DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea privind Statutul soldatilor si gradatilor voluntari, legea nr. 384/2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 868 in 24/10/2006


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Soldatii si gradatii voluntari constituie un corp distinct de personal militar, recrutat pe baza de voluntariat si situat la baza ierarhiei militare.
(2) Soldatii si gradatii voluntari sunt angajati pe baza unui contract in functii prevazute in acest scop in statele de organizare a unitatilor militare, pe o perioada determinata, in functie de nivelul de pregatire, starea de sanatate si aptitudinile acestora pentru indeplinirea indatoririlor militare.

Art. 2
(1) Soldatii si gradatii voluntari sunt selectionati, pentru incheierea primului contract in aceasta calitate, din randul cetatenilor romani, barbati si femei, cu domiciliul in tara.
(2) Limitele de varsta, modul de selectionare, instruire, specialitatile militare si functiile in care acestia vor fi angajati, precum si modul de tinere a evidentei acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apararii.

Art. 3
(1) Gradele militare ale soldatilor si gradatilor voluntari, in ordinea lor ierarhica, sunt: soldat, fruntas, caporal.
(2) Gradele militare se acorda in ordinea prevazuta la alin. (1), indiferent daca gradatii voluntari au detinut, in calitate de rezervisti, grade superioare.
(3) Dobandirea calitatii de soldat voluntar este conditionata de acordul scris al celor in cauza privind renuntarea la gradele dobandite anterior si detinute ca rezervist.
(4) In perioada in care soldatii si gradatii voluntari sunt in activitate, acestia sunt inclusi in planurile de mobilizare.

Art. 4
Soldatii si gradatii voluntari nu pot pierde gradul obtinut decat in cazurile si conditiile prevazute de lege.


Capitolul II - Indatoririle si drepturile soldatilor si gradatilor voluntari


Sectiunea 1 - Indatoririle soldatilor si gradatilor voluntari


Art. 5
Soldatii si gradatii voluntari au urmatoarele indatoriri principale:
a) sa fie devotati poporului roman, statului roman si institutiei unde isi desfasoara activitatea;
b) sa indeplineasca cu loialitate si profesionalism misiunile primite, atat pe teritoriul statului roman, cat si in afara acestuia, daca este nevoie, chiar cu pretul vietii;
c) sa respecte si sa apere valorile democratiei constitutionale;
d) sa respecte juramantul militar, prevederile regulamentelor militare si sa execute intocmai si la timp ordinele comandantilor si sefilor. Soldatilor si gradatilor voluntari nu li se poate ordona si le este interzis, in orice situatie, sa execute acte contrare legii, obiceiurilor razboiului si conventiilor internationale la care Romania este parte. Neexecutarea ordinelor in aceste conditii nu atrage raspunderea juridica a soldatilor si gradatilor voluntari;
e) sa participe neconditionat la misiuni internationale, in functie de cerintele Ministerului Apararii;
f) sa pretuiasca onoarea si traditiile de lupta ale Armatei Romaniei, ale armei si unitatii din care fac parte, precum si demnitatea gradului si a uniformei militare pe care le poarta;
g) sa-si perfectioneze pregatirea profesionala, sa se instruiasca temeinic, sa pregateasca subordonatii si sa apere drepturile acestora;
h) sa actioneze pentru intretinerea regulamentara si mentinerea in stare de operativitate a tehnicii si a armamentului si pentru folosirea si administrarea eficienta a bunurilor din dotare;
i) sa pastreze cu strictete secretul de stat si de serviciu, precum si caracterul confidential al activitatilor si informatiilor pe care le detin.

Art. 6
Pentru a fi asigurati si a beneficia de prestatii in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si in sistemul asigurarilor pentru somaj, soldatilor si gradatilor voluntari li se retin si li se vireaza contributiile sociale in cuantumurile si in conditiile prevazute de legislatia privind aceste sisteme de asigurari.

Art. 7
(1) Soldatii si gradatii voluntari raspund penal, contraventional, material si disciplinar, dupa caz, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cadrele militare in activitate.
(2) Nu constituie infractiune indeplinirea oricarui act ordonat de comandant sau alta autoritate legitima, daca ordinul este dat in forma prevazuta de lege si nu este, in mod vadit, ilegal.
(3) Despre neexecutarea ordinului vadit ilegal sau a celui contrar legii, obiceiurilor razboiului si conventiilor internationale la care Romania este parte, soldatii si gradatii voluntari au obligatia sa informeze, potrivit regulamentelor militare, seful imediat superior celui care a dat ordinul.

Sectiunea 2 - Drepturile soldatilor si gradatilor voluntari


Art. 8
(1) Soldatii si gradatii voluntari au dreptul la:
a) solda lunara, ale carei elemente componente si cuantumuri se stabilesc potrivit legii, precum si alte drepturi banesti in conformitate cu reglementarile in vigoare;
b) echipament si hrana gratuite, in conditiile legii;
c) asistenta medicala si medicamente gratuite, in conditiile platii contributiei la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate;
d) documente militare de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihna sau in cazul mutarii dintr-o garnizoana in alta, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru subofiteri.
(2) Soldatii si gradatii voluntari pot beneficia, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii, de:
a) compensatie lunara pentru chirie, in cuantum de pana la 50% din solda lunara;
b) locuinta de interventie, cu scutire de la plata chiriei;
c) produse de informare publica interna, in mod gratuit.
(3) Soldatilor si gradatilor voluntari li se vor asigura conditii si dotari igienico-sanitare adecvate.

Art. 9
Soldatii si gradatii voluntari au dreptul sa urmeze, in conditiile legii, orice forma de perfectionare a pregatirii apartinand invatamantului militar sau civil.

Art. 10
(1) Soldatii si gradatii voluntari pot fi trimisi la studii in tara si in strainatate, conform ordinului ministrului apararii.
(2) Selectionarea soldatilor si gradatilor voluntari, in vederea trimiterii la studii in tara si in strainatate, se face pe baza de concurs.
(3) Soldatii si gradatii voluntari care sunt trimisi sa urmeze forme de pregatire cu o durata mai mare de 90 de zile sunt obligati sa se angajeze in scris ca vor lucra in armata cel putin 2 ani de la absolvirea acestora.
(4) In cazul nerespectarii angajamentului prevazut la alin. (3), soldatii si gradatii voluntari sunt obligati sa restituie Ministerului Apararii contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, calculata in conditiile legii aplicabile cadrelor militare in activitate.
(5) Prevederile alin. (4) se aplica si in cazul in care soldatii si gradatii voluntari care au urmat o forma de perfectionare in conditiile alin. (1) nu au absolvit-o din vina lor.
(6) Prevederile alin. (4) nu se aplica in cazul in care soldatilor si gradatilor voluntari li se reziliaza contractul din motive neimputabile acestora ori inceteaza din motive de boala sau incapacitate temporara de munca, precum si ca urmare a acordarii concediului pentru sarcina si lauzie si a concediului pentru cresterea sau ingrijirea copilului, acordate in conditiile legii.
(7) Soldatilor si gradatilor voluntari, care au absolvit forme de pregatire in strainatate, li se echivaleaza, in conditiile legii, diplomele dobandite.

Art. 11
(1) Soldatii si gradatii voluntari reprezinta principala resursa pentru formarea subofiterilor, in conditiile prevazute de lege.
(2) Soldatii si gradatii voluntari, indiferent de gradul pe care il au, pot fi selectionati pentru a urma cursul de baza pentru formarea deprinderilor de comanda.
(3) Limitele de varsta a soldatilor si gradatilor voluntari prevazuti la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului apararii.

Art. 12
(1) Soldatii si gradatii voluntari au dreptul, in timp de pace, la un concediu de odihna anual de 32 de zile calendaristice, cei cu o vechime in serviciu si in munca de pana la 10 ani, si de 38 de zile calendaristice, cei cu o vechime in serviciu si in munca mai mare de 10 ani.
(2) Soldatilor si gradatilor voluntari carora le expira contractul in cursul anului, precum si celor nou-angajati li se stabileste durata concediului de odihna pe anul respectiv proportional cu perioada lucrata pana la data expirarii contractului, respectiv pana la sfarsitul anului calendaristic pentru cei nou-angajati, si in raport cu vechimea in serviciu si in munca.
(3) Vechimea in serviciu si in munca, luata in considerare pentru determinarea duratei concediului de odihna, este cea pe care o implineste cel in cauza in cursul anului calendaristic in care i se acorda concediul.

Art. 13
Soldatii si gradatii voluntari beneficiaza de concediu de studii si de concediu de odihna suplimentar pentru activitati in locuri de munca cu conditii deosebite vatamatoare, grele sau periculoase, in aceleasi conditii ca si cadrele militare in activitate.

Art. 14
(1) Regulile privind acordarea concediului de odihna sunt cele care se aplica, potrivit legii, cadrelor militare in activitate.
(2) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii raportului de serviciu.

Art. 15
(1) Soldatii si gradatii voluntari beneficiaza de concedii medicale platite, in conditiile stabilite de lege.
(2) Soldatii si gradatii voluntari au dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea sau ingrijirea copilului, pe durata contractului aflat in derulare, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii, pe baza dispozitiilor legale prevazute in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
(3) Femeile, soldati si gradati voluntari, care sunt gravide, lauze sau alapteaza beneficiaza de drepturile prevazute de lege.

Art. 16
(1) Pentru rezolvarea unor probleme personale sau familiale deosebite, soldatilor si gradatilor voluntari li se pot acorda invoiri si permisii.
(2) Durata invoirilor si permisiilor, precum si comandantii care au dreptul sa le aprobe se stabilesc prin regulamente militare.

Art. 17
(1) La declararea mobilizarii sau a starii de razboi, precum si in alte situatii deosebite, stabilite de ministrul apararii, concediile de odihna, concediile de odihna suplimentare, concediile de studii, invoirile si permisiile se intrerup, soldatii si gradatii voluntari fiind obligati sa se prezinte imediat la unitatile militare de care apartin.
(2) Soldatii si gradatii voluntari, barbati, aflati in concediu pentru cresterea sau ingrijirea copilului se prezinta la unitatile militare de care apartin in situatiile prevazute la alin. (1).
(3) Pe durata mobilizarii, a starii de razboi sau a situatiilor deosebite prevazute la alin. (1), soldatilor si gradatilor voluntari li se pot acorda permisii si concedii potrivit ordinului ministrului apararii.

Art. 18
(1) Vechimea in serviciu in calitate de soldat sau gradat voluntar este considerata stagiu de cotizare si se ia in calcul la stabilirea pensiei si a altor drepturi de asigurari sociale, potrivit legislatiei privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
(2) Soldatii si gradatii voluntari beneficiaza de incadrarea in conditii deosebite, speciale si alte conditii a activitatii pe care o desfasoara sau a locului de munca unde lucreaza, conform legislatiei aplicabile cadrelor militare in activitate.
(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Apararii incheie un protocol cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Art. 19
(1) Soldatii si gradatii voluntari care au fost trecuti in rezerva sau scosi din evidentele militare in baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a)-e), g), h) si m) beneficiaza de indemnizatie de somaj, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
(2) Soldatii si gradatii voluntari trecuti in rezerva sau scosi din evidentele militare in baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. c) si d) sunt trimisi la medicii experti ai asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, ce decid incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate.
(3) Soldatii si gradatii voluntari incadrati intr-un grad de invaliditate, potrivit prevederilor legale, beneficiaza de pensie de invaliditate si de celelalte drepturi prevazute in legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Art. 20
(1) Soldatii si gradatii voluntari sau urmasii acestora, dupa caz, beneficiaza de despagubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite din cauza indeplinirii indatoririlor militare, in conditiile stabilite de lege pentru cadrele militare in activitate. Despagubirile se suporta din bugetul Ministerului Apararii.
(2) Cuantumul despagubirilor prevazute la alin. (1) se stabileste prin hotarare a Guvernului.

Art. 21
Soldatii si gradatii voluntari care participa la indeplinirea unor misiuni in afara teritoriului statului roman beneficiaza de asigurari de viata si de sanatate, potrivit reglementarilor in vigoare si ordinului ministrului apararii.

Art. 22
Soldatii si gradatii voluntari care au fost trecuti in rezerva sau scosi din evidentele militare, cu exceptia celor ale caror contracte se reziliaza in urma demisiei sau pentru motive imputabile acestora, beneficiaza de masuri de reconversie profesionala, in conditiile stabilite pentru cadrele militare in activitate.

Art. 23
(1) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata soldati sau gradati voluntari disponibilizati, din randul celor prevazuti la art. 22, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare si contributia la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajator, aferenta acestuia, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 3 ani.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(3) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (1), anterior termenului de 3 ani, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sumele incasate pentru fiecare persoana plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive:
a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) si f) si art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) incetarea raportului de serviciu in temeiul art. 84 lit. b), art. 841 alin. (1) lit. e) si art. 842 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Angajatorii care beneficiaza de prevederile alin. (1) si (2) nu pot beneficia, pentru persoanele incadrate in munca in conditiile alin. (1), si de subventiile prevazute de legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj.
(5) Drepturile prevazute la alin. (1) nu se acorda pe perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate.

Art. 24
Soldatii sau gradatii voluntari si familiile acestora pot folosi, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii pentru cadrele militare, facilitatile de recuperare, caminele militare de garnizoana si de unitate si amenajarile sportive si recreative aflate in proprietatea sau administrarea Ministerului Apararii.

Art. 25
Soldatilor si gradatilor voluntari le este interzisa sau restransa exercitarea unor drepturi si libertati, in conditiile stabilite de lege pentru cadrele militare in activitate.

Sectiunea 3 - Recompensele si sanctiunile soldatilor si gradatilor voluntari


Art. 26
(1) Pentru servicii exceptionale aduse statului si poporului roman, pentru acte de eroism savarsite pe timpul indeplinirii indatoririlor militare ori pentru merite deosebite in activitate, soldatilor si gradatilor voluntari le pot fi conferite, in conditiile legii, decoratii.
(2) Soldatii si gradatii voluntari pot primi decoratii si de la autoritatile publice ale altor state partenere sau organizatii sub egida carora participa la misiuni internationale la care Romania ia parte, conform tratatelor incheiate.

Art. 27
Pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu, soldatilor si gradatilor voluntari li se pot acorda recompense morale si materiale, stabilite prin ordin al ministrului apararii.

Art. 28
Pentru abateri de la disciplina militara, neindeplinirea indatoririlor, incalcarea normelor de conduita militara, a regulilor de convietuire sociala, soldatilor si gradatilor voluntari li se pot aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare:
a) avertisment;
b) mustrare scrisa;
c) diminuarea soldei lunare cu 5% pana la 20%, pe o perioada de la o luna la 3 luni;
d) amanarea promovarii in grad, pe o perioada de la unu la 2 ani;
e) desfacerea disciplinara a contractului.

Art. 29
(1) Decizia privind aplicarea sanctiunilor disciplinare se ia in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la luarea la cunostinta despre comiterea abaterilor.
(2) Sanctiunile disciplinare se executa in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la comunicarea deciziei prevazute la alin. (1).
(3) Abaterile disciplinare se sanctioneaza numai daca s-a luat la cunostinta despre acestea in termen de 6 luni de la savarsire.

Art. 30
(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura dintre cele prevazute la art. 28, cu exceptia avertismentului, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea cercetarii prealabile de catre comisii, a caror organizare si functionare se stabilesc prin ordin al ministrului apararii.
(2) Abaterile de la disciplina militara pentru care soldatii si gradatii voluntari pot fi sanctionati disciplinar sunt stabilite prin ordin al ministrului apararii.


Capitolul III - Selectionarea, formarea si admiterea in corpul soldatilor si gradatilor voluntari


Art. 31
(1) Cetatenii romani, barbati si femei, care au fost selectionati, pe baza cererii lor, sa devina soldati voluntari, in functie de aptitudini, pot urma un program de instruire structurat pe doua module:
a) modulul instruirii individuale;
b) modulul perfectionarii instruirii de specialitate.
(2) Cetatenii romani care, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, au indeplinit serviciul militar ca militari in termen sau militari cu termen redus, au o vechime in activitate de cel putin un an in gradul de soldat sau gradat voluntar ori soldat si gradat rezervist voluntar, au fost elevi sau studenti, cel putin un an, in institutiile de invatamant din sistemul de aparare si securitate nationala, cu exceptia elevilor liceelor si colegiilor militare, precum si cei care detin, in calitate de rezervisti, grade superioare celor prevazuti la art. 3 alin. (1) si au fost selectionati, pe baza cererii lor, pentru incadrarea ca soldati si gradati voluntari urmeaza in cadrul programului de instruire numai modulul perfectionarii instruirii de specialitate.
(3) De prevederile alin. (2) beneficiaza si militarii in termen si militarii cu termen redus, incorporati in seriile februarie si iunie 2006.
(4) Planificarea, organizarea, desfasurarea, precum si durata pregatirii militarilor voluntari prevazuti la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului apararii.
(5) In perioada programului de instruire prevazut la alin. (1) lit. a), cetatenii romani au calitatea de soldat voluntar si beneficiaza gratuit de hrana, echipament si materiale de intretinere. In aceasta perioada beneficiaza de o indemnizatie lunara egala cu 50% din solda de functie si solda de grad a unui soldat voluntar.
(6) La incheierea modulului de instruire prevazut la alin. (1) lit. a), soldatii voluntari depun juramantul militar prevazut de lege.

Art. 32
(1) Cetatenii romani care urmeaza sa devina soldati voluntari in conditiile prevazute la art. 31, in functie de aptitudini, pot semna angajamente sau contracte cu Ministerul Apararii, dupa cum urmeaza:
a) la selectionare, un angajament pentru efectuarea modulului instruirii individuale, cu exceptia celor prevazuti la art. 31 alin. (2) si (3);
b) la inceperea modulului perfectionarii instruirii de specialitate, un contract pentru efectuarea acestuia;
c) dupa incheierea modulelor prevazute la art. 31 alin. (1) lit. a) si b), un prim contract, cu durata de 4 ani.
(2) Forma si continutul-tip ale angajamentului si contractelor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului apararii.
(3) In cazul intreruperii inainte de termen a angajamentului si contractelor prevazute la alin. (1), soldatii si gradatii voluntari sunt obligati sa restituie Ministerului Apararii contravaloarea cheltuielilor efectuate pe timpul programului de instruire, calculata in conditiile legii aplicabile cadrelor militare in activitate.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica in cazul in care soldatii sau gradatii voluntari intrerup angajamentul sau contractele din vina lor.
(5) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul in care soldatilor sau gradatilor voluntari li se intrerupe angajamentul sau contractele din motive neimputabile lor.

Art. 33
(1) Cetatenii romani prevazuti la art. 31 care, pe parcursul programului de instruire, renunta la cariera de soldat sau gradat voluntar si parasesc institutia militara suporta contravaloarea cheltuielilor aferente perioadei de pregatire.
(2) Metodologia de determinare a cheltuielilor prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului apararii.

Art. 34
La inceperea modulului perfectionarii instruirii de specialitate, cetatenii romani prevazuti la art. 31 alin. (1)-(3), declarati promovati, sunt numiti in functii corespunzatoare de soldati voluntari.


Capitolul IV - Cariera si trecerea in rezerva a soldatilor si gradatilor voluntari


Art. 35
(1) La expirarea primului contract de 4 ani, soldatii si gradatii voluntari prevazuti la art. 34 pot incheia, succesiv, noi contracte, cu durata de la 2 la 3 ani fiecare.
(2) Limita maxima de varsta pana la care soldatii sau gradatii voluntari pot fi mentinuti in activitate se stabileste prin ordin al ministrului apararii, dar nu poate depasi 40 de ani.

Art. 36
In vederea incheierii contractelor prevazute la art. 32 si 35, ministrul apararii deleaga competenta comandantilor si sefilor unitatilor militare angajatoare.

Art. 37
(1) Contractul poate fi modificat numai cu acordul partilor, cu exceptiile prevazute de prezenta lege.
(2) Modificarea contractului poate consta in modificarea duratei acestuia, locului si felului muncii, conditiilor de munca, soldei lunare, timpului de munca si de odihna.

Art. 38
Forma si continutul-tip ale contractului incheiat dupa expirarea primului contract de 4 ani sunt stabilite prin ordin al ministrului apararii.

Art. 39
(1) Detasarea soldatilor si gradatilor voluntari se face in conditiile aprobate prin ordin al ministrului apararii.
(2) Durata detasarii este de maximum 6 luni intr-un an calendaristic si se poate prelungi, cu acordul scris al structurilor implicate, cu inca 6 luni.
(3) Soldatii si gradatii voluntari trimisi in misiune permanenta in strainatate incheie noi contracte la numirea in functie pentru o perioada egala cu durata mandatului la post.
(4) Contractul prevazut la alin. (3) este semnat, in calitate de delegat al Ministerului Apararii, de seful unei directii din Statul Major General, care se stabileste prin ordin al ministrului apararii.
(5) Cu 6 luni inainte de incheierea misiunii permanente in strainatate, soldatii si gradatii voluntari isi exprima, prin raport, optiunea de a relua activitatea in unitati ale Ministerului Apararii.
(6) Ocuparea unui post in alta unitate militara de catre soldatii si gradatii voluntari prevazuti la alin. (5) se face in conditiile prevazute la art. 35 alin. (1).

Art. 40
(1) Soldatii si gradatii voluntari pot fi mutati, in interesul serviciului, dintr-o unitate militara in alta, in aceleasi conditii ca si subofiterii in activitate.
(2) Cuantumul indemnizatiei la care are dreptul soldatul sau gradatul voluntar mutat in interesul serviciului este cel prevazut de lege pentru subofiterii in activitate.
(3) Soldatii si gradatii voluntari pot fi mutati si la cerere, daca au cel putin un an vechime in functia pe care sunt incadrati.

Art. 41
(1) Promovarea in grad a soldatilor si fruntasilor voluntari care indeplinesc toate conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii se face prin ordinul comandantilor care au competente in acest sens.
(2) Criteriile generale de promovare sunt:
a) performantele dovedite pe timpul indeplinirii atributiilor functionale, rezultate din documentele de apreciere;
b) stagiul minim in grad;
c) nivelul de pregatire.
(3) In timp de pace, stagiul minim in grad pentru inaintarea in gradul urmator a soldatilor si gradatilor voluntari in activitate se stabileste astfel:
a) soldat: un an;
b) fruntas: 2 ani.

Art. 42
Numirea soldatilor si gradatilor voluntari in functii superioare se poate face numai in situatia in care acestia indeplinesc conditiile pentru a fi promovati in grad, odata cu numirea in functii.

Art. 43
(1) Aprecierea de serviciu a soldatilor si gradatilor voluntari se efectueaza anual, in conformitate cu prevederile ordinului ministrului apararii, care include si criteriile de evaluare.
(2) Aprecierea de serviciu constituie documentul de baza pentru selectia, promovarea in grad si evolutia in cariera a soldatilor si gradatilor voluntari.

Art. 44
Trecerea soldatilor si gradatilor voluntari dintr-o arma sau specialitate in alta se poate efectua, in raport cu nevoile Ministerului Apararii, dupa obtinerea unei specialitati militare corespunzatoare, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii.

Art. 45
(1) Soldatilor si gradatilor voluntari le inceteaza contractul si sunt trecuti in rezerva sau scosi din evidentele militare, dupa caz, in urmatoarele situatii:
a) la implinirea limitei de varsta in serviciu, stabilita prin ordin al ministrului apararii;
b) la expirarea termenului contractului, in situatia in care nu sunt posibilitati de reinnoire din cauza reducerii functiilor ca urmare a desfiintarii, restructurarii sau a dislocarii unitatii;
c) cand sunt clasati "inapt pentru serviciul militar" de catre comisiile de expertiza medico-militara;
d) cand sunt clasati "apt limitat" de comisiile prevazute la lit. c);
e) pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apararii;
f) inainte de termenul de expirare a contractului, cu acordul ambelor parti;
g) la expirarea termenului contractului, in situatia in care una dintre parti nu mai opteaza pentru reinnoirea contractului;
h) cand nu mai indeplinesc criteriile specifice, stabilite prin ordin al ministrului apararii, pentru ocuparea functiei;
i) prin demisie;
j) ca urmare a aplicarii sanctiunii disciplinare prevazute la art. 28 lit. e), cand comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispozitii legale;
k) cand sunt condamnati prin hotarare judecatoreasca definitiva la pedeapsa inchisorii cu executarea acesteia, precum si atunci cand sunt condamnati pentru infractiuni savarsite cu intentie, fara a fi privati de libertate;
l) cand sunt condamnati prin hotarare judecatoreasca definitiva, pentru o infractiune savarsita din culpa, fara a fi privati de libertate;
m) la data retragerii motivate a avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informatiilor la care urmeaza sa aiba acces, de catre autoritatile competente;
n) in caz de deces.
(2) Trecerea in rezerva sau scoaterea din evidentele militare se face din oficiu in situatiile prevazute la alin. (1) lit. a)-d), g), k), m) si n), iar in celelalte situatii, la propunerea comandantilor sau sefilor directi, inaintata ierarhic.
(3) Trecerea in rezerva a soldatilor si gradatilor voluntari se comunica acestora si in scris printr-o trimitere de corespondenta recomandata.

Art. 46
Pe timpul starii de urgenta, al starii de asediu, mobilizarii si al starii de razboi, precum si pe timpul pregatirii si executarii misiunilor in afara teritoriului statului national, soldatii si gradatii voluntari nu pot fi trecuti in rezerva sau scosi din evidenta militara ca urmare a prezentarii demisiei.

Art. 47
(1) Soldatii si gradatii voluntari asupra carora s-a dispus inceperea urmaririi penale sau care se afla in curs de judecata intr-un proces penal, aflati in stare de libertate, sunt pusi la dispozitie.
(2) Soldatii si gradatii voluntari pusi la dispozitie indeplinesc atributiile stabilite de comandantii unitatilor din care fac parte si beneficiaza de drepturi banesti, in conditii similare reglementarilor pentru cadrele militare in activitate, aflate in aceeasi situatie.

Art. 48
(1) Soldatii si gradatii voluntari asupra carora s-a dispus inceperea urmaririi penale sau se afla in curs de judecata intr-un proces penal, daca se afla in stare de arest, se suspenda din functie.
(2) Soldatii si gradatii voluntari suspendati din functie nu beneficiaza de niciun drept de la Ministerul Apararii.
(3) Soldatii si gradatii voluntari condamnati prin hotarare judecatoreasca definitiva, care anterior au fost suspendati din functie, sunt trecuti in rezerva sau sunt scosi din evidentele militare incepand cu data suspendarii.
(4) Parchetele sau instantele care dispun inceperea urmaririi penale, respectiv incep judecarea soldatilor si gradatilor voluntari, au obligatia de a instiinta imediat Ministerul Apararii.

Art. 49
(1) In cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, soldatii si gradatii voluntari sunt repusi in toate drepturile avute la data suspendarii din functie, respectiv a punerii la dispozitie. Drepturile se calculeaza in raport cu elementele soldei lunare in vigoare la data respectiva.
(2) In cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal se poate dispune repunerea in drepturi sau trecerea in rezerva ori scoaterea din evidentele militare de catre comandantii stabiliti prin ordin al ministrului apararii, la propunerea comisiei prevazute la art. 30 alin. (1).

Art. 50
(1) Soldatii si gradatii voluntari nu pot fi trecuti in rezerva sau scosi din evidentele militare din motivele prevazute la art. 45 alin. (1) lit. e) in perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca stabilita prin actele prevazute de lege, pe durata carantinei ori pe durata efectuarii concediului de odihna.
(2) Femeile soldati si gradati voluntari nu pot fi trecute in rezerva pe durata concediului de maternitate ori a concediului de risc maternal.
(3) Soldatii si gradatii voluntari nu pot fi trecuti in rezerva pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani ori pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica numai pana la expirarea duratei pentru care a fost incheiat contractul.
(5) In situatia in care, potrivit legislatiei aplicabile personalului bugetar, contractele pot fi suspendate, este permisa inlocuirea soldatilor sau gradatilor voluntari in cauza prin incheierea unui contract cu durata determinata pana la revenirea la post a titularului.


Capitolul V - Soldatii si gradatii rezervisti voluntari


Art. 51
(1) Soldatii si gradatii rezervisti voluntari sunt cetateni romani care consimt, pe baza unui contract incheiat cu unitatile militare, pe durata determinata, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, sa indeplineasca functii militare in structurile fortelor destinate apararii.
(2) Soldatii si gradatii rezervisti voluntari, cu exceptia celor proveniti din randul soldatilor si gradatilor voluntari, sunt selectionati pentru incheierea primului contract in aceasta calitate din randul barbatilor si femeilor, cu varsta prevazuta la art. 2 alin. (2). Soldatii si gradatii rezervisti voluntari pot fi incadrati, la cerere, in functie de nevoile Ministerului Apararii, ca soldati si gradati voluntari in activitate.
(3) La incheierea contractului, soldatii si gradatii rezervisti voluntari trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si soldatii si gradatii voluntari.
(4) Modul de selectionare, instruire si folosire a soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari, specialitatile si functiile in care acestia vor fi angajati, precum si limitele de varsta pana la care pot incheia contracte cu Ministerul Apararii se stabilesc prin ordin al ministrului apararii.
(5) Durata primului contract ca rezervist voluntar este de 5 ani si se poate prelungi prin contracte succesive cu durata de la 2 la 3 ani.

Art. 52
Soldatii si gradatii rezervisti voluntari provin din:
a) cetatenii romani care au indeplinit serviciul militar activ si intrunesc conditiile mentinerii in evidentele militare;
b) soldatii si gradatii voluntari trecuti in rezerva;
c) cetatenii romani care nu au indeplinit serviciul militar activ, dar consimt sa devina rezervisti voluntari.

Art. 53
(1) Cetatenii romani care opteaza sa devina soldati si gradati rezervisti, dar care nu au indeplinit serviciul militar activ, executa o instruire cu durata de 4 luni, dupa care depun juramantul militar si incheie un contract ca rezervist voluntar.
(2) Pe timpul pregatirii cu durata de 4 luni, acestia beneficiaza gratuit de hrana, echipament si materiale de intretinere. In aceasta perioada beneficiaza de o indemnizatie lunara egala cu 50% din solda de functie si solda de grad a unui soldat voluntar.
(3) Toti rezervistii voluntari executa pregatirea in unitatea la care sunt incadrati in plan, doua zile lunar in timpul liber si 5 zile calendaristice lucratoare, consecutive anual.

Art. 54
(1) Soldatii si gradatii rezervisti voluntari care, pe parcursul perioadei de instruire de 4 luni, renunta la aceasta activitate din motive imputabile lor, restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu instruirea, proportional cu timpul de pregatire parcurs.
(2) Soldatii si gradatii rezervisti voluntari care refuza sa desfasoare activitatea ca rezervist voluntar, pentru o perioada de 5 ani, restituie integral contravaloarea cheltuielilor efectuate cu instruirea lor.

Art. 55
Pe durata contractului, soldatii si gradatii rezervisti voluntari sunt obligati sa indeplineasca indatoririle prevazute la art. 5.

Art. 56
(1) Soldatii si gradatii rezervisti voluntari, in perioadele in care executa instruirea si pe durata participarii la pregatire ori la misiuni in unitatile in ale caror planuri sunt incadrati, beneficiaza de urmatoarele drepturi si facilitati:
a) drepturi banesti, de echipare si de hrana, similare cu cele ale soldatilor si gradatilor voluntari in activitate;
b) prima de fidelitate egala cu solda lunara corespunzatoare functiei si gradului soldatilor si gradatilor voluntari in activitate, acordata o singura data la semnarea fiecarui contract incheiat in conditiile prevazute la art. 51 alin. (5);
c) masuri de protectie sociala, asistenta medicala si medicamente, potrivit normelor stabilite pentru personalul militar in activitate si familiile acestora, in cazul suspendarii raportului de munca sau de serviciu;
d) bilete de odihna, tratament si recuperare dupa participarea la misiuni militare;
e) pensii si despagubiri, in caz de invaliditate sau deces, ca urmare a unor evenimente produse in timpul si din cauza activitatii militare, in conditiile prevazute de lege pentru soldatii si gradatii voluntari in activitate;
f) recompense prevazute de regulamentele militare pentru personalul in activitate;
g) trimiterea la cursuri de specializare, gratuit, in functie de nevoile unitatilor militare;
h) plata cheltuielilor de deplasare pe timpul chemarii de catre unitatile militare;
i) selectionarea, cu prioritate, in vederea pregatirii in sistemul soldatilor si gradatilor voluntari in activitate si a formarii cadrelor militare in activitate ale armatei.
(2) Soldatii si gradatii rezervisti voluntari, in perioadele in care executa instruirea fara suspendarea raporturilor de munca sau de serviciu, beneficiaza de masuri de protectie sociala, asistenta medicala si medicamente potrivit legii.
(3) Soldatii si gradatii rezervisti voluntari, in perioadele in care nu executa instruirea si nu participa la misiuni in unitatile in ale caror planuri sunt incadrati, beneficiaza de o indemnizatie lunara egala cu 10% din solda lunara corespunzatoare functiei mentionate in contractul prevazut la art. 51 alin. (1) si gradului pe care il au.

Art. 57
(1) Raporturile de munca sau raporturile de serviciu, dupa caz, ale salariatilor care au semnat contracte cu unitati militare pentru a indeplini functii militare in calitate de rezervisti voluntari se suspenda, in conditiile prevazute de lege, pe perioada indeplinirii indatoririlor militare care presupun absenta de la locul de munca.
(2) Angajatorul este obligat sa pastreze locul de munca si functia persoanelor aflate in situatia prevazuta la alin. (1) pe toata durata in care isi indeplinesc indatoririle militare, ori de cate ori acestea sunt prevazute prin contractul semnat cu unitatea militara.
(3) Suspendarea raporturilor de munca sau a raporturilor de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (1) inceteaza de drept la incetarea situatiei prevazute la alin. (2).
(4) Raporturile de munca sau raporturile de serviciu ale persoanelor aflate in situatia prevazuta la alin. (1) nu pot inceta decat ca urmare a dizolvarii operatorilor economici ori a desfiintarii institutiilor publice. In aceste situatii, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau Agentia Nationala a Functionarilor Publici vor asigura, cu prioritate, plasarea celor in cauza in alte locuri de munca si functii echivalente, in aceeasi localitate, potrivit pregatirii si capacitatii profesionale ori, gratuit, reconversia profesionala pentru profesiuni care sunt cerute pe piata fortei de munca.

Art. 58
In baza ordinului de chemare emis de Ministerul Apararii, angajatul este obligat sa anunte angajatorul despre prezentarea sa la concentrari de instructie in unitatile militare cu cel putin 45 de zile inainte de data prezentarii la concentrare si sa-i prezinte acestuia documentele justificative.

Art. 59
(1) Pentru fiecare angajat chemat la instruire sau concentrare, angajatorul primeste o compensatie financiara standard, compusa, de regula, din urmatoarele elemente:
a) compensatie pentru costuri generate de inlocuirea angajatului;
b) compensatie pentru costuri generate de recalificarea personalului.
(2) Compensatia pentru costurile generate de inlocuirea angajatului se acorda pentru acoperirea cheltuielilor legate de anuntarea postului liber si de organizarea interviului pentru ocuparea acestuia si/sau pentru acoperirea pierderilor ca urmare a absentei angajatului, in cazul cand acesta nu este inlocuit, precum si pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare legate de activitatile administrative suportate ca urmare a absentei angajatului.
(3) Compensatia pentru costurile generate de recalificarea personalului se acorda numai in cazul in care durata concentrarii este mai mare de 6 luni, pentru acoperirea cheltuielilor legate de pregatirea angajatului, in vederea dobandirii standardului de competenta sau calificare necesar postului in care este incadrat.
(4) Angajatorul poate primi o compensatie financiara suplimentara daca face dovada ca valoarea totala a costurilor suportate a depasit cu cel putin jumatate valoarea compensatiei financiare standard.
(5) Fondurile necesare acordarii compensatiilor prevazute la acest articol se asigura din bugetul Ministerului Apararii.
(6) Valorile compensatiei financiare standard si a compensatiei financiare suplimentare, precum si modul de acordare a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 60
(1) Gradele soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari, precum si conditiile de acordare a acestora sunt aceleasi cu cele prevazute la art. 3 si 41.
(2) In raport cu nevoile de incadrare si optiunile soldatilor si gradatilor in rezerva, angajarea acestora ca voluntari se poate face si cu grade inferioare celor detinute.
(3) Angajarea in conditiile alin. (2) este conditionata de acordul scris al celor in cauza.

Art. 61
La semnarea contractului cu unitatile militare, respectiv la incheierea programului de instruire prevazut la art. 31, soldatii si gradatii rezervisti voluntari sunt repartizati in planurile de mobilizare ale unitatilor pe care le completeaza.

Art. 62
Soldatii si gradatii rezervisti voluntari participa la misiuni in afara teritoriului statului roman, altele decat razboiul, potrivit obligatiilor asumate de Romania prin tratate internationale, in raport cu nevoile fortelor destinate apararii.

Art. 63
Soldatii si gradatii rezervisti voluntari se tin in evidenta astfel:
a) clasa I: pana la 35 de ani, inclusiv;
b) clasa a II-a: de la 36 de ani pana la 40 de ani, inclusiv;
c) clasa a III-a: de la 41 de ani pana la 45 de ani, inclusiv.

Art. 64
La instituirea starii de urgenta, a starii de asediu, precum si la declararea mobilizarii si a starii de razboi, soldatii si gradatii rezervisti voluntari inclusi in planurile de mobilizare ale unitatilor militare sunt considerati concentrati sau mobilizati in conditiile legii.

Art. 65
Soldatii si gradatii rezervisti voluntari, concentrati sau mobilizati, pot ramane membri ai partidelor, formatiunilor sau organizatiilor politice, precum si ai sindicatelor din care fac parte, pe durata contractului, dar le este interzisa desfasurarea in unitatile militare a oricaror activitati cu caracter politic.

Art. 66
Soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari aflati in una dintre situatiile prevazute la art. 65 le este restransa sau interzisa exercitarea unor drepturi si libertati, in conditiile stabilite de lege pentru cadrele militare in activitate.

Art. 67
(1) Pentru servicii exceptionale aduse statului si poporului roman, pentru acte de eroism savarsite pe durata indeplinirii indatoririlor militare ori pentru merite deosebite in activitate, soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari le pot fi conferite decoratii, in conditiile legii, si distinctii militare onorifice.
(2) Pentru indeplinirea exemplara a misiunilor si sarcinilor, soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari li se pot acorda recompense morale si materiale, stabilite prin lege sau prin ordin al ministrului apararii, dupa caz.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 68
Calitatea de soldat si gradat voluntar se dovedeste prin documentul de legitimare, stabilit prin ordin al ministrului apararii.

Art. 69
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, militarii in termen si cu termen redus in activitate pot detine numai gradul de soldat.
(2) Contractele incheiate in temeiul art. 37 din Legea nr. 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare, cu modificarile si completarile ulterioare, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, raman valabile in masura in care nu contravin prevederilor acesteia.
(3) Contractele aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, incheiate cu militarii angajati pe baza de contract, care au implinit varsta maxima prevazuta la art. 35 alin. (2), pot fi mentinute, in functie de nevoile Ministerului Apararii, pana la finalizarea acestora.
(4) Militarii angajati pe baza de contract din institutiile cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, au gradul de sergent, pot fi trecuti in corpul subofiterilor, in functie de studiile absolvite, vechimea in munca, posturile de subofiteri disponibile si rezultatele obtinute in urma concursului sustinut in acest sens. Sergentii care nu opteaza pentru trecerea in corpul subofiterilor sau nu sunt declarati admisi in urma participarii la concursurile organizate in acest sens vor fi trecuti in corpul soldatilor si gradatilor voluntari cu gradul de caporal.

Art. 70
(1) Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si gradatilor si soldatilor voluntari din institutiile cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale care, potrivit legii, au in structurile proprii aceasta categorie de personal militar.
(2) Obligatiile Ministerului Apararii si competentele ministrului apararii, stabilite prin prezenta lege, sunt indeplinite sau exercitate, dupa caz, de institutiile prevazute la alin. (1), respectiv de conducatorii acestora, iar cele ale sefului Statului Major General, de catre inlocuitorii lor de drept.

Art. 71
(1) Expresiile "militari angajati pe baza de contract," in cadrul Ministerului Apararii, "jandarmi angajati cu contract," "soldati si gradati profesionisti" si "politist de frontiera angajat cu contract", prevazute de legislatia in vigoare, se inlocuiesc cu expresia "soldati si gradati voluntari."
(2) In sensul prezentei legi, familia soldatilor si gradatilor voluntari cuprinde sotul sau sotia, copiii si parintii aflati in intretinerea legala a acestora.

Art. 72
In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul Apararii va prezenta propuneri autoritatilor abilitate, in vederea adoptarii actelor normative pentru aplicarea si executarea acesteia.

Art. 73
Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Poate fi de interes si:
Legea 286/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi
Legea 82/2015 pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari. Lege nr. 23/2012
Legea 53/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 53/2011
Legea 51/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari
Ordin nr. M.11/2010 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.64/2008
Ordin nr. 112/2009 pentru constituirea in cadrul Ministerului Apararii Nationale a Comisiei de coordonare a programelor de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati voluntari, precum si pentru personalul
Lege privind pregatirea populatiei pentru aparare, 446/2006
Acord intre Romania si Statele Unite ale Americii privind activitatile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul Romaniei, 2005
Ordin pentru aprobarea normelor privind conditiile in care soldatii si gradatii voluntari din Ministerul Internelor si Reformei Administrative pot beneficia de compensatie lunara pentru chirie, ordin nr. 403/2008


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
70 useri online

Useri autentificati: