DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 902 din 11 decembrie 2014

Avand in vedere publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 182 din 29 iunie 2013 a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, prin care au fost abrogate Directiva 78/660/CEE din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societati comerciale si Directiva 83/349/CEE din data de 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, directive care au stat pana in prezent la baza reglementarilor contabile aplicabile operatorilor economici din Romania din diferitele domenii de activitate,
tinand cont ca termenul de transpunere a noii directive contabile in legislatia interna, prevazut la articolul 53 "Transpunere" din Directiva 2013/34/UE, este data de 20 iulie 2015, astfel incat primele raportari financiare intocmite de entitati ulterior acestei date trebuie sa fie conforme cu noile cerinte contabile europene,
avand in vedere faptul ca in Romania transpunerea Directivei 2013/34/UE se va realiza prin elaborarea unor acte normative de catre institutiile cu atributii de reglementare prevazute la art. 4 alin. (1) si (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
pornind de la necesitatea/utilitatea intrarii in vigoare a reglementarilor nationale conforme cu noua directiva incepand cu data de 1 ianuarie 2015, justificata prin ratiuni de ordin practic, intrucat pentru cea mai mare parte a entitatilor din Romania exercitiul financiar coincide cu anul calendaristic, si luand in considerare ca fezabilitatea implementarii noii directive este sporita daca entitatile debuteaza perioada de raportare cu solduri de deschidere ce respecta noile reguli comunitare,

tinand cont de necesitatea crearii premiselor legale in vederea reducerii sarcinilor administrative ale entitatilor si, implicit, a costurilor, inclusiv a celor asociate contabilitatii si raportarilor financiare, in special pentru intreprinderile mici si mijlocii, obiective cuprinse in diferite comunicari si rezolutii adoptate la nivelul Uniunii Europene,
intrucat amanarea simplificarii sistemului de raportare financiara pentru microentitati, asa cum sunt definite in Directiva 2013/34/UE, ar avea ca efect mentinerea in sarcina acestora a actualelor sarcini administrative, aspect care nu concorda cu obiectivele cuprinse in Comunicarea Comisiei Europene intitulata "Small Business Act pentru Europa",
tinand cont de necesitatea intaririi disciplinei in mediul de afaceri, prin masuri care sa evite cazurile in care societatile publica situatii financiare anuale ce cuprind informatii care sunt ulterior modificate, inducand astfel in eroare utilizatorii acestor informatii, respectiv autoritati ale statului, institutii financiar-bancare si alti creditori,

avand in vedere faptul ca sistemul simplificat de contabilitate prevazut la art. 5 alin. (11) - (14) din Lege nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabil incepand cu anul 2011 operatorilor economici care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, nu isi mai gaseste corespondent in noul cadru contabil comunitar reprezentat de Directiva 2013/34/UE deoarece masurile europene de simplificare a sarcinilor administrative sunt construite pe principii si criterii diferite, ceea ce impune abrogarea prevederilor referitoare la sistemul simplificat de contabilitate incepand cu 1 ianuarie 2015,
tinand cont de necesitatea actualizarii cadrului legal in scopul implementarii adecvate a noilor cerinte speciale referitoare la obligatiile entitatilor de interes public definite in noile directive europene din domeniul contabilitatii si al auditului statutar,
avand in vedere necesitatea abrogarii prevederilor referitoare la organizarea si functionarea Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Financiare, a carui existenta in cadrul institutional din domeniul reglementarii contabile la nivel national nu se mai justifica deoarece consultarea cu privire la reglementarile contabile aplicabile operatorilor economici se va efectua prin colaborare cu organismele profesionale de profil,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Persoanele fizice care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri au obligatia sa conduca evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla sau, la optiunea acestora, pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla, potrivit reglementarilor contabile emise in acest sens, cu exceptia situatiei in care in legislatia fiscala se prevede altfel."

2. La articolul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Normele si reglementarile contabile specifice anumitor domenii de activitate se elaboreaza si se emit de institutiile cu atributii in acest sens, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:
a) de catre Banca Nationala a Romaniei, pentru institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, si pentru Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar;
b) de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie."

3. La articolul 5, alineatele (1^1) - (1^4) se abroga.

4. La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Societatile-mama, definite astfel in reglementarile contabile aplicabile grupurilor de societati, intocmesc si prezinta si situatii financiare anuale consolidate, in conditiile prevazute de reglementarile contabile aplicabile."

5. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare.
Prin persoana imputernicita sa indeplineasca functia de director economic sau contabil-sef se intelege o persoana angajata potrivit legii si care are atributii privind conducerea contabilitatii entitatii."

6. La articolul 10, alineatul (3^1) se abroga.

7. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.
(2) Durata exercitiului financiar este de 12 luni.
(3) Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si pentru persoanele juridice cu sediul in Romania.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica: institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
(5) Persoanele nou-infiintate, care se incadreaza in categoria celor prevazute la alin. (3), pot opta pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic de la data infiintarii acestora.
(6) Persoanele care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit alin. (3) si (5), au urmatoarele obligatii:
a) sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute la art. 37;
b) sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales. Persoanele nou-infiintate depun instiintarea respectiva in termen de 30 de zile calendaristice de la data infiintarii.
(7) Cu exceptia cazurilor in care persoana juridica straina sau societatea-mama straina isi schimba data de raportare ori au loc operatiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasa pentru intocmirea de situatii financiare anuale in conditiile prevazute la alin. (3) nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul.
(8) Exercitiul financiar al unitatilor nou-infiintate incepe la data infiintarii, potrivit legii.
(9) Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe in ziua urmatoare incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar distinct fata de cel precedent, indiferent de durata sa.
(10) Exercitiul financiar pentru institutiile publice este anul bugetar."

8. La articolul 28, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28.
(1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale."

9. La articolul 28, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii, in conditiile legii, caz in care situatiile financiare au aceleasi componente cu situatiile financiare anuale."

10. La articolul 28, alineatul (12) se abroga.

11. La articolul 29, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Daca situatiile financiare anuale ale societatii-mama sunt prezentate in vederea aprobarii odata cu situatiile financiare anuale consolidate, iar societatea-mama are obligatia de auditare, cele doua rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui singur raport."

12. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32.
(1) Membrii organelor de administratie, de conducere si supraveghere ale persoanelor juridice au obligatia de a asigura ca situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si raportul privind platile catre guverne, atunci cand exista obligatia intocmirii acestuia potrivit reglementarilor contabile aplicabile, sa fie intocmite si publicate in conformitate cu legislatia nationala.
(2) Membrii organelor de administratie, de conducere si supraveghere ale societatii-mama au obligatia de a asigura ca situatiile financiare anuale consolidate, raportul consolidat al administratorilor si raportul consolidat privind platile catre guverne, atunci cand exista obligatia intocmirii acestuia potrivit reglementarilor contabile aplicabile, sa fie intocmite si publicate in conformitate cu legislatia nationala."

13. La articolul 33, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar si au componentele prevazute de reglementarile contabile aplicabile."

14. La articolul 33, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Atunci cand societatea are obligatia sa intocmeasca un raport consolidat al administratorilor, pe langa raportul administratorilor intocmit pentru situatiile financiare anuale ale societatii-mama, cele doua rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport."

15. La articolul 34, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In intelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se intelege: societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata; institutiile de credit; institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general; institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata; societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative si administratorii acestora; societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contraparti centrale si operatori de piata/sistem autorizati/avizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara; societatile/companiile nationale; societatile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome."

16. La articolul 36, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, definita astfel de reglementarile contabile aplicabile, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale in vigoare, in termen de 15 zile de la aprobarea acestora, dar nu mai tarziu de 8 luni de la incheierea exercitiului financiar al societatii-mama."

17. Dupa articolul 36 se introduc doua noi articole, articolele 36^1 si 36^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 36^1
Se interzice depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a mai multor seturi de situatii financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar.

Art. 36^2
Erorile constatate dupa depunerea situatiilor financiare anuale se corecteaza la data constatarii lor, potrivit reglementarilor contabile emise de institutiile prevazute la art. 4 alin. (1) si (3), dupa caz."

18. La articolul 41, punctul 2, litera g) si punctul 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"g) depunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(3) nu au desfasurat activitate, respectiv a instiintarii prevazute la art. 27 alin. (6) lit. b);
.......
9. nerespectarea prevederilor art. 10 si 36^1."

19. Articolul 48 se abroga.

Art. II
Dezvoltarea cadrului institutional in domeniul contabilitatii publice se realizeaza prin Consiliul contabilitatii publice, condus de secretarul de stat din Ministerul Finantelor Publice care coordoneaza departamentul cu atributii in elaborarea reglementarilor contabile pentru sectorul public, avand functia de presedinte. Modul de organizare si functionare, atributiile, componenta, numarul membrilor Consiliului contabilitatii publice, precum si ale Secretariatului acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. III
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotararea Guvernului nr. 401/2005 privind infiintarea Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilitatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 16 mai 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. IV
Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

Art. V
Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2014 se intocmesc potrivit reglementarilor legale aplicabile pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. VI
Reglementarile contabile prevazute la art. I pct. 1 se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, care se emite in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.