DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 617/2008 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 12/06/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 11 si art. 16 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 252/2001, cu modificarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba programele de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009, prevazute in anexa nr. 1.

Art. 2
Fondurile necesare pentru finantarea programelor de interes national prevazute la art. 1 se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului.

Art. 3
(1) Finantarea programelor de interes national prevazute la art. 1 se realizeaza in baza unui proces de evaluare si selectie a proiectelor inaintate.
(2) Metodologia de alocare a fondurilor si criteriile de identificare si de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009 este prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 4
(1) Evaluarea si selectia proiectelor se realizeaza de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.
(2) Proiectele specifice pot fi realizate individual sau in parteneriat de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si/sau de organismele private acreditate in conditiile legii, care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului si al protectiei speciale a acestuia, potrivit prevederilor din anexa nr. 1, pentru fiecare program.
(3) Metodologia de preluare in structura directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, a consiliilor locale ale municipiilor, oraselor si comunelor a serviciilor nou-create va fi inclusa in ghidul aplicantului specific pentru fiecare program.

Art. 5
(1) Monitorizarea implementarii proiectelor in cadrul programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului se asigura de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.
(2) Metodologia privind monitorizarea implementarii proiectelor in cadrul programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului se aproba prin ordin al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului.

Art. 6
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 532/2006 pentru aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului si a Metodologiei de alocare a fondurilor si criteriile de identificare si de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 411 din 11 mai 2006, cu modificarile ulterioare, se abroga.


Program de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009


1. Programul "Inchiderea institutiilor de tip vechi pentru protectia copilului si infiintarea de casute de tip familial si apartamente"
Scop: cresterea calitatii ingrijirii si protectiei copilului separat definitiv sau temporar de parintii sai
Obiectiv: cresterea numarului de case de tip familial si apartamente si reducerea numarului de institutii de tip vechi
Indicatori fizici:
a) cel putin 27 de case de tip familial si apartamente infiintate;
b) cel putin un centru de recuperare infiintat.
Indicatori de eficienta: numarul de institutii de tip vechi redus cu cel putin 9
Indicatori de rezultate:
a) cel putin 270 de copii beneficiaza de ingrijire de calitate in casutele si apartamente nou-create;
b) cel putin 170 de persoane formate pentru a acorda ingrijiri de calitate in noile servicii.
Perioada de derulare: programul se deruleaza pe o perioada de 2 ani. Proiectele vor avea o durata de maximum 18 luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2009, din care cel putin 3 luni vor fi destinate functionarii serviciilor nou-create.
Buget: bugetul total este de 20.014 mii lei, din care:
a) 9.840 mii lei pentru anul 2008;
b) 10.174 mii lei pentru anul 2009.
Aplicant principal eligibil: directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Parteneri: organismele private acreditate in conditiile legii, care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului si al protectiei speciale a acestuia

2. Programul "Dezvoltarea retelei serviciilor sociale comunitare pentru copil si familie"
Scop: sustinerea procesului de descentralizare de la nivel judetean la nivel local
Obiectiv: sprijinirea copiilor si a parintilor pentru depasirea situatiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, prin angajarea de personal cu competente in domeniul asistentei sociale pentru copil si familie in cadrul consiliilor locale ale oraselor si comunelor, prin crearea si formarea structurilor comunitare consultative, prin crearea de compartimente specializate la nivelul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului pentru coordonarea activitatilor de protectie a drepturilor copilului la nivelul municipiilor, oraselor si comunelor si prin orice alte activitati care vizeaza cresterea capacitatii consiliilor locale
Indicatori fizici:
a) cel putin 15 compartimente specializate vor fi create la nivelul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului pentru coordonarea activitatilor de protectie a drepturilor copilului la nivelul municipiilor, oraselor si comunelor;
b) cel putin 300 de persoane cu competente in domeniul asistentei sociale pentru copil si familie vor fi angajate in cadrul consiliilor locale ale oraselor si comunelor;
c) cel putin 300 de structuri comunitare consultative create;
d) cel putin 2.700 de persoane formate pentru lucrul in retea, in vederea identificarii resurselor existente la nivelul comunitatii si pentru rezolvarea problemelor prin mobilizarea acestor resurse.
Indicatori de eficienta: cel putin 4.500 de copii vor beneficia de sprijin in vederea prevenirii separarii de parinti
Indicatori de rezultate:
a) cel putin 15 directii generale de asistenta sociala si protectia copilului vor fi mai bine pregatite pentru o coordonare eficienta a activitatilor de protectie a drepturilor copilului la nivelul municipiilor, oraselor si comunelor;
b) cel putin 900 de localitati vor fi mai bine pregatite in ceea ce priveste abordarea problematicii drepturilor copilului si identificarea de solutii la nivelul comunitatii (vor cunoaste mai bine problemele cu care se confrunta comunitatea lor in privinta protectiei copilului, vor interveni cat mai de timpuriu in sustinerea familiilor si a copiilor aflati in situatie de risc, vor intocmi corect planurile de servicii pentru copiii aflati in situatie de risc, vor transmite periodic si corect fisele de monitorizare completate etc.).
Perioada de derulare: Programul se deruleaza pe o perioada de 2 ani. Proiectele vor avea o durata de maximum 14 luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2009. Plata persoanelor nou-angajate este sustinuta din bugetul proiectului. Autoritatile locale au obligatia de a prelua si a asigura plata acestor persoane in utimele 4 luni de derulare a proiectului. In situatia in care nu se contracteaza integral bugetul total alocat programului dupa selectia de proiecte organizata in anul 2008, procedura de selectie va fi reluata in anul 2009. Proiectele aprobate pentru finantare in cadrul acestei proceduri de selectie vor avea o durata de maximum 9 luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2009.
Buget: bugetul total este de 6.671 lei, din care:
a) 3.280 mii lei pentru anul 2008;
b) 3.391 mii lei pentru anul 2009.
Aplicant principal eligibil: directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Parteneri: organismele private acreditate in conditiile legii, care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului si al protectiei speciale a acestuia

3. Programul "Servicii specializate pentru copilul delincvent"
Scop: identificarea timpurie a actiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor si oferirea unei protectii adecvate copiilor care au savarsit o fapta penala si nu raspund penal
Obiectiv: crearea de servicii specializate destinate protectiei copiilor care au savarsit o fapta penala si nu raspund penal, in vederea prevenirii si combaterii actiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor si a reintegrarii scolare, familiale ori sociale a copiilor
Indicatori fizici:
a) cel putin 5 servicii de tip rezidential specializate infiintate;
b) cel putin 10 servicii de zi specializate infiintate;
c) cel putin 150 de persoane formate.
Indicatori de eficienta: cel putin 250 de copii vor beneficia de servicii specializate pentru orientarea, supravegherea si sprijinirea reintegrarii lor sociale
Indicatori de rezultate: cel putin 10 directii generale de asistenta sociala si protectia copilului isi vor intari capacitatea pentru abordarea problematicii copilului cu comportament deviant si a celui care a savarsit fapte penale si nu raspunde penal
Perioada de derulare: Programul se deruleaza pe o perioada de 2 ani. Proiectele vor avea o durata de maximum 18 luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2009, din care cel putin 4 luni vor fi destinate pentru functionarea serviciilor nou-create
Buget: bugetul total este de 6.671 mii lei, din care:
a) 3.280 mii lei pentru anul 2008;
b) 3.391 mii lei pentru anul 2009.
Aplicant principal eligibil:
a) directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului;
b) organismele private acreditate in conditiile legii, care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului si al protectiei speciale a acestuia.
Parteneri:
a) organismele private acreditate in conditiile legii, care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului si a protectiei speciale a acestuia;
b) directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului.

4. Programul "Perfectionarea personalului care lucreaza in serviciile de protectie a copilului"
Scop: dezvoltarea unui sistem de formare profesionala care sa sprijine perfectionarea permanenta a personalului din serviciile de ingrijire de zi si din serviciile de tip rezidential
Obiectiv: imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor personalului din serviciile de zi sau de tip rezidential
Indicatori fizici: cel putin 3.000 de persoane formate
Indicatori de eficienta: cel putin 25 de judete isi vor elabora propria strategie de formare luand in considerare strategia nationala in domeniu si nevoile identificate la nivel local
Indicatori de rezultate: cel putin 300 de servicii de protectie a copilului vor raspunde mai bine nevoilor beneficiarilor
Perioada de derulare: Programul se deruleaza pe o perioada de 2 ani. Proiectele vor avea o durata de maximum 18 luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2009. In situatia in care nu se contracteaza integral bugetul total alocat programului dupa selectia de proiecte organizata in anul 2008, procedura de selectie va fi reluata in anul 2009. Proiectele aprobate pentru finantare in cadrul acestei proceduri de selectie vor avea o durata de maximum 9 luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2009.
Buget: bugetul total este de 2.180 mii lei, din care:
a) 1.072 mii lei pentru anul 2008;
b) 1.108 mii lei pentru anul 2009.
Aplicant principal eligibil:
a) directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului;
b) organismele private acreditate in conditiile legii, care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului si al protectiei speciale a acestuia.
Parteneri:
a) directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului;
b) organismele private acreditate in conditiile legii, care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului si al protectiei speciale a acestuia


Metodologie de alocare a fondurilor si criteriile de identificare si de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009


Art. 1
(1) Pot primi sume necesare finantarii proiectelor specifice din cadrul programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009 (programe de interes national) directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si organismele private acreditate in conditiile legii, care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului si al protectiei speciale a acestuia.
(2) Organismele private acreditate prevazute la alin. (1) pot depune proiecte in nume propriu sau in parteneriat, iar aplicantul principal este stabilit de parti, in conformitate cu conditiile prevazute in anexa nr. 1, pentru fiecare program.

Art. 2
(1) Finantarea proiectelor din cadrul programelor de interes national se face pe baza selectiei de proiecte organizate de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, denumita in continuare autoritatea finantatoare.
(2) Etapele procedurii de selectie de proiecte sunt:
a) publicarea anuntului de participare si a ghidului aplicantului, specific fiecarui program de interes national;
b) transmiterea scrisorilor de intentie;
c) depunerea propunerilor de proiecte;
d) verificarea conformitatii administrative, a eligibilitatii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara a aplicantului;
e) evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al ofertei tehnice si financiare;
f) comunicarea rezultatelor si, dupa caz, a conditiilor suplimentare impuse de autoritatea finantatoare, ce trebuie indeplinite de aplicant in vederea incheierii conventiilor de finantare;
g) incheierea conventiilor de finantare;
h) publicarea anuntului privind conventiile de finantare incheiate.
(3) Eventualele contestatii se depun la sediul autoritatii finantatoare in cel mult 7 zile de la data la care aplicantul ia cunostinta despre rezultatul procedurii de selectie de proiecte. Autoritatea finantatoare va solutiona contestatiile in cel mult 5 zile de la data primirii contestatiei.
(4) Selectia de proiecte se organizeaza in anul 2008 pentru bugetul total alocat pentru fiecare program de interes national, iar decontarea cheltuielilor se face in limita sumelor aprobate pentru fiecare an bugetar 2008 si 2009.
(5) Daca in urma selectiei de proiecte organizate in anul 2008 nu s-a atribuit integral bugetul aferent anului 2009, autoritatea finantatoare poate organiza o noua selectie de proiecte pentru suma ramasa necontractata.

Art. 3
Toti aplicantii trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in ghidul aplicantului specific programului de interes national pentru care depun propuneri de proiecte.

Art. 4
(1) Numarul de aplicanti la procedura de selectie nu este limitat.
(2) In cazul in care numai un aplicant a depus propunere de proiect, autoritatea finantatoare are dreptul de a proceda la evaluarea acesteia si, in functie de rezultatul evaluarii, la incheierea conventiei de finantare.

Art. 5
(1) Autoritatea finantatoare va publica anuntul de participare la selectia de proiecte in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian central si pe site-ul propriu www.copii.ro.
(2) In anuntul de participare va fi mentionata data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte.
(3) Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte va fi de minimum 30 de zile de la data publicarii anuntului de participare.
(4) In cazul in care, din motive de urgenta, respectarea termenului prevazut la alin. (3) ar cauza prejudicii autoritatii finantatoare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selectie de proiecte prin reducerea numarului de zile, dar nu la mai putin de 15 zile, cu motivatia corespunzatoare cuprinsa in anuntul de participare.

Art. 6
(1) Ghidul aplicantului specific fiecarui program de interes national va cuprinde:
a) informatii generale privind autoritatea finantatoare;
b) bugetul total alocat programului, durata maxima de implementare a proiectelor si suma maxima ce poate fi aprobata spre finantare pentru un proiect;
c) instructiuni privind datele-limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite;
d) cerintele privind conformitatea administrativa, eligibilitatea si capacitatea tehnica si financiara ale aplicantului, precum si documentele necesare pentru a demonstra indeplinirea acestor cerinte;
e) nivelul cofinantarii aplicantului (aplicant principal sau parteneri);
f) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;
g) criteriile aplicate pentru evaluarea si selectia propunerilor de proiecte;
h) metodologia de preluare a serviciilor nou-create in structura directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului si, dupa caz, a consiliilor locale ale municipiilor, oraselor si comunelor;
i) modelul-cadru al conventiei de finantare.
(2) Ghidul aplicantului specific fiecarui program de interes national se aproba prin ordin al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, se publica pe site-ul propriu www.copii.ro si nu poate fi modificat pe toata durata de aplicare a procedurii de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte din cadrul programelor de interes national.

Art. 7
Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si organismele private acreditate in conditiile legii, care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului si al protectiei speciale a acestuia, care intentioneaza sa trimita propuneri de proiecte pentru unul sau mai multe programe de interes national, pot transmite autoritatii finantatoare o scrisoare prin care notifica aceasta intentie, specificand programele de interes national de care sunt interesati, in vederea comunicarii eventualelor clarificari si completari.

Art. 8
(1) Autoritatea finantatoare are obligatia de a raspunde la orice solicitare de clarificari primita din partea aplicantilor, dar numai la acele solicitari primite cu cel putin 6 zile inainte de data-limita pentru depunerea propunerilor de proiect.
(2) Raspunsul autoritatii finantatoare la solicitarile de clarificari va fi publicat pe site-ul propriu cu cel putin 4 zile inainte de data-limita pentru depunerea propunerilor de proiect si va fi transmis in format electronic potentialilor aplicanti prevazuti la art. 7.
(3) Autoritatea finantatoare are dreptul de a completa din proprie initiativa, in vederea clarificarii, ghidul aplicantului specific fiecarui program de interes national. Autoritatea finantatoare este obligata sa publice pe site-ul propriu si sa transmita orice astfel de completare, in format electronic, potentialilor aplicanti prevazuti la art. 7, in termenul prevazut la alin. (2).

Art. 9
Aplicantii vor elabora propunerea tehnica si financiara in concordanta cu cerintele cuprinse in ghidul aplicantului specific programului de interes national pentru care depun propuneri de proiecte, astfel incat sa se asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru evaluarea tehnica si financiara a propunerii de proiect.

Art. 10
Documentele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. d) si propunerea de proiect se depun in original si in 4 copii la registratura autoritatii finantatoare pana la data-limita de depunere prevazuta in anuntul de participare.

Art. 11
(1) Componenta nominala a comisiilor de evaluare si selectie a fiecarui program de interes national, denumite in continuare comisii, precum si regulamentul de organizare si functionare al acestora se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului.
(2) Proiectele depuse vor fi evaluate de comisii in termen de cel mult 30 zile de la data-limita de depunere.
(3) In cadrul procesului de evaluare si selectie comisiile pot solicita clarificari de la aplicanti. Acestia sunt obligati sa raspunda in termen de 48 de ore de la data solicitarii clarificarilor.
(4) Departajarea aplicantilor se realizeaza in baza punctajului obtinut conform criteriilor cuprinse in ghidul aplicantului specific fiecarui program de interes national.
(5) Comisiile intocmesc si inainteaza spre aprobare conducatorului autoritatii finantatoare raportul procedurii de evaluare si selectie, care cuprinde in mod obligatoriu lista proiectelor pentru care se propune incheierea conventiilor de finantare si valoarea finantarii, prin ordonarea descrescatoare a punctajelor obtinute, in limita bugetului aprobat.
(6) Conducatorul autoritatii finantatoare aproba prin ordin incheierea conventiilor de finantare.
(7) Rezultatul evaluarii propunerilor de proiecte se comunica in scris aplicantilor, in termen de cel mult 5 zile de la data aprobarii raportului procedurii de evaluare si selectie de catre conducatorul autoritatii finantatoare, cu precizarea motivelor respingerii, daca este cazul.

Art. 12
(1) Eventualele contestatii se formuleaza in scris si se depun la sediul autoritatii finantatoare in termenul prevazut la art. 2 alin. (3).
(2) Documentul prevazut la alin. (1) trebuie sa precizeze explicit faptul ca reprezinta o contestatie in temeiul prezentei hotarari, sa faca referire la actul sau la decizia invocata ca nelegala, sa prezinte interesele lezate si/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le sufera sau le poate suferi contestatarul, precum si modul in care acesta asteapta sa fie rezolvat cazul in speta.
(3) Pentru solutionarea eventualelor contestatii depuse in cadrul celor 4 programe de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului, prin ordin al secretarului de stat al autoritatii finantatoare se constituie comisia de solutionare a contestatiilor si se aproba regulamentul de organizare si functionare al acesteia.

Art. 13
(1) Finantarea proiectelor se face pe baza de conventii incheiate intre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, in calitate de autoritate finantatoare, si aplicantii care au obtinut finantarea, in calitate de beneficiar.
(2) Modelul-cadru de conventie de finantare se constituie anexa la ghidul aplicantului specific fiecarui program de interes national.

Art. 14
(1) Virarea sumelor prevazute in conventia incheiata in conditiile art. 13 se va face in transe.
(2) La cererea beneficiarului si dupa prezentarea rapoartelor si a documentelor justificative prevazute in conventie, autoritatea finantatoare va deconta sumele cheltuite de beneficiar pentru implementarea proiectului.
(3) Monitorizarea implementarii proiectelor din cadrul programelor de interes national se asigura de catre autoritatea finantatoare.

Art. 15
Finantarea acordata pentru derularea proiectelor se sisteaza in cazul in care autoritatea finantatoare constata ca sumele alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevazute in conventiile de finantare incheiate.