DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament de functionare al Comitetului de arbitraj, 2005
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 17/01/2006

 • Face parte din Ordinul nr. 60/2005 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Temei legal

  Art. 1
  Comitetul de arbitraj se constituie in temeiul art. 25 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 16 iulie 2003.

  Art. 2
  Comitetul de arbitraj se constituie la initiativa Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si este format din 3 membri cu drept de vot si un membru ANRE, observator fara drept de vot.

  Art. 3
  Desemnarea membrilor Comitetului de arbitraj cu drept de vot se face dupa cum urmeaza:
  a) oricare participant la piata de energie electrica poate propune 1-2 persoane fizice, de cetatenie romana, care au capacitate deplina de exercitiu, fara antecedente penale, din afara agentului economic, fara interese directe sau indirecte in sector, cu experienta in solutionarea diferendelor pe cale amiabila, cunostinte solide in domeniul energiei electrice si disponibilitate pentru participarea la sedintele de arbitrare, cunoscatoare ale reglementarilor si aranjamentelor comerciale pe piata de energie electrica;
  b) presedintele ANRE analizeaza impreuna cu Consiliul consultativ propunerile transmise de participantii la piata de energie electrica si intocmeste o lista cu punctajul obtinut de fiecare persoana propusa sa faca parte din Comitetul de arbitraj;
  c) membrii Comitetului de arbitraj se numesc prin decizie a presedintelui ANRE pe o perioada de un an;
  d) membrii Comitetului de arbitraj pot fi revocati individual de catre presedintele ANRE la constatarea dovedita a unei incompatibilitati.

  Art. 4
  Membrii Comitetului de arbitraj au dreptul la o indemnizatie de sedinta daca participa pe toata durata acesteia. Indemnizatia de sedinta este egala cu 5% din salariul de baza al presedintelui ANRE, fara a depasi lunar 10% din acesta.

  Art. 5
  Cheltuielile legate de instituirea si functionarea Comitetului de arbitraj sunt suportate din veniturile operatorului pietei de energie electrica, care le prevede intr-un capitol separat al bugetului anual si vireaza fondurile necesare in contul ANRE in baza unei facturi emise de autoritatea competenta.

  Art. 6
  Membrii Comitetului de arbitraj au obligatia de a participa la toate sedintele.

  Art. 7
  In cazul in care unul dintre membrii Comitetului de arbitraj cu drept de vot lipseste la cel mult doua sedinte ale acestuia in decurs de doua luni consecutive, acesta va fi revocat de catre presedintele ANRE, care va numi in locul acestuia pe urmatorul candidat de pe lista, in ordinea punctajului obtinut in momentul analizarii propunerilor primite.

  Art. 8
  In cazul in care la urmatorul punctaj de pe lista se inregistreaza mai multi candidati la egalitate, departajarea se va face de catre presedintele ANRE.

  Art. 9
  Mandatul noului membru cu drept de vot ales conform art. 7 sau 8 expira odata cu al celorlalti membri cu drept de vot.

  Competente

  Art. 10
  Comitetul de arbitraj are competenta de a solutiona diferendele aparute pe piata de energie, cu respectarea legislatiei in vigoare, inclusiv a legislatiei secundare.

  Art. 11
  In situatiile in care din solutionarea diferendelor rezulta necesitatea emiterii/modificarii unei reglementari in vigoare, Comitetul de arbitraj poate sesiza ANRE in acest sens, indicand motivele care stau la baza propunerii.

  Scopul

  Art. 12
  Comitetul de arbitraj functioneaza in scopul solutionarii in mod operativ, eficient si echidistant a diferendelor care apar intre:
  1. agenti economici pe piata de energie electrica;
  2. Societatea Comerciala OPCOM - S.A. si unul dintre participantii la piata, cu privire la deciziile Societatii Comerciale OPCOM - S.A.

  Art. 13
  Sedintele Comitetului de arbitraj se intrunesc in scopul analizei si solutionarii unui diferend, ca urmare a unei cereri transmise in conditiile art. 15, respectiv art. 17, cu respectarea prevederilor art. 12.

  Definitii

  Art. 14
  In intelesul prezentului regulament se definesc urmatorii termeni:
 • arbitrare - solutionarea unui diferend de catre unul sau mai multi arbitri;
 • arbitru - membru al Comitetului de arbitraj cu drept de vot;
 • audiere - infatisare, etapa a procesului de arbitrare, prin care partile aflate in diferend isi prezinta si justifica, pe baza de documente, punctele de vedere;
 • autoritate competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE;
 • cerere de arbitraj - act prin care una dintre partile participante la piata de energie electrica sesizeaza Comitetul de arbitraj cu privire la lipsa unui acord, in vederea stabilirii unei decizii privind modul de rezolvare a diferendului;
 • decizie - document scris, emis de Comitetul de arbitraj, prin care se hotaraste modul de rezolvare a diferendului, avand caracter obligatoriu pentru parti;
 • diferend - controversa existenta intre doi sau mai multi participanti la piata asupra unei probleme de functionare a pietei;
 • parti - orice persoane juridice participante la piata de energie, implicate in diferendul arbitrat conform prezentului regulament.


  Capitolul II - Primirea sesizarilor


  Art. 15
  (1) Partea/partile aflata/aflate in diferend se pot adresa Comitetului de arbitraj cu o cerere prin care sa solicite punctul de vedere cu privire la modul de solutionare a diferendului.
  (2) In vederea includerii unei noi solicitari pe ordinea de zi a unei sedinte a Comitetului de arbitraj programate, termenul de transmitere a acesteia este de minimum 3 zile lucratoare inainte de data la care este programata sedinta.
  (3) Transmiterea convocarii se va face cu cel putin doua zile lucratoare inainte de termenul fixat.

  Art. 16
  Comitetul de arbitraj va transmite punctul sau de vedere printr-o recomandare, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data intrunirii sedintei.

  Art. 17
  Daca partea/partile nu isi insuseste/insusesc recomandarea in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data comunicarii acesteia, Comitetul de arbitraj este sesizat de parti printr-o cerere de arbitraj. Aceasta va cuprinde si o lista cu succesiunea demersurilor facute pentru rezolvarea diferendului.

  Art. 18
  Comitetul de arbitraj are obligatia ca in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea sesizarii sa programeze audierea partilor. Aceasta are loc in prezenta operatorului pietei de energie electrica, in termen de maximum 6 zile lucratoare de la data transmiterii cererii de arbitraj.

  Art. 19
  In cazul in care a hotarat respingerea sesizarii, Comitetul de arbitraj trebuie sa transmita in scris partilor justificarea pozitiei sale, in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea sesizarii.

  Art. 20
  Comitetul de arbitraj are obligatia sa arbitreze diferendul si competenta de a emite o decizie obligatorie pentru parti in termen de 3 zile lucratoare de la arbitrare. In cazuri deosebite, Comitetul de arbitraj va emite decizia in maximum 15 zile calendaristice.


  Capitolul III - Procedura de arbitrare


  Art. 21
  (1) Partile vor participa la audiere personal/prin reprezentanti legali si, eventual, insotiti de interpreti pentru persoanele de alta cetatenie.
  (2) Orice parte poate cere ca solutionarea cererii sa se faca in lipsa ei, pe baza cererii si a actelor depuse.
  (3) Lipsa uneia dintre parti la dezbateri nu determina luarea unei hotarari in defavoarea ei.
  (4) In cazul in care partile, desi instiintate, nu se prezinta la dezbateri, Comitetul de arbitraj va solutiona cererea, in afara de cazul in care s-a cerut amanarea pentru motive temeinice.
  (5) Comitetul de arbitraj, la cererea oricarei parti, poate amana o singura data, pe parcursul desfasurarii procedurii de arbitrare, audierea programata, conform prevederilor prezentului articol, pentru motive temeinice, care sa justifice imposibilitatea partii in cauza de a se prezenta la dezbateri. Cererea de amanare trebuie inaintata Comitetului de arbitraj cu cel putin doua zile inainte de data audierii.
  (6) Cea de-a doua audiere va avea loc in termen de cel mult 5 zile de la data fixata pentru prima audiere, cu convocarea partilor.

  Art. 22
  Documentele sunt prezentate de parti in original sau in copie conforma cu originalul.

  Art. 23
  (1) Pe parcursul solutionarii diferendului partile vor fi tratate in mod egal.
  (2) In cadrul sedintei de audiere partile isi vor expune punctele de vedere.
  (3) Prezentarea va fi clara si concisa, argumentata cu fapte si cu acte pertinente.
  (4) Dupa ce fiecare parte isi prezinta pozitia, partile si/sau membrii Comitetului de arbitraj pot pune intrebari pentru clarificarea aspectelor divergente.
  (5) Dupa incheierea audierii se vor consemna intr-un proces-verbal pozitia finala a partilor, modul in care doresc solutionarea diferendului si argumentele fiecarei parti.
  (6) Procesul-verbal va fi semnat de parti/reprezentantii partilor si de membrii Comitetului de arbitraj.
  (7) In situatia in care una dintre parti nu este prezenta sau refuza semnarea procesului-verbal, se va face precizarea corespunzatoare in procesul-verbal.
  (8) Arbitrarea va avea loc intr-o singura sedinta.

  Art. 24
  Comitetul de arbitraj poate cere, suplimentar fata de materialele prezentate, informatiile si datele necesare pentru solutionarea diferendului.

  Art. 25
  Audierile au loc de regula la sediul Societatii Comerciale OPCOM - S.A. Daca este necesar, Comitetul de arbitraj poate hotari solicitarea unor verificari suplimentare.

  Art. 26
  (1) Comitetul de arbitraj poate apela la specialisti de terta parte pentru informatii suplimentare privind diferendul, opinia acestora avand rol consultativ pentru Comitetul de arbitraj.
  (2) In cazul in care Comitetul de arbitraj considera necesara consultarea unor specialisti, indemnizatia datorata acestora va fi suportata de ambele parti.

  Art. 27
  Daca una dintre parti apeleaza la specialisti de terta parte pentru informatii suplimentare privind diferendul, cheltuielile legate de serviciile acestor specialisti vor fi suportate de partea care i-a solicitat.

  Art. 28
  Partile vor putea delega la audiere cel mult 4 persoane competente in domeniul problemei aflate in diferend.

  Art. 29
  Sedintele de arbitrare a diferendelor nu sunt publice.

  Art. 30
  Pentru fiecare disputa analizata Comitetul de arbitraj va intocmi un dosar care va cuprinde: cererea de arbitraj, documentele pe care partile isi intemeiaza sustinerile, informatiile si celelalte date avute in vedere de Comitetul de arbitraj, dovezile de convocare/comunicare, procesul-verbal, decizia adoptata, modul de solutionare. Aceste dosare sunt confidentiale si se pastreaza la sediul Societatii Comerciale OPCOM - S.A. cel putin un an de la data redactarii deciziei prin care este solutionat diferendul.


  Capitolul IV - Decizia


  Art. 31
  (1) Deciziile Comitetului de arbitraj se iau prin vot si sunt valabile daca cel putin 2 arbitri au aceeasi pozitie. Arbitrul care nu este de acord cu solutia adoptata trebuie sa isi justifice pozitia in scris.
  (2) Decizia va fi semnata de toti membrii Comitetului de arbitraj, inclusiv de membrul ANRE fara drept de vot.

  Art. 32
  Decizia trebuie sa contina:
  a) numele partilor, adresa, denumirea si sediul, precum si numele reprezentantilor partilor;
  b) natura diferendului;
  c) solutia adoptata si motivele de fapt si de drept.

  Art. 33
  (1) Comunicarea va fi facuta partilor prin scrisoare recomandata, in termen de cel mult 3 zile de la redactarea deciziei.
  (2) Prin comunicarea deciziei catre ambele parti se incheie procedura de arbitrare.

  Art. 34
  (1) Decizia poate fi contestata de partea care se considera vatamata, in termen de 15 zile de la data comunicarii acesteia, la autoritatea competenta.
  (2) ANRE va emite o decizie prin care va solutiona contestatia in termen de 15 zile de la primirea acesteia.
  (3) Daca petitionarul este nemultumit de solutia data contestatiei sale, acesta se poate adresa Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ, conform prevederilor legale in vigoare.


  Capitolul V - Dispozitii finale


  Art. 35
  Toate documentele inregistrate la Comitetul de arbitraj au caracter confidential, cu exceptia situatiei in care legea prevede altfel sau partile sunt de acord sa renunte la confidentialitate.  Poate fi de interes si:
  Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative
  HG 1104/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
  Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
  Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
  OG 28/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere in
  Ordin 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali
  Legea 121/2014 privind eficienta energetica. Lege nr. 121/2014
  Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
  OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Ordonanta de urgenta 35/2014
  HG 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014. Hotarare 224/2014
  Ordin nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014
  Legea 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
  Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
  OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura
  Ordin 80/2013 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate autorizatiei de infiintare si a Conditiilor generale asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produ
  Ordin 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica
  OUG 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si
  Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013
  OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Dep
  Cooperarea judiciara in materie civila si comerciala in Uniunea Europeana
  Dragos Calin,Roxana Maria Calin,Alina Ciolofan,Irina Cioponea,Paula-Andrada Cotovanu,Anamaria Groza,Andrei Iacuba,Sanda Elena Lungu,Lucia Zaharia,Dorina Zeca,Nina-Paraschiva Gogescu

  Pret: 139 lei
  118.15 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  56 useri online

  Useri autentificati: