DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Protectia programelor pentru calculator

av. Magdalena Popeanga
popeanga@dreptonline.ro

Este normal ca autorul unui program pentru calculator sa fie protejat de toti aceia care i l-ar reproduce, sa se previna utilizarea sau distribuirea neautorizata a acelui program. In acest sens, legiuitorul vorbeste despre “protectia programelor pentru calculator”, nu pentru a interzice utilizarea acestor programe, ci pentru a interzice orice utilizare neautorizata.

Spre deosebire de dreptul anglo-saxon unde intalnim denumirea de copyright (acolo se au in vedere drepturile patrimoniale), in sistemul nostru de drept o asemenea denumire este improprie intrucat atunci cand vorbim despre dreptul de autor avem in vedere atat drepturile personal nepatrimoniale cat si pe cele patrimoniale.

Dreptul de autor este reglementat in special in legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.

Potrivit legii nr.8/1996, notiunea de “protectie a programelor pentru calculator” include orice expresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, exprimate in orice fel de limbaj (fie in cod-sursa sau in cod-obiect), materialul de conceptie pregatitor, precum si manualele.

Dar pentru a putea fi protejata opera trebuie sa indeplineasca anumite conditii, conditii ce decurg din interpretarea art. 7 alin. 1 din lege : “...constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic, stiintific....”:

sa fie rezultatul unei activitati de creatie;

Sa fie concretizata intr-o forma susceptibila simturilor umane, adica sa permita perceperea, reproducerea sau comunicarea in orice mod. Opera poate fi astfel concretizata, de exemplu, prin scrierea de mana, dactilografierea, samd... Potrivit art. 2 L. 8/1996: “opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea ei la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar neterminata.”

sa fie originala, adica sa exprime personalitatea autorului, sa fie realizata de autor. O opera poate fi originala chiar daca nu este unica. Este cerut numai un minim de creativitate, chiar daca nu se poate recunoaste un merit artistic deosebit. Opera poate incorpora materiale preexistente si totusi sa fie originala. Atunci cand materialul preexistent este incorporat intr-o noua opera, dreptul de autor asupra noii opere acopera doar materialul original la care a contribuit autorul. De exemplu, in cazul unui sistem informatic de gestiune a unei colectii de documente in format electronic (carti, articole, editii de ziare, samd...) provenite din diverse surse, dreptul de autor al realizatorilor acestuia se rasfrange doar asupra sitemului, nu si asupra documentelor gestionate.

La intrebarea fireasca: “cine beneficiaza de aceasta protectie” raspunsul este diferentiat dupa cum:

autorul programului este angajat al unei persoane juridice sau fizice, si atunci dreptul de autor pentru programele pentru calculator este recunoscut celui care l-a angajat, daca nu exista conventie contrara;

in ipoteza de mai sus, in situatia in care exista o conventie intre angajator (persoana fizica sau juridica) si autor potrivit careia dreptul de autor pentru programele pentru calculator este recunoscut celui din urma.

autorul – persoana fizica sau persoanele fizice ce au creat programul si care lucreaza pe cont propriu – beneficiaza in conditiile de legii de dreptul de autor.

In virtutea acestui drept (de autor), legiuitorul confera doua categorii de drepturi: patrimoniale si morale. Potrivit art. 1 partea finala din legea nr. 8/1996: “...acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial .”

Pentru a beneficia de protectie legala, programul trebuie sa fie inregistrat in Registrul Programelor de Calculator (la ANCI) si la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.

Titularul dreptului de autor asupra unui program pentru calculator are potrivit legii nr. 8/1996 urmatoarele drepturi morale:

dreptul de a decide daca opera sa va fi adusa la cunostinta publica, in ce mod si cand;

dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor a operei;

dreptul de a decide numele sub care va fi adusa opera la cunostinta publica;

dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei, de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa;

In privinta acestor drepturi recunoscute de lege titularului dreptului de autor, trebuie remarcat caracterul lor inalienabil, ce duce la nulitatea absoluta a actului incheiat cu incalcarea art. 11 alin. 1: “drepturile morale nu pot face obiectul vreunei instrainari sau renuntari ”.

Cu toate acestea, exercitiul dreptului de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei, a dreptului de a pretinde respectarea integritatii operei, de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa se transmit prin mostenire dupa moartea autorului pe durata nelimitata, potrivit legislatiei civile. Numai in cazul in care nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.

De asemeni, el se bucura de dreptul patrimonial exclusiv de a decide daca, in ce mod si cand va fi utilizata si exploatata opera sa, inclusiv de a consimti la utilizarea operei de catre altii, dar mai ales de dreptul exclusiv de a realiza si autoriza:

reproducerea permanenta sau temporara a unui program, integral sau partial, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv in cazul in care reproducerea este determinata de instalarea, stocarea, rularea, executarea. afisarea sau transmiterea in retea.

traducerea, adaptarea, aranjarea si orice alte transformari aduse unui program pentru calculator, precum si reproducerea rezultatului acestor operatiuni, fara a prejudicia drepturile persoanei care transforma programul pentru calculator;

distribuirea si inchirierea originalului sau ale copiilor, sub orice forma, ale unui program pentru calculator.

Dreptul patrimonial este dreptul exclusiv al autorului de a-si exploata opera prin:

reproducerea integrala sau partiala a operei;

difuzarea operei;

importul in vederea comercializarii pe teritoriul Romaniei a copiilor de pe opere realizate cu consimtamantul autorului;

accesul public la bazele de date de pe calculator, in cazul in care aceste baze de date contin sau constituie opere protejate.

Limitari ale dreptului patrimonial exclusiv ce revine autorului:

Cu toate acestea, potrivit art. 72 alin.2 din lege: ideile, teoriile, conceptele, descoperirile si inventiile continute intr-o opera indiferent de modul de preluare, scriere, explicare, exprimare, procedeele, metodele de functionare, simplele fapte si date, conceptele matematice si principiile care stau la baza oricarui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfetelor sale, nu sunt protejate.

Idei, procedee, metode de functionare, concepte matematice folosite, principii

Cu alte cuvinte, legea dreptului de autor protejeaza autorul numai impotriva unei utilizari neautorizate a operei sale, opera ce este concretizata intr-o forma susceptibila simturilor umane. Protectia nu se extinde si asupra ideilor, procedeelor, metodelor de functionare, conceptelor matematice folosite sau a principiilor care stau la baza oricarui element al operei.

Mai mult decat atat, utilizatorul (cel ce are acest drept acordat de catre titularul dreptului de autor) poate:

 • sa faca, fara autorizarea autorului, o copie de siguranta (art. 77).
 • sa observe, sa testeze, sa studieze functionarea unui program, numai in indeplinirea operatiunilor pe care este in drept sa le efectueze.

  Simple fapte si date

  Dupa cum am specificat mai sus, legea protejeaza originalitatea nu efortul autorului care a descoperit anumite fapte si date.

  Crearea independenta

  Autorul nu se poate indrepta impotriva unei persoane care, muncind independent, creaza o opera asemanatoare cu cea protejata de legea privind dreptul de autor. O asemenea opera nu incalca dreptul exclusiv patrimonial al autorului.

  Folosirea operei in scopuri precum: comentariu, critica, cercetare....

  O asemenea folosire a operei protejate nu contravine legii nr. 8/1996. Dar legea nu vine sa stabileasca limite ale unei asemenea utilizari, astfel ca rolul acesta revine doctrinei. Se tine cont astfel de:

  natura operei protejate;

  scopul si caracterul utilizarii;

  cantitatea si substantialitatea portiunii utilizate din opera in raport cu opera protejata ca intreg;

  efectul utilizarii pe o piata potentiala, a operei protejate.

  Durata dreptului exlusiv patrimonial ce este recunoscut titularului dreptului de autor pentru programul pentru calculator

  Acest drept dureaza tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire potrivit legislatiei civile pe o durata de 50 de ani. Aceste termene se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator mortii autorului.

  Dreptul de utilizare a unui program pentru calculator poate fi cesionat, dar aceasta cesiune nu implica si transferul dreptului de autor asupra acestuia.

  Odata incheiat un contract de utilizare al unui program pentru calculator, si atunci cand nu exista conventie contrara:

  se prezuma ca: utilizatorului i se da dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator;

  se prezuma ca: utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator;

  utilizatorul poate face, fara autorizarea autorului, o copie de arhiva sau de siguranta, in masura in care aceasta este necesara pentru asigurarea utilizarii programului;

  utilizatorul autorizat al unei copii a programului poate face, fara autorizarea autorului, sa observe, sa studieze, sa testeze functionarea programului, in scopul de a determina ideile si principiile care stau la baza oricarui element al acestuia, cu ocazia efectuarii oricaror operatiuni de incarcare in memorie, afisare, conversie, transmitere sau stocare a programului, operatiuni pe care este in drept sa le efectueze.

  autorul nu are dreptul de a retracta programul, chiar cu acordarea unei despagubiri pentru prejudiciul suferit cu aceasta ocazie.

  Este obligatorie autorizarea data de titularul dreptului de autor cand reproducerea codului sursa al programului pentru calculator sau traducerea formei acestui cod este indispensabila pentru obtinerea informatiilor necesare interoperabilitatii unui program pentru calculator, cu indeplinirea conditiilor:

  actele de reproducere si de traducere sunt indeplinite de o persoana care detine dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoana care indeplineste aceste actiuni in numele celui dintai, fiind abilitata in acest scop;

  informatiile necesare interoperabilitatii nu sunt rapid si usor accesibile persoanelor prevazute la lit.a a prezentului articol;

  actele prevazute la lit.a a prezentului articol, sunt limitate la partile de program necesare interoperabilitatii.

  Actele prevazute la art. 73 lit. a) si b) nu sunt supuse autorizarii titularului dreptului de autor:

  daca nu exista conventie contrara;

  daca acestea sunt necesare pentru a permite dobanditorului sa utilizeze programul pentru calculator intr-un mod corespunzator destinatiei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor.

  Protectia interna

  Dupa cum s-a putut observa, legiuitorul roman protejeaza pe titularul dreptului de autor asupra programelor pentru calculator. In acest sens, potrivit art. 8 din OG nr. 124/2000 constituie “contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

  ...

  neindeplinirea obligatiei de a comunica documentele prevazute in art. 3 (acordul titularului dreptului de autor sau al producatorului, dupa caz, pentru activitatile de distribuire, comercializare sau inchiriere, si informatii referitoare la modul de acordare a licentei si, dupa caz, modelul licentei acordate, pe teritoriul Romaniei, utilizatorilor de programe pentru calculator), cu amenda de la 20.000.000 la 40.000.000 lei.

  detinerea de copii ale programelor pentru calculator fixate pe orice fel de suport, in scopul comercializarii sau inchirierii neautorizate, cu amenda de la 25.000.000 lei la 40.000.000 lei si confiscarea copiilor.

  Contraventiile prevazute la alin. 1 se aplica si persoanelor juridice iar limitele amenzilor se majoreaza de 5 ori.”. Limitele acestor amenzi vor fi actualizate prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.

  Constatarea acestor contraventii precum si sanctionarea lor se face de catre organele de specialitate ale Ministerului de Interne si de personalul imputernicit prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.

  Reprezentantii autorizati ai titularilor dreptului de autor vor putea insoti organele abilitate sa constate si sa sanctioneze contraventiile la cererea lor.

  Titularii dreptului de autor care au domiciliul sau sediul social in Romania sau filiale, sucursale sau reprezentanti pe teritoriul Romaniei au dreptul de a fi informati cu privire la faptele care au adus atingere drepturilor lor, la cerere, in termen de 5 zile de la ramanerea definitiva a proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor. Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor va cuprinde mentiuni cu privire la bunurile supuse confiscarii, cu indicarea operelor de creatie intelectuala ale caror copii neautorizate au fost confiscate.

  Bunurile confiscate vor fi puse sub sechestru, in vederea manifestarii dreptului de optiune prevazut de art. 139 alin 4 din legea 8/96.

  Potrivit art. 139 alin 4 din legea 8/96: “ ...titularii drepturilor incalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna aplicarea oricareia dintre urmatoarele masuri:

  remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a incasarilor realizate prin actul ilicit sau daca prejudiciile nu pot fi reparate in acest mod, remiterea bunurilor rezultate din fapta ilicita, in vederea valorificarii acestora, pana la acoperirea integrala a prejudiociilor cauzate;

  distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in proprietatea faptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit;

  scoaterea din circuitul comercial prin confiscarea si distrugerea copiilor efectuate ilegal;

  d) publicarea in mijloacele de comunicare in masa a hotararii instantei de judecata, pe cheltuiala celui care a savarsit fapta.”

  Daca titularii dreptului de autor ori ai drepturilor conexe acestuia nu isi manifesta dreptul de optiune in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a proceselor–verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, bunurile confiscate vor fi distruse.

  Protectia internationala

  Titularii dreptului de autor recunoscut in Romania se bucura de protectia dreptului lor in toate tarile parte la Conventia de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice (sept. 9, 1886), in forma revizuita prin Actul de la Paris (iulie 24, 1971) si modificata (sept. 28, 1979) la care Romania a aderat prin Legea nr. 77 / 1998.

  De exemplu, autorul roman al unui program de calculator descopera ca anumite copii ale programului sau sunt comercializate in Anglia. Marea Britanie este membra a conventiei de la Berna, ceea ce inseamna ca programul pentru calculator al autorului roman protejat de legea romana este automat protejat si de dreptul de copyright in Anglia. In situatia in care autorul roman ar introduce o actiune in justitie in Anglia impotriva celui care ii comercializeaza copii ale programului sau fara acordul sau, autorului roman ii vor fi date aceleasi drepturi de care s-ar bucura un titular al copyright-ului din Anglia.


  Poate fi de interes si:
  Ordin 539/255/1479/2013 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator
  Calculator TVA. Extractor TVA, extrage TVA
  Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate
  OUG nr. 168/2008, ordonanta de urgenta pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitatilor in care se desfasoara invatamant liceal si profesional de stat
  Legea nr. 365/2002, republicata 2006, privind comertul electronic
  Ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale, oug nr. 73/2007
  Decizie privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare, decizie nr. 31/2008
  OUG nr. 87/2008, ordonanta de urgenta privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitatilor in care se desfasoara invatamant liceal si profesional de stat
  Drept in afaceri
  Laura Potincu

  Pret: 39.9 lei
  33.92 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte resurse
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  86 useri online

  Useri autentificati: