DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 109/2014 privind aprobarea OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Lege nr. 109/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 15 iulie 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 122 din 5 martie 2013, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, articolul 11^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11^1
(1) Pentru a efectua transport rutier national contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, intreprinderile trebuie sa fie autorizate de catre autoritatea competenta.
(2) Modalitatea de autorizare, precum si conditiile care trebuie indeplinite pentru autorizarea transporturilor prevazute la alin. (1) se stabilesc de catre autoritatea competenta prin norme."

2. La articolul I, punctul 2 se abroga.

3. La articolul I, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu urmatorul cuprins:
"3^1. La articolul 19, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
a^1) transportul de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate;"

4. La articolul I, punctul 4 se abroga.


5. La articolul I punctul 5, alineatul (6) al articolului 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Transporturile prevazute la art. 11^1 se efectueaza in conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme."

6. La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 35 se abroga.

7. La articolul I punctul 7, alineatele (1) si (4) ale articolului 40 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
(1) Transportul rutier national contra cost de persoane prin servicii regulate se efectueaza numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal si cititor de carduri.
.......................
(4) Modul de utilizare, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca aparatele de marcat electronice fiscale si cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotarare a Guvernului."

8. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Modelul biletelor, abonamentelor si legitimatiilor speciale se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea Ministerului Transporturilor."

9. La articolul I punctul 9, alineatul (5) al articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Transportul rutier in trafic judetean/interjudetean al elevilor prevazuti la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza cu autovehiculele destinate transportului de persoane detinute de catre unitatile de invatamant, autoritatile administratiei publice locale si/sau operatorii de transport rutier, dupa caz, cu respectarea prevederilor legale in vigoare."

10. La articolul I, dupa punctul 9 se introduc doua noi puncte, punctele 9^1 si 9^2, cu urmatorul cuprins:
"9^1. La articolul 67, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
(3) Examinarile prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza de catre o comisie de examinare, formata din 3 membri, specialisti in domeniul transporturilor rutiere din cadrul directiei de specialitate a aparatului propriu al autoritatii competente si din cadrul unitatii din subordinea acesteia cu atributii in autorizarea operatorilor de transport rutier.
(4) Pentru prestarea activitatii de examinare, membrii comisiei de examinare prevazuti la alin. (3) sunt remunerati din cuantumul tarifului achitat de candidati pentru sustinerea examinarii, in conditiile stabilite de autoritatea competenta.

9^2. Dupa articolul 70 se introduc doua noi articole, articolele 70^1 si 70^2, cu urmatorul cuprins:
Art. 70^1
Scolile de conducatori auto din cadrul Ministerului Apararii Nationale si al Ministerului Afacerilor Interne, care efectueaza pregatire in vederea obtinerii permisului de conducere pentru personalul propriu, isi desfasoara activitatea in baza conditiilor stabilite prin protocoale incheiate de fiecare dintre aceste ministere cu Ministerul Transporturilor.

Art. 70^2
In cuprinsul protocoalelor prevazute la art. 70^1 se stabileste si modul de aplicare a prevederilor art. 62 alin. (2) si (3) si ale art. 63, 64, 66 si 67."

11. La articolul I punctul 10, articolul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 80
Biletul de calatorie/abonamentul sunt documente cu regim special si reprezinta contractul de transport in cazul serviciilor regulate, incheiat intre prestator-operator de transport si beneficiar-calator, prin care operatorul de transport rutier se obliga sa efectueze transportul prin servicii regulate in conditii de siguranta si confort, iar beneficiarul se obliga sa achite anticipat contravaloarea sa, care include si asigurarea persoanelor si a bagajelor, precum si riscurile ce pot decurge din efectuarea transportului rutier."

12. La articolul I, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins:
"11 . La articolul 85, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
(3) Incalcarile prevazute la alin. (1) cu caracter contraventional se clasifica in 3 categorii, dupa cum urmeaza:
a) incalcari foarte grave;
b) incalcari grave;
c) incalcari minore."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.