DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 221/2008, Ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 24/12/2008

Modificari, completari
 • OUG nr. 4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar, ordonanta de urgenta nr. 4/2009

  Avand in vedere Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 31 din 22 decembrie 2008 pentru acordarea increderii Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 869 din 22 decembrie 2008, prin care s-a aprobat structura pe ministere a Guvernului investit,
  luand in considerare necesitatea asigurarii imediate a functionarii normale a Guvernului, in noua structura aprobata prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 31/2008 pentru acordarea increderii Guvernului,
  avand in vedere faptul ca, in lipsa unei reglementari imediate, exista riscuri serioase legate de functionalitatea Guvernului,
  tinand cont de faptul ca aceste elemente constituie situatii extraordinare, vizand interesul public, a caror reglementare nu poate fi amanata,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. 1
  Se infiinteaza Ministerul Administratiei si Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

  Art. 2
  Se infiinteaza Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale prin reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

  Art. 3
  Se infiinteaza Ministerul Apararii Nationale prin reorganizarea Ministerului Apararii.

  Art. 4
  Se infiinteaza Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale prin reorganizarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

  Art. 5
  Se infiinteaza Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National prin reorganizarea Ministerului Culturii si Cultelor.

  Art. 6
  Se infiinteaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei prin reorganizarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

  Art. 7
  Se infiinteaza Ministerul Economiei prin preluarea activitatii si structurilor specializate pe domeniul economic de la Ministerul Economiei si Finantelor, precum si, daca este cazul, prin preluarea unor activitati din cadrul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si a unor structuri din portofoliul acesteia, astfel cum va fi stabilit prin actul normativ de organizare si functionare a ministerului.

  Art. 8
  Se infiinteaza Ministerul Finantelor Publice prin preluarea activitatii si structurilor specializate pe domeniul finantelor de la Ministerul Economiei si Finantelor, care se desfiinteaza.

  Art. 9
  Se infiinteaza Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii prin reorganizarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

  Art. 10
  Se infiinteaza Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri prin preluarea activitatii si structurilor specializate pe domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si comertului de la Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

  Art. 11
  Se infiinteaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin reorganizarea Ministerului Transporturilor.

  Art. 12
  Se infiinteaza Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti prin reorganizarea Ministerului Justitiei.

  Art. 13
  Se infiinteaza Ministerul Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile.

  Art. 14
  Se infiinteaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

  Art. 15
  Se infiinteaza Ministerul Sanatatii prin reorganizarea Ministerului Sanatatii Publice.

  Art. 16
  Se infiinteaza Ministerul Tineretului si Sportului prin comasarea Autoritatii Nationale pentru Tineret cu Agentia Nationala pentru Sport, institutii publice care se desfiinteaza.

  Art. 17
  Se infiinteaza Ministerul Turismului prin preluarea activitatii si structurilor specializate pe domeniul turismului de la Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, care se desfiinteaza.

  Art. 18
  Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniile culturii, invatamantului si integrarii europene, structura fara personalitate juridica, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, isi inceteaza activitatea.

  Art. 19
  (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele nou-infiintate, prevazute la art. 1-17, vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea masurilor privind organizarea si functionarea lor.
  (2) Pana la data adoptarii reglementarilor prevazute la alin. (1), in realizarea masurilor si obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare pe perioada 2009-2012, activitatea ministerelor nou-infiintate este supusa dispozitiilor cuprinse in actele normative privind organizarea si functionarea ministerelor care se reorganizeaza potrivit prezentei ordonante de urgenta.

  Art. 20
  Unitatile care functioneaza in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea ministerelor desfiintate sau ale caror structuri ori activitati au fost preluate potrivit prezentei ordonante de urgenta trec, in mod corespunzator, in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea ministerelor nou-infiintate.

  Art. 21
  Ministerele nou-infiintate vor prelua, in mod corespunzator, toate drepturile si obligatiile institutiei desfiintate ori ale structurii sau activitatii din domeniile preluate, inclusiv personalul si bunurile mobile si imobile aflate in administrarea sau, dupa caz, in proprietatea acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii si continutului protocolului de predare-primire intocmit de membrii Guvernului si de conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice la expirarea mandatului.

  Art. 22
  (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile in structura bugetului de stat si in bugetele ordonatorilor principali de credite si in anexele la acestea, precum si in bugetele sumelor alocate din credite externe, fonduri externe nerambursabile si pentru activitati finantate integral din venituri proprii pe anul 2008, corespunzator prevederilor prezentei ordonante de urgenta, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.
  (2) Protocoalele de predare-preluare se incheie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si cuprind prevederile bugetare, executia bugetara pana la data preluarii, structurile de personal preluate, precum si celelalte drepturi si obligatii prevazute la art. 21.
  (3) Pana la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2009, finantarea ministerelor reorganizate conform prezentei ordonante de urgenta se asigura in cadrul unei limite lunare de cheltuieli ce nu poate depasi de regula 1/12 din prevederile bugetare ale anului 2008 aferente activitatii reorganizate.
  (4) Incadrarea in limita de cheltuieli stabilita conform alin. (3) este in responsabilitatea ordonatorilor principali de credite.
  (5) Pana la introducerea modificarilor prevazute la alin. (1) in bugetul de stat si in bugetele ordonatorilor principali de credite, finantarea acestora se asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  (6) Deschiderea creditelor bugetare se efectueaza din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si se aproba de ordonatorii principali de credite ai ministerelor infiintate in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
  (7) Personalul ministerelor nou-infiintate se preia de la institutiile ale caror structuri sau activitati sunt preluate, respectiv de la institutiile care se reorganizeaza, care se comaseaza sau care isi inceteaza activitatea, si isi mentine nivelul salarizarii prevazut prin actele normative in vigoare.
  (8) Efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se va face de catre ordonatorii principali de credite, pe baza precizarilor Ministerului Finantelor Publice.

  Art. 23
  (1) Actele normative in care sunt prevazute ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiile publice, care se desfiinteaza, se reorganizeaza ori isi schimba raporturile de subordonare sau de coordonare, dupa caz, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se modifica in mod corespunzator.
  (2) In cuprinsul actelor normative in vigoare, urmatoarele denumiri se inlocuiesc in mod corespunzator prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:
  a) "Ministerul Internelor si Reformei Administrative" cu "Ministerul Administratiei si Internelor";
  b) "Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale" cu "Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale";
  c) "Ministerul Apararii" cu "Ministerul Apararii Nationale";
  d) "Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei" cu "Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale";
  e) "Ministerul Culturii si Cultelor" cu "Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National";
  f) "Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor" cu "Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei";
  g) "Ministerul Economiei si Finantelor" cu "Ministerul Economiei", in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea de economie, si cu "Ministerul Finantelor Publice", in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea de finante;
  h) "Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului" cu "Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii";
  i) "Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale" cu "Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri", in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea legata de intreprinderile mici si mijlocii, comert si mediul de afaceri, si cu "Ministerul Turismului", in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea de turism;
  j) "Ministerul Transporturilor" cu "Ministerul Transporturilor si Infrastructurii";
  k) "Ministerul Justitiei" cu "Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti";
  l) "Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile" cu "Ministerul Mediului";
  m) "Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse" cu "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale";
  n) "Ministerul Sanatatii Publice" cu "Ministerul Sanatatii";
  o) "Autoritatea Nationala pentru Tineret" si "Agentia Nationala pentru Sport" cu "Ministerul Tineretului si Sportului".

  Art. 24
  Articolul 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. Alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Din Guvern pot face parte: un viceprim-ministru, ministri de stat, precum si ministri-delegati, cu insarcinari speciale pe langa primul-ministru, prevazuti in lista Guvernului prezentata Parlamentului pentru acordarea votului de incredere."
  2. Dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) si (5), avand urmatorul cuprins:
  "(3) Viceprim-ministrul dispune de un aparat propriu de lucru care face parte din aparatul de lucru al Guvernului si are in coordonare urmatoarele autoritati si institutii publice:
  a) Departamentul pentru Afaceri Europene;
  b) Departamentul pentru Lupta Antifrauda din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
  c) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
  d) Autoritatea Nationala pentru Comunicatii;
  e) Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
  (4) Structura organizatorica, statul de functii si numarul de maxim de posturi ale aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, structura fara personalitate juridica, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se aproba prin decizie a primului-ministru, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.
  (5) Viceprim-ministrul este ajutat in activitatea sa de unul sau mai multi consilieri de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului."

  Art. 25
  Anexa nr. VII/2b din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu o noua pozitie, pozitia nr. 11, cu urmatorul cuprins:
  "11. Viceprim-ministru - octombrie - 8.400."

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------