DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 225 din 25 martie 2016

Pentru proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile, in perioada de programare 2007-2013, care nu s-au finalizat in perioada de implementare, respectiv 31 decembrie 2015, s-au semnat acte aditionale de prelungire a duratei contractelor de finantare, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectelor si in vederea asigurarii functionalitatii acestora, pana cel mai tarziu la data de 30 iunie 2016, din sursele beneficiarilor.
Avand in vedere ca nefinalizarea proiectelor poate conduce la restituirea catre Comisia Europeana a sumelor deja decontate in cadrul proiectelor in perioada de eligibilitate a programului, respectiv pana la data de 31 decembrie 2015, este necesara identificarea unor masuri de sprijinire a beneficiarilor care au in implementare proiecte finantate prin Programul operational regional 2007-2013 si Programul operational sectorial Mediu 2007-2013 si care trebuie finalizate din surse ale beneficiarilor.
Pentru 345 de proiecte finantate prin Programul operational regional 2007-2013, impactul negativ al neadoptarii masurilor propuse are in vedere suma de 3,3 miliarde lei, respectiv pentru 6 proiecte finantate prin Programul operational sectorial Mediu, suma de 60.527.267 lei.
Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 358/2015, s-a modificat termenul de declarare a destinatiei cladirii de la data de 29 februarie 2016 la data de 31 martie 2016, pentru contribuabilii care au in proprietate cladiri nerezidentiale si cladiri cu destinatie mixta, respectiv rezidentiala si nerezidentiala. Termenul de declarare astfel modificat coincide cu termenul de plata a impozitului pe cladiri si cu termenul pana la care se acorda bonificatia pentru plata anticipata a impozitului. In aceste conditii, datorita suprapunerii celor doua termene, de declarare si de plata, nu exista timp material pentru organele fiscale locale pentru emiterea pana la data de 31 martie 2016 a deciziilor de impunere si de prelucrare a declaratiilor. Astfel, nu poate fi efectuata in termen plata impozitului pe cladiri, cu consecinte privind pierderea bonificatiei de plata anticipata si chiar plata de penalitati de intarziere, in cazul comunicarii deciziei de impunere dupa data de 31 martie a.c.
In vederea asigurarii continuitatii serviciilor de transport feroviar public aferent pachetului minim social, precum si a indeplinirii obligatiei de asigurare a starii tehnice si de exploatare a infrastructurii feroviare, care sa permita desfasurarea transportului feroviar public in conditii de siguranta a circulatiei,in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articolul 1
(1) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) si art. 63 alin. (4) si (4^1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita Ministerului Finantelor Publice, inclusiv pentru asociatiile de dezvoltare intercomunitare, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 400.000 mii lei.
(2) Imprumuturile prevazute la alin. (1) se acorda pentru finantarea cheltuielilor necesare finalizarii proiectelor cu o valoare de maximum 5 milioane euro pe proiect, finantate prin Programul operational regional 2007-2013 si Programul operational sectorial Mediu 2007-2013, in vederea indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor acestora, pentru care au fost incheiate acte aditionale cu termen de finalizare pana cel tarziu la data de 30 iunie 2016, in urmatoarele conditii:

a) dobanda: ROBOR la 3 luni comunicata de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii anterioare autorizarii imprumutului, plus o marja de 3,00 puncte procentuale si care ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului;
b) perioada de rambursare: pana la 20 de ani, cu posibilitatea rambursarii anticipate, partial sau integral, a imprumutului, numai in cazul in care nu prezinta obligatii de plata restante, respectiv rate si dobanzi;
c) limita de indatorare: exceptat;
d) la data depunerii documentatiei de imprumut sa nu aiba obligatii de plata restante decurgand din imprumuturile contractate de la Trezoreria Statului.

(3) Sumele acordate cu titlu de imprumut din veniturile din privatizare, contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se utilizeaza cu respectarea destinatiilor prevazute la alin. (2), pentru cheltuielile aflate in sarcina:
a) unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale fie semnatare ale contractelor de finantare nerambursabile, fie obligate la cofinantarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile in baza prevederilor contractelor de finantare, a acordurilor de parteneriat si a institutiilor publice finantate integral din bugetul local;
b) institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local;
c) spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale;
d) asociatiilor de dezvoltare intercomunitara.
(4) Sumele din imprumuturile contractate pentru institutiile publice prevazute la alin. (3) lit. b)-d) se transfera de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din bugetul imprumuturilor interne in bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice respective sau in conturile distincte deschise la Trezoreria Statului pe seama asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, nepurtatoare de dobanda, care efectueaza plati pe destinatiile pentru care a fost contractat imprumutul.
(5) Responsabilitatea cu privire la utilizarea sumelor in scopul pentru care se contracteaza imprumutul revine in totalitate autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sens in care la autorizarea imprumuturilor ordonatorii principali de credite vor depune o declaratie pe propria raspundere.

Articolul 2
(1) Rambursarea imprumuturilor prevazute la art. 1 se efectueaza in transe trimestriale, egale, incepand cu trimestrul urmator acordarii acestora. Dobanda aferenta reprezinta un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculeaza lunar prin aplicarea ratei dobanzii la soldul imprumutului, incepand cu luna acordarii imprumutului, si se plateste trimestrial, in suma cumulata pana la zi.
(2) Drepturile si obligatiile partilor, termenii si conditiile de derulare a imprumuturilor contractate conform art. 1 se stabilesc prin conventie de imprumut.
(3) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si a dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda, pentru fiecare zi de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data stingerii obligatiei. Dobanda reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(4) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala restituie imprumutul si dobanzile aferente in contul distinct deschis la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al acesteia. Obligatiile de plata se sting in urmatoarea ordine: dobanzi calculate pentru fiecare zi de intarziere, dobanzile si ratele de capital.

Articolul 3
In cazul in care unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale nu respecta termenele de plata prevazute in conventiile de imprumut, directorii directiilor generale regionale ale finantelor publice/sefii administratiilor judetene ale finantelor publice sisteaza alimentarea, atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente atunci cand nu pot fi asigurate din venituri proprii.

Articolul 4
(1) Lista proiectelor finantate prin Programul operational regional 2007-2013 si Programul operational sectorial Mediu 2007-2013, pentru care unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta imprumuturile prevazute la art. 1 si sumele aferente, se aproba prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, si al ministrului fondurilor europene, emis in termen de 5 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.
(2) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta imprumuturile prevazute la art. 1 numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazute la art. 61 alin.
(3) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Comisia de autorizare a imprumuturilor locale analizeaza documentatiile in ordinea inregistrarii acestora la registratura generala a Ministerului Finantelor Publice.
(4) Mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform prevederilor art. 1, documentele in baza carora se acorda imprumutul si cele care stau la baza obtinerii avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institutiilor publice locale se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
(5) Responsabilitatea cu privire la documentele prevazute la alin. (4), precum si incadrarea in scopul pentru care se contracteaza imprumutul revine in totalitate autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale si ordonatorilor principali de credite ai unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
(6) Documentele prevazute la alin. (4) se depun pana la data de 15 mai 2016 inclusiv la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice, care dupa verificare le transmit, prin registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, in atentia Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.

Articolul 5
Ordonatorii principali de credite si autoritatile deliberative au obligatia sa isi prevada anual, in bugetul local, plata serviciului datoriei publice locale aferent imprumuturilor acordate de Ministerul Finantelor Publice.

Articolul 6
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 495, literele a)-c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta au obligatia sa depuna declaratii pana la data de 31 mai 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului cod;
b) persoanele juridice au obligatia sa depuna declaratii privind cladirile pe care le detin in proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinatia si valoarea impozabila a acestora, pana la data de 31 mai 2016 inclusiv;
c) persoanele fizice si juridice care la data de 31 decembrie 2015 detin mijloace de transport radiate din circulatie conform prevederilor legale din domeniul circulatiei pe drumurile publice au obligatia sa depuna o declaratie in acest sens, insotita de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autoritatii publice locale, pana la data de 31 mai 2016 inclusiv;
..........................................................
e) prevederile art. 491 se aplica incepand cu 1 ianuarie 2017, pentru stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, utilizand rata pozitiva a inflatiei inregistrata pentru anul 2016;".
2. Dupa articolul 495 se introduce un nou articol, articolul 495^1, cu urmatorul cuprins:"Art. 495^1. - (1) Pentru anul 2016, primul termen de plata a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, prevazut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) si la art. 472 alin. (1), se proroga de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) si art. 472 alin. (2), pentru anul 2016, contribuabilii care achita integral, pana la 30 iunie 2016, impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiaza de bonificatia stabilita de consiliul local."

Articolul 7
Dupa alineatul (1) al articolului 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In scopul asigurarii continuitatii serviciului de interes public, in cazul in care contractele prevazute la alin. (1) se aproba ulterior inceperii anului bugetar, dar nu mai tarziu de 30 iunie, serviciile prestate de catre operatorii de transport feroviar de calatori si de catre operatorul care administreaza infrastructura feroviara pana la data la care contractele de servicii publice in transportul feroviar public de calatori si contractul de activitate al Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R. - S.A. sunt aprobate in conditiile alin. (1) se deconteaza in limitele bugetare anuale aprobate prin legea bugetului de stat, cu respectarea prevederilor legale in domeniul ajutorului de stat."

Articolul 8
Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile art. 6 intra in vigoare la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Ministerul Justitiei

Poate fi de interes si:
Legea 291/2015 privind aprobarea OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate. Ordonanta de urgenta nr. 64/2014
Ordin 890/2014 privind aprobarea Codului etic pentru Corpul diplomatic si consular al Romaniei
OUG 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 96/2013
OG 25/2013 pentru modificarea si completarea OG 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora. Ordonanta 25/2013
Legea 158/2013 pentru modificarea si completarea OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania. Lege nr. 158/2013
Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
HG 1085/2010 pentru modificarea Regulamentului consular, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 760/1999. Hotararea nr. 1085/2010
Ordinul 1410/2010 pentru revizuirea cuantumului unor taxe din anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Legea 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Lege 354/2009 privind aprobarea OUG nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991. Legea nr. 354/2009
HG 922/2009 - modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 284/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani din strainatate, aprobate prin GH 94/2006. Hotararea nr. 922/2009
Legea nr. 177/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare
Legea nr. 171/2009 privind aprobarea OUG nr. 147/2008 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991
OG nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare. Ordonanta 3/2009
Lege nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
HG nr. 868/2008, hotarare privind protectia cetatenilor Uniunii Europene prin misiunile diplomatice si oficiile consulare
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele cul
Revista Romana de Drept International nr. 13/2011
Editura C.H. Beck,Editura C.H. Beck

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
72 useri online

Useri autentificati: