DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea 52/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 16 ianuarie 2015

CONSILIUL DE MEDIERE

In temeiul art. 17 alin. (2) si al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul de mediere adopta prezenta hotarare.

Art. I
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 5
(1) Consiliul este format din 9 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi prin vot direct si secret de mediatorii autorizati cu drept de vot, inscrisi in Tabloul mediatorilor, in conditiile Legii si ale prezentului Regulament.
(2) Pot face parte din Consiliu persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt mediatori autorizati cu drept de vot, inscrisi in Tabloul mediatorilor ca mediatori activi si fac dovada ca sunt inregistrati fiscal la organele fiscale cu forma de exercitare a profesiei de mediator;

b) nu sunt suspendati si nu au fost sanctionati printr-o hotarare ramasa definitiva;
c) au achitata la zi taxa profesionala;
d) depun la dosarul de candidatura o descriere a competentelor si experientei practice pentru indeplinirea atributiilor prevazute de art. 20 din Lege, insotita de o declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea art. 327 din Codul penal privind falsul in declaratii. Aceasta descriere nu constituie un criteriu de respingere a dosarului de candidatura in cadrul alegerilor ce se organizeaza conform anexei nr. 11 "Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere, rolul sau fiind acela de a asigura ca alegerea candidatilor sa fie facuta de votanti in cunostinta de cauza."

2. Dupa anexa nr. 10 se introduce o noua anexa, anexa nr. 11 "Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere", avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. II
Incepand cu data publicarii prezentei hotarari inceteaza sa mai produca efecte juridice Hotararea Consiliului de mediere nr. 2.669 din 16 septembrie 2011*) pentru adoptarea Regulamentului privind alegerea membrilor Consiliului de mediere.
-------
*) Hotararea Consiliului de mediere nr. 2.669/2011 nu a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA (Anexa nr. 11 la regulament) - Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediereCapitolul I - Dispozitii introductive


Art. 1
(1) Consiliul de mediere este autoritatea nationala de reglementare si control in domeniul medierii.
(2) Consiliul de mediere este infiintat in baza art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, ca organism autonom cu personalitate juridica, de interes public, cu sediul in municipiul Bucuresti.
(3) Consiliul de mediere este organizat si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functioanre a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulament.

Art. 2
(1) Consiliul de mediere este format din 9 membri si 3 membri supleanti, alesi prin vot direct si secret de mediatorii autorizati cu drept de vot inscrisi in Tabloul mediatorilor, in conditiile prezentelor proceduri.
(2) Pot fi membri ai Consiliului de mediere numai mediatorii autorizati care dispun de cunostinte teoretice si de experienta practica in domeniul medierii conform art. 5 alin. (2) din Regulament.
(3) Alegerea membrilor Consiliului de mediere are loc in conditiile Regulamentului si ale prezentelor proceduri.
(4) Data alegerilor este stabilita de Consiliul de mediere in maximum 6 luni de la declansarea procedurii de organizare a alegerilor, in conditiile art. 20 lit. m^1, din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3
Alegerea membrilor Consiliului de mediere se desfasoara cu respectarea urmatoarelor principii: principiul legalitatii, principiul impartialitatii, principiul cooperarii, principiul prevenirii, principiul parteneriatului, principiul transparentei si dialogului social, principiul confidentialitatii, precum si principiul responsabilitatii.


Capitolul II - Conditii de participare la alegeri a mediatorilor autorizati


Art. 4
La alegeri pot participa cu drept de vot mediatorii care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt inscrisi in Tabloul mediatorilor autorizati - Sectiunea I reactualizat, in ultima forma transmisa spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform Regulamentului, inainte de declansarea alegerilor;
b) nu se afla in executarea unei sanctiuni disciplinare;
c) nu a interveni nicio clauza de suspendare la data exercitarii dreptului de vot.

Art. 5
(1) Pentru a se putea intocmi in mod valabil lista mediatorilor cu drept de vot care participa la alegeri, Consiliul de mediere va intocmi si va afisa cu cel putin 30 zile calendaristice anterior datei alegerilor lista completa cu mediatorii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4, lista pe care o va afisa la sediul propriu si o va publica pe site-ul sau oficial.
(2) Lista prevazuta la alin. (1) poate fi contestata in termen de 72 de ore de la data afisarii. Contestarea se poate face in scris pe adresa oficiala a Consiliului de mediere, prin email la adresa contestatii@cmediere.ro sau prin fax pe numarul afisat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere.
(3) Solutionarea contestatiilor se face de catre Departamentul juridic din cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere in termen de doua zile calendaristice de la inregistrarea acestora. Modificarile rezultate ca urmare a contestatiilor admise vor fi incluse in lista finala a mediatorilor cu drept de vot ce se publica in maximum 48 de ore de la solutionarea contestatiilor.


Capitolul III - Conditii de depunere a candidaturii si procedura de validare a candidaturilor


Art. 6
Pentru a fi alesi ca membri ai Consiliului de mediere, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 5 alin. (2) din Regulament si pe cele prevazute la art. 2 si 4 din prezentele proceduri.

Art. 7
Cererile de candidatura insotite de actele doveditoare se depun personal sau prin mandatar la sediul Consiliului de mediere cu minimum 23 de zile inainte de data-limita pentru exercitarea dreptului de vot.

Art. 8
Dosarul de candidatura va cuprinde urmatoarele documente:
a) cererea de candidatura, conform modelului afisat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere - in original;
b) declaratia de intentie privind activitatea candidatului ca viitor membru al Consiliului de mediere - semnata, in original;
c) curriculum vitae, in format Europass, cu fotografie - semnat de candidat, in original;
d) cazierul judiciar al candidatului, in termen de valabilitate - in original;
e) certificat medical din care sa rezulte starea de sanatate psihica;
f) adeverinta din care rezulta ca la data depunerii cererii de candidatura este membru al asociatiei profesionale a mediatorilor asa cum este inscris in Tabloul mediatorilor;
g) codul de inregistrare fiscala a formei de exercitare a profesiei - copie certificata "conform cu originalul";
h) dovada ca a achitat taxa profesionala datorata pana la 31 decembrie a anului anterior celui in care se organizeaza alegerile;
i) declaratie ca nu se afla in executarea unei sanctiuni disciplinare, conform modelului afisat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere;
j) descriere a competentelor si experientei practice pentru indeplinirea atributiilor prevazute de art. 20 din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, insotita de o declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea art. 327 din Codul penal privind falsul in declaratii.

Art. 9
(1) Cererile de candidatura insotite de documentele mentionate la art. 8 vor fi inregistrate de Secretariatul tehnic in Registrul de intrari al Consiliului de mediere.
(2) Candidatul sau mandatarul va primi confirmarea numarului de inregistrare a candidaturii in Registrul de intrari, cu mentionarea documentelor depuse si a numarului de file ale dosarului.
(3) Secretariatul tehnic va publica pe site-ul Consiliului de mediere, in maximum 24 de ore de la inregistrare, numele mediatorilor care au depus cerere privind candidatura pentru calitatea de membru in Consiliul de mediere, cu mentiunea "dosar complet" sau "dosar incomplet, lipseste ...".
(4) Candidatii publicati de Secretariatul tehnic ca avand dosarul de candidatura incomplet pot depune o singura data documente in completarea dosarului de candidatura, in termen de 48 de ore de la publicarea mentiunii "dosar incomplet".
(5) In maximum 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a cererilor de candidatura, Secretariatul tehnic intocmeste un proces-verbal privind situatia dosarelor de candidatura depuse, in vederea predarii catre Comisia electorala a dosarelor de candidatura complete. Dosarele de candidatura care nu au fost completate in termen se claseaza prin proces-verbal sau referat al Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere.


Capitolul IV - Procedura de validare a candidaturilor


Art. 10
(1) Validarea candidaturilor se face de catre Comisia electorala.
(2) Comisia electorala este constituita din 7 membri si 2 supleanti, mediatori autorizati cu drept de vot.
(3) Calitatea de membru al comisiei electorale este incompatibila cu cea de candidat la functia de membru in Consiliul de mediere, cu cea de membru in Consiliul de mediere in exercitiu si cu cea de angajat al Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere.
(4) Propunerile pentru membrii in Comisia electorala se formuleaza de catre asociatiile profesionale ale mediatorilor inscrise in Registrul national de evidenta a organizatiilor din domeniul medierii intocmit de Consiliul de mediere, conform modelului afisat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, timp de 5 zile calendaristice incepand cu data publicrii listei finale a mediatorilor cu drept de vot.
(5) Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va inregistra propunerile asociatilor profesionale pentru membrii in Comisia electorala.
(6) Componenta Comisiei electorale se stabileste prin tragere la sorti in sedinta a Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor.
(7) Secretariatul Comisiei electorale este asigurat prin unul dintre angajatii Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere, nominalizat prin decizie a presedintelui Consiliului de mediere, acesta neavand calitatea de membru al comisiei.

Art. 11
(1) Comisia electorala este constituita prin hotarare a Consiliului de mediere prin care constata indeplinirea procedurii conform art. 10, cu minimum 23 de zile inainte de data-limita pentru exercitarea dreptului de vot.
(2) Membrii Comisiei electorale vor alege presedintele comisiei.

Art. 12
Dupa constituirea Comisiei electorale, Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va preda pe baza de proces-verbal toate cererile de candidatura complete si documentele anexate cererilor, insotite fiecare de un referat semnat de director si de un consilier juridic.

Art. 13
(1) Comisia electorala va decide asupra validarii sau invalidarii candidaturilor in termen de doua zile de la data constituirii sale.
(2) In ceea ce priveste documentul depus de candidati in indeplinirea conditiei prevazute la art. 8 lit. j) Comisia electorala va avea drept competenta doar verificarea existentei declaratiei prevazute la art. 8 lit. j), fara a face evaluari privind continutul acesteia.
(3) Decizia Comisiei electorale va fi semnata de toti membrii sai si de secretarul comisiei, cu precizarea votului si a eventualelor observatii.
(4) Decizia Comisiei electorale se va comunica in maximum 24 de ore prin afisare la sediul Consiliului de mediere si prin publicare pe site-ul propriu.

Art. 14
Contestatiile impotriva deciziei Comisiei electorale se vor depune la sediul Consiliului de mediere in termen de doua zile lucratoare.


Capitolul V - Comisia de solutionare a contestatiilor


Art. 15
(1) Comisia de solutionare a contestatiilor este constituita din cinci membri si doi supleanti, mediatori autorizati.
(2) Calitatea de membru al Comisiei de solutionare a contestatiilor este incompatibila cu cea de candidat la functia de membru al Consiliului de mediere, angajat in Secretariatul tehnic al Consiliului, precum si cu cea de membru sau supleant in alte comisii constituite cu prilejul alegerilor aflate in desfasurare.
(3) Pot fi membri ai Comisiei de solutionare a contestatiilor doar mediatorii care au drept de vot si care au experienta in desfasurarea unor activitati similare.
(4) Propunerile pentru membri in Comisia de solutionare a contestatiilor se formuleaza de asociatiile profesionale ale mediatorilor conform modelului afisat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, timp de 5 zile calendaristice incepand cu publicarea listei finale a mediatorilor cu drept de vot. Propunerile vor fi insotite de un curriculum vitae al mediatorilor propusi sa faca parte din comisie.
(5) Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va inregistra propunerile pentru membri in Comisia de solutionare a contestatiilor.
(6) Componenta Comisiei de solutionare a contestatiilor se stabileste prin tragere la sorti in sedinta a Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor.
(7) Secretariatul Comisiei de solutionare a contestatiilor este asigurat de unul dintre angajatii Secretariatului tehnic din departamentul juridic, acesta din urma neavand calitatea de membru al comisiei.

Art. 16
(1) Comisia de solutionare a contestatiilor este constituita prin hotarare a Consiliului de mediere prin care se constata indeplinirea procedurilor conform art. 15, cu minimum 23 de zile inainte de data-limita pentru exercitarea dreptului de vot.
(2) Presedintele Comisiei de solutionare a contestatiilor va fi ales dintre membrii comisiei de catre acestia.

Art. 17
(1) Comisia de solutionare a contestatiilor va decide asupra acestora in termen de doua zile de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.
(2) Decizia Comisiei de solutionare a contestatiilor se comunica in maximum 24 de ore, prin afisare la sediul Consiliului de mediere si prin publicare pe site-ul Consiliului de mediere.

Art. 18
(1) Lista finala a candidatilor pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere se afiseaza in maximum 24 de ore de la solutionarea contestatiilor, prin afisare la sediul Consiliului de mediere si pe site-ul acestuia.
(2) In interiorul aceluiasi termen, se publica pe site-ul Consiliului de mediere declaratiile de intentie si descrierea competentelor si a experientei practice pentru indeplinirea atributiilor prevazute de art. 20 din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, depuse de fiecare candidat impreuna cu cererea de candidatura, precum si curriculum vitae al fiecarui mediator care candideaza pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere.


Capitolul VI - Buletinele de vot


Art. 19
(1) Alegerea membrilor Consiliului de mediere se face pe baza votului exprimat direct si secret, prin completarea unui singur buletin de vot pentru fiecare vot exprimat, depus in urna la sediul Consiliului de mediere sau transmis prin serviciul curierat cu care Consiliul de mediere se afla intr-un raport juridic contractual ce are ca obiect exprimarea votului prin corespondenta.
(2) Fiecare mediator inscris pe lista de votanti are dreptul sa isi exprime votul pe un singur buletin de vot, pentru minimum un candidat si maximum 9 candidati pentru fiecare tur de alegeri.
(3) Buletinele de vot se tiparesc inainte de data alegerilor si contin numele tuturor candidatilor validati de Comisia electorala, in ordine alfabetica.
(4) Buletinele de vot se tiparesc in numar egal cu cel al mediatorilor cu drept de vot, la care se adauga o marja de 5% pentru a acoperi eventualele situatii de forta majora, si sunt inseriate.
(5) Votul se considera valabil exprimat daca au fost exprimate maximum noua optiuni, prin incercuirea numarului inscris in dreptul candidatului sau candidatilor inregistrati oficial prin tiparire in buletinul de vot.
(6) Votul nu este valabil exprimat daca au fost exprimate mai mult de 9 (noua) optiuni pe un buletin de vot sau alte optiuni decat cele tiparite initial in forma oficiala a buletinului de vot.
(7) Votul nu este valabil exprimat daca a fost exprimat pe un alt buletin de vot decat cel tiparit conform alin. (3) si (4).
(8) Pentru confirmarea exprimarii votului direct si secret la urna, fiecare mediator cu drept de vot care si-a exprimat votul va semna in lista de votanti si va aplica stampila formei de exercitare a profesiei alaturi de semnatura.
(9) Pentru confirmarea exprimarii votului direct si secret prin corespondenta, fiecare mediator cu drept de vot care si-a exprimat votul va semna si va aplica stampila pe documentul de confirmare ce insoteste buletinul de vot.
(10) Orice inscrisuri pe buletinul de vot ce pot conduce la identificarea persoanei care si-a exprimat votul conduc la anularea respectivului buletin de vot.


Capitolul VII - Procedura de alegere si validare a membrilor Consiliului de mediere


Art. 20
(1) Comisia de validare a voturilor se constituie inainte de inceperea procesului de votare si este formata din 7 (sapte) membri si 3 supleanti, la propunerea asociatiilor profesionale ale mediatorilor, prin depunerea propunerilor conform modelului afisat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere.
(2) Componenta Comisiei de validare a voturilor se stabileste prin tragere la sorti in sedinta a Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor.
(3) Comisia de validare a voturilor se constituie prin hotarare a Consiliului de mediere in exercitiu, prin constatarea respectarii procedurii prevazute la alin. (2), cu minimum 15 zile inainte de data finala a exercitarii votului.
(4) Inainte de inceperea activitatii, Comisia de validare a voturilor isi alege un presedinte care coordoneaza activitatea comisiei si prezinta rezultatul votului.
(5) Comisia de validare a voturilor este asistata de doua persoane din Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere, care nu au drept de vot in cadrul comisiei.
(6) Presedintele Comisiei de validare a voturilor anunta public rezultatul votului prin publicare pe site-ul Consiliului de mediere si prin transmiterea pe newsletter.
(7) Comisia de validare a voturilor intocmeste un proces-verbal de activitate si il depune sub semnatura la Comisia electorala.
(8) Contestatiile referitoare la vot se depun in maximum 24 de ore la Consiliul de mediere, iar solutionarea acestora se face in maximum 24 de ore de Comisia de solutionare a contestatiilor.
(9) Asociatiile profesionale care au candidati inscrisi pe buletinele de vot pot desemna si cate un observator din partea fiecarei asociatii, care participa la deschiderea urnelor si validarea voturilor.
(10) Calitatea de membru in comisia de validare a voturilor, precum si cea de observator este incompatibila cu cea de candidat si membru in Consiliul de mediere, precum si cu cea de membru in alte comisii prevazute de prezentele proceduri.

Art. 21
(1) Votul se exprima secret, o singura data, prin completarea unui singur buletin de vot.
(2) Voturile exprimate sunt validate si numarate de Comisia de validare a voturilor, care va anunta public numarul de voturi obtinute de fiecare candidat, dupa intocmirea procesului-verbal in care se consemneaza rezultatul votului prin intocmirea listei in ordinea descrescatoare a voturilor obtinute de fiecare candidat.
(3) Lista precizata la alin. (2) se va afisa si pe site-ul Consiliului de mediere.

Art. 22
(1) Comisia electorala va analiza modul in care s-au desfasurat alegerile si va intocmi un document in care va prezenta etapele desfasurarii alegerilor, insotit in anexa de documentele in sustinere depuse de toate comisiile constituite cu prilejul alegerilor.
(2) Primii noua candidati care au obtinut cel mai mare numar de voturi, dar nu mai putin de 5% din numarul voturilor valabil exprimate, conform procesului-verbal intocmit de Comisia de validare a voturilor, sunt declarati de Comisia electorala ca fiind alesi pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) din Lega nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Urmatorii trei candidati, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute, dar nu mai putin de 5 % din numarul total de voturi valabil exprimate, sunt declarati de Comisia electorala ca fiind alesi ca membri supleanti ai Consiliului de mediere.
(4) Lista membrilor si a membrilor supleanti rezultata in urma votului exprimat conform procesului-verbal este transmisa Consiliului de mediere spre publicare.
(5) Consiliul de mediere ia act de rezultatul alegerilor, publica pe site-ul propriu rezultatul alegerilor transmis de Comisia electorala si anunta data sedintei de constituire a noului Consiliu de mediere.
(6) Mandatul noului Consiliu de mediere incepe conform Legii nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Regulamentului.

Art. 23
(1) In situatia in care nu sunt intrunite cumulativ conditiile prevazute de art. 22 care sa asigure constituirea legala a noului consiliu de mediere, respectiv 9 membri titulari si 3 membri supleanti care au obtinut un numar de voturi mai mare sau cel putin egal cu 5% din totalul de voturi valabil exprimate, se va organiza un nou tur de alegeri in conditiile prevazute de prezentele proceduri, pana la completarea componentei legale a Consiliului de mediere.
(2) Organizarea urmatorului tur de alegeri va incepe in maximum 15 zile si pentru acesta se vor tipari noi buletine de vot in conditiile prezentelor proceduri, pe care se vor inscrie doar candidatii care nu au fost validati dupa turul anterior de alegeri.
(3) Dupa ce a avut loc un prim tur de alegeri, nu se mai pot depune noi candidaturi.
(4) Rezultatul noului tur de alegeri completeaza lista anterioara fara sa modifice ordinea anterioara a ocuparii locurilor de membru in Consiliul de mediere.


Capitolul VIII - Monitorizarea alegerilor


Art. 24
(1) Cu minimum 10 zile inainte de tiparirea buletinelor de vot, se constituie Comisia de monitorizare a alegerilor.
(2) Comisia de monitorizare a alegerilor se constituie prin hotarare a Consiliului de mediere care constata indeplinirea procedurii de desemnare a membrilor in cadrul sedintei Comisiei consultative a corpului profesional si este formata din 7 membri, mediatori autorizati desemnati de asociatiile profesionale care depun in acest sens propuneri conform modelului afisat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere.
(3) Comisia de monitorizare a alegerilor are rolul de a observa respectarea prevederilor Codului de etica si deontologie a mediatorilor pe durata campaniei electorale si a alegerilor, precum si organizarea si desfasurarea alegerilor conform prezentelor proceduri.
(4) Membrii Comisiei de monitorizare a alegerilor se intrunesc in plen la inceputul si la finalul mandatului, isi desemneaza un presedinte si isi stabilesc un mod de lucru.
(5) Mandatul membrilor Comisiei de monitorizare a alegerilor inceteaza dupa depunerea la Consiliul de mediere a unui raport scris privind modul in care s-au desfasurat alegerile, dar nu mai tarziu de maximum 5 zile de la anuntarea rezultatului final al acestora.
(6) Raportul integral al Comisiei de monitorizare a alegerilor se publica pe site-ul Consiliului de mediere.

Art. 25
(1) Pe durata alegerilor, mediatorii trebuie sa se abtina de la a face aprecieri denigratoare la adresa altor candidati sau colegi mediatori.
(2) Este interzisa publicarea sub orice forma a buletinului de vot inainte de anuntarea publica a rezultatelor finale ale votului.
(3) Activitatea Comisiei electorale, a comisiei de solutionare a contestatiilor si a Comisiei de validare a voturilor se va desfasura la sediul Consiliului de mediere din Bucuresti, piata Sf. Stefan nr. 7, sectorul 2.


Capitolul IX - Dispozitii finale


Art. 26
(1) In cazul in care calitatea de membru al Consiliului de mediere inceteaza in timpul exercitarii mandatului in conditiile art. 10 prevazute de Regulament, locul ramas vacant va fi ocupat de un membru supleant, in ordinea inscrierii pe lista membrilor supleanti.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul revocarii unui membru al Consiliului de mediere.
(3) Procedura de revocare se poate declansa si se desfasoara in conditiile art. 11 din Regulament.

Art. 27
(1) Decontarea cheltiuielilor de transport, cazare si diurna pentru membrii comisiilor se va face in limita bugetului alocat respectivei comisii si numai cu avizul presedintelui de comisie.
(2) Dupa constituire, fiecare comisie constituita conform prezentelor proceduri isi va planifica activitatea si va inainta o propunere de buget catre Consiliul de mediere, spre aprobare.
(3) Consiliul de mediere aproba bugetele propuse de comisii in limita a cel mult jumatate din fondurile alocate in bugetul anual al Consiliului de mediere la cap. 7 "Promovare, publicitate, conferinte, alegeri", fonduri ce pot fi alocate pentru intreaga organizare si desfasurare a procesului electoral.

Art. 28
Prezentele proceduri intra in vigoare la data afisarii lor la sediul Consiliului de mediere si pe site-ul oficial al acestuia, conform art. 5 alin. (1) din Regulament.