DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, legea 263/2007Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 30/07/2007

Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inadvertenta identificata, va rugam sa ne contactati la office@dreptonline.ro

Versiunea a fost consolidata cu urmatoarele prevederi:
 • Legea nr. 272/2009


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Cresele sunt institutii publice sau private specializate in servicii cu caracter social, medical, educational pentru cresterea, ingrijirea si educarea timpurie a copiilor cu varste cuprinse intre 3 luni si 4 ani.
  (2) Beneficiarii serviciilor acordate de crese sunt copiii cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in Romania.
  (3) De serviciile furnizate de crese beneficiaza si copiii cetatenilor altor state sau ai apatrizilor care au domiciliul sau resedinta stabilite in Romania potrivit legii, precum si copiii cetatenilor straini aflati temporar pe teritoriul Romaniei.
  (4) In institutiile publice, conditiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca copiii la intrarea in colectivitate, parintii/reprezentantii legali, precum si prioritatea cazurilor sociale, in functie de numarul maxim de locuri aprobate, se stabilesc prin hotarare a consiliului local in subordinea caruia se afla administratia cresei.

  Art. 2
  (1) Cresele se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza ca centre cu program de lucru zilnic sau saptamanal, in sistem public ori privat.
  (2) Cresele in sistem public se infiinteaza prin hotarare a consiliului local, in subordinea acestuia, ca unitati cu sau fara personalitate juridica.
  (3) Cresele in sistem privat se infiinteaza de catre societati comerciale, regii autonome, organizatii neguvernamentale, persoane fizice autorizate sau alte persoane juridice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la serviciile sociale.
  (4) Serviciile sociale furnizate de autoritatile administratiei publice locale, precum si de institutiile si persoanele prevazute la alin. (2) si (3) se acrediteaza in conditiile legii.
  (5) Cresele, ca servicii sociale specializate, trebuie sa indeplineasca standarde minime de calitate.
  (6) Coordonarea metodologica a serviciilor furnizate de crese se realizeaza de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Ministerul Sanatatii Publice.
  (7) Pentru asigurarea calitatii serviciilor, activitatea creselor se supune controlului institutiilor abilitate, conform legii.
  (8) Cresele pot colabora sau semna protocoale cu alte institutii publice sau private in interesul familiei si al copilului.
  (9) Colaborarea creselor din sistemul public cu institutiile prevazute la alin. (8) se face printr-o comisie paritara formata dintr-un reprezentant al administratiei creselor, un reprezentant din structura organizatorica a autoritatii care are in subordine administratia creselor si un reprezentant al institutiei publice/private cu care urmeaza sa colaboreze prin incheierea unui contract de colaborare semnat de membrii comisiei paritare.

  Art. 3

  (1) In indeplinirea scopului lor, cresele realizeaza, in principal, urmatoarele activitati:
  a) asigura servicii de ingrijire si supraveghere a copiilor cu varste cuprinse intre 3 luni si 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;
  b) asigura un program de educatie timpurie adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor cu varste cuprinse intre 3 luni si 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;
  c) asigura supravegherea starii de sanatate si de igiena a copiilor si acorda primul ajutor si ingrijirile medicale necesare in caz de imbolnavire, pana la momentul preluarii copilului de sustinatorul legal sau al intemarii intr-o unitate medicala, dupa caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;
  d) asigura nutritia copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;
  e) colaboreaza cu familiile copiilor care frecventeaza cresa si realizeaza a relatie de parteneriat activ cu parintii/reprezentantii legali in respectarea interesului copilului, prin personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate;
  f) asigura consiliere si sprijin pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;
  g) contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai si sesizeaza institutiile abilitate in acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate
  (2) Evidenta indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1) se realizeaza pe baza unor documente, care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

  Art. 4
  (1) Cresele sunt organizate pe grupe de varsta si dezvoltare psihomotorie a copiilor, astfel:
  a) grupa mica, pana la implinirea varstei de un an;
  b) grupa mijlocie, intre un an si 2 ani;
  c) grupa mare, intre 2 ani si 4 ani
  (1^1) In functie de dezvoltarea psihomotorie a copilului, care este diferentiata de la caz la caz, conducerea cresei poate stabili o alta incadrare pentru acesta
  (2) In cadrul unei grupe de varsta pot exista mai multe grupe, in functie de numarul de copii, in conformitate cu capacitatea cresei aprobata prin actul de infiintare.
  (3) Prin standardele minime de calitate se specifica numarul maxim de copii ai unei grupe, prevazut la alin. (2), si numarul minim de personal de specialitate necesar realizarii activitatilor desfasurate de cresa, raportat la numarul de copii.

  Art. 5
  (1) Cresele organizate cu program de lucru zilnic functioneaza in intervalul orar 6,00-18,00.
  (2) Cresele prevazute la alin. (1) pot functiona si cu program flexibil, la solicitarea parintilor/reprezentantilor legali, in functie de optiunile acestora, cu asigurarea personalului de specialitate.
  (3) Cresele organizate cu program de lucru saptamanal functioneaza prin personalul propriu angajat, 5 zile lucratoare pe saptamana, intre orele 6,00-18,00.
  (4) Prin program de lucru saptamanal se intelege perioada de ingrijire si educare a copiilor, cuprinsa intre ora 7,00 a zilei de luni si ora 19,00 a zilei de vineri.
  (5) Cresele organizate cu program de lucru saptamanal asigura, pe langa serviciile prevazute la art. 1 alin. (1), gazduirea copiilor pe timpul noptii, inclusiv masa de seara.
  (6) Cresele functioneaza pe tot parcursul anului.
  (7) Cresele isi pot interupe functionarea pe o perioada de 30 de zile de vacanta pe timpul verii, precum si in perioada sarbatorilor legale.
  (8) Perioadele de vacanta se stabilesc in urma consultarii parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor sau a comitetului de parinti, dupa caz.
  (9) Perioadele de vacanta se afiseaza de catre conducerea cresei la loc vizibil parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii acestora.
  (10) Activitatile de igienizare si, dupa caz, lucrarile de reparatii si de intretinere ale cladirii se realizeaza, de regula, in perioadele de vacanta.

  Art. 6
  (1) Inscrierea copiilor la cresa se face pe tot parcursul anului, cu exceptia perioadei de vacanta, in functie de numarul de locuri, pe grupe de copii.
  (2) Pentru asigurarea de servicii de calitate nu se inscriu la cresa mai multi copii decat numarul aprobat prin actul de infiintare si pentru care a fost acordata acreditarea.
  (3) Inscrierea copiilor la cresa este realizata in temeiul unei solicitari scrise din partea parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor, in ordinea datei de depunere a cererilor si in conformitate cu numarul de locuri aprobate, pentru sistemul public. Fac exceptie cazurile sociale care vor fi supuse spre aprobare prin hotarare a consiliului local, in limita locurilor aprobate.

  Art. 7
  Inscrierea copiilor la cresa in sistem privat este realizata in temeiul unui contract de fumizare de servicii, incheiat intre parintii/reprezentantii legali ai copiilor si cresa, reprezentata de conducatorul acesteia.
  (2) Prin contractul prevazut la alin. (1) se stabilesc drepturile si obligatiile partilor.
  (3) Contractul prevazut la alin. (1) are la baza modelul de contract incheiat intre furnizorul de servicii sociale si beneficiar, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.
  (4) Pentru reprezentarea intereselor copiilor in relatia cu cresa, parintii/reprezentantii legali ai copiilor inscrisi la cresa se pot constitui intr-un comitet de parinti.
  (5) Reprezentantii comitetului de parinti sunt consultati obligatoriu de catre conducerea cresei cu privire la activitatile si serviciile destinate copiilor, precum si la cresterea eficientei managementului cresei.


  Capitolul II - Finantarea creselor


  Art. 8
  (1) Finantarea cheltuielilor necesare organizarii si functionarii creselor din sistemul public se realizeaza din urmatoarele surse:
  a) bugete ale consiliilor locale;
  b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
  c) contributii lunare ale parintilor/reprezentantilor legali;
  d) donatii;
  e) sponsorizari;
  f) alte surse legal constituite.
  (2) Proportia si, dupa caz, cuantumul sumelor necesare finantarii creselor din sistemul public se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
  (3) Cheltuielile privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor din sistemul privat se suporta din bugetele institutiilor sau persoanelor care le-au infiintat, din contributia parintilor/reprezentantilor legali, precum si din alte surse prevazute de lege.
  (4) Sumele incasate din contributiile parintilor/reprezentantilor legali reprezinta venit la dispozitia cresei direct sau, dupa caz, prin institutia care a infiintat-o.

  Art. 9
  (1) Parintii/reprezentantii legali ai copiilor au obligatia sa plateasca o contributie lunara de intretinere pentru fiecare copil inscris la cresa si care beneficiaza de serviciile acesteia.
  (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), consiliul local va suporta contributiile parintilor/reprezentantilor legali ai copilului inscris la cresa si expus riscului abandonului.
  (3) Contributia lunara se calculeaza in baza costului mediu lunar de intretinere in cresa.
  (4) Costul mediu lunar de intretinere se calculeaza in functie de cheltuielile de intretinere, hrana si gospodarie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament, materiale igienicosanitare si altele asemenea, iar in cazul creselor private, inclusiv cheltuielile aferente platii salariilor pentru personalul angajat in cresa.
  (5) Costul mediu lunar de intretinere se stabileste diferentiat, in functie de tipul cresei, respectiv centru de zi sau centru rezidential, si se aproba anual prin act administrativ al institutiei care are in administrare cresa.
  (6) Nivelul costului mediu lunar de intretinere se revizuieste anual pe baza valorii cheltuielilor prevazute la alin. (4).

  Art. 10
  (1) Valoarea contributiei lunare de intretinere datorate de parintii/reprezentantii legali ai copiilor inscrisi la cresa organizata in sistem public se stabileste in functie de veniturile familiei si de numarul de copii aflati in intretinerea acesteia.
  (2) Contributia lunara de intretinere datorata de parintii/reprezentantii legali ai copiilor pentru serviciile furnizate de cresa pentru un copil se determina in functie de numarul de zile in care copilul frecventeaza cresa.
  (3) Contributia lunara de intretinere prevazuta la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

  Art. 11
  Contributia lunara de intretinere datorata de parintii/reprezentantii legali ai copilului poate fi achitata si prin tichete de cresa, potrivit legii.


  Capitolul III - Structura de personal


  Art. 12
  (1) Structura organizatorica, numarul de posturi si categoriile de personal pentru crese se aproba, dupa caz, prin hotarare a consiliului local sau prin hotarare a organelor de conducere a institutiilor publice sau a persoanelor fizice si juridice care le infiinteaza.
  (2) Pachetul de servicii aferente creselor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

  Art. 13
  Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Ministerul Sanatatii Publice si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca elaboreaza si implementeaza, in conditiile legii, programele de formare, calificare, recalificare, reconversie profesionala si perfectionare in domeniul puericulturii.

  Art. 14
  Atributiile personalului de specialitate angajat in cresa se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, in conformitate cu specificul profesiei/ocupatiei si tipul serviciilor acordate.

  Art. 15
  Activitatea de supraveghere a starii de sanatate a copiilor si acordarea, in caz de imbolnavire/accidentare, a ingrijirilor medicale in regim de urgenta se organizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

  Art. 16
  (1) Conducerea creselor infiintate de consiliile locale este asigurata, dupa caz, de un director sau un sef de centru.
  (2) Numirea directorului si a sefului de centru se face pe baza de concurs sau examen, dupa caz, in conditiile legii, de catre institutia angajatoare.
  (3) Candidatii pentru ocuparea posturilor prevazute la alin. (1) trebuie sa fie absolventi ai invatamantului universitar cu diploma de licenta, de preferinta de orientare socioumana, medicala sau economica.


  Capitolul IV - Contraventii si sanctiuni


  Art. 17
  (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
  a) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (4) si (5);
  b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (10);
  c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2).
  (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre institutiile prevazute la art. 20 alin. (1).

  Art. 18
  Contraventiile prevazute la art. 17 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
  a) cu amenda de la 500 de lei la 2.000 de lei, cele prevazute la alin. (1) lit. a) si b);
  b) cu amenda de la 1.000 de lei la 3.000 de lei, cea prevazuta la alin. (1) lit. c).


  Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 19
  (1) Pentru asigurarea programului de educatie timpurie a copiilor, cresele organizate in sistem public si privat care functioneaza la data intrarii in vigoare a prezentei legi au obligatia sa se reorganizeze in termen de 6 luni de la aprobarea normelor metodolgoce de aplicare a prezentei legi.
  (2) Personalul care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, este incadrat in crese ramane pe posturile existente pana la reorganizarea cresei in conformitate cu dispozitiile alin. (1).
  (3) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se organizeaza concursul sau, dupa caz, examenul pentru ocuparea functiei de sef de centru sau de director.
  (4) Personalul angajat in crese beneficiaza de cursuri de formare, calificare, recalificare, reconversie profesionala si perfectionare in domeniul puericulturii.
  (5) Contravaloarea cursurilor prevazute la alin. (4) este suportata de catre institutia angajatoare.

  Art. 20
  (1) Serviciile publice de asistenta sociala organizate la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, Inspectia Sociala si directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti monitorizeaza activitatea desfasurata de crese.
  (2) Activitatile supuse monitorizarii si atributiile specifice institutiilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

  Art. 21
  (1) Cresele care sunt infiintate si functioneaza cu finantare atat in sistem public, cat si in sistem privat, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, pot functiona fara acreditare pe o perioada de 3 luni de la publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi si se considera licentiate provizoriu pentru o perioada de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
  (2) In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Inspectia Sociala are obligatia de a efectua cate o inspectie tuturor serviciilor sociale comunitare de cresa. Inspectia se consemneaza intr-un raport de inspectie.

  Art. 22
  Medicul si psihologul institutiei vor completa periodic, fise cuprinzand gradul de dezvoltare psihomotorie a copilului, precum si starea de sanatate si evolutie a acestuia.

  Art. 23
  (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga dispozitiile referitoare la crese din Hotararea Guvernului nr. 360/1991 privind organizarea activitatii creselor si gradinitelor si stabilirea contributiei parintilor la intretinerea copiilor din aceste unitati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 31 mai 1991.
  (2) In termen de 30 de zile de la publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, Ministerul Sanatatii Publice modifica corespunzator Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 24
  In termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse impreuna cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Internelor si Reformei Administrative elaboreaza normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

  Art. 25
  Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.