DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 16 iulie 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35 din 27 iunie 2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 434 din 30 iunie 2012, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 6, literele a) si c) ale articolului 142 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) acreditare acordarea de catre Agentia Nationala de Transplant, a dreptului de a desfasura activitati de donare, prelevare, conservare si transplant a organelor, tesuturilor si celulelor de origine umana in functie de specificul fiecarei activitati, dupa constatarea indeplinirii criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sanatatii. Acreditarea se face de catre Agentia Nationala de Transplant;
.....................
c) autorizatie document eliberat de Agentia Nationala de Transplant in vederea permiterii introducerii sau scoaterii in/din tara de organe, tesuturi si/sau celule de origine umana, in conditiile in care donarea, prelevarea, procesarea, conservarea, depozitarea si transplantul se fac in unitati acreditate si/sau agreate de Agentia Nationala de Transplant;"

2. La articolul I punctul 6, dupa litera c) a articolului 142 se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
"c^1) autorizatie speciala document eliberat de Agentia Nationala de Transplant in vederea permiterii introducerii sau scoaterii in/din tara de sange placentar, sange din cordonul ombilical si tesuturi de origine umana pentru o perioada de maximum 1 an, in conditiile in care procesarea, conservarea si depozitarea se fac intr-o banca acreditata/agreata de catre Agentia Nationala de Transplant;"

3. La articolul I punctul 8, literele a) si f) ale alineatului (1) al articolului 144 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) prelevarea de organe, tesuturi si celule de origine umana, in scop terapeutic, se poate efectua de la persoane majore in viata, avand capacitate de exercitiu deplina, dupa obtinerea consimtamantului informat, scris, liber, prealabil si expres al acestora, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sanatatii. Se interzice prelevarea de organe, tesuturi si celule de la persoane fara discernamant;
.....................
f) donatorul si primitorul vor semna un inscris autentic prin care declara ca donarea se face in scop umanitar, are caracter altruist si nu constituie obiectul unor acte si fapte juridice in scopul obtinerii unui folos material sau de alta natura, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sanatatii;"


4. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 144 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Monitorizarea donatorilor vii include controalele medicale periodice obligatorii care se vor realiza la o luna, 3 luni, 6 luni si un an postdonare, iar ulterior la nevoie justificata."

5. La articolul I punctul 9, litera a) a alineatului (2) al articolului 145 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) prelevarea de celule stem hematopoietice medulare sau periferice de la minori se poate face numai cu consimtamantul minorului daca acesta a implinit varsta de 10 ani si cu acordul scris al ocrotitorului legal, respectiv al parintilor, tutorelui sau al curatorului, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sanatatii. Daca minorul nu a implinit varsta de 10 ani, prelevarea se poate face cu acordul ocrotitorului legal;"

6. La articolul I punctul 11, punctele 4 si 5 ale articolului 147 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"4. prelevarea de organe, tesuturi si/sau celule de la persoanele decedate se face numai cu consimtamintul scris al cel putin unuia dintre membrii majori ai familiei sau al rudelor, in urmatoarea ordine: sot supravietuitor, parinti, descendenti, frate/sora, alta ruda in linie colaterala pana la gradul al IV-lea inclusiv, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sanatatii;
5. prelevarea se poate face fara consimtamantul membrilor familiei daca, in timpul vietii, persoana decedata si-a exprimat deja optiunea in favoarea donarii, printr-un act notarial de consimtamant pentru prelevare si inscrierea in Registrul national al donatorilor de organe, tesuturi si celule, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sanatatii;"

7. La articolul I punctul 12, alineatele (2), (3), (8), (9), (11), (13) si (14) ale articolului 148 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Repartitia organelor, tesuturilor si celulelor de origine umana, cu exceptia celulelor stem hematopoietice de la donatori neinruditi, prelevate la nivel national se efectueaza de catre Agentia Nationala de Transplant, in functie de regulile stabilite de aceasta privind alocarea organelor, tesuturilor si celulelor de origine umana in cadrul sistemului de transplant din Romania.
(3) In conditiile in care pe teritoriul national nu exista niciun primitor compatibil cu organele, tesuturile si celulele de origine umana disponibile, acestea pot fi alocate in reteaua internationala de transplant, pe baza unei autorizatii emise de Agentia Nationala de Transplant, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sanatatii.
.....................
(8) Prelevarea de organe, tesuturi si celule de origine umana, in cazuri medico-legale, se face numai cu consimtamantul medicului legist si nu trebuie sa compromita rezultatul autopsiei medico-legale, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sanatatii.
(9) Introducerea sau scoaterea din tara de organe, tesuturi, celule de origine umana, cu exceptia celulelor stem hematopoietice, se face numai pe baza autorizatiei emise de Agentia Nationala de Transplant, dupa modelul de formular aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, conform legislatiei vamale.
.....................
(11) Raportarea autorizatiilor emise de Agentia Nationala de Transplant catre Ministerul Sanatatii se face anual, in cadrul raportului de activitate sau la cererea ministrului sanatatii.
.....................
(13) Unitatile sanitare acreditate si care implementeaza Programul national de transplant pot deconta servicii funerare si/sau transportul cadavrului, in cazul donatorilor de la care s-au prelevat organe si/sau tesuturi si/sau celule, in limita fondurilor alocate.
(14) Dupa fiecare prelevare de organe, tesuturi si/sau celule de la donatorii cadavru se vor completa, cu datele din momentul prelevarii, Fisa pentru declararea donatorului si Fisa prelevare organe si tesuturi, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sanatatii."

8. La articolul I punctul 13, articolul 152 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 152
Prin exceptie de la prevederile art. 150, in cazul minorilor sau persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu, consimtamantul va fi dat de parinti sau de celelalte persoane care au calitatea de ocrotitor legal al acestora, dupa caz, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sanatatii."

9. La articolul I punctul 17, alineatele (1), (2), (3), (4) si (6) ale articolului 160 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 160
(1) Prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana se efectueaza de catre medici de specialitate, in unitati sanitare publice sau private. Lista unitatilor sanitare publice sau private acreditate se va publica pe site-ul Agentiei Nationale de Transplant si se va actualiza permanent.
(2) Acreditarea in domeniul transplantului a unitatilor sanitare publice sau private are valabilitate de 5 ani. Orice modificare a criteriilor initiale de acreditare intervenita in cadrul unitatilor acreditate se notifica in termen de 5 zile Agentiei Nationale de Transplant in vederea reacreditarii.
(3) Criteriile de acreditare a unitatilor sanitare prevazute la alin. (1) sunt propuse de Agentia Nationala de Transplant si aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, in conformitate cu legislatia europeana in domeniu.
(4) Agentia Nationala de Transplant poate suspenda activitatea sau revoca acreditarea, in cazul in care in urma evaluarilor efectuate de catre reprezentantii Agentiei Nationale de Transplant, precum si la sesizarea inspectorilor sanitari se constata ca unitatea sanitara respectiva nu respecta prevederile legale in vigoare.
.....................
(6) Unitatile sanitare acreditate pentru activitatea de procesare si/sau utilizare de tesuturi si/sau celule vor pastra o inregistrare a activitatii lor, incluzand tipurile si cantitatile de tesuturi si/sau celule procurate, testate, conservate, depozitate, distribuite sau casate, precum si originea si destinatia acestor tesuturi si/sau celule pentru utilizare umana. Ele vor trimite anual un raport de activitate Agentiei Nationale de Transplant care va fi publicat atat pe site-ul propriu, cat si pe site-ul Agentiei Nationale de Transplant. Prevederile prezentului alineat se aplica in mod corespunzator si in cazul transplantului de organe."

Art. II
(1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, ministrul sanatatii aproba prin ordin modelele de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare .
(2) La data intrarii in vigoare a ordinului prevazut la alin. (1) anexele nr. 1 13 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. III
La data intrarii in vigoare a ordinului prevazut la art.II, referirile la anexele mentionate la art. II alin. (2) se considera a fi facute la formularele precizate la art. II alin. (1). Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
21 useri online

Useri autentificati: