DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Procedura de restituire a accizelor platite de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta, 2007

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 11/07/2007
Capitolul I - Procedura de restituire a accizelor platite de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta potrivit pct. 21.3, 22 si 23 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare


Sectiunea 1 - Depunerea, inregistrarea si prelucrarea cererilor de restituire de accize


1. Utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta, potrivit pct. 22 si 23 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare norme metodologice, au dreptul sa solicite restituirea accizelor platite pentru achizitionarea produselor, pe masura utilizarii cantitatilor aprovizionate, in baza cererii de restituire de accize, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
Se depune câte o cerere pentru fiecare tip de produs accizabil pentru care se solicita restituirea accizelor platite.
2. Importatorii produselor supuse accizelor armonizate, care livreaza, la preturi fara accize, beneficiarilor scutirii prevazuti la art. 199 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, au dreptul sa solicite restituirea accizelor platite pentru achizitionarea produselor, potrivit pct. 21.3 din normele metodologice, pe masura livrarii cantitatilor, in baza cererii de restituire intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 19 la normele metodologice.
3. Cererea de restituire de accize se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal utilizatorul sau in a carui evidenta fiscala este inregistrat, dupa caz, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata, pâna la data de 25 inclusiv a fiecarei luni in care se solicita restituirea de accize. Pentru cazurile prevazute la pct. 7 alin. 1 din prezenta sectiune, cererea de restituire se depune trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se solicita restituirea.
4. Pentru restituirea accizelor in conditiile pct. 21.3 din normele metodologice, cererea de restituire este insotita de documentatia prevazuta la alin. (10) al aceluiasi punct.
5. In conditiile pct. 22 din normele metodologice, scutirea indirecta se acorda:
a) utilizatorilor de alcool etilic, altii decât antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilic, ca materie prima in scopurile prevazute la art. 200 alin. (1) lit. c) si e) din Codul fiscal, caz in care cererea de restituire de accize este insotita de documentatia prevazuta la pct. 22 alin. (34) din normele metodologice;
b) furnizorilor de alcool etilic prevazuti la pct. 22 alin. (36) din normele metodologice, in scopul prevazut la art. 200 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, caz in care cererea de restituire de accize este insotita de documentatia prevazuta la pct. 22 alin. (37) din normele metodologice.
6. In cazul scutirilor prevazute la pct. 23.2 din normele metodologice, acordate indirect operatorilor inregistrati, importatorilor sau operatorilor economici care achizitioneaza produse energetice in vederea livrarii in regim de scutire directa catre centralele de productie de energie electrica sau productie combinata de energie electrica si termica, cererea de restituire este insotita de documentatia prevazuta la pct. 23.2 alin. (19) din normele metodologice.
7. In cazul scutirilor acordate indirect, in conditiile pct. 23.4 din normele metodologice, pentru utilizatorii produselor energetice in scopurile prevazute la art. 201 alin. (1) lit. f) si g) din Codul fiscal, cererea de restituire este insotita de documentatia prevazuta la pct. 23.4 alin. (4) din normele metodologice.
Anterior fiecarei achizitii de combustibil pentru motor in regim de scutire, utilizatorul formuleaza o cerere la organul fiscal teritorial in raza caruia isi desfasoara activitatea, insotita de un memoriu in care va fi descrisa operatiunea pentru care este necesar consumul de combustibil pentru motor, in care se vor mentiona: perioada de desfasurare a operatiunii, numarul orelor de functionare ale motoarelor sau instalatiilor de dragare, dupa caz, si consumul normat de combustibil pentru motor, conform specificatiilor tehnice ale instalatiilor sau motoarelor.
8. In cazul scutirilor acordate indirect utilizatorilor de produse energetice, in conditiile pct. 23.7 din normele metodologice, in scopul prevazut la art. 201 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, achizitionate de la importatori sau operatori economici, altii decât antrepozitarii autorizati, cererea de restituire este insotita de documentatia prevazuta la pct. 23.7 alin. (20) din normele metodologice.
9. Cererile de restituire de accize se inregistreaza in evidenta pe platitor intr-o fisa separata, denumita "Accize de restituit", si se transmit zilnic, impreuna cu documentatia aferenta, pe baza notei de predare-primire, compartimentului de analiza de risc.

Sectiunea 2 - Fluxul de solutionare a cererilor de restituire de accize


A. Fluxul de solutionare in cadrul compartimentului de specialitate
1. Compartimentul de analiza de risc, denumit in continuare compartiment de specialitate, primeste zilnic cererile de restituire de accize de la serviciul gestiune declaratii si le inregistreaza intr-o evidenta speciala, care se conduce informatizat, organizata potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedura.
2. Compartimentul de specialitate verifica starea contribuabililor care solicita restituire de accize, urmând ca cererile depuse de contribuabili declarati inactivi, potrivit dispozitiilor legale, sa fie respinse fara parcurgerea altor etape procedurale.
3. Compartimentul de specialitate verifica informatiile inscrise in cererea de restituire cu cele inscrise in documentatia depusa de solicitant, prevazuta in sectiunea 1.
Procedura are ca scop final incadrarea fiecarui contribuabil intr-o categorie de risc fiscal, in functie de comportamentul sau fiscal, precum si in functie de riscul pe care acesta il prezinta pentru administratia fiscala, etapa urmând a fi finalizata in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data depunerii solicitarii.
4. Cererea se solutioneaza in termenul prevazut de art. 681 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
B. Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal in cazul restituirilor de accize
Procedura prevazuta in acest capitol se aplica pentru solutionarea cererilor de restituire de accize depuse de catre contribuabili, cu exceptia cererilor depuse in temeiul dispozitiilor art. 201 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, pentru care sunt aplicabile prevederile lit. F "Dispozitii speciale" din prezenta sectiune.
B1. Stabilirea comportamentului fiscal
1. Dupa analiza cererii de restituire si a documentatiei depuse, compartimentul de specialitate stabileste comportamentul fiscal al contribuabililor solicitanti.
2. In prima etapa se identifica contribuabilii care prezinta risc fiscal mare, prin completarea cartusului B din Fisa indicatorilor de risc fiscal prevazuta in anexa nr. 2 la prezenta procedura. In aceasta categorie intra contribuabilii care indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) au inscrise fapte in cazierul fiscal;
b) sunt nou-infiintati;
c) nu au niciun salariat;
d) nu au bunuri imobile sau mobile in patrimoniu;
e) pentru contribuabilul respectiv a fost deschisa procedura de insolventa;
f) au fost inscrisi in evidenta speciala;
g) activitatea de inspectie fiscala a comunicat compartimentului de specialitate informatii ca prezinta risc fiscal mare;
h) organele teritoriale ale Garzii Financiare au comunicat compartimentului de specialitate informatii, rezultate din constatarile anterior efectuate, ca prezinta risc fiscal mare.
2.1. Contribuabilii nou-infiintati sunt acei contribuabili infiintati in cadrul perioadei de referinta. Perioada de referinta cuprinde ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de restituire de accize.
Pentru contribuabilii nou-infiintati care depun in 3 luni consecutive cereri de restituire de accize, solutionate cu control anticipat si la care au fost stabilite diferente de accize mai mici de 2%, la fiecare solicitare, media restituirilor se stabileste ca medie aritmetica a sumelor aprobate la restituire.
2.2. Stabilirea riscului fiscal mare al unui contribuabil, pe baza informatiilor primite de la organele de inspectie fiscala pentru contribuabilul respectiv, se realizeaza de compartimentul de specialitate.
Astfel, organul fiscal cu atributii de inspectie fiscala ofera informatii referitoare la contribuabilii pentru care au fost primite solicitari de la alte institutii de efectuare a inspectiei fiscale in scopul cercetarii unor fapte de evaziune fiscala, cei pentru care au fost transmise organelor de cercetare penala sesizari efectuate cu ocazia inspectiei fiscale, care cuprind fapte ce ar putea intruni elementele constitutive ale infractiunii, precum si orice alte informatii pe care le considera importante in stabilirea riscului fiscal mare.
Informatiile sunt transmise pe baza unui referat motivat, aprobat de conducerea organului de inspectie fiscala, pâna la data de 5 a lunii urmatoare celei in care au fost primite solicitarile sau au fost inaintate sesizari. Referatul cuprinde toti contribuabilii in cauza. Societatile cuprinse in referatele trimise compartimentelor de specialitate sunt inscrise de catre acestea din urma intr-o baza de date speciala.
Schimbarea incadrarii din categoria de risc fiscal mare si stergerea din baza de date speciala se fac tot la propunerea organului de inspectie fiscala, prin referat motivat, transmis compartimentului de specialitate pâna la data de 5 a fiecarei luni.
2.3. Stabilirea riscului fiscal mare al unui contribuabil, de catre organul teritorial al Garzii Financiare, se realizeaza pe baza unui referat motivat, aprobat de comisarul sef.
Referatul motivat privind stabilirea riscului fiscal mare, aprobat, se transmite compartimentului de specialitate pâna la data de 30 ale lunii in cursul careia s-a facut constatarea si se inscrie intr-o baza de date speciala.
Schimbarea incadrarii din categoria de risc fiscal mare si stergerea din baza de date speciala se poate realiza si la propunerea organului teritorial al Garzii Financiare, prin referat motivat, aprobat de comisarul sef, transmis compartimentului de specialitate pâna la data de 30 a lunii in cursul careia s-a facut constatarea care impune schimbarea incadrarii din categoria de risc fiscal mare, referat inscris in baza de date speciala.
3. A doua etapa presupune completarea cartusului C "Indicatori" al fisei indicatorilor de risc fiscal, pentru contribuabilii care nu se incadreaza in prevederile pct. 2 de la lit. B1.
Pentru stabilirea comportamentului fiscal al contribuabililor, perioada de referinta ce se ia in calcul cuprinde ultimele 12 luni anterioare lunii la care se refera cererea de restituire de accize.
Datele din situatiile financiare se completeaza astfel:
a) pentru cereri de restituire aferente perioadei ianuarie - iunie: raportari contabile din anul precedent;
b) pentru cereri de restituire aferente perioadei iulie - decembrie: situatia financiara a anului precedent.
3.1. In baza punctajului obtinut la indicatori, contribuabilii se impart in doua categorii:
a) contribuabili cu risc fiscal mare, daca punctajul obtinut este mai mare de 250 de puncte;
b) contribuabili cu risc fiscal mic, daca punctajul obtinut este mai mic sau egal cu 250 de puncte.
4. Solicitarile depuse de contribuabilii cu risc fiscal mare se transmit zilnic, pe baza de borderou, compartimentului cu atributii in domeniul inspectiei fiscale.
Pentru fiecare solicitare dosarul va cuprinde:
a) cererea de restituire de accize;
b) documentatia depusa de solicitant;
c) fisa indicatorilor de risc fiscal.
5. In cazul cererilor de restituire de accize depuse de contribuabilii cu risc fiscal mic, se verifica in evidenta speciala, pentru fiecare contribuabil, daca exista cereri de restituire de accize depuse in perioadele anterioare si nesolutionate. In aceasta situatie, cererea de restituire de accize este solutionata odata cu solicitarile anterioare, fiind incadrata in aceeasi categorie de risc.
In situatia in care, pentru contribuabilul care a depus solicitarea, nu exista cereri de restituire de accize depuse in perioadele anterioare si nesolutionate, cererea se supune analizei de risc.
B2. Analiza de risc in cazul solicitarilor depuse de contribuabilii cu risc fiscal mic
1. Prima etapa a analizei consta in compararea sumei solicitate la restituire cu media aritmetica a accizelor restituite in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se depune cererea de restituire de accize.
2. Daca suma solicitata la restituire este mai mica sau egala cu media aritmetica a accizelor restituite in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se depune cererea de restituire de accize, se intocmeste "Decizia de restituire a accizelor" prevazuta in anexa nr. 3 la ordin.
Decizia de restituire a accizelor se emite in 3 exemplare (un exemplar se transmite compartimentului de colectare, un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului si un exemplar se transmite contribuabilului), se vizeaza de conducatorul compartimentului de specialitate si se aproba de conducatorul unitatii fiscale/directorul coordonator.
Decizia de restituire de accize emisa este o decizie sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 88 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Daca suma solicitata la restituire este mai mare decât media aritmetica a accizelor restituite in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se depune cererea de restituire de accize, solicitarea se supune analizei documentare.
B3. Analiza documentara
1. Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate solicita contribuabilului prezentarea de documente suplimentare, care sa justifice diferenta in plus fata de suma solicitata la restituire.
2. Solicitarea documentatiei se face in scris, mentionându-se documentele care trebuie prezentate, data si locul intâlnirii, precum si numele si prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate, care se ocupa de analiza. Modelul instiintarii este prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura.
3. Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate solicita contribuabilului sa prezinte:
a) balantele de verificare;
b) contractele comerciale, facturile sau documentele vamale, dupa caz;
c) documentele care sa ateste cresterea consumului mediu fata de perioadele precedente, precum si alte documente din care sa rezulte provenienta sumelor solicitate la restituire;
d) orice alte documente pe care organul fiscal le considera necesare pentru justificarea restituirii.
Documentele prezentate trebuie sa se refere la perioada din care provine suma accizelor solicitate la restituire.
4. Neprezentarea in termenul stabilit de organul fiscal a documentelor solicitate pentru efectuarea analizei documentare atrage incadrarea in gradul de risc fiscal mare si solutionarea cu verificare de catre organele de inspectie fiscala.
5. Termenul legal de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data emiterii instiintarii pentru prezentarea documentelor si data prezentarii documentelor la organul fiscal, potrivit art. 681 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Pentru toate cererile de restituire supuse analizei documentare se intocmeste Referatul pentru analiza documentara, in doua exemplare, potrivit modelului din anexa nr. 4 la prezenta procedura.
7. Referatul pentru analiza documentara se inainteaza, impreuna cu cererea de restituire de accize, conducatorului compartimentului, pentru avizare.
8. In cazul in care, prin referat, se propune restituirea sumei solicitate, se intocmeste decizia de restituire a accizelor. Cererea de restituire de accize, referatul pentru analiza documentara si decizia de restituire a accizelor se transmit conducatorului unitatii fiscale/directorului coordonator pentru aprobare.
Decizia de restituire a accizelor emisa este o decizie sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 88 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
9. In cazul in care prin Referatul pentru analiza documentara se propune efectuarea verificarii de catre organele de inspectie fiscala, acesta se inainteaza, impreuna cu cererea de restituire de accize, spre avizare conducatorului compartimentului, apoi spre aprobare conducatorului unitatii fiscale/directorului coordonator.
Dupa aprobare, se transmite compartimentului de inspectie fiscala dosarul solicitarii, cuprinzând urmatoarele documente:
a) cererea de restituire de accize;
b) documentatia depusa de solicitant;
c) fisa indicatorilor de risc fiscal;
d) referatul pentru analiza documentara.
C. Fluxul operatiunilor in cazul cererilor de restituire de accize, solutionate cu verificare efectuata de organele de inspectie fiscala
1. Cererile de restituire de accize incadrate in categoria de risc fiscal mare se transmit, zilnic, impreuna cu documentatia aferenta, compartimentului cu atributii de inspectie fiscala, in vederea efectuarii verificarii. Verificarea se efectueaza in baza art. 56 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Dupa finalizarea verificarii, compartimentul cu atributii in domeniul inspectiei fiscale intocmeste un proces-verbal in care se inscriu, in mod distinct, motivele de fapt si temeiul de drept pentru accizele propuse spre respingere.
3. In maximum 35 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de restituire, compartimentul cu atributii de inspectie fiscala transmite compartimentului de specialitate dosarul solicitarii, impreuna cu procesul-verbal.
4. In situatiile in care, pentru solutionarea solicitarii de restituire, organul cu atributii in domeniul inspectiei fiscale considera ca sunt necesare informatii suplimentare, termenul de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii si data primirii informatiilor respective, potrivit art. 681 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prelungirea termenului de solutionare se realizeaza pentru intreaga solicitare de restituire, nu pentru sume partiale.
5. In baza procesului-verbal, compartimentul de specialitate intocmeste proiectul de decizie de restituire a accizelor.
6. Decizia de restituire a accizelor se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si se aproba de conducatorul organului fiscal.
7. In maximum 40 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de restituire de accize, compartimentul de specialitate transmite compartimentului de colectare decizia de restituire a accizelor.
D. Fluxul operatiunilor in cadrul compartimentului de colectare
1. La sfârsitul fiecarei zile, compartimentul de specialitate transmite compartimentului de colectare, in vederea compensarii si/sau restituirii, deciziile de restituire a accizelor aprobate.
2. Compartimentul de colectare, in baza datelor din evidenta analitica pe platitor si a deciziei de restituire, intocmeste Nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, conform formularelor aprobate.
Nota se intocmeste in 4 exemplare, se semneaza de seful compartimentului de colectare si se aproba de conducatorul unitatii fiscale/directorul coordonator.
Nota aprobata se transmite cel mai târziu a doua zi, pe baza de borderou, compartimentului trezorerie, in vederea efectuarii compensarii si/sau restituirii.
Datele din decizia de restituire aprobata se opereaza in evidenta analitica pe platitor, la pozitia denumita "accize de restituit", in fisa de platitor fiind inscrise numai accizele aprobate la restituire.
3. Dupa efectuarea compensarii si/sau restituirii, compartimentul de trezorerie transmite compartimentului de colectare 3 exemplare din Nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzând si data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau restituire, cel târziu a doua zi de la efectuarea compensarii si/sau restituirii.
E. Finalizarea procedurii si arhivarea documentelor
1. Compartimentul de colectare retine decizia de restituire a accizelor si un exemplar din Nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume si transmite compartimentului de specialitate, cel mai târziu a doua zi, doua exemplare din nota, un exemplar pentru a fi comunicat contribuabilului si un exemplar in vederea arhivarii.
2. Dupa operarea datelor privind solutionarea cererii de restituire de accize in evidenta speciala, compartimentul de specialitate transmite dosarul solicitarii compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, in vederea arhivarii.
Dosarul solicitarii va cuprinde:
a) cererea de restituire de accize;
b) documentatia depusa de solicitant;
c) fisa indicatorilor de risc fiscal;
d) referatul pentru analiza documentara si/sau procesul verbal de control, dupa caz;
e) decizia de restituire a accizelor;
f) Nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzând data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau restituire.
3. In cel mult o zi de la primirea Notei de compensare si/sau a Notei de restituire/rambursare de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate instiinteaza contribuabilul despre modul de solutionare a solicitarii de restituire, prin transmiterea Notei de compensare si/sau a notei de restituire/rambursare, insotite de decizia de restituire a accizelor.
4. Compartimentul de specialitate transmite compartimentului de inspectie fiscala, pâna la data de intâi a lunii urmatoare, un extras al registrului de evidenta speciala, cuprinzând cererile de restituire de accize, solutionate sub rezerva verificarii ulterioare, pentru stabilirea oportunitatii cuprinderii in programul de activitate.
F. Dispozitii speciale
1. Cererile de restituire de accize, depuse de catre utilizatorii de produse supuse accizelor in conditiile prevazute la pct. 23.7 alin. (19) din normele metodologice, respectiv pentru orice produs energetic achizitionat de la importatori sau de la alti operatori economici decât de la un antrepozit fiscal, utilizat drept combustibil pentru incalzirea spitalelor, sanatoriilor, azilelor de batrâni, orfelinatelor si altor institutii de asistenta sociala, institutiilor de invatamânt si lacasurilor de cult, se solutioneaza sub rezerva verificarii ulterioare.
2. Fluxul de solutionare a cererilor de restituire de accize.
2.1. Compartimentul de analiza de risc inregistreaza cererile de restituire intr-o evidenta speciala, care se conduce informatizat, organizata potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedura.
2.2. Dupa inregistrarea in evidenta, compartimentul de specialitate verifica informatiile inscrise in cererea de restituire cu cele inscrise in documentatia depusa de solicitant, prevazuta in sectiunea 1.
2.3. Dupa verificare, cererea de restituire de accize se solutioneaza, de catre compartimentul de specialitate, prin emiterea "Deciziei de restituire a accizelor", prevazuta in anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Decizia de restituire a accizelor emisa este o decizie sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 88 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.4. Prevederile lit. D "Fluxul operatiunilor in cadrul compartimentului de colectare" si ale lit. E "Finalizarea procedurii si arhivarea documentelor" se aplica in mod corespunzator.


Capitolul II - Procedura de restituire a accizelor platite de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta potrivit pct. 21.2 din normele metodologice


Sectiunea 1 - Depunerea, inregistrarea si prelucrarea cererilor de restituire de accize

1. Utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, prevazuti la art. 199 alin. (1) din Codul fiscal, care beneficiaza de scutire indirecta, potrivit pct. 21.2 din normele metodologice, au dreptul sa solicite restituirea accizelor platite pentru carburantii auto achizitionati prin statiile de distributie, in baza cererii de restituire, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 19 la normele metodologice.
2. Cererea de restituire de accize se depune, de catre institutiile sau organizatiile beneficiare, inclusiv pentru personalul angajat al acestora, la organul fiscal in a carui evidenta sunt inregistrate, direct la registratura sau prin posta, prin scrisoare recomandata, pâna la finele lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea.
3. Cererea se depune insotita de un centralizator, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la prezenta procedura, in care sunt enumerate bonurile fiscale si cantitatile de carburanti achizitionate in luna pentru care se face solicitarea, la care se vor atasa bonurile fiscale certificate in mod corespunzator de vânzator, in copie si in original.
4. Cererile de restituire de accize se inregistreaza in evidenta pe platitor intr-o fisa separata, denumita "Accize de restituit" si se transmit zilnic, impreuna cu documentatia aferenta, pe baza notei de predare-primire, compartimentului de analiza de risc.

Sectiunea 2 - Fluxul de solutionare a cererilor de restituire de accize

1. Compartimentul de analiza de risc, denumit in continuare compartiment de specialitate, primeste zilnic cererile de restituire de accize de la serviciul gestiune declaratii si le inregistreaza intr-o evidenta speciala, care se conduce informatizat, organizata potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedura.
2. Compartimentul de specialitate verifica informatiile inscrise in cererea de restituire, confruntându-le cu datele din bonurile fiscale si cu informatiile din listele comunicate de Ministerul Afacerilor Externe sau, dupa caz, de Ministerul Apararii Nationale, privind cantitatile anuale de carburanti, defalcate pe luni, pentru fiecare autoturism si persoana in parte, potrivit pct. 21.2 alin. (2) din normele metodologice.
Concomitent, se verifica faptul ca bonurile fiscale nu au facut obiectul unei cereri anterioare de restituire de accize.
3. In urma verificarilor efectuate, organul fiscal competent intocmeste "Decizia de restituire a accizelor", in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentul ordin.
4. Dupa solutionarea cererii, documentele originale vor fi restituite beneficiarului.
5. Prevederile cap. I sectiunea a 2-a lit. D "Fluxul operatiunilor in cadrul compartimentului de colectare" si ale lit. E "Finalizarea procedurii si arhivarea documentelor" se aplica in mod corespunzator.


ANEXA Nr. 1 la procedura - EVIDENTA cererilor de restituire de accize


 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦Denumire ¦ Nr. si ¦ Suma ¦Procedura¦ Decizia ¦ Suma ¦Diferente ¦ Nr. si data  ¦Nr. si data ¦Prelungirea termenului¦  Data  ¦  Nr. de zile  ¦
¦crt.¦solicitant¦  data  ¦solici-¦aplicata ¦organului¦aprobata¦constatate¦  adresei de  ¦ adresei de ¦  de solutionare  ¦efectuarii ¦ de solutionare ¦
¦  ¦     ¦ inregis- ¦ tata ¦  in  ¦ fiscal ¦    ¦ fata de ¦transmitere spre¦transmitere ¦           ¦compensarii¦         ¦
¦  ¦     ¦ trarii ¦    ¦solutio- ¦  2)  ¦    ¦  suma  ¦ solutionare  ¦   a   ¦           ¦ si/sau a ¦         ¦
¦  ¦     ¦cererii de¦    ¦ nare  ¦     ¦    ¦solicitata¦compartimentului¦rezultatelor+----------------------¦restituirii+------------------¦
¦  ¦     ¦restituire¦    ¦  1)  ¦     ¦    ¦     ¦ de inspectie ¦controlului ¦ Urmare a ¦ Urmare a ¦      ¦T¦Prelun-¦Depasire¦
¦  ¦     ¦de accize ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦  fiscala   ¦  de la  ¦inspectiei¦ analizei ¦      ¦o¦ gire ¦ termen ¦
¦  ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦        ¦activitatea ¦ fiscale ¦documentare¦      ¦t¦termen ¦ legal ¦
¦  ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦        ¦de inspectie¦     ¦      ¦      ¦a¦    ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦        ¦ fiscala  ¦     ¦      ¦      ¦l¦    ¦    ¦
+----+----------+----------+-------+---------+---------+--------+----------+----------------+------------+----------+-----------+-----------+-+-------+--------¦
+----+----------+----------+-------+---------+---------+--------+----------+----------------+------------+----------+-----------+-----------+-+-------+--------¦
+----+----------+----------+-------+---------+---------+--------+----------+----------------+------------+----------+-----------+-----------+-+-------+--------¦
+----+----------+----------+-------+---------+---------+--------+----------+----------------+------------+----------+-----------+-----------+-+-------+--------¦
+----+----------+----------+-------+---------+---------+--------+----------+----------------+------------+----------+-----------+-----------+-+-------+--------¦
+----+----------+----------+-------+---------+---------+--------+----------+----------------+------------+----------+-----------+-----------+-+-------+--------¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 


1) Se va completa cu: R - cazul in care se incadreaza in pct. 2 al lit. B din sectiunea a 2-a a cap. II al procedurii (risc fiscal mare fara analiza);
D - in cazul solutionarii directe (suma solicitata mai mica sau egala cu media pe 12 luni a restituirilor);
AD - in cazul solutionarii pe baza de analiza documentara;
V - in cazul solutionarii cu verificare efectuata de organele de inspectie fiscala.

2) Se va completa cu: A - in cazul cererilor aprobate;
R - in cazul cererilor respinse.


ANEXA Nr. 2 la procedura - FISA INDICATORILOR DE RISC FISCALA. Date de identificare ale contribuabilului
Denumire ....................................................................
Cod de identificare fiscala .................................................
Domiciliul fiscal ...........................................................
.............................................................................
B. Risc fiscal mare
- are inscrise fapte in cazierul fiscal;
- este nou-infiintat;
- nu are niciun salariat;
- nu are bunuri imobile sau mobile in patrimoniu;
- pentru contribuabilul respectiv a fost deschisa procedura de insolventa;
- a fost inscris in evidenta speciala;
- a fost declarat inactiv;
- activitatea de inspectie fiscala a comunicat compartimentului de specialitate informatii ca prezinta un risc fiscal mare, conform Referat nr. ..........;
- organele teritoriale ale Garzii Financiare au comunicat compartimentului de specialitate informatii ca prezinta un risc fiscal mare, conform Referat nr. ...........
C. Indicatori
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                                             ¦    ¦
¦crt.¦                    INDICATORI                    ¦Punctaj¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦ 1. ¦Capitaluri proprii                                    ¦    ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- mai mic sau egal cu 0                                  ¦ 100 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- mai mare decât 0                                    ¦  0 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦ 2. ¦Grad de indatorare = capital imprumutat/capital propriu                  ¦    ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- mai mare decât 0 si mai mic sau egal cu 1                       ¦  0 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- mai mare decât 1                                    ¦  50 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦ 3. ¦Profitabilitate = profit/cifra de afaceri                         ¦    ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- egal cu 0                                        ¦  70 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- mai mare decât 0                                    ¦  0 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦4*. ¦Declaratii fiscale nedepuse in perioada de referinta                   ¦    ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- niciuna (toate declaratiile depuse)                           ¦  0 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- o declaratie                                      ¦  50 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- mai mult de una                                     ¦ 100 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦5**.¦Obligatii fiscale restante in perioada de referinta                    ¦    ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- obligatii la inceputul perioadei mai mici decât obligatiile la sfârsitul perioadei   ¦  50 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- obligatii la inceputul perioadei mai mari decât obligatiile la sfârsitul perioadei   ¦  30 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- nu exista                                        ¦  0 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦ 6. ¦Numar de restituiri solutionate fara verificare in perioada de referinta         ¦    ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- pâna la 3 inclusiv                                   ¦  0 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- intre 4-6 inclusiv                                   ¦  20 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- intre 7-9 inclusiv                                   ¦  40 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- intre 10-12 inclusiv                                  ¦  60 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦ 7. ¦Ponderea sumelor neaprobate la restituire in totalul sumei solicitate la restituire [(sume¦    ¦
¦  ¦solicitate - sume aprobate)/sume solicitate]                       ¦    ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- pondere suma neaprobata <= 2%                              ¦  0 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- 2% < pondere suma neaprobata <= 4%                           ¦  5 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- 4% < pondere suma neaprobata <= 6%                           ¦  15 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- 6% < pondere suma neaprobata <= 8%                           ¦  35 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- 8% < pondere suma neaprobata <= 10%                           ¦  45 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- pondere suma neaprobata > 10%                              ¦  60 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦ 8. ¦Total sume restituite in perioada de referinta fara verificare              ¦    ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- intre 5.000 lei si 50.000 lei, inclusiv                         ¦  0 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- intre 50.001 lei si 150.000 lei, inclusiv                        ¦  10 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- intre 150.001 lei si 350.000 lei, inclusiv                       ¦  20 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- intre 350.001 lei si 550.000 lei, inclusiv                       ¦  30 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- intre 550.001 lei si 750.000 lei, inclusiv                       ¦  40 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- intre 750.001 lei si 1 mil. lei, inclusiv                        ¦  50 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦- mai mari de 1 mil. lei                                 ¦  60 ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦TOTAL PUNCTAJ:                                      ¦    ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 


pct. 4*- Se verifica depunerea formularului 100 "Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat" si, dupa caz, a formularului 300 "Decont de TVA".
pct. 5** - Se considera toate obligatiile declarate de catre contribuabili sau stabilite de catre organul fiscal si neachitate, cu exceptia sumelor pentru care acesta beneficiaza de inlesniri la plata aprobate.
Perioada de referinta este alcatuita din ultimele 12 luni anterioare lunii in care se depune cererea de restituire de accize.
D. Media accizelor restituite in ultimele 12 luni .....................
(suma accizelor restituite in ultimele 12 luni/12)

LEGENDA:
Locul de unde se obtin elementele din fisa de calcul a mediei restituirilor:
1. Bilantul contabil, pentru punctele 1, 2 si 3, precum si Contul de profit si pierdere, pentru punctul 3.
Rd. 1 = rd. 81 bilant conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv rd. 32 bilant conform aceluiasi act normativ, pentru entitatile care intocmesc bilant prescurtat;
Rd. 2 = rd. 55/rd. 81 bilant conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv rd. 14/rd. 32 bilant conform aceluiasi act normativ, pentru entitatile care intocmesc bilant prescurtat.
Datele se completeaza numai in conditiile in care capitalul propriu este pozitiv si exista datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an (capital imprumutat).
Rd. 3 = rd. 78 bilant sau rd. 1 cont de profit si pierdere, conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv rd. 29 bilant sau rd. 1 cont de profit si pierdere, conform aceluiasi act normativ, pentru entitatile care intocmesc bilant prescurtat.
2. Aplicatia "DECIMP", pentru punctul 4.
3. Fisa analitica de evidenta pe platitori, pentru punctul 5.ANEXA Nr. 3 la procedura


SIGLA MINISTERUL ECONOMIEI Organ fiscal
SI FINANTELOR ..................................

AGENTIA NATIONALA ..................................
DE ADMINISTRARE FISCALA .................................. Nr. inregistrare ................. Data .............................

Catre

Denumire ....................................................................
Cod de identificare fiscala .................................................
Adresa: Localitate ................... str. ................... nr. .........
bl. ......., ap. ......., et. ........... judet/sector ......................


Prin Cererea de restituire de accize inregistrata sub nr. ............... din data ................ ati solicitat restituirea sumei de .................. lei.
In vederea solutionarii acestei solicitari, va rugam sa prezentati, pâna cel târziu la data de............................, intre orele ................., la dl/dna ................, camera................., telefon ......, urmatoarele documente, pentru perioada................................:
- balantele de verificare;
- contracte comerciale, facturi si documente vamale care sa ateste importul efectuat, dupa caz;
- documente care sa ateste cresterea consumului mediu fata de perioadele precedente, precum si alte documente din care sa rezulte diferenta de accize solicitata la restituire;
- alte documente relevante pentru sustinerea solicitarii dumneavoastra;
- alte documente: ...........................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Documentele vor fi prezentate in original si copie.
Neprezentarea in termenul stabilit a documentelor solicitate pentru efectuarea analizei documentare atrage incadrarea in gradul de risc fiscal mare si solutionarea cu verificare de catre organele de inspectie fiscala a solicitarii dumneavoastra.

Conducatorul organului fiscal,
.......................................................


ANEXA Nr. 4 la procedura


SIGLA MINISTERUL ECONOMIEI Organ fiscal
SI FINANTELOR ..................................

AGENTIA NATIONALA ..................................
DE ADMINISTRARE FISCALA .................................. Nr. inregistrare ................. Aprobat, Conducatorul organului fiscal/ Director coordonator Avizat,Sef compartiment specialitate

REFERAT PENTRU ANALIZA DOCUMENTARA

A. Date de identificare ale contribuabilului
Cod de identificare fiscala ________________________________
Denumire ___________________________________________________
Domiciliu fiscal ___________________________________________
B. Analiza documentara
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.¦Perioada la care se refera cererea de restituire de accize       ¦                 ¦
+---+------------------------------------------------------------------------+----------------------------------¦
¦ 2.¦Media pe 12 luni a restituirilor de accize               ¦                 ¦
+---+------------------------------------------------------------------------+----------------------------------¦
¦ 3.¦Suma solicitata la restituire                      ¦                 ¦
+---+------------------------------------------------------------------------+----------------------------------¦
¦ 4.¦Diferenta intre suma solicitata si media de la rd.2           ¦                 ¦
+---+------------------------------------------------------------------------+----------------------------------¦
¦ 5.¦Se incadreaza solicitarea de restituire in tiparul ultimelor perioade? ¦Da                ¦
¦  ¦                                    ¦Nu                ¦
+---+------------------------------------------------------------------------+----------------------------------¦
¦ 6.¦Ofera ultimul raport de inspectie fiscala motive pentru initierea unei ¦Da                ¦
¦  ¦inspectii anticipate?                          ¦Nu                ¦
+---+------------------------------------------------------------------------+----------------------------------¦
¦ 7.¦Au fost solicitate documente suplimentare?               ¦Da, adresa nr. ........ din.......¦
+---+------------------------------------------------------------------------+----------------------------------¦
¦ 8.¦Contribuabilul nu s-a prezentat pâna la expirarea termenului stabilit de¦Cererea de restituire de accize se¦
¦  ¦organul fiscal                             ¦transmite activitatii de inspectie¦
¦  ¦                                    ¦fiscala              ¦
+---+------------------------------------------------------------------------+----------------------------------¦
¦ 9.¦Sunt anexate copii ale documentelor care au fost supuse analizei,    ¦                 ¦
¦  ¦potrivit borderoului anexat:                      ¦                 ¦
+---+------------------------------------------------------------------------+----------------------------------¦
¦10.¦Documente analizate si aspecte constatate                ¦                 ¦
+---+------------------------------------------------------------------------+----------------------------------¦
¦11.¦Se propune aprobarea restituirii, in urma analizei documentare:     ¦Da, in totalitate - suma .........¦
¦  ¦                                    ¦Nu, se transmite pentru verificare¦
¦  ¦                                    ¦organelor de inspectie fiscala  ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  Intocmit, ANEXA Nr. 5 la procedura - TABEL CENTRALIZATOR al documentelor de achizitie a carburantilor achizitionati in regim de scutire indirecta in baza art. 199 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

 

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦    ¦Data emiterii ¦Numarul de ordine¦ Tipul accizei aferente ¦Cantitate produs¦Nivelul accizei¦ Acciza totala  ¦
¦crt.¦Emitent¦bonului fiscal¦al bonului fiscal¦produsului achizitionat*)¦achizitionat (l)¦unitare (euro) ¦de restituit (lei)¦
+----+-------+--------------+-----------------+-------------------------+----------------+---------------+------------------¦
+----+-------+--------------+-----------------+-------------------------+----------------+---------------+------------------¦
+----+-------+--------------+-----------------+-------------------------+----------------+---------------+------------------¦
+----+-------+--------------+-----------------+-------------------------+----------------+---------------+------------------¦
+----+-------+--------------+-----------------+-------------------------+----------------+---------------+------------------¦
+----+-------+--------------+-----------------+-------------------------+----------------+---------------+------------------¦
+----+-------+--------------+-----------------+-------------------------+----------------+---------------+------------------¦
+----+-------+--------------+-----------------+-------------------------+----------------+---------------+------------------¦
+----+-------+--------------+-----------------+-------------------------+----------------+---------------+------------------¦
+----+-------+--------------+-----------------+-------------------------+----------------+---------------+------------------¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


 

  *) Se completeaza conform nomenclatorului alaturat. 


  Semnatura si stampila solicitantului ___________________ Data _______________ 


  Nomenclator 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                                     ¦
¦crt.¦               Tipul accizei                ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦Accize pentru benzina cu plumb                      ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 2. ¦Accize pentru benzina fara plumb                     ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 3. ¦Accize pentru motorina                          ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ 

Poate fi de interes si:
OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
Codul de procedura penala. Comentariu pe articole. Editia 2
Coordonator Mihail Udroiu

Pret: 490 lei
416.5 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
111 useri online

Useri autentificati: