DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 946 din 30 decembrie 2014

Avand in vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice si financiare in vederea mentinerii stabilitatii economice in contextul crizei financiare globale actuale si de a asigura imbunatatirea corespunzatoare a cadrului legislativ relevant,
tinand seama ca adoptarea prezentei ordonante de urgenta este impusa de necesitatea respectarii termenelor si conditiilor asumate de Guvernului Romaniei in angajamentele internationale privind implementarea de reforme structurale care sa permita cresterea competitivitatii economiei romanesti, reforme care presupun imperativ respectarea termenelor de privatizare realizata prin utilizarea mecanismelor pietei de capital romanesti,
luand in considerare faptul ca Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca procedurile de admitere la tranzactionare privind anumite societati detinute de stat vor fi finalizate cel tarziu la data de 31 decembrie 2014,
luand in considerare faptul ca intarzierea masurilor de modificare a legislatiei primare va genera consecinte negative care se vor rasfrange nu numai asupra pietei de capital, ci si asupra economiei nationale si relatiilor internationale ale Romaniei, in contextul in care piata de capital, in general, si bursele de valori, in special, ar trebui sa reprezinte o alternativa viabila la creditarea bancara (marcata de reticenta in finantarea proiectelor investitionale, ca urmare a crizei financiare), respectiv principala sursa de finantare a companiilor (prin majorari de capital si emisiune de actiuni sau obligatiuni),
avand in vedere faptul ca progresul legislatiei secundare si al pietei de capital sunt oprite de sistemul legal instituit de un act normativ ce a suferit modificari minore in ultimii 10 ani,
tinand cont de faptul ca situatiile concrete aparute in practica ulterior adoptarii Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, reclama modificarea, in regim de urgenta, a unor prevederi existente astfel incat sa se asigure facilitarea accesului investitorilor straini la piata de capital romaneasca si sporirea integrarii Romaniei in economia europeana, respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor investitorilor, guvernanta corporativa a emitentilor si transparenta acestora, simplificarea regimului ofertelor publice si al listarilor de actiuni si obligatiuni astfel incat piata de capital nationala sa devina o piata functionala si competitiva cu pietele de capital ale celorlalte state membre,
avand in vedere necesitatea trecerii pietei de capital din Romania la statutul de piata emergenta, clasificare ce va atrage fluxuri de capital importante in Romania si care se va putea realiza numai daca barierele legislative sunt inlaturate de urgenta, inaintea expirarii termenelor impuse de lege si de angajamentele externe asumate,

in conditiile in care neadoptarea urgenta a acestui act normativ ar conduce la conservarea unui sistem legal neadaptat in raport cu intreaga evolutie in planul legislatiei secundare si a cerintelor participantilor la piata de capital,
in acest sens orice intarziere in alinierea legislatiei primare cu nevoile actuale ale pietei si ale legislatiei secundare ar conduce la mentinerea nepermisa a unor neconcordante intre prevederile legale din aceasta materie, prin perpetuarea acelor norme care trebuie expres abrogate, fiind perimate sau chiar in contradictie cu noile realitati sociale,
in conditiile in care modificarea legislatiei pietei de capital se impune pentru a asigura inlaturarea formalismului legat de reprezentarea actionarilor in adunarile generale si pentru a asigura o transpunere mai fidela a dispozitiilor Directivei 2003/71/CE referitoare la comunicatele cu caracter publicitar, precum si pentru uniformizarea terminologica a notiunilor ce creeaza dificultati in interpretarea si aplicarea prevederilor legale,

avand in vedere ca lamurirea aplicarii practice a tuturor acestor probleme tehnice este necesara pentru crearea unui cadru legislativ stabil si previzibil pentru toti participantii la piata de capital si pentru crearea tuturor premiselor in vederea simplificarii procedurii de listare si accelerarea investitiilor la nivel national,
in vederea crearii premiselor legale pentru modificarea actelor constitutive ale operatorilor de piata, in concordanta cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (1) punctul 33, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) obligatiuni si alte titluri de creanta, inclusiv titluri de stat, negociabile pe piata de capital;".

2. La articolul 2 alineatul (1), dupa punctul 36 se introduce un nou punct, punctul 37, cu urmatorul cuprins:
"37. administrare de portofolii individuale - gestionarea discretionara si individualizata de portofolii incluzand unul sau mai multe instrumente financiare, in cadrul unui mandat acordat de client."

3. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Capitalul initial al unei S.S.I.F. va fi determinat cu respectarea reglementarilor Uniunii Europene, putand fi format din unul sau mai multe din elementele prevazute la lit. a)-e) ale paragrafului 1 al art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.
(2) S.S.I.F. care nu efectueaza tranzactii cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu se angajeaza sa subscrie in cadrul emisiunilor de instrumente financiare pe baza unui angajament ferm, dar care detine fondurile banesti si/sau instrumentele financiare ale clientilor si ofera unul sau mai multe dintre urmatoarele servicii va dispune de un nivel al capitalului initial egal cu echivalentul in lei al sumei de 125.000 euro:
a) preluarea si transmiterea ordinelor investitorilor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
b) executarea ordinelor investitorilor, cu privire la instrumente financiare;
c) administrarea portofoliilor de investitii individuale in instrumente financiare.
(3) S.S.I.F. care executa ordinele investitorilor referitoare la instrumente financiare poate sa detina asemenea instrumente in cont propriu daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) asemenea pozitii apar numai ca rezultat al incapacitatii societatii de a executa intocmai ordinele investitorilor;
b) valoarea totala de piata a tuturor pozitiilor de acest fel este supusa unui plafon de 15% din capitalul initial al societatii;
c) societatea indeplineste cerintele prevazute la art. 92-95 si partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
d) asemenea pozitii au caracter accidental si provizoriu si sunt limitate in mod strict la timpul necesar de a duce la indeplinire tranzactia in cauza.
(4) S.S.I.F. dispune de un nivel al capitalului initial egal cu echivalentul in lei a 50.000 euro in cazul in care nu este autorizata sa tranzactioneze pe cont propriu sau sa subscrie in cadrul emisiunilor de instrumente financiare in baza unui angajament ferm si nu detine fondurile sau instrumentele financiare ale clientilor.
(5) Detinerea de catre o S.S.I.F. de pozitii pe instrumente financiare, care nu se afla in portofoliul tranzactionabil al respectivei S.S.I.F., cu scopul de a investi fondurile proprii nu va fi considerata tranzactionare in legatura cu serviciile prevazute la alin. (2) sau in cazurile prevazute la alin. (3).
(6) S.S.I.F. care sunt autorizate sa presteze numai consultanta de investitii si/sau sa preia si sa transmita ordinele investitorilor, fara a detine fondurile sau instrumentele financiare ale clientilor lor si care din acest motiv nu se pot afla in pozitie debitoare fata de respectivii clienti, dispun dupa caz de:
a) un nivel al capitalului initial egal cu echivalentul in lei a 50.000 euro;
b) asigurare de raspundere civila profesionala cu acoperire pe intreg teritoriul Uniunii Europene sau o alta garantie comparabila de angajare a raspunderii pentru neglijenta profesionala, reprezentand cel putin 1.000.000 euro pentru fiecare cerere de despagubire si in total 1.500.000 euro pe an pentru toate cererile de despagubire; sau
c) o combinatie de capital initial si asigurare de raspundere civila profesionala sub o forma din care sa rezulte un nivel al acoperirii echivalent cu cel prevazut la lit. a) si b).
(7) Prevederile alin. (6) se aplica in mod corespunzator si S.S.I.F. care sunt autorizate sa presteze servicii de administrare a portofoliilor individuale, fara a detine fondurile sau instrumentele financiare ale clientilor lor si care din acest motiv nu se pot afla in pozitie debitoare fata de respectivii clienti, conform prevederilor legislatiei Uniunii Europene.
(8) S.S.I.F., altele decat cele prevazute la alin. (2)-(7), vor dispune de un nivel al capitalului initial egal cu echivalentul in lei a 730.000 euro.
(9) In scopul respectarii cerintelor prevazute de legislatia Uniunii Europene, A.S.F. modifica, prin hotarare a Consiliului A.S.F., nivelul capitalului initial al S.S.I.F.
(10) Cursul de referinta la care se face referire in acest articol se stabileste anual conform prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."

4. Articolul 129 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 129
(1) Niciun actionar al unui operator de piata nu poate detine, direct sau impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, mai mult de 20% din totalul drepturilor de vot.
(2) Orice achizitie de actiuni ale operatorului de piata, care conduce la o detinere de 20% din totalul drepturilor de vot, este notificata operatorului de piata in termenul stabilit prin reglementarile emise de A.S.F. si este supusa in prealabil aprobarii A.S.F.
(3) Orice instrainare de actiuni ale operatorului de piata care conduce la scaderea sub pragul de detinere de 20% este notificata operatorului de piata si A.S.F., in termenul prevazut de reglementarile emise de A.S.F.
(4) In cazul in care nu sunt indeplinite cerintele cu privire la dobandirea de actiuni aferente pragului prevazut la alin. (2), astfel cum sunt stabilite prin reglementarile emise de A.S.F., sau se omite obtinerea aprobarii A.S.F., dreptul de vot aferent actiunilor detinute cu nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) este suspendat de drept, urmand a se aplica procedura stabilita la art. 283.
(5) In situatia in care actiunile emise de operatorul de piata sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, obligatia notificarii operatorului de piata cu privire la instrainarea actiunilor sale revine si depozitarului central, in termenul si in conditiile prevazute de reglementarile emise de A.S.F."

5. La articolul 146, alinetele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Emitentii pentru care se efectueaza operatiuni de depozitare incheie contracte cu depozitarul central, care efectueaza si operatiuni de registru pentru acestia, furnizand informatii, in conformitate cu prevederile prezentului articol sau la solicitarea acestora. Depozitarul central este competent sa furnizeze informatii autoritatilor competente cu privire la actionarii emitentilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Depozitarul central furnizeaza emitentilor informatiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate, putand presta servicii pentru indeplinirea obligatiilor emitentului fata de detinatorii de valori mobiliare, inclusiv in ceea ce priveste distribuirea de dividende sau alte sume care se platesc de catre emitenti in legatura cu respectivele valori mobiliare ca urmare a deciziilor organelor societare."

6. La articolul 146, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Actionarii sau, dupa caz, intermediarii au obligatia de a transmite depozitarului central copia cartii de identitate pentru persoane fizice, copia certificatului de inregistrare sau un document din care sa rezulte constituirea entitatii sau un document similar conform dreptului national al actionarului."

7. La articolul 146, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Emitentii efectueaza plata dividendelor si a oricaror altor sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare prin intermediul depozitarului central si al participantilor la sistemul compensare-decontare si registru."

8. La articolul 173, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 173
(1) Orice persoana care intentioneaza sa faca o oferta publica inainteaza A.S.F. o cerere de aprobare a prospectului, in cazul ofertei publice de vanzare, sau a documentului de oferta, insotit de un anunt, in cazul ofertei publice de cumparare, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F."

9. La articolul 175 alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 175
(1) Anuntul de oferta publica poate fi lansat dupa emiterea deciziei de aprobare a documentului de oferta de catre A.S.F. si trebuie publicat potrivit reglementarilor emise de A.S.F.
(2) Anuntul de oferta publica va contine informatii privind modalitatile prin care documentul de oferta este disponibil publicului."

10. La articolul 175 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) este publicat in format electronic pe website-ul ofertantului sau, dupa caz, al intermediarului ofertei;".

11. Articolul 176 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 176
(1) Oferta publica de cumparare devine obligatorie la data la care sunt publicate anuntul si documentul de oferta, iar in cazul ofertei publice de vanzare de valori mobiliare de la data la care este publicat prospectul, potrivit reglementarilor emise de A.S.F.
(2) Prospectul sau documentul de oferta trebuie sa fie disponibil publicului ulterior aprobarii acestuia de catre A.S.F., in forma si avand continutul in care a fost aprobat."

12. Articolul 177 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 177
Perioada de derulare a ofertei este cea prevazuta in prospect, in cazul ofertelor publice de vanzare de valori mobiliare sau in anuntul si documentul de oferta, in cazul ofertelor publice de cumparare de valori mobiliare, dar nu poate depasi termenele stabilite prin reglementarile emise de A.S.F. La expirarea perioadei de derulare, oferta publica devine caduca."

13. Articolul 178 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 178
(1) Orice comunicat cu caracter publicitar care se refera la o oferta publica de valori mobiliare sau la admiterea unor valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata trebuie sa respecte prevederile prezentului articol. Alineatele (2)-(5) nu se aplica in cazul in care oferta publica de valori mobiliare nu se afla sub incidenta obligativitatii de publicare a unui prospect.
(2) Comunicatele cu caracter publicitar anunta ca un prospect/document de oferta a fost sau va fi publicat si indica locul si data din/de la care investitorii pot sau vor putea procura respectivul prospect/document de oferta.
(3) Difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, anterior emiterii deciziei de aprobare a docuemntului de oferta/prospectului, este interzisa.
(4) Informatiile furnizate in cadrul comunicatelor cu caracter publicitar trebuie sa fie corecte, complete si precise. De asemenea, informatiile trebuie sa fie in concordanta cu cele precizate in cadrul prospectului/documentului de oferta, in cazul in care respectivul prospect/document de oferta a fost deja publicat sau in concordanta cu informatiile care trebuie sa figureze in acesta, in cazul in care respectivul prospect/document de oferta se publica ulterior.
(5) Orice informatie difuzata oral sau in scris, inclusiv in format electronic, in ceea ce priveste oferta publica sau admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata, chiar daca aceasta nu are caracter publicitar, trebuie sa fie in concordanta cu informatiile prevazute in prospectul/documentul de oferta.
(6) Orice forma de publicitate care incita la acceptarea ofertei publice, facuta cu prezentarea ofertei ca beneficiind de avantaje sau de alte calitati decurgand din decizia A.S.F. de aprobare a documentului de oferta/prospectului, constituie dol prin publicitate abuziva sau mincinoasa, care viciaza tranzactiile probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare.
(7) In cazul in care publicarea unui prospect nu este obligatorie in sensul prezentei legi, informatiile importante furnizate de catre un emitent sau un ofertant si adresate investitorilor calificati sau categoriilor speciale de investitori, inclusiv cele difuzate cu ocazia reuniunilor care au legatura cu ofertele de valori mobiliare, se comunica tuturor investitorilor calificati sau categoriilor speciale de investitori carora aceasta oferta li se adreseaza in exclusivitate. In cazul in care publicarea prospectului este obligatorie, aceste informatii figureaza in prospect sau intr-un supliment la prospect, in conformitate cu prevederile art. 179.
(8) A.S.F. este imputernicita sa verifice ca desfasurarea activitatilor publicitare privind oferta publica sau admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata de valori mobiliare este conforma cu prevederile alin. (2)-(5) si alin. (7)."

14. La articolul 179, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Acest amendament este aprobat de A.S.F. in termen de 7 zile lucratoare cu respectarea aceleiasi proceduri aplicabile in cazul aprobarii prospectului si este adus la cunostinta publicului in aceleasi conditii in care prospectul a fost adus la cunostinta publicului."

15. La articolul 180, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) sa dispuna interzicerea sau suspendarea difuzarii comunicatelor cu caracter publicitar aferente unei oferte publice de cate ori considera necesar, pe o perioada de maximum 10 zile lucratoare pentru fiecare suspendare, daca exista indicii temeinice privind incalcarea prevederilor prezentei legi si a reglementarilor emise de A.S.F.;".

16. La articolul 183, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) In cazul O.P.C.V.M.-urilor, prospectul este intocmit potrivit prevederilor titlului I - Organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital."

17. La articolul 184, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) In cazul in care prospectul se refera la admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata a unor titluri, altele decat cele de capital, cu o valoare nominala care reprezinta cel putin echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, nu este obligatorie furnizarea unui rezumat, cu exceptia cazului in care un stat membru solicita acest lucru, in conformitate cu legislatia aplicabila a respectivului stat membru. In cazul in care admiterea se realizeaza pe o piata reglementata din Romania, se va redacta un rezumat in limba romana."

18. La articolul 185, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Un emitent care are deja aprobata de catre A.S.F. fisa de prezentare poate intocmi si transmite spre aprobare numai documentele prevazute la alin. (1) lit. b) si c), in situatia in care intentioneaza lansarea unei oferte publice sau de admitere a respectivelor valori la tranzactionare pe o piata reglementata."

19. La articolul 189, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 189
(1) In situatia in care pretul final de oferta si numarul valorilor mobiliare oferite publicului nu pot fi incluse in cadrul prospectului, la data aprobarii acestuia, prospectul contine:
a) criteriile si/sau conditiile pe baza carora pretul final de oferta si numarul valorilor mobiliare oferite publicului vor fi determinate sau, in cazul pretului, valoarea maxima a acestuia; sau
b) posibilitatea retragerii subscrierilor realizate in cel putin doua zile lucratoare de la data cand pretul final si numarul valorilor mobiliare oferite au fost inregistrate la A.S.F. si aduse la cunostinta publicului conform art. 175 alin. (3)."

20. Articolul 190 se abroga.

21. Dupa articolul 211 se introduce un nou articol, articolul 211^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 211^1
(1) Odata cu inaintarea cererii de aprobare de catre A.S.F. a prospectului in vederea admiterii la tranzactionare, persoana care solicita admiterea la tranzactionare depune prospectul si la operatorul pietei reglementate, impreuna cu, cererea provizorie de admitere la tranzactionare si toate celelalte documente solicitate potrivit reglementarilor emise de operatorul pietei reglementate.
(2) Cererea finala de admitere la tranzactionare este inaintata catre operatorul pietei reglementate dupa emiterea deciziei de aprobare a prospectului de admitere la tranzactionare de catre A.S.F."

22. La articolul 238, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 238
(1) Prin derogare de la prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta din urma. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.
......
(3) In cazul in care adunarea generala a actionarilor nu stabileste data platii dividendelor, potrivit alin. (2), acestea se platesc in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia societatea este de drept in intarziere."

23. La articolul 240, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 240
(1) In cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 3/4 din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care detin cel putin 2/3 din drepturile de vot.
(2) Majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 3/4 din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care sa reprezinte cel putin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii emitente."

24. La articolul 243, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor in cazul societatilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale."

25. La articolul 243, dupa alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (6^1)-(6^5), cu urmatorul cuprins:
"(6^1) Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.
(6^2) Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14, sau unui avocat.
(6^3) Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala sau in termenul prevazut de actul constitutiv al societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.
(6^4) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri indicate la alin. (6^2) de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) este un actionar majoritar al societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).
(6^5) Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai."

26. La articolul 243, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Societatile au obligatia sa intocmeasca proceduri care sa dea actionarilor posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala. In cazul in care pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor se afla rezolutii care necesita votul secret, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta."

27. La articolul 243, dupa alineatul (9) se introduc doua noi alineate, alineatele (9^1) si (9^2), cu urmatorul cuprins:
"(9^1) In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
(9^2) Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala."

28. Dupa articolul 286^2 se introduce un nou articol, articolul 286^3, cu urmatorul cuprins:
"Art. 286^3
Conditiile de cvorum si de majoritate de vot necesare desfasurarii adunarilor generale extraordinare ale actionarilor unui operator de piata si adoptarii hotararilor sunt cele prevazute la art. 115 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. II
(1) Operatorii de piata iau masuri de modificare a statutelor sau actelor constitutive, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in vederea alinierii la prevederile art. 129 si 286^3 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, modificarile ce vor fi efectuate la actele constitutive ale operatorilor de piata, exclusiv pentru incadrarea acestora in prevederile art. 129 si art. 286^3 se inregistreaza la Oficiul National al Registrului Comertului, in baza hotararii Consiliului de administratie al operatorului de piata, ulterior obtinerii autorizatiei din partea A.S.F.
(3) Nerespectarea de catre membrii Consiliului de administratie unui operator de piata a obligatiilor de modificare a statutelor sau a actelor constitutive proprii, conform prevederilor alin. (1), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei.
(4) Ulterior indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 286^3 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor alin. (1), operatorii de piata pot stipula in actul constitutiv cerinte de cvorum si de majoritate mai mari.

Art. III
(1) Prevederile art. 173 alin. (1), art. 175 alin. (1) si (2), art. 175 alin. (3) lit. c), art. 176, art. 177, art. 178 alin. (1^1)-(3^1) si alin. (5) teza a doua, art. 179 alin. (2), art. 180 lit. e), art. 184 alin. (5), art. 185 alin. (3) si art. 189 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica ofertelor publice al caror prospect/document de oferta este aprobat dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Prevederile art. 178 alin. (5) teza I din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica operatiunilor derulate dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Prevederile art. 211^1 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica in cazul cererilor de aprobare a prospectului depuse la A.S.F. dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. IV
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


*


Prezenta ordonanta de urgenta transpune urmatoarele directive ale Uniunii Europene:
1. prevederile art. 4 alin. (1) pct. 9 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE si 93/6/CEE ale Consiliului si a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului;
2. prevederile art. 1, 15, 16 si 21 din Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare si de modificare a Directivei 2001/34/CE;
3. prevederile art. 10 alin. (1) si alin. (3) si ale art. 12 din Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul societatilor comerciale cotate la bursa;
4. prevederile art. 28, 29 si 31 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, de modificare a Directivei 2002/87/CE si de abrogare a Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul oficial

Poate fi de interes si:
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Hotararea 20/2015 pentru aprobarea Normei Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-III/0)
Legea 245/2013 pentru ratificarea Protocolului dintre Romania si Republica Austria si a Protocolului aditional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privir
OUG 71/2013 pentru modificarea si completarea OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru proro
OUG 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta nr. 2/2013
HG 166/2012 pentru aprobarea Normei unitare privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului
OUG 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in vederea infiintarii unei societati comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 59/2012
HG 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale
Legea 167/2012 pentru modificarea legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Lege nr. 167/2012
OUG 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 24/2012
Legea 11/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Lege nr. 11/2012
Legea 129/2010 pentru completarea art. 32^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. Lege nr. 129/2010
Ordin nr. 68/2010 pentru modificarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si fi
Lege nr. 270/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
Ora in principalele capitale ale lumii
Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, consolidata
Ordin nr. 3483/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice
Ordin nr. 83/2008 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital
Investitorul inteligent
Graham Benjamin

Pret: 99 lei
84.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
87 useri online

Useri autentificati: