DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 2 *Modificare, completare
 • OUG nr. 62/2008

  [Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 22/07/2005

  * - impartirea nu este realizata in textul original, nu are un caracter oficial, fiind realizata pentru prezentare de catre DreptOnline.ro. Pentru versiunea oficiala, va recomandam Monitorul Oficial sau produsele Indaco Systems


  TITLUL VII - Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv  CAPITOLUL I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Prezenta lege reglementeaza sursele de finantare, cuantumul si procedura de acordare a despagubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite in natura, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 66/2004, cu modificarile ulterioare.
  (2) Dispozitiile prezentului titlu sunt aplicabile si despagubirilor propuse prin decizia motivata a conducatorului institutiei publice implicate in privatizare sau, dupa caz, prin ordinul ministrului finantelor publice, in temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 10/2001.
  (3) Despagubirile acordate in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, vor urma procedura si se vor supune dispozitiilor privind acordarea despagubirilor din aceasta lege.

  Art. 2
  Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordarii de despagubiri in conformitate cu prevederile prezentei legi se infiinteaza organismul de plasament colectiv in valori mobiliare denumit Fondul "Proprietatea", conform prevederilor Capitolului II.

  Art. 3
  In intelesul prezentului titlu, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
  a) titluri de despagubire sunt certificate emise de Cancelaria Primului Ministru, prin Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, in numele si pe seama statului roman, care incorporeaza drepturile de creanta ale detinatorilor asupra statului roman, corespunzator despagubirilor acordate potrivit prezentei legi si care urmeaza a fi exersate prin conversia in actiuni emise de Fondul "Proprietatea"; "titlurile de despagubire" nu pot fi vandute sau cumparate inainte de conversia lor in actiuni emise de Fondul "Proprietatea";
  b) Fondul "Proprietatea" este acea entitate destinata realizarii platii prin echivalent a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv de statul roman in perioada de referinta a actelor normative prevazute la art. 1 alin. (1) si a celor aferente pretentiilor rezultate din aplicarea art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata;
  c) entitatea investita cu solutionarea notificarii este, dupa caz, unitatea detinatoare sau persoana juridica abilitata de lege sa solutioneze o notificare cu privire la un bun care nu se afla in patrimoniul sau (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Finantelor Publice, alte autoritati publice centrale sau locale implicate);
  d) evaluator este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare, care cunoaste, intelege si poate pune in aplicare in mod corect acele metode si tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluari credibile in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare, si care este membru al unei asociatii nationale profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate publica avand calitatea de evaluator independent;
  e) Standardele Internationale de Evaluare sunt standardele editate de Comitetul pentru Standarde Internationale de Evaluare (IVSC - International Valuation Standards Committee);
  f) oferta de capital disponibil este oferta de privatizare prin restituire lansata si derulata, in total sau in parte, pana la data prezentei legi, de oricare dintre entitatile implicate in procesul de privatizare si destinata exclusiv persoanelor indreptatite, sa beneficieze de masura repararii prejudiciului creat prin actiuni sau titluri de valoare nominala, acordata in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata;
  g) titlu de valoare nominala nevalorificat este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pana la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobanditorul subsecvent inregistrat al acestora in cadrul procesului de privatizare in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, si care se converteste de drept in titluri de despagubire la data depunerii sale la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, dupa procedura prevazuta in prezenta lege; la data intrarii in vigoare a prezentei legi inceteaza puterea circulatorie a titlurilor de valoare nominala nevalorificate.

  Art. 4
  Principiile de acordare a titlurilor de participare la fond sunt urmatoarele:
  a) acordarea unor despagubiri juste si echitabile in raport cu practica jurisdictionala interna si internationala avand ca obiect cauze prin care s-au stabilit despagubiri pentru imobile preluate in mod abuziv de statul roman;
  b) neplafonarea prin lege a despagubirilor acordate conform prevederilor prezentei legi.

  Art. 5
  (1) Titlurile de despagubire au urmatorul regim juridic si caracteristici:
  a) drepturile stabilite prin titlurile de despagubire se pot transmite numai prin succesiune, potrivit prevederilor legii civile romane;
  b) prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite potrivit legii, titularii initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, sau mostenitorii legali ai acestora, nu sunt venituri impozabile;
  c) au o durata limitata de existenta si circulatie, respectiv pana la conversia in actiuni emise de Fondul "Proprietatea";
  d) vor fi emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor.
  (2) In termen de cel mult 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, titlurile de valoare nominala nevalorificate vor fi imobilizate de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, si convertite in titluri de despagubire.


  CAPITOLUL II - Fondul "Proprietatea"


  Art. 6
  (1) In termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi se va constitui, prin Hotararea Guvernului Romaniei, Fondul "Proprietatea", organism de plasament colectiv in valori mobiliare, infiintat sub forma unei societati de investitii financiare, care va functiona in conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
  (2) Hotararea Guvernului privind infiintarea Fondului "Proprietatea" va contine in mod explicit cadrul juridic aplicabil functionarii respectivei societati comerciale, precum si actul constitutiv al acesteia.

  Art. 7
  Fondul "Proprietatea" va functiona sub forma unei societati de investitii, detinuta initial in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoanele fizice despagubite potrivit prezentei legi sau/si detinatoare de titluri de despagubire, dupa caz.

  Art. 8
  Pana la finalizarea procedurilor de despagubire, Ministerul Finantelor Publice va reprezenta statul roman ca actionar al Fondului "Proprietatea" si va exercita toate drepturile care decurg din aceasta calitate.

  Art. 9
  (1) La constituire, capitalul social initial al Fondului "Proprietatea" va fi format din urmatoarele active:
  a) actiunile detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la societati comerciale, conform anexei;
  b) actiunile detinute de Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie la diverse societati comerciale, conform anexei;
  c) actiunile detinute de Ministerul Finantelor Publice la diverse societati comerciale, conform anexei;
  d) actiunile detinute de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului la diverse societati comerciale, conform anexei;
  e) actiunile detinute de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei la diverse societati comerciale, conform anexei;
  f) alte tipuri de active stabilite prin Hotararea de Guvern de infiintare a Fondului.
  (2) La Fondul "Proprietatea" se vor vira, pe masura incasarii:
  a) Sumele rezultate din recuperarea creantelor Romaniei provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, derulata inainte de 31 Decembrie 1989, reglementate in baza Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea in vederea recuperarii creantelor Romaniei provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, derulata la 31 decembrie 1989, cu modificarile ulterioare, dupa deducerea cheltuielilor cuvenite agentilor economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 15 lei pentru un dolar SUA, ale caror credite nu au fost preluate la datoria publica in baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiara a obligatiilor statului ramase neregularizate la 31 decembrie 1990 si preluarea de catre stat si bancile comerciale a pierderilor inregistrate in anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante;
  b) Sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plati guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzatoare, reglementate conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se deruleaza prin cliring, barter si cooperare economica internationala in baza acordurilor comerciale si de plati guvernamentale, republicata;
  c) Sumele rezultate din vanzarea catre investitorul strategic a 4% din actiunile S.C. B.C.R. S.A.;
  d) Sumele rezultate din tranzactionarea prin bursele din Romania sau strainatate a primelor 3% din actiunile S.C. RomTelecom S.A.

  Art. 10
  Capitalul social al Fondului "Proprietatea" va fi dimensionat, la constituire si pe parcursul existentei acestuia, daca va fi cazul, corespunzator valorii estimate a despagubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite in natura, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 66/2004, cu modificarile ulterioare, a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 11
  Pana la constituirea Fondului "Proprietatea", entitatile mentionate la art. 9 au obligatia de a initia procedurile legale necesare pentru initierea, derularea si incheierea de oferte publice secundare de vanzare pentru pachete de actiuni de minim 5%, emise de societatile comerciale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul titlu si care nu fac obiectul unei strategii de privatizare catre un investitor strategic, aprobata de Guvernul Romaniei, precum si pentru admiterea acestora la tranzactionare pe piata operata de Bursa de Valori Bucuresti.

  Art. 12
  (1) Pana la desemnarea unei societati de administrare, Fondul "Proprietatea" va fi administrat de catre Ministerul Finantelor Publice, potrivit hotararii de Guvern de infiintare a fondului.
  (2) Pentru desemnarea societatii de administrare a fondului, Ministerul Finantelor Publice va organiza, in termen de 4 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, o licitatie internationala. Caietul de sarcini al achizitiei va fi aprobat prin hotarare de guvern.
  (3) Capitalul social initial al Fondului "Proprietatea", va fi impartit in actiuni, care vor fi transmise cu titlu gratuit catre titularii titlurilor de despagubire sau dupa caz, dobanditorilor ulteriori ai acestora, precum si catre persoanele despagubite prin decizii emise ulterior infiintarii fondului. Actiunile vor fi distribuite prin conversia titlurilor de despagubire, respectiv prin compensarea valorii despagubirii, dupa un algoritm de calcul stabilit prin ordin al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.
  (4) In termen de 30 de zile de la constituire, Fondul "Proprietatea" va initia procedura legala necesara pentru admiterea actiunilor acestuia la tranzactionare pe piata operata de Bursa de Valori Bucuresti, astfel incat dobanditorii acestora sa poata dispune de actiuni, prin vanzare, in orice moment, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a legislatiei aplicabile pietei de capital si a reglementarilor emise sau aprobate de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.


  CAPITOLUL III - Masuri institutionale


  Art. 13
  (1) Pentru analizarea si stabilirea cuantumului final al despagubirilor care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi, se constituie in subordinea Cancelariei Primului Ministru, Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, denumita in continuare Comisia Centrala, care are, in principal, urmatoarele atributii:
  a) dispune emiterea deciziilor referitoare la acordarea de titluri de despagubire;
  b) ia alte masuri legale, necesare aplicarii prezentei legi.
  (2) Comisia Centrala este formata din 7 membri si are urmatoarea componenta:
  a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor;
  b) doi reprezentanti ai Cancelariei Primului-Ministru;
  c) doi reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului;
  d) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
  e) un reprezentant al Ministerului Justitiei.
  (3) Componenta nominala a Comisiei Centrale se stabileste prin decizie a primului-ministru, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
  (4) Lucrarile Comisiei Centrale sunt conduse de presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
  (5) Secretariatul Comisiei Centrale se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, din subordinea Cancelariei Primului Ministru.
  (6) Comisia Centrala are la dispozitia sa o lista de evaluatori autorizati. Conditiile de inscriere in lista se stabilesc de catre Comisia Centrala prin decizie, si vor fi afisate pe site-ul oficial al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
  (7) Comisia Centrala, va desemna in mod aleatoriu evaluatorul care va efectua raportul de evaluare.

  Art. 14
  (1) Comisia Centrala functioneaza pe baza prevederilor prezentei legi si a regulamentului propriu de organizare si functionare. Regulamentul Comisiei Centrale se aproba prin decizie a primului-ministru, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
  (2) Pentru indeplinirea atributiilor sale, Comisia Centrala emite decizii sub semnatura presedintelui acesteia. Comisia Centrala va lucra in sedinta in prezenta a minim 5 membri si va decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti.
  (3) Comisia Centrala functioneaza pana la emiterea tuturor titlurilor de plata a despagubirilor.


  CAPITOLUL IV - Masuri anticoruptie


  Art. 15
  in scopul evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere a personalului implicat in aplicarea prezentei legi se stabilesc urmatoarele masuri:
  a) mandatul membrilor Comisiei Centrale va fi de 4 ani cu posibilitatea inlocuirii a cel putin 4 dintre membrii desemnati o data la 2 ani;
  b) mandatul presedintelui este de 4 ani cu posibilitatea reinnoirii mandatului;
  c) inlocuirea membrilor Comisiei Centrale si, dupa caz, a presedintelui acesteia se face prin decizie a Primului Ministru, dupa prezentarea si aprobarea rapoartelor individuale cu privire la indeplinirea atributiilor acestora;
  d) membrii Comisiei Centrale beneficiaza de indemnizatie de sedinta reprezentand 50% din salariul de incadrare sau, dupa caz, din indemnizatia lunara; intr-o luna se poate acorda o singura indemnizatie, indiferent de numarul sedintelor de lucru;
  e) salariatii care desfasoara lucrarile de secretariat vor beneficia de spor de dificultate care poate fi de pana la 50% din salariul de incadrare; stabilirea acestui spor se face individual de Comisia Centrala la propunerea presedintelui;
  f) limitele minime si maxime ale pedepselor aplicabile infractiunilor savarsite in legatura cu activitatile prevazute de prezenta lege, se majoreaza cu jumatate.


  CAPITOLUL V - Procedurile administrative pentru acordarea despagubirilor


  Art. 16
  (1) Deciziile/dispozitiile emise de entitatile investite cu solutionarea notificarilor, a cererilor de retrocedare sau, dupa caz, ordinele conducatorilor administratiei publice centrale investite cu solutionarea notificarilor si in care s-au consemnat sume care urmeaza a se acorda ca despagubire, insotite, dupa caz, de situatia juridica actuala a imobilului obiect al restituirii si intreaga documentatie aferenta acestora, inclusiv orice inscrisuri care descriu imobilele constructii demolate depuse de persoana indreptatita si/sau regasite in arhivele proprii, se predau pe baza de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, pe judete, conform esalonarii stabilite de aceasta, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
  (2) Notificarile formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata care nu au fost solutionate in sensul aratat la alin. (1) pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se predau pe baza de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, insotite de deciziile/dispozitiile emise de entitatile investite cu solutionarea notificarilor, a cererilor de retrocedare sau, dupa caz, ordinelor conducatorilor administratiei publice centrale continand propunerile motivate de acordare a despagubirilor, dupa caz, de situatia juridica actuala a imobilului obiect al restituirii si de intreaga documentatie aferenta acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele constructii demolate depuse de persoana indreptatita si/sau regasite in arhivele proprii, in termen de 10 zile de la data adoptarii deciziilor/dispozitiilor sau, dupa caz, a ordinelor.
  (3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Biroul Central constituit prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1329/2003 va proceda la predarea, pe baza de proces-verbal de predare-primire, catre Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documentatiilor depuse de catre titularii deciziilor/dispozitiilor motivate prin care s-a stabilit ca masura reparatorie acordarea de titluri de valoare nominala si care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
  (4) Pe baza situatiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despagubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedeaza la analizarea dosarelor prevazute la alin. (1) si (2) in privinta verificarii legalitatii respingerii cererii de restituire in natura.
  (5) Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor prevazute la alin. (1) si (2), in care, in mod intemeiat cererea de restituire in natura a fost respinsa, dupa care acestea vor fi transmise, evaluatorului sau societatii de evaluatori desemnate, in vederea intocmirii raportului de evaluare.
  (6) Dupa primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnata va efectua procedura de specialitate, si va intocmi raportul de evaluare pe care il va transmite Comisie Centrale. Acest raport va contine cuantumul despagubirilor in limita carora vor fi acordate titlurile de despagubire.
  (7) In baza raportului de evaluare Comisia Centrala va proceda fie la emiterea deciziei reprezentand titlul de despagubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.
  (8) Dispozitiile alin. (1)-(2) si (7) se aplica in mod corespunzator si deciziilor/ordinelor emise in temeiul art. 6 alin. (4) si art. 32 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, in care s-au consemnat/propus sume care urmeaza a se acorda ca despagubire.
  (9) In cazul prevazut la alin. (8) titlul de despagubire se va emite de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor pana la concurenta sumei reprezentand cuantumul despagubirilor consemnate/propuse.

  Art. 17
  Deciziile prin care se dispune emiterea titlurilor de despagubire pot fi individuale, caz in care se refera la o singura persoana despagubita, sau cumulate, pe sedinta de lucru, caz in care se refera la mai multe persoane despagubite, pe baza de lista alfabetica a titularilor de drept.

  Art. 18
  Dupa constituirea Fondului "Proprietatea", deciziile individuale sau colective se vor transmite prin grija Secretariatului Comisiei Centrale, in termen de 10 zile de la emitere, la societatea de administrare a Fondului "Proprietatea" si la entitatea de depozitare si inregistrare a actiunilor Fondului.


  CAPITOLUL VI - Cai de atac in justitie


  Art. 19
  Deciziile adoptate de catre Comisia Centrala pot fi atacate cu contestatie in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, in contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. Contestatia suspenda exercitiul dreptului de dispozitie asupra titlului de despagubire al titularului. Despre contestatii se va face mentiune in evidentele tinute de entitatea care indeplineste functii de registru si depozitare pentru Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor.

  Art. 20
  (1) Competenta de solutionare revine Sectiei de Contencios Administrativ si Fiscal a Curtii de Apel in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Daca reclamantul domiciliaza in strainatate, cererea se adreseaza instantei resedintei sale din tara sau, dupa caz, la instanta domiciliului reprezentantului acestuia din Romania, iar daca nu are nici resedinta in Romania si nici reprezentant cu domiciliul in Romania, cererea se adreseaza Sectiei de Contencios Administrativ si Fiscal a Curtii de Apel Bucuresti.
  (2) Hotararea pronuntata de prima instanta poate fi atacata cu recurs. Recursul suspenda executarea.


  CAPITOLUL VII - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 21
  (1) Daca, pe baza constatarilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta stabileste ca imobilul pentru care s-a stabilit plata de despagubiri este restituibil in natura, prin decizie motivata va proceda la restituirea acestuia.
  (2) Decizia de restituire in natura astfel emisa urmeaza regimul juridic prevazut de art. 23 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata.

  Art. 22
  (1) In cazul in care statul si persoanele indreptatite au obligatii reciproce de plata si, respectiv, restituire, a unor despagubiri rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, ori a altor acte normative anterioare prin care s-au acordat despagubiri si, respectiv, a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, la cererea persoanei indreptatite, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor se va dispune compensarea acestora.
  (2) In cazul prevazut la alin. (1), cele doua obligatii reciproce de plata se vor compensa pana la concurenta celei mai mici dintre ele.
  (3) Pentru a dispune masura compensarii, vor fi avute in vedere, referatul aprobat de conducatorul entitatii investite cu solutionarea notificarii, prin care se constata ca posibila restituirea in natura a imobilului si decizia/dispozitia emisa de entitatea investita cu solutionarea notificarii, a cererii de retrocedare sau, dupa caz, ordinul conducatorului autoritatii administratiei publice centrale sau locale investite cu solutionarea notificarilor, prin care s-au acordat sau, dupa caz, propus despagubiri.
  (4) Asupra masurii compensarii, Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor va decide numai dupa ce a fost urmata procedura prevazuta la art. 16 alin. (3)-(6), pe baza raportului intocmit de evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnata care va contine cuantumul despagubirilor in limita carora vor fi acordate titlurile de plata. Suma reprezentand despagubirea incasata va fi actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislatiei in vigoare, sau dupa caz, prin aplicarea indicelui de inflatie, pentru situatiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare.
  (5) In situatia de la alin. (4), titlul de despagubire se va emite de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor pana la concurenta sumei reprezentand cuantumul despagubirilor, dupa deducerea sumei reprezentand despagubirea incasata, actualizata, stabilite potrivit alin. (4).
  (6) Dispozitiile alin. (1)-(3) si alin. (5), se aplica in mod corespunzator si in cazul in care se invoca o creanta constatata printr-o decizie/ordin emise in temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 republicata, in care s-au consemnat/propus sume care urmeaza a se acorda ca despagubire.
  (7) In cazul prevazut la alin. (6) titlul de despagubire se va emite de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor pana la concurenta sumei reprezentand cuantumul despagubirilor consemnate/propuse, dupa deducerea sumei reprezentand despagubirea incasata, actualizata potrivit alin. (4).
  (8) In cazul in care suma reprezentand despagubirea incasata, actualizata, este mai mare decat despagubirea stabilita potrivit alin. (4) sau, dupa caz, cea consemnata/propusa in decizia/ordinul emise in temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, dupa dispunerea compensarii, se va instiinta entitatea investita cu solutionarea notificarii avand ca obiect restituirea in natura a imobilului, despre suma ramasa de restituit de catre persoana indreptatita.

  Art. 23
  (1) In cazul in care, in decizia/dispozitia sau ordinul conducatorului autoritatii administratiei publice centrale ori dupa caz propunerea motivata a entitatii investite cu solutionarea notificarii, de acordare a masurilor reparatorii prin echivalent, sunt individualizate mai multe persoane si cotele aferente drepturilor acordate acestora de lege, titlul de despagubire se acorda individual potrivit cotei corespunzatoare.
  (2) In cazul in care, in decizia/dispozitia sau ordinul conducatorului autoritatii administratiei publice centrale ori, dupa caz, propunerea motivata a entitatii investite cu solutionarea notificarii de acordare a masurilor reparatorii, sunt individualizate mai multe persoane fara a se fi stabilit cotele aferente drepturilor acordate acestora de lege, titlul de despagubire se acorda pe numele tuturor beneficiarilor.
  (3) In cazul in care persoanele individualizate in decizia/dispozitia sau ordinul conducatorului autoritatii administratiei publice centrale ori, dupa caz, propunerea motivata a entitatii investite cu solutionarea notificarii de acordare a masurilor reparatorii prezinta un act autentic de partaj voluntar sau, dupa caz, o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care s-au stabilit cotele cuvenite fiecaruia, titlul de despagubire se acorda individual, potrivit cotei convenite ori stabilite.

  Art. 24
  (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, procesele-verbale incheiate de prefecturi prin care s-au consemnat sume care urmeaza a se acorda ca despagubire vor fi reanalizate si, in situatia in care potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, restituirea in natura nu este posibila dar se constata ca notificantii sunt indreptatiti la acordarea de despagubiri, dosarul intocmit va fi inaintat Secretariatului Comisiei Centrale, insotit de situatia juridica actuala a imobilului si de ordinul continand propunerea motivata a prefectului de acordare a despagubirilor.
  (2) Prevederile art. 16 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

  Art. 25
  (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, notificarile inregistrate la prefecturi si pentru care nu au fost incheiate procese-verbale se vor inainta entitatilor investite potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata cu solutionarea acestora.
  (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in situatiile in care, in urma reanalizarii proceselor-verbale incheiate de prefecturi prin care sunt consemnate sume care urmeaza a se acorda ca despagubire se constata ca potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, restituirea in natura este posibila, ori notificantii nu sunt indreptatiti la acordarea de despagubiri.

  Art. 26
  (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice oferta de capital disponibil emisa in temeiul Hotararii Guvernului nr. 498/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera inchisa.
  (2) Dupa inchiderea ofertei, entitatea implicata in privatizare, emitenta a ofertei prevazute la alin. (1), va proceda la atribuirea/alocarea actiunilor, dupa care va elibera titularului deciziei de restituire prin acordarea de actiuni ori al titlurilor de valoare nominala subscrise, o adeverinta/un certificat de actionar care va indica titularul acestora, numarul actiunilor si datele de identificare a societatii comerciale.
  (3) In termen de 10 zile de la data atribuirii/alocarii actiunilor, entitatea implicata in privatizare, emitenta a ofertei prevazute la alin. (1), va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista beneficiarilor masurilor prevazute la alin. (2), a titlurilor de valoare nominala, a deciziilor/dispozitiilor ori, dupa caz, a ordinelor in baza carora au fost acordate/alocate actiunile, fiind mentionat distinct si emitentul acestora.
  (4) Dispozitiile prevazute la alin. (3) sunt aplicabile in mod corespunzator pentru orice alta oferta de capital disponibil, inchisa inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi. In acest caz, termenul prevazut la alin. (3) curge de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

  Art. 27
  (1) Nu fac obiectul prezentei legi actiunile acordate/alocate in cadrul unei oferte de capital disponibil emisa in temeiul Hotararii Guvernului nr. 498/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) In situatia in care, in urma ofertei de capital disponibil, au fost alocate/atribuite actiuni intr-un cuantum inferior celor prevazute in deciziile/dispozitiile emise de entitatile investite cu solutionarea notificarilor, a cererilor de retrocedare sau, dupa caz, ordinele conducatorilor administratiei publice centrale investite cu solutionarea notificarilor, Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor va proceda la emiterea titlului de despagubire, dupa parcurgerea procedurii prevazute de prezenta lege, pentru diferenta pana la concurenta sumelor stabilite de evaluatori sau societatile de evaluare desemnate.

  Art. 28
  (1) In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista tuturor titularilor titlurilor de valoare nominala, a deciziilor/dispozitiilor ori, dupa caz, a ordinelor in baza carora au fost emise, fiind mentionat distinct si emitentul acestora.
  (2) Daca titlul de valoare nominala a fost emis pe numele reprezentantilor persoanelor indreptatite inscrise in decizia/dispozitia de restituire in echivalent, se va face aceasta mentiune.

  Art. 29
  (1) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice in temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicata, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si nevalorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil emisa in temeiul Hotararii Guvernului nr. 498/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se convertesc si prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, in titlu de despagubire.
  (2) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice in temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicata, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, valorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil emisa in temeiul Hotararii Guvernului nr. 498/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nu fac obiectul prezentei legi.
  (3) In situatia in care titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice in temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicata, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, au fost valorificate partial in cadrul unei oferte de capital disponibil emisa in temeiul Hotararii Guvernului nr. 498/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, decizia Comisiei Speciale pentru Stabilirea Despagubirilor prin care se dispune convertirea acestora in titlu de plata a despagubirii se va emite numai pentru titlurile de valoare nominala detinute de solicitant si nevalorificate.
  (4) In cazurile prevazute la alin. (1) si (3), Comisia Speciala pentru Stabilirea Despagubirilor va decide dupa primirea cererilor persoanelor indreptatite, la care vor fi anexate, in original, titlurile de valoare nominala nevalorificate.
  (5) Cererile prevazute la alin. (4) se vor depune la Secretariatul Comisiei Speciale pentru Stabilirea Despagubirilor, dupa constituirea acesteia.

  Art. 30
  Actele care au stat la baza emiterii titlurilor de despagubire au regim de arhivare permanent si se depun la incetarea activitatii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor la Cancelaria Primului Ministru.

  Art. 31
  In termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Guvernul va emite norme metodologice de aplicarea legii, la propunerea Cancelariei Primului-Ministru si a Ministerului Finantelor Publice.

  Art. 32
  (1) Comisia Centrala are sigiliu propriu si isi va desfasura activitatea la sediul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
  (2) Fondurile necesare functionarii Comisiei Centrale si a secretariatului acestuia se vor asigura prin bugetul Cancelariei Primului Ministru.
  (3) Onorariile evaluatorilor sau a societatilor de evaluare se vor achita din bugetul Cancelariei Primului-Ministru la cererea Secretariatului Comisiei Centrale.

  Art. 33
  La data intrarii in vigoare a prezentului titlu se abroga art. 30, si art. 34-40 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, si art. 3 al Titlului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 48/2004.


  ANEXA - Descrierea activelor ce vor fi transferate la Fondul "Proprietatea"


  1. De la Ministerul Economiei si Comertului si OPSPI se vor transfera urmatoarele participarii:
  1.115% din CN Transelectrica Bucuresti S.A.
  1.215% din SNTGN Transgaz S.A.
  1.310% din S.C. Petrom S.A.
  1.415% din SNGN Romgaz S.A.
  1.512% din S.C. DGN Distrigaz Sud S.A.
  1.612% din S.C. DGN Distrigaz Nord S.A.
  1.720% din S.C. Hidroelectrica S.A.
  1.820% din SN Nuclearelectrica S.A.
  1.912% din S.C. Electrica Moldova S.A.
  1.1012% din S.C. Electrica Oltenia S.A.
  1.1112% din S.C. Electrica Dobrogea S.A.
  1.1212% din S.C. Electrica Muntenia Nord S.A.
  1.1312% din S.C. Electrica Muntenia Sud S.A.
  1.1412% din S.C. Electrica Banat S.A.
  1.1512% din S.C. Electrica Transilvania Nord S.A.
  1.1612% din S.C. Electrica Transilvania Sud S.A.
  1.1715% din S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.
  1.1815% din S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.
  1.1915% din S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.
  1.2010% din S.C. Oil Terminal S.A.
  1.2110% din S.C. Conpet S.A.
  1.22100% din creanta detinuta de statul roman la Krivoirog
  2. De la Ministerul Finantelor Publice se vor transfera urmatoarele:
  2.120% din Compania Nationala Loteria Romana S.A.
  2.220% din Compania Nationala Imprimeria Nationala S.A.
  2.39,9% din S.C. CEC S.A.
  2.4 sumele obtinute din valorificarea creantelor externe detinute de statul roman asupra urmatoarelor tari: Sudan, Siria, Mozambic, Libia, Republica Guineea, Republica Centrafricana, Congo, Nigeria, Somalia, Tanzania, Irak, Republica Democrata Congo, Republica Democrata Coreeana, Cuba, Republica Mongolia si Sudan
  3. De la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologia Informatiei se vor transfera urmatoarele participatii:
  3.120% din S.C. Romtelecom S.A.
  3.225% din Compania Nationala Posta Romana S.A.
  4. De la Ministerul Transporturilor, Constructiei si Turismului se vor transfera urmatoarele participatii:
  4.120% din Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "CFR Marfa" S.A.
  4.220% din Societatea de Administrare Active Feroviare "SAAF" S.A.
  4.320% din Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" S.A.
  4.420% din Compania Nationala "Aeroportul International Henri Coanda" S.A.
  4.520% din Societatea Nationala "Aeroportul International Bucuresti Baneasa - Aurel Vlaicu" S.A.
  4.620% din Societatea Nationala "Aeroportul International Constanta" S.A.
  4.720% din Societatea Nationala "Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia" S.A.
  4.820% din Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" S.A. Constanta
  4.920% din Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" S.A. Galati
  4.1020% din Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" S.A. Giurgiu
  5. De la Agentia de Valorificare a Activelor Statului se vor transfera urmatoarele participatii:
  5.137,808% din S.C. Electroconstructia Elco Pitesti S.A.
  5.270% din S.C. Bemo Beius S.A.
  5.318,249% din S.C. Diverprest Oradea S.A.
  5.41,682% din S.C. Fabrica de Scule Rasnov S.A.
  5.510,947% din S.C. Mecon Brasov S.A.
  5.679,052% din S.C. Nitrosere Fagaras S.A.
  5.779,052% din S.C. Pensiunea Pastravarie Floarea Reginei (Edelweiss Hotel) S.A.
  5.870% din S.C. Carom Asigurari Bucuresti S.A.
  5.917,365% din S.C. Centrofarm Bucuresti S.A.
  5.1012,124% din S.C. FECNE Bucuresti S.A.
  5.119,769% din S.C. Gerovital Cosmetics Bucuresti S.A.
  5.126,519% din S.C. Laromet Bucuresti S.A.
  5.1368,322% din S.C. Prestari Servicii Bucuresti S.A.
  5.1478,972% din S.C. Primcom Bucuresti S.A.
  5.1570% din S.C. Procas Bucuresti S.A.
  5.1615,172% din S.C. Romatel Bucuresti S.A.
  5.1735,449% din S.C. Romconsuc Bucuresti S.A.
  5.18100% din S.C. Societatea de Strategie pentru Piata de Gros S.A.
  5.1920% din Societatea Nationala de Petrol si Gaze Petrogaz Bucuresti S.A.
  5.2042,795% din S.C. Telerom Proiect Bucuresti S.A.
  5.2130,652% din S.C. Tricodava Bucuresti S.A.
  5.2220% din S.C. World Trade Center CCIB Bucuresti S.A.
  5.2333,000% din S.C. Bat Service Buzau S.A.
  5.2448,035% din S.C. Cerealcom Buzau S.A
  5.255,354% din S.C. Comcereal Fundulea S.A.
  5.2645,374% din S.C. Autopilotaj (scoala de soferi amatori) Resita S.A.
  5.275,963% din S.C. Bega Minerale Industriale (expl. min. Aghires) Aghiresu S.A.
  5.2811,364% din S.C. Comcereal Cluj-Napoca S.A.
  5.294,330% din S.C. Electroconstructia Elco Cluj-Napoca S.A.
  5.3039,999% din S.C. Turdapan Turda S.A.
  5.318,194% din S.C. Big Trade Constanta S.A.
  5.3254,545% din S.C. Conex Cordial Constanta S.A.
  5.336,632% din S.C. Coral Mod Mangalia S.A.
  5.347,108% din S.C. Restaurant Cherhana Constanta S.A.
  5.352,684% din S.C. Santierul Naval Constanta S.A.
  5.3646,914% din S.C. Vitacom Sf. Gheorghe S.A.
  5.374,755% din S.C. Mechel Targoviste S.A.
  5.3821,599% din S.C. Mechim Titu S.A.
  5.396,144% din S.C. Otelinox Targoviste S.A.
  5.4067,700% din S.C. Multiprestservice Craiova S.A.
  5.417,378% din S.C. Retizoh Craiova S.A.
  5.425,560% din S.C. Semrom Oltenia Craiova S.A.
  5.4337,675% din S.C. Alcom Galati S.A.
  5.445,144% din S.C. Cerealcom Giurgiu - Giurgiu S.A.
  5.4510,031% din S.C. Comcereal Miercurea Ciuc S.A.
  5.466,153% din S.C. Comixt Miercurea Ciuc S.A.
  5.4759,998% din S.C. Astoria Deva S.A.
  5.4895,148% din S.C. Comtom Tomesti S.A.
  5.4913,821% din S.C. Familial Restaurant Iasi S.A.
  5.5021,568% din S.C. Fortus Iasi S.A.
  5.5130,429% din S.C. Frigocarne Iasi S.A.
  5.529,850% din S.C. Danubiana Popesti Leordeni S.A.
  5.533% din S.C. Petrom Aviation Bucuresti S.A.
  5.5412,324% din S.C. Studiourile Media Pro Buftea S.A.
  5.5537,389% din S.C. A Con Baia Mare S.A.
  5.5639,599% din S.C. Comar Baia Mare S.A.
  5.579,638% din S.C. Marlin Ulmeni S.A.
  5.5840,617% din S.C. Forsev Drobeta Turnu-Severin S.A.
  5.5910,076% din S.C. Mecanoenergetica Gura-Vaii Drobeta Turnu-Severin S.A.
  5.6038,869% din S.C. Severnav Drobeta Turnu-Severin S.A.
  5.617,691% din S.C. Azomures Targu Mures S.A.
  5.627,967% din S.C. Carbid-fox Tarnaveni S.A.
  5.6369,949% din S.C. Comsig Sighisoara S.A.
  5.648,744% din S.C. Grand Targu Mures S.A.
  5.6517,489% din S.C. Salubriserv Targu Mures S.A.
  5.667,176% din S.C. Zamur Targu Mures S.A.
  5.6715,996% din S.C. Commetex Piatra Neamt S.A.
  5.6818,171% din S.C. Alro Slatina S.A.
  5.697,559% din S.C. Chimtex Bals S.A.
  5.701,690% din S.C. Ciocirlia Ploiesti S.A.
  5.7115,429% din S.C. Palace Sinaia S.A.
  5.722,586% din S.C. Petrotel Lukoil Ploiesti S.A.
  5.735,106% din S.C. Elcond Zalau S.A.
  5.7420,029% din S.C. Antrepriza Constructii Barbu Satu Mare S.A.
  5.7522,521% din S.C. Bentoflux Satu Mare S.A
  5.7642,611% din S.C. Miorita Satu Mare S.A.
  5.776,814% din S.C. Resib Sibiu S.A.
  5.7839,999% din S.C. Transilvania - Corn S.A.
  5.797,622% din S.C. Cetatea Suceava S.A.
  5.8071,896% din S.C. Alcom Timisoara S.A.
  5.812,804% din S.C. Bega Pam Timisoara S.A.
  5.8215,620% din S.C. Remat Timis Timisoara S.A.
  5.835,131% din S.C. Piese-auto Tulcea S.A.


  TITLUL VIII - Modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal


  Art. I
  Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1.
  Dupa articolul 67, se introduce articolul 671 cu urmatorul cuprins:
  "Art. 671

  Impozitul pe venituri din investitii nu se aplica pentru prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul "Proprietatea", realizate de catre persoanele fizice sau juridice carora le-au fost emise aceste actiuni in conditiile legii privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv sau, dupa caz, mostenitorii legali sau testamentari ai acestora."

  2.
  La articolul 250 alineatul (1), dupa punctul 11 se introduc trei puncte noi, punctele 12, 13 si 14, cu urmatorul cuprins:
  "12. cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  13. cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
  14. cladirile restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

  3.
  La articolul 250, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
  "(21) Scutirea de impozit prevazuta la alin. (1) pct. 12-14 se aplica pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public."

  4.
  La articolul 257, dupa litera n) se introduc trei noi litere, literele o), p) si r), cu urmatorul cuprins:
  "o) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;
  p) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;
  r) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public."

  5.
  La articolul 258, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(6) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea numarului de hectare ale terenului cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel: [tabel prezentat in lege]"

  6.
  La articolul 258, dupa alineatul (6) se introduc doua alineate noi, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
  "(7) Inregistrarea in registrul agricol a terenurilor, a proprietarilor acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se fac numai pe baza de documente, potrivit normele metodologice prevazute la art. 293, sub sanctiunea nulitatii.
  (8) Inscrierea datelor in registrul agricol privind schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor, precum si a titularului dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza declaratiei facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei, se poate face numai daca se prezinta si lucrarea tehnica de cadastru inregistrata la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara ori act incheiat in forma autentica."

  7.
  La articolul 295, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 295 - (1) Impozitele si taxele locale precum si amenzile si penalitatile aferente acestora, constituie venituri la bugetele locale ale autoritatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia veniturilor realizate in conditiile art. 258 alin. (6) care constituie venit la bugetul de stat."

  Art. II
  Modificarile prevazute la art. I pct. 5-7 din prezentul titlu intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006.
  Poate fi de interes si:
  Codul de Procedura Civila republicat 2015. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat
  Hotarare CSM 1255/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ
  Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
  Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
  Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
  OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
  HG 819/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
  Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
  HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
  Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
  HG 56/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea 56/2014
  Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in fun
  Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
  Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
  Hotararea CSM nr. 89/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate
  HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Hotararea 1079/2013
  Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
  Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
  Hotarare nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final
  HG 791/2013 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie
  Curierul Judiciar, Nr. 6/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 41.9 lei
  35.62 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  77 useri online

  Useri autentificati: