DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de producerea unui accident de aviatie civila, 2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 529 din 14/07/2008
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) In conformitate cu prevederile anexei nr. 12 la Conventia privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, denumita in continuare Conventia de la Chicago, si ale Conventiei internationale din 1979 privind cautarea si salvarea pe mare, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 115/1998 pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala (S.A.R.) din 1979 privind cautarea si salvarea pe mare, adoptata la Hamburg la 27 aprilie 1979 in cadrul Conferintei internationale privind cautarea si salvarea pe mare (Hamburg, 9-27 aprilie 1979), aprobata cu modificari prin Legea nr. 31/1999, cu modificarile ulterioare, Romania are obligatia de a stabili cadrul de reglementari necesare furnizarii serviciilor de cautare si salvare pe teritoriul sau si in zona sa maritima de responsabilitate, astfel incat sa se asigure asistenta de urgenta persoanelor aflate in pericol.
(2) Activitatea de prevenire a accidentelor in domeniul aviatiei civile se realizeaza prin reglementarea domeniului sigurantei zborului, certificarea prestatorilor de servicii in domeniul aviatiei civile si a personalului aeronautic civil, precum si prin supravegherea aplicarii si respectarii reglementarilor si cerintelor de siguranta de catre toate persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati ce concura la siguranta zborului.

Art. 2
Obiectul prezentului regulament il constituie stabilirea competentelor si responsabilitatilor in cazul unei situatii de urgenta generate de producerea unui accident de aviatie civila sau de o aeronava civila aflata in pericol, a procedurilor aplicabile privind coordonarea actiunilor unitatilor de alarmare, ale unitatilor operative de cautare si/sau salvare si ale structurilor implicate in operatiunile de cautare si/sau salvare, precum si crearea unui cadru general privind gestionarea la nivel informational a operatiunilor de cautare si/sau salvare in cazul producerii unui accident de aviatie civila.

Art. 3
In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) cautare - o operatiune in mod normal coordonata de catre un centru de coordonare a cautarii si salvarii, folosind personalul si facilitatile disponibile din cadrul unitatilor operative de cautare pentru localizarea persoanelor aflate in pericol;
b) OMI - Organizatia Maritima Internationala;
c) OACI - Organizatia Aviatiei Civile Internationale;
d) Regiunea de informare a zborului FIR-Bucuresti, denumita in continuare FIR-Bucuresti - zona de dimensiuni definite in care Romania are obligatia asigurarii furnizarii serviciilor de informare a zborului si de alarmare;
e) salvare - o operatiune avand drept scop salvarea persoanelor aflate in pericol, acordarea asistentei medicale initiale si plasarea acestora in locuri sigure;
f) unitate de alarmare - unitate responsabila cu furnizarea continua a serviciilor de alarmare catre un centru de coordonare a cautarii si salvarii;
g) unitate operativa de cautare si/sau salvare - unitate responsabila cu indeplinirea operatiunilor de cautare si/sau salvare generate de producerea unui accident de aviatie civila, formata din personal special calificat si dotata cu echipamente si mijloace corespunzatoare pentru a actiona in situatii de pericol;
h) zona de responsabilitate - zona geografica de dimensiuni predefinite, asociata unei unitati de alarmare sau mai multor unitati operative de cautare si/sau salvare;
i) zona maritima de responsabilitate - reprezinta apele maritime, in care institutiile abilitate ale statului roman pot actiona conform legislatiei nationale si internationale;
j) comandantul actiunii la fata locului - persoana imputernicita sa asigure coordonarea unitara, la locul producerii accidentului, a tuturor fortelor stabilite pentru interventie;
k) planuri operationale de interventie - planuri detaliate privind desfasurarea si coordonarea operatiunilor de cautare si/sau salvare in zona de responsabilitate.


Capitolul II - Structuri cu atributii in gestionarea situatiei de urgenta si coordonarea operatiunilor de salvare


Art. 4
(1) In vederea gestionarii situatiei de urgenta generate de producerea unui accident de aviatie civila au competente urmatoarele structuri:
a) Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Transporturilor (MT), denumit in continuare Comitetul ministerial;
b) Centrul operativ pentru situatii de urgenta din cadrul MT, denumit in continuare Centrul operativ;
c) Centrul de coordonare a operatiunilor de cautare si salvare a aeronavelor aflate in pericol si a supravietuitorilor unui accident de aviatie produs in FIR-Bucuresti, din cadrul Regiei autonome "Administratia romana a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA (ROMATSA), denumit in continuare Centrul de coordonare - ROMATSA;
d) comitetele judetene si Comitetul municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta;
e) inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta;
f) Centrul maritim de coordonare a actiunilor de cautare si salvare de vieti omenesti pe mare din cadrul Autoritatii Navale Romane, denumit in continuare Centrul Maritim de Coordonare;
g) administratorii aerodromurilor;
h) centrele unice de preluare a apelurilor de urgenta - 112.
(2) Finantarea activitatii Centrului de coordonare - ROMATSA se asigura din veniturile proprii ale ROMATSA.

Art. 5
Comitetul ministerial are urmatoarele competente si atributii specifice gestionarii unei situatii de urgenta generate de producerea unui accident de aviatie civila:
a) elaboreaza regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de producerea unui accident de aviatie civila;
b) propune masuri pentru imbunatatirea coordonarii actiunilor unitatilor si structurilor implicate in operatiunile de cautare si/sau salvare a supravietuitorilor unui accident de aviatie civila;
c) centralizeaza procedurile specifice si planurile operationale de interventie in caz de producere a unui accident de aviatie civila, intocmite in conformitate cu prevederile art. 24;
d) dispune suspendarea ori incetarea operatiunilor de cautare si/sau salvare, la propunerea centrelor de coordonare;
e) monitorizeaza modul de indeplinire de catre Romania a obligatiilor ce ii revin, rezultate din anexa nr. 12 la Conventia de la Chicago, si face propuneri pentru respectarea acestora.

Art. 6
Centrul operativ are urmatoarele competente si atributii specifice gestionarii unei situatii de urgenta generate de producerea unui accident de aviatie civila:
a) asigura secretariatul tehnic al Comitetului ministerial;
b) monitorizeaza activitatea de cautare a aeronavelor civile implicate in accidente de aviatie civila pe teritoriul Romaniei si de salvare a pasagerilor;
c) asigura informarea operativa a Comitetului ministerial si a ministrului transporturilor cu privire la producerea unui accident de aviatie civila si la derularea operatiunilor de cautare si salvare si, in acest scop, primeste informatii de la Centrul de coordonare - ROMATSA, Centrul Maritim de Coordonare, precum si de la administratorii de aerodromuri;
d) gestioneaza informational situatiile de criza create de producerea unui accident de aviatie civila si, in acest scop, aduna date si creeaza informatii pentru decidenti si mass-media.

Art. 7
Centrul de coordonare - ROMATSA are urmatoarele competente si atributii specifice gestionarii unei situatii de urgenta generate de producerea unui accident de aviatie civila:
a) detine baza cu datele de contact ale unitatilor de trafic aerian, aerodromurilor, operatorilor aerieni care desfasoara operatiuni in FIR-Bucuresti, unitatilor operative de cautare, desemnate in conformitate cu art. 23, unitatilor operative de salvare si ale celor de sprijin prevazute in planurile operationale de interventie, ale comitetelor judetene pentru situatii de urgenta si ale Comitetului municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta, institutiilor prefectului, Centrului operativ, Centrului Maritim de Coordonare si ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare IGSU, actualizata permanent;
b) urmareste elaborarea, in conformitate cu prevederile art. 24, de catre unitatile si structurile implicate in operatiunile de cautare si/sau salvare a procedurilor specifice si a planurilor operationale de interventie, cu respectarea cerintelor anexei nr. 12 la Conventia de la Chicago. Face propuneri de modificare a procedurilor specifice si a planurilor operationale de interventie;
c) tine evidenta planurilor operationale de interventie si a procedurilor specifice;
d) transmite planurile prevazute la lit. c) catre Comitetul ministerial, in vederea centralizarii;
e) informeaza operativ Centrul operativ, precum si IGSU cu privire la producerea unui accident de aviatie civila in FIRBucuresti sau la posibilitatea producerii unui asemenea accident, ca urmare a informatiilor primite de la unitatile de alarmare, precum si cu privire la derularea operatiunilor de cautare a aeronavei implicate in accident si de salvare a supravietuitorilor accidentului;
f) notifica statul de inmatriculare al unei aeronave civile care a fost implicata intr-un accident de aviatie civila in FIRBucuresti;
g) notifica si informeaza operatorul aerian ce are aeronava implicata intr-un accident de aviatie civila in FIR-Bucuresti cu privire la evolutia operatiunilor de cautare si/sau salvare;
h) urmareste derularea procedurilor operationale aplicabile in cazul producerii unui accident de aviatie civila;
i) determina zona de cautare a aeronavei aflate in pericol, declanseaza si coordoneaza activitatea de cautare, in urma informatiilor primite de la unitatile de alarmare;
j) informeaza operativ structurile cu atributii in coordonarea operatiunilor de salvare, dupa identificarea locului producerii accidentului;
k) transmite solicitarile unitatilor deja angajate in operatiunile de cautare si/sau salvare pentru asistenta suplimentara si/sau de sprijin catre celelalte unitati neimplicate, aflate in zone adiacente zonei de cautare sau locului producerii accidentului;
l) coopereaza si comunica permanent cu Centrul Maritim de Coordonare pe durata desfasurarii operatiunilor de cautare si/sau salvare pe mare;
m) coopereaza cu centrele de coordonare a cautarii si/sau salvarii din tarile vecine.

Art. 8
(1) Comitetele judetene si Comitetul municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta au atributiile si competentele prevazute de lege si de prezentul regulament.
(2) Inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta asigura coordonarea la sol a operatiunilor de salvare a supravietuitorilor unui accident de aviatie, in baza planurilor operationale de interventie elaborate in conformitate cu art. 24.

Art. 9
Centrul Maritim de Coordonare asigura coordonarea activitatilor de cautare si/sau salvare a supravietuitorilor unui accident de aviatie produs pe mare, in baza planului operational de interventie elaborat conform art. 24, avand urmatoarele atributii specifice:
a) receptioneaza alarma de la ROMATSA, centrele unice de preluare a apelurilor de urgenta - 112, Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale RADIONAV - S.A, denumita in continuare RADIONAV, inspectoratele judetene ale politiei de frontiera Constanta si Tulcea, nave care observa o situatie de pericol, alte centre maritime de coordonare;
b) determina zona de cautare maritima si declanseaza actiunile de cautare a aeronavei disparute pe mare, in urma informatiilor primite de la unitatile de alarmare;
c) trimite unitatile de salvare disponibile la locul accidentului;
d) mentine comunicatia cu toti factorii implicati si informeaza Centrul de coordonare - ROMATSA si Centrul operativ cu privire la derularea operatiunilor de cautare si/sau salvare desfasurate pe mare;
e) coordoneaza actiunile unitatilor implicate in operatiunile de cautare si salvare a supravietuitorilor si trimiterea accidentatilor catre facilitatile medicale de la uscat, in conformitate cu procedurile aplicabile;
f) notifica si solicita sprijinul, dupa caz, inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta, respectiv inspectoratelor judetene ale politiei de frontiera Constanta si Tulcea, precum si Centrului National Militar de Comanda;
g) daca accidentul de aviatie a fost semnalat in afara zonei de responsabilitate a Centrului Maritim de Coordonare, notifica centrul de coordonare a operatiunilor de cautare si/sau salvare al statului in a carui zona de responsabilitate s-a petrecut accidentul;
h) propune Comitetului ministerial suspendarea ori incetarea operatiunilor de cautare si/sau salvare pe mare.

Art. 10
Administratorii aerodromurilor asigura coordonarea activitatilor de salvare a supravietuitorilor unui accident de aviatie produs pe teritoriul aerodromurilor, in baza planurilor operationale de interventie elaborate in conformitate cu art. 24.

Art. 11
(1) Serviciul de Telecomunicatii Speciale, denumit in continuare STS, pentru indeplinirea functiei de sprijin "comunicatii si informatica" in cadrul Sistemului national de management al situatiilor de urgenta si, implicit, in cadrul activitatii de cautare si salvare, are urmatoarele atributii specifice:
a) asigura sistemul de comunicatii voce, date, video intre unitatile de alarmare prevazute la art. 12 si Centrul de coordonare - ROMATSA, respectiv Centrul Maritim de Coordonare, precum si intre aceste centre de coordonare si dispeceratele unitatilor operative de cautare si/sau salvare;
b) asigura comunicatiile intre dispeceratele unitatilor operative de cautare si/sau salvare in cazul producerii unui accident de aviatie civila, pe baza unor interfete standard, avizate de STS, corespunzatoare asigurarii serviciilor de telecomunicatii si tehnologia informatiei (IT) solicitate;
c) asigura protectia datelor in zona comunicatiilor de urgenta dintre structurile si unitatile implicate in operatiunile de cautare si/sau salvare;
d) pune la dispozitie servicii GIS compatibile cu aplicatia GIS din dispeceratele centrelor unice de preluare a apelurilor de urgenta - 112, intr-un format standardizat unic;
e) pentru activitatile curente, pune la dispozitie serviciile de comunicatii asigurate in retelele de cooperare aflate in administrare;
f) pune la dispozitie resurse de comunicatii, pe principiul voluntariatului, in conformitate cu planurile operationale de interventie si cu capacitatile existente, pentru organizarea dispozitivelor temporare de comunicatii, conform situatiei de urgenta aparute;
g) sustine, cu infrastructura de comunicatii proprie, functionarea sistemului de comunicatii al IGSU destinat managementului situatiilor de urgenta.
(2) Solutiile tehnice, precum si arhitectura retelelor asigurate de STS vor fi supuse acelorasi standarde pentru toate reglementarile operationale in situatii de urgenta, in vederea asigurarii compatibilitatii si interoperabilitatii sistemelor de comunicatii si IT.


Capitolul III - Alarmarea. Cautarea si/sau salvarea


Art. 12
Urmatoarele structuri furnizeaza servicii de alarmare, actionand ca unitati de alarmare:
a) ROMATSA, care asigura in mod continuu serviciul de alarmare in FIR - Bucuresti. ROMATSA este desemnata si inregistrata la OACI ca punct de contact pentru cautare si salvare COSPAS/SARSAT;
b) RADIONAV, prin Serviciul public de radiocomunicatii navale de apel, pericol si salvare care asigura serviciul continuu de receptie a alertelor de pe mare si de alarmare a Centrului Maritim de Coordonare;
c) STS, prin Sistemul national pentru apeluri de urgenta - 112.

Art. 13
(1) ROMATSA asigura supravegherea continua a transmisiilor radio receptionate de la aeronavele in pericol si, totodata, receptionarea semnalelor emise de echipamentele de locatie pentru situatii de urgenta (ELT) pe frecventele 121,5 MHz si 406 MHz. Orice mesaj receptionat pe aceste canale de la aeronave aflate in pericol in FIR - Bucuresti va fi transmis cu operativitate Centrului de coordonare - ROMATSA si Centrului Maritim de Coordonare.
(2) RADIONAV monitorizeaza in permanenta informatiile primite de la navele maritime si comunica cu acestea in vederea facilitarii stabilirii cu exactitate a locului producerii unui accident de aviatie civila. Orice mesaj receptionat cu privire la aeronave aflate in pericol in FIR - Bucuresti va fi transmis cu operativitate Centrului Maritim de Coordonare, care informeaza in mod corespunzator Centrul de coordonare - ROMATSA.

Art. 14
Unitatile de alarmare prevazute la art. 12 au obligatia ca in momentul in care constata sau primesc informatii referitoare la producerea unui accident de aviatie civila sau cand exista suspiciunea producerii unui asemenea accident sa informeze, conform procedurii aplicabile, in mod operativ, Centrul de coordonare - ROMATSA, precum si, in cazul producerii unui accident pe mare, Centrul Maritim de Coordonare.

Art. 15
Obligatia prevazuta la art. 14 o au si administratorii aerodromurilor pe raza carora a avut loc un accident de aviatie soldat cu distrugerea aeronavei.

Art. 16
(1) In baza alarmei primite de la unitatile prevazute la art. 12, Centrul de coordonare - ROMATSA, respectiv Centrul Maritim de Coordonare, pentru cazul in care se presupune ca aeronava s-a prabusit pe mare, determina zona de cautare a aeronavei disparute si declanseaza operatiunile de cautare prin unitatile operative de cautare, prevazute in anexa nr. 1, in a caror zona de responsabilitate se presupune ca ar fi avut loc accidentul.
(2) Mijloacele utilizate de unitatile operative de cautare vor fi echipate corespunzator cerintelor din anexa nr. 12 la Conventia de la Chicago.
(3) Pe toata perioada actiunii de cautare, unitatile operative de cautare vor fi sprijinite de catre unitatile de trafic ale ROMATSA, respectiv ale RADIONAV, pentru cazul in care se presupune ca aeronava s-a prabusit pe mare, prin transmiterea de informatii actualizate privind definirea mai precisa a zonei de cautare.
(4) RADIONAV va preciza prin sistemul NAVTEX locul producerii accidentului de aviatie civila si va avertiza unitatile operative de cautare, precum si alte nave maritime in legatura cu acesta.
(5) Unitatile operative de cautare si unitatile de trafic ale ROMATSA si ale RADIONAV vor informa in permanenta Centrul de coordonare - ROMATSA, respectiv Centrul Maritim de Coordonare, pentru cazul in care se presupune ca aeronava s-a prabusit pe mare, cu privire la derularea operatiunilor de cautare.
(6) Pe toata durata operatiunilor de cautare a unei aeronave disparute in FIR - Bucuresti, Centrul de coordonare - ROMATSA colaboreaza cu Centrul Maritim de Coordonare si isi transmit reciproc informatiile receptionate.

Art. 17
(1) Dupa identificarea locului producerii accidentului de aviatie, in cazul in care acesta este pe uscat, Centrul de coordonare - ROMATSA va informa in mod operativ comitetul judetean pentru situatii de urgenta sau, dupa caz, Comitetul municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, precum si inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta din judetul pe raza caruia s-a produs accidentul. Lista inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta este prevazuta in anexa nr. 2.
(2) In cazul accidentelor produse in zone pentru care nu este necesara declansarea operatiunilor de cautare, inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta din judetul pe raza caruia s-a produs accidentul asigura coordonarea operatiunilor de salvare a supravietuitorilor accidentului si informeaza operativ Centrul de coordonare - ROMATSA, precum si comitetul judetean pentru situatii de urgenta sau, dupa caz, Comitetul municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta cu privire la operatiunile desfasurate.
(3) Comandantul actiunii la fata locului pentru salvarea supravietuitorilor unui accident de aviatie civila este desemnat de comitetul judetean pentru situatii de urgenta din judetul pe raza caruia s-a produs accidentul sau, dupa caz, de Comitetul municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.

Art. 18
In cazul in care locul accidentului este pe mare, Centrul Maritim de Coordonare asigura coordonarea operatiunilor de salvare a supravietuitorilor accidentului si informeaza operativ Centrul de coordonare - ROMATSA cu privire la operatiunile desfasurate. Comandantul actiunii la fata locului pentru salvarea supravietuitorilor unui accident de aviatie produs pe mare este desemnat de Centrul Maritim de Coordonare.

Art. 19
(1) In cazul producerii unui accident de aviatie pe teritoriul unui aerodrom, administratorul aerodromului sau inlocuitorul de drept al acestuia este comandantul actiunii la fata locului pentru salvarea supravietuitorilor accidentului de aviatie.
(2) Administratorii aerodromurilor transmit informatii operative Centrului de coordonare - ROMATSA referitoare la derularea operatiunilor de salvare.

Art. 20
(1) Protectia zonei in care a avut loc un accident de aviatie se face in mod operativ de catre unitatile de politie si/sau de jandarmi in a caror zona de responsabilitate s-a produs accidentul, care actioneaza ca unitati de sprijin, in coordonarea comandantului actiunii la fata locului.
(2) Toate structurile profesioniste pentru situatii de urgenta, serviciile locale de ambulanta si formatiunile SMURD si, dupa caz, unitatile SALVAMONT vor actiona in coordonarea unitara a comandantului actiunii la fata locului, in scopul salvarii si protectiei supravietuitorilor accidentului de aviatie, pentru acordarea asistentei de specialitate victimelor la locul accidentului, precum si pentru transportul acestora la unitatile de spitalizare, conform planurilor operationale de interventie prevazute la art. 24.
(3) Pe perioada operatiunilor de salvare, comandantul actiunii la fata locului poate solicita, dupa caz, sprijinul unitatilor aeriene si/sau navale apartinand Ministerului Apararii, Ministerului Internelor si Reformei Administrative sau unor operatori economici.
(4) Unitatile prevazute la alin. (3) vor fi incluse in planurile operationale de interventie elaborate conform art. 24.

Art. 21
Inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta si, respectiv, Centrul Maritim de Coordonare transmit informatii operative Centrului de coordonare - ROMATSA referitoare la derularea operatiunilor de salvare.


Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 22
Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Romana" asigura inregistrarea operatorilor aerieni nationali in baza de date COSPAS/SARSAT pentru statiile de salvare (ELT) si pune la dispozitia Centrului de coordonare - ROMATSA baza de date de care dispune, actualizata permanent, referitoare la operatorii aerieni care desfasoara operatiuni in FIR - Bucuresti.

Art. 23
In termen de 3 luni de la publicarea prezentului regulament, Ministerul Apararii si Ministerul Internelor si Reformei Administrative vor desemna unitatile operative de cautare, prevazute in anexa nr. 1, unitatile care pot participa la operatiunile de salvare, prevazute la art. 20 alin. (3), precum si zona de responsabilitate a acestora, pe care le comunica Centrului de coordonare - ROMATSA, Centrului Maritim de Coordonare si IGSU.

Art. 24
(1) In termen de 6 luni de la publicarea prezentului regulament:
a) IGSU, Centrul Maritim de Coordonare, Centrul de coordonare - ROMATSA si STS vor stabili canalele de transmitere a informatiilor prevazute la art. 21;
b) Centrul de coordonare - ROMATSA, Centrul Maritim de Coordonare, unitatile operative de cautare prevazute in anexa nr. 1, ROMATSA si RADIONAV vor stabili proceduri specifice comune referitoare la coordonarea actiunilor de cautare si la canalele de comunicatii care vor fi utilizate;
c) comitetele judetene pentru situatii de urgenta si Comitetul municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta impreuna cu inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta si administratorii aerodromurilor, pentru accidentele produse pe uscat si, respectiv, Centrul Maritim de Coordonare, pentru accidentele produse pe mare, vor elabora planurile operationale de interventie, in care vor fi mentionate toate unitatile de salvare, respectiv pompieri, descarcerare, ambulante, SMURD, unitati aeriene si navale, SALVAMONT, alte structuri profesioniste pentru situatii de urgenta, precum si unitatile de sprijin, respectiv jandarmi, politie locala, politie transporturi, care vor fi implicate, atributiile si responsabilitatile acestora, mijloacele si dotarile utilizate, canalele de comunicatii utilizate. Toate planurile de interventie vor contine in mod obligatoriu si o componenta referitoare la asistenta acordata supravietuitorilor unui accident de aviatie, precum si rudelor acestora care se deplaseaza la locul accidentului.
(2) Dupa elaborarea procedurilor si planurilor operationale de interventie prevazute la alin. (1), acestea se transmit, prin intermediul Centrului de coordonare - ROMATSA, Comitetului ministerial si IGSU.

Art. 25
Centrul de coordonare - ROMATSA va deveni operational in termen de 9 luni de la publicarea prezentului regulament.

Art. 26
Schema conexiunilor dintre structurile organizatorice care participa la activitatea de cautare si salvare in cazul unui accident de aviatie civila este prevazuta in anexa nr. 3.

Art. 27
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul regulament.


ANEXA Nr. 1 la regulament - LISTA unitatilor operative de cautare


1. Unitati operative ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative
2. Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM)
3. Unitati operative ale Ministerului Apararii


ANEXA Nr. 2 la regulament - LISTA inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¶Nr.¶             Unitatea operativa             ¶Zona de responsabilitate¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶ 1.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "UNIREA"          ¶Judetul Alba      ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶ 2.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "VASILE GOLDIS"      ¶Judetul Arad      ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶ 3.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "CPT. PUICA NICOLAE"    ¶Judetul Arges      ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶ 4.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "MR. CONSTANTIN ENE"    ¶Judetul Bacau      ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶ 5.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "CRISANA"         ¶Judetul Bihor      ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶ 6.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "BISTRITA"         ¶Judetul Bistrita-Nasaud ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶ 7.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "NICOLAE IORGA"      ¶Judetul Botosani    ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶ 8.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "TARA B¬RSEI"       ¶Judetul Brasov     ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶ 9.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "DUNAREA"         ¶Judetul Braila     ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶10.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "NERON LUPASCU"      ¶Judetul Buzau      ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶11.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "SEMENIC"         ¶Judetul Caras-Severin  ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶12.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "BARBU STIRBEI"      ¶Judetul Calarasi    ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶13.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "AVRAM IANCU"       ¶Judetul Cluj      ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶14.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "DOBROGEA"         ¶Judetul Constanta    ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶15.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "MIHAI VITEAZU"      ¶Judetul Covasna     ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶16.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "BASARABI"         ¶Judetul Dambovita    ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶17.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "OLTENIA"         ¶Judetul Dolj      ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶18.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "GL. IEREMIA GRIGORESCU"  ¶Judetul Galati     ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶19.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "VLASCA"          ¶Judetul Giurgiu     ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶20.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "LT. COL. DUMITRU PETRESCU"¶Judetul Gorj      ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶21.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "OLTUL"          ¶Judetul Harghita    ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶22.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "IANCU DE HUNEDOARA"    ¶Judetul Hunedoara    ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶23.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "BARBU CATARGIU"      ¶Judetul Ialomita    ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶24.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "MIHAIL GRIGORE STURDZA"  ¶Judetul Iasi      ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶25.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "CODRII VLASIEI"      ¶Judetul Ilfov      ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶26.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "GRIGORE POP DE BASESTI"  ¶Judetul Maramures    ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶27.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "DROBETA"         ¶Judetul Mehedinti    ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶28.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "HOREA"          ¶Judetul Mures      ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶29.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "PETRODAVA"        ¶Judetul Neamt      ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶30.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "MATEI BASARAB"      ¶Judetul Olt       ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶31.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "SERBAN CANTACUZINO"    ¶Judetul Prahova     ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶32.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "SOMES"          ¶Judetul Satu Mare    ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶33.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "POROLISSUM"        ¶Judetul Salaj      ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶34.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "CPT. DUMITRU CROITORU"  ¶Judetul Sibiu      ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶35.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "BUCOVINA"         ¶Judetul Suceava     ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶36.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "ALEXANDRU DIMITRIE GHICA" ¶Judetul Teleorman    ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶37.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "BANAT"          ¶Judetul Timis      ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶38.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "DELTA"          ¶Judetul Tulcea     ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶39.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "PODUL INALT"       ¶Judetul Vaslui     ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶40.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "GENERAL MAGHERU"     ¶Judetul Valcea     ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶41.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "ANGHEL SALIGNY"      ¶Judetul Vrancea     ¶
+---+--------------------------------------------------------------------+------------------------¶
¶42.¶Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "DEALUL SPIRII"      ¶Municipiul Bucuresti  ¶
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
 ANEXA Nr. 3 la regulament - SCHEMA conexiunilor dintre structurile organizatorice care participa la activitatea de cautare si salvare

+-------------------------+  +--------------+ +---------------+            +-----------------+
¶ Subunitati ROMATSA de ¶  ¶  RADIONAV  ¶ ¶  SNAU-112  ¶            ¶ GENERARE ALARMA ¶
¶servicii de trafic aerian¶  +--------------+ +---------------+            +-----------------+
+-------------------------+      ¶         ¶
- - - - - - + - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      +-------------------------------------------+
              ¶         ¶          +-------------+   +-----------------+
              ¶         ¶     +--------->¶
aRSVOM ¶ ¶ MANAGEMENTUL ¶ ¶ ¶ ¶ +-------------+ ¶CAUTARII-SALVARII¶ ¶ v v +-----------------+ ¶ +---------------+<---------------------------------------------+ ¶ +-->¶CENTRUL MARITIM¶ +------------------+ ¶ +--------------+ ¶ ¶ ¶ DE COORDONARE ¶<----->¶Unitati MAp + MIRA¶ ¶ ¶COSPAS/SARSAT +--+ v ¶ +---------------+ +-->+------------------+ ¶ +--------------+ ¶ +------------+<----+ ¶ ¶ +--------------+ +->¶ CENTRUL DE ¶<----------------------------+ +-----------------------------------+ ¶ ¶
a.A.C.R. +---->¶COORDONARE -¶<------------------------------->¶Unitatea speciala de aviatie a MIRA¶ ¶ +--------------+ +->¶ ROMATSA ¶<----+ +-----------------------------------+ ¶ +--------------+ ¶ +------------+<--+ ¶ +---------------+ +-------------+ ¶ ¶Servicii METEO+--+ ^ ^ ¶ +-->¶ Administrator ¶ +-->¶SALVARE/SMURD¶<-----------------------+ +--------------+ ¶ ¶ ¶ ¶
aeroport ¶ ¶ +-------------+ ¶ ¶ ¶ +---------------+ ¶ +-------------+ ¶ ¶ ¶ +---------------+ +-->¶ POLITIE ¶ ¶ ¶ +---->¶
centrul ¶ ¶ +-------------+ ¶ ¶ ¶operational al ¶<--¶ +--------------------------------+ ¶ ¶ +---->¶ IJSU (42) ¶ ¶ ¶Structuri profesioniste pt. S.U.¶ ¶ ¶ ¶ +---------------+ ¶ +--------------------------------+ ¶ ¶ ¶ ¶ +-------------+ ¶ ¶ ¶ +-->¶ SALVAMONT ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ +-------------+ ¶ ¶ ¶ ¶ +-------------+ ¶ ¶ ¶ +-->¶ JANDARMI ¶ ¶ ¶ ¶ +-------------+ - - - - - - - - - - - - + - - - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - v v v +---------------------------+ +----------------------------+ +-----------------+ ¶ Centrul Operativ al MT ¶ ¶Centrul Operational al (GSU)¶ ¶
cONTROL ¶ +---------------------------+ +----------------------------+ +-----------------+ ^ - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +-------------------+ ¶ +-----------------+ ¶Comitetul MT pt. SU¶<--+ ¶
dECIZIA ¶ +-------------------+ +-----------------+
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
36 useri online

Useri autentificati: