DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicataRepublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 5 mai 2008

Republicata in temeiul prevederilor art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 810 din 2 octombrie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2006 a fost rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 899 din 6 noiembrie 2006 si aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 133/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 24 mai 2007.

Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 551 din 31 iulie 2003.

Sursa: Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii: http://www.anrcti.ro

Link util Ordin nr. 461/2009 pentru aprobarea Strategiei nationale privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta lege stabileste cadrul de reglementare a relatiilor dintre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice, pe de o parte, si utilizatorii finali, pe de alta parte.
(2) Prezenta lege instituie reguli privind:
a) serviciul universal;
b) drepturile utilizatorilor finali;
c) obligatiile furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata;
d) obligatiile furnizorilor de retele publice de comunicatii si ale furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.
(3) In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege, Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumita in continuare ANRCTI, asigura promovarea concurentei, precum si protectia drepturilor si intereselor utilizatorilor finali, astfel incat acestia sa obtina un maximum de beneficii in conditiile unei piete concurentiale, in ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor.

Art. 2
(1) In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) telefon public cu plata - telefonul pus la dispozitie publicului, plata realizandu-se in numerar, prin carti de credit sau debit, cartele preplatite, inclusiv cartele utilizabile pe baza de coduri de apelare;
b) retea publica de telefonie - reteaua de comunicatii electronice folosita in vederea furnizarii de servicii de telefonie destinate publicului, permitand comunicarea vocala sau alta forma de comunicare, precum fax sau date, intre punctele terminale ale retelei;
c) serviciu de telefonie destinat publicului - serviciul pus la dispozitia publicului de catre un furnizor de servicii de comunicatii electronice in scopul initierii si primirii apelurilor nationale si internationale si al accesului la serviciile de urgenta, prin utilizarea unui numar sau unor numere din Planul national de numerotatie ori dintr-un plan international de numerotatie. De asemenea, acesta poate include, dupa caz, unul sau mai multe dintre urmatoarele servicii: serviciul de relatii cu clientii, serviciul de informatii privind abonatii, registrele abonatilor, telefoane publice cu plata, servicii furnizate in conditii speciale, facilitati pentru persoanele cu handicap sau cu nevoi sociale speciale ori servicii nongeografice;
d) numar geografic - numarul stabilit conform planului national de numerotatie, in cuprinsul caruia una sau mai multe cifre servesc la identificarea din punct de vedere geografic a punctului terminal al retelei;
e) numar nongeografic - numarul stabilit conform planului national de numerotatie, care nu este numar geografic; constituie numere nongeografice, printre altele, numerele alocate serviciilor de telefonie mobila, numerele gratuite si numerele cu tarif special;
f) punct terminal al retelei - punctul fizic la care unui abonat i se furnizeaza accesul la o retea publica de comunicatii; in cazul retelelor care utilizeaza comutarea sau rutarea, punctual terminal este identificat prin intermediul unei adrese specifice de retea, care poate fi asociata numarului sau numelui unui abonat;
g) furnizor de serviciu universal - furnizorul de retele sau servicii de comunicatii electronice desemnat de ANRCTI sa presteze unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal.
(2) In cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definitiile relevante prevazute la art.1 din Ordonanta Guvernului nr.18/2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.398/2002, cu modificarile ulterioare, la art.2 din Ordonanta Guvernului nr.34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.527/2002, denumita in continuare Ordonanta privind accesul, si la art.2 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta-cadru, si la art.2 din Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu completarile ulterioare.


Capitolul II - Serviciul universal


Art. 3
(1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezinta dreptul tuturor utilizatorilor finali de pe teritoriul Romaniei de a beneficia de serviciile din sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, indiferent de localizarea geografica si la tarife accesibile.
(2) Serviciile incluse in sfera serviciului universal sunt:
a) furnizarea accesului la reteaua publica de telefonie, la un punct fix;
b) serviciul de informatii privind abonatii si punerea la dispozitie a registrelor abonatilor;
c) accesul la telefoanele publice cu plata.

Art. 4
(1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei stabileste politica si strategia privind implementarea serviciului universal, cu respectarea principiilor transparentei, obiectivitatii, proportionalitatii si nediscriminarii;
(2) In stabilirea politicii si strategiei privind implementarea serviciului universal, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va urmari reducerea la minimum a posibilelor efecte negative asupra concurentei, determinate in special de furnizarea serviciilor la tarife sau in conditii diferite de cele practicate in conditii comerciale normale, protejand in acelasi timp interesul public.
(3) Pe baza politicii si strategiei stabilite potrivit alin. (1) si (2), ANRCTI are obligatia sa asigure dreptul de acces la serviciul universal pe intreg teritoriul Romaniei. In acest scop ANRCTI va desemna unul sau mai multi furnizori de serviciu universal care sa presteze unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal, in anumite zone sau pe intreg teritoriul Romaniei.
(4) Conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal se stabilesc de catre ANRCTI, cu respectarea principiilor eficientei, obiectivitatii, transparentei si nediscriminarii, niciun furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice nefiind a priori exclus.
(5) Procedura de desemnare trebuie sa asigure ca furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal se efectueaza intr-o modalitate eficienta din punct de vedere al costurilor.

Art. 5
(1) ANRCTI va lua toate masurile necesare si va stabili conditiile, astfel incat cererile rezonabile ale utilizatorilor finali privind accesul si conectarea la un punct fix la retele publice de telefonie si de acces la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului sa fie acoperite de cel putin un furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice.
(2) Furnizorii de serviciu universal desemnati sa presteze serviciile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) au obligatia sa rezolve cererile tuturor utilizatorilor finali, intr-un termen determinat, in conditiile impuse de ANRCTI. (3) Conexiunea furnizata trebuie sa asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a initia si de a primi apeluri telefonice locale, nationale si internationale, comunicatii prin fax si comunicatii de date, la o rata de transfer suficienta pentru a permite accesul functional la Internet, avand in vedere tehnologiile utilizate preponderent de majoritatea abonatilor si fezabilitatea tehnologica.

Art. 6
(1) Furnizorii de serviciu universal desemnati sa presteze serviciile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. b) sunt obligati sa puna la dispozitie utilizatorilor finali cel putin un registru complet al abonatilor, in forma tiparita, electronica sau in ambele forme. Registrul trebuie actualizat periodic, cel putin o data pe an, iar forma acestuia se aproba in prealabil de catre ANRCTI.
(2) Furnizorii de serviciu universal desemnati sa presteze serviciile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. b) sunt obligati sa puna la dispozitie utilizatorilor finali, inclusiv utilizatorilor de telefoane publice cu plata, cel putin un serviciu de informatii privind abonatii.
(3) Registrul abonatilor prevazut la alin.(1) si serviciul de informatii privind abonatii prevazut la alin.(2) vor contine informatii cu privire la numerele de telefon si datele cu caracter personal ale tuturor abonatilor serviciilor de telefonie destinate publicului, cu respectarea prevederilor art.11 din Legea nr.506/2004, cu completarile ulterioare.
(4) Furnizorii de serviciu universal care pun la dispozitie utilizatorilor finali registrele abonatilor sau serviciile de informatii privind abonatii, in conditiile alin.(1)-(3), au obligatia sa aplice principiul nediscriminarii in tratamentul informatiilor care le-au fost puse la dispozitie.

Art. 7
(1) ANRCTI poate impune furnizorilor de serviciu universal desemnati sa presteze serviciile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. c) obligatii privind asigurarea unui numar suficient de telefoane publice cu plata, a unei acoperiri geografice corespunzatoare, a accesibilitatii acestor telefoane pentru persoanele cu handicap si a unui anumit nivel de calitate a serviciilor, in vederea satisfacerii necesitatilor rezonabile ale utilizatorilor finali.
(2) ANRCTI poate sa nu impuna obligatiile prevazute la alin. (1) cu privire la intreg teritoriul national sau la o parte a acestuia, in cazul in care considera ca serviciile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. c) sau alte servicii comparabile sunt larg accesibile. In luarea acestei masuri ANRCTI va respecta procedura de consultare prevazuta la art. 50 din Ordonanta-cadru.
(3) Furnizorii de serviciu universal desemnati sa presteze serviciile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. c) au obligatia sa asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a initia, in mod gratuit si fara a folosi nici un mijloc de plata, apeluri de urgenta de la telefoanele publice cu plata, folosind numarul unic pentru apeluri de urgenta sau alte numere telefonice nationale pentru anuntarea urgentelor.

Art. 8
(1) ANRCTI va lua masuri specifice, acolo unde este cazul, pentru a asigura accesul si posibilitatea utilizatorilor finali cu handicap de a beneficia de serviciile de telefonie destinate publicului, inclusiv la serviciile de urgenta, la serviciile de informatii privind abonatii si la registrele abonatilor, in conditii echivalente celor de care beneficiaza ceilalti utilizatori finali.
(2) ANRCTI poate lua masuri specifice pentru a asigura ca utilizatorii finali cu handicap pot beneficia de aceeasi oferta de servicii disponibila pentru majoritatea utilizatorilor finali.

Art. 9
(1) ANRCTI monitorizeaza evolutia si nivelul tarifelor serviciilor din sfera serviciului universal, prestate de furnizorii de serviciu universal, in special in legatura cu nivelul general al preturilor si al veniturilor consumatorilor.
(2) ANRCTI poate obliga furnizorii de serviciu universal sa aplice tarife comune, inclusiv prin stabilirea unei medii pe zone geografice, pe teritoriul national, avand in vedere conditiile specifice, sau sa respecte anumite plafoane tarifare sau formule de control al cresterii tarifelor.
(3) ANRCTI poate obliga furnizorii de serviciu universal sa ofere consumatorilor anumite optiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de cele practicate in conditii comerciale normale, in special pentru a asigura posibilitatea persoanelor cu venituri reduse sau cu nevoi sociale speciale de a avea acces la serviciile de telefonie destinate publicului si de a utiliza aceste servicii, prevederile art.13 aplicandu-se in mod corespunzator. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate stabili categoriile de persoane care beneficiaza de optiunile tarifare sau pachetele tarifare oferite.
(4) Conditiile in care utilizatorii finali beneficiaza de tarifele prevazute la alin. (2) si (3) trebuie sa fie transparente, se publica si vor fi aplicate in mod nediscriminatoriu de catre furnizorii de serviciu universal carora li s-a impus obligatia de a practica asemenea tarife.
(5) ANRCTI poate impune modificarea sau renuntarea la anumite tarife sau scheme tarifare, cu respectarea procedurii de consultare prevazute la art. 50 din Ordonanta-cadru.

Art. 10
(1) Prestarea de catre furnizorii de serviciu universal a serviciilor in conditiile prevazute la art.58 sau art.9 alin.(3) nu poate fi conditionata de oferirea unor facilitati sau servicii suplimentare ce nu sunt necesare pentru furnizarea serviciului solicitat.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul in care serviciile sau facilitatile suplimentare au fost solicitate in mod expres de catre abonati.
(3) Furnizorii de serviciu universal sunt obligati sa asigure urmatoarele facilitati, astfel incat abonatii sa-si poata monitoriza si controla cheltuielile si sa evite deconectarea nejustificata:
a) la cerere, gratuit sau contra cost, facturarea detaliata;
b) la cerere, restrictionarea selectiva, gratuita, a originarii de apeluri de un anumit tip sau catre anumite tipuri de numere;
c) modalitati de plata in avans;
d) plata esalonata a tarifelor de conectare la reteaua publica de telefonie;
e) masuri specifice aplicabile in caz de neplata a facturilor.
(4) ANRCTI poate stabili, cu respectarea prevederilor art.6 din Legea nr.506/2004, cu completarile ulterioare, informatiile minime pe care trebuie sa le contina factura detaliata care va fi emisa de catre furnizorii de serviciu universal in mod gratuit, astfel incat abonatii:
a) sa poata verifica si controla tarifele de utilizare a retelei publice de telefonie si a serviciilor de telefonie destinate publicului furnizate;
b) sa poata monitoriza in mod adecvat utilizarea si cheltuielile, asigurandu-se un control rezonabil asupra sumelor datorate.
(5) Acolo unde este cazul, abonatilor le pot fi oferite informatii suplimentare fata de cele stabilite potrivit alin.(4), in mod gratuit sau la un tarif rezonabil, aprobat in prealabil de ANRCTI. Apelurile gratuite initiate de abonat, inclusiv apelurile de urgenta, nu vor fi cuprinse in factura detaliata.
(6) ANRCTI poate impune furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalitati prin care consumatorii au posibilitatea de a plati in avans tariful de utilizare a retelei publice de telefonie si a serviciilor de telefonie destinate publicului.
(7) ANRCTI poate impune furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalitati prin care consumatorii au posibilitatea de a plati esalonat tariful de conectare la reteaua publica de telefonie.
(8) ANRCTI aproba masurile specifice pe care furnizorii de serviciu universal le pot lua in cazul neplatii facturii telefonice pentru utilizarea la un punct fix a retelei publice de telefonie. Aceste masuri se publica, trebuie sa fie proportionale si se aplica in mod nediscriminatoriu.
(9) In masura in care este posibil din punct de vedere tehnic, masurile prevazute la alin.
(8) trebuie sa asigure ca orice suspendare a furnizarii serviciului este limitata la serviciul in cauza. Fac exceptie cazurile de frauda, de intarzieri repetate ale platii sau de persistenta in neplata facturii telefonice.
(10) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate stabili anumite categorii de persoane care, datorita veniturilor reduse sau nevoilor sociale speciale, necesita o protectie suplimentara. In acest caz ANRCTI poate impune furnizorilor de serviciu universal obligatia de a oferi acestor persoane urmatoarele facilitati, aplicabile in caz de neplata a facturii telefonice, facilitati care vor fi prevazute expres in contractele incheiate cu utilizatorii finali care fac parte din aceste categorii:
a) sumele datorate de abonat sa nu fie purtatoare de majorari de intarziere;
b) deconectarea de la reteaua publica de telefonie sa nu aiba loc mai devreme de expirarea termenului stabilit in prealabil de ANRCTI, calculat de la suspendarea furnizarii serviciului;
c) pe toata durata cat serviciul este suspendat, abonatul sa poata initia sau primi apeluri care nu presupun nici o plata din partea sa si sa nu datoreze furnizorului nici un fel de tarife;
d) reluarea furnizarii serviciului, indiferent daca se realizeaza dupa suspendare sau dupa deconectare, sa se faca in mod gratuit, dupa achitarea de catre abonat a facturii a carei neplata a atras suspendarea.
(11) In toate cazurile, suspendarea furnizarii, la un punct fix, a serviciului de telefonie destinat publicului sau deconectarea de la reteaua publica de telefonie, in caz de neplata a facturii telefonice, se va realiza doar in urma notificarii abonatului de catre furnizor. Deconectarea de la reteaua publica de telefonie nu va avea loc mai devreme de 60 de zile de la suspendare, perioada in care este permisa doar initierea sau primirea de apeluri care nu presupun nicio plata de catre abonat.
(12) ANRCTI poate impune tuturor furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice obligatia de a lua masurile prevazute la alin.(8) sau (11) in ceea ce priveste deconectarea.
(13) ANRCTI poate retrage obligatiile prevazute la alin.(3) sau (10) pe intregul teritoriu national sau pe o parte a acestuia, in cazul in care aceste facilitati sunt larg accesibile.

Art. 11
(1) ANRCTI stabileste parametrii de calitate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal si metodele de evaluare a respectarii acestora.
(2) ANRCTI poate stabili parametri de calitate suplimentari pentru furnizarea serviciilor incluse in sfera serviciului universal catre persoanele cu handicap.
(3) Furnizorii de serviciu universal sunt obligati sa transmita ANRCTI si sa publice informatii corespunzatoare si actualizate privind modul de respectare a parametrilor de calitate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pe care sunt obligati sa le presteze.
(4) ANRCTI stabileste continutul, forma si modul de transmitere si publicare a informatiilor prevazute la alin. (3), pentru ca utilizatorii finali sa beneficieze de informatii complete, comparabile si usor accesibile.
(5) ANRCTI poate impune furnizorilor de serviciu universal indeplinirea anumitor obiective de performanta privind calitatea serviciilor din sfera serviciului universal pe care sunt obligati sa le presteze. In stabilirea acestor obiective ANRCTI va respecta procedura de consultare prevazuta la art. 50 din Ordonanta-cadru.
(6) ANRCTI va monitoriza indeplinirea de catre furnizorii de serviciu universal a obiectivelor prevazute la alin. (5). In acest sens ANRCTI poate dispune verificarea datelor privind realizarea obiectivelor de performanta printr-un audit independent, pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal in cauza, pentru a asigura exactitatea si comparabilitatea datelor furnizate de catre acesta.

Art. 12
(1) In cazul in care estimeaza ca furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal in conditiile art. 5-11 ar putea constitui o sarcina injusta pentru furnizorii de serviciu universal, ANRCTI va determina costul net al furnizarii acestor servicii.
(2) In acest scop ANRCTI poate recurge la urmatoarele metode:
a) calcularea costului net pe care il presupune indeplinirea obligatiilor de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal, in conformitate cu procedura stabilita de ANRCTI, luand in considerare toate beneficiile comerciale ce pot fi realizate de furnizorul de serviciu universal in legatura cu serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat sa le presteze;
b) utilizarea costului net rezultat in urma aplicarii procedurii de desemnare a furnizorului de serviciu universal.
(3) Informatiile contabile si orice alte informatii utilizate pentru calcularea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, conform prevederilor alin. (2) lit. a), vor fi verificate de catre ANRCTI sau de catre un auditor independent, auditul fiind aprobat de ANRCTI. Rezultatele calcularii costului si concluziile auditului vor fi puse la dispozitie publicului de catre ANRCTI.

Art. 13
(1) In cazul in care constata, pe baza determinarii costului net in conformitate cu prevederile art. 12, ca prestarea serviciilor din sfera serviciului universal reprezinta o sarcina injusta pentru furnizorul de serviciu universal, ANRCTI va decide, la cererea furnizorului de serviciu universal, compensarea costului net astfel determinat.
(2) ANRCTI va determina mecanismul de compensare a costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, cu respectarea principiilor transparentei, minimei atingeri aduse concurentei, nediscriminarii si proportionalitatii. In acest scop ANRCTI va stabili furnizorii de retele de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de comunicatii electronice care au obligatia sa contribuie la compensare, cuantumul contributiilor datorate, modalitatea si termenul de plata, precum si orice alte elemente necesare in vederea functionarii acestui mecanism.

Art. 14
(1) ANRCTI va face public si va comunica Comisiei Europene mecanismul de compensare a costului net stabilit in conformitate cu prevederile art.13.
(2) In cazul in care s-a realizat compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, ANRCTI va publica un raport anual privind acest cost, contributiile efectuate de catre furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice stabiliti potrivit art. 13 alin. (2), precum si avantajele comerciale care au putut fi realizate de furnizorul de serviciu universal in legatura cu serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat sa le presteze.


Capitolul III - Obligatii impuse furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata


Art. 15
(1) Daca in urma unei analize de piata realizate in conformitate cu prevederile cap.V din Ordonanta-cadru ANRCTI stabileste ca pe o anumita piata la nivelul furnizarii serviciilor cu amanuntul nu exista concurenta efectiva, iar obligatiile impuse in conformitate cu prevederile art.8 din Ordonanta privind accesul sau ale art.18 din prezenta lege nu sunt suficiente pentru atingerea obiectivelor prevazute la art.45 din Ordonanta-cadru, ANRCTI poate impune furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata respectiva, in mod corespunzator, una sau mai multe dintre obligatiile prevazute la alin.(2) si (3), in scopul protejarii intereselor utilizatorilor finali si al promovarii unei concurente efective.
(2) Obligatiile impuse de ANRCTI pot include:
a) interzicerea practicarii de preturi excesive in raport cu costurile pe care le implica furnizarea serviciilor;
b) interzicerea practicarii unor preturi de ruinare, avand ca efect limitarea intrarii pe piata sau restrangerea concurentei;
c) interzicerea favorizarii nejustificate a anumitor utilizatori finali in comparatie cu altii;
d) interzicerea conditionarii furnizarii serviciului de acceptare de catre utilizatorii finali a unor prestatii suplimentare, fara legatura cu serviciul solicitat.
(3) De asemenea, ANRCTI poate impune:
a) plafoane tarifare sau formule de control al cresterii tarifelor la furnizarea serviciilor cu amanuntul;
b) masuri de control al tarifelor individuale;
c) masuri de orientare a tarifelor catre costuri sau catre preturile ori tarifele practicate pe piete comparabile.
(4) Obligatiile prevazute la alin. (2) si (3) trebuie sa fie corespunzatoare naturii problemei identificate, proportionale si necesare pentru atingerea obiectivelor prevazute la art. 45 din Ordonanta-cadru.
(5) ANRCTI va impune acelor furnizori ale caror tarife sunt supuse controlului sau obligatia de a implementa un sistem de evidentiere contabila a costurilor, necesar in vederea exercitarii controlului. ANRCTI poate stabili formatul si metodologia contabila ce vor fi folosite.
(6) Furnizorii mentionati la alin. (5) au obligatia de a supune spre verificare unui auditor independent modul de implementare a sistemului de evidentiere contabila a costurilor prevazut la alin. (5), in conditiile stabilite de ANRCTI.
(7) De asemenea, furnizorii mentionati la alin. (5) vor publica anual, in conditiile stabilite de ANRCTI, o declaratie pe propria raspundere privind respectarea sistemului de evidentiere contabila a costurilor, prevazut la alin. (5).
(8) La cererea Comisiei Europene, ANRCTI va transmite informatii privind obligatiile impuse in conformitate cu prevederile alin.(1)(4), precum si, daca este cazul, sistemele de evidentiere contabila a costurilor utilizate de furnizorii cu putere semnificativa pe piata.

Art. 16
(1) Acolo unde, pe baza unei analize de piata realizate in conformitate cu prevederile cap.V din Ordonanta-cadru, ANRCTI stabileste ca, in ceea ce priveste furnizarea unei parti sau a intregului set minim de linii inchiriate, astfel cum acesta este identificat in lista de standarde publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene in conformitate cu prevederile art.17 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, nu exista concurenta efectiva, va desemna furnizorii cu putere semnificativa si le va impune acestora obligatii de nediscriminare, fundamentare a tarifelor in functie de costuri si transparenta, in conformitate cu prevederile alin.(2)(8).
(2) ANRCTI va impune furnizorilor desemnati ca avand putere semnificativa pe piata, potrivit alin.(1), sa aplice conditii similare in situatii similare pentru furnizorii care presteaza servicii similare si sa furnizeze linii inchiriate catre terti in aceleasi conditii si la aceeasi calitate cu cele folosite pentru furnizarea propriilor servicii sau ale filialelor ori ale altor societati din acelasi grup, daca este cazul.
(3) Acolo unde este cazul, ANRCTI va impune furnizorilor identificati ca avand putere semnificativa pe piata, potrivit alin.(1), obligatia de a implementa un sistem adecvat de evidentiere contabila a costurilor. ANRCTI va avea disponibile informatii detaliate privind sistemul contabil utilizat, pe baza informatiilor transmise de furnizorii cu putere semnificativa pe piata, pe care le va transmite, la cerere, Comisiei Europene.
(4) ANRCTI va impune furnizorilor identificati ca avand putere semnificativa pe piata, potrivit alin. (1), obligatia de a publica intr-o forma usor accesibila urmatoarele informatii in legatura cu furnizarea de linii inchiriate, stabilind totodata conditiile in care se efectueaza publicarea:
a) caracteristicile tehnice, inclusiv caracteristicile fizice si electrice, precum si specificatiile tehnice si de performanta detaliate care se aplica la punctul terminal al retelei;
b) tarifele practicate, incluzand tarifele initiale de conectare, tarifele de utilizare si alte tarife, precizandu-se, daca este cazul, daca tarifele sunt diferentiate;
c) conditiile de furnizare.
(5) Informatiile privind conditiile de furnizare a liniilor inchiriate se vor referi cel putin la:
a) procedura de efectuare a comenzilor;
b) termenul obisnuit de livrare, care reprezinta perioada in care 95% din liniile inchiriate de acelasi tip au fost puse la dispozitie consumatorilor, calculata de la data efectuarii unei comenzi ferme de catre utilizator;
c) durata contractului, incluzand durata stabilita in mod obisnuit in contract, precum si durata minima pe care utilizatorii sunt obligati sa o accepte;
d) termenul obisnuit de efectuare a reparatiilor, care reprezinta perioada in care 80% din defectiunile aparute la liniile inchiriate de acelasi tip au fost remediate, calculata de la momentul in care defectiunea a fost notificata departamentului responsabil cu remedierea defectiunilor pana la momentul in care defectiunea a fost remediata si, acolo unde este cazul, a fost transmisa o notificare catre utilizator privind remedierea defectiunii. In cazurile in care pentru acelasi tip de linii inchiriate sunt oferite servicii de reparatii de calitati diferite, termenele diferite de efectuare a reparatiilor vor fi publicate;
e) cazurile si procedura de acordare a despagubirilor sau a sumelor de restituit utilizatorilor.
(6) Termenul obisnuit de livrare, prevazut la alin.(5) lit.b), se va stabili luandu-se in considerare duratele in care liniile inchiriate au fost puse la dispozitie utilizatorilor, pe parcursul unui interval de timp de durata rezonabila, apropiat de momentul la care se efectueaza aceasta determinare. La stabilirea termenului obisnuit de livrare nu se vor lua in calcul cazurile in care utilizatorii au solicitat livrarea intr-un termen mai lung.
(7) Daca, intr-un caz concret, un furnizor identificat ca avand putere semnificativa pe piata, potrivit alin.(1), considera ca furnizarea unei linii inchiriate din setul minim prevazut la alin.(1) la tarifele si in conditiile publicate potrivit alin.(4) si (5) este nerezonabila, acesta va putea solicita acordul ANRCTI pentru modificarea tarifelor sau conditiilor in acel caz.
(8) In cazul in care considera ca performantele realizate in furnizarea setului minim de linii inchiriate nu satisfac necesitatile utilizatorilor, ANRCTI poate impune furnizorilor identificati ca avand putere semnificativa pe piata, potrivit alin. (1), obligatia de a atinge anumite obiective de performanta privind conditiile de furnizare prevazute la alin. (5) si (6).

Art. 17
Daca, in urma unei analize de piata realizate in conformitate cu prevederile cap.V din Ordonanta-cadru, ANRCTI stabileste ca pe piata furnizarii unei parti sau a intregului set minim de linii inchiriate prevazut la art.16 alin.(1) exista concurenta efectiva, va retrage obligatiile impuse potrivit art.16 alin.(2)(8).

Art. 18
(1) Daca, in urma unei analize de piata realizate in conformitate cu prevederile cap.V din Ordonanta-cadru, un furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice este desemnat ca avand putere semnificativa pe piata furnizarii conectarii la un punct fix la retelele publice de telefonie si a utilizarii la un punct fix a acestor retele, ANRCTI va impune acestuia obligatia de a oferi abonatilor sai posibilitatea de a utiliza serviciile oricarui furnizor de servicii de telefonie destinate publicului, cu care este interconectat, in urmatoarele moduri:
a) la fiecare apel, prin formarea unui cod de selectare a furnizorului de servicii care va efectua, fara a afecta continutul informatiei, transportul semnalului din reteaua in care este initiat catre reteaua de destinatie;
b) prin preselectare, cu posibilitatea de a renunta la optiunea preselectata la fiecare apel, prin formarea unui cod de selectare a furnizorului de servicii prevazut la lit. a).
(2) Cererea utilizatorilor ca facilitatile prevazute la alin.(1) sa fie implementate si pe alte retele sau in alte moduri va fi evaluata de ANRCTI in urma unei analize de piata realizate in conformitate cu prevederile cap.V din Ordonanta-cadru, iar obligatiile necesare pentru satisfacerea acestei cereri vor fi impuse in conformitate cu prevederile art.12 din Ordonanta privind accesul.
(3) ANRCTI asigura, prin impunerea de obligatii specifice, ca tarifele de acces si interconectare privind furnizarea facilitatilor prevazute la alin. (1) sunt orientate catre costuri si ca eventualele sume platite de abonati nu sunt prohibitive pentru utilizarea acestor facilitati.


Capitolul IV - Drepturile utilizatorilor finali


Art. 19
(1) Contractele intre utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului vor contine urmatoarele clauze minime privitoare la:
a) datele de identificare a furnizorului;
b) serviciile furnizate, nivelurile de calitate oferite, precum si termenul in care se realizeaza conectarea initiala;
c) tipurile de servicii de intretinere si reparatii oferite;
d) preturile si tarifele aferente fiecarui produs sau serviciu contractat, modul de aplicare a acestora, precum si modalitatile prin care pot fi obtinute informatii actualizate privind tarifele de furnizare a serviciilor de comunicatii electronice si a serviciilor de intretinere si reparatii;
e) durata contractului, conditiile privind reinnoirea si incetarea contractului, precum si conditiile in care opereaza suspendarea furnizarii serviciului;
f) despagubirile aplicabile si procedura de acordare a acestora in cazul nerespectarii nivelurilor de calitate convenite sau a celorlalte clauze contractuale;
g) metoda de initiere a procedurii de solutionare a litigiilor.
(2) Contractele intre utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, cu exceptia celor privind serviciile furnizate prin intermediul cartelelor preplatite sau al altor mijloace de plata asimilate, vor fi incheiate in scris sau, dupa caz, prin mijloace electronice, cu respectarea conditiilor cerute de lege pentru validitatea acestora.
(3) La momentul achizitionarii serviciilor furnizate prin intermediul cartelelor preplatite sau al altor mijloace de plata asimilate, furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia sa puna la dispozitia utilizatorilor finali conditiile generale privind furnizarea acestora, care vor contine informatiile corespunzatoare clauzelor minime prevazute la alin.(1).
(4) In cazul in care contractul incheiat prevede pentru furnizor posibilitatea modificarii unilaterale, acesta este obligat sa ii notifice utilizatorului final aceasta intentie cu cel putin 30 de zile inainte de operarea modificarii. Orice abonat are dreptul de a denunta unilateral contractul in cazul in care nu este de acord cu modificarile propuse, fara a plati nicio despagubire.
(5) In cuprinsul notificarii se va prevedea expres dreptul abonatului de a denunta unilateral contractul in conditiile prevazute la alin. (4).

Art. 20
(1) Furnizorii de retele publice de telefonie si furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a pune la dispozitie publicului informatii clare, detaliate si actualizate privind preturile si tarifele aplicabile, precum si celelalte conditii privind posibilitatea de obtinere si utilizare a serviciilor de telefonie destinate publicului, pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor finali de a decide in cunostinta de cauza.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) vor privi:
a) datele de identificare a furnizorului;
b) serviciile de telefonie destinate publicului, pe care le ofera furnizorul;
c) procedura de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatorii finali si procedura de solutionare a litigiilor dintre furnizori si utilizatorii finali;
d) drepturile privind furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, incluzand facilitatile prevazute la art. 10 alin. (3)-(11).
(3) Informatiile prevazute la alin. (2) lit. b) vor fi detaliate in ceea ce priveste: a) descrierea serviciilor oferite, cu precizarea serviciilor incluse in tariful initial de conectare si a celor incluse in tariful periodic de utilizare;
b) tarifele standard de conectare, utilizare, intretinere si reparatii, precum si facilitatile tarifare standard si tarifele impuse potrivit art. 9 alin. (2) sau (3);
c) cazurile si procedura de acordare a despagubirilor sau a sumelor de restituit utilizatorilor;
d) tipurile de servicii de intretinere si reparatii oferite;
e) conditiile contractuale standard, inclusiv durata minima a contractului, daca este cazul.
(4) ANRCTI va stabili modalitatea in care informatiile prevazute la alin. (1)-(3) vor fi puse la dispozitie publicului.
(5) ANRCTI va oferi, prin intermediul paginii sale de Internet sau prin alte mijloace, informatii comparative privind tarifele si conditiile oferite de diferiti furnizori de retele si servicii de comunicatii electronice, in vederea asigurarii posibilitatii utilizatorilor finali de a face evaluari independente.

Art. 21
(1) ANRCTI poate impune furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, dupa parcurgerea procedurii de consultare prevazute la art. 50 din Ordonanta-cadru, obligatia de a publica informatii comparabile, adecvate si actualizate privind calitatea serviciilor oferite. La cererea ANRCTI aceste informatii ii vor fi furnizate inainte de a fi publicate.
(2) ANRCTI poate stabili parametrii de calitate a serviciilor ce urmeaza sa fie masurati si orice alte elemente necesare pentru evaluarea calitatii serviciilor oferite, precum si continutul, forma si modalitatea in care informatiile prevazute la alin. (1) vor fi publicate, pentru a se asigura ca utilizatorii finali beneficiaza de informatii complete, comparabile si usor accesibile.

Art. 22
(1) Furnizorii de retele publice de telefonie si furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru a asigura integritatea retelei publice de telefonie ale carei puncte terminale se afla la locatii fixe si, in caz de perturbare grava a functionarii retelei sau in caz de forta majora, disponibilitatea retelei publice de telefonie si a serviciilor de telefonie destinate publicului furnizate la puncte terminale aflate la locatii fixe.
(2) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului furnizate la puncte terminale aflate la locatii fixe sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru a asigura in mod neintrerupt posibilitatea efectuarii de apeluri de urgenta.
(3) ANRCTI poate sa impuna furnizorilor de retele publice de telefonie si furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului masurile minime pe care acestia trebuie sa le ia in vederea indeplinirii in mod corespunzator a obligatiilor care le revin in temeiul alin. (1) si (2).

Art. 23
(1) Toti abonatii serviciilor de telefonie destinate publicului au dreptul de a fi inclusi in registrul abonatilor prevazut la art. 6 alin. (1).
(2) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice care atribuie numere de telefon abonatilor au obligatia de a pune la dispozitie furnizorilor de servicii de informatii privind abonatii sau de registre ale abonatilor, la cererea rezonabila a acestora, toate informatiile relevante, intr-o forma convenita cu solicitantul, in conditiile echitabile, obiective, orientate catre costuri si nediscriminatorii.
(3) Toti utilizatorii finali conectati la o retea publica de telefonie au dreptul de acces la serviciile de informatii privind abonatii, in conformitate cu art. 6 alin. (2), precum si la serviciile de relatii cu clientii.
(4) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dispozitiilor art.11 din Legea nr.506/2004, cu completarile ulterioare.

Art. 24
(1) Utilizatorii finali ai serviciilor de telefonie destinate publicului, inclusiv utilizatorii telefoanelor publice cu plata, au dreptul de a efectua in mod gratuit, indiferent de tipul retelei sau al echipamentului terminal utilizat, apeluri catre numarul unic pentru apeluri de urgenta 112.
(2) Furnizorii de retele publice de telefonie au obligatia de a pune la dispozitia Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta informatii privind localizarea apelantului, in masura in care este tehnic posibil, pentru toate apelurile catre numarul unic pentru apeluri de urgenta 112.
(3) ANRCTI va lua toate masurile necesare pentru a asigura informarea adecvata a publicului despre existenta si modul de utilizare a numarului unic pentru apeluri de urgenta 112 in retelele publice de telefonie.

Art. 25
(1) Codul standard de acces international este "00". Apelurile intre puncte geografice apropiate, aflate de o parte si de alta a frontierei de stat a Romaniei, pot fi efectuate pe baza unor acorduri speciale, furnizorii de servicii de comunicatii electronice care ofera servicii pe baza acordurilor respective avand obligatia de a informa in mod prompt si complet utilizatorii finali despre existenta si continutul acestor acorduri.
(2) Furnizorii de retele publice de telefonie au obligatia de a transmite la destinatie toate apelurile efectuate catre Spatiul european de numerotatie telefonica (ETNS), fara a se aduce atingere dreptului acestora de a recupera costurile determinate de transportul apelurilor prin propriile retele.

Art. 26
Furnizorii de retele publice de telefonie si de servicii de telefonie destinate publicului vor asigura, atunci cand este tehnologic si economic fezabil, receptionarea apelurilor internationale catre numere nongeografice pe teritoriul Romaniei, cu exceptia cazurilor in care abonatul care receptioneaza astfel de apeluri a decis, din motive comerciale, restrictionarea apelurilor primite din anumite puncte geografice.

Art. 27
(1) ANRCTI poate impune furnizorilor de retele publice de telefonie obligatia de a pune la dispozitia utilizatorilor finali, acolo unde este tehnic fezabil si economic viabil:
a) servicii de semnalizare tip multifrecventa bitonala (DTMF), potrivit standardelor europene sau standardelor nationale care implementeaza in statele membre ale Uniunii Europene acest standard;
b) servicii de identificare a liniei care apeleaza, in conditiile prevazute la art.7 din Legea nr.506/2004, cu completarile ulterioare.
(2) In masura in care este tehnic fezabil, furnizorii de retele publice de telefonie vor furniza date si semnale pentru a facilita furnizarea serviciilor prevazute la alin.(1) intre statele membre ale Uniunii Europene.
(3) ANRCTI poate retrage obligatiile impuse potrivit alin. (1), cu privire la intreg teritoriul national sau la o parte a acestuia, dupa parcurgerea procedurii de consultare prevazute la art. 50 din Ordonanta-cadru, in cazul in care considera ca aceste servicii sunt disponibile la un nivel satisfacator.

Art. 28
(1) ANRCTI va impune furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, inclusiv furnizorilor de servicii de telefonie mobila destinate publicului, obligatia de a asigura abonatilor lor, la cerere, posibilitatea de a-si pastra numarul de telefon, indiferent de furnizorul serviciului, astfel:
a) la un anumit punct geografic, in cazul numerelor geografice;
b) la orice punct geografic, in cazul numerelor nongeografice.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul transferului numerelor intre retelele de comunicatii electronice care sunt utilizate pentru furnizarea la un punct fix de servicii de telefonie si retelele de telefonie mobila.
(3) ANRCTI va impune obligatii specifice pentru ca tarifele de interconectare legate de furnizarea serviciului de portabilitate a numerelor sa fie orientate catre costuri si sumele datorate de abonati pentru acest serviciu sa fie accesibile.
(4) ANRCTI poate impune furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului obligatia de a publica informatii detaliate referitoare la tarifele practicate pentru serviciul de portabilitate a numerelor.
(5) ANRCTI nu va impune la furnizarea cu amanuntul a serviciului de portabilitate a numerelor tarife care sa aduca atingere concurentei, precum tarife specifice sau tarife comune.

Art. 29
Prevederile Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr.130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, republicata, precum si ale celorlalte acte normative cu incidenta in domeniu se aplica in mod corespunzator.


Capitolul V - Regimul sanctionator


Art. 30
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii:
1. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 5;
2. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 6;
3. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 7 alin. (1);
4. neasigurarea posibilitatii de initiere a apelurilor de urgenta, in conditiile prevazute la art. 7 alin. (3);
5. neimplementarea masurilor specifice prevazute la art. 8;
6. neaplicarea tarifelor comune, nerespectarea plafoanelor tarifare sau a formulelor de control al cresterii tarifelor stabilite in conditiile art. 9 alin. (2);
7. neoferirea de optiuni tarifare sau de pachete tarifare speciale, in conditiile art. 9 alin. (3);
8. nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4);
9. nemodificarea sau nerenuntarea la anumite tarife sau scheme tarifare, in conditiile art. 9 alin. (5);
10. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1);
11. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 10 alin. (3);
12. emiterea gratuita de facturi detaliate care nu contin toate informatiile stabilite in conditiile art. 10 alin. (4) sau perceperea unui tarif pentru emiterea facturilor detaliate care contin numai informatiile stabilite in conditiile art. 10 alin. (4);
13. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5);
14. neoferirea catre consumatori a posibilitatii de a plati in avans tariful de utilizare a retelei publice de telefonie si a serviciilor de telefonie destinate publicului, in conditiile art. 10 alin. (6);
15. neoferirea catre consumatori a posibilitatii de a plati esalonat tariful de conectare la reteaua publica de telefonie, in conditiile art. 10 alin. (7);
16. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (8) si (9);
17. neincluderea in contractele incheiate cu utilizatorii finali a facilitatilor aplicabile in caz de neplata a facturii telefonice, in conditiile art. 10 alin. (10);
18. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (11);
19. incalcarea de catre un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice a obligatiei prevazute la art. 10 alin. (12);
20. incalcarea obligatiilor de a transmite ANRCTI si de a publica informatiile prevazute la art. 11 alin. (3), in conditiile prevazute la art. 11 alin. (4);
21. neindeplinirea obiectivelor de performanta prevazute la art. 11 alin. (5);
22. refuzul de a se supune auditului privind realizarea obiectivelor de performanta in conditiile prevazute la art. 11 alin. (6);
23. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 15 alin. (2), (3) sau (5);
24. refuzul de a se supune auditului prevazut la art. 15 alin. (6);
25. nepublicarea declaratiei pe propria raspundere in conditiile prevazute la art. 15 alin. (7);
26. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 16 alin. (1)-(6) sau (8);
27. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 18 alin. (1) sau (3);
28. nerespectarea prevederilor art. 19;
29. incalcarea obligatiei de a pune la dispozitie publicului informatiile prevazute la art. 20 alin. (1)-(3), in conditiile prevazute la art. 20 alin. (4);
30. nepublicarea, in conditiile art. 21, a informatiilor privind calitatea serviciilor oferite;
31. nerespectarea prevederilor art.22 alin.(1) si (2) si ale art.24 alin.(2);
32. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1);
33. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (2);
34. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (3);
35. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 25 alin. (1);
36. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 25 alin. (2);
37. nerespectarea prevederilor art. 26;
38. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 27 alin. (1);
39. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 28 alin. (1);
40. incalcarea obligatiilor prevazute la art. 28 alin. (3);
41. incalcarea obligatiei prevazute la art. 28 alin. (4).
(2) Contraventiile prevazute la alin.(1) se sanctioneaza astfel:
a) faptele prevazute la pct.13 si la pct.30-41, cu amenda de la 500 lei la 50.000 lei;
b) faptele prevazute la pct.1-12 si la pct.14-29, cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru furnizorii cu o cifra de afaceri de pana la 5.000.000 lei;
c) faptele prevazute la pct.1-12 si la pct.14-29, prin derogare de la dispozitiile art.8 alin.(2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda in cuantum de pana la 2% din cifra de afaceri, iar in cazul unor incalcari repetate, cu amenda in cuantum de pana la 5% din cifra de afaceri, pentru furnizorii cu o cifra de afaceri de peste 5.000.000 lei.

Art. 31
(1) Contributiile datorate de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice pentru compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal constituie creante bugetare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 61/2002*) privind colectarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 79/2003, cu modificarile ulterioare, aplicandu-li-se in mod corespunzator prevederile acesteia.
(2) Daca in termen de 90 de zile de la data scadentei furnizorul nu achita contributia si accesoriile acesteia, ANRCTI ii poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza retele sau servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale.
------------------------
*) Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare a fost abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007. a serviciilor prin elaborarea de coduri de conduita si standarde de operare, precum si prin monitorizarea aplicarii acestora.

Art. 32
(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 30 alin. (1) se realizeaza de catre agentii constatatori ai ANRCTI imputerniciti in acest scop.
(2) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art.30 alin.(1) pct.127 se aplica prin decizie a presedintelui ANRCTI.
(3) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art.30 alin.(1) pct.2841 se aplica prin rezolutie scrisa a presedintelui ANRCTI, potrivit dispozitiilor art.21 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Sanctiunile prevazute la art. 31 alin. (2) se aplica de catre presedintele ANRCTI.
(5) In masura in care prin prezenta lege nu se prevede altfel, contraventiilor prevazute la art. 30 li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28.

Art. 33
Regimul sanctionator instituit prin prezentul capitol se completeaza in mod corespunzator cu prevederile art.59 si art.591 din Ordonanta-cadru.


Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 34
(1) ANRCTI va lua in considerare, cu respectarea procedurii de consultare prevazute la art. 50 din Ordonanta-cadru, punctele de vedere ale utilizatorilor finali, inclusiv persoanele cu handicap, ale asociatiilor acestora, ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ale producatorilor si ale furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice in legatura cu probleme privind drepturile utilizatorilor finali referitoare la serviciile de comunicatii electronice destinate publicului, in special atunci cand aceste probleme au un impact semnificativ pe piata.
(2) Partile interesate pot dezvolta, cu sprijinul ANRCTI, mecanisme care pot implica consumatori, grupuri de utilizatori si furnizori de servicii, pentru a imbunatati calitatea generala

Art. 35
ANRCTI stabileste o procedura transparenta, simpla si necostisitoare, in scopul solutionarii corecte si prompte a litigiilor nerezolvate pe cale amiabila dintre utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice, ocazionate de aplicarea prezentei legi, cu implicarea organismelor ce reprezinta interesele utilizatorilor finali, precum si a altor entitati relevante din domeniul protectiei consumatorilor, dupa caz. ANRCTI poate stabili un sistem de rambursare a cheltuielilor facute de utilizatorii finali sau de despagubire pentru prejudiciile suferite de acestia in raporturile cu furnizorii de servicii de comunicatii electronice, aplicabil in cazuri intemeiate.

Art. 36
(1) ANRCTI va notifica de indata Comisiei Europene furnizorii de serviciu universal desemnati sa presteze serviciile prevazute la art.3 alin.(2).
(2) ANRCTI va notifica Comisiei Europene furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice desemnati ca avand putere semnificativa pe pietele relevante cu amanuntul din sectorul comunicatiilor electronice si obligatiile impuse acestora in conformitate cu prevederile cap.III, precum si, in cel mai scurt timp, orice modificare a obligatiilor impuse sau a furnizorilor carora li se aplica aceste obligatii.

Art. 37
Conditiile generale referitoare la interoperabilitatea echipamentelor de televiziune digitala ale consumatorilor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 38
(1) Tarifele practicate pe pietele relevante cu amanuntul de catre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice identificati ca avand putere semnificativa pe aceste piete nu sunt supuse aprobarii prealabile a ANRCTI.
(2) ANRCTI poate obliga furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice identificati ca avand putere semnificativa pe pietele relevante cu amanuntul sa notifice catre ANRCTI tarifele practicate pe aceste piete in acelasi moment in care aceste tarife sunt notificate catre clienti, in vederea controlarii de catre ANRCTI a respectarii obligatiilor legale care le revin.
(3) ANRCTI are obligatia sa isi exprime punctul de vedere asupra tarifelor notificate, pana la data intrarii in vigoare a acestora.

Art. 39
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: liniuta a 5-a "Servicii telefonice de baza", liniuta a 6-a "Servicii postale de baza" si liniuta a 7-a "Servicii de radiocomunicatii si telecomunicatii" din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 205/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta lege transpune Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva privind serviciul universal), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002.


Nota:

Reproducem mai jos dispozitiile art. V si VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, probata cu modificari si completari prin Legea nr. 133/2007, care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 304/2003:
"Art. V
In cazul in care furnizorii de serviciu universal beneficiaza de sprijin financiar din partea statului, acesta va fi acordat numai cu respectarea conditiilor prevazute in legislatia aplicabila in domeniul ajutorului de stat, in vigoare la data acordarii acestuia.

Art. VI
(1) Pentru anul 2006, cuantumul tarifului de monitorizare definitiv se va determina pana la data de 30 noiembrie 2006, pe baza cifrelor de afaceri sau a veniturilor realizate din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice ori din furnizarea de servicii postale in anul 2005, prin decizie a presedintelui ANRC.
(2) Diferenta dintre tariful de monitorizare estimativ pentru anul 2006 si tariful de monitorizare prevazut la alin.(1) se achita in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei sau, dupa caz, se restituie in conditiile Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Tariful de monitorizare prevazut la alin.(1) va fi avut in vedere la determinarea cuantumului platilor anticipate pe care furnizorii de retele publice de comunicatii electronice, furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si furnizorii de servicii postale au obligatia sa le efectueze in contul tarifului de monitorizare pentru anul 2007."**)
-----------------------
*) Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, in cuprinsul actelor normative in vigoare denumirea "Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii (ANRC)" se inlocuieste cu denumirea "Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei (ANRCTI)".
**) Art. V si VI cuprind dispozitii tranzitorii si finale, comune si urmatoarelor acte modificate prin art. I-III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2006:
 • Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: www.anrcti.ro

  Poate fi de interes si:
  Legea 235/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
  Legea 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului. Lege nr. 152/2015
  Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
  Ordin 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice
  OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
  HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
  HG 1180/2014 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin HG 525/1996. Hotararea 1180/2014
  OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
  Ordin 2781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania
  HG 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Hotarare 766/2014
  Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
  OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
  Legea 445/2001 privind semnatura electronica republicata 2014. Lege nr. 445/2001 republicata
  Legea nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea L
  HG 1087/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
  Legea 291/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. Tichete de masa suport electronic
  Decizie nr. 512/2013 privind stabilirea masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si raportarea incidentelor cu imp
  Legea 235/2013 privind aprobarea OUG 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Eu
  Legea 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
  Legea 100/2013 privind aprobarea OG 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 100/2013
  Protectia datelor personale. Drepturile persoanei vizate
  Gabriela Zanfir

  Pret: 59.9 lei
  50.92 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  75 useri online

  Useri autentificati: