DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 274/2004 republicata privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii. Lege nr. 274/2005 republicata 2010

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 108 din 17 februarie 2010

------------------------
Link util
Adoptia interna in viziunea noii legi a adoptiei [avocat Magdalena Popeanga]
------------------------

Republicata in temeiul dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, aprobata prin Legea nr. 2/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 11 ianuarie 2010, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 274/2004 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004 si a mai fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 18 martie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 550 din 28 iunie 2005

Art. 1
(1) Se infiinteaza Oficiul Roman pentru Adoptii, denumit in continuare Oficiul, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, prin reorganizarea Comitetului Roman pentru Adoptii, care se desfiinteaza.
(2) Sediul Oficiului este in municipiul Bucuresti.

Art. 2
(1) Oficiul preia atributiile in domeniul adoptiei ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie**) si ale Comitetului Roman pentru Adoptii.
(2) In conditiile legii, Oficiul preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile fostului Comitet Roman pentru Adoptii, potrivit reglementarilor legale si conform prevederilor actelor juridice emise de acesta sau la care a fost parte.
-------------------------
**) Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie a fost infiintata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 252/2001, cu modificarile ulterioare. De la data de 1 ianuarie 2005, prin Legea nr. 275/2004, aceasta institutie a fost denumita "Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului", iar ulterior, prin Legea nr. 329/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, a fost desfiintata, ca urmare a comasarii cu Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, rezultand Autoritatea Nationala pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului.

Art. 3
(1) Oficiul coordoneaza si supravegheaza activitatile de adoptie si realizeaza cooperarea internationala in domeniul adoptiei.
(2) Oficiul este autoritatea centrala romana insarcinata sa duca la indeplinire obligatiile prevazute in Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993, ratificata prin Legea nr. 84/1994, denumita in continuare Conventia de la Haga.
(3) Oficiul are rolul de a duce la indeplinire obligatiile asumate de statul roman in materia adoptiei prin conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte, de a pune in aplicare si de a urmari si asigura aplicarea unitara a legislatiei in domeniul adoptiei.

Art. 4
Finantarea Oficiului se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, precum si din alte surse, in conditiile legii***).
----------
***) Potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, Oficiul Roman pentru Adoptii este finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

Art. 5
Pentru realizarea obiectivelor in domeniul adoptiei, Oficiul indeplineste urmatoarele functii:
a) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor din domeniul adoptiei, precum si coordonarea activitatilor desfasurate de persoane juridice de drept public sau privat in acest domeniu;
b) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul adoptiei;
c) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ necesar in vederea armonizarii legislatiei interne in materia adoptiei cu normele si principiile prevazute de tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si in vederea aplicarii efective a acestora;
d) de administrare, prin care se asigura gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al statului, pe care le are in administrare sau in folosinta, dupa caz.

Art. 6
(1) Oficiul indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) constituie evidenta centralizata a copiilor pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii de adoptie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata;
b) tine evidenta cererilor familiilor sau ale persoanelor care si-au manifestat dorinta de a adopta copii si care sunt apte sa adopte;
c) indruma si sprijina in mod corespunzator aceste familii sau persoane in vederea efectuarii procedurii necesare adoptiei;
d) incheie acorduri de colaborare cu autoritatile centrale, cu organismele private autorizate sau acreditate din alte state care au atributii in domeniul adoptiei, fie direct, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, prin schimb de note sau scrisori diplomatice;
e) autorizeaza organismele private straine si romane sa desfasoare activitati in domeniul adoptiei;
f) recomanda directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului familii ori persoane care doresc sa adopte;
g) efectueaza notificarile si comunicarile prevazute de Legea nr. 273/2004, republicata;
h) urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si adoptator sau familia adoptatoare straina, pe o perioada de cel putin 2 ani de la incuviintarea unei adoptii internationale, prin autoritatea publica centrala competenta sau organizatia acreditata ori autorizata din statul primitor;
i) transmite instantelor judecatoresti competente cererile familiilor sau ale persoanelor care doresc sa adopte copii aflati in evidenta sa, in cazul adoptiei internationale;
j) participa in cauzele care au drept obiect solutionarea cererilor privind incuviintarea adoptiei internationale aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
k) stabileste masurile necesare pentru evitarea incuviintarii unor adoptii supuse esecului, a obtinerii oricaror foloase materiale necuvenite si a oricaror tendinte de trafic de copii;
l) elibereaza certificate care atesta ca adoptia a fost incuviintata conform normelor impuse de Conventia de la Haga;
m) depune diligentele necesare pe langa autoritatile statului al carui cetatean a adoptat un copil aflat in evidenta sa, pentru ca acesta sa beneficieze de garantiile si normele echivalente celor existente in cazul unei adoptii nationale;
n) tine evidenta centralizata a tuturor adoptiilor incuviintate;
o) elaboreaza proiecte de acte normative, norme si metodologii in domeniul adoptiei;
p) asigura controlul si indrumarea metodologica a activitatilor desfasurate in cadrul procedurilor de adoptie de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si organismele private si propune institutiilor competente stabilirea raspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau penale, dupa caz, a persoanelor vinovate de savarsirea abaterilor constatate;
q) monitorizeaza si controleaza respectarea standardelor minime obligatorii privind procedura adoptiei interne;
r) ia masurile necesare sau, dupa caz, propune autoritatilor ori institutiilor competente luarea masurilor necesare pentru prevenirea sau, dupa caz, inlaturarea efectelor oricaror acte ori fapte care incalca principiile si normele tratatelor internationale in domeniul adoptiei, la care Romania este parte;
s) sprijina copiii adoptati in demersurile lor de a-si cunoaste originile si propriul trecut, colaborand in acest scop cu alte persoane juridice publice sau private.
(2) In indeplinirea atributiilor de control care ii revin, Oficiul are dreptul sa solicite informatii si documente, in conditiile legii, de la orice persoana juridica publica sau privata, acestea avand obligatia de a le pune la dispozitia personalului Oficiului in termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii.
(3) Oficiul indeplineste orice alte atributii in materia adoptiei prevazute de legislatia nationala in vigoare, in tratatele la care Romania este parte sau in acordurile de colaborare pe care le incheie cu autoritatile publice din alte state.
(4) In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin si atingerii scopului pentru care a fost infiintat, Oficiul colaboreaza cu autoritatile publice romane si straine, cu organizatiile internationale, precum si cu alte persoane juridice straine care desfasoara activitati autorizate in domeniul adoptiei, in orice probleme de interes reciproc.

Art. 7
Persoanele responsabile cu culegerea, evidenta si transmiterea informatiilor referitoare la copiii care au fost sau urmeaza sa fie adoptati au obligatia sa pastreze confidentialitatea acestor informatii. Nerespectarea acestor obligatii atrage raspunderea penala, administrativa sau disciplinara, dupa caz. Sanctiunile privind incetarea raporturilor de serviciu sau a raporturilor contractuale de munca se cumuleaza cu raspunderea juridica de alta natura corespunzatoare faptei savarsite.

Art. 8
(1) Oficiul este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
(2) Secretarul de stat conduce intreaga activitate a Oficiului si il reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice, romane sau straine.
(3) In exercitarea atributiilor care ii revin secretarul de stat emite ordine si instructiuni.

Art. 9
In structura Oficiului functioneaza un secretar general, functionar public, numit in conditiile legii.

Art. 10
(1) Personalul Oficiului este format din functionari publici si personal contractual numit, respectiv incadrat, potrivit legii.
(2) Personalul Oficiului este salarizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile personalului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
(3) Personalul prevazut la art. 7 beneficiaza de un spor de confidentialitate de pana la 15% din salariul de baza, cuantumul acestuia urmand a se stabili prin ordin al secretarului de stat*), cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului**).
-------------
*) In legatura cu acordarea si modul de calcul al sporului de confidentialitate, a se vedea Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010.
**) In prezent, Secretariatul General al Guvernului este condus de un secretar general, cu rang de ministru, potrivit art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului, astfel cum a fost modificat prin Hotararea Guvernului nr. 211/2009.

Art. 11
(1) Structura organizatorica, numarul maxim de posturi si Regulamentul de organizare si functionare ale Oficiului se aproba prin hotarare a Guvernului***).
(2) Statul de functii se aproba prin ordin al secretarului de stat.
------------- ***) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numarului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Roman pentru Adoptii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare

Art. 12
Datele de identitate si informatiile referitoare la copiii adoptabili, cererile de adoptie aflate in evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si documentatia detinuta trec in evidenta Oficiului, cu respectarea prevederilor art. 7.

Art. 13
(1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la organizarea si functionarea Comitetului Roman pentru Adoptii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 18 septembrie 1997, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, art. 2 din Legea nr. 84/1994 pentru ratificarea Conventiei asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 21 octombrie 1994, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
In temeiul art. 6 pct. 1 din conventie se desemneaza Oficiul Roman pentru Adoptii ca autoritate centrala insarcinata sa duca la indeplinire obligatiile impuse prin conventie."

Art. 14
Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2005.Poate fi de interes si:
Legea 57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte normative
Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004
Legea 21/2014 privind instituirea Zilei Nationale pentru Adoptie. Lege nr. 21/2014
HG 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan. Hotarare nr. 1059/2013
HG 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare de pe langa Oficiul Roman pentru Adoptii
Legea 233/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei. Lege nr. 233/2011
Ordin nr. 550/2012 privind aprobarea criteriilor pe baza carora se realizeaza potrivirea teoretica. Criterii pentru adoptii
HG 233/2012 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne, precum si metodologia de autorizare a acestora. Hotarare nr. 233/2012
Legea 138/2011 pentru ratificarea Conventiei europene revizuite in materia adoptiei de copii, adoptata la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 si semnata de Romania la Strasbourg la 4 martie 2009
HG 329/2010 privind unele masuri de eficientizare a activitatilor in domeniul adoptiei. Hotarare nr. 329/2010
HG nr. 1413/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numarului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Roman pentru Adoptii. Hota
Legea adoptiei, legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata 2012
Codul Familiei, actualizat 2009
Rudenia. Rudenia fireasca, rudenia prin adoptie. Afinitate
OUG nr. 102/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei
Legislatia proprietatii intelectuale. Cod 570. Actualizat la 20.04.2015
Editura C.H. Beck

Pret: 16.9 lei
14.4 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
47 useri online

Useri autentificati: