DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 187/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 803 din 02/12/2008

Avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale nr. 604/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 469 din 25 iunie 2008, prin care s-a constatat neconstitutionalitatea prevederilor art. 121 alin. (1)-(3) din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile ulterioare, fapt care a determinat suspendarea prevederilor care reglementau calea de atac impotriva hotararii de respingere a accesului la procedura de azil in Romania, tinand cont de faptul ca asigurarea finalitatii dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate intr-unul dintre statele membre de catre un resortisant al unui stat tert, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 50 din 25 februarie 2003, presupune instituirea unor norme speciale de procedura, derogatorii de la dreptul comun, avand in vedere faptul ca in lipsa unei reglementari a prezentei situatii pe calea ordonantei de urgenta, pe de o parte, Oficiul Roman pentru Imigrari se afla in imposibilitatea de a asigura continuitatea indeplinirii obligatiilor prevazute de lege pentru implementarea politicilor Romaniei in domeniul azilului si, pe de alta parte, nu este posibila asigurarea accesului direct si efectiv al solicitantilor de azil la instanta de judecata in cadrul procedurilor speciale prevazute de Legea nr. 122/2006, cu modificarile ulterioare, luand in considerare faptul ca toate aceste elemente vizeaza interesul public, iar reglementarea lor nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic
Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Hotararea prin care se solutioneaza cererea de azil se redacteaza si va cuprinde, in mod obligatoriu, situatia in fapt si in drept, precum si informatii privind calea de atac de care beneficiaza, termenul de depunere a plangerii, precum si organul sau instanta competenta la care se depune plangerea impotriva unei hotarari de respingere."
2. La articolul 17, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Pentru motive justificate de interesul public, securitatea nationala, ordinea, sanatatea si morala publica, protectia drepturilor si libertatilor altor persoane - chiar daca strainul are mijloace materiale necesare pentru intretinere - Oficiul Roman pentru Imigrari, pe toata durata procedurii de azil sau a procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererii de azil, dupa caz, ii poate stabili un loc de resedinta si poate dispune transportarea lui cu insotitor in acel loc, din oficiu sau la solicitarea autoritatilor competente."
3. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 54
Comunicarea hotararii de solutionare a cererii de azil

(1) Admiterea sau respingerea cererii de azil se face prin hotarare, care se comunica de indata, in scris, solicitantului, prin comunicare directa de catre reprezentantii Oficiului Roman pentru Imigrari sau prin trimitere postala, cu confirmare de primire, la ultima resedinta declarata a acestuia.
(2) In cazul in care comunicarea hotararii nu este posibila in conditiile prevazute la alin. (1), aceasta se face prin afisarea la sediul structurii Oficiului Roman pentru Imigrari emitente a unei note de informare ce va cuprinde: numarul documentului temporar de identitate al solicitantului, numarul si data hotararii, solutia cu privire la cererea de azil, termenul de depunere a plangerii si instanta competenta cu solutionarea acesteia, in cazul hotararilor de respingere a cererii de azil, precum si data afisarii.
(3) In cazul prevazut la alin. (2), nota de informare este afisata pe toata durata termenului de depunere a plangerii, iar hotararea se considera a fi comunicata de la data afisarii notei de informare.
(4) Motivele de acordare a unei forme de protectie nu se comunica."
4. La articolul 55, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Impotriva hotararii prevazute la art. 53 alin. (1) lit. b) si c) se poate face plangere, in termen de 10 zile de la comunicare."
5. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Plangerea motivata se depune la structura specializata pe probleme de azil a Oficiului Roman pentru Imigrari care a emis hotararea sau la instanta competenta si va fi insotita de copia de pe hotararea de respingere a cererii de azil, precum si de inscrisurile sau orice alte elemente pe care se sprijina plangerea."
6. La articolul 56, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:
"(11) Plangerea motivata depusa la structura specializata pe probleme de azil a Oficiului Roman pentru Imigrari se inainteaza de indata instantei competente, insotita de inscrisurile sau orice alte elemente care au stat la baza emiterii hotararii.
(12) In cazul in care plangerea a fost depusa de solicitant direct la instanta de judecata, se citeaza de indata Oficiul Roman pentru Imigrari la adresa structurii specializate pe probleme de azil care a emis hotararea de respingere a cererii de azil."
7. La articolul 80, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Solutionarea plangerii este de competenta judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla structura specializata pe probleme de azil a Oficiului Roman pentru Imigrari care a emis hotararea. Dispozitiile art. 56 se aplica in mod corespunzator."
8. La articolul 85, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Solutionarea plangerii este de competenta judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla structura specializata pe probleme de azil a Oficiului Roman pentru Imigrari care a emis hotararea. Dispozitiile art. 56 se aplica in mod corespunzator."
9. La articolul 89, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul prevazut la alin. (2) se va emite de indata o hotarare prin care se justifica neacordarea permisiunii de a ramane pe teritoriul Romaniei. Aceasta hotarare se comunica direct strainului care a fost informat cu privire la data la care trebuie sa se prezinte la sediul structurii specializate pe probleme de azil a Oficiului Roman pentru Imigrari. In cazul in care strainul nu se prezinta la data stabilita si nici nu prezinta motive care sa justifice absenta sa, comunicarea se face potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (2) si (3), care se aplica in mod corespunzator."
10. La articolul 89, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Solutionarea plangerii este de competenta judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla structura specializata pe probleme de azil a Oficiului Roman pentru Imigrari care a emis hotararea. Dispozitiile art. 56 se aplica in mod corespunzator."
11. La articolul 93, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Solutionarea plangerii este de competenta judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla structura specializata pe probleme de azil a Oficiului Roman pentru Imigrari care a emis hotararea. Dispozitiile art. 56 se aplica in mod corespunzator."
12. La articolul 95, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Impotriva hotararii solicitantul poate depune plangere. Dispozitiile art. 56-69 se aplica in mod corespunzator."
13. La articolul 111, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Solutionarea plangerii este de competenta judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla structura specializata pe probleme de azil a Oficiului Roman pentru Imigrari care a emis hotararea. Dispozitiile art. 56 se aplica in mod corespunzator."
14. La articolul 120, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Hotararea se comunica potrivit dispozitiilor art. 54, care se aplica in mod corespunzator."
15. Articolul 121 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 121
Calea de atac

(1) Impotriva hotararii prevazute la art. 120 alin. (3) se poate face plangere in termen de doua zile de la comunicare. Efectuarea transferului in statul membru responsabil este suspendata pana la expirarea termenului legal de depunere a plangerii.
(2) Plangerea se depune, personal sau prin reprezentant, in conditiile art. 56, si este de competenta judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla structura competenta a Oficiului Roman pentru Imigrari care a emis hotararea.
(3) Instanta de judecata solutioneaza plangerea in termen de 5 zile si pronunta o hotarare motivata prin care:
a) respinge plangerea si mentine hotararea Oficiului Roman pentru Imigrari;
b) admite plangerea, anuleaza dispozitia de transfer in statul responsabil si dispune acordarea accesului la procedura de azil in Romania.
(4) Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.
(5) In cazul in care prin hotararea instantei de judecata se admite plangerea si se dispune acordarea accesului la procedura de azil nationala, iar solicitantul de azil a fost deja transferat in statul membru responsabil, Oficiul Roman pentru Imigrari intreprinde demersurile necesare in vederea readmiterii solicitantului pe teritoriul Romaniei."
16. La articolul 122, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Hotararea se comunica potrivit dispozitiilor art. 54, care se aplica in mod corespunzator."
17. La articolul 123, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Impotriva hotararii prevazute la art. 122 alin. (5) se poate face plangere in termen de doua zile de la comunicare. Efectuarea transferului in statul membru responsabil este suspendata pana la expirarea termenului legal de depunere a plangerii.
(2) Solutionarea plangerii este de competenta judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla structura specializata pe probleme de azil a Oficiului Roman pentru Imigrari care a emis hotararea. Dispozitiile art. 56 se aplica in mod corespunzator."
18. La articolul 123, alineatul (3) se abroga.
19. La articolul 125, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) In vederea realizarii transferului in statul membru responsabil, indepartarea strainului de pe teritoriu se face sub escorta, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata."
Poate fi de interes si:
Legea 235/2013 privind aprobarea OUG 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Eu
Legea 176/2013 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni. Lege nr. 176/2013
OUG 97/2005 republicata 2011 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani. Ordonanta de urgenta nr. 97/2005, republicata
Ordin nr. 468/2009 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Legea nr. 288/2009 pentru modificarea si completarea OG nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata a acestora
Legea nr. 289/2009 pentru modificarea si completarea OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania
Lege nr. 243/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, pentru modificarea OG nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor
HG nr. 516/2009 pentru modificarea HG nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil
Ordin nr. 1566/2008 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehicul
HG nr. 1498/2008, hotarare privind formatul si conditiile de eliberare a cartilor de identitate speciale pentru membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul Romaniei
Lege pentru completarea art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, legea nr. 53/2007
Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza evidenta persoanelor, eliberarea actelor de identitate si activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, legea nr. 252/2007
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicatii
Sararu Catalin-Silviu,Sararu Catalin-Silviu

Pret: 129 lei
109.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
101 useri online

Useri autentificati: