DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 72/2013 privind reorganizarea unor institutii publice aflate in subordinea Ministerului Culturii. Ordonanta de Urgenta nr. 72/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 28 iunie 2013

Avand in vedere necesitatea adoptarii de urgenta a masurilor ce se impun pentru imbunatatirea activitatii la nivelul Ministerului Culturii, prin reorganizarea unor institutii publice din subordinea Ministerului Culturii, precum si regandirea competentelor legale ale acestora, in vederea indeplinirii functiilor si atributiilor in conditii optime si eficiente,
avand in vedere actuala situatie financiara care reclama constrangeri de ordin bugetar si, in mod imperios, o reducere a cheltuielilor publice, luand in considerre obiectivele guvernamentale referitoare la reducerea cheltuielilor de personal si a celor pentru bunuri si servicii, care fac necesara reorganizarea unor institutii publice din domeniul culturii prin comasare, divizare sau desfiintare,
in vederea stabilirii masurilor care sa permita desfasurarea in cel mai scurt timp, in noul cadru organizatoric, a activitatii unor structuri din subordinea Ministerului Culturii,
pentru a asigura o reala protectie a patrimoniului cultural national, vazut ca factor determinant al identitatii noastre culturale a Romaniei, prin reorganizarea unor institutii cu atributii in acest domeniu,
tinand seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la dificultati in ceea ce priveste o functionare optima a unor institutii din subordinea Ministerului Culturii, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura se reorganizeaza, ca urmare a comasarii prin absorbtie cu Centrul de Cercetare si Consultanta in Domeniul Culturii, care se desfiinteaza, si prin preluarea activitatii de atestare in domeniul monumentelor istorice de la Institutul National al Patrimoniului, si isi schimba denumirea in Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala, institutie publica de cultura, avand personalitate juridica, subordonata Ministerului Culturii, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

Art. 2
(1) Arhiva Nationala de Filme, institutie publcia de interes national, cu personalitate juridica, in subordinea Centrului National al Cinematografiei, se reorganizeaza, ca urmare a comasarii prin absorbtie cu Studioul VIDEO ART si cu Studioul de Creatie Cinematografica din Bucuresti, care se desfiinteaza, si isi schimba denumirea in Institutul National al Filmului, institutie publica de cultura avand personalitate juridica, subordonata Ministerului Culturii, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
(2) In vederea conservarii, restaurarii si valorificarii filmelor cinematografice romanesti, Institutul National al Filmului beneficiaza de 3% din Fondul cinematografic, pe baza de protocol incheiat cu Centrul National al Cinematografiei.
(3) Institutul National al Filmului se subroga in drepturile si obligatiile Arhivei Nationale de Filme ce decurg din acorduri internationale si din afilierea la organisme internationale de profil, plata cotizatiilor datorate in acest sens suportandu-se din bugetul Ministerului Culturii.

Art. 3
(1) Se infiinteaza Administratia Monumentelor Istorice si a Siturilor Arheologice, institutie publica cu personalitate juridica subordonata Ministerului Culturii, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin preluarea activitatilor Institutului National al Patrimoniului, referitore la administrarea monumentelor istorice si a siturilor arheologice, in conditiile legii.
(2) Institutul National al Patrimoniului se reorganizeaza, ca urmare a divizarii si preluarii activitatii acestuia din domeniul administrarii monumentelor istorice si a siturilor arheologice de catre Administratia Monumentelor Istorice si a Siturilor Arheologice si a activitatii de atestare in domeniul monumentelor istorice de catre Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala si prin comasarea prin absorbtie cu Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, care se desfiinteaza.

Art. 4
(1) Infiintarea, organizarea si functionarea, atributiile entitatilor rezultate din reorganizarea institutiilor publice prevazute la art. 1-3, precum si alte aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare se reglementeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii.
(2) Desfiintara si reorganizarea institutiilor publice prevazute la art. 1-3 va produce efecte la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului privind infiintarea, organizarea si functionarea noilor entitati.

(3) Actele normative prevazute la alin. (1) se supun spre aprobare Guvernului in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Acestea vor reglementa si situatia patrimoniului institutiilor publice reorganizate.
(4) Personalul institutiilor care se reorganizeaza se preia si va fi incadrat in limita numarului maxim de posturi aprobat pentru institutia care preia activitatea acestora, pentru categoriile de functii din cadrul institutiei publice respective.
(5) Incadrarea personalului institutiilor care se reorganizeaza in numarul de posturi aprobat si pe noile functii din institutia care il preia, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizeaza in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a actelor normative prevazute la alin. (1), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de functii.
(6) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului prevazute la alin. (1), se preiau pe baza de protocol de predare-preluare bunurile mobile si imobile aflate in administrarea sau, dupa caz, in proprietatea institutiilor supuse reorganizarii.

(7) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile in structura bugetului de stat si in bugetul Ministerului Culturii pe anul 2013 corespunzator prevederilor prezentei ordonante de urgenta, la propunerea ordonatorului principal de credite, in baza protocoalelor de predare-preluare.
(8) Se autorizeaza Ministerul Culturii sa detalieze modificarile prevazute la alin. (7), sa introduca modificarile corespunzatoare in anexele la bugetele proprii si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice.
(9) Pana la data semnarii protocoalelor de predare-preluare, institutiile supuse reorganizarii se finanteaza din bugetele entitatilor existente anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(10) La solicitarea Ministerului Culturii, Ministerul Finantelor Publice va emite precizari in legatura cu modificarile in executia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 5
De la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului privind infiintarea, organizarea si functionarea noilor entitati rezultate din reorganizarea institutiilor publcie prevazute la art. 1-3 in cuprinsul actelor normative in vigoare, urmatoarele expresii si denumiri se inlocuiesc dupa cum urmeaza:
a) sintagmele "Centrul de Cercetare si Consultanta in Domeniul Culturii", "Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura" si "Institutul National al Patrimoniului", pentru componenta de atestare in domeniul monumentelor istorice, se inlocuiesc cu sintagma "Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala";
b) sintagmele "Arhiva Nationala de Filme", "Studioul VIDEO ART", "Studioul de Creatie Cinematografica din Bucuresti" se inlocuiesc cu sintagma "Instituul National al Filmului";
c) sintagma "Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale" se inlocuieste cu sintagma "Institutul National al Patrimoniului";
d) sintagma "Institutul National al Patrimoniului" se inlocuieste cu sintagma "Administratia Monumentelor Istorice si a Siturilor Arheologice", pentru componenta referitoare la administrarea monumentelor istorice si asigturilor arheologice.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Legea 131/2015 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003. Lege nr. 131/2015
Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultu
Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
Legea 185/2014 privind aprobarea OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea OUG 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura. Lege 185/2014
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
Ordin 836/2014 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim special
HG 837/2014 privind infiintarea si functionarea lectoratelor de limba, literatura, cultura si civilizatie romaneasca in universitati din strainatate. Hotarare nr. 837/2014
OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
Legea 81/2014 privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cartii. Lege nr. 81/2014
UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
Ordin nr. 578/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 431/2014 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV ? 2013, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub
OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014
Legea 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic. Lege nr. 48/2014
Ordin 1900/2013 privind publicarea Programului de cooperare culturala intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016, semnat la Bucuresti la 25 noiembrie 2013
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
HG 1069/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala. Hotararea 1059/2013
Activitatea bancara. Sisteme, operatiuni si practici. Editia 2
Capraru Bogdan,Capraru Bogdan

Pret: 44.9 lei
38.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
65 useri online

Useri autentificati: