DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Ordonanta de Urgenta nr. 79/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 696 din 30 septembrie 2011

Important: Aprobata cu modificari: Legea 60/2012
Atentie: Versiunea de fata a fost consolidata cu prevederile aduse de Legea de aprobare nr. 60/2012. Modificarile au fost integrate in materialul de fata, versiunea neavand, insa, un caracter oficial. Pentru versiunile oficiale, va recomandam editiile Monitorului Oficial

Avand in vedere intrarea in vigoare la data de 1 octombrie 2011 a noului Cod civil,
luand in considerare faptul ca aplicarea noilor reglementari civile este conditionata de existenta, la data intrarii lor in vigoare, a unui cadru normativ adaptat si corelat,
avand in vedere dispozitiile Legii nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, care impun adoptarea pana la data intrarii in vigoare a acestuia a tuturor actelor normative necesare aplicarii noilor reguli de drept civil,
avand in vedere efectele deosebit de importante pe care Codul civil le leaga de inscrierea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, efecte care nu se pot produce in lipsa corelarii procedurilor actuale de inscriere cu noile reguli consacrate de Codul civil,
tinand cont de faptul ca nearmonizarea legislatiei va conduce, pe de o parte, la blocarea activitatii de inscriere in arhiva, ceea ce va afecta in mod grav drepturile creditorilor ipotecari si securitatea circuitului civil, si, pe de alta parte, la inaplicabilitatea unor norme si solutii noi din Codul civil, pentru a evita interpretarea divergenta a noilor reguli de drept civil din cauza lipsei de unitate terminologica si de substanta intre noul Cod civil si o serie de reglementari specifice,
intrucat neadoptarea acestui act normativ ar avea drept consecinta negativa imposibilitatea functionarii corespunzatoare a unor servicii de interes public, cu prejudicierea grava a drepturilor cetatenilor, precum si generarea unei practici judecatoresti neunitare,
in considerarea faptului ca aspectele mai sus mentionate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1
(1) In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) regulament – Regulamentul pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotararea Guvernului nr. 802/1999, cu modificarile si completarile ulteriaore;
b) operator – persoana fizica sau juridica autorizata sa efectueze inregistrarea avizelor de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
c) agent – persoana fizica sau juridica imputernicita de operatori sa efectueze direct inregistrarea avizelor de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
d) arhiva – Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM);
e) aviz de inscriere, dupa caz: avizul de inscriere a impotecii si a celorlalte operatiuni asimilate acesteia, denumit in continuare aviz de ipoteca; avizul de fiducie; avizul prin care se realizeaza publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a caror inscriere este prevazuta de lege, denumit in continuare aviz specific; avizul de inscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006 privind securitatea creantelor; avizul de inscriere a ipotecii conform Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare.

(2) Avizul de ipoteca reprezinta avizul de inscriere a ipotecii si a celorlalte operatiuni juridice prevazute de Codul civil, republicata, si poate fi:
1. avizul de constituire a ipotecii si de inscriere a celorlalte operatiuni juridice supuse prevederilor Codului civil, in ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitatea si executarea, denumit in continuare aviz de ipoteca initial;
2. avizul modificator al avizului de ipoteca initial, vizand descrierea bunului ipotecat, numele/denumirea debitorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricarei erori materiale survenite si alte modificari reglementate de lege;
3. avizul de cesiune a creantei ipotecare;
4. avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca initial;

5. avizul de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;
6. avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial;
7. avizul de stingere a avizului de ipoteca initial datorita executarii obligatiei garantate ori renuntarii creditorului la intreaga ipoteca;
8. avizul de nulitate pentru motivul de anulare sau constatarii nulitatii contractului de ipoteca;
9. avizul de inscriere a intentiei de constituire a unei ipoteci;
10. avizul de transformare a avizului de inscriere a intentiei de constituire a ipotecii in aviz de ipoteca initial;
11. avizul de mentinere a ipotecii;
12. avizul de actualizare a datelor;
13. avizul de executare a bunului ipotecat;
14. avizul de preluare in contul creantei;
15. avizul de cesiune a ipotecii;
16. avizul de schimbare a rangului ipotecilor;
17. avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial.

(3) Avizul de fiducie reprezinta avizul de mentionare in arhiva a fiduciei si poate fi:
1. avizul de fiducie initial;
2. avizul de accedptare a fiduciei de catre beneficiar;
3. avizul modificator al avizului de fiducie initial;
4. avizul de stingere a avizului de fiducie initial;
5. avizul de nulitate a avizului de fiducie initial;
6. avizul de reactivare a avizului de fiducie initial.

(4) Avizul specific este avizul prin care se realizeaza publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a caror inscriere este prevazuta de lege si poate fi:
1. avizul specific initial;
2. avizul modificator al avizului specific initial;
3. avizul de prelungire a avizului specific initial;
4. avizul de stingere a avizului specific initial;
5. avizul de nulitte a avizului specific initial;
6. avizul de reactivare a avizului specific initial.

(5) Avizul de ipoteca – creante securitizate reprezinta avizul de inscriere a ipotecii conform Legii nr. 41/2006 si poate fi:
1. avizul de ipoteca initial – creante securitizate;
2. avizul modificator al avizului de ipoteca initial – creante securitizate;
3. avizul de reducere a ipotecii – creante securitizate;
4. avizul de extindere a ipotecii – creante securitizate;
5. avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial – creante securitizate;
6. avizul de stingere a avizului de ipoteca initial – creante securitizate;
7. avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial – creante securitizate;
8. avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial – creante securitizate.

(6) Avizul de ipoteca – obligatiuni ipotecare reprezinta avizul de inscriere a ipotecii conform Legii nr. 32/2006 si poate fi:
1. avizul de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare;
2. avizul modificator al avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare;
3. avizul de reducere a ipotecii – obligatiuni ipotecare;
4. avizul de extindere a ipotecii – obligatiuni ipotecare;
5. avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare;
6. avizul de stingere a avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare;
7. avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare;
8. avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) inregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevazute de lege, precum si publicitatea operatiunilor juridice prevazute de lege se efectueaza, daca prin lege nu se prevede altfel, in AEGRM, care constituie un sistem de evidenta a prioritatii ipotecilor mobiliare si de publicitate, structurat pe persoane si bunuri.
(2) Ipotecile mobiliare, gajul, precum si orice alte operatiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede inscrierea in arhiva in vederea efectuarii publicitatii, se inscriu in arhiva prin completarea, in mod corespunzator, a formularelor de aviz de ipoteca mobiliara.
(2^1) Controlul asupra contului satisface cerinta publicitatii ipotecii mobiliare numai prin inscrierea ipotecii mobiliare in arhiva.
(2^2) In cazul ipotecilor mobiliare pentru care publicitatea se realizeaza prin control in conditiile art. 2.410 alin. (2) din Codul civil, prioritatea mentionata de art. 2.426 din Codul civil este conferita numai acelei ipoteci mobiliare care a indeplinit si formalitatile de publicitate la arhiva.
(3) inregistrarea in arhiva a avizelor de inscriere se efectueaza de operatori si de agentii acestora, in conditiile prevazute in regulament si in prezenta ordonanta.
(4) Accesarea arhivei este permisa numai prin intermediul aplicatiilor software puse la dispozitie de Corpul operatorilor si avizate de Autoritatea de Supraveghere."

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Autoritatea de Supraveghere a arhivei este Ministerul Justitiei.
(2) Ministerul Justitiei, in calitatea sa de Autoritate de Supraveghere, exercita urmatoarele atributii:
a) autorizeaza operatorii, cu avizul consultativ al Corpului operatorilor, in vederea inregistrarii in arhiva a avizelor de inscriere;
b) supravegheaza activitatea de inregistrare a avizelor de inscriere de catre operatori si agentii acestora;
c) administreaza si intretine sistemul computerizat de siguranta al arhivei amplasat la sediul Ministerului Justitiei.
Acesta constituie unul dintre nodurile sistemului de administrare a informatiei arhivei, care este compus din doua sau mai multe servere independente, situate in locuri diferite si conectate intre ele. in mod exceptional, Autoritatea de Supraveghere poate efectua inregistrari in arhiva ale avizelor de inscriere, insa doar in cazurile expres si limitativ prevazute de lege;
d) controleaza activitatea operatorilor si a agentilor acestora, precum si functionarea arhivei, in vederea asigurarii respectarii dispozitiilor legale in vigoare. in acest scop Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea in aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatori si agentii acestora;
e) examineaza orice plangere primita referitoare la nerespectarea de catre operatori, directorii de arhiva sau de agentii imputerniciti a dispozitiilor legale si dispune masurile corespunzatoare pentru remedierea situatiei, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante si ale regulamentului;
f) constata savarsirea abaterilor disciplinare prevazute de prezenta ordonanta si aplica sanctiunile corespunzatoare;
g) supravegheaza desfasurarea activitatii operatorilor si agentilor acestora in conformitate cu regulile de concurenta, sesizeaza Consiliul Concurentei cu privire la incalcarea acestora si poate suspenda sau revoca dreptul de a efectua operatiuni de inregistrare in arhiva, atunci cand exista probe suficiente cu privire la practicile respective. Masurile luate isi vor produce efectele pana la solutionarea definitiva a cauzei, potrivit dispozitiilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulteriaore; dupa acest moment, Autoritatea de Supraveghere va dispune masuri in concordanta cu decizia Consiliului Concurentei sau, dupa caz, a instantei judecatoresti;
h) suspenda sau revoca dreptul unui operator sau al unui agent de a efectua inscrieri in arhiva, in cazul in care constata ca acesta a incalcat in mod repetat dispozitiile legale si deciziile sale, mentionate la lit. d);
i) coopereaza cu operatorii si agentii acestora, respectiv cu Corpul operatorilor, in scopul imbunatatirii calitatilor si performantelor tehnice, a administrarii si functionarii arhivei, precum si a relatiei dintre arhiva si terminalele care o deservesc;
j) asigura, in conditiile legii, accesul direct si gratuit al publicului la citirea informatiilor inscrise in arhiva numai prin intermediul aplicatiei software a arhivei de pe site-urile oficiale ale Ministerului Justitiei si Corpului operatorilor;
k) poate lua, in mod temporar, masurile care se impun in cazul in care modalitatile tehnice de a accesa arhiva, folosite de public, de operatori sau agentii imputerniciti ai acestora, ar conduce la perturbarea functionarii arhivei si la ingreunarea substantiala a realizarii scopului pentru care aceasta a fost creata."

4. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Persoanele juridice straine vor putea sa infiinteze in Romania, in conditiile legii, entitati cu personalitate juridica avand ca obiect de activitate inscrierea in arhiva a operatiunilor prevazute de lege."

5. La articolul 12, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Corpul operatorilor participa impreuna cu Autoritatea de Supraveghere la elaborarea de reguli interne pentru administrarea si operarea arhivei, precum si la elaborarea regulamentului pentru organizarea si functionarea AEGRM, cu respectarea dispozitiilor Codului civil, a prezentei ordonante si a regulamentului."

6. La articolul 12, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Actele prevazute la alin. (5) se adopta de catre Autoritatea de Supraveghere.
(5^2) Corpul operatorilor poate propune Autoritatii de Supraveghere luarea de masuri disciplinare impotriva operatorilor si agentilor imputerniciti ai acestora. Toate masurile disciplinare luate de Autoritatea de Supraveghere vor fi comunicate Corpului operatorilor."

7. La articolul 13, partea introductiva si punctul 2 al literei b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
Pentru obtinerea autorizatiei de operaator, persoanele interesate vor inainta Autoritatii de Supraveghere urmatoarele documente:
....................................
2. o copie certificata de pe actul constitutiv de la registrul comertului, registrul asociatiilor si fundatiilor, respectiv copia actului administrativ care a autorizat constituirea si functionarea pe teritoriul Romaniei a persoanei juridice;".

8. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) in termen de 45 de zile de la data depunerii documentatiei complete pentru obtinerea autorizatiei de operator, Autoritatea de Supraveghere va solutiona cererea de acordare a autorizatiei. in cadrul acestui termen Autoritatea de Supraveghere va solicita Corpului operatorilor sa se pronunte, motivat, asupra capacitatii solicitantului de a opera in arhiva, printr-un aviz consultativ. Documentatia se depune in doua exemplare, unul la Autoritatea de Supraveghere, unul la Corpul operatorilor. Exemplarul original se depune la Autoritatea de Supraveghere.
(2) Autorizarea se realizeaza prin ordin al ministrului justitiei si se acorda pe o durata de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii periodice.
(3) in vederea solutionarii cererii de autorizare, Autoritatea de Supraveghere va verifica indeplinirea conditiilor stabilite de lege, precum si gradul de satisfacere a urmatoarelor criterii:
a) gradul de acoperire teritoriala a solicitantului;
b) existenta unor resurse financiare suficiente pentru exercitarea atributiei de operator;
c) numarul de birouri teritoriale care vor primi avize de inscriere, in vederea inregistrarii in arhiva;
d) existenta unei garantii pentru raspunderea profesionala, superioara nivelului minim stabilit la art. 20 alin. (1);
e) oferirea serviciilor de inscriere pentru publicul larg;
f) capacitatea de a crea facilitati pentru accesul liber al publicului la informatiile cuprinse in arhiva;
g) capacitatea de a asigura accesul la arhiva prin tehnologii noi.
(4) Prin instructiuni, Autoritatea de Supraveghere va stabili continutul si punctajul corespunzator fiecarui criteriu si va putea, in functie de conditiile existente pe piata serviciilor operatorilor, sa completeze sau sa reduca numarul criteriilor prevazute la alin. (3).
(5) Criteriile de autorizare stabilite de Autoritatea de Supraveghere trebuie indeplinite de solicitanti si de agentii acestora la momentul solicitarii autorizatiei de operator, pe toata durata functionarii si pentru orice birou teritorial infiintat ulterior momentului autorizarii.
(6) Agentii imputerniciti dupa autorizarea operatorului trebuie sa indeplineasca criteriile aprobate prin instructiunile de autorizare in vigoare la momentul imputernicirii acestora.
(7) Solicitantului care nu va completa documentatia in termen de 45 de zile de la comunicarea adresei in acest sens de catre Autoritatea de Supraveghere i se va respinge cererea de autorizare. De la completare curge un nou termen de 45 de zile pentru solutionarea cererii.
(8) Dispozitiile privind autorizarea se aplica in mod corespunzator si pentru reinnoirea autorizatiei. in vederea reautorizarii, operatorul va depune cererea de reinnoire a autorizatiei la Autoritatea de Supraveghere cu cel putin doua luni inainte de expirarea autorizarii anterioare.
(9) in cazul in care cererea de reinnoire a autorizatiei este respinsa, Autoritatea de Supraveghere va opri, in ultima zi de valabilitate a autorizarii, accesul operatorului la AEGRM, incepand cu ora la care se sfarseste programul de lucru al Autoritatii de Supraveghere. Daca aceasta este o zi nelucratoare, termenul se va proroga pana la prima zi lucratoare."

9. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) Operatorii sunt abilitati sa imputerniceasca agenti, care vor actiona in numele si pe seama acestora, sa inregistreze direct in arhiva avizele de inscriere."

10. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) in vederea imputernicirii unui agent, operatorul va comunica Autoritatii de Supraveghere atributele de identificare a agentului, documente referitoare la infiintarea, organizarea si functionarea agentului imputernicit, precum si toate documentele care fac dovada indeplinirii criteriilor de autorizare in vigoare la data comunicarii acestora."

10^1. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 18
(1) Decizia Autoritatii de Supraveghere de revocare a autorizatiei de functionare va fi publicata pe pagina web a arhivei si va produce efecte incepand cu aceasta data.»

11. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Operatorii sunt obligati sa garanteze profesional pentru eventualele prejudicii rezultand din inregistrarea necorespunzatoare a avizelor de inscriere"

12. La articolul 19 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) calitatea de actionar care, prin participarea la capitalul social sau in alt mod, detine cel putin pozitie de control in structura actionariatului entitatii respective, potrivit Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare."

13. La articolul 21, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1)Prejudiciile cauzate prin activitatea de inscriere desfasurata de operator potrivit dispozitiilor Codului civil, prezentei ordonante si regulamentului vor fi acoperite cu prioritate prin sistemul de asigurare profesionala sau cu scrisoarea de garantie.
......................................
(3) Diligenta operatorilor vizand exercitarea atributiilor care privesc inregistrarea in arhiva a avizelor de inscriere, in modul prevazut in regulament si in prezenta ordonanta, se apreciaza in abstracto, in conditiile stabilite de art. 1.480 alin. (2) din Codul civil."

14. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
Termenul de prescriptie extinctiva pentru introducerea actiunii in raspundere civila impotriva operatorului si/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin inscrierea necorespunzatoare culpabila a avizelor de inscriere in raport cu formularele de avize de inscriere predate de solicitantul inscrierii, este de un an si incepe sa curga de la data la care persoana interesata a cunoscut prejudiciul, insa nu mai tarziu de la implinirea a doua luni de la data efectuarii inregistrarii avizului de inscriere in arhiva."
-----------------
Conform Legii 60/2012, Dispozitiile art. I pct. 14 intra in vigoare la data de 1 octombrie 2012, data pana la care Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Justitiei vor lua masurile necesare pentru aplicarea acestora.

14^1. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 23
1) Pentru obtinerea autorizatiei si pentru fiecare reautorizare operatorii vor plati o taxa in cuantum de 200 lei.
(2) De asemenea, operatorii vor plati o taxa in cuantum de 50 lei pentru fiecare birou teritorial sau agent imputernicit sa efectueze inscrieri in arhiva.»

15. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelsor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru fiecare aviz de ipoteca initial.
(2) Pentru celelalte avize de ipoteca se vor plati urmatoarele taxe:
a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipoteca initial;
b) 10 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipoteca initial;
c) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipoteca initial;
d) 20 lei pentru avizul de cesiune a creantei ipotecare;
e) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca initial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;
f) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial;
g) 20 lei pentru avizul de mentinere a ipotecii;
h) 20 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat;
i) 20 lei pentru avizul de preluare in contul creantei;
j) 40 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii;
k) 40 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor;
l) 30 lei pentru avizul de transformare;
m) 30 lei pentru avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial.
(3) Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 60 lei pentru fiecare aviz de fiducie initial.
(4) Pentru celelalte avize de fiducie se vor plati urmatoarele taxe:
a) 40 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de catre beneficiar;
b) 40 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie initial;
c) 40 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie initial;
d) 40 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie initial;
e) 60 lei pentru avizul de reactivare a avizului de fiducie initial.
(5) Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 40 lei pentru fiecare aviz specific initial.
(6) Pentru celelalte avize specifice se vor plati urmatoarele taxe:
a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului specific initial;
b) 20 lei pentru avizul de prelungire al avizului specific initial;
c) 20 lei pentru avizul de stingere al avizului specific initial;
d) 20 lei pentru avizul de nulitate al avizului specific initial;
e) 40 lei pentru avizul de reactivare a avizului specific initial.
(7) Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru fiecare aviz de ipoteca initial – creante securitizate.
(8) Pentru celelalte avize de ipoteca – creante securitizate se vor plati urmatoarele taxe:
a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipoteca initial – creante securitizate;
b) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii – creante securitizate;
c) 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii – creante securitizate;
d) 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial – creante securitizate;
e) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipoteca initial – creante securitizate;
f) 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial – creante securitizate;
g) 30 lei pentru avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial – creante securitizate.
(9) Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru fiecare aviz de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare.
(10) Pentru celelalte avize de ipoteca – obligatiuni ipotecare se vor plati urmatoarele taxe:
a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare;
b) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii – obligatiuni ipotecare;
c) 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii – obligatiuni ipotecare;
d) 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare;
e) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare;
f) 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare;
g) 30 lei pentru avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial – obligatiuni ipotecare.
(11) Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru orice alte avize necesare inscrierii in arhiva a actelor si faptelor juridice prevazute de lege."

16. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
(1) O cota de 85% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 si 24 se constituie si se utilizeaza ca venituri la bugetul de stat.
(2) O cota de 15% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 si 24 se constituie si se utilizeaza, prin derogare de la alte dispozitii legale, ca fond special la dispozitia Ministerului Justitiei, pentru organizarea si functionarea AEGRM.
(3) Modul de utilizare de catre Autoritatea de Supraveghere a sumelor constituite conform alin. (2), precum si detalierea cheltuielilor se vor stabili prin ordin al ministrului Justitiei.
(4) Disponibilitatile ramase la finele anului in fondul special se vor reporta in anul urmator pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.
(5) Evidenta contabila a sumelor prevazute la alin. (2), precum si verificarea respectarii destinatiei acestora revin compartimentului financiar-contabil din cadrul Ministerului Justitie.
(6) Cuantumul taxelor stabilite la art. 23 si 24 va fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de rata oficiala a indicelui de inflatie."

17. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operatiunilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere, pentru accesul la baza de date si pentru celelalte servicii accesorii se stabileste in mod liber, cu respectarea prevederilor Legii nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

18. La articolul 28^1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) La solicitarea partii interesate operatorii vor certifica existenta inregistrarii in arhiva a unui aviz de inscriere, pe baza indicarii numarului de identificare a avizului de inscriere."

19. Articolul 28^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28^2
(1) Creditorul ipotecar sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, poate solicita inscrierea in arhiva a oricarui tip de aviz de ipoteca.
(2) Debitorul obligatiei garantate sau sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, poate solicita doar inscrierea in arhiva a avizului de ipoteca initial.
(3) Consituitorul ipotecii sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, poate solicita doar inscrierea in arhiva a avizului de ipoteca initial si a avizului de extindere a ipotecii asupra altor bunuri.
(4) Avizul de cesiune a creantei ipotecare ori avizul modificator prin care se inlocuieste creditorul mentionat in avizul de ipoteca initial cu un alt creditor poate fi introdus in arhiva, dupa caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau a actualului creditor ori a reprezentantului acestora, imputernicit prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat.
(5) Avizul de cesiune a ipotecii poate fi depus la arhiva, dupa caz, la solicitarea cedentului ipotecii sau a cesionarului ipotecii ori a reprezentantului acestora, imputernicit prin procura autentica ori prin procura avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat.
(6) Inscrierea la arhiva a avizelor de fiducie poate fi solicitata, dupa caz, fie de catre constituitor, fie de catre beneficiar, fie de catre fiduciar sau administratorul proviziriu ori de catre reprezentantii acestora, imputerniciti prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justitiei de aprobare a formularelor de avize de inscriere.
(7) Operatorul va pastra toate documentele de reprezentare aferente fiecarui aviz inscris si le va prezenta la cererea Autoritatii de Supraveghere.
(8) In cazul in care persoana interesata este persoana juridica, subscrierea avizelor de inscriere poate fi facuta si de catre consilierul juridic al acesteia, prezentand imputernicirea data de persoana juridica.
(9) Inscrierea in arhiva a avizelor specifice poate fi solicitata de oricare din partile avizului ori de catre reprezentantii acestora, imputerniciti prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justitiei de aprobare a formularelor de avize de inscriere.
(10) Inscrierea in arhiva a avizelor de ipoteca conform Legii nr. 31/2006 si Legii nr. 32/2006 poate fi solicitata de reprezentantul creditorului."

20. La articolul 28^3, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 28^3
(1)Formularul de aviz de inscriere va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia la sediul biroului de inscriere in arhiva de catre persoana interesata, potrivit legii, ori de catre reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, ori va fi transmis, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui inscris in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil.
(2) Formularul de aviz de inscriere pe suport hartie va fi completat in dublu exemplar si va fi semnat de catre solicitant. Solicitantul va certifica prin semnatura orice modificare a datelor din formularul de aviz de inscriere."

21. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
Corpul operatorilor are obligatia de a furniza Autoritatii de Supraveghere, in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii, informatiile sau rapoartele cerute de aceasta."

22. Dupa articolul 30 se introduce un articol nou, articolul 30^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 30^1
Operatorii, birourile teritoriale proprii, precum si agentii imputerniciti ai acestora raspund in desfasurarea activitatii lor disciplinar, civil sau penal, dupa caz."

23. Articolul 31 se abroga.

24. Dupa articolul 31 se introduce un articol nou, articolul 31^1, care va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31^1
(1) Constituie abateri disciplinare nerespectarea de catre operatori sau de birourile teritoriale proprii ori de agentii imputerniciti ai acestora a urmatoarelor obligatii:
a) inregistrarea in arhiva a avizelor de inscriere in conditiile prevazute in regulament si in prezenta ordonanta;
b) desfasurarea activitatii in conformitate cu regulile de concurenta;
c) tinerea evidentei inscrierilor acoperite de garantia de raspundere profesionala si constituirea din timp a unei garantii suplimentare;
d) achitarea taxelor aferente inregistrarilor efectuate in arhiva, la termenele stabilite pentru indeplinirea acestei obligatii, si a contributiilor la Corpul operatorilor;
e) respectarea deciziilor Autoritatii de Supraveghere;
f) furnizarea catre Autoritatea de Supraveghere, in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii, a informatiilor si documentelor cerute de aceasta;
g) mentionarea de catre agentul imputernicit, pe toate documentele emise de el, a calitatii de agent imputernicit, precum si a numelui/denumirii operatorului care l-a imputernicit;
h) accesarea arhivei numai prin intermediul aplicatiei software puse la dispozitie de Corpul operatorilor si avizate de Autoritatea de Supraveghere, intr-o maniera care sa nu conduca la perturbarea functionarii arhivei sau la ingreunarea realizarii scopului pentru care aceasta a fost creata;
i) construirea unei pagini web proprii de prezentare a activitatii de inscriere in AEGRM astfel incat sa nu induca in eroare publicul utilizator si sa nu creeze confuzie cu pagina web a arhivei, prin aspectul general al paginii, prezentare, insemne oficiale folosite, denumiri, imagini, figuri sau alte caracteristici relevante;
i) comunicarea de catre operator Autoritatii de Supraveghere, de indata ce ia cunostinta, a oricaror modificari ale elementelor prevazute la art. 17 alin. (1);
j) transmiterea de catre operator a unui raport detaliat al activitatii agentului imputernicit, in termen de 15 zile de la incetarea activitatii acestuia;
k) pastrarea formularului de aviz de inscriere, a tuturor documentelor care insotesc acest formular, a registrului general tinut corespunzator prevederilor art. 35 alin. (4) din regulament, precum si a corespondentei aferente desfasurarii activitatii de operare in arhiva, in conditiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) verificarea calitatii de persoana interesata a persoanei fizice solicitante care completeaza si semneaza formularul de aviz de inscriere si care solicita inregistrarea acestuia in arhiva;
m) respectarea programului de functionare a arhivei potrivit dispozitiilor art. 46 alin. (1) din regulament;
n) comunicarea de catre operator Autoritatii de Supraveghere, in termenele prevazute la art. 72 alin. (4) din regulament, a listei cu inregistrarile preluate eronat in sistemul de administrare a informatiei din cauze tehnice;
o) refuzarea documentelor de transfer electronic de date (TED) care nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat valabil sau nu au continutul acceptat de arhiva si, atunci cand este posibil, instiintarea solicitantului respectiv cu privire la documentele TED refuzate si explicarea refuzului.
(2) Autoritatea de Supraveghere poate aplica operatorilor sau birourilor teritoriale proprii ori agentilor imputerniciti ai acestora, in raport cu gravitatea abaterii savarsite, urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment scris;
b) suspendarea dreptului de a efectua inscrieri in arhiva pe o durata de la 15 zile la un an;
c) revocarea dreptului de a efectua inscrieri in arhiva.
(3) Constatarea abaterilor disciplinare se efectueaza de catre personalul de specialitate al Autoritatii de Supraveghere, in urma unei cercetari prealabile. in cazul in care este necesar, personalul de specialitate al Autoritatii de Supraveghere, insotit de reprezentantul Corpului operatorilor, se va deplasa la sediul operatorului sau al agentului imputernicit cercetat. in urma deplasarii la sediul operatorului sau al agentului, se va intocmi un proces-verbal in care se vor consemna cele constatate si care va fi semnat de reprezentantul Autoritatii de Supraveghere, de reprezentantul Corpului operatorilor si de reprezentantul operatorului sau agentului.
(4) Sanctiunile disciplinare impotriva operatorului se aplica prin ordin al ministrului justitiei.
(5) Sanctiunile disciplinare impotriva birourilor operatorului sau agentilor imputerniciti ai acestuia se aplica prin decizie a conducatorului compartimentului de specialitate al Autoritatii de Supraveghere.
(6) impotriva sanctiunii disciplinare aplicate potrivit alin. (5) se poate face plangere in termen de 15 de zile de la comunicare.
(7) Plangerea prevazuta la alin. (6) se rezolva in termen de 30 de zile de la data inregistrarii de catre ministrul justitiei sau de un imputernicit anume desemnat de acesta. Hotararea ministrului justitiei poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii."

25. Articolul 32 se abroga.

26. Articolul 33 se abroga.."

Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 118/2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Titlul va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA DE URGENTA privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti"


2. La articolul 1, punctul 1 va avea urmatorul cuprins:
"1. contract incheiat intre profesionisti reprezinta contractul incheiat fie intre profesionisti, fie intre acestia si o autoritate contractanta, avand ca obiect furnizarea unor bunuri sau prestarea de servicii contra unui pret constand intr-o suma de bani;".

3. La articolul 1 punctul 2 litera b), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"b) oricare organism de drept public, altul decat unul dintre cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, fara scop lucrativ, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general si care se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii:".

4. La articolul 2, alineatul (1) si litera b) a alineatului (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte incheiate intre profesionisti.
....................................
b) contractele incheiate intre profesionisti si consumatori."

5. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL III - Dobanda aplicabila obligatiilor de plata rezultate din contracte incheiate intre profesionisti"

6. La articolul 3 alineatul (1), litera a) si partea introductiva a literei b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) in cazul contractelor incheiate intre profesionisti, potrivit art. 1.535 din Codul civil;
...............................................................................................
b) in cazul contractelor incheiate intre profesionisti si o autoritate contractanta, fara a fi necesara punerea in intarziere a debitorului;".

7. La articolul 5, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) in cazul litigiilor privitoare la obligatii de plata rezultand din contracte prevazute de prezenta ordonanta de urgenta nu este necesara parcurgerea, in prealabil, a etapei concilierii directe prevazute la art. 720^1 din Codul de procedura civila."

Art. III
Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 6
(1) In cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrarii in vigoare a Codului civil, referirile la comercianti se considera a fi facute la persoanele fizice sau, dupa caz, la persoanele juridice supuse inregistrarii in registrul comertului, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica termenului "comerciant" prevazut in:
a) Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata;
b) Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicata, cu modificarile ulterioare;
c) Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) orice alte acte normative in care termenul "comerciant" are un inteles specific dispozitiilor cuprinse in aceste din urma acte normative.
(3) In legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, termenul "comerciant" se inlocuieste cu cel de "profesionist".»

2. Dupa articolul 8 se se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 8^1
Existenta unui litigiu sau inscrierea lui in registrele publice prevazute de lege nu impiedica efectuarea formalitatilor de publicitate.»

3. Dupa articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 17^1
Dispozitiile art. 186 din Codul civil se aplica si in cazurile prevazute la art. 119 alin. (6), art. 142 alin. (2) si art. 160 alin. (2) din Codul civil.»

4. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 42
(1) In aplicarea art. 379 alin. (1) din Codul civil, divortul se poate pronunta, in ipoteza prevazuta la art. 373 lit. b) din Codul civil, din culpa unui dingtre soti, daca instanta stabileste culpa sotului parat in destramarea casatoriei.
(2) Dispozitiile art. 368 din Codul civil sunt aplicabile, in cazul prevazut la art. 373 lit. b) din Codul civil, daca divortul s-a pronuntat din culpa exclusiva a paratului, iar in cazul prevazut la art. 373 lit. c) din Codul civil, daca divortul s-a pronuntat din culpa exclusiva a reclamantului.»

5. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 45
Dispozitiile art. 388 din Codul civil privind acordarea despagubirilor si cele ale art. 390 din Codul civil privind acordarea prestatiei compensatorii sunt aplicabile in cazul in care motivele de divort s-au ivit dupa intrarea in vigoare a Codului civil.»

6. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 56
(1) Dispozitiile Codului civil privitoare la dobandirea drepturilor reale imobiliare prin efectul inscrierii acestora in cartea funciara se aplica numai dupa finalizarea lucrarilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala si deschiderea, la cerere sau din oficiu, a cartilor funciare pentru imobilele respective, in conformitate cu dispozitiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.»

7. La articolul 58 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
«(2) Pana la indeplinirea conditiilor prevazute in art. 56 alin. (1), ori de cate ori proprietarul imobilului are un drept de optiune, el dobandeste dreptul de proprietate asupra lucrarii incepute dupa intrarea in vigoare a Codului civil de la data cererii de chemare in judecata prin care a solicitat recunoasterea dreptului sau de proprietate asupra lucrarii, daca actiunea a fost admisa.»

8. Dupa articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 60^1
In categoria conventiilor prevazute de art. 627 alin. (4) din Codul civil, din care se naste obligatia de a transmite in viitor proprietatea catre o persoana determinata ori determinabila, intra in antecontractele avand ca obiect transmiterea in viitor, prin incheierea de contracte, a dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, dupa caz, daca prin lege nu se prevede altfel.»

9. Articolul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 80
Cererile de inscriere, precum si actiunile in justitie intemeiate pe dispozitiile Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de data introducerii lor, vor fi solutionate potrivit normelor materiale in vigoare la data incheierii actului sau, dupa caz, la data savarsirii ori producerii faptului juridic generator, modificator sau extinctiv al dreptului supus inscrierii ori rectificarii, cu respectarea normelor procedurale in vigoare in momentul introducerii lor.»

10. Articolul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 82
(1) Dispozitiile art. 930-934 din Codul civil referitoare la uzucapiunea imobiliara se aplica numai in cazurile in care posesia a inceput dupa data intrarii in vigoare a acestuia. Pentru cazurile in care posesia a inceput inainte de aceasta data sunt aplicabile dispozitiile referitoare la uzucapiune in vigoare la data inceperii posesiei. Cu privire la imobilele pentru care, la data inceperii posesiei, inainte de intrarea in vigoare a Codului civil, nu erau deschise carti funciare, raman aplicabile dispozitiile in materie de uzucapiune din Codul civil din 1864.
(2) In cazul posesiilor incepute dupa intrarea in vigoare a Codului civil, daca erau deschise carti funciare, pana la inceplinirea conditiilor prevazute in art. 56 alin. (1), uzucapiunea extratabulara prevazuta in art. 930 din Codul civil isi produce efectele de la data introducerii cererii de chemare in judecata prin care s-a solicitat constatarea indeplinirii cerintelor legale ale acestui mod de dobandire, daca actiunea a fost admisa, respectiv de la data invocarii exceptiei uzucapiunii, daca aceasta exceptie a fost admisa.»

11. Dupa articolul 82 se introduce un nou articol, articolul 82^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 82^1
(1) Drepturile asupra locurilor de veci/inhumare din cimitire, dobandite in conditiile legii, se transmit, indiferent de natura lor juridica, prin succesiune si acte juridice intre vii cu titlu gratuit.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi constituite, in temeiul reglementarilor in vigoare la 1 octombrie 2011, si dupa intrarea in vigoare a Codului civil.»

12. La articolul 104, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 104
(1) Constituirea, continutul si opozabilitatea drepturilor reale de garantie sunt supuse dispozitiilor legii in vigoare la data nasterii creantei garantate sau, dupa caz, la data incheierii contractului prin care garantia a fost contituita.»

13. La articolul 104, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
«(4) Dispozitiile cap. VI din titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificarile ulterioare, raman aplicabile in cazul executarii garantiilor reale mobiliare constituite in temeiul aceleiasi legi.»

14. Dupa articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 106^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 106^1
Raspunderea prevazuta de art. 1.258 din Codul civil poate fi angajata numai in limita prejudiciului nereparat prin anularea sau constatarea nulitatii contractului ce a fost dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva. Angajarea acestei raspunderi nu inlatura angajarea raspunderii si a altor persoane, in conditiile legii.»

15. Dupa articolul 110 se introduc doua noi articole, articolele 110^1 si 110^2, cu urmatorul cuprins:
«Art. 110^1
Clauza exoneroatoare de raspunderea prevazuta la art. 1.363 din Codul civil privitoare la divulgarea secretului comercial sau profesional de care sunt tinuti profesionistii se aplica atat in cazul raspunderii delictuale pentru fapta proprie, cat si in cazul raspunderii contractuale.

Art. 110^2
Dispozitiile art. 1.415 din Codul civil sunt aplicabile ori de cate ori, potrivit legii sau contractului, debitorul sau, dupa caz, titularul unui drept ori facultati trebuie sa execute o obligatie sau o prestatie, sa accepte ori sa exercite un drept sau o facultate ori, dupa caz, sa adere al un contract, desi nici legea si nici contractul nu prevad un termen in acest scop.»

16. Articolul 114 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 114
Dispozitiile art. 1.521-1.528 din Codul civil privitoare la punerea in intarziere a debitorului sunt aplicabile in cazul obligatiilor nascute dupa data intrarii sale in vigoare.»

17. Dupa articolul 118 se introduce un nou articol, articolul 118^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 118^1
(1) In cazul restituirii prestatiilor reciproce, dispuse in temeiul legii sau al unui contract, daca bunul piere in mod fortuit si nu a fost asigurat, iar debitorul obligatiei de restituire a fost de buna-credinta sau obligatia de restituire nu provine din culpa sa, obligatia de restituire se stinge potrivit art. 1.642 din Codul civil, caz in care si creditorul este liberat de propria sa obligatie de restituire, insa numai daca a fost de buna-credinta sau cauza restituirii nu ii este imputabila.
(2) Daca bunul aratat la alin. (1) a pierit numai in parte, creditorul are dreptul de a reduce propria sa prestatie pana la limita a ceea ce el primeste.»

18. Dupa articolul 123 se introduce un nou articol, articolul 123^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 123^1
In vederea aplicarii prevederilor art. 1.746 din Codul civil, numai vecinii care sunt proprietari de fond forestier beneficiaza de dreptul de preemptiune.»

19. Dupa articolul 143 se introduce un nou articol, articolul 143^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 143^1
Dispozitiile art. 2.010 alin. (3) din Codul civil se aplica si in cazul stabilirii remuneratiei intermediarului, potrivit art. 2.097 din Codul civil, sau a remuneratiei depozitarului, potrivit art. 2.106 din Codul civil.»

20. La articolul 151, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 151
(1) Dispozitiile art. 2.324 alin. (4) din Codul civil se aplica in toate cazurile in care profesionistul isi opereaza diviziunea patrimoniului, dar numai cu privire la drepturile si obligatiile nascute dupa intrarea in vigoare a Codului civil.»

21. Dupa articolul 160 se introduce un nou articol, articolul 160^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 160^1
Pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, referirea din cuprinsul art. 2.383 din Codul civil la "notarea inceperii urmaririi silite" se va intelege ca fiind facuta la "notarea somatiei de plata".»

22. Articolul 167 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 167
Actele din dispozitiile cu privire la bunul ipotecat, incheiate in conditiile art. 2.393 din Codul civil, sunt anulabile la cererea creditorului ipotecar numai atunci cand produsele bunului ipotecat nu pot fi urmarite de catre creditorul ipotecar cu acelasi rang ca si ipoteca initiala. Cu toate acestea, creditorul ipotecar nu poate obtine anularea acestor acte in cazul in care le-a aprobat expres sau tacit.»

23. Dupa articolul 178 se introduce un nou articol, articolul 178^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 178^1
In sensul art. 2.428 alin. (2) lit. f) din Codul civil, ipoteca se va radia din cartea funciara si in baza unei declaratii scrise a creditorului ipotecar. In cazul in care mai multi creditori sunt beneficiarii unei ipoteci cu privire la bunul in cauza, declaratia de radiere nu va aduce atingere drepturilor celorlalti creditori ipotecari. Declaratia de radiere se poate face sub forma unui inscris autentic notarial.»

24. Dupa articolul 181 se introduce un nou articol, articolul 181^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 181^1
(1) Incuviintarea executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului ipotecat prevazuta la art. 2.445 din Codul civil este de competenta judecatoriei in ca carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorul.
(2) Opozitia la executare prevazuta la art. 2.452 din Codul civil este de competenta judecatoriei care a incuviintat vanzarea bunului mobil ipotecat.
(3) Numirea administratorului bunului mobil ipotecat prevazuta la art. 2.468 si 2.469 din Codul civil, precum si opozitia la preluarea bunului mobil in vederea administrarii sunt de competenta judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorul.»

25. Dupa articolul 205 se introduc doua noi articole, articolele 205^1 si 205^2, cu urmatorul cuprins:
«Art. 205^1
Dispozitiile art. 2.539 alin. (2) teza a II-a din Codul civil sunt aplicabile inclusiv in cazul in care prin hotararea ramasa definitiva s-a luat act de renuntarea la judecata ori s-a constatat perimarea.

Art. 205^2
Dispozitiile art. 2.556 se aplica in cazul in care inscrisurile au fost predate prin scrisoare recomandata la oficiul postal sau telegrafic ori la un serviciu de curierat rapid sau la un serviciu specializat de comunicare, infiintate potrivit legii.»

26. Articolul 222 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 222
Pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 134/2010, referirea din cuprinsul Codului civil sau al prezentei legi la hotararea definitiva se va intelege ca fiind facuta la hotararea irevocabila.»

27.La articolul 229, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(3) Pana la intrarea in vigoare a reglementarii prevazute la alin. (1), atributiile instantei de tutela referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau, dupa caz, cu privire la supravegherea modului in care tutorele administreaza bunurile minorului revin autoritatii tutelare.»

28. La articolul 229, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
«(3^1) Pana la intrarea in vigoare a reglementarii prevazute la alin. (1), masura plasamentului, a plasamentului in regim de urgenta si a supravegherii specializate se stabilesc si se monitorizeaza potrivit art. 58-70 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare.
(3^2) Pana la intrarea in vigoare a reglementarii prevazute la alin. (1), numirea curatorului special care il asista sau il reprezinta pe minor la incheierea actelor de dispozitie sau la dezbaterea procedurii succesorale se face, de indata, de autoritatea tutelara, la cererea notarului public, in acest din urma caz nefiind necesara validarea sau confirmarea de catre instanta.»

29. Dupa articolul 229 se introduc doua noi articole, articolele 229^1 si 229^2, cu urmatorul cuprins:
«Art. 229^1
(1) Daca legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil in competenta instantei de tutela si de familie se solutioneaza de instanta in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana ocrotita.
(2) In cazul cererilor privind autorizarea de catre instanta de tutela si de familie a incheierii unor acte juridice, cand actul juridic a carui autorizare se solicita priveste un imobil, este de asemenea competenta si instanta in a carei circumscriptie teritoriala este situat imobilul. In acest caz, instanta de tutela care a pronuntat hotararea va comunica de indata o copie a acesteia instantei de tutela in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta cel ocrotit.

Art. 229^2
(1) Registrele nationale notariale vor fi deschise, tinute si administrate exclusiv de Uniunea Nationala a Notarilor Publici.
(2) Deschiderea, continutul, administrarea si operarea registrelor notariale se stabilesc prin Legea nr. 36/1995, republicata.»

30. La articolul 230, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«a) Codicele civil (sau Codul civil din 1864), publicat in Monitorul Oficial nr. 271 din 4 decembrie 1864, nr. 7 din 12 ianuarie 1865, nr. 8 din 13 ianuarie 1865, nr. 8 din 14 ianuarie 1865, nr. 11 din 16 ianuarie 1865, nr. 13 din 19 ianuarie 1865, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 1169-1174 si 1176-1206, care se abroga la data intrarii in vigoare a Legii nr. 134/2010;
......
c) Codicele de comert din 1887, publicat in Monitorul Oficial nr. 31 din 10 mai 1887, cu exceptia dispozitiilor art. 46-55, 57, 58 si 907-935, aplicabile in continuare in raporturile dintre profesionisti, care se abroga la data intrarii in vigoare a Legii nr. 134/2010, a cartii a II-a "Despre comertul maritim si despre navigatie", precum si a dispozitiilor art. 948, 953, art. 954 alin. (1) si art. 955, care se abroga la data intrarii in vigoare a Codului maritim.»

Art. IV
La articolul 2 al articolului I^3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2006 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, aprobata cu completari prin Legea nr. 191/2007, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) in cazul certificatului de divort emis de notarul public in conformitate cu prevederile art. 375 din Codul civil si pentru care se solicita recunoasterea sau incuviintarea executarii intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, competenta de a emite certificatele prevazute in anexele I, II si III din Regulamentul nr. 2.201/2003, potrivit art. 39 si art. 41 alin. (1) din acelasi regulament, apartine notarului public. In aceleasi cazuri, pentru certificatul de divort emis de ofiterul de stare civila, competenta de a emite, potrivit art. 39, certificatul prevazut in anexa I din Regulamentul nr. 2.201/2003 apartine instantei care ar fi fost competenta sa judece cererea de divort in prima instanta, in lipsa acordului partilor."

Art. V
Pana la aprobarea noilor formulare si pana in momentul in care acestea vor deveni operationale prin implementarea modificarilor de structura a bazei de date si a aplicatiei software de introducere a datelor, in conformitate cu dispozitiile legale, inregistrarea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a operatiunilor noi prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta, si de Codul civil se va efectua potrivit unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului justitiei in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. VI
Dupa adoptarea si operationalizarea noilor formulare, avizele inregistrate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare in perioada de dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil se vor actualiza in mod corespunzator, fara plata unei taxe.

Art. VII
La data intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, sintagma "contract comercial" sau "contracte comerciale" se inlocuieste cu sintagma "contract civil" sau, dupa caz, "contracte civile", iar sintagma "contracte sau acte de comert", cu termenul "contracte".

Art. VIII. — Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 octombrie 2011.