DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Ordonanta de urgenta nr. 18/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 155 / 12 martie 2009

Situatia extraordinara prevazuta de art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, consta in necesitatea reducerii consumului de energie pentru incalzirea blocurilor de locuinte, in conditiiie asigurarii si mentinerii climatului termic interior in apartamente, prin promovarea de programe integrate Planului national de eficienta energetica.
Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede, printre altele, ca statele membre sa ia toate masurile pentru imbunatatirea eficientei energetice la utilizatorii finali si stabilirea unei tinte nationale de minimum 9% privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei.
Reducerea consumului de energie pentru incalzirea blocurilor de locuinte are ca efecte reducerea costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor.
Totodata, prin adoptarea de urgenta a prezentului act normativ se vor realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza financiara internationala actuala le poate avea asupra sectorului energetic si al constructiilor, inclusiv prin utilizarea resurselor energetice nationale.
Prin aplicarea prevederilor prezentului act normativ, pe termen scurt si mediu, se degreveaza bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat, se reduc cheltuielile cu intretinerea blocurilor de locuinte prin reducerea facturilor cu incalzirea, se asigura sustinerea operatorilor economici din domeniul constructiilor si se creeaza noi locuri de munca.
Neadoptarea de urgenta a prezentului act normativ conduce la neindeplinirea obligatiilor asumate de Romania privind transpunerea Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliuiui, precum si a Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetica a cladirilor.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste lucrarile de interventie pentru izolarea termica a blocurilor de locuinte construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950—1990, etapele necesare realizarii lucrarilor, modul de finantare a acestora, precum si obligatiile si raspunderile autoritatilor administratiei publice si ale asociatiilor de proprietari.
(2) Realizarea lucrarilor de interventie stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta are drept scop cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, precum si ameliorarea aspectuiui urbanistic al localitatifor.
(3) Lucrarile de interventie prevazute la alin. (1) sunt investitii de interes public local - introdus de Legea nr. 5/2010

Art. 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) bloc de locuinte— cladire — imobilul format din proprietati individuale definite ca apartamente si proprietatea comuna indiviza. Expresia vizeaza atat cladirea in ansamblul sau, cat si parti ale acesteia — tronsoane de bloc — separate prin rost;
b) program local multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte — documentul fundamentat si elaborat de autoritatile administratiei publice locale ale municipiilor, oraselor, comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe baza contractelor de mandat incheiate cu asociatiile de proprietari, aprobat prin hotarare a consiliului local, intocmit in vederea fundamental alocatiitor de la bugetul local si de la bugetui de stat, denumit in continuare program local;
c) program national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte — documentul elaborat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei si aprobat prin ordin al ministrului, in baza programelor locale transmise de coordonatorii locali si a fondurilor alocate din bugetul de stat in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, denumit in continuare program national; programul national prevede alocatiile stabilite in aplicarea prevederilor art. 13 lit. a) pentru bugetele locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, precum si ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
d) coordonatori locali — primarii municipiilor, oraselor si comunelor, precum si ai sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror responsabilitate revine coordonarea programelor locale, in calitate de autoritati contractante.

Art. 3
Pentru fundamentarea programelor locale, coordonatorii locali realizeaza identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte prevazute la art. 1 alin. (1).


Capitolul II - Lucrari de interventie


Art. 4
Lucrarile de interventie la anvelopa blocului de locuinte, stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta, sunt:
a) izolarea termica a peretilor exteriori;
b) inlocuirea ferestrelor si a usilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie performanta energetic;
c) termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei;
d) izolarea termica a planseuiui peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter;
e) lucrari de demontare a instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica;
f) lucrari de refacere a finisajelor anvelopei.

Art. 5
Realizarea lucrarilor de interventie prevazute la art. 4 lit. a)—d) are ca scop cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, astfel incat consumul anual specific de energie calculat pentru incalzire sa scada sub 100 kWh/m2 arie utila, in conditii de eficienta economica.

Art. 6
Odata cu efectuarea lucrarilor de interventie prevazute la art. 4 se pot executa si urmatoarele lucrari de interventie, justificate din punct de vedere tehnic in expertiza tehnica si/sau in auditul energetic:
a) lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte, inclusiv de refacere in zonele de interventie;
b) lucrari de interventie la instalatia de distribute a agentului termic pentru incalzire aferenta partilor comune ale blocului de locuinte.


Capitolul III - Etapele necesare implementarii programelor locale


Art. 7
Etapele necesare implementarii programelor locale sunt urmatoarele:
a) identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte prevazute la art. 1 alin. (1);
b) instiintarea asociatiilor de proprietari de catre coordonatorii locali privind inscrierea in programul local;
c) hotararea adunarii generale a proprietarilor de inscriere in programul local si semnarea contractului de mandat;
d) proiectarea lucrarilor de interventie;
e) executarea lucrarilor de interventie;
f) receptia la terminarea lucrarilor si eliberarea certificatului de performanta energetica, cu evidentierea consumului anual specific de energie calculat pentru incalzire;
g) receptia finala, dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie de 3 ani.

Art. 8
Asociatiile de proprietari din blocurile de locuinte identificate si inventariate sunt instiintate de catre coordonatorii locali asupra posibilitatii de inscriere in programul local.

Art. 9
(1) Odata cu instiintarea prevazuta la art. 8 coordonatorul local transmite si proiectul de contract de mandat semnat de acesta, in doua exemplare originale, in vederea semnarii de catre asociatia de proprietari.
(2) Contractul de mandat are drept scop mandatarea coordonatorului local de catre asociatia de proprietari in vederea stabilirii masurilor si actiunilor ce se impun, in conditiile si cu respectarea prezentei ordonante de urgenta, pentru cresterea performantei energetice a blocului de locuinte.
(3) Prin contractul de mandat se prevad obligatiile partilor, precum si alte clauze asupra carora partile convin.

Art. 10
(1) Asociatiile de proprietari instiintate se pot inscrie in programul local prin solicitare scrisa inregistrata la coordonatorul local in a carui arie de competenta este amplasat blocul de locuinte.
(2) Solicitarea asociatiei de proprietari prevazuta la alin. (1) este insotita de:
a) contractul de mandat semnat;
b) hotararea privind inscrierea in programul local, adoptata in adunarea generala cu acordul majoritatii proprietarilor;
c) lista proprietarilor din imobil.

Art. 11
(1) In etapa privind proiectarea lucrarilor de interventii, prevazuta la art. 7 lit. d), se realizeaza;
a) expertiza tehnica, auditul energetic si elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie;
b) elaborarea documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de interventie si obtinerea autorizatiei de construire;
c) elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, precum si a documentatiei de achizitie pentru contractarea executarii lucrarilor de interventie.
(2) Expertiza tehnica prevazuta la alin (1) lit. a) se realizeaza pentru analiza structurii de rezistenta a blocului de locuinte din punctul de vedere al asigurarii cerintei esentiale "rezistenta mecanica si stabilitate", urmarind metoda calitativa prevazuta de reglementarile tehnice in vigoare. In cazul in care expertiza tehnica prevede necesitatea efectuarii unor lucrari de consolidare/reparatii care conditioneaza executarea lucrarilor de interventie, contractorul proiectarii lucrarilor de interventie informeaza in scris coordonatorul local in vederea dispunerii de catre acesta a masurilor ce se impun.
(3) Elaborarea documentatiilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se realizeaza dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotararea consiliului local, notificarea asociatiei de proprietari de catre coordonatorul local privind hotararea consiliului local si incheierea actului aditional la contractul de mandat privind stabilirea si individualizarea obligatiilor de plata pentru executarea lucrarilor de interventie.


Capitolul IV - Finantarea


Art. 12
Finantarea proiectarii lucrarilor de interventie prevazute la art. 4 si 6 se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in conditiile legii.

Art. 13
Finantarea executarii lucrarilor de interventie prevazute la art. 4 si 6 se asigura astfel:
a) 50% din alocatii de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei;
b) 30% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite;
c) 20% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si/sau din alte surse legal constitute.

Art 14
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 13, autoritatile administratiei publice locale pot asigura, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie, pe langa cota de 30%:
a) preluarea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei de 20% ce revine asociatiei de proprietari. Autoritatile administratiei publice locaie pot hotara cu privire la masurile aplicabile in vederea recuperarii sumelor avansate pentru acoperirea cotei de 20%, pe baza mecanismelor proprii stabilite de acestea;
b) preluarea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei proprietarului/ proprietarilor din blocul de locuinte aflat/aflati in imposibilitate de a asigura sumele ce ii/le revin.
(2) Conditiile de preluare si criteriile de selectie pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se stabilesc si se aproba prin hotarare a consiliului local.

Art. 15
La termenele prevazute in Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare:
a) autoritatile administratiei publice locale stabilesc, in cadrul programelor locale, necesarul de alocatii de la bugetul de stat pentru finantarea cotei-parti prevazute la art. 13 lit. a), aferenta blocurilor de locuinte care vor beneficia de lucrari de interventie in anul bugetar urmator, si transmit programele locale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei;
b) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei centralizeaza propunerile primite, in baza carora include in proiectul bugetului de stat sumele necesare pentru finantarea cotei-parti prevazute la art. 13 lit. a).

Art. 16
In limita resurselor bugetare alocate in acest scop prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei:
a) aproba, prin ordin al ministrului, programul national, prin care aloca bugetelor locale fondurile aferente cotei-parti prevazute la art. 13 lit. a);
b) repartizeaza si comunica autoritatilor administratiei publice locale fondurile alocate.

Art. 17
Ministerul Dezvoltarii Regionaie si Locuintei efectueaza lunar plata catre coordonatorii locali a sumelor aferente cotei-parti prevazute la art. 13 lit. a), aferenta lucrarilor de Interventie executate, pe baza deconturilor justificative, verificate si aprobate conform legii.

Art. 18
Autoritatile administratiei publice locale pot hotara si preluarea cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie, corespunzatoare cotei de 50% ce revine Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale, pentru blocurile de locuinte neincluse in programul national, prevazute la art. 29.


Capitolul V - Obligatii si raspunderi


Art 19
Consiliul local aproba, la propunerea coordonatorilor locali:
a) indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
b) programele locale multianuale privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

Art. 20
Coordonatorul local:
a) realizeaza identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte prevazute la art. 1 alin. (1);
b) instiinteaza asociatiile de proprietari asupra prevederilor legale privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, precizand conditiile si modalitatea de inscriere in programul local;
c) incheie contractul de mandat cu fiecare asociatie de proprietari instiintata, pentru implementarea, pe etape, a programului local;
d) contracteaza proiectarea lucrarilor de interventie;
e) notifica asociatiei de proprietari hotararea consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici corespunzatori lucrarilor de interventie ce urmeaza a fi executate;
f) transmite Ministerului Dezvoltarii Regionaie si Locuintei propunerile cuprinse in programele locale in scopul includerii blocurilor de locuinte in programul national;
g) incheie act aditional la contractul de mandat, cuprinzand datele si informatiile prevazute in notificarea de la lit. e);
h) contracteaza executarea lucrarilor de interventie;
i) organizeaza receptia la terminarea lucrarilor si pune la dispozitia asociatiei de proprietari certificatul de performanta energetica, cu evidentierea consumului anual specific de energie calculat pentru incalzire;
j) organizeaza receptia finala dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie de 3 ani si transmite asociatiei de proprietari documentele care completeaza cartea tehnica a constructiei;
k) constituie, gestioneaza si actualizeaza baze de date specifice, pe care le pune la dispozitia Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei in vederea fundamentarii politicilor publice nationale in domeniu si cuantificarii economiilor de energie obtinute prin realizarea lucrarilor de interventie;
l) asigura controlul utilizarii eficiente a fondurilor alocate si al aplicarii prevederilor contractuaie;
m) informeaza asociatiile de proprietari privind programui local in toate etapele de implementare a acestuia.

Art. 21
Asociatia de proprietari:
a) aproba in adunarea generala a proprietarilor inscrierea in programul local;
b) semneaza contractul de mandat cu coordonatorul local, prin care ii mandateaza pe acesta sa stabileasca masurile si actiunile ce se impun, in conditiile si cu respectarea prezentei ordonante de urgenta, pentru cresterea performantei energetice a blocului de locuinte;
c) constituie fondul de reparatii pentru asigurarea finantarii cotei-parti care ii revine in vederea executarii lucrarilor de interventie;
d) participa la receptia la terminarea lucrarilor, precum si la receptia finala.

Art. 22
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei:
a) centralizeaza si prioritizeaza propunerile cuprinse in programele locale in scopul includerii blocurilor de locuinte in programul national, in limita fondurilor alocate;
b) aproba programul national;
c) asigura finantarea lucrarilor, in cota prevazuta la art. 13 lit. a), in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie in bugetul propriu;
d) cuantifica economia de energie rezultata in urma realizarii lucrarilor de interventie, prin centralizarea si prelucrarea datelor si informatiilor specifice furnizate de coordonatorii locali;
e) aproba anual, prin ordin al ministrului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, lista auditorilor energetici atestati pentru cladiri

Art. 23
Pentru finantarea executarii lucrarilor de interventie, coordonatorii locali deschid un cont separat cu aceasta destinatie, in numele unitatilor administrativ-teritoriale, la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, in care vor fi virate sumele aferente alocate de la bugetul local, bugetul de stat, precum si sumele aferente cotei-parti de participare ce revine fiecarei asociatii de proprietari.

Art. 24
Coordonatorii locali care beneficiaza de sume alocate de la bugetul de stat pentru finantarea executarii lucrarilor de interventie la blocurile de locuinte incluse in programul national sunt obligati sa puna la dispozitia Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative, raspunzand pentru necesitatea si oportunitatea sumelor solicitate, precum si pentru realitatea, exactitatea si legalitatea sumelor cheltuite in scopul pentru care au fost alocate.


Capitolul VI - Monitorizare si control


Art. 25
(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei organizeaza controlul propriu, prin sondaj, al documentelor elaborate in etapa de proiectare a lucrarilor de interventie, precum si al stadiului fizic de executie a lucrarilor de interventie.
(2) In realizarea atributiei de control propriu prevazute la alin. (1), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei poate contracta servicii specializate si/sau poate coopta specialisti persoane fizice din invatamantul universitar, institute nationale de cercetare-dezvoltare, precum si din administratia publica.
(3) Cheltuielile ocazionate de activitatea proprie de control, respectiv plata serviciilor specializate, transportul, diurna si cazarea, se suporta din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, constituite in baza art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.

Art. 26
(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructor — INCERC Bucuresti, monitorizeaza performanta energetica a blocurilor de locuinte si constituie banci de date specifice.
(2) Cheltuieiile pentru realizarea, utilizarea si actualizarea bazelor de date prevazute la alin. (1) se suporta din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, constituite in baza art. 40 din Legea nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare.


Capitolul VII - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 27
Contractele pentru audit energetic, proiectarea si/sau executarea lucrarilor de reabilitare termica, perfectate si/sau aflate in curs de realizare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se finalizeaza potrivit prevederilor legale in vigoare la data semnarii acestora.

Art. 28
In cazul blocurilor de locuinte ale caror proiecte tehnice si detalii de executie au fost finalizate pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, contractarea executarii lucrarilor de interventie se face in conditiile de finantare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 29
Blocurile de locuinte neincluse in programul national in anul in curs raman in baza de date a coordonatorilor locali pentru fundamentarea programelor locale si nationale in anii urmatori.

Art. 30
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, coordonatorii locali finalizeaza identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte realizate dupa proiecte elaborate in perioada 1950—1990.

Art. 31
Pentru adoptarea unor solutii tehnice unitare si scurtarea perioadelor de proiectare a lucrarilor de interventie, precum si de executie a lucrarilor de interventie, contractarea acestora se poate organiza si realiza pe tipuri de blocuri de locuinte, in functie de: perioada de proiectare/construire, sistem similar de realizare constructive a anveiopei blocurilor de locuinte, regim de inaltime.

Art. 32
(1) Certificatui de urbanism si autorizatia de construire pentru executarea lucrarilor de interventie se elibereaza, in regim de urgenta, cu scutire de taxa, prin exceptare de la prevederile legale in vigoare.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 1 si art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru executarea lucrarilor de interventie la partile comune, autorizatia de construire se emite fara prezentarea titlului asupra imobilului, teren si/sau constructie, a extrasului de plan cadastral si a extrasului de carte funciara de informare.

Art. 33
Pentru lucrarile de interventie prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, prin exceptie de la prevederile legale in vigoare, autorizatia de construire se emite fara virarea cotelor de 0,7% si 0,1% catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si a cotei de 0,5% catre Casa Sociala a Constructorului din cheltuielile pentru executarea lucrarilor.

Art. 34
Contractul de mandat constituie titlu executoriu pentru sumele avansate de autoritatile administratiei publice locale in conditiile prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) si nerecuperate de la asociatiile de proprietari pana la receptia finala a lucrarilor de interventie executate.

Art. 35
In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice se aproba norme metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 36
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor blocuri de locuinte — condominii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 890 din 9 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciaie pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate, publicata in Monitorul Oficial ai Romaniei, Partea I, nr. 661 din 18 septembrie 2003, cu modificarile ulterioare.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
OG 28/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere in
Legea 121/2014 privind eficienta energetica. Lege nr. 121/2014
OUG 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfasurarea procedurii de achizitie publica aplicabila in cazul lucrarilor de subtraversare a raului Prut din
OUG 63/2012 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Ordonanta de urgenta 63/2012
HG 83/2012 privind adoptarea unor masuri de siguranta pe piata de energie electrica. Hotararea nr 83/2012
OUG 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Ordonanta de urgenta 88/2011
Legea 158/2011 pentru aprobarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Lege nr. 158/2011
HG 135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, a convent
Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata 2010
Legea 139/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Lege nr. 139/2010
Lege 5/2010 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
Ordin nr. 1083/2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente
Ordin nr. 1673/2009 privind modificarea si completarea Procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)—e) din Legea nr.
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor
OG nr. 22/2008, ordonanta privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
Hotarare privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, 457/2003, republicata 2007
Norma metodologica privind performanta energetica a cladirilor, 2007
Creditele pentru consum si de investitii imobiliare. Comentarii si explicatii
Goicovici Juanita

Pret: 59.9 lei
50.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
83 useri online

Useri autentificati: