DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 109/2014 privind aprobarea OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Lege nr. 109/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 15 iulie 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 122 din 5 martie 2013, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, articolul 11^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11^1
(1) Pentru a efectua transport rutier national contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, intreprinderile trebuie sa fie autorizate de catre autoritatea competenta.
(2) Modalitatea de autorizare, precum si conditiile care trebuie indeplinite pentru autorizarea transporturilor prevazute la alin. (1) se stabilesc de catre autoritatea competenta prin norme."

2. La articolul I, punctul 2 se abroga.

3. La articolul I, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu urmatorul cuprins:
"3^1. La articolul 19, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
a^1) transportul de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate;"

4. La articolul I, punctul 4 se abroga.


5. La articolul I punctul 5, alineatul (6) al articolului 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Transporturile prevazute la art. 11^1 se efectueaza in conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme."

6. La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 35 se abroga.

7. La articolul I punctul 7, alineatele (1) si (4) ale articolului 40 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
(1) Transportul rutier national contra cost de persoane prin servicii regulate se efectueaza numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal si cititor de carduri.
.......................
(4) Modul de utilizare, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca aparatele de marcat electronice fiscale si cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotarare a Guvernului."

8. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Modelul biletelor, abonamentelor si legitimatiilor speciale se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea Ministerului Transporturilor."

9. La articolul I punctul 9, alineatul (5) al articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Transportul rutier in trafic judetean/interjudetean al elevilor prevazuti la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza cu autovehiculele destinate transportului de persoane detinute de catre unitatile de invatamant, autoritatile administratiei publice locale si/sau operatorii de transport rutier, dupa caz, cu respectarea prevederilor legale in vigoare."

10. La articolul I, dupa punctul 9 se introduc doua noi puncte, punctele 9^1 si 9^2, cu urmatorul cuprins:
"9^1. La articolul 67, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
(3) Examinarile prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza de catre o comisie de examinare, formata din 3 membri, specialisti in domeniul transporturilor rutiere din cadrul directiei de specialitate a aparatului propriu al autoritatii competente si din cadrul unitatii din subordinea acesteia cu atributii in autorizarea operatorilor de transport rutier.
(4) Pentru prestarea activitatii de examinare, membrii comisiei de examinare prevazuti la alin. (3) sunt remunerati din cuantumul tarifului achitat de candidati pentru sustinerea examinarii, in conditiile stabilite de autoritatea competenta.

9^2. Dupa articolul 70 se introduc doua noi articole, articolele 70^1 si 70^2, cu urmatorul cuprins:
Art. 70^1
Scolile de conducatori auto din cadrul Ministerului Apararii Nationale si al Ministerului Afacerilor Interne, care efectueaza pregatire in vederea obtinerii permisului de conducere pentru personalul propriu, isi desfasoara activitatea in baza conditiilor stabilite prin protocoale incheiate de fiecare dintre aceste ministere cu Ministerul Transporturilor.

Art. 70^2
In cuprinsul protocoalelor prevazute la art. 70^1 se stabileste si modul de aplicare a prevederilor art. 62 alin. (2) si (3) si ale art. 63, 64, 66 si 67."

11. La articolul I punctul 10, articolul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 80
Biletul de calatorie/abonamentul sunt documente cu regim special si reprezinta contractul de transport in cazul serviciilor regulate, incheiat intre prestator-operator de transport si beneficiar-calator, prin care operatorul de transport rutier se obliga sa efectueze transportul prin servicii regulate in conditii de siguranta si confort, iar beneficiarul se obliga sa achite anticipat contravaloarea sa, care include si asigurarea persoanelor si a bagajelor, precum si riscurile ce pot decurge din efectuarea transportului rutier."

12. La articolul I, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins:
"11 . La articolul 85, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
(3) Incalcarile prevazute la alin. (1) cu caracter contraventional se clasifica in 3 categorii, dupa cum urmeaza:
a) incalcari foarte grave;
b) incalcari grave;
c) incalcari minore."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
Recomandari de sanatate publica pentru masuri specifice ce vor fi dispuse de institutiile competente privind reluarea activitatii in domenii specifice dupa incetarea starii de urgenta
Legea 53/2017 pentru aprobarea OUG 62/2016 privind infiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara
OUG 5/2017 pentru modificarea OUG 63/2015 privind prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport in baza carora se efectueaza serviciile regulate de transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetu
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
Legea 94/2016 pentru completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere
Legea 334/2015 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane
Legea 129/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Lege nr. 129/2015
Ordin 42/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca, aprobate prin Ord
Legea 59/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria
OUG 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane. Ordonanta de urgenta 81/2014
OUG 61/2014 pentru modificarea si completarea OUG 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISP
OG 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe caile ferate din Romania, aprobat prin OG 7/2005. Ordonanta 26/2014
Ordin 1148/2014 privind modificarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transportu
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
Legea 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. Lege nr. 108/2014
OUG 50/2014 privind modificarea si completarea Legii petrolului nr. 238/2004. Ordonanta de urgenta nr. 50/2014
OUG 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. Ordonanta de urgenta 27/2014
OUG 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 14/2014
Ordin 37/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare
Ordin 7/2014 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea mentinerii obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor si a procedurii de colectare si distribuire a acestuia si pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii
Curierul Fiscal, Nr. 3/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
40 useri online

Useri autentificati: