DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, lege nr. 42/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 246 din 28/03/2008Articol unic
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 45 din 28 august 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, adoptata in temeiul art. 1 pct. II. 1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 598 din 30 august 2007, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 1, articolul 121 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 121. - (1) In cazul unei operatiuni de transport combinat de marfuri, daca transportul pe segmentul rutier initial este efectuat in cont propriu, in conditiile prevazute la art. 12, de catre un transportator rutier care este expeditorul marfii, atunci transportul pe segmentul rutier final pana la destinatia marfurilor se considera a fi efectuat tot in cont propriu de catre transportatorul rutier caruia ii sunt destinate marfurile, daca acesta utilizeaza autovehicule detinute conform prevederilor art. 12 lit. e), chiar daca remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier expeditor, care a efectuat transportul pe segmentul rutier initial.
(2) In cazul transportului combinat de marfuri, daca transportul pe segmentul rutier final este efectuat in cont propriu in conditiile prevazute la art. 12 de catre transportatorul rutier caruia ii sunt destinate marfurile, atunci transportul pe segmentul rutier initial se considera a fi efectuat in cont propriu daca transportatorul rutier care expediaza marfurile utilizeaza autovehicule detinute conform prevederilor art. 12 lit. e), chiar daca remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier destinatar, care efectueaza transportul pe segmentul rutier final.
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), transportatorul caruia ii sunt destinate marfurile sau transportatorul care expediaza marfurile, dupa caz, trebuie sa indeplineasca prevederile art. 12 lit. a)- d) si f)."
2. La articolul I punctul 3, alineatele (21), (22) si (25) ale articolului 18 vor avea urmatorul cuprins:
"(21) In cazurile prevazute la alin. (2) lit. a) si b), conditia de onorabilitate se considera ca fiind indeplinita de la momentul in care persoana in cauza este reabilitata, potrivit reglementarilor in vigoare, sau, dupa caz, de la momentul in care au incetat cauzele pentru care a fost declarata inapta.
(22) In cazul prevazut la alin. (2) lit. c), conditia de onorabilitate se considera ca fiind indeplinita dupa o perioada de 2 ani de la data la care operatorul de transport rutier sau intreprinderea pentru care persoana in cauza indeplinea functia de persoana desemnata a fost sanctionat/sanctionata pentru incalcari grave.
...............................................................................................................................
(25) Daca faptele la care se face referire la alin. (23) si (24) sunt savarsite de transportatori rutieri comunitari pe teritoriul Romaniei, autoritatea competenta va informa autoritatile competente din statele membre in care sunt stabiliti acestia in legatura cu faptele constatate si sanctiunile aplicate."
3. La articolul I, dupa punctul 3 se introduce un punct nou, punctul 31, cu urmatorul cuprins:
"31. Dupa articolul 392 se introduce un nou articol, articolul 393, cu urmatorul cuprins:
«Art. 393. - Intreprinderile/operatorii de transport rutier care efectueaza operatiuni de transport de pasageri au obligatia de a-i informa pe acestia cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranta pe timpul deplasarii vehiculelor, in unul dintre urmatoarele moduri:
a) de catre conducatorul auto;
b) de catre conducatorul grupului sau de catre o persoana desemnata oficial in calitate de conducator al grupului;
c) prin mijloace audiovizuale;
d) prin afisarea in loc vizibil la fiecare scaun a unor semne si/sau pictograme stabilite prin norme.»"
4. La articolul I punctul 4, articolul 501 se abroga.
5. La articolul I punctul 4, articolul 502 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 502. - (1) In scopul facilitarii controlului vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonante, utilizate de catre operatorii de transport/intreprinderi, acestia au obligatia dotarii acestora cu placute din care sa rezulte dimensiunile si masele maxime admise/autorizate ale vehiculului.
(2) Modelul si locul de aplicare a placutelor se stabilesc de autoritatea competenta prin norme.
(3) Placutele prevazute la alin. (1) fac dovada conformitatii vehiculului respectiv cu prevederile legislatiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise si masele maxime admise/autorizate."
6. La articolul I punctul 5, alineatul (4) al articolului 65 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Certificatele de calificare profesionala initiala (CPI) si certificatele de calificare profesionala continua (CPC) se elibereaza de catre autoritatea competenta numai:
a) conducatorilor auto, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene care au in Romania resedinta curenta, asa cum este aceasta definita la art. 14 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/1985 privind echipamentul de inregistrare in transportul rutier, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) conducatorilor auto cetateni ai unui alt stat, care nu este membru al Uniunii Europene, care sunt angajati in mod legal de un operator de transport sau de o intreprindere cu sediul ori domiciliul in Romania sau care sunt detinatori ai unui permis de munca valabil eliberat de autoritatile romane."
7. Articolul II va avea urmatorul cuprins:
"Art. II. - In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor va modifica in mod corespunzator Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare."
8. Dupa articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu urmatorul cuprins:
"Art. IV. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Poate fi de interes si:
OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016
Legea 94/2016 pentru completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere
Legea 93/2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
Ordin 277/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produ
Ordin 149/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romane
HG 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Hotarare 766/2014
Legea 109/2014 privind aprobarea OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Lege nr. 109/2014
Legea 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. Lege nr. 108/2014
Ordin 190/2013 privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere
Legea 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari
Ordin 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
Legea 232/2013 privind aprobarea OG 6/2012 pentru modificarea si completarea OG 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de
Legea 218/2013 pentru modificarea si completarea OG 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizare la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata si de comercializare a acestora. Leg
OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Ordonanta de urgenta nr. 11/2013
Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012
Legea 125/2012 privind aprobarea OG 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera. Lege nr. 125/2012
Legea 18/2012 pentru aprobarea OG 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. Lege nr. 18/2012
OG nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. Ordonanta nr. 26/2011
Legea 163/2011 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007. Lege nr. 163/2011
Tratat de fiscalitate practica. Optimizare fiscala
Adrian Benta, Mihaela Benta, Dragos Patroi

Pret: 79.9 lei
68 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
75 useri online

Useri autentificati: