DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 12/06/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 11 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
(1) Fondurile destinate platii sumelor restante reprezentand drepturi de alocatie de stat pentru copii stabilite pana la data de 31 decembrie 2007, in conditiile legii, precum si cheltuielile de transmitere a acestora se suporta din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale cu atributii in acest domeniu pana la aceasta data.
(2) Plata sumelor restante se realizeaza de catre institutiile prevazute la alin. (1), cu respectarea termenului de prescriptie prevazut de lege.

Art. 3
(1) Pentru copiii prevazuti la art. II alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, bazele de date transmise directiilor de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale, de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale care au in subordine unitati de invatamant, prin structurile teritoriale deconcentrate, precum si directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti constituie documente justificative de plata a alocatiei de stat pentru copii.
(2) Pentru anul 2008, in situatia in care baza de date transmisa de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, in conditiile prevazute de art. II alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2007, contine date incomplete cu privire la copiii pentru care se acorda alocatia de stat, reprezentantii legali ai acestora sau, dupa caz, titularul se vor adresa cu cerere insotita de documente doveditoare la unitatile de invatamant.
(3) Cererile prevazute la alin. (2) se transmit lunar directiilor teritoriale de catre unitatile de invatamant prin intermediul inspectoratelor scolare, pana la data de 1 a fiecarei luni.

Art. 4
Pentru tinerii care au implinit varsta de 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional organizate in conditiile legii, cererea prevazuta la art. II alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii se completeaza potrivit modelului prevazut la art. 5 lit. c) din normele metodologice.

Art. 5
(1) Plata alocatiilor de stat pentru copii scolari stabilite pana la data de 31 decembrie 2007, care au fost achitate din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si neridicate, se efectueaza in continuare prin Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., pe baza filelor cec pentru plata alocatiilor de stat pentru copii scolari care au fost distribuite elevilor prin unitatile de invatamant.
(2) Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. va plati alocatiile de stat pentru copii scolari restante, cu respectarea termenului legal de prescriptie, din sumele primite in conturile deschise la Trezoreria Statului, atat de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cat si de la "Bancpost" - S.A.
(3) Cheltuielile pentru plata alocatiei de stat pentru copii din sumele primite de la "Bancpost" - S.A., aferente alocatiilor de stat pentru copii neridicate pana la 31 decembrie 2007, se calculeaza prin aplicarea unui coeficient de 1,3% din valoarea sumelor achitate lunar si se finanteaza din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului. Plata se face in luna urmatoare, pe baza deconturilor primite de la Compania Nationala "Posta Romana" - S.A.
(4) Din conturile deschise la Trezoreria Statului, Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. ridica sumele in numerar necesare achitarii alocatiilor de stat pentru copii, pe baza programarilor depuse la unitatile Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile respective. Pentru sumele in numerar ridicate de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. din conturile deschise la Trezoreria Statului nu se percep comisioane.
(5) In primele 5 zile lucratoare ale fiecarei luni Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. va depune in conturile distincte deschise la Trezoreria Statului sumele in numerar ridicate in luna precedenta pentru achitarea alocatiilor de stat pentru copii ramase neutilizate.
(6) Lunar, Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. va vira Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului sumele prescrise.

Art. 6
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 591/1993 privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 21 februarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare.


Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii 2008


Art. 1
(1) Alocatia de stat pentru copii prevazuta de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 61/1993, se acorda tuturor copiilor in varsta de pana la 18 ani, cetateni romani, fara discriminare, precum si tinerilor care au implinit varsta de 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional organizate in conditiile legii, pana la terminarea acestora.
(2) Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii si copiii cetatenilor straini, precum si ai persoanelor fara cetatenie rezidenti/rezidente in Romania, in conditiile legii, daca locuiesc impreuna cu parintii.

Art. 2
Alocatia de stat pentru copii se acorda dupa cum urmeaza:
a) in cuantumul prevazut la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, pentru copiii in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap;
b) in cuantumul prevazut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 pentru copiii care au implinit varsta de 2 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, denumiti in continuare tineri;
c) in cuantum majorat cu 100% pentru copiii cu handicap care au implinit varsta de 3 ani, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pana la implinirea varstei de 18 ani.

Art. 3
(1) Alocatia de stat pentru copiii in varsta de pana la 18 ani se acorda pe baza de cerere completata si semnata de reprezentantul legal al copilului, definit la art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 61/1993, insotita de originalul si copia certificatului de nastere al copilului si a actului de identitate al reprezentantului legal, precum si de documentele din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal, si de orice alte documente justificative, dupa caz.
(2) In cazul persoanei singure care are copii in intretinere si nu a implinit varsta de 18 ani, reprezentantul legal este parintele minor, daca are capacitate deplina de exercitiu. In situatia in care parintele minor nu are capacitate deplina de exercitiu, plata alocatiei de stat pentru copii se face reprezentantului legal al copilului, respectiv al parintelui minor, stabilit in conditiile legii. In situatiile mentionate dreptul la alocatia de stat pentru copii acordata parintelui minor nu inceteaza.
(3) Documentele din care rezulta situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal, eliberate in conditiile legii, se prezinta in copie si sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) livretul de familie;
b) hotararea judecatoreasca de incredintare a copilului, in caz de divort;
c) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei;
d) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei;
e) hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura de protectie speciala a plasamentului;
f) dispozitia directorului general/directorului executiv al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura de protectie speciala a plasamentului in regim de urgenta;
g) hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, emisa pana la 31 decembrie 2004;
h) dispozitia autoritatii tutelare de instituire a curatelei;
i) actul de deces al unuia dintre parinti;
j) alte documente, la solicitarea directiei teritoriale.
(4) Pentru copilul cu handicap, cererea prevazuta la alin. (1) este insotita si de copia certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap. In situatia in care incadrarea intr-un grad de handicap intervine dupa stabilirea dreptului la alocatia de stat pentru copii, solicitantul depune la primarie numai copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, fara a se completa o noua cerere.
(5) In cazul in care nu a fost eliberat certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de actul constatator al nasterii sau de extrasul de nastere. Copia certificatului de nastere al copilului va fi depusa in termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai tarziu de 12 luni de la nasterea copilului, in caz contrar dreptul la alocatia de stat pentru copii se suspenda pana la depunerea acestuia, cu reluarea platii drepturilor restante.
(6) Pentru cetatenii straini sau apatrizi documentele din care rezulta identitatea reprezentantului legal, domiciliul sau resedinta acestuia si a copiilor sai pe teritoriul Romaniei, precum si situatia juridica a copiilor sunt cele eliberate de autoritatile din tara de origine, traduse si confirmate de autoritatile romane, si/sau, dupa caz, cele eliberate de autoritatile romane.
(7) Cererile pentru stabilirea alocatiei de stat pentru copii si actele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept se depun si se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a carei/carui/caror raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta, dupa caz, reprezentantii legali ai copiilor. Pentru aceste cereri se realizeaza o evidenta separata.

Art. 4
(1) Tinerii beneficiaza de alocatia de stat pentru copii dupa cum urmeaza:
a) din oficiu, in continuarea drepturilor acordate pana la implinirea varstei de 18 ani, daca sunt indeplinite conditiile de acordare;
b) pe baza de cerere, completata de acestia, in cazul in care situatia inregistrata inainte de implinirea varstei de 18 ani se modifica, insotita de acte doveditoare.
(2) Tinerii care au implinit varsta de 18 ani si repeta anul scolar nu beneficiaza de alocatie de stat pentru copii, cu exceptia celor care repeta din motive de sanatate, dovedite cu certificat medical.
(3) In aplicarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, tinerii beneficiaza de alocatie de stat pentru copii in situatia in care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional fara intrerupere, cu exceptia prevazuta la alin. (2).
(4) Cererea prevazuta la alin. (1) lit. b) se depune la unitatile de invatamant si este insotita de copia actului de identitate si de adeverinta eliberata de unitatea de invatamant, prin care se atesta faptul ca urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional, ca acestea sunt continuate fara intrerupere si ca nu repeta anul scolar. In situatia in care anul scolar se repeta din motive medicale, cererea va fi insotita si de copia certificatului medical sau a altui document medical care atesta aceasta situatie.

Art. 5
Cererea prevazuta la art. 3 alin. (1) se completeaza dupa cum urmeaza:
a) potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, in situatia in care se solicita si indemnizatia pentru cresterea copilului sau stimulentul lunar;
b) potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1a), in situatia in care se solicita numai alocatia de stat pentru copii;
c) potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1b), in situatia prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. b).

Art. 6
(1) Pentru copiii pentru care s-a stabilit masura de protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare, alocatia de stat pentru copii se acorda pe baza de cerere completata si semnata, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, de conducatorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din subordinea consiliului judetean, respectiv din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumita in continuare directie generala, inclusiv pentru copiii incredintati organismului privat acreditat si licentiat in conditiile legii.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se depune si se inregistreaza la directia de munca si protectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare directie teritoriala, pana pe data de 1 a fiecarei luni si cuprinde atat pentru serviciile publice, cat si pentru cele private listele cu numele si codul numeric personal ale copiilor, numarul si data emiterii hotararii comisiei pentru protectia copilului judetene, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti sau ale instantelor judecatoresti prin care s-a stabilit masura de protectie speciala, datele privind reprezentantul legal si contul deschis in numele copilului de catre directia generala. Cererea este insotita de extrasele de cont pentru conturile in care vor fi virate sumele cu titlu de alocatie de stat pentru copii.
(3) In termenul prevazut la alin. (2), conducatorul directiei generale transmite directiei teritoriale situatia centralizatoare privind copiii pentru care s-a modificat sau a incetat masura de protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare, precum si motivele care au dus la aceasta situatie. Situatia centralizatoare se intocmeste potrivit modelelor prevazute in anexa nr. 3, insotita de copii ale documentelor doveditoare.

Art. 7
(1) Primarii au obligatia de a transmite lunar directiilor teritoriale, pana la data de 1 a fiecarei luni, cererile inregistrate in luna anterioara, potrivit prevederilor art. 3, precum si documentele justificative. Acestea sunt insotite de un tabel centralizator, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4.
(2) In termenul prevazut la alin. (1), in aplicarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 61/1993, serviciile de stare civila ale consiliilor locale comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti transmit directiilor teritoriale situatia centralizatoare privind copiii decedati.
(3) In termenul prevazut la alin. (1) directiile generale transmit directiilor teritoriale lista cuprinzand copiii pentru care au fost emise certificate de incadrare intr-un grad de handicap.

Art. 8
(1) Pentru tinerii prevazuti la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, denumit in continuare inspectorat scolar, transmite directiilor teritoriale, in scris si in format electronic, pana la data de 1 octombrie a fiecarui an situatia centralizatoare privind elevii inscrisi in anul scolar, care va cuprinde numele si prenumele tanarului, codul numeric personal, adresa completa de domiciliu sau de resedinta a acestuia, precum si unitatea de invatamant la care este inscris. Situatia va cuprinde si elevii inscrisi in unitatile de invatamant private acreditate ori autorizate in conditiile legii.
(2) Pe parcursul anului scolar, inspectoratele scolare transmit lunar directiilor teritoriale, in scris si in format electronic, pana la data de 1 a fiecarei luni, situatia privind tinerii care au implinit varsta de 18 ani si care nu mai urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional, organizate in conditiile legii, respectiv sunt exmatriculati si au renuntat la urmarea cursurilor.
(3) Pentru tinerii inscrisi in unitatile de invatamant din subordinea altor autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate, aceste unitati de invatamant au obligatia de a transmite directiilor teritoriale situatiile prevazute la alin. (1) si (2).

Art. 9
(1) Acordarea alocatiei de stat pentru copii se stabileste prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale in termen de 10 zile lucratoare de la transmiterea cererii de catre primari, de catre conducatorul directiei generale, inspectoratele scolare sau unitatile de invatamant din subordinea altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale. Modelul deciziei de acordare a alocatiei pentru copii este prevazut in anexele nr. 5a) si 5b).
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica in termen de 15 zile lucratoare de la emitere reprezentantului legal al copilului, iar pentru copiii prevazuti la art. 6 alin. (1), si conducatorului directiei generale.
(3) Decizia prevazuta la alin. (1) se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10
(1) Dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul, iar plata drepturilor se face incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.
(2) Pentru copiii dati in plasament, pentru cei pentru care s-a instituit tutela sau curatela, copiii incredintati in vederea adoptiei sau adoptati, stabilirea dreptului la alocatia de stat pentru copii se face incepand cu luna in care a fost emisa, dupa caz, dispozitia conducatorului directiei generale, hotararea comisiei pentru protectia copilului sau hotararea judecatoreasca.
(3) Pentru copiii prevazuti la alin. (2), plata alocatiei de stat pentru copii se face incepand cu luna urmatoare stabilirii dreptului, inclusiv pentru perioadele anterioare, in conditiile alin. (2).
(4) Plata alocatiei de stat pentru copii pentru cazurile prevazute la art. 2 lit. c) se face incepand cu luna urmatoare incadrarii intr-un grad de handicap, iar incepand cu luna urmatoare expirarii certificatului de incadrare intr-un grad de handicap plata se face in cuantumul prevazut la art. 2 lit. b). In situatia in care se emite un nou certificat de incadrare a copilului intr-un grad de handicap, cuantumul majorat se acorda incepand cu luna emiterii acestuia, iar plata se efectueaza incepand cu luna urmatoare transmiterii copiei certificatului de incadrare intr-un grad de handicap.

Art. 11
(1) Alocatia de stat pentru copii se plateste reprezentantului legal al copilului.
(2) Dupa implinirea varstei de 14 ani, plata alocatiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu incuviintarea reprezentantului legal.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), reprezentantul legal al copilului transmite incuviintarea scrisa si semnata de acesta directiei teritoriale.
(4) Pentru tinerii prevazuti la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, alocatia de stat pentru copii se plateste direct acestora.

Art. 12
(1) Plata alocatiei de stat pentru copii se realizeaza prin mandat postal, cont curent personal sau cont de card, in functie de optiunea reprezentantului legal.
(2) In vederea efectuarii platii alocatiei de stat pentru copii, directiile teritoriale solicita Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse creditele bugetare necesare, pana cel tarziu la data de 15 a fiecarei luni.
(3) Plata alocatiei de stat pentru copii se efectueaza de catre directia teritoriala in a carei raza isi are domiciliul sau resedinta reprezentantul legal al copilului, respectiv tanarul inscris in actul de identitate.

Art. 13
(1) Pentru copiii prevazuti la art. 6 alin. (1), plata alocatiei de stat pentru copii se realizeaza numai in conturile personale deschise pentru acestia de catre directiile generale si se capitalizeaza pana la implinirea de catre copil a varstei de 14 ani.
(2) Pe perioada in care copiii prevazuti la art. 6 alin. (1) sunt in intretinerea familiei sau, dupa caz, s-a instituit masura alternativa a tutelei ori masura de protectie speciala a plasamentului la o familie, persoana sau la asistentul maternal, alocatia de stat pentru copii se va acorda reprezentantului legal, in baza documentelor prevazute la art. 3 alin. (1)-(6).
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), suma cu titlu de alocatie de stat pentru copii, capitalizata in conditiile prevazute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 61/1993, poate fi utilizata de catre reprezentantul legal al copilului in interesul acestuia, prin hotararea comisiei pentru protectia copilului.
(4) Cheltuielile pentru deschiderea contului personal prevazut la alin. (1) se suporta din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, la solicitarea directiilor generale.
(5) In cazul decesului copilului prevazut la art. 6 alin. (1), sumele cu titlu de alocatie de stat pentru copii platite se vireaza de catre directiile teritoriale la bugetul de stat, conturile deschise fiind accesate de acestea si lichidate.

Art. 14
(1) In situatia in care se schimba reprezentantul legal al copilului, plata alocatiei de stat pentru copii se suspenda pana la stabilirea noului reprezentant legal, plata urmand sa se efectueze in conditiile art. 3, inclusiv pentru perioada suspendarii.
(2) In cazul in care achitarea drepturilor de alocatie de stat pentru copii se face prin mandat postal, plata acesteia se suspenda daca timp de 3 luni consecutive reprezentantul legal al copilului sau tanarul nu a incasat drepturile cu titlu de alocatie de stat pentru copii. Reluarea in plata, inclusiv plata drepturilor restante, se face pe baza de cerere scrisa intocmita de reprezentantul legal al copilului sau de tanar, care se inregistreaza la directia teritoriala.
(3) Reluarea platii drepturilor suspendate in conditiile alin. (1) si (2) se face cu respectarea termenului general de prescriptie prevazut de lege, in cazul in care in perioada de suspendare nu au intervenit modificari de natura sa conduca la incetarea dreptului.

Art. 15
(1) In situatia in care, dupa stabilirea dreptului la alocatie de stat pentru copii, reprezentantul legal sau tanarul opteaza pentru o alta forma de plata, acesta comunica in scris directiei teritoriale.
(2) In cazul in care opteaza pentru plata in cont curent personal sau cont de card, comunicarea este insotita de extrasul de cont care cuprinde numele reprezentantului sau, dupa caz, al tanarului, codul IBAN, numarul de cont, banca si filiala unde este deschis contul ori, dupa caz, de alte documente emise de unitatea bancara, care sa cuprinda aceste informatii.
(3) Plata in cont curent personal sau cont de card a alocatiei de stat pentru copii se realizeaza numai la bancile cu care directiile teritoriale au negociat comisionul, in conditiile prevazute la art. 10 alin. (4) din Legea nr. 61/1993.

Art. 16
(1) Dreptul la alocatia de stat pentru copii inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare. Dreptul la alocatia de stat pentru copii inceteaza in una dintre urmatoarele situatii:
a) decesul copilului sau, dupa caz, al tanarului;
b) tanarul nu mai urmeaza cursurile liceale sau profesionale organizate in conditiile legii;
c) copilul cetatenilor straini sau apatrizi prevazuti la art. 1 alin. (2) nu mai locuieste in Romania.
(2) In situatia in care dupa incetarea dreptului sunt indeplinite din nou conditiile de acordare, alocatia de stat pentru copii se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.

Art. 17
(1) In cazul in care reprezentantul legal se afla temporar in imposibilitatea de a primi alocatia de stat pentru copii, fara pierderea calitatii de reprezentant legal, plata acesteia se poate face celuilalt parinte, unui alt reprezentant legal sau, dupa caz, unei persoane imputernicite prin procura speciala care trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
a) numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate al reprezentantului legal;
b) numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data si locul nasterii) ale mandatarului;
c) obiectul mandatului (incasarea drepturilor curente si restante, semnarea extrasului de cont pentru copilul/copiii - numele si prenumele, CNP-ul);
d) perioada de exercitare a mandatului in limita prevazuta de lege;
e) precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin reprezentantului legal, inclusiv pe aceea de a anunta in termen directiei teritoriale orice schimbare intervenita in situatia reprezentantului legal sau a copilului, de natura sa suspende ori sa inceteze acordarea drepturilor.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), plata alocatiei de stat pentru copii se face la oficiul postal sau la unitatea bancara, pe baza actului doveditor din care rezulta calitatea de reprezentant legal ori, dupa caz, de persoana imputernicita.
(3) Pentru solicitarea si primirea drepturilor restante, persoana imputernicita in conditiile alin. (1) depune la directia teritoriala cererea de acordare a drepturilor, insotita de copia procurii speciale.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile si in situatia in care reprezentantii legali impreuna cu copilul/copiii lor isi stabilesc resedinta in alta tara.

Art. 18
(1) Reprezentantul legal al copilului sau, dupa caz, tanarul este obligat sa comunice in scris directiei teritoriale orice modificare intervenita, de natura sa determine incetarea, suspendarea sau modificarea platii drepturilor de alocatie de stat pentru copii, in termen de 15 zile de la aparitia acestora.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1), directia teritoriala are obligatia de a actualiza informatiile prelucrate prin programul informatic din cererea initiala, pe baza actelor doveditoare.

Art. 19
(1) In cazul schimbarii adresei de domiciliu sau de resedinta in aria de competenta a aceleiasi directii teritoriale care a efectuat plata drepturilor pana la aparitia modificarii, reprezentantul legal sau, dupa caz, tanarul comunica in scris, in termenul prevazut la art. 18 alin. (1), directiei teritoriale modificarea.
(2) In cazul in care noua adresa de domiciliu se afla in aria de competenta a altei directii teritoriale, directia teritoriala care a efectuat plata pana la aparitia modificarii procedeaza la incetarea platii si comunica in scris directiei teritoriale din judetul de domiciliu al titularului datele necesare in vederea reluarii platii, mentionand obligatoriu ultima luna pentru care s-a efectuat plata, cuantumul, precum si suma restanta defalcata pe fiecare luna.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), reprezentantul legal sau, dupa caz, tanarul prezinta directiei teritoriale actele doveditoare, pe baza carora se intocmeste un dosar nou, in termenul prevazut la art. 18 alin. (1).

Art. 20
(1) Incetarea/modificarea/suspendarea dreptului la alocatia de stat pentru copii se realizeaza in baza deciziei directorului executiv al directiei teritoriale, care se comunica beneficiarului in termen de 20 de zile de la emitere.
(2) La fundamentarea deciziei prevazute la alin. (1), directia teritoriala poate sa solicite informatii de la primari, de la directiile generale, precum si de la orice alta institutie care detine date cu privire la identitatea reprezentantului legal ori a copilului si la domiciliul acestuia.

Art. 21
(1) Alocatia de stat pentru copii nu poate fi urmarita silit decat in vederea recuperarii sumelor incasate necuvenit cu acest titlu.
(2) Sumele incasate necuvenit cu titlu de alocatie de stat pentru copii se recupereaza, potrivit legii, de la persoanele care le-au incasat, pe baza deciziei directorului executiv al directiei teritoriale, si, dupa caz, prin angajamentul de plata scris al persoanei care le-a incasat necuvenit.
(3) Decizia de recuperare a sumelor incasate necuvenit se comunica celui obligat la plata in termen de 15 zile de la emitere si constituie titlu executoriu de la data comunicarii.

Art. 22
Recuperarea sumelor incasate necuvenit se urmareste de directia teritoriala si se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) daca copilul sau tanarul beneficiaza in continuare de drepturi, se vor face retineri esalonat din drepturile aferente lunilor urmatoare;
b) daca copilul sau tanarul nu mai beneficiaza de drepturi in perioada urmatoare constatarii debitului si reprezentantul legal al copilului, respectiv tanarul consimte, prin angajament scris, sa restituie suma incasata necuvenit, acesta va achita suma respectiva in contul directiei teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, in termenul prevazut de decizia de recuperare;
c) daca reprezentantul legal al copilului, respectiv tanarul nu consimte la restituirea sumei si nu exista posibilitatea recuperarii din alte drepturi, se transmite instiintare la directia judeteana a finantelor publice, respectiv a sectoarelor municipiului Bucuresti, aceasta institutie urmand sa confirme preluarea in continuare a urmaririi debitului respectiv;
d) debitorii declarati insolvabili sau disparuti se scad din activul directiei teritoriale si se trec intr-o evidenta speciala, cu respectarea procedurilor legale.

Art. 23
Datele cuprinse in cererea privind acordarea alocatiei de stat pentru copii sunt supuse confidentialitatii, cu respectarea legislatiei privind datele cu caracter personal. Acestea pot fi folosite numai in scopul stabilirii dreptului si al intocmirii unor situatii statistice, precum si in situatii justificate de unele masuri de incluziune sociala.

Art. 24
In aplicarea prezentelor norme metodologice se pot elabora instructiuni care se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.

Art. 25
Anexele nr. 1a), 1b), 2, 3, 4, 5a) si 5b) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.


ANEXA Nr. 1a) la normele metodologice - CERERE pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii
 
    Subsemnata(ul),Numele si prenumele
    [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
             [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Cod numeric personal   [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Adresa:  Str.  
[___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Nr. [___|___|___|___] Bl. [___|___|___|___|___|___|___| Sc. [___|___] Ap. [___|___|___] Sector [___]
Mun./oras/com.  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
sat    [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Judetul  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Telefon  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]  Fax  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
E-mail   ________________________________________
Actul de identitate1) [___|___|___] Seria [___|___|___] Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Eliberat de sectia de politie [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Va rog sa-mi aprobati acordarea alocatiei de stat pentru copilul:
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¶1. Numele si prenumele   [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶Cod numeric personal    [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]              ¶
¶Actul de identitate/act  [___|___|___] Seria [___|___|___] Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶doveditor1)                                                 ¶
¶reprezentat legal de subsemnatul in calitate de*):                             ¶
+-------------------------------------------------------------------+                    ¶
¶parinte natural                        ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶parinte adoptiv                        ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶tutore                             ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶curator                            ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶persoana/familie de plasament                 ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶asistent maternal                       ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei ¶  ¶                    ¶
+-------------------------------------------------------------------+                    ¶
¶Copilul este incadrat intr-un grad de handicap     Da [___]    Nu [___]              ¶
¶Conform certificatului de incadrare intr-un grad de handicap nr.  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶Eliberat de  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¶2. Numele si prenumele   [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶Cod numeric personal    [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]              ¶
¶Actul de identitate/act  [___|___|___] Seria [___|___|___] Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶doveditor1)                                                 ¶
¶reprezentat legal de subsemnatul in calitate de*):                             ¶
+-------------------------------------------------------------------+                    ¶
¶parinte natural                        ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶parinte adoptiv                        ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶tutore                             ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶curator                            ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶persoana/familie de plasament                 ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶asistent maternal                       ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei ¶  ¶                    ¶
+-------------------------------------------------------------------+                    ¶
¶Copilul este incadrat intr-un grad de handicap     Da [___]    Nu [___]              ¶
¶Conform certificatului de incadrare intr-un grad de handicap nr.  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶Eliberat de  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¶3. Numele si prenumele   [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶Cod numeric personal    [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]              ¶
¶Actul de identitate/act  [___|___|___] Seria [___|___|___] Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶doveditor1)                                                 ¶
¶reprezentat legal de subsemnatul in calitate de*):                             ¶
+-------------------------------------------------------------------+                    ¶
¶parinte natural                        ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶parinte adoptiv                        ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶tutore                             ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶curator                            ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶persoana/familie de plasament                 ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶asistent maternal                       ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei ¶  ¶                    ¶
+-------------------------------------------------------------------+                    ¶
¶Copilul este incadrat intr-un grad de handicap     Da [___]    Nu [___]              ¶
¶Conform certificatului de incadrare intr-un grad de handicap nr.  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶Eliberat de  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¶4. Numele si prenumele   [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶Cod numeric personal    [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]              ¶
¶Actul de identitate/act  [___|___|___] Seria [___|___|___] Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶doveditor1)                                                 ¶
¶reprezentat legal de subsemnatul in calitate de*):                             ¶
+-------------------------------------------------------------------+                    ¶
¶parinte natural                        ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶parinte adoptiv                        ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶tutore                             ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶curator                            ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶persoana/familie de plasament                 ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶asistent maternal                       ¶  ¶                    ¶
+---------------------------------------------------------------+---¶                    ¶
¶persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei ¶  ¶                    ¶
+-------------------------------------------------------------------+                    ¶
¶Copilul este incadrat intr-un grad de handicap     Da [___]    Nu [___]              ¶
¶Conform certificatului de incadrare intr-un grad de handicap nr.  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶Eliberat de  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
La prezenta, anexez urmatoarele documente*):
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¶copia certificatului de nastere al copilului                             ¶   ¶
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----¶
¶copia actului de identitate al reprezentantului legal                         ¶   ¶
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----¶
¶livretul de familie                                          ¶   ¶
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----¶
¶hotararea judecatoreasca de incredintare a copilului in caz de divort                 ¶   ¶
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----¶
¶hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei                     ¶   ¶
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----¶
¶hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei                          ¶   ¶
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----¶
¶hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura  ¶   ¶
¶de protectie speciala a plasamentului                                 ¶   ¶
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----¶
¶dispozitia directorului general/directorului executiv al directiei generale de asistenta sociala si  ¶   ¶
¶protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura de proiectie speciala a   ¶   ¶
¶plasamentului in regim de urgenta                                   ¶   ¶
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----¶
¶hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare emisa ¶   ¶
¶pana la 31 decembrie 2004                                       ¶   ¶
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----¶
¶dispozitia autoritatii tutelare de instituire a curatelei                       ¶   ¶
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----¶
¶actul de deces al unuia dintre parinti                                ¶   ¶
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----¶
¶certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap, in situatia in care copilul este   ¶   ¶
¶declarat cu handicap                                         ¶   ¶
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Doresc sa primesc aceste drepturi:
- la domiciliu prin mandat postal*) [___]- in cont personal*)        
[___]Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Deschis la banca ____________________________________________________________________________________________
- in cont de card*)         
[___]Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Deschis la banca ____________________________________________________________________________________________
Anexez alaturat extrasul de cont de la deschiderea acestuia.Celalalt parinte (se completeaza daca exista):
Numele si prenumele    [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
             [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Cod numeric personal   [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Adresa:  Str.  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Nr. [___|___|___|___] Bl. [___|___|___|___|___|___|___| Sc. [___|___] Ap. [___|___|___] Sector [___]
Localitatea  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Judetul  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Telefon  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]  Fax  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
E-mail   ________________________________________
Actul de identitate1) [___|___|___] Seria [___|___|___] Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Eliberat de sectia de politie [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Ma oblig sa aduc la cunostinta directiei de munca si protectie sociala orice modificare intervenita in
situatia copilului, care poate conduce la incetarea dreptului la alocatia de stat pentru copii, in termen de
15 zile de la data modificarii.
Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca cele declarate sunt corecte si complete, iar declararea
necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale.
  Data                                   Semnatura solicitantului
  ________________                            _______________________________
                                      Semnatura celuilalt parinte
                                     _______________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1) In cazul cetatenilor romani se va specifica tipul       Pentru cetatenii straini sau apatrizi:
  de act de identitate:
  - B.I.  - buletin de identitate               - C.I.  - carte de identitate
  - C.I  - carte de identitate                - L.S.T legitimatie de sedere temporara
  - C.I.P carte de identitate provizorie           - D.I.  - document de identitate
  - C.N.  - certificat de nasteri;               - C.N.  - certificat de nastere
 
  ___________ 
  *) se bifeaza cu "X" casuta corespunzatoare. 
ANEXA Nr. 1b)*) la normele metodologice - CERERE pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii in cazul tinerilor care au implinit varsta de 18 ani si urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional

    A. Subsemnata(ul),
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¶Numele si prenumele    [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶             [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶Cod numeric personal   [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]            ¶
¶Adresa:  Str.  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶Nr. [___|___|___|___] Bl. [___|___|___|___|___|___|___| Sc. [___|___] Ap. [___|___|___] Sector [___]¶
¶Mun./oras/com.  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶sat    [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶Judetul  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶Telefon  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]  Fax  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶E-mail   ________________________________________                          ¶
¶Actul de identitate1) [___|___|___] Seria [___|___|___] Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶Eliberat de sectia de politie [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶Elev la  [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]¶
¶In anul  [___|___|___|___]                                      ¶
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Va rog sa-mi aprobati acordarea alocatiei de statDoresc sa primesc aceste drepturi:
- la domiciliu prin mandat postal*) [___]- in cont personal*)        [___]
Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Deschis la banca ________________________________________________________________________________________
- in cont de card**)        [___]
Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Deschis la banca ________________________________________________________________________________________
B. Declar pe propria raspundere ca nu repet anul scolar2)
C. Ma oblig sa aduc la cunostinta directiei de munca si protectie sociala orice modificare intervenita in
  situatia mea, care poate conduce la incetarea dreptului la alocatia de stat pentru copii, in termen de
  15 zile de la data modificarii.
D. Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca cele declarate sunt corecte si complete, iar
  declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale.
  Data                                   Semnatura solicitantului
  ________________                            _______________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1) In cazul cetatenilor romani se va specifica tipul     Pentru cetatenii straini sau apatrizi:
  de act de identitate:
  - B.I.  - buletin de identitate              - C.I.  - carte de identitate
  - C.I  - carte de identitate               - L.S.T legitimatie de sedere temporara
  - C.I.P carte de identitate provizorie         - D.I.  - document de identitate
 2) In situatia in care anul scolar se repeta din motive medicale se va atasa la cerere actul/actele
  medicale care dovedesc acest lucru. 

 

  ___________ 
  *) Se bifeaza cu "X" casuta corespunzatoare. 
  **) Se ataseaza extrasul de cont de la deschiderea contului. ANEXA Nr. 2 la normele metodologice - CERERE pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii

    Subsemnata(ul),  Numele si prenumele 
[___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___][___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__] 
avand functia de Director general/Director executiv
al D.G.A.S.P.C. a judetului/sectorului Mun. Bucuresti [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Telefon [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___] Fax [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
E-mail __________________________________________  
Va rog sa aprobati acordarea alocatiei de stat pentru copiii pentru care s-a stabilit masura de
protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia
si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare, conform listelor anexate.
  Ma oblig sa aduc la cunostinta directiei de munca si protectie sociala orice modificare
intervenita in situatia copilului, care poate conduce la incetarea dreptului la alocatia de stat
pentru copii, in termen de 15 zile de la data modificarii.
  Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca cele declarate sunt corecte si complete, iar
declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale.
      Data                          Semnatura
  _____________________              Directorului general/directorului executiv
                          ____________________________________________
                                  +--------+
                                  ¶ L.S. ¶
                                  +--------+
 

 

  LISTA
pentru serviciile publice, care cuprinde copiii pentru care s-a stabilit
masura de protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor
copilului, cu modificarile ulterioare 


  Din serviciul rezidential (denumire) ............................
Adresa .......................................................... 
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¶Nr. ¶            ¶Hotararea comisiei¶ Hotararea ¶ Dispozitia ¶            ¶  ¶  ¶     ¶
¶crt.¶     Copil     ¶ pentru protectia ¶ instantei ¶  DGASPC  ¶ Reprezentantul legal ¶Nr. ¶Cod ¶ Banca/ ¶
¶  ¶            ¶  copilului   ¶judecatoresti¶      ¶            ¶cont¶IBAN¶sucursala¶
+----+-----------------------+------------------+-------------+------------+------------------------¶  ¶  ¶     ¶
¶  ¶Numele¶Prenumele¶ CNP ¶ Nr. ¶  Data  ¶ Nr. ¶ Data ¶ Nr. ¶ Data ¶Numele ¶Prenumele¶ CNP ¶  ¶  ¶     ¶
+----+------+---------+------+-------+----------+-----+-------+-----+------+-------+---------+------+----+----+---------¶
+----+------+---------+------+-------+----------+-----+-------+-----+------+-------+---------+------+----+----+---------¶
+----+------+---------+------+-------+----------+-----+-------+-----+------+-------+---------+------+----+----+---------¶
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  LISTA
pentru serviciile private, care cuprinde copiii pentru care s-a stabilit
masura de protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor
copilului, cu modificarile ulterioare 


  Din serviciul rezidential (denumire) ........................................ 
  Adresa ...................................................................... 
  Telefon: .........................., fax .................................... 
  Certificat de acreditare seria ................ nr. ......................... 
  Licenta seria ................. nr. ............... 


+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¶Nr. ¶            ¶Hotararea comisiei¶ Hotararea ¶ Dispozitia ¶            ¶  ¶  ¶     ¶
¶crt.¶     Copil     ¶ pentru protectia ¶ instantei ¶  DGASPC  ¶ Reprezentantul legal ¶Nr. ¶Cod ¶ Banca/ ¶
¶  ¶            ¶  copilului   ¶judecatoresti¶      ¶            ¶cont¶IBAN¶sucursala¶
+----+-----------------------+------------------+-------------+------------+------------------------¶  ¶  ¶     ¶
¶  ¶Numele¶Prenumele¶ CNP ¶ Nr. ¶  Data  ¶ Nr. ¶ Data ¶ Nr. ¶ Data ¶Numele ¶Prenumele¶ CNP ¶  ¶  ¶     ¶
+----+------+---------+------+-------+----------+-----+-------+-----+------+-------+---------+------+----+----+---------¶
+----+------+---------+------+-------+----------+-----+-------+-----+------+-------+---------+------+----+----+---------¶
+----+------+---------+------+-------+----------+-----+-------+-----+------+-------+---------+------+----+----+---------¶
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ANEXA Nr. 3 la normele metodologice - SITUATIA CENTRALIZATOARE privind copiii pentru care s-a modificat sau a incetat masura de protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare
    Subsemnata(ul),  Numele si prenumele 
[___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
avand functia de director general/director executiv al DGASPC a judetului/sectorului municipiului
Bucuresti [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]Telefon [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
   Fax [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]E-mail .........................................
  Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 
privind alocatia destat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei
 de stat pentru copii, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 577/2008, va transmit situatia centralizatoare privind copiii pentru care s-a modificat 
sau a incetat masura de protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia
 si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare.
              Data                       Semnatura solicitantului
       ...................................            ..................................
 

 

  SITUATIE CENTRALIZATOARE
privind copiii pentru care s-a modificat sau a incetat masura de
protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea
nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor
copilului, cu modificarile ulterioare 


  Din serviciul rezidential public/privat (denumire) ....................
Adresa ................................................................ 
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¶  ¶        ¶  ¶ Hotararea comisiei pentru ¶   Hotararea instantei   ¶     ¶   Noul   ¶   ¶
¶Nr. ¶   Copil   ¶  ¶  protectia copilului de  ¶   judecatoresti de    ¶     ¶ reprezentant ¶   ¶
¶crt.¶        ¶CNP ¶modificare/incetare a masurii¶modificare/incetare a masurii¶Motivatie¶   legal   ¶ CNP ¶
¶  +----------------¶  +-----------------------------+-----------------------------¶     +----------------¶   ¶
¶  ¶Numele¶Prenumele¶  ¶   Nr.   ¶   Data   ¶   Nr.   ¶   Data   ¶     ¶Numele¶Prenumele¶   ¶
+----+------+---------+----+-------------+---------------+-------------+---------------+---------+------+---------+-----¶
¶ 1. ¶   ¶     ¶  ¶       ¶        ¶       ¶        ¶     ¶   ¶     ¶   ¶
+----+------+---------+----+-------------+---------------+-------------+---------------+---------+------+---------+-----¶
¶ 2. ¶   ¶     ¶  ¶       ¶        ¶       ¶        ¶     ¶   ¶     ¶   ¶
+----+------+---------+----+-------------+---------------+-------------+---------------+---------+------+---------+-----¶
¶ 3. ¶   ¶     ¶  ¶       ¶        ¶       ¶        ¶     ¶   ¶     ¶   ¶
+----+------+---------+----+-------------+---------------+-------------+---------------+---------+------+---------+-----¶
¶ . ¶   ¶     ¶  ¶       ¶        ¶       ¶        ¶     ¶   ¶     ¶   ¶
+----+------+---------+----+-------------+---------------+-------------+---------------+---------+------+---------+-----¶
¶ . ¶   ¶     ¶  ¶       ¶        ¶       ¶        ¶     ¶   ¶     ¶   ¶
+----+------+---------+----+-------------+---------------+-------------+---------------+---------+------+---------+-----¶
¶ . ¶   ¶     ¶  ¶       ¶        ¶       ¶        ¶     ¶   ¶     ¶   ¶
+----+------+---------+----+-------------+---------------+-------------+---------------+---------+------+---------+-----¶
¶ . ¶   ¶     ¶  ¶       ¶        ¶       ¶        ¶     ¶   ¶     ¶   ¶
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ANEXA Nr. 4 la normele metodologice
 

  ROM¬NIA
Judetul/Municipiul Bucuresti ...................................................
                      
(cod, denumire) Primarul localitatii/sectorului ................................................
(cod, denumire) TABEL CENTRALIZATOR privind cererile inregistrate pentru alocatia de stat pentru copii in luna ............., anul ............. +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¶Nr. ¶Numele si prenumele copilului¶CNP-ul copilului¶ Numele si prenumele ¶ CNP-ul ¶Adresa¶Data inregistrarii¶ ¶crt.¶ ¶ ¶reprezentantului legal¶reprezentantului legal¶ ¶ cererii ¶ +----+-----------------------------+----------------+----------------------+----------------------+------+------------------¶ ¶ 1. ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ +----+-----------------------------+----------------+----------------------+----------------------+------+------------------¶ ¶ 2. ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ +----+-----------------------------+----------------+----------------------+----------------------+------+------------------¶ ¶ 3. ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ +----+-----------------------------+----------------+----------------------+----------------------+------+------------------¶ ¶ . ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ +----+-----------------------------+----------------+----------------------+----------------------+------+------------------¶ ¶ . ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ +----+-----------------------------+----------------+----------------------+----------------------+------+------------------¶ ¶ . ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ +----+-----------------------------+----------------+----------------------+----------------------+------+------------------¶ ¶ . ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Data ........................ Predat Primit Reprezentant primarie, Reprezentant DMPS, ................................................ ..........................................................
(numele si prenumele)
(numele si prenumele) +------+ +------+ ¶ L.S. ¶ ¶ L.S. ¶ +------+ +------+ANEXA Nr. 5a) la normele metodologice - DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA
DECIZIE privind aprobarea acordarii alocatiei de stat pentru copii Nr. .................... din .................... Avand in vedere: - art. 7 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2008; - Cererea pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii inregistrata cu nr. ......................................................................; - regulamentul de organizare si functionare al directiei de munca si protectie sociala ....................................................... si in temeiul competentelor conferite de lege, directorul executiv al Directiei de Munca si Protectie Sociala ......................................................................., numit prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. ........, decide:

Art. 1
Se aproba pentru doamna/domnul ..................................., in calitate de reprezentant legal al copilului/titular ........................, acordarea alocatiei de stat pentru copii in cuantum de .................... lei.

Art. 2
(1) Drepturile prevazute la art. 1 se acorda incepand cu luna ......................................................... .
(2) Plata drepturilor prevazute la art. 1 se efectueaza in perioada .......................................... a fiecarei luni, prin mandat postal/cont personal. Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare, la Directia de Munca si Protectie Sociala ....................................... . In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ................................, in termen de 30 de zile de la comunicarea solutionarii contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Director executiv, ........................


ANEXA Nr. 5b) la normele metodologice
DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA DECIZIE privind aprobarea acordarii alocatiei de stat pentru copii Nr. ................. din .................... Avand in vedere: - art. 7 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2008; - Cererea pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii inregistrata cu nr. .....................................................................; - regulamentul de organizare si functionare al directiei de munca si protectie sociala ...................................................... si in temeiul competentelor conferite de lege, directorul executiv al Directiei de Munca si Protectie Sociala ......................................................................., numit prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. ..........., decide:

Art. 1
(1) Se aproba acordarea alocatiei de stat pentru copii pentru copiii pentru care s-a stabilit masura de protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare.
(2) Copiii pentru care se acorda alocatia de stat pentru copii si cuantumul acesteia sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

Art. 2
(1) Drepturile prevazute la art. 1 se acorda incepand cu luna ......................................................... .
(2) Plata drepturilor prevazute la art. 1 se efectueaza in perioada .......................................... a fiecarei luni si se vireaza in contul personal al acestora. Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare, la Directia de Munca si Protectie Sociala ........................ . In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ................................, in termen de 30 de zile de la comunicarea solutionarii contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Director executiv, ..............................


ANEXA la anexa nr. 5b) - LISTA cuprinzand copiii pentru care s-a stabilit masura de protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare, pentru care s-au stabilit dreptul la alocatia de stat pentru copii si cuantumul acesteia
  Din serviciul rezidential public/privat (denumire) .......................... 
  Adresa ...................................................................... 
+------------------------------------------------------------------------------+
¶Nr. ¶     Copilul       ¶ Reprezentantul legal ¶Nr. ¶Cod ¶Cuantumul¶
¶crt.+-----------------------------+-----------------------¶cont¶IBAN¶alocatiei¶
¶  ¶Numele¶Prenumele¶  CNP   ¶Numele¶Prenumele¶ CNP ¶  ¶  ¶ - lei - ¶
+----+------+---------+------------+------+---------+------+----+----+---------¶
¶ 1. ¶   ¶     ¶      ¶   ¶     ¶   ¶  ¶  ¶     ¶
+----+------+---------+------------+------+---------+------+----+----+---------¶
¶ 2. ¶   ¶     ¶      ¶   ¶     ¶   ¶  ¶  ¶     ¶
+----+------+---------+------------+------+---------+------+----+----+---------¶
¶ 3. ¶   ¶     ¶      ¶   ¶     ¶   ¶  ¶  ¶     ¶
+----+------+---------+------------+------+---------+------+----+----+---------¶
¶ . ¶   ¶     ¶      ¶   ¶     ¶   ¶  ¶  ¶     ¶
+----+------+---------+------------+------+---------+------+----+----+---------¶
¶ . ¶   ¶     ¶      ¶   ¶     ¶   ¶  ¶  ¶     ¶
+----+------+---------+------------+------+---------+------+----+----+---------¶
¶ . ¶   ¶     ¶      ¶   ¶     ¶   ¶  ¶  ¶     ¶
+----+------+---------+------------+------+---------+------+----+----+---------¶
¶ . ¶   ¶     ¶      ¶   ¶     ¶   ¶  ¶  ¶     ¶
+------------------------------------------------------------------------------+