DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea nr. 6/2012 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii ConstitutionalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 198 din 27 martie 2012

CURTEA CONSTITUTIONALA - Regulamentul Curtii Constitutionale

In temeiul dispozitiilor art. 6, art. 9 alin. (1), art. 50, 51 si 75 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata,
Plenul Curtii Constitutionale adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Prezenta hotarare, impreuna cu regulamentul prevazut in anexa, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 aprilie 2012.


Art. 3
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
 • Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 2/2005 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 4 februarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 22/2010*) privind structura organizatorica a Curtii Constitutionale, cu modificarile ulterioare.

 • ---------
  *) Hotararea Plenului Curtii Constituionale nr. 22/2010 nu a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Aceasta hotarare a fost adoptata de Plenul Curtii Constitutionale, cu unanimitate de voturi, in sedinta din data de 7 martie 2012.


  REGULAMENT de organizare si functionare a Curtii Constitutionale


  In temeiul dispozitiilor art. 75 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata,
  Plenul Curtii Constitutionale adopta prezentul regulament.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  Curtea Constitutionala este organizata si functioneaza in baza dispozitiilor art. 142-147 din Constitutia Romaniei, republicata, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, si ale prezentului regulament.

  Art. 2
  Prezentul regulament stabileste organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, atributiile si regulile de procedura specifice activitatii acesteia, precum si regulile de procedura ce privesc raspunderea disciplinara.

  Art. 3
  Dispozitiile prezentului regulament se interpreteaza si se aplica in conformitate cu prevederile Legii nr. 47/1992, republicate, ale Legii nr. 124/2000 privind structura personalului Curtii Constitutionale, ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale celorlalte dispozitii legale aplicabile, dupa caz, judecatorilor si personalului Curtii Constitutionale.


  Capitolul II - Plenul si presedintele Curtii Constitutionale


  Art. 4
  (1) Plenul Curtii Constitutionale indeplineste atributiile prevazute de Constitutie si de lege, precum si urmatoarele atributii:
  a) adopta reglementari si normative proprii, in aplicarea dispozitiilor legale;
  b) aproba proiectul de buget al Curtii Constitutionale si rectificarile aduse bugetului, in conditiile legii;
  c) aproba programe de dezvoltare pe diferite domenii de activitate, precum si programul anual privind achizitiile publice;
  d) aproba structura organizatorica si nomenclatorul functiilor Curtii Constitutionale, potrivit legii;
  e) numeste si elibereaza din functie secretarul general;
  f) valideaza rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor de magistrat-asistent si de personal de specialitate juridica asimilat acestora, precum si rezultatele examenului de capacitate al magistratilor-asistenti stagiari si a personalului de specialitate juridica asimilat acestora;
  g) aproba planul de relatii externe si participarea la diferitele actiuni organizate in plan bilateral sau multilateral, precum si reprezentarea Curtii Constitutionale in cadrul unor organisme internationale;
  h) aproba organizarea de catre Curtea Constitutionala a unor manifestari stiintifice, cu participarea unor invitati din tara si din strainatate;
  i) hotaraste programul de lucru al Curtii Constitutionale si stabileste zilele in care au loc sedintele de judecata;
  j) aproba confectionarea unor plachete si medalii pentru a marca unele evenimente din activitatea Curtii Constitutionale;
  k) ia in discutie propunerile formulate de Corpul magistratilor-asistenti;
  l) aproba programul de formare profesionala a magistratilor-asistenti;
  m) solutioneaza contestatiile formulate impotriva calificativelor acordate magistratilor-asistenti;
  n) aplica judecatorilor, in functie de gravitatea abaterii, sanctiuni disciplinare;
  o) aplica magistratilor-asistenti, in functie de gravitatea abaterii, sanctiuni disciplinare, in conditiile prezentului regulament;
  p) stabileste raspunderea patrimoniala a judecatorilor Curtii Constituionale, la propunerea secretarului general;
  q) adopta orice alte masuri necesare pentru aplicarea legii si pentru buna desfasurare a activitatii Curtii Constitutionale.
  (2) In indeplinirea atributiilor stabilite prin prezentul regulament, Plenul Curtii Constitutionale adopta hotarari.

  Art. 5
  (1) Presedintele Curtii Constitutionale indeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 47/1992, republicata, precum si urmatoarele atributii:
  a) dispune si semneaza comunicarea sesizarilor adresate Curtii Constitutionale catre autoritatile publice, pentru ca acestea sa transmita, in cazurile prevazute de lege, punctele de vedere, precum si orice alte documente solicitate de catre Curte, potrivit legii;
  b) desemneaza judecatorul-raportor si magistratul-asistent in dosarele inregistrate pe rolul Curtii Constitutionale;
  c) sesizeaza Consiliul Superior al Magistraturii privind neregulile referitoare la trimiterea actelor de sesizare a Curtii Constitutionale, atunci cand este necesar;
  d) il instiinteaza pe Presedintele Romaniei in cazurile prevazute de Constitutie si de Legea nr. 47/1992, republicata;
  e) dispune, potrivit legii, publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a actelor Curtii Constitutionale, precum si comunicarea acestora autoritatilor publice prevazute de lege;
  f) numeste prin ordin magistratii-asistenti, magistratii-asistenti-sefi si prim-magistratul-asistent si conduce activitatea acestora;
  g) numeste prin ordin personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor-asistenti si personalul auxiliar de specialitate;
  h) repartizeaza magistratii-asistenti pe langa judecatorii Curtii Constitutionale, cu acordul judecatorilor;
  i) repartizeaza spre solutionare, printr-o rezolutie datata, cererile, petitiile si orice alte memorii adresate Curtii Constitutionale;
  j) aproba eliberarea de copii de pe actele din dosarele Curtii Constitutionale, la cererea motivata a partilor;
  k) aproba statul de functii si de personal;
  l) dispune delegarile de atributii, in conditiile legii;
  m) incheie si desface, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
  n) exercita autoritatea disciplinara in conditiile legii si ale prezentului regulament;
  o) dispune organizarea concursurilor pentru angajarea si promovarea personalului Curtii Constitutionale;
  p) dispune organizarea examenului de capacitate pentru magistratii-asistenti stagiari si personalul de specialitate juridica asimilat acestora;
  q) aproba efectuarea concediilor de odihna, in conditiile legii, de catre judecatori, magistrati-asistenti si de catre secretarul general si dispune rechemarea acestora din concediul de odihna; aproba concediile fara plata si concediile pentru evenimente deosebite, potrivit legii si Regulamentului privind concediile judecatorilor Curtii Constitutionale si ale personalului acesteia;
  r) stabileste raspunderea patrimoniala a personalului Curtii Constitutionale, pe baza propunerilor secretarului general;
  s) dispune masuri privind indeplinirea de catre personalul Curtii Constitutionale a obligatiilor de serviciu prevazute prin lege si regulament;
  t) acorda calificative anuale magistratilor-asistenti, la propunerea prim-magistratului-asistent;
  u) face propuneri de decorare a judecatorilor Plenului Curtii Constitutionale si a personalului acesteia.
  (2) In indeplinirea atributiilor stabilite prin prezentul regulament, presedintele Curtii Constitutionale emite ordine.


  Capitolul III - Corpul magistratilor-asistenti


  Art. 6
  (1) In cadrul Curtii Constitutionale functioneaza Corpul magistratilor-asistenti, din care fac parte prim-magistratul-asistent, magistratii-asistenti-sefi, magistratii-asistenti si magistratii-asistenti stagiari, numiti in functie potrivit legii si dispozitiilor prezentului regulament.
  (2) Corpul magistratilor-asistenti isi desfasoara activitatea sub conducerea presedintelui Curtii Constitutionale.
  (3) Repartizarea magistratilor-asistenti pe sectii se face prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale.

  Art. 7
  (1) Corpul magistratilor-asistenti are urmatoarele atributii:
  a) dezbate si propune Plenului Curtii Constitutionale masurile necesare pentru buna desfasurare a activitatii jurisdictionale;
  b) formuleaza puncte de vedere la solicitarea presedcintelui sau a Plenului Curtii Constitutionale;
  c) dezbate probleme de drept;
  d) dezbate si prezinta Plenului Curtii Constitutionale alte aspecte rezultate din activitatea acesteia.
  (2) Corpul magistratilor-asistenti se sintruneste in sedinte de lucru la convocarea prim-magistratului-asistent sau la cererea scrisa si motivata a cel putin 2 magistrati-asistenti-sefi sau a cel putin 1/3 din numarul magistratilor-asistenti aflati in activitate.
  (3) Sedintele de lucru ale Corpului magistratilor-asistenti sunt conduse de prim-magistratul-asistent, iar in absenta acestuia de unul dintre magistratii-asistenti-sefi, prin rotatie.
  (4) Corpul magistratilor-asistenti intrunit in sedinte de lucru adopta hotarari cu votul majoritatii magistratilor-asistenti aflati in activitate.

  Art. 8
  (1) Prim-magistratul-asistent si magistratii-asistenti-sefi sunt promovati dintre magistratii-asistenti ai Curtii Constitutionale, prin concurs organizat in conditiile legii speciale privind statutul personalului Curtii Constitutionale.
  (2) Magistratul-asistent-sef director al Cabinetului presedintelui Curtii Constitutionale se numeste de catre presedinte dintre magistratii-asistenti ai Curtii Constitutionale, pe perioada exercitarii mandatului acestuia.
  (3) Perioada in care magistratul-asistent a exercitat o functie de conducere este luata in considerare la acordarea gradului.

  Art. 9
  Prim-magistratul-asistent are urmatoarele atributii principale:
  a) coordoneaza activitatea magistratilor-asistenti si supravegheaza ca aceasta sa se desfasoare in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicata, si ale prezentului regulament;
  b) prezinta presedintelui actele de sesizare a Curtii Constitutionale, in vederea desemnarii judecatorului-raportor si a magistratului-asistent si a stabilirii termenului de judecata, dupa caz;
  c) ia masuri pentru inlocuire magistratului-asistent care lipseste;
  d) exercita atributiile de magistrat-asistent in dosarele in care este desemnat in aceasta calitate;
  e) prelucreaza datele introduse de magistratii-asistenti in fisierul de jurisprudenta in vederea intocmirii culegerilor anuale de jurisprudenta a Curtii Constitutionale;
  f) confirma exactitatea datelor si informatiilor privind activitatea jurisdictionala a Curtii Constitutionale, la solicitarea Plenului sau a presedintelui Curtii;
  g) urmareste publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a actelor Curtii Constitutionale;
  h) asigura programarea magistratilor-asistenti pentru efectuarea concediului de odihna si a serviciului de permanenta, atunci cand este cazul;
  i) aproba invoirile si propune spre aprobare presedintelui Curtii Constitutionale efectuarea concediilor de odihna ale magistratilor-asistenti;
  j) asigura pregirea magistratilor-asistenti in perioada de stagiu si ia masuri pentru organizarea si desfasurarea examenului de capacitate;
  k) intocmeste si semneaza certificatele care se elibereaza in baza rezolutiei presedintelui Curtii Constitutionale;
  l) intocmeste si semneaza, in baza rezolutiei presedintelui Curtii Constituionale, raspunsuri la cererile formulate in dosarele Curtii dupa pronuntarea deciziei, a hotararii sau a avizului consultativ;
  m) supune aprobarii presedintelui Curtii Constitutionale, pe baza propunerilor magistratilor-asistenti-sefi, calificativele pentru activitatea profesionala desfasurata de magistratii-asistenti;
  n) supune anual aprobarii Plenului Curtii Constitutionale programul de formare profesionala a magistratilor-asistenti, intocmit pe baza propunerilor acestora;
  o) coordoneaza activitatea personalului din cadrul Compartimentului de grefa, registratura si arhiva;
  p) verifica, prin sondaj, regularitatea citarilor si a celorlalte comunicari dispuse a se efectua in dosarele Curtii Constitutionale;
  q) conduce activitatea personalului din cadrul Compartimentului cercetare, documentare si biblioteca;
  r) acorda calificativele personalului Compartimentului grefa, registratura si arhiva si al Compartimentuluji cercetare, documentare si biblioteca;
  s) aproba invoirile si efectuarea concediilor de odihna pentru personalul Compartimentului grefa, registratura si arhiva si al Compartimentului cercetare, documentare si biblioteca;
  t) propune presedintelui Curtii Constitutionale compensarea cu timp liber corespunzator a orelor prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din cadrul Compartimentului grefa, registratura si arhiva si al Compartimentului cercetare, documentare si biblioteca;
  u) participa la sedintele Plenului in materie administrativa si contrasemneaza hotararile adoptate;
  v) informeaza magistratii-asistenti cu privire la hotararile Plenului Curtii Constitutionale care vizeaza activitatea acestora;
  w) aduce la cunostinta presedintelui Curtii Constitutionale deficientele constatate in activitatea profesionala a magistratilor-asistenti, precum si abaterile disciplinare ale acestora;
  x) indeplineste orice alta sarcina dispusa de presedintele sau de Plenul Curtii Constitutionale.

  Art. 10
  Magistratii-asistenti-sefi indeplinesc, in sectiile pe care le conduc, urmatoarele atributii principale:
  a) coordoneaza si urmaresc activitatea magistratilor-asistenti din sectie, conform dispozitiilor Legii nr. 47/1992, republicata, si ale prezentului regulament;
  b) exercita atributiile de magistrat-asistent in dosarele in care sunt desemnati in aceasta calitate;
  c) verifica proiectele actelor Curtii Constitutionale intocmite de magistratii-asistenti din sectie inainte de prezentarea acestora judecatorilor-raportori desemnati in cauza sau presedinelui Curtii;
  d) verifica fisele cuprinzand cheile de jurisprudenta care insotesc proiectele actelor Curtii Constitutionale intocmite de magistratii-asistenti;
  e) verifica periodic actualizarea fisierului de jurisprudenta;
  f) in cazul absentei prim-magistratului-asistent, indeplinesc atributiile acestuia, potrivit ordinului presedcintelui;
  g) indeplinesc orice alta sarcina dispusa de presedintele Curtii Constitutionale.

  Art. 11
  Magistratul-asistent-sef director al Cabinetului presedintelui Curtii Constitutionale indeplineste urmatoarele atributii principale:
  a) analizeaza documentele intrate la Cabinetul presedintelui Curtii Constitutionale, face propuneri de repartizare a acestora si supravegheaza respectarea termenelor si a modului de solutionare a cererilor adresate presedintelui, dupa caz;
  b) exercita atributiile de magistrat-asistent in dosarele in care este desemnat in aceasta calitate;
  c) supravegheaza comunicarea actelor Curtii Constitutionale catre autoritatile publice prevazute de lege;
  d) analizeaza actele care fundamenteaza emiterea ordinelor presedintelui, precum si proiectele ordinelor acestuia si dispune inregistrarea lor in registrul ordinelor presedintelui Curtii Constitutionale;
  e) coordoneaza Compartimentul relatii externe, relatii cu presa si protocol, aflat in subordinea presedintelui;
  f) intocmeste, impreuna cu secretarul general, proiectul planului de relatii externe al Curtii Constituionale si, dupa aprobarea de catre Plenul Curtii Constitutionale, urmareste realizarea acestuia;
  g) verifica materialele documentare necesare bunei desfasurari a activitatii de relatii externe a Curtii Constitutionale;
  h) acorda calificativele personalului Compartimentului relatii externe, relatii cu presa si protocol;
  li) aproba invoirile si efectuarea concediilor de odihna pentru personalul Compartimentului relatii externe, relatii cu presa si protocol;
  j) propune presedintelui Curtii Constitutionale compensarea cu timp liber corespunzator a orelor prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din cadrul Compartimentului relatii externe, relatii cu presa si protocol;
  k) participa la sedintele Plenului in materie administrativa care vizeaza probleme referitoare la activitatea de relatii externe a Curtii Constitutionale;
  l) acorda, fara discriminare, in termen de cel mult doua zile de la inregistrare, acreditarea ziaristilor si a celorlalti reprezentanti ai mijloacelor de comunicare in masa;
  m) indeplineste si alte atributii, la cererea presedintelui Curtii Constitutionale.

  Art. 12
  Magistratii-asistenti au urmatoarele atributii principale:
  a) preiau dosarele jurisdictionale in care au fost desemnati;
  b) redacteaza corespondenta in legatura cu solutionarea cauzei la solicitarea judecatorului-raportor;
  c) asigura documentatia necesara judecatorului-raportor, cu privire la solutiile din jurisprudenta si doctrina romana si straina, in dosarele repartizate si intocmesc proiectul de raport;
  d) verifica legalitatea indeplinirii procedurilor de citare sau de comunciare in dosarele la a caror solutionare participa;
  e) redacteaza deciziile, hotararile si avizele, sub controlul judecatorului-raportor;
  f) redacteaza incheierile pronuntate;
  g) intocmesc fisele cuprinzand cheile de jurisprudenta care insotesc actele Curtii Constitutionale si introduc in fisierul electronic de jurisprudenta datele necesare;
  h) intocmesc, in baza rezolutiei presedintelui Curtii Constitutionale, raspunsuri la cererile formulate in dosarele Curtii inainte de pronuntarea deciziei, a hotararii sau a avizului consultativ;
  i) efectueaza serviciul de permanenta, atunci cand este cazul;
  j) indeplinesc si alte atributii, la solicitarea judecatorului pe langa care sunt repartizati sau a judecatorului-raportor, referitoare la activitatea jurisdictionala a Curtii Constitutionale sau la cererea presedintelui.


  Capitolul IV - Compartimentele din structura Curtii Constitutionale aflate in subordinea presedintelui


  Art. 13
  Compartimentele din structura Curtii Constitutionale aflate in subordinea presedintelui sunt Cabinetul presedintelui Curtii Constitutionale, Compartimentul relatii externe, relatii cu presa si protocol, precum si Compartimentul audit public intern.

  Art. 14
  (1) Compartimentul relatii externe, relatii cu presa si protocol isi desfasoara activitatea in coordonarea magistratului-asistent-sef director al Cabinetului presedintelui Curtii Constitutionale si are urmatoarele atributii principale:

  A. cu privire la activitatea de relatii externe:
  a) realizeaza lucrarile ce privesc domeniul relatiilor externe ale Curtii Constitutionale;
  b) pregateste materialele documentare si orice alte lucrari necesare delegatiilor Curtii Constitutionale care participa la actiuni organizate in tara sau in strainatate, respectiv primirii delegatiilor straine si din tara;
  c) intocmeste si asigura expedierea corespondentei referitoare la relatiile externe ale Curtii Constitutionale;
  d) asigura traducerea actelor jurisdictionale ale Curtii Constitutionale;
  e) asigura traducerea in limba romana a hotararilor Curtii Euripene a Drepturilor Omului, ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene, ale rarpoartelor primite de la organizatiile internationale, precum si ale oricaror materiale cre prezinta interes pentru activitatea Curtii Constitutionale;

  B. cu privire la activitatea de relatii cu presa:
  a) furnizeaza ziaristilor orice informatie de interes public care priveste activitatea jurisdictionala a Curtii Constitutionale;
  b) asigura, periodic sau de fiecare data cand activitatea Curtii Constitutionale prezinta un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informari de presa, organizarea de conferinte de presa sau interviuri;
  c) intocmeste si difuzeaza la cabinetele judecatorilor revista prestei cu privire la activitatea Curtii Constitutionale;
  d) realizeaza periodic informari referitoare la principalele evenimente stiintifice si culturale din tara;

  C. cu privire la activitatea de protocol:
  a) organizeaza actiunile de protocol ale Curtii Constitutionale;
  b) urmareste respectarea normelor specifice de protocol si ceremonial cu prilejul actiunilor organizate de Curtea Constitutionala;
  c) colaboreaza cu institutiile abilitate in vederea organizarii ceremonialului la actiunile la care participa judecatorii Curtii Constitutionale;
  d) organizeaza protocolul plecarilor si sosirilor pentru presedintele si judecatorii Curtii Constitutionale, magistratilor-asistenti, secretarului general si pentru delegatiile oficiale care viziteaza Romania la invitatia Curtii Constitutionale;
  e) asigura obtinerea pasapoartelor si a vizelor pentru deplasari in strainatate;
  f) asigura primirea si insotirea delegatiilor straine si din tara;
  g) face propuneri privind achizitionarea si oferirea unor cadouri simbolice cu prilejul actiunilor organizate de Curtea Constitutionala;
  h) propune transmiterea de mesaje sau felicitari cu prilejul unor evenimente externe ori interne si realizarea unor tiparituri cu caracter protocolar.
  (2) Personalul incadrat la Compartimentul relatii externe, relatii cu presa si protocol este compus din personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor-asistenti si personalul contractual, atributiile acestora fiind detaliate prin fisa postului.

  Art. 15
  Compartimentul audit public intern functioneaza in subordinea presedintelui Curtii Constitutionale si indeplineste atributiile prevazute de legislatia in domeniu, precum si sarcinile dispuse de presedinte privind activitatea din cadrul Secretariatului general, Compartimentului relatii externe, relatii cu presa si protocol, precum si din cadrul Compartimentului cercetare, documentare si biblioteca.

  Art. 16
  Compartimentul audit public intern are urmatoarele atributii:
  a) elaboreaza norme metodologice de exercitare a activitatii de audit intern specifice Curtii Constitutionale, cu avizul Unitatii centrale de armonizare pentru auditul public intern din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
  b) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;
  c) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Curtii Constitutionale sunt transparente si conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
  d) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern, care cuprinde principalele constatari, concluzii si recomandari rezultate din activitatea de auditare, precum si eventualele iregularitati sau prejudicii constatate;
  e) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat presedintelui Curtii Constitutionale si Unitatii centrale de armonizare a auditului public intern;
  f) exercitga alte indatoriri prevazute de lege si efectueaza orice alte lucrari dispuse de presedintele Curtii Constitutionale.

  Art. 17
  Compartimentul audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
  a) angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
  b) platile asumate prin angajamente bugetare si legale;
  c) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din patrimoniul Curtii Constitutionale;
  d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
  e) alocarea creditelor bugetare;
  f) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
  g) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;
  h) sistemele informatice;
  i) alte obiective prevazute de lege.


  Capitolul V - Compartimentele din structura Curtii Constitutionale aflate in subordinea sau in coordonarea prim-magistratului-asistent


  Art. 18
  In subordinea prim-magistratului-asistent isi desfasoara activitatea Compartimentul de cercetare, documentare si biblioteca, care este compus din personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor-asistenti, personalul cu studii superioare filologice si personalul incadrat la biblioteca.

  Art. 19
  Personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor-asistenti are urmatoarele atributii:
  a) intocmeste fisa de legislatie interna si de jurisprudenta a Curtii Constitutionale, precum si fisa reactualizata a acestora in dosarele repartizate judecatorilor la ale caror cabinete nu exista personal incadrat cu studii superioare juridice;
  b) intocmeste fisa de legislatie si jurisprudenta internationala, precum si alte documentari, la solicitarea magistratului-asistent desemnat in dosar;
  c) intocmeste informari periodice cu privire la solutiile pronuntate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului si de Curtea de Justitie a Uniunii Europene, care au relevanta asupra activitatii Curtii Constitutionale;
  d) intocmeste periodic fise cu privire la activitatea jurisdictionala a altor curti constituionale;
  e) indeplineste si orice alte atributii legate de activitatea de cercetare si documentare, la solicitarea judecatorilor si a presedintelui Curtii Constitutionale.

  Art. 20
  Personalul incadrat cu studii superioare filologice are urmatoarele atributii:
  a) verifica tehnoredactarea actelor Curtii Constitutionale intocmite de catre magistratii-asistenti;
  b) realizeaza analize de text, la solicitarea motivata a judecatorilor Curtii Constitutionale sau a magistratilor-asistenti;
  c) indeplineste si orice alte atributii care necesita cunostinte lingvistice.

  Art. 21
  (1) Personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul bibliotecii Curtii Constitutionale are urmatoarele atributii:
  a) gestioneaza fondul de carte;
  b) inregistreaza in registrul de inventar cartile si periodicele aflate in gestiune;
  c) inscrie in registrul si in fisele de imprumut cartile si revistele imprumutate;
  d) urmareste permanent ca toate publicatiile periodice la care Curtea Constitutionala este abonata sa fie primite cu regularitate;
  e) intocmeste si actualizeaza baza electronica de date a bibliotecii;
  f) informeaza presedintele, judecatorii, magistratii-asistenti si personalul de specialitate juridica asimilat acestora despre noutatile editoriale cu caracter juridic;
  g) face propuneri pentru achizitiile de carte si abonarea la periodice;
  h) intocmeste anual o dare de seama statistica asupra activitatii bibliotecii;
  i) orice alte atributii stabilite de prim-magistratul-asistent.
  (2) Biblioteca este gestionata de un bibliotecar sau, in lipsa acestuia, de grefierul documentarist.

  Art. 22
  In coordonarea prim-magistratului-asistent isi desfasoara activitatea Compartimentul grefa, registratura si arhiva.


  Capitolul VI - Secretariatul general al Curtii Constitutionale


  Sectiunea 1 - Organizarea Secretariatului general


  Art. 23
  (1) Secretariatul general al Curtii Constitutionale raspunde de organizarea si desfasurarea activitatilor functionale si tehnice ale acesteia, pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile Legii nr. 47/1992, republicata, si ale prezentului regulament.
  (2) Din structura Secretariatului general al Curtii Constitutionale fac parte:
  a) Compartimentul grefa, registratura si arhiva;
  b) Directia economica;
  c) Biroul resurse umane si salarizare;
  d) Biroul statistica si informatica;
  e) Compartimentul registratura si arhiva generala;
  f) Cabinetul secretarului general.
  (3) In cadrul Secretariatului general isi desfasoara activitatea si consilierul juridic, precum si personalul de la cabinetele judecatorilor.
  (4) Atributiile compartimentelor prevazute la alin. (2) sunt cele stabilite de prezentul regulament.
  (5) Atributiile personalului Secretariatului general al Curtii Constitutionale se detaliaza prin fisa fiecarui post.

  Sectiunea 2 - Conducerea Secretariatului general


  Art. 24
  (1) Secretariatul general al Curtii Constitutionale este condus de un secretar general care are urmatoarele atributii principale:
  a) raspunde de pregatirea, organizarea si coordonarea lucrarilor de competenta structurilor Secretariatului general al Curtii Constitutionale, astfel incat acestea sa fie realizate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicata, si ale prezentului regulament;.
  b) informeaza, in scris, presedintele Curtii Constitutionale asupra modului de exercitare a atributiilor de ordonator de credite, trimestrial sau ori de cate ori solicita acesta;
  c) duce la indeplinire, in conditiile legii, hotararile Plenului Curtii Constitutionale si dispozitiile presedintelui referitoare la atributiile ce ii revin;
  d) prezintga si asigura fundamentarea actelor ce se supun aprobarii Plenului Curtii Constitutionale sau a presedintelui acesteia;
  e) consemneaza solutiile adoptate de Plenul Curtii Constitutionale in materie administrativa intr-un proces-verbal, in baza caruia se emite o hotarare, pentru fiecare sedinta;
  f) contrasemneaza hotararile adoptate de Plenul Curtii Constitutionale in materie administrativa si dispune inregistrarea acestora in registrul hotararilor Plenului administrativ al Curtii Constitutionale;
  g) solutioneaza petitiile adresate de cetateni si organizatii, potrivit rezolutiei presedintelui Curtii Constitutionale;
  h) coordoneaza activitatea de rezolvare a solicitarilor de acces la informatiile de interes public, in conditiile legii;
  i) organizeaza si coordoneaza actualizarea paginii de internet si a bazei de date apartinand Curtii Constitutionale;
  j) intocmeste, impreuna cu coordonatorul Compartimentului de relatii externe, relatii cu presa si protocol, proiectul planului de relatii externe al Curtii Constitutionale si, dupa aprobarea de catre Plenul Curtii Constitutionale, colaboreaza la realizarea acestuia;
  k) asigura elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Curtii Constitutionale, il supune spre aprobare Plenului si il inainteaza Guvernului, sub semnatura presedintelui Curtii Constitutionale, in conditiile legii;
  l) angajeaza si utilizeaza creditele bugetare, in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli din sumele repartizate prin bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, in conditiile legii;
  m) aproba fisele cuprinzand atributiile fiecarui post din structura Secretariatului general al Curtii Constitutionale, in conditiile prezentului regulament;
  n) aproba deplasarile in tara ale personalului Secretariatului general al Curtii Constitutionale;
  o) aproba invoirile si efectuarea concediilor de odihna pentru personalul din Secretariatul general al Curtii Constitutionale, in conditiile prezentului regulament;
  p) aproba compensarea cu timp liber corespunzator a orelor prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din Secretariatul general al Curtii Constitutionale, in conditiile prezentului regulament;
  q) face propuneri pentru stabilirea raspunderii patrimoniale a judecatorilor Curtii Constitutionale si a personalului acesteia, in conditiile prezentului regulament;
  r) ia masuri organizatorice cu privire la concursurile si examenele dispuse, prin ordin, de presedintele Curtii Constitutionale;
  s) organizeaza inventarierea patrimoniului Curtii Constitutionale, aproba si valorifica rezultatele acestei actiuni, in conditiile legii;
  t) indeplineste si alte atributii stabilite de Plenul Curtii Constitutionale sau de presedintele acesteia.
  (2) In indeplinirea atributiilor stabilite prin prezentul regulament, secretarul general emite dispozitii.

  Sectiunea 3 - Atributiile compartimentelor din structura Secretariatului general


  1. Compartimentul grefa, registratura si arhiva

  Art. 25
  (1) Compartimentul grefa, registratura si arhiva este compartimentul auxiliar de specialitate al Curtii Constitutionale, organizat potrivit dispozitiilor art. 116-118 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Compartimentul grefa, registratura si arhiva efectueaza operatiunile privind primirea, inregistrarea, distribuirea, expedierea si arhivarea corespondentei de natura jurisdictionala, indosarierea actelor de sesizare a Curtii Constitutionale si a corespondentei mentionate, precum si alte lucrari cu caracgter auxiliar, necesare bunei desfasurari a activitatii Curtii.

  Art. 26
  (1) Compartimentul grefa, registratura si arhiva este compus din personalul auxiliar de specialitate, in sensul dispozitiilor Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parcheteldor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din curieri.
  (2) Personalul auxiliar de specialitate este format din grefieri, grefieri documentaristi, grefieri arhivari si grefieri registratori.

  Art. 27
  (1) Compartimentul este condus de un grefier-sef promovat din cadrul personalului auxiliar de specialitate, prin concurs organizat in conditiile legii speciale privind statutul personalului Curtii Constitutionale.
  (2) Grefierul-sef are urmatoarele atributii:
  a) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea personalului din subordine, in conformitate cu dispozitiile din prezentul regulament si din fisa postului;
  b) asigura organizarea si desfasurarea sedintelor de judecata, luand masuri pentru inregistrarea si constituirea corespunzatoare a dosarelor aflate pe rolul Curtii Constitutionale, pentru intocmirea si transmiterea citatiilor;
  c) asigura, la cerere, consultarea dosarelor de catre judecatorii Curtii Constitutionale;
  d) verifica si semneaza lista dosarelor care urmeaza a fi dezbatute in sedinta publica, respectiv a celor aflate in pronuntare;
  e) asigura realizarea corespunzatoare a activitatilor de grefa, registratura si arhiva, precum si a celei de curierat si de expediere a corespondentei jurisdictionale a Curtii Constitutionale;
  f) intocmeste adresa de comunicare si, sub semnatura secretarului general al Curtii Constitutionale, trimite actele adoptate de Curte pentru a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
  g) asigura comunicarea raspunsurilor la cererile formulate de parti si a copiilor de pe actele din dosarele Curtii Constitutionale, precum si restituirea inscrisurilor originale depuse la dosarele Curtii, in conditiile prezentului regulament;
  h) primeste cererile pentru eliberarea certificatelor si le prezinta, impreuna cu dosarul cauzei, prim-magistratului-asistent;
  i) semneaza adresele intocmite de catre personalul de la cabinetele judecatorilor, potrivit art. 41 alin. (1) lit. c);
  j) restituie documentele cu caracter jurisdictional inaintate Curtii Constitutionale din eroare;
  k) propune prim-magistratului-asistent, spre a fi supus aprobarii Plenului Curtii Constitutionale, programul de lucru cu publicul al compartimentului;
  l) intocmeste si semneaza referatele de necesitate, notele de fundamentare si alte documente privind activitatea compartimentului;
  m) certifica realitatea facturilor de plata care privesc compartimentul;
  n) intocmeste planificarea serviciului de permanenta a personalului din subordine, cu avizul prim-magistratului-asistent, si o supune spre aprobare presedintelui Curtii Constitutionale;
  o) propune prim-magistratului-asistent calificativele pentru activitatea profesionala desfasurata de catre personalul compartimentului;
  p) indeplineste si alte atributii stabilite de Plenul Curtii Constitutionale, de presedinte sau de prim-magistratul-asistent.

  Art. 28
  Grefierii au urmatoarele atributii:
  a) intocmesc conceptele de citare si citatiile si le predau grefierului registrator spre expediere catre parti;
  b) compelteaza registrul de termene;
  c) tin legatura, prin posta electronica, telefon, fax sau telegrame, cu partile, cu instantele judecatoresti sau cu alte autoritati in vederea completarii actelor procedurale, intocmind notele doveditoare ale corespondentei;
  d) informeaza de indata magistratii-asistenti despre orice acte sosite la dosarele aflate pe rol;
  e) completeaza condica sedintelor de judecata si o aduc, impreuna cu dosarele aflate pe rol, la sedintele de judecata, la care asista obligatoriu un grefier, desemnat de grefierul-sef;
  f) redacteaza lista dosarelor care urmeaza a fi dezbatute in sedinta publica, pe care o afiseaza la avizier, o multiplica si o predau curierului spre difuzare la cabinetele judecatorilor, la magistratii-asistenti in mod corespunzator, precum si la magistratii-asistenti-sefi si la prim-magistratul-asistent;
  g) redacteaza lista cu dosarele ramase in pronuntare, pe care o multiplica si o predau curierului spre difuzare la cabinetele judecatorilor, la magistratii-asistenti in mod corespunzator, precum si la magistratii-asistenti-sefi si la prim-magistratul-asistent;
  h) completeaza datele in registrul de evidenta a redactarii actelor Curtii Constitutionale;
  i) indeplinesc si alte atributii stabilite de grefierul-sef.

  Art. 29
  Grefierii documentaristi si grefierii arhivari au urmatoarele atributii:
  a) scaneaza si multiplica actele de sesizare a Curtii Constitutionale, precum si orice alte materiale ce alcatuiesc dosarele Curtii, dupa consultarea magistratului-asistent desemnat in cauza;
  b) actualizeaza pe suport electronic evidentele din registrul general de dosare;
  c) intocmesc si pastreaza la zi evidenta sesizarilor neconforme cu dispozitiile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicata;
  d) preiau dosarele jurisdictionale solutionate, in vederea arhivarii acestora;
  e) asigura arhivarea, in conditii corespunzatoare, a registrelor si dosarelor;
  f) intocmesc inventarul dosarelor si registrelor arhivate, in vederea predarii acestora Compartimentului registratura si arhiva generala;
  g) predau anual dosarele arhivate, la expirarea termenului de pastrare, pe baza de inventar si proces-verbal de predare-primire, Compartimentului registratura si arhiva generala;
  h) indeplinesc si alte atributii stabilite de grefierul-sef.

  Art. 30
  Grefierii registratori au urmatoarele atributii:
  a) primesc si inregistreaza documentele cu caracter jurisdictional inaintate Curtii Constitutionale si tin evidenta acestora la zi;
  b) completeaza zilnic datele in registrele Curtii Constitutionale prevazute la art. 43 alin. (1) lit. a) si b);
  c) formeaza dosarele pentru sesizarile nou-intrate si le completeaza cu documentele sosite ulterior, numerotandu-le si certificand in scris pe coperta interioara a dosarului;
  d) organizeaza pastrarea dosarelor in arhiva curenta;
  e) asigura si supravegheaza consultarea dosarelor de catre parti sau de catre reprezentatii acestora in incinta serviciului si in timpul programului de lucru cu publicul;
  f) asigura transferul dosarrelor la cabinetele judecatorilor si la magistratii-asistenti;
  g) realizeaza multiplicarea si asigura distribuirea la cabinetele judecatorilor si la magistratii-asistenti, prin intermediul curierului, a materialelor ce alcatuiesc dosarele, dupa consultarea magistratului-asistent desemnat in dosar;
  h) expediaza prin posta/curier actele cu caracter jurisdictional ale Curtii Constitutionale si restituie, dupa caz, dosarele instantelor;
  j) asigura multiplicarea actelor adoptate de Curtea Constitutionala si le comunica persoanelor sau autoritatilor prevazute de lege;
  j) indeplinesc si alte atributii stabilite de grefierul-sef.

  Art. 31
  Curierul are urmatoarele atributii:
  a) receptioneaza corespondenta sosita pe adresa Curtii Constitutionale;
  b) realizeaza transmiterea actelor in interiorul Curtii Constitutionale catre cabinetele judecatorilor, magistratii-asistenti, compartimentele Secretariatului general, recum si, cand este cazul, catre alte autoritati;
  c) predau la posta militara citatiile intocmite de grefieri pentru Ministerul Public si, atunci cand este cazul, duc personal citatiile Ministerului Public ori altor autoritati;
  d) predau la posta citatiile si intreaga corespondenta trecuta pe borderou, predata de grefierii registratori;
  e) indeplinesc si alte atributii stabilite de grefierul-sef.

  Art. 32
  (1) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul Compartimentului grefa, registratura si arhiva completeaza si tine registrele si borderourile necesare desfasurarii activitatii compartimentului.
  (2) Atributiile personalului sunt stabilite si detaliate in fisele postului, intocmite de grefierul-sef si aprobate de prim-magistratul-asistent. Pentru grefierul-sef, fisa postului se intocmeste de prim-magistratul-asistent.

  2. Directia economica

  Art. 33
  Directia economica este condusa de un director si are in structura sa:
  a) Serviciul financiar-contabil;
  b) Serviciul administrativ si pentru achizitii publice.

  Art. 34
  (1) Directorul are urmatoarele atributii principale:
  a) coordoneaza compartimentele din structura directiei economice;
  b) raspunde pentru gestiunea activitatii economico-financiare a Curtii Constitutionale;
  c) asigura fundamentarea si elaborarea proiectului de buget al Curtii Constitutionale;
  d) raspunde de efectuarea controlului financiar preventiv;
  e) asigura utilizarea resurselor financiare in limita bugetului aprobat;
  f) organizeaza tinerea la zi a contabilitatii Curtii Constitutionale si controleaza efectuarea corectaa a tuturor operatiunilor financiar-contabile in documentele specifice, precum si intocmirea si prezentarea la termenele stabilite a situatiilor financiare solicitate de Plenul Curtii Constitutionale sau de presedintele acestuia;
  g) asigura administrarea patrimoniului Curtii Constitutionale;
  h) asigura, supravegheaza si raspunde de buna derulare a contractelor incheiate de Curtea Constitutionala;
  i) asigura mijlaocele logistice si serviciile necesare bunei desfasurari a activitatii Curtii Constitutionale;
  j) asigura plata drepturilor salariale si virarea obligatiilor financiare aferente acestora;
  k) asigura realizarea programului de dotare in domeniul informaticii si comunicatiilor pentru serviciile Curtii Constitutionale;
  l) asigura suportul logistic necesar realizarii activitatii de relatii externe, relatii cu presa si protocol a Curtii Constitutionale;
  m) ia masuri pentru asigurarea ordinii si curateniei la sediul Curtii Constitutionale;
  n) indeplineste si alte atributii stabilite de Plen, de presedintele sau de secretarul general al Curtii Constitutionale.
  (2) In lipsa secretarului general, directorul indeplineste si atributiile acestuia, potrivit insarcinarilor stabilite prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale.

  Art. 35
  Serviciul financiar-contabil are urmatoarele atributii principale:

  A. cu privire la activitatea financiara:
  a) fundamenteaza si elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, in baza recomandarilor Plenului si avand in vedere propunerile centralizate de la compartimentele Curtii Constitutionale;
  b) urmareste executia bugetului si intocmeste rapoarte publice cu privire la acesta;
  c) tine evidenta angajamentelor legale si bugetare si executa platile ordonantate in vederea onorarii tuturor obligatiilor asumate de Curtea Constitutionala in raport cu tertii;
  d) intocmeste instrumentele de plata si le depune la termenele legale pentru efectuarea platii;
  e) solicita lunar deschiderea creditelor bugetare necesare;
  f) urmareste incadrarea stricta a cheltuielilor in limitele stabilie prin buget si consumarea fondurilor pe destinatia prestabilita;
  g) efectueaza la termen si in cuantumul stabilit de lege varsamintele catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat;

  B cu privire la activitatea contabila:
  a) inregistreaza operatiunile patrimoniale in evidenta contabila sintetica si analitica privind cheltuielile curente si activele nefinanciare in functie de subdiviziunile clasificatiei bugetare;
  b) intocmeste notele contabile pentru operatiunile patrimoniale, precum si balantele de verificare sintetice si analitice;
  c) intocmeste bilantul contabil si situatia privind principalii indicatori economico-financiari in vederea raportarii acestora, precum si diverse raportari lunare, conform prevederilor legale in vigoare;
  d) urmareste reflectarea in contabilitate a debitelor create si provenite din drepturi de personal, bunuri si servicii, active nefinanciare;
  e) organizeaza inventarierea patrimoniului, efectueaza evaluarea rezultatelor acestei operatiuni si completeaza registrul de inventar conform posturilor din bilantul contabil;
  f) organizeaza arhiva cu documentele contabile aferente executiei bugetare, claseaza, indosariaza si pastreaza, potrivit legii, toate actele justificative privind platile efectuate;
  g) organizeaza si deruleaza controlul privind respectarea disciplinei de casa, precum si gestionarea si transportul numerarului;

  C. cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu:
  a) verifica si avizeaza toate operatiunile financiare, urmarind respectarea legalitatii, regularitatii si a incadrarii in limitele angajamentelor bugetare stabilite potrivit legii;
  b) executa controlul financiar de gestiune asupra gospodaririi mijloacelor materiale si banesti si avizeaza documentele in care sunt consemnate operatiuni patrimoniale;
  c) intocmeste evidenta tuturor operatiunilro financiare angajate, lichidate, ordonantate la plata si achitate;
  d) colaboreaza cu controlorul financiar delegat si cu auditorul intern pentru solutionarea in timp util a operatiunilor financiare cu grad sporit de dificultate;

  D. cu privire la activitatea de gestionare a operatiunilor cu monetar:
  a) efectueaza, potrivit legii, toate operatiunile cu numerar care au fost ordonantate;
  b) gestioneaza bunurile aflate in casierie;
  c) intocmeste documentele privind gestiunea monetarului si pe cele referitoare la depunerea/retragerea in/din trezorerie a sumelor ordonantate;
  d) asigura securitatea transporturilor de valori de la trezorerie/banca la sediul Curtii Constitutionale si retur.

  Art. 36
  Serviciul administrativ si pentru achizitii publice are urmatoarele atributii principale:

  A. cu privire la activitatea administrativa:

  1. activitatea de transport
  a) gestioneaza parcul auto si inventarul din dotarea acestuia; asigura efectuarea curselor necesare bunei desfasurari a activitatii Curtii Constitutionale, in baza solicitarilor;
  b) face propuneri pentru includerea in programul anual al achizitiilor publice a serviciilor si materialelor necesare intretinerii autoturismelor;
  c) urmareste din punct de vedere tehnic modul de exploatare, intretinere si reparatie a autoturismelor Curtii Constitutionale, precum si consumurile de carburanti si lubrifianti si incadrarea in normativele stabilite de Plen;
  d) elaboreaza caietele de sarcini aferente contractelor de revizii, reparatii si asigurari;
  e) initiaza si deruleaza contractele de service; asigura efectuarea reviziilor tehnice periodice;
  f) tine evidenta activitatii soferilor si autoturismelor, pe baza foilor de parcurs;
  g) initiaza si deruleaza contractele de asigurari pentru autoturismele din dotarea Curtii Constitutionale;

  2. activitatea de evidenta tehnico-operativa a gestiunii
  a) tine evidenta tehnico-operativa a bunurilor achizitionate pentru activitatea Curtii Constitutionale;
  b) raspunde de receptionarea, gestionarea, depozitarea si pastrarea bunurilor din magazie;
  c) asigura distribuirea bunurilor achizitionate pentru activitatea Curtii Constitutionale; controleaza integritatea acestora;
  d) fundamenteaza necesarul anual de rechizite si materiale de papetarie, pe cre il cuprinde in cadrul programului anual privind achizitiile publice;
  e) intocmeste referatele de necesitate pentru achizitia de rechizite si materiale de papetarie;
  f) asigura situatii/liste ale bunurilor aflate in patrimoniu ce urmeaza a fi inventariate si intocmeste situatii referitoare la: degradarea, scoaterea din uz, casarea, valorificarea unor bunuri existente in gestiune sau in folosinta, precum si a stocurilor fara miscare, cu miscare lenta ori neutilizabile;
  g) asigura functionarea bufetului de protocol, aprovizionarea curenta a gestiunii, precum si dotarea cabinetelor judecatorilor cu produse de protocol, potrivit solicitarilor;

  3. activitatea administrativa curenta
  a) realizeaza toate prestatiile administrative necesare pentru functionarea adecvata a compartimentelor Curtii Constitutionale;
  b) organizeaza activitatea de curatenie si intretinere a spatiilor destinate Curtii Constitutionale;
  c) asigura transferul, preluarea, efectuarea formalitatilor administrative la plecarea/sosirea la/de la aeroport a judecatorilor Curtii Constitutionale si a personalului acesteia, dupa caz;
  d) asigura intretinerile periodice si reparatiile curente pentru toate categoriile de dotari;
  e) asigura derularea conventiei cu Camera Deputatilor si colaboreaza cu serviciile de specialitate ale acesteia;
  f) asigura si organizeaza dispozitivul privind prevenirea si stingerea incendiilor; instruieste periodic personalul Curtii Constitutionale privind normele de prevenire si stingere a incendiilor conform reglementarilor in vigoare;
  g) asigura aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

  B. cu privire la activitatea achizitiilor publice:
  a) intocmeste, modifica si actualizeaza programul anual privind achizitiile publice, in baza solicitarilor fundamentate ale compartimentelor utilizatoare;
  b) deruleaza, in baza programului anual privind achizitiile publice, procedurile de achizitie publica pentru achizitiile de bunuri, servicii si lucrari, potrivit legii;
  c) intocmeste proiecgtele de contracte privind achizitionarea de bunuri, servicii si lucrari; deruleaza contractele de bunuri, urmarind executarea lor, sesizeaza partenerii contractuali asupra nerespectarii termenelor sau a altor obligatii contractuale si propune masuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii; transmite contractele de servicii si lucraari utilizatorilor, pentru derulare se executare;
  d) asigura aprovizionarea cu carburanti, materiale, piese de schimb si celelalte consumabile necesare functionarii corespunzatoare a autoturismelor din dotare;
  e) receptioneaza bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate si certifica conformitatea din punctul de vedere al cantitatii, calitatii si valorii cu prevederile contractuale sau cu comenzile emise, dupa caz;
  f) asigura si raspunde de derularea corespunzatoare a contractelor aferente serviciilor de cazare si transport intern aerian al judecatorilor care nu au domiciliul in Bucuresti.

  3. Biroul resurse umane si salarizare

  Art. 37
  Biroul resurse umane si salariale isi desfasoara activitatea in subordinea secretarului general si indeplineste urmatoarele atributii principale:

  A. cu privire la activitatea de resurse umane:
  a) intocmeste nomenclatorul functiilor Curtii Constitutionale, precum si statul de functii si statul de personal;
  b) asigura organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante;
  c) intocmeste formalitatile privind angajarea, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de munca, dupa caz;
  d) gestioneaza dosarele profesionale ale angajatilor Curtii Constitutionale;
  e) infiinteaza, completeaza si transmite inspectoratului teritorial de munca registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic;
  f) gestioneaza concediile de odihna si concediile medicale;
  g) intocmeste dosarele de pensionare;
  h) intocmeste programul anual de perfectionare pe baza propunerilor sefilor de compartiment si organizeaza procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale;
  i) intocmeste si/sau verifica, dupa caz, foile colective de prezenta;

  B. cu privire la activitatea de salarizare:
  a) fundamenteaza fondul de salarii aferent indemnizatiilor de incadrare brute lunare si salariilor de baza, precum si cheltuielile totale cu salariile pentru anul de referinta;
  b) determina drepturile salariale cuvenite judecatorilor, magistratilor-asistenti, personalului de specialitate juridica asimilat acestora, personalului auxiliar de specialitate si personalului contractual, precum si necesarul lunar de fonduri pentru cheltuielile cu salariile;
  c) intocmeste statele de plata in vedere acordarii drepturilor salariale cuvenite pentru toate categoriile de personal din cadrul Curtii Constitutionale;
  d) determina si regine contributiile individuale, precum si pe cele suportate de angajator la bugetul general consolidat;
  e) intocmeste fisele fiscale;
  f) intocmeste documentele aferente acordarii ajutoarelor umanitare din fondul aflat la dispozitia presedintelui Curtii Constitutionale;
  g) intocmeste si transmite Institutului National de Statistica chestionare statistice lunare, semestriale si anuale privind fondul de salarii si structura personalului;

  4. Biroul statistica si informatica

  Art. 38
  Biroul statistica si informatica are urmatoarele atributii principale:

  A. cu privire la activitatea de intretinere a retelei:
  a) organizeaza, coordoneaza si implementeaza masurile pentru dezvoltarea infrastructurii tehnologice si de comunicatii;
  b) instaleaza, configureaza si intretine reteaua de calculatoare a institutiei;
  c) administreaza serverul de intranet/internet al retelei;
  d) propune si realizeaza interconectarea cu baze de date externe;
  e) fundamenteaza si intocmeste proiectul programului de dotare in domeniul informaticii si comunicatiilor pentru serviciile Curtii Constitutionale;
  f) participa la elaboraea documentatiei de achizitii si la evaluarea ofertelor in procedurile de achizitii de produse si servicii informatice pentru sistemul informtic al Curtii Constitutionale;
  g) participa la receptionarea produselor si a serviciilor achizitionate si la derularea contractelor de achizitii ale produselor si serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Curtii Constitutionale;
  h) asigura asistenta tehnica de specialitate pentru eficienta exploatare a produselor si serviciilor informatice la Curtea Constitutionala;
  i) urmareste derularea contractelor de servicii din domeniul sau de activitate si efectueaza receptia acestora;
  j) asigura efectuearea copiilor de siguranta pentru datele gestionate;

  B. cu privire la activitatea de gestionare a aplicatiilor de baze de date:
  a) proiecteaza si implementeaza aplicatii de baze de date si coordoneaza intretinerea acestora in sistemul informatic al Curtii Constitutionale;
  b) administreaza serverul de baze de date;
  c) intocmeste instructiuni de utilizare a aplicatiilor software modificate;
  d) asigura actualizarea zilnica a bazelor de date referitoare la dosarele aflate pe rolul Curtii Constitutionale;
  e) elaboreaza statistici si rapoarte privind activitaea jurisdictionala a Curtii Constitutionale;
  f) asigura asistenta tehnica de specialitate pentru eficienta exploatare a bazelor de date juridice existente in cadrul Curtii Constitutionale;

  C. cu privire la activitatea de administrare a paginii de internet/intranet:
  a) asigura crearea, actualizarea paginii de internet a Curtii Constitutionale si publicarea informatiilor privind activitatea Curtii si a informatiilor de interes public;
  b) administreaza serverul de web;
  c) asigura publicarea pe intranetul Curtii Constitutionale a informatiilor preluate de la Compartimentul grefa, registratura si arhiva, in vederea difuzarii eficiente a acestora;
  d) publica continutul actelor Curtii Constitutionale pe pagina de intranet;
  e) administreaza serverul postei electronice;

  D. cu privire la activitatea de editare a diferitelor materiale documentare:
  a) administreaza serverul de stocare electronica a publicatiilor existente;
  b) editeaza brosuri, carti si alte publicatii ale Curtii Constitutionale;
  c) asigura scanarea sau multiplicarea materialelor necesare activitatii Curtii Constitutionale.

  5. Compartimentul registratura si arhiva generala

  Art. 39
  Compartimentul registratura si arhiva generala isi desfasoara activitatea in surbordinea secretarului general si are urmatoarele atributii principale:
  a) primeste si inregistreaza scrisorile, adresele oficiale si petitiile si le distribuie in functie de rezolutia presedintelui Curtii Constitutionale;
  b) expediaza corespondenta cu caracter administrativ;
  c) inregistreaza in registrele speciale, prevazute in prezentul regulament, ordinele presedinelui, hotararile Plenului adminsitrativ, dispozitiile secretarului general, precum si coresponenta cu caracter administrativ;
  d) initiaza si organizeaza activitatea de intocmire a nomenclatorului dosarelor in cadrul institutiei;
  e) verifica si preia pe baza de inventar si proces-verbal de predare-primire dosarele constituite de compartimentele creatoare de documente;
  f) organizeaza depozitul de arhiva conform legislatiei in vigoare;
  g) intocmeste inventare pentru toate documentele aflate in depozitul de arhiva al Curtii Constitutionale;
  h) tine evidenta in registrul de evidenta a intrarilor si iesirilor unitatilor arhivistice a documentelor din depozitul de arhiva, a celor propuse pentru selectionare, a celor propuse pentru predare-preluare la Arhivele Nationale si a celor complet deteriorate;
  i) pune la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale toate documentele solicitate cu prilejul efectuarii activitatii de control;
  j) completeaza si tine borderourile specifice activitatii compartimentului.

  6. Consilierul juridic

  Art. 40
  Personalul contractual care indeplineste atributiile de consilier juridic isi desfasoara activitatea in subordinea secretarului general si are urmatoarele atributii principale:
  a) avizeaza din punctul de vedere al legalitatii orice masura de natura sa angajeze raspunderea patrimoniala a secretarului general in calitate de ordonator principal de credite;
  b) indeplineste activitatile de natura juridica, reprezentand institutia in litigiile cu tertii, atunci cand este cazul, in fata instantelor judecatoresti sau a altor organe de jurisdictie;
  c) analizeaza, avizeaza si contrasemneaza contractele privind achizitionarea de bunuri, servicii si lucrari incheiate de Curtea Constitutionala;
  d) analizeaza, avizeaza si contrasemneaza angajamentele financiare incheiate de Curtea Constitutionala;
  e) avizeaza si contrasemneaza dispozitiile secretarului general al Curtii Constitutionale;
  f) avizeaza si contrasemneaza documentatia pentru organizarea procedurilor de achizitii publice;
  g) avizeaza si contrasemneaza contractele individuale de munca;
  h) primeste, inregistreaza si transmite, potrivit legii, declaratiile de avere si de interese depuse de catre judecatorii Curtii Constitutionale, magistratii-asistenti, personalul auxiliar de specialitate, precum si de catre personalul cu functii de conducere si control din cadrul Curtii Constitutionale si elibereaza dovezile de depunere;
  i) raspunde la sesizarile si cererile formulate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, si elaboreaza anual raportul Curtii Constitutionale privind accesul la informatiile de interes public;
  j) indeplineste orice alte atributii stabilite de presedintele Curtii Constitutionale sau de secretarul general.

  7. Personalul de la cabinetele judecatorilor

  Art. 41
  (1) Personalul de la cabinetele judecatorilor indeplineste urmatoarele atributii: a) realizeaza lucrarile de secretariat pentru cabinetele judecatorilor; b) intocmeste adresele necesare obtinerii punctelor de vedere prevazute de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata; c) intocmeste adresele catre instantele judecatoresti si de arbitraj comercial sau catre Avocatul Poporului, dupa caz, privind restituirea dosarelor sau comunicarea deciziilor Curtii Constitutionale pronuntate in temeiul art. 146 lit. d) din Constitutia Romaniei, republicata; d) orice alte sarcini stabilite de judecatori. (2) Pe langa atributiile prevazute la alin. (1), personalul de la cabinetele judecatorilor incadrat cu studii superioare juridice intocmeste atat fisa de legislatiei interna si de jurisprudenta a Curtii Constitutionale, cat si fisa reactualizata a acestora. (3) pentru persoanele prevazute la alin. (1), programarea concediilor si acordarea invoirilor sunt de competenta judecatorilor. (4) Dispozitiile prevazute la alin. (1) lit. a) si d) si ale alin. (3) se aplica, in mod corespunzator, si in cazul personalului de la cabinetul secretarului general. (5) Perioada in care personalul de la cabinetele judecatorilor incadrat cu studii superioare juridice indeplineste atributiile prevazute la alin. (1) si (2) constituie vechime in specialitate juridica.


  Capitolul VII - Functionarea Curtii Constitutionale


  Sectiunea 1 - Registrele Curtii Constitutionale


  Art. 42
  (1) In cadrul Curtii Constituionale se intocmesc si se pastreaza urmatoarele registre:
  a) registrul de evidenta a intrarilor si iesirilor corespondentei cu caracter administrativ;
  b) registrul de evidenta a intrarilor si iesirilor dosarelor;
  c) registrul general de dosare;
  d) condica sedintelor de judecata;
  e) registrul de termene;
  f) registrul de evidenta a redactarii actelor Curtii Constitutionale;
  g) registrul hotararilor Plenului administrativ al Curtii Constitutionale;
  h) registrul ordinelor presedintelui Curtii Constitutionale;
  i) registrul dispozitiilor secretarului general;
  j) registrul de evidenta a registrelor de note de sedinta;
  k) registrul de corespondenta secreta;
  l) registrul de evidenta a intrarilor si iesirilor unitatilor arhivistice;
  m) registrul de protocol.
  (2) La propunerea prim-magistratului asistnt sau a secretarului general, presedintele Curtii Constitutionale poate aproba si tinerea altor registre in afara celor prevazute la alin. (1), daca sunt necesare activitatii Curtii Constitutionale.
  (3) Modelul registrelor se aproba de Plenul Curtii Constitutionale.

  Art. 43
  (1) Registrele Curtii Constitutionale intocmite si pastrate la Compartimentul grefa, registratura si arhiva sunt urmatoarele:
  a) registrul de evidenta a intrarilor si iesirilor dosarelor in care se trec de catre grefierii registratori, in ordine cronologica, toate actele de sesizare a Curtii Constitutionale;
  b) registrul general de dosare, in care se trec de catre grefierii registratori, in ordinea intrarii, toate actele de sesizare a Curtii Constitutionale, precum si toata corespondenta in legatura cu acestea; numarul de inregistrare din acest registru reprezinta numarul de dosar, la care se adauga litera corespunzatoare incadrarii sesizarii in categoria de atributii prevazuta la art. 146 din Constitutia Romaniei, republicata; in dreptul fiecarui dosar astfel inregistrat se vor trece, dupa caz: instanta si numarul dosarului de la instanta, autorul sesizarii, obiectul, judecatorul-raportor si magistratul-asistent desemnati in cauza, data solicitarii si transmiterii punctelor de vedere, cereri/puncte de vedere/dovezi de citare inregistrate la dosar, data depunerii raportului, termenele de judecata, solutia pronuntata, data restituirii dosarului la instanta sau a comunicarii actului, partile care solicita studierea dosarului;
  c) condica sedintelor de judecata in care se inscriu de catre grefier toate dosarele din fiecare sedinta, in ordinea din lista dosarelor, numele judecatorilor si ale magistratilor-asistenti desemnati in dosare;
  d) registrul de termene, in care se inscriu de catre grefier dosarele pe termene de judecata;
  e) registrul de evidenta a redactarii actelor Curtii Constitutionale, in care se trec de catre grefier, in ordine si separat, in functie de distinctia facuta la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, toate deciziile si hotararile pronuntate, precum si avizele emise; data redactarii se considera data depunerii deciziei, hotararii sau avizului de catre magistratul-asistent la mapa presedintelui; se inregistreaza, de asemenea, data transmiterii actului la Regia Autonoma "Monitorul Oficial", precum si numarul si data Monitorului Oficial al Romaniei, Partea I, in care se publica actul;
  f) registrul de evidenta a registrelor de note de sedinta, care se tine cu respectarea art. 56 din Legea nr. 47/1992, republicata.
  (2) La sfarsitul fiecarui an, dupa ultima operatiune din fiecare registru se va intocmi un proces-verbal de inchidere, care va fi semnat de grefierul-sef si de prim-magistratul-asistent, aplicandu-se sigiliul. Daca este cazul, inscrierile se vor face in aceleasi registre, reincepandu-se cu o noua numerotare.
  (3) Evidenta din registrul general de dosare se tine, simultan, si pe suport electronic.

  Art. 44
  (1) Registrele Curtii Constitutionale intocmite si pastrate de Compartimentul registratura si arhiva generala sunt urmatoarele:
  a) registrul de evidenta a intrarilor si iesirilor corespondentei cu caracter administrativ, in care se trec de catre personalul cu atributii de registrator, in ordine cronologica, toate cererile si actele care nu privesc activitatea jurisdictionala a Curtii Constitutionale, toate scrisorile, petitiile si adresele cu caracter administrativ;
  b) registrul hotararilor Plenului administrativ al Curtii Constitutionale;
  c) registrul ordinelor presedintelui Curtii Constitutionale;
  d) registrul dispozitiilor secretarului general;
  e) registrul de corespondenta secreta;
  f) registrul de evidenta a intrarilor si iesirilor unitatilor arhivistice;
  g) registrul de depozit.
  (2) Corespondenta cu caracter secret de stat se prezinta nedesfacuta direct presedintelui Curtii Constitutionale, fiind evidentiata intr-un registru special.
  (3) Registrul de corespondenta secreta contine evidenta documentelor ce intra sub incidenta Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (4) Registrul de corespondenta secreta este intocmit si pastrat de persoana desemnata si autorizata potrivit legii.
  (5) Corespondenta care poarta mentiunea "confidential" sau "personal" se inregistreaza numai cu aceasta mentiune, fara a fi desfacuta, dupa care se preda destinatarului.

  Sectiunea 2 - Activitatea premergatoare sedintei de dezbateri


  Art. 45
  (1) Actele de sesizare a Curtii Constituionale sunt cele stabilite de lege si se primesc prin posta sau prin curier. Ele se depun la Compartimentul de grefa, registratura si arhiva, unde, in aceeasi zi, primesc data certa, dupa care se prezinta de catre un prim-magistrat-asistent presedintelui Curtii Constitutionale, avand atasate si plicurile.
  (2) Celelalte cereri si acte de natura jurisdictionala sosite prin posta sau prin curier ori depuse personal, precum si cele transmise prin telegraf, telefax sau prin posta electronica se inregistreaza, iar apoi se prezinta presedintelui.
  (3) Expedierea corespondentei cu caracter jurisdictional se va realiza prin posta, curier, prin fax ori e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare ce poate fi identificat si supravegheat si care asigura caracterul oficial al acesteia.

  Art. 46
  (1) Presedintele Curtii Constitutionale, primind actul de sesizare, desemneaza, printr-o rezolutie datata, judecatorul-raportor si magistratul-asistent si, dupa caz, stabileste termenul de judecata.
  (2) Actul de sesizare se restituie de prim-magistratul-asistent Compartimentului de grefa, registratura si arhiva, unde, in aceeasi zi, primeste numarul din registrul de evidenta a intrarilor si iesirilor dosarelor si se inscrie in registrul general de dosare.
  (3) Formarea, multiplicarea si distribuirea dosarului catre cabinetele judecatorilor Curtii Constitutionale si magistratului-asistent se realizeaza imediat dupa repartizarea acestuia de catre presedintele Curtii.
  (4) La formarea dosarului, pe coperta acestuia se vor mentiona: denumirea Curtii Constitutionale, numarul dosarului, autorii sesizarii, obiectul sesizarii si termenul de judecata, dupa stabilirea acestuia.
  (5) Dosarul trebuie sa aiba toate filele cusute si numerotate; dupa solutionarea dosarului se va proceda la snuruire si la aplicarea sigiliului, iar pe fata interioara a ultimei coperti grefierul registrator va certifica numarul filelor, in cifre si in litere.

  Art. 47
  (1) Daca actul de sesizare vizeaza atributia Curtii Constitutionale prevazuta de art. 146 lit. d) din Constitutia Romaniei, republicata, judecatorul-raportor verifica daca sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicata, si, daca este cazul, va solicita completarea dosarului de sesizare, stabilind si termenul in care instanta sa raspunda.
  (2) Personalul de la cabinetele judecatorilor va redacta adresele necesare obtinerii punctelor de vedere prevazute de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, precum si fisa de legislatie interna si de jurisprudenta a Curtii Constitutionale in conditiile prezentului regulament.
  (3) Daca judecatorul-raportor sau, ulterior, Plenul Curtii Constitutionale apreciaza ca este necesar, se va solicita instantei trimiteea dosarului in care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate sau a oricarui act, in copie certificata, din dosarul in care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate.
  (4) Judecatorul-raportor poate solicita consultatii de specialitate unor personalitati sau unor institutii, cu aprobarea prealabila a presedintelui Curtii Constitutionale.
  (5) Judecatorul-raportor, analizand proiectul de raport, punctele de vedere si relatiile crute, solutiile din doctrina si jurisprudenta romana si straina, precum si oricare alt element necesar dezbaterilor, intocmeste un raport scris asupra cauzei.
  (6) In cazulrile prevazute la art. 146 lit. a) teza inatai, lit. b), c), d) si k) din Constitutia Romaniei, republicata, termenul de depunere a raportului nu poate depasi, de regula, 90 de zile de la data inregistrarii sesizarii.
  (7) In celelalte cazuri, termenul de depunere a raportului se stabileste tinandu-se seama de termenele prevazute de lege.
  (8) In situatii exceptionale, cand urgenta o impune, presedintele Curtii Constitutionale poate dispune, dupa consultarea judecatorului-raportor, ca termenul prevazut la alin. (6) sa fie mai scurt.
  (9) Magistratul-asistent desemnat in dosar pregateste lucrarile in vederea dezbaterilor.

  Art. 48
  (1) Termenul de judecata se stabileste de presedintele Curtii Constitutionale, potrivit legii.
  (2) In cazul solutionarii exceptiilor de neconstitutionalitate, termenul de judecata se stabileste la data depunerii raportului si nu poate fi fixat intr-un interval mai scurt de 30 de zile.
  (3) Grefierul-sef ia masuri de multiplicare, pentru fiecare dintre judecatori si magistratul-asistent, a raportului intocmit in cauza, a punctelor de vedere legal primite in vederea solutionarii cauzei, precum si a celorlalte documente existente la dosarul cauzei, daca este cazul.

  Art. 49
  (1) Sub indrumarea magistratului-asistent, grefierul intocmeste concepta de citare, citatiile si adresele referitoare la alte modalitati operative de chemare in fata Curtii Constitutionale.
  (2) Intocmirea conceptelor de citare si emiterea procedurilor de chemare in fata Curtii Constitutionale se fac imediat dupa fixarea termenului de judecata, pentru cauzele de natura urgenta, sau cel mai tarziu a doua zi lucratoare, in celelalte cauze. Grefierii care indeplinesc procedurile de citare vor face mentiune, pe concepta de citare, despre data emiterii acestora.
  (3) In cauzele privind solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, instiintarea partilor se poate face prin citatie, precum si prin alte modalitati operative, respectiv telefonic, telegrafic, prin fax, posta electronica sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigura, dupa caz, transmiterea textului actului supus comunicarii ori instiintarea pentru prezentarea la termen, precum si confirmarea primirii actului, respectiv a instiintarii, daca partile au indicat instantei datele corespunzatoare in acest scop. Daca incunostintarea s-a facut telefonic, grefierul va intocmi un referat in care va arata modalitatea de incunostintare si obiectul aceesteia.
  (4) Pe formularul de citatie se mentioneaza expres ca prezentarea partii in fata Curtii Constitutionale nu este obligatorie.
  (5) In cazul persoanelor care au domiciliul sau sediul in strainatate, citarea se face in liba romana.
  (6) In cauzele care, potrivit legii, se solutioneaza cu participarea procurorului, acestuia i se comunica, odata cu instiintarea, si actul de sesizare a Curtii Constitutionale.
  (7) Magistratul-asistent urmareste comunicarea copiilor de pe actele de sesizare, precum si primirea punctelor de vedere prevazute de lege si asigura ducerea la indeplinire a tuturor lucrarilor dispuse de presedinte sau de judecatorul-raportor, dupa caz.

  Art. 50
  (1) Dovezile de comunicare a procedurii de citare se primesc direct la Compartimentul grefa, registratura si arhiva, sub semnatura, dupa care se ataseaza la dosar, grefierul registrator atestand despre aceasta pe concepta de citare.
  (2) Cu cel putin 10 zile inaintea sedintei, magistratul-asistent verifica legalitatea indeplinirii procedurilor de citare sau de comunicare atasate la dosar si dispune masurile necesare, dupa caz.
  (3) In ziua premergatoare sedintei de judecata se intocmeste si se ataseaza la dosar fisa reactualizata de legislatie interna si de jurisprudenta a Curtii Constitutionale.
  (4) Cu cel putin 24 de ore inaintea sedintei, magistratul-asistent verifica daca s-au depus la dosar memorii formulate in aparare, puncte de vedere, actele si relatiile solicitate potrivit legii.
  (5) In cazul in care constata nereguli procedurale, magistratul-asistent il informeaza pe presedintele Curtii Constitutionale.
  (6) Verificarile mentionate la alin. (2) si (4) se fac si inaintea inceperii dezbaterilor.

  Art. 51
  (1) Scoaterea dosarelor din incinta Curtii Constitutionale este interzisa.
  (2) Dosarele vor fi puse la dispozitia partilor sau a reprezentantilor legali ai acestora pentru studiu in incinta Compartimentului grefa, registratura si arhiva in timpul programului de lucru cu publicul, dupa identificarea si notarea prenumelui si numelui persoanelor care le solicita, verificandu-se actele de identitate, procurile sau delegatiile, precum si integralitatea dosarului la restituire. Grefierul registrator supravegheaza studiul dosarelor.
  (3) La solicitarea partilor sau a reprezentantilor legali ai acestora, presedintele poate dispune eliberarea de copii de pe actele din dosarul Curtii Constitutionale.

  Sectiunea 3 - Activitatea in timpul sedintei de dezbateri


  Art. 52
  Magistratul-asistent care a pregatit dezbaterile intra in sala de sedinta inainte de inceperea dezbaterilor, preluand dosarele in care a fost desemnat.

  Art. 53
  (1) Dupa deschiderea sedintei, presedintele Curtii Constitutionale dispune strigarea dosarelor de catre magistratii-asistenti in ordinea stabilita in lista de sedinta. Presedintele, la cererea partilor sau din oficiu, poate dispune strigarea unor dosare peste rand sau lasarea mai la urma.
  (2) In fiecare cauza, magistratul-asistent face apelul partilor, dupa care se refera asupra modului in care s-au indeplinit procedura de citare si masurile dispuse de Curtea Constitutionala, precum si asupra obiectului cauzei si stadiului in care se afla judecata acesteia.
  (3) Magistratul-asistent duce la indeplinire, in fiecare dosar, prevederile art. 56 din Legea nr. 47/1992, republicata.

  Art. 54
  (1) In cazul in care s-a dispus amanarea dezbaterilor sau a pronuntarii asupra cauzei, magistratul-asistent va trece in condica sedintelor de judecata termenul fixat, iar in termen de 24 de ore va intocmi incheierea de amanare, cu indicarea motivului care a determinat aceasta masura.
  (2) Dupa redactarea incheierii, magistratul-asistent preda dosarul grefierului, in vederea indeplinirii procedurii de citare, dupa caz, si va asigura indeplinirea celorlalte masuri dispuse de Curtea Constitutionala.

  Art. 55
  Personalul auxiliar de specialitate desemnat sa asiste la sedinta de judecata anunta publicului din sala intrarea si retragerea Plenului Curtii Constitutionale. La intrarea si la retragerea Plenului Curtii Constitutionale, publicul se ridica in picioare.

  Sectiunea 4 - Activitatea in timpul sedintei de deliberare


  Art. 56
  (1) Deliberarea se face in secret si la ea vor fi prezenti numai judecatorii care au participat la dezbateri si magistratul-asistent desemnat in dosar.
  (2) In cazul in care nu sunt prezenti toti judecatorii care au participat la dezbateri sau in situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicata, pronuntarea asupra cauzei va fi amanata pentru o data ulterioara. Amanarea va fi consemnata intr-o incheiere redactata de magistratul-asistent, cu indicarea motivului care a determinat aceasta masura.
  (3) Daca in cursul deliberarii se constata necesitatea lamuririi suplimentare a unor aspecte sau nu se intruneste majoritatea prevazuta la art. 51 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 47/1992, republicata, presedintele Curtii Constitutionale poate dispune redeschiderea dezbaterilor, stabilind noul termen de judecata. Magistratul-asistent va redacta incheierea, cu indicarea motivului care a determinat aceasta masura. Dispozitiile art. 54 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
  (4) In cazurile prevazute la alin. (2) si (3), incheierile se redacteaza in termen de 24 de ore, iar termenele fixate se consemneaza in condica sedintelor de judecata.

  Art. 57
  Magistratul-asistent asigura ducerea la indeplinire a prevederilor art. 59 din Legea nr. 47/1992, republicata.

  Sectiunea 5 - Activitatea ulterioara sedintei de pronuntare


  Art. 58
  (1) Actele Curtii Constitutionale se redacteaza in numarul de exemplare necesar spre a asigura pastrarea lor la dosar, comunicarea acestora, in cazurile prevazute de lege, si trimiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (2) In cazurile de neconstitutionalitate constatate potrivit art. 31 din Legea nr. 47/1992, republicata, decizia Curtii Constitutionale se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si autoritatilor publice implicate.
  (3) Deciziile pronuntate in cadrul controlului de constitutionalitate prevazut la art. 146 lit. d) din Constitutia Romaniei, republicata, se vor comunica instantei care a sesizat Curtea Constitutionala sau Avocatului Poporului, dupa caz.
  (4) Dupa redactarea deciziei, hotararii, avizului sau a incheierii, magistratul-asistent restituie dosarul Compartimentului grefa, registratura si arhiva.

  Art. 59
  Restituirea inscrisurilor originale depuse la dosarele Curtii Constitutionale se incuviinteaza de presedintele Curtii, pe baza unei cereri motivate, formulate de petitionar, si numai daca actul poate fi pastrat in copie, fara ca prin aceasta sa se produca o vatamare partilor din proces. Copia de pe act se va certifica pentru conformitate de grefierul-sef, care va aplica stampila Curtii Constitutionale pe fiecare fila.


  Capitolul VIII - aspunderea disciplinara


  Art. 60
  Regulile de procedura privind raspunderea disciplinara a judecatorilor si a personalului Curtii Constitutionale sunt stabilite prin prezentul regulament.

  Art. 61
  (1) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre judecatorii Curtii Constitutionale si personalul acesteia, prin care au fost incalcate normele legale, regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, hotararile Plenului Curtii Constitutionale, regulamentul de ordine interioara, contrarctul individual de munca, ordinele presedinelui, dispozitiile conducatorilor ierarhici sau indatoririle prevazute in fisa postului, dupa caz.
  (2) Personalul Curtii Constitutionale este obligat sa pastreze confidentialitatea activitatii, cu exceptia situatiilor in care, potrivit legii sau prezentului regulament, aceasta are caracter public.
  (3) Nerespectarea dispozitiilor alin. (2) atrage raspunderea disciplinara.

  Art. 62
  Judecatorii Curtii Constitutionale raspund disciplinar pentru incalcarea, cu vinovatie, a dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 47/1992, republicata.

  Art. 63
  (1) Pornirea actiunii disciplinare impotriva judecatorilor Curtii Constitutionale se poate face numai pe baza unei sesizari scrise si semnate.
  (2) Primind sesizarea, presedintele Curtii Constitutionale numeste, prin ordin, o comisie de cercetare disciplinara, formata din 3 judecatori, pentru a examina cele sesizate.
  (3) Daca sesizarea il priveste pe presedintele Curtii Constitutionale, desemnarea celor 3 judecatori revine Plenului Curtii si se face prin tragere la sorti, care va fi consemnata intr-o hotarare.
  (4) Unul dintre cei 3 judecatori va fi desemnat ca presedinte al comisiei de cercetare disciplinara.
  (5) Cercetarea disciplinara se efectueaza in termen de 30 de zile de la data dispunerii acesteia. Comisia de cercetare disciplinara poate dispune prelungirea termenului cu cel mult 30 de zile, daca exista motive intemeiate care justifica aceasta masura.
  (6) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, judecatorul va fi convocat in scris de comisia de cercetare disciplinara, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
  (7) Neprezentarea judecatorului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (6) fara un motiv obiectiv ori refuzul acestuia de a face declaratii se va consemna intr-un proces-verbal, neimpiedicand finalizarea cercetarii.
  (8) In cursul cercetarii disciplinare prealabile judecatorul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere comisiei desemnate sa realizeza cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare.
  (9) In situatia in care comisia de cercetare disciplinara considera ca sesizarea este neintemeiata, va intocmi un raport prin care va propune Plenului Curtii Constitutionale clasarea cauzei. Plenul, in termen de 20 de zile de la data luarii la cunostinta a raportului comisiei de cercetare, se va pronunta asupra propunerii cuprinse in raport, printr-o hotarare, care se va comunica persoanei cercetate.
  (10) In cazul in care comisia de cercetare disciplinara considera ca sesizarea este intemeiata, va intocmi un raport care, impreuna cu dosarul, se prezinta Plenului Curtii Constitutionale. Plenul, in termen de 20 de zile de la data luarii la cunostinta a raportului comisiei de cercetare, va solutiona actiunea disciplinara, printr-o hotarare, cre se va comunica in scris celui sanctionat in termen de 5 zile de la adoptare. Hotararea produce efecte de la data comunicarii.
  (11) Actiunea disciplinara, initiata in conditiile alin. (2) sau (3), dupa caz, poate fi exercitata in termenul de prescriptie de cel mult un an de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare de catre presedcintele sau Plenul Curtii Constitutionale, dupa caz, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii faptei.

  Art. 64
  (1) Plenul Curtii Constitutionale poate aplica judecatorilor, in functie de gravitatea abaterii, urmatoarele sanctiuni disciplinare:
  a) avertisment;
  b) diminuarea indemnizatiei de incadrare lunare brute cu pana la 15% pe o perioada de la o luna la 3 luni;
  c) incetarea mandatului de judecator al Curtii Constitutionale.
  (2) In cazul aplicarii sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. c), dispozitiile art. 67 si 68 din Legeda nr. 47/1992, republicata, se vor alica in mod corespunzator.

  Art. 65
  (1) Hotararea prin care se constata abaterea disciplinara si se aplica sanctiunea se adopta cu votul majoritatii judecatorilor.
  (2) Hotararea prin cre se dispune sanctionarea va cuprinde urmatoarele:
  a) descrierea faptei supuse cercetarii disciplinare si incadrarea juridica a acesteia;
  b) temeiul de drept al aplicarii sanctiunii;
  c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de judecator;
  d) sanctiunea aplicata, cu indicarea motivelor care au stat la baza aplicarii acesteia;
  e) calea de atac, termenul in care hotararea poate fi atacata si instanta competenta sa judece calea de atac.

  Art. 66
  (1) Impotriva hotararii prevazute la art. 65 se poate exercita recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Competenta solutionarii recursului apartine completului de 5 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
  (2) Recursul suspenda executarea hotararii Plenului Curtii Constitutionale de aplicare a sanctiunii disciplinare.
  (3) Hotararea prin care se solutioneaza recursul prevazut la alin. (1) este irevocabila.

  Art. 67
  (1) Stabilirea abaterilor disciplinare savarsite de secretarul general si aplicarea sanctiunii sunt de competenta Plenului Curtii Constitutionale, care va hotari pe baza unui raport intocmit de o comisie de cercetare disciplinara formata din 3 judecatori, numita prin ordin, de presedintele Curtii.
  (2) Dispozitiile art. 63 se aplica in mod corespunzator.

  Art. 68
  (1) Plenul Curtii Constitutionale, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii judecatorilor, poate aplica secretarului general, in functie de gravitatea abaterii, urmatoarele sanctiuni disciplinare:
  a) avertisment;
  b) diminuarea drepturilor salariale lunare brute cu 5-10%, pe o perioada de la o luna la 3 luni;
  c) revocarea din functie.
  (2) Dispozitiile art. 65 se aplica in mod corespunzator.
  (3) Impotriva hotararii Plenului Curtii Constitutionale se pot exercita caile de atac in conditiile legii.

  Art. 69
  (1) Magistratii-asistenti raspund disciplinar pentru incalcarea cu vinovatie a dispozitiilor Legii nr. 47/1992, republicata, ale Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.
  (2) Dispozitiile art. 63 se aplica in mod corespunzator.
  (3) Comisia de cercetare disciplinara va solicita punctul de vedere al Corpului magistratilor-asistenti cu privire la sesizarea care a stat la baza pornirii actiunii disciplinare.
  (4) In urma efectuarii cercetarii disciplinare prealabile, comisia de cercetare disciplinara intocmeste un raport, care va fi inaintat presedintelui Curtii Constitutionale, in vederea aplicarii sanctiunii disciplinare. Presedintele Curtii Constitutionale, in termen de 20 de zile de la data luarii la cunostinta despre raportul comisiei de cercetare, va solutiona actiunea disciplinara printr-un ordin sau, dupa caz, va sesiza Plenul Curtii Constitutionale, care va solutiona actiunea disciplinara in termen de 10 zile, prin hotarare.
  (5) Ordinul prin care se solutioneaza actiunea disciplinara sau se constata sanciunea disciplinara dispusa se va comunica, in scris, celui sanctionat in termen de 5 zile de la emitere. Ordinul presedintelui produce efecte de la data comunicarii.

  Art. 70
  (1) In functie de gravitatea abaterii, magistratilor-asistenti li se pot aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare:
  a) avertisment;
  b) diminiarea drepturilor salariale cu pana la 15% pe o perioada de 1-3 luni;
  c) revocarea din functia de conducere;
  d) excluderea din magistratura.
  (2) Aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute la alin. (1) lit. a) si b) este de competenta presedintelui Curtii Constitutionale, iar pentru cele prevazute la alin. (1) lit. c) si d) competenta apartine Plenului Curtii Constitutionale.
  (3) Dispozitiile art. 65 si 66 se aplica in mod corespunzator.
  (4) In cazul in care s-a dispus excluderea din magistratura, presedintele Curtii Constitutionale emite ordinul de eliberare din functie dupa expirarea termenului prevazut la art. 66 alin. (1) sau dupa comunicarea hotararii irevocabile pronuntate in cauza, dupa caz.

  Art. 71
  (1) Personalul auxiliar de specialitate al Curtii Constitutionale raspunde disciplinar pentru incalcarea cu vinovatie a dispozitiilor Legii nr. 47/1992, republicata, ale Legii nr. 567/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dispozitiilor prezentului regulament.
  (2) Pornirea actiunii disciplinare impotriva personalului auxiliar de specialitate al Curtii Constitutionale se poate face numai pe baza unei sesizari scrise si semnate.
  (3) Primind sesizarea, presedintele Curtii Constitutionale numeste, prin ordin, o comisie de cercetare disciplinara, formata din 3 membri, pentru a examina cele sesizate.
  (4) Dispozitiile art. 63 alin. (5), (6), (7) si (8), precum si cele ale art. 88 din Legea nr. 567/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
  (5) Presedintele Curtii Constitutionale poate aplica personalului contractual al Curtii, in functie de gravitatea abaterii, urmatoarele sanctiuni disciplinare:
  a) avertisment scris;
  b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
  c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni, cu 5-10%;
  d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
  e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
  (6) Sanctiunea disciplinara se dispune prin ordin, dispozitiile art. 249 din Legea nr. 53/2003, republicata, aplicandu-se in mod corespunzator.

  Art. 74
  (1) Personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor-asistenti din cadrul Curtii Constitutionale raspunde disciplinar pentru incalcarea cu vinovatie a dispozitiilor prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioara.
  (2) Dispozitiile art. 73 se aplica in mod corespunzator.

  Art. 75
  Hotararile Plenului Curtii Constitutionale sau ordinele presedintelui prin care s-a constatat savarsirea abaterilor disciplinare se comunica, sub semnatura, persoanelor care au fost cercetate si sanctionate ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata la domiciliul sau resedinta acestora.

  Art. 76
  Pentru toate categoriile de personal, sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca celui in cauza nu i s-a aplicat o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale.


  Capitolul IX - Dispozitii finale


  Art. 77
  Structura organizatorica a Curtii Constitutionale este stabilita potrivit anexei care face parte integranta din prezentul regulament.

  Art. 78
  Curtea Constitutionala stabileste relatii de cooperare cu autoritati similare din strainatate si poate deveni membra a unor organizatii internationale din domeniul justitiei constitutionale.

  Art. 79
  Agentii autoritatilor de ordine publica nu pot intra in sediul Curtii Constitutionale decat cu aprobarea presedintelui acesteia.

  Art. 80
  Modelul robei si al insignelor judecatorilor si ale magistratilo-asistenti se aproba de Plenul Curtii Constitutionale. Costul confectionarii robelor si al insignelor se suporta din bugetul Curtii Constitutionale, potrivit legii.

  Art. 81
  Celelalte regulamente privind activitatea Curtii Constitutionale se aproba de Plen, cu votul majoritatii judecatorilor.

  Art. 82
  In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament se va elabora procedura referitoare la eliberarea de copii de pe actele din dosarele Curtii Constitutionale.

  Art. 83
  In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament se va elabora regulamentul de ordine interioara a Curtii Constitutionale.

  Art. 84
  In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament se va realiza inventarul tuturor bunurilor aflate in gestiunea bibliotecii Curtii Constitutionale pentru ca, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, aceasta sa fie predata de Serviciul administrativ si achizitii publice si preluata de Compartimentul cercetare, documentare si biblioteca.

  Nota: schema organigramei nu este inclusa in materialul de fata
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Hotarare 27/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind pregatirea magistratilor-asistenti in perioada de stagiu, precum si organizarea si desfasurarea examenului de capacitate
  Hotararea 26/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale
  Legea 119/2012 privind aderarea Curtii Constitutionale a Romaniei la Conferinta Mondiala a Justitiei Constituionale, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile international
  OUG 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Ordonanta de urgenta nr. 38/2012
  Hotarare nr. 11/2011 pentru punerea de acord a Hotararii Senatului nr. 43/2010 privind validarea magistratilor alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 53/2011
  Hotararea 26/2010 privind actele de sesizare a Curtii Constitutionale in temeiul art. 146 lit. d) din Constitutie
  Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata 2010. Lege nr. 47/1992 republicata
  Hotararea 19/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 2/2005
  Legea 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedura civila si a Codului de procedura penala al Romaniei. Lege nr. 177/2010
  Decizii neconstitutionalitate. Exceptii de neconstitutionalitate admise NC
  Decizii de neconstitutionalitate si recursuri in interesul legii (RIL)
  Decizie nr. 33/2008 privind examinarea recursului in interesul legii, cu privire la admisibilitatea actiunii in revendicare, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intemeiata pe dispozitiile dre
  Decizie nr. 54/2009 asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 1-23 din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum
  Decizie nr. 82/2009 referitoare la admiterea exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al c
  Decizie nr. 1345/2008 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
  Refuzul instantelor nationale de a trimite intrebari preliminare
  Calin Dragos,Banu Mihai,Sandru Mihai

  Pret: 59.9 lei
  50.92 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
  Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  92 useri online

  Useri autentificati: