantei ipotecare ori avizul modificator prin care se inlocuieste creditorul mentionat in avizul de ipoteca initial cu un alt creditor poate fi introdus in arhiva, dupa caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau a actualului creditor ori a reprezentantului acestora, imputernicit prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat.
(5) Avizul de cesiune a ipotecii poate fi depus la arhiva, dupa caz, la solicitarea cedentului ipotecii sau a cesionarului ipotecii ori a reprezentantului acestora, imputernicit prin procura autentica ori prin procura avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat.
(6) Inscrierea la arhiva a avizelor de fiducie poate fi solicitata, dupa caz, fie de catre constituitor, fie de catre beneficiar, fie de catre fiduciar sau administratorul proviziriu ori de catre reprezentantii acestora, imputerniciti prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justitiei de aprobare a formularelor de avize de inscriere.
(7) Operatorul va pastra toate documentele de reprezentare aferente fiecarui aviz inscris si le va prezenta la cererea Autoritatii de Supraveghere.
(8) In cazul in care persoana interesata este persoana juridica, subscrierea avizelor de inscriere poate fi facuta si de catre consilierul juridic al acesteia, prezentand imputernicirea data de persoana juridica.
(9) Inscrierea in arhiva a avizelor specifice poate fi solicitata de oricare din partile avizului ori de catre reprezentantii acestora, imputerniciti prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justitiei de aprobare a formularelor de avize de inscriere.
(10) Inscrierea in arhiva a avizelor de ipoteca conform Legii nr. 31/2006 si Legii nr. 32/2006 poate fi solicitata de reprezentantul creditorului."

16. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 28^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28^3
(1) Formularul de aviz de inscriere va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia la sediul biroului de inscriere in arhiva de catre persoana interesata, potrivit legii, ori de catre reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, ori va fi transmis, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui inscris in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil."

17. La articolul I punctul 22, articolul 30^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30^1
Operatorii, birourile teritoriale proprii, precum si agentii imputerniciti ai acestora raspund in desfasurarea activitatii lor disciplinar, civil sau penal, dupa caz."

18. La articolul I, punctul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"23. Articolul 31 se abroga."

19 La articolul I punctul 24, litera b) a alineatului (1) al articolului 31^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) desfasurarea activitatii in conformitate cu regulile de concurenta;".

20. La articolul I, punctul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"26. Articolul 33 se abroga."

21. La articolul II punctul 6, litera a) a alineatului (1) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) in cazul contractelor incheiate intre profesionisti, potrivit art. 1.535 din Codul civil;".

22. Articolul III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. III
Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 6
(1) In cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrarii in vigoare a Codului civil, referirile la comercianti se considera a fi facute la persoanele fizice sau, dupa caz, la persoanele juridice supuse inregistrarii in registrul comertului, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica termenului "comerciant" prevazut in:
a) Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata;
b) Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicata, cu modificarile ulterioare;
c) Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) orice alte acte normative in care termenul "comerciant" are un inteles specific dispozitiilor cuprinse in aceste din urma acte normative.
(3) In legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, termenul "comerciant" se inlocuieste cu cel de "profesionist".»

2. Dupa articolul 8 se se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 8^1
Existenta unui litigiu sau inscrierea lui in registrele publice prevazute de lege nu impiedica efectuarea formalitatilor de publicitate.»

3. Dupa articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 17^1
Dispozitiile art. 186 din Codul civil se aplica si in cazurile prevazute la art. 119 alin. (6), art. 142 alin. (2) si art. 160 alin. (2) din Codul civil.»

4. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 42
(1) In aplicarea art. 379 alin. (1) din Codul civil, divortul se poate pronunta, in ipoteza prevazuta la art. 373 lit. b) din Codul civil, din culpa unui dingtre soti, daca instanta stabileste culpa sotului parat in destramarea casatoriei.
(2) Dispozitiile art. 368 din Codul civil sunt aplicabile, in cazul prevazut la art. 373 lit. b) din Codul civil, daca divortul s-a pronuntat din culpa exclusiva a paratului, iar in cazul prevazut la art. 373 lit. c) din Codul civil, daca divortul s-a pronuntat din culpa exclusiva a reclamantului.»

5. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 45
Dispozitiile art. 388 din Codul civil privind acordarea despagubirilor si cele ale art. 390 din Codul civil privind acordarea prestatiei compensatorii sunt aplicabile in cazul in care motivele de divort s-au ivit dupa intrarea in vigoare a Codului civil.»

6. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 56
(1) Dispozitiile Codului civil privitoare la dobandirea drepturilor reale imobiliare prin efectul inscrierii acestora in cartea funciara se aplica numai dupa finalizarea lucrarilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala si deschiderea, la cerere sau din oficiu, a cartilor funciare pentru imobilele respective, in conformitate cu dispozitiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.»

7. La articolul 58 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
«(2) Pana la indeplinirea conditiilor prevazute in art. 56 alin. (1), ori de cate ori proprietarul imobilului are un drept de optiune, el dobandeste dreptul de proprietate asupra lucrarii incepute dupa intrarea in vigoare a Codului civil de la data cererii de chemare in judecata prin care a solicitat recunoasterea dreptului sau de proprietate asupra lucrarii, daca actiunea a fost admisa.»

8. Dupa articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 60^1
In categoria conventiilor prevazute de art. 627 alin. (4) din Codul civil, din care se naste obligatia de a transmite in viitor proprietatea catre o persoana determinata ori determinabila, intra in antecontractele avand ca obiect transmiterea in viitor, prin incheierea de contracte, a dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, dupa caz, daca prin lege nu se prevede altfel.»

9. Articolul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 80
Cererile de inscriere, precum si actiunile in justitie intemeiate pe dispozitiile Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de data introducerii lor, vor fi solutionate potrivit normelor materiale in vigoare la data incheierii actului sau, dupa caz, la data savarsirii ori producerii faptului juridic generator, modificator sau extinctiv al dreptului supus inscrierii ori rectificarii, cu respectarea normelor procedurale in vigoare in momentul introducerii lor.»

10. Articolul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 82
(1) Dispozitiile art. 930-934 din Codul civil referitoare la uzucapiunea imobiliara se aplica numai in cazurile in care posesia a inceput dupa data intrarii in vigoare a acestuia. Pentru cazurile in care posesia a inceput inainte de aceasta data sunt aplicabile dispozitiile referitoare la uzucapiune in vigoare la data inceperii posesiei. Cu privire la imobilele pentru care, la data inceperii posesiei, inainte de intrarea in vigoare a Codului civil, nu erau deschise carti funciare, raman aplicabile dispozitiile in materie de uzucapiune din Codul civil din 1864.
(2) In cazul posesiilor incepute dupa intrarea in vigoare a Codului civil, daca erau deschise carti funciare, pana la inceplinirea conditiilor prevazute in art. 56 alin. (1), uzucapiunea extratabulara prevazuta in art. 930 din Codul civil isi produce efectele de la data introducerii cererii de chemare in judecata prin care s-a solicitat constatarea indeplinirii cerintelor legale ale acestui mod de dobandire, daca actiunea a fost admisa, respectiv de la data invocarii exceptiei uzucapiunii, daca aceasta exceptie a fost admisa.»

11. Dupa articolul 82 se introduce un nou articol, articolul 82^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 82^1
(1) Drepturile asupra locurilor de veci/inhumare din cimitire, dobandite in conditiile legii, se transmit, indiferent de natura lor juridica, prin succesiune si acte juridice intre vii cu titlu gratuit.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi constituite, in temeiul reglementarilor in vigoare la 1 octombrie 2011, si dupa intrarea in vigoare a Codului civil.»

12. La articolul 104, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 104
(1) Constituirea, continutul si opozabilitatea drepturilor reale de garantie sunt supuse dispozitiilor legii in vigoare la data nasterii creantei garantate sau, dupa caz, la data incheierii contractului prin care garantia a fost contituita.»

13. La articolul 104, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
«(4) Dispozitiile cap. VI din titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificarile ulterioare, raman aplicabile in cazul executarii garantiilor reale mobiliare constituite in temeiul aceleiasi legi.»

14. Dupa articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 106^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 106^1
Raspunderea prevazuta de art. 1.258 din Codul civil poate fi angajata numai in limita prejudiciului nereparat prin anularea sau constatarea nulitatii contractului ce a fost dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva. Angajarea acestei raspunderi nu inlatura angajarea raspunderii si a altor persoane, in conditiile legii.»

15. Dupa articolul 110 se introduc doua noi articole, articolele 110^1 si 110^2, cu urmatorul cuprins:
«Art. 110^1
Clauza exoneroatoare de raspunderea prevazuta la art. 1.363 din Codul civil privitoare la divulgarea secretului comercial sau profesional de care sunt tinuti profesionistii se aplica atat in cazul raspunderii delictuale pentru fapta proprie, cat si in cazul raspunderii contractuale.

Art. 110^2
Dispozitiile art. 1.415 din Codul civil sunt aplicabile ori de cate ori, potrivit legii sau contractului, debitorul sau, dupa caz, titularul unui drept ori facultati trebuie sa execute o obligatie sau o prestatie, sa accepte ori sa exercite un drept sau o facultate ori, dupa caz, sa adere al un contract, desi nici legea si nici contractul nu prevad un termen in acest scop.»

16. Articolul 114 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 114
Dispozitiile art. 1.521-1.528 din Codul civil privitoare la punerea in intarziere a debitorului sunt aplicabile in cazul obligatiilor nascute dupa data intrarii sale in vigoare.»

17. Dupa articolul 118 se introduce un nou articol, articolul 118^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 118^1
(1) In cazul restituirii prestatiilor reciproce, dispuse in temeiul legii sau al unui contract, daca bunul piere in mod fortuit si nu a fost asigurat, iar debitorul obligatiei de restituire a fost de buna-credinta sau obligatia de restituire nu provine din culpa sa, obligatia de restituire se stinge potrivit art. 1.642 din Codul civil, caz in care si creditorul este liberat de propria sa obligatie de restituire, insa numai daca a fost de buna-credinta sau cauza restituirii nu ii este imputabila.
(2) Daca bunul aratat la alin. (1) a pierit numai in parte, creditorul are dreptul de a reduce propria sa prestatie pana la limita a ceea ce el primeste.»

18. Dupa articolul 123 se introduce un nou articol, articolul 123^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 123^1
In vederea aplicarii prevederilor art. 1.746 din Codul civil, numai vecinii care sunt proprietari de fond forestier beneficiaza de dreptul de preemptiune.»

19. Dupa articolul 143 se introduce un nou articol, articolul 143^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 143^1
Dispozitiile art. 2.010 alin. (3) din Codul civil se aplica si in cazul stabilirii remuneratiei intermediarului, potrivit art. 2.097 din Codul civil, sau a remuneratiei depozitarului, potrivit art. 2.106 din Codul civil.»

20. La articolul 151, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 151
(1) Dispozitiile art. 2.324 alin. (4) din Codul civil se aplica in toate cazurile in care profesionistul isi opereaza diviziunea patrimoniului, dar numai cu privire la drepturile si obligatiile nascute dupa intrarea in vigoare a Codului civil.»

21. Dupa articolul 160 se introduce un nou articol, articolul 160^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 160^1
Pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, referirea din cuprinsul art. 2.383 din Codul civil la "notarea inceperii urmaririi silite" se va intelege ca fiind facuta la "notarea somatiei de plata".»

22. Articolul 167 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 167
Actele din dispozitiile cu privire la bunul ipotecat, incheiate in conditiile art. 2.393 din Codul civil, sunt anulabile la cererea creditorului ipotecar numai atunci cand produsele bunului ipotecat nu pot fi urmarite de catre creditorul ipotecar cu acelasi rang ca si ipoteca initiala. Cu toate acestea, creditorul ipotecar nu poate obtine anularea acestor acte in cazul in care le-a aprobat expres sau tacit.»

23. Dupa articolul 178 se introduce un nou articol, articolul 178^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 178^1
In sensul art. 2.428 alin. (2) lit. f) din Codul civil, ipoteca se va radia din cartea funciara si in baza unei declaratii scrise a creditorului ipotecar. In cazul in care mai multi creditori sunt beneficiarii unei ipoteci cu privire la bunul in cauza, declaratia de radiere nu va aduce atingere drepturilor celorlalti creditori ipotecari. Declaratia de radiere se poate face sub forma unui inscris autentic notarial.»

24. Dupa articolul 181 se introduce un nou articol, articolul 181^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 181^1
(1) Incuviintarea executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului ipotecat prevazuta la art. 2.445 din Codul civil este de competenta judecatoriei in ca carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorul.
(2) Opozitia la executare prevazuta la art. 2.452 din Codul civil este de competenta judecatoriei care a incuviintat vanzarea bunului mobil ipotecat.
(3) Numirea administratorului bunului mobil ipotecat prevazuta la art. 2.468 si 2.469 din Codul civil, precum si opozitia la preluarea bunului mobil in vederea administrarii sunt de competenta judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorul.»

25. Dupa articolul 205 se introduc doua noi articole, articolele 205^1 si 205^2, cu urmatorul cuprins:
«Art. 205^1
Dispozitiile art. 2.539 alin. (2) teza a II-a din Codul civil sunt aplicabile inclusiv in cazul in care prin hotararea ramasa definitiva s-a luat act de renuntarea la judecata ori s-a constatat perimarea.

Art. 205^2
Dispozitiile art. 2.556 se aplica in cazul in care inscrisurile au fost predate prin scrisoare recomandata la oficiul postal sau telegrafic ori la un serviciu de curierat rapid sau la un serviciu specializat de comunicare, infiintate potrivit legii.»

26. Articolul 222 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 222
Pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 134/2010, referirea din cuprinsul Codului civil sau al prezentei legi la hotararea definitiva se va intelege ca fiind facuta la hotararea irevocabila.»

27.La articolul 229, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(3) Pana la intrarea in vigoare a reglementarii prevazute la alin. (1), atributiile instantei de tutela referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau, dupa caz, cu privire la supravegherea modului in care tutorele administreaza bunurile minorului revin autoritatii tutelare.»

28. La articolul 229, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
«(3^1) Pana la intrarea in vigoare a reglementarii prevazute la alin. (1), masura plasamentului, a plasamentului in regim de urgenta si a supravegherii specializate se stabilesc si se monitorizeaza potrivit art. 58-70 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare.
(3^2) Pana la intrarea in vigoare a reglementarii prevazute la alin. (1), numirea curatorului special care il asista sau il reprezinta pe minor la incheierea actelor de dispozitie sau la dezbaterea procedurii succesorale se face, de indata, de autoritatea tutelara, la cererea notarului public, in acest din urma caz nefiind necesara validarea sau confirmarea de catre instanta.»

29. Dupa articolul 229 se introduc doua noi articole, articolele 229^1 si 229^2, cu urmatorul cuprins:
«Art. 229^1
(1) Daca legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil in competenta instantei de tutela si de familie se solutioneaza de instanta in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana ocrotita.
(2) In cazul cererilor privind autorizarea de catre instanta de tutela si de familie a incheierii unor acte juridice, cand actul juridic a carui autorizare se solicita priveste un imobil, este de asemenea competenta si instanta in a carei circumscriptie teritoriala este situat imobilul. In acest caz, instanta de tutela care a pronuntat hotararea va comunica de indata o copie a acesteia instantei de tutela in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta cel ocrotit.

Art. 229^2
(1) Registrele nationale notariale vor fi deschise, tinute si administrate exclusiv de Uniunea Nationala a Notarilor Publici.
(2) Deschiderea, continutul, administrarea si operarea registrelor notariale se stabilesc prin Legea nr. 36/1995, republicata.»

30. La articolul 230, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«a) Codicele civil (sau Codul civil din 1864), publicat in Monitorul Oficial nr. 271 din 4 decembrie 1864, nr. 7 din 12 ianuarie 1865, nr. 8 din 13 ianuarie 1865, nr. 8 din 14 ianuarie 1865, nr. 11 din 16 ianuarie 1865, nr. 13 din 19 ianuarie 1865, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 1169-1174 si 1176-1206, care se abroga la data intrarii in vigoare a Legii nr. 134/2010;
......
c) Codicele de comert din 1887, publicat in Monitorul Oficial nr. 31 din 10 mai 1887, cu exceptia dispozitiilor art. 46-55, 57, 58 si 907-935, aplicabile in continuare in raporturile dintre profesionisti, care se abroga la data intrarii in vigoare a Legii nr. 134/2010, a cartii a II-a "Despre comertul maritim si despre navigatie", precum si a dispozitiilor art. 948, 953, art. 954 alin. (1) si art. 955, care se abroga la data intrarii in vigoare a Codului maritim.»

Art. II
Dispozitiile art. I pct. 14 intra in vigoare la data de 1 octombrie 2012, data pana la care Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Justitiei vor lua masurile necesare pentru aplicarea acestora.

Art. III
Alineatele (1) si (1^3) ale articolului 54 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 54
(1) Notarul public care a intocmit un act prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara, din oficiu, inscrierea in cartea funciara. In acest scop va trimite cererea de inscriere a actului respectiv, in ziua intocmirii lui sau cel mai tarziu a doua zi, la biroul teritorial in a carui raza de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in curpinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare sau, dupa caz, un certificat de sarcini. In baza extrasului de carte funciara pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operatiunile necesare intocmirii actului in vederea caruia a fost solicitat. Extrasul de carte funciara pentru autentificare este valabil timp de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. Inainte de implinirea termenului de 10 zile, valabilitatea extrasului poate inceta si la cererea notarului public, daca acesta a renuntat la incheierea actului pentru care solicitase extrasul sau daca actul a fost incheiat.
......
(1^3). Eliberarea unui nou extras de carte funciara pentru autentificare nu poate fi solicitata mai devreme de 3 zile lucratoare de la expirarea valabilitatii extrasului eliberat anterior."

Art. IV
Alineatul 2 al articolului 72 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 732 din 18 octombrie 2011, se modifica si va ava urmatorul cuprins:
"(2) Citatia trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii acesteia, pe langa elementele prevazute de Codul de procedura civila, si precizarea ca, daca succesibilul nu isi exercita dreptul de a accepta in termenul prevazut la art. 1.103 din Codul civil, va fi prezumat ca renunta la mostenire. In cazul in care, astfel cum rezulta din informatiile existente la dosar, domiciliul actual al succesibilului nu este cunoscut, se poate proceda la citarea sa, in mod cumulativ, prin afisare la ultimul domiciliu al defunctului, afisare la ultimul domiciliu al succesibilului, publicare intr-un ziar cu raspandire nationala."

Art. V
Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 45, alineatele (5)-(8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Coproprietarii si vecinii proprietari de fond forestier, persoane fizice sau juridices, de drept public sau privat, au un drept de preemptiune, in ordinea prevazuta la art. 1.746 din Codul civil si in conditiile prezentei legi, la cumpararea de terenuri din fondul forestier aflate in proprietate privata, la pret si in conditii egale.
(6) Vanzatorul are obligatia de a-i instiinta in scris pe toti preemptorii, prin executorul judecatoresc sau notarul public, despre intentia de vanzare, aratand si pretul cerut pentru terenul ce urmeaza a fi vandut. In cazul in care coproprietarii sau vecinii fondului, altii decat administratorul padurilor proprietate publica a statului, nu au domiciliul ori sediul cunoscut, instiintarea ofertei de vanzare se inregistreaza la primaria sau, dupa caz, primariile in raza carora este situat terenul si se afiseaza, in aceeasi zi, la sediul primariei, prin grija ecretarului consiliului local.
(7) Titularii dreptului de preemptiune trebuie sa isi manifeste in scris intentia de cumparare si sa comunice acceptarea ofertei de vanzare sau, dupa caz, sa o inregistreze la sediul primariei unde aceasta a fost afisata, in termen de 30 de zile de la comunicarea ofertei de vanzare ori, dupa caz, de la afisarea acesteia la sediul primariei.
(8) In situatia in care terenul ce urmeaza a fi vandut este limitrof cu fondul forestier proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, executarea dreptului de preemptiune al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale in termenul prevazut la alin. (7) prevaleaza in raport cu dreptul de preeptiune al vecinilor."

2. La articolul 45, dupa alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alineatele (9)-(11), cu urmatorul cuprins:
"(9) Daca in termenul aratat in alin. (7) niciunul dintre preemptori nu isi manifesta intentia de cumparare, vanzarea terenului este libera. In fata notarului public dovada instiintarii preemptorilor se face cu copie de pe comunicarile facute sau, daca este cazul, cu certificatul eliberat de primarie, dupa expirarea termenului de 30 de zile in care trebuia manifestata intentia de cumparare.
(10) Nerespectarea de catre vanzator a obligatiei prevazute la alin. (6) sau vanzarea terenului la un pret mai mic ori in conditii mai avantajoase decat cele aratate in oferta de vanzare atrage anulabilitatea vanzarii.
(11) Dispozitiile prezentului articol referitoare la exercitarea dreptului de preemptiune se completeaza cu prevederile de drept comun."

Art. VI
Alineatul 3 al articolului 617 din Codul de procedura civila, republicat in Monitorul Oficial nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Daca paratul nu a formulat cerere reconventionala, iar din dovezile administrate rezulta ca numai reclamantul este culpabil de destramarea casatoriei, cererea acestuia va fi respinsa ca neintemeiata, cu exceptia cazului in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 617^1 privind pronuntarea divortului din culpa exclusiva a reclamantului."

Art. VII
Articolul 658 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Incetarea destinatiei folosintei comune Art. 658
(1) Incetarea destinatiei de folosinta comuna pentru partile comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotari cu acordul tuturor coproprietarilor.
(2) In cazul incetarii destinatiei de folosinta comuna in conditiile alin. (1), devin aplicabile dispozitiile privitoare la coproprietatea obisnuita.
(3) Imobilul, respectiv partea din imobil care rezulta din incetarea destinatiei folosintei comune se inscrie in mod corespunzator in cartea funciara pe baza documentatiei cadastrale intocmite in acest scop."

Art. VIII
Cererile prevazute la art. 229 alin. (3) si (3^2) din Legea nr. 71/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei legi raman sa fie solutionate de instantele judecatoresti competente potrivit legii in vigoare la data sesizarii lor.

Art. IX
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, in toate actele normative in vigoare, sintagma "serviciul/serviciile de stare civila" se inlocuieste cu sintagma "serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor/serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor".


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.