DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. Ordonanta de urgenta 70/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 5 septembrie 2011

In baza asumarii de catre Romania a unor obligatii in cadrul tratatului de aderare la Uniunea Europeana, dar si in cadrul unor acorduri cu organisme internationale, s-a stabilit eliminarea treptata a compensarilor acordate din bugetul de stat pentru producerea energiei termice, perioada de gratie avuta la dispozitie fiind destinata retehnologizarilor si modernizarilor la unitatile de producere a energiei termice.
Eliminarea compensarilor de la bugetul de stat va conduce la o majorare a pretului energiei termice furnizate populatiei si deci la o cheltuiala mai mare din partea bugetelor familiilor.
Aceasta situatie impune luarea unor masuri de protectie a populatiei vulnerabile intr-un termen cat mai scurt posibil, pentru a se realiza toate masurile administrative premergatoare sezonului rece 1 noiembrie 2011—31 martie 2012.
Luand in considerare faptul ca elementele sus-mentionate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri urgente pe calea ordonantei de urgenta.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Capitolul I - Modalitati de facturare a energiei termice


Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta are ca scop reglementarea acordarii unor masuri de protectie sociala a populatiei reprezentate de ajutoare lunare pentru acoperirea unei parti din cheltuielile aferente incalzirii locuintei in perioada sezonului rece, precum si a modului de facturare si plata a energiei termice.

Art. 2
(1) Modul de facturare si de plata a contravalorii energiei termice consumate pentru incalzire de catre asociatiile de proprietari/locatari sau persoanele fizice, care sunt titulari de contracte de furnizare a energiei termice/conventii individuale, poate fi:
a) facturarea si plata pe baza consumului lunar efectiv;
b) facturarea pe baza consumului lunar efectiv si plata in transe procentuale pe o perioada de referinta cu durata de 12 luni.
(2) Modalitatea de plata conform alin. (1) lit. b), termenul scadent, precum si stabilirea perioadei de referinta se aproba prin hotarare a consiliului local, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat si care beneficiaza de ajutoare, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, facturarea si plata consumului de energie termica se fac doar pe baza consumului efectiv, conform alin. (1) lit. a).

Art. 3
(1) La solicitarea scrisa a titularilor de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuala, furnizorii de energie termica aplica modul de plata a contravalorii energiei termice in transe procentuale, valabil pe durata unei perioade de referinta in baza unui act aditional la contractul de furnizare/conventiei individuale.
(2) Optiunea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuala asupra modului de plata a contravalorii energiei termice in transe procentuale se comunica furnizorilor cu cel mult 30 de zile inaintea inceperii perioadei de referinta.

Art. 4
Furnizorii de energie termica au obligatia sa accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuala, facturarea in conditiile prevederilor art. 2.

Art. 5
Titularii de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuala sunt obligati sa achite facturile in termenul de scadenta de 15 zile de la data primirii facturilor in situatia prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. a), respectiv in termen de 15 zile de la termenele inscrise pe factura in situatia prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. b). Data emiterii facturii si termenele de scadenta se inscriu pe factura. Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati de intarziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul II - Ajutoare pentru incalzirea locuintei


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 6
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si notiunile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) consumator vulnerabil — persoana singura/familia care nu isi poate asigura mentinerea locuintei in conditii adecvate de temperatura, respectiv 21°C si ale carei venituri sunt situate in limitele prevazute la art. 7 alin. (1);
b) consumul mediu lunar — cantitatea de energie termica, masurata in gigacalorii, necesara incalzirii locuintei in conditiile prevazute la lit. a), stabilita pentru familie si persoana singura, pe tip de apartament/locuinta, in functie de zona de temperatura, conform anexei nr. 1;
c) zona de temperatura — gruparea judetelor in functie de temperaturile medii multianuale inregistrate, conform anexei nr. 2;
d) familie — sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu sau resedinta si/sau care locuiesc si se gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;
e) persoana singura — persoana care a implinit varsta de 16 ani, locuieste si se gospodareste singura;
f) locuinta de domiciliu sau de resedinta — locuinta situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;
g) sezon rece — perioada de 5 luni cuprinsa intre data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului urmator. Perioada sezonului rece poate fi prelungita la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu avizul Autoritatii Nationale de Meteorologie. Conditiile in care se prelungeste perioada sezonului rece, perioada de prelungire, precum si procedura de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei in aceasta perioada se aproba prin hotarare a Guvernului;
h) ajutor pentru incalzirea locuintei — masura de sprijin destinata consumatorilor vulnerabili cu venituri situate pana la un prag stabilit de lege si care are drept scop acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei. Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, gaze naturale si lemne, carbuni si combustibili petrolieri;
i) titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei — reprezentantul familiei sau, dupa caz, persoana singura care indeplineste conditiile legale de acordare a ajutorului, care solicita acordarea acestuia si care poate fi, dupa caz: proprietarul locuintei, persoana care a instrainat locuinta in baza unui contract cu clauze de intretinere, titularul contractului de inchiriere al acesteia ori alt membru de familie major si legal imputernicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 18 ani;
j) beneficiarul ajutorului — familia sau persoana singura, definite conform lit. d) si e).

Sectiunea 2 - Conditiile de acordare si cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei


Art. 7
(1) Consumatorii vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei acordat din bugetul de stat, denumit in continuare ajutor pentru energie termica, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 786 lei in cazul familiilor si 1.082 lei in cazul persoanei singure.
(2) Pentru sprijinirea populatiei in perioada sezonului rece, autoritatile administratiei publice locale pot stabili, prin hotarare a consiliului local, masuri de protectie sociala din bugetele locale, dupa cum urmeaza:
a) subventii lunare pentru acoperirea diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturate populatiei;
b) ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica, in completarea celor acordate de la bugetul de stat;
c) atat subventii lunare prevazute la lit. a), cat si ajutoare lunare prevazute la lit. b).

Art. 8
(1) Ajutoarele pentru energie termica prevazute la art. 7 se acorda prin compensarea procentuala aplicata la contravaloarea energiei termice consumate lunar de consumatorul vulnerabil, denumita in continuare factura pentru energie termica, in limita consumului mediu lunar definit la art. 6 lit. b) si prevazut in anexa nr. 1.
(2) In functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuala prevazuta la alin. (1) se acorda din bugetul de stat, dupa cum urmeaza:
a) in proportie de 90%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de pana la 155 lei;
b) in proportie de 80%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 155,1 lei si 210 lei;
c) in proportie de 70%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 210,1 lei si 260 lei;
d) in proportie de 60%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 260,1 lei si 310 lei;
e) in proportie de 50%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 310,1 lei si 355 lei;
f) in proportie de 40%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 355,1 lei si 425 lei;
g) in proportie de 30%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 425,1 lei si 480 lei.
h) in proportie de 20%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 480,1 lei si 540 lei.
i) in proportie de 10%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 540,1 lei si 615 lei.
j) in proportie de 5%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 615,1 lei si 786 lei.
(3) Pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza intre 786,1 lei si 1.082 lei compensarea procentuala prevazuta la alin. (1) este de 10%.
(4) Pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza in limitele prevazute la alin. (2) compensarea procentuala este mai mare cu 10% fata de proportiile stabilite pentru familie.
(5) Pentru familiile si persoanele singure prevazute la alin. (2) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, compensarea procentuala se acorda in proportie de 100%.
(6) In functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuala prevazuta la alin. (1) se acorda din bugetul local cu titlu de ajutor conform art. 7 alin. (2) lit. b) si c), dupa cum urmeaza:
a) pana la 7%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de pana la 155 lei;
b) pana la 14%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 155,1 lei si 210 lei;
c) pana la 20%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 210,1 lei si 260 lei;
d) pana la 27%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 260,1 lei si 310 lei;
e) pana la 33%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 310,1 lei si 355 lei;
f) pana la 40%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 355,1 lei si 425 lei;
g) pana la 46%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 425,1 lei si 480 lei;
h) pana la 53%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 480,1 lei si 540 lei;
i) pana la 59%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 540,1 lei si 615 lei;
j) pana la 61%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 615,1 lei si 786 lei;
k) pana la 63%, in situatia in care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins intre 786,1 lei si 1.082 lei.
(7) In oricare dintre situatiile prevazute la art. 7 alin. (2), autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa acorde un sprijin cumulat care sa reprezinte cel putin 10% din maximul compensarii prevazute la alin. (6).
(8) In functie de resursele proprii, autoritatile administratiei publice locale pot aproba, prin hotarare a consiliului local, ajutoare pentru energie termica peste transele si procentele prevazute la alin. (6).
(9) In situatia in care consumul din factura pentru energie termica depaseste consumul mediu lunar calculat in conditiile art. 6 lit. b), compensarea procentuala prevazuta la art. 8 alin. (2)—(8) se va aplica la contravaloarea energiei termice pentru un consum mediu lunar.

Art. 9
(1) Consumatorii vulnerabili, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, denumit in continuare ajutor pentru gaze naturale, dupa cum urmeaza:
a) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza pana la 155 lei li se acorda o suma de 262 lei;
b) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 155,1 lei si 210 lei li se acorda o suma de 162 lei;
c) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 210,1 lei si 260 lei li se acorda o suma de 137 lei;
d) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 260,1 lei si 310 lei li se acorda o suma de 112 lei;
e) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 310,1 lei si 355 lei li se acorda o suma de 87 lei;
f) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 355,1 lei si 425 lei li se acorda o suma de 62 lei;
g) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 425,1 lei si 480 lei li se acorda lunar o suma de 44 lei;
h) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 480,1 lei si 540 lei li se acorda lunar o suma de 31 lei;
i) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 540,1 lei si 615 lei li se acorda lunar o suma de 19 lei.
(2) In functie de resursele proprii, autoritatile administratiei publice locale pot aproba, prin hotarare a consiliului local, ajutoare pentru gaze naturale peste transele si cuantumurile prevazute la alin. (1).

Art. 10
Ajutorul pentru gaze naturale se acorda in cuantumurile stabilite la art. 9, dar nu mai mult decat contravaloarea cantitatii de gaze naturale consumate in perioada sezonului rece.

Art. 11
(1) Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni, combustibili petrolieri, beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, denumit in continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, dupa cum urmeaza:
a) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza pana la 155 lei li se acorda lunar o suma de 54 lei;
b) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 155,1 lei si 210 lei li se acorda lunar o suma de 48 lei;
c) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 210,1 lei si 260 lei li se acorda lunar o suma de 44 lei;
d) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 260,1 lei si 310 lei li se acorda lunar o suma de 39 lei;
e) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 310,1 lei si 355 lei li se acorda o suma de 34 lei;
f) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 355,1 lei si 425 lei li se acorda o suma de 30 lei;
g) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 425,1 lei si 480 lei li se acorda lunar o suma de 26 lei;
h) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 480,1 lei si 540 lei li se acorda lunar o suma de 20 lei;
i) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 540,1 lei si 615 lei li se acorda lunar o suma de 16 lei.
(2) Pentru familiile si persoanele singure prevazute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 58 lei.
(3) In functie de resursele proprii, autoritatile administratiei publice locale pot aproba, prin hotarare a consiliului local, ajutoare pentru combustibili solizi sau petrolieri peste transele si cuantumurile prevazute la alin. (1) si (2).

Art. 12
(1) Beneficiaza de drepturile prevazute la art. 8, 9 si 11 familiile si persoanele singure, cetateni romani, precum si cetateni straini ori apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane.
(2) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda familiilor, respectiv persoanelor singure prevazute la alin. (1) numai pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora.
(3) In sensul prezentei ordonante de urgenta nu se considera locuinta institutiile de asistenta sociala sau alte asezaminte cu caracter social, inclusiv cele infiintate si administrate de cultele religioase cu scop monahal.

Art. 13
(1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, nivelul compensarii procentuale, precum si cuantumul ajutorului pentru gaze naturale si combustibili solizi sau petrolieri se poate actualiza anual si se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Ajutoarele pentru incalzirea locuintei, acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta, nu se iau in calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ori a obligatiilor legale de intretinere si nu pot fi urmarite silit decat pentru recuperarea sumelor acordate cu titlu nejustificat.

Sectiunea 3 - Modul de stabilire si acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei


Art. 14
(1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei, prevazut la art. 8, 9 si 11 alin. (1), se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia.
(2) Formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere se completeaza potrivit modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) La completarea cererii, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute, asa cum sunt acestea trecute in formularul prevazut la alin. (2).

Art. 15
(1) Pentru energie termica si gaze naturale, formularele de cerere si declaratie pe propria raspundere sunt transmise de catre primarii furnizorilor, pana la data de 15 septembrie a fiecarui an.
(2) Furnizorii prevazuti la alin. (1) transmit formularele titularilor de contract, respectiv consumatorilor individuali si asociatiilor de proprietari/locatari, pana la data de 25 septembrie a fiecarui an.
(3) Pentru combustibili solizi sau petrolieri, formularele de cerere si declaratie pe propria raspundere sunt puse la dispozitia solicitantilor de catre primarii.
(4) Solicitantul ajutorului pentru incalzirea locuintei poate intra in posesia formularului de cerere si declaratie pe propria raspundere care se publica pe site-ul autoritatii administratiei publice locale sau, dupa caz, al agentiei pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentie teritoriala.

Art. 16
Familiile si persoanele singure care indeplinesc conditiile prevazute la art. 8, 9 si 11 alin. (1) depun, individual, prin asociatiile de proprietari/locatari sau prin furnizorii de energie termica, cererile si declaratiile pe propria raspundere la primaria comunei, orasului, municipiului ori, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta, pana la data de 15 octombrie a fiecarui an.

Art. 17
(1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se realizeaza in conditiile prezentei ordonante de urgenta, prin dispozitie a primarului, care se emite o singura data pentru toata perioada de acordare a ajutorului. Dispozitiile pot fi emise fie individual, fie colectiv, caz in care vor fi aduse la cunostinta solicitantilor individual.
(2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) se comunica pana la data de 15 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociatiile de proprietari/locatari.
(3) In termenul prevazut la alin. (2) primarii vor transmite furnizorilor de energie termica in sistem centralizat, de gaze naturale si asociatiilor de proprietari/locatari, precum si agentiilor teritoriale situatia centralizatoare privind titularii ajutoarelor, venitul net lunar pe membru de familie si valoarea ajutorului calculata in conditiile art. 8, 9 si art. 11 alin. (1), atat in scris, cat si in format electronic.
(4) Dispozitiile primarului contin numele si prenumele titularului, cuantumul ajutorului acordat in conditiile art. 8, 9 si art. 11 alin. (1), perioada de acordare a acestuia, iar in cazul beneficiarilor care utilizeaza lemne, carbuni, combustibili petrolieri si data efectuarii platii acestuia.
(5) Pentru solicitantii care nu indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului, in termenul prevazut la alin. (2) primarii vor comunica acestora dispozitia motivata privind respingerea cererii.
(6) In situatia in care consumatorii vulnerabili indeplinesc conditiile prevazute la art. 8, 9 si art. 11 alin. (1) pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se face, prin dispozitie a primarului, dupa cum urmeaza:
a) incepand cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 a lunii respective;
b) incepand cu luna urmatoare, pentru cei care au depus documentele dupa data prevazuta la lit. a);
c) incepand cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al caror drept de ajutor social este stabilit incepand cu acea luna, indiferent de data la care a fost depusa cererea.
(7) Dispozitia primarului prevazuta la alin. (6) se comunica titularului in termen de 5 zile de la emitere, prevederile alin. (3) si (4) aplicandu-se corespunzator.

Art. 18
(1) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale, cu exceptia ajutorului social prevazut de Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a burselor de studiu si a burselor sociale, precum si a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu”, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul in care familia sau persoana singura are in proprietate, inchiriere, concesiune, comodat sau alta forma de detinere cel putin unul dintre bunurile cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei, aceasta nu beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei.
(3) Lista prevazuta la alin. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 19
(1) Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.
(2) Comunicarea modificarilor prevazute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declaratii pe propria raspundere, individual sau prin asociatiile de proprietari/locatari.
(3) In cazul modificarilor prevazute la alin. (1), primarii vor emite noi dispozitii, cu privire la modificarea valorii ajutorului calculat in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(4) Modificarile sau, dupa caz, incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei, prevazute la alin. (3), se fac incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.
(5) Primarii vor comunica titularilor ajutoarelor pentru incalzirea locuintei dispozitiile prevazute la alin. (3), in termen de 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin intermediul asociatiilor de proprietari/locatari.
(6) In termenul prevazut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor, asociatiilor de proprietari/locatari, precum si agentiilor teritoriale situatia privind modificarile prevazute la alin. (3) sau, dupa caz, incetarea dreptului la ajutor, atat in scris, cat si in format electronic.

Art. 20
(1) Lunar, pana cel tarziu la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termica ori de gaze naturale impreuna cu reprezentantul asociatiei de proprietari/locatari, dupa caz, stabilesc consumul general de energie termica sau de gaze naturale.
(2) La stabilirea consumului general, persoanele prevazute la alin. (1) incheie un proces-verbal constatator al carui model se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Pe baza datelor cuprinse in procesul-verbal constatator, asociatia de proprietari/locatari defalca consumul general pe consumatori individuali.
(4) Pana la data de 5 a fiecarei luni, asociatia de proprietari/locatari transmite furnizorilor prevazuti la alin. (1) situatia centralizatoare cuprinzand consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuintei.
(5) Prevederile alin. (1)—(3) nu se aplica furnizorilor cu un numar de peste 1.000 de clienti, precum si in situatia existentei de repartitoare de incalzire, in cazul energiei termice, sau in situatiile in care reglementarile legale in domeniul energiei termice ori gazelor naturale dispun in alt fel.

Art. 21
(1) Pe baza situatiilor centralizatoare prevazute la art. 17 alin. (3) si la art. 20 alin. (4), respectiv a consumului efectiv inregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, pana la data de 10 a fiecarei luni, furnizorii de energie termica calculeaza cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termica, cu respectarea prevederilor art. 8.
(2) In cazul asociatiilor de proprietari/locatari, furnizorii de energie termica in sistem centralizat transmit lunar factura reprezentand consumul general de energie termica la nivel de asociatie, precum si suma totala a ajutoarelor efective calculate potrivit alin. (1), in termen de maximum doua zile de la realizarea calculului.
(3) Factura prevazuta la alin. (2) este insotita de situatia detaliata cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru energie termica si cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finantare, respectiv din bugetul de stat si din bugetul local, in conditiile art. 8, precum si suma individuala de plata.
(4) In cazul consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, furnizorii de energie termica in sistem centralizat transmit lunar, in termenul prevazut la alin. (2), facturile reprezentand consumul de energie termica ce vor contine cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finantare, respectiv din bugetul de stat si din bugetul local, in conditiile art. 8, precum si suma individuala de plata.
(5) Pe baza situatiei prevazute la alin. (3) si a facturilor prevazute la alin. (4), furnizorii de energie termica elaboreaza borderoul centralizator care se transmite primarului pentru certificare si constituie document de plata care, dupa certificare, se transmite agentiilor teritoriale in vederea decontarii.
(6) Modelul borderoului prevazut la alin. (5) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 22
(1) Lunar, in termen de 10 zile de la primirea facturii, asociatiile de proprietari/locatari au obligatia de a defalca cheltuielile privind energia termica pe consumatori individuali, tinand cont de ajutorul pentru incalzirea locuintei stabilit in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) In cazul asociatiilor de proprietari/locatari care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat, defalcarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) se evidentiaza intr-un borderou care se transmite furnizorului in termen de maximum doua zile de la intocmire.
(3) Asociatia de proprietari/locatari are obligatia de a evidentia lunar ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica in tabelul cu cheltuielile de intretinere.

Art. 23
(1) Pe baza situatiilor centralizatoare prevazute la art. 17 alin. (3) si la art. 20 alin. (4), respectiv a consumului efectiv inregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, lunar, furnizorii de gaze naturale calculeaza cuantumul efectiv al ajutorului pentru gaze naturale, cu respectarea prevederilor art. 10.
(2) In cazul asociatiilor de proprietari/locatari titulare de contracte de furnizare a gazelor naturale, furnizorii transmit factura reprezentand valoarea consumului general de gaze naturale la nivelul asociatiei de proprietari/locatari si, dupa caz, suma de plata, calculata ca diferenta intre valoarea consumului general si suma totala a ajutoarelor efective calculate potrivit alin. (1), in termen de maximum doua zile de la realizarea calculului.
(3) Factura prevazuta la alin. (2) este insotita de situatia detaliata cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale si cuantumul efectiv al acestuia defalcat pe surse de finantare, respectiv din bugetul de stat si din bugetul local, precum si suma individuala de plata ce va fi suportata de beneficiar ca diferenta dintre contravaloarea consumului inregistrat conform art. 20 alin. (4) si ajutorul efectiv.
(4) In cazul consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, furnizorii de gaze naturale transmit lunar facturile reprezentand consumul de gaze naturale care vor contine, defalcat, ajutorul pentru gaze naturale acordat in conditiile art. 9, precum si suma individuala de plata stabilita ca diferenta intre contravaloarea consumului si ajutorul efectiv calculat in conditiile alin. (1).
(5) Pe baza situatiei prevazute la alin. (3) si a facturilor prevazute la alin. (4), furnizorii de gaze naturale elaboreaza borderoul centralizator care se transmite primarului pentru certificare si constituie document de plata care, dupa certificare, se transmite agentiilor teritoriale in vederea decontarii.
(6) Modelul borderoului prevazut la alin. (5) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 24
(1) Lunar, in termenul stabilit prin contract, dupa primirea facturii, asociatiile de proprietari/locatari au obligatia de a defalca cheltuielile privind gazele naturale pe consumatori individuali, tinand cont de ajutorul pentru incalzirea locuintei stabilit in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Defalcarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) se evidentiaza intr-un borderou care se transmite furnizorului in termen de maximum doua zile de la intocmire.
(3) Asociatia de proprietari/locatari are obligatia de a evidentia lunar ajutorul pentru gaze naturale in tabelul cu cheltuielile de intretinere.

Art. 25
(1) Pentru ajutoarele pentru combustibili solizi sau petrolieri prevazute la art. 11 alin. (2), pana la data de 15 septembrie a fiecarui an, primarii au obligatia sa intocmeasca lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentatiei depuse la stabilirea ajutorului social.
(2) Pe baza listei prevazute la alin. (1), primarii emit dispozitiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri, pe care le transmit titularilor de ajutor social pana la data de 30 septembrie a fiecarui an.
(3) Dreptul la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevazut la art. 11 alin. (2) se stabileste o singura data pentru toata perioada sezonului rece.
(4) Plata ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, prevazut la art. 11 alin. (2), se efectueaza o singura data, pana la data de 31 octombrie a fiecarui an, pentru toata perioada sezonului rece.
(5) Data platii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri si modalitatea de plata a acestuia se stabilesc de catre primar, prin dispozitie care se aduce la cunostinta titularilor.
(6) Pentru familiile si persoanele singure carora le inceteaza dreptul la ajutor social dupa efectuarea platii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, dreptul la acesta din urma inceteaza in luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii.
(7) Pentru familiile si persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social dupa data prevazuta la alin. (4), ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevazut la art. 11 alin. (2) se acorda incepand cu luna in care s-a stabilit dreptul la ajutor social.
(8) Plata ajutorului pentru incalzirea locuintei, stabilit in conditiile alin. (7), pentru perioada ramasa pana la sfarsitul sezonului rece, se efectueaza o singura data, in luna in care s-a stabilit dreptul.

Sectiunea 4 - Finantarea si plata ajutorului pentru incalzirea locuintei


Art. 26
(1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru incalzirea locuintei, prevazut la art. 8 alin. (2)—(5) si art. 9 alin. (1), se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru incalzirea locuintei, prevazut la art. 11 alin. (1), se asigura din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(3) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru incalzirea locuintei, prevazut la art. 11 alin. (2), se asigura din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
(4) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei prevazute la art. 8 alin. (6)—(8), art. 9 alin. (2) si art. 11 alin. (3) se asigura din bugetele locale.
(5) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei, precum si pentru tiparirea formularului de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia se asigura din bugetele locale.

Art. 27
(1) Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei prevazut la art. 8 alin. (2)—(5), art. 9 alin. (1) si art. 11 alin. (1) se realizeaza lunar de catre agentiile teritoriale, pe baza borderoului centralizator prevazut la art. 21 alin. (5) si art. 23 alin. (5) si a situatiei centralizatoare prevazute la art. 17 alin. (3) si (7), in cazul ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri.
(2) In vederea platii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri in conditiile alin. (1), primarii transmit lunar agentiilor teritoriale situatia centralizatoare prevazuta la art. 17 alin. (3) actualizata conform prevederilor art. 17 alin. (7).

Art. 28
Sumele reprezentand cheltuielile pentru incalzirea locuintei, aferente consumului de energie termica sau de gaze naturale, platite direct de consumatorii titulari de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuala, respectiv contract de furnizare a gazelor naturale, precum si ajutoarele pentru incalzirea locuintei achitate de agentiile teritoriale ori de autoritatile administratiei publice locale, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se vor colecta in conturile tip ESCROW, deschise la banci de catre distribuitorii si producatorii de energie termica sau de gaze naturale.

Sectiunea 5 - Verificare si monitorizare


Art. 29
(1) Borderoul centralizator prevazut la art. 21 alin. (5) si art. 23 alin. (5), precum si situatia centralizatoare prevazuta la art. 17 alin. (3) se transmit agentiilor teritoriale si in format electronic, in termenele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Pe baza documentelor prevazute la alin. (1), agentiile teritoriale elaboreaza baza de date cu beneficiarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei si sumele acordate.

Art. 30
(1) Primarii au obligatia de a efectua lunar, pana la inceputul sezonului rece urmator, la solicitarea agentiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia pentru cel putin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei.
(2) Familiile sau persoanele singure pentru care urmeaza sa se efectueze anchetele sociale se comunica de agentiile teritoriale din baza de date constituita in conditiile art. 29 alin. (2).
(3) Anchetele sociale pot fi efectuate si la sesizarea unor terti, persoane fizice ori juridice, peste procentul prevazut la alin. (1).
(4) In situatia in care familia sau persoana singura beneficiara de ajutor pentru incalzirea locuintei refuza sa furnizeze informatiile si documentele necesare pentru intocmirea anchetei sociale sau in urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constata ca la completarea cererii si declaratiei pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia nu a declarat corect numarul membrilor de familie, veniturile ori bunurile detinute, dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii, prin dispozitie a primarului, care constituie titlu executoriu.
(5) Sumele prevazute la alin. (4) se recupereaza de catre serviciile de specialitate ale primariei de la beneficiar in termen de maximum 3 luni, se transfera agentiei teritoriale si se fac venituri la bugetul de stat.
(6) In situatia prevazuta la alin. (4), daca se constata ca fapta titularului constituie infractiune, primarul are obligatia sa sesizeze organul de urmarire penala.

Art. 31
(1) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale monitorizeaza si controleaza prin personalul imputernicit si prin institutiile abilitate din subordine aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta cu privire la acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei.
(2) La solicitarea agentiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termica si gaze naturale, precum si celelalte institutii implicate au obligatia de a furniza date si informatii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(3) Primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termica si gaze naturale, precum si celelalte institutii implicate au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale documentele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei.
(4) Organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pot efectua in caz de autosesizare sau la solicitarea unor terti anchete sociale ori verificari la domiciliul beneficiarilor, precum si verificari privind veridicitatea informatiilor din anchetele sociale efectuate de primari prin investigatii la domiciliul beneficiarilor.

Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 32
Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul vadit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals sau inselaciune, dupa caz, si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.

Art. 33
(1) Nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, nerespectarea de catre primar a dispozitiilor prevazute la art. 8 alin. (7), art. 15 alin. (1), art. 17, art. 18 alin. (1) si (2), art. 19 alin. (3)—(6), art. 25, art. 27 alin. (2), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (3);
b) cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei, neintocmirea de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale a documentatiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispozitie, precum si nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, inainte de implinirea termenelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
c) cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei, nerespectarea de catre furnizor a prevederilor art. 2, art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1)—(5) si art. 23 alin. (1)—(5);
d) cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei, nerespectarea de catre asociatia de proprietari/locatari a dispozitiilor art. 20 alin. (1)—(4), art. 22 alin. (3) si art. 24 alin. (3);
e) cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei in situatia in care titularul nu a respectat prevederile art. 14 alin. (3).
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:
a) organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pentru contraventiile prevazute la alin. (1);
b) primar, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b)—e).
(3) In situatia in care aplicarea sanctiunilor prevazute in comun se realizeaza de catre unul dintre organele de control prevazute la alin. (2), la verificarea efectuata de celalalt organ de control, in raportul de inspectie sau de control se va consemna acest fapt si nu vor fi aplicate din nou sanctiunile prevazute la alin. (1).
(4) Nerespectarea prevederilor art. 28 constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 84/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (4) se fac de catre organele de control ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 34
(1) Prevederile referitoare la contraventii prevazute la art. 33 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 33, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Art. 35
Dispozitiile primarului privind acordarea, respingerea, modificarea sau incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 36
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 37
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobata prin Legea nr. 245/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 38
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

Art. 39
Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2011—31 martie 2012, termenele prevazute la art. 15 alin. (1) si (2), art. 16, art. 17 alin. (2) si art. 25 alin. (1), (2) si (4) se decaleaza cu pana la maximum 10 zile lucratoare.

Anexa nr. 1 - Consum mediu lunar de energie termicaCONSUM MEDIU ZONA RECE

Tip locuinta/consum lunar Gcal Ianuarie Februarie Martie Noiembrie Decembrie
1 camera            1,01   0,84   0,74  0,82   0,91
2 camere            1,49   1,30   1,16  1,31   1,49
3 camere            1,94   1,70   1,52  1,70   1,94
> 4 camere           2,70   2,27   2,11  2,37   2,70
CONSUM MEDIU ZONA TEMPERATA

Tip locuinta/consum lunar Gcal Ianuarie Februarie Martie Noiembrie Decembrie
1 camera            0,91   0,76   0,67  0,75   0,82
2 camere            1,36   1,18   1,06  1,19   1,36
3 camere            1,76   1,55   1,38  1,55   1,76
> 4 camere           2,45   2,07   1,92  2,15   2,45
CONSUM MEDIU ZONA CALDA

Tip locuinta/consum lunar Gcal Ianuarie Februarie Martie Noiembrie Decembrie
1 camera            0,82   0,68   0,61  0,67   0,74
2 camere            1,22   1,06   0,95  1,07   1,22
3 camere            1,59   1,39   1,24  1,39   1,58
> 4 camere           2,21   1,86   1,73  1,94   2,21Anexa nr. 2 - Repartizarea judetelor pe zone de temperatura


Zone/Nr. Judetul

Zona rece
1. Harghita
2. Suceava
3. Covasna
4. Brasov
5. Bistrita-Nasaud
6. Bacau
7. Botosani
8. Cluj
9. Vaslui
10. Neamt
11. Mures
12. Sibiu
13. Hunedoara
14. Iasi
15. Alba

Zona temperata
16. Vrancea
17. Satu Mare
18. Dambovita
19. Arges
20. Ialomita
21. Salaj
22. Dolj
23. Maramures
24. Galati
25. Prahova
26. Braila
27. Buzau
28. Olt
29. Bihor
30. Teleorman
31. Ilfov
32. Gorj

Zona calda
33. Giurgiu
34. Tulcea
35. Valcea
36. Arad
37. Caras-Severin
38. Bucuresti
39. Calarasi
40. Timis
41. Mehedinti
42. Constanta