DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 7 octombrie 2014

Avand in vedere faptul ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, cuprinde prevederi care conduc la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut,
tinand cont de respectarea obligatiei implementarii amenajamentelor pastorale in vederea sustinerii absorbtiei fondurilor europene aferente platilor pe suprafata si luand in considerare faptul ca amenajamentele pastorale se pot executa numai pe baza unor date din teren care privesc tipul de vegetatie si productia vegetala, ceea ce conduce la o perioada de elaborare a acestora destul de lunga, este necesar sa fie modificata data de implementare a amenajamentului pastoral.
In conditiile in care pentru majoritatea crescatorilor de animale singura sursa de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obtinuta de pe pajisti, este necesara reglementarea in regim de urgenta a modului de utilizare a pajistilor, astfel incat crescatorii de animale sa aiba acces la suprafetele de pajisti aflate atat in domeniul public, cat si in cel privat al unitatilor administrativ-teritoriale.
In ceea ce priveste concesionarea/inchirierea pajistilor aflate in domeniul public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale prin licitatie organizata in conditiile legii, autoritatile publice sunt in situatia de a incheia contracte cu fiecare membru al asociatiei, fara a avea posibilitatea delimitarii bunului acordat, atat din cauza numarului de animale foarte mic pe solicitant, cat si imposibilitatii de a acorda prin licitatie publica, in conditiile legii, suprafetele de pajisti necesare tuturor animalelor din localitate aflate in proprietatea membrilor colectivitatii locale.
Avand in vedere faptul ca asociatiile crescatorilor de animale, membri ai colectivitatii locale, utilizeaza pajistile in comun, aplica acelasi amenajament pastoral, folosesc aceleasi utilitati, respecta unitar bunele conditii agricole si de mediu, este necesar ca intocmirea contractelor de concesiune/inchiriere sa se faca cu asociatia, tinand cont de numarul de animale ale fiecarui fermier inscris in Registrul national al exploatatilor si suprafata de teren care ii revine.

Avand in vedere ca termenul-limita pentru finalizarea controalelor pe teren si administrative este 16 octombrie 2014, data la care trebuie sa inceapa efectuarea platilor catre beneficiari conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 73/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,
in considerarea faptului ca pentru accesarea fondurilor europene este necesara o flexibilitate rezonabila de aplicare si de prevenire a riscului aparitiei unor disfunctionalitati la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura prin cresterea numarului de cereri depuse de catre fiecare membru al asociatiei,
luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul economic national si social al micilor crescatori de animale ce au o pondere majoritara la nivel national, prin reducerea absorbtiei fondurilor europene aferente platilor pe suprafata,

avand in vedere faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va genera efecte negative, concretizate in dificultati in acordarea contractelor de concesiune/inchiriere a suprafetelor de pajisti prin licitatie publica tuturor crescatorilor de animale, asigurarea hranei pentru acestea, fapt care conduce la diminuarea productiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurarii resurselor alimentare pentru populatie,
avand in vedere imposibilitatea reglementarii prin hotarare a Guvernului a elementelor ce decurg din preluarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, respectiv suplimentarea numarului de personal si al unitatilor subordonate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,
avand in vedere necesitatea evitarii blocajelor administrative in absorbtia fondurilor europene in domeniul pisciculturii, fapt pentru care este necesara abrogarea art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit,
avand in vedere consecintele negative ce pot aparea in cazul in care nu se reglementeaza clarificarea unor dispozitii ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 289/2013, respectiv neadoptarea masurilor propuse prin prezentul act normativ ar avea consecinte negative asupra gradului de absorbtie si utilizare a fondurilor europene alocate Romaniei, prin mentinerea unor mari si importante suprafete de teren agricol nelucrate, a unei productii agricole pentru autoconsum slabe cantitativ si calitativ, incapabile sa genereze venituri pentru sustenabilitatea procesului de modernizare a spatiului rural, ar genera o rata ridicata a somajului, precum si neincasarea unor sume importante de bani prin care operatorii economici viabili ar putea contribui decisiv catre bugetul consolidat,
avand in vedere dificultatile cu care se confrunta sectorul agricol din Romania cauzate de incidenta tot mai frecventa a pagubelor substantiale generate de efectele schimbarilor climatice, ale bolilor animalelor sau organismelor daunatoare plantelor, precum si ale incidentelor de mediu, care afecteaza activitatea si productia agricola, se impune asigurarea unui cadru legal national, care sa reglementeze infiintarea de fonduri mutuale menite sa ofere membrilor sprijin imediat fata de efectele pierderilor economice cauzate de producerea unor asemenea evenimente.
Luand in considerare obligatiile ce revin Romaniei, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, care trebuie sa respecte prevederile obligatorii si direct aplicabile ale regulamentelor europene, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare MADR, in conformitate cu prevederile art. 65 al Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, are rolul de a crea cadrul legislativ national, statutar si administrativ pentru a se asigura ca interesele financiare ale Uniunii Europene sunt protejate in mod eficient si, in acest scop, a elaborat si transmis Comisiei Europene, spre aprobare, Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020, denumit in continuare PNDR 2014-2020,
avand in vedere art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 "Fonduri mutuale pentru fenomenele climatice nefavorabile, bolile animalelor si ale plantelor, infestarile cu daunatori si pentru incidente de mediu", care ofera statelor membre ale Uniunii Europene posibilitatea instituirii de ajutoare specifice fermierilor pentru finantarea infiintarii si functionarii fondurilor mutuale constituite in scopul gestionarii riscurilor specifice, precum si, in limita fondurilor disponibile, pentru acoperirea compensatiilor platite de fondurile mutuale membrilor afiliati in situatia unor pierderi economice, generate de intervenirea riscurilor reprezentate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme daunatoare plantelor sau incidente de mediu, in PNDR 2014-2020, astfel cum a fost transmis Comisiei Europene spre aprobare, au fost avute in vedere riscurile mai sus mentionate, iar fisa masurii evidentiaza modul de accesare a sprijinului acordat de Uniunea Europeana din FEADR.
Intrucat pentru agricultorii romani este de mare importanta implementarea masurii de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale inca de la aprobarea PNDR 2014-2020, avand in vedere pierderile substantiale pe care acestia le inregistreaza ca urmare a producerii unor fenomene climatice precum seceta sau inundatiile ori boli ale plantelor si animalelor,
avand in vedere stadiul avansat al negocierilor pentru aprobarea de catre Comisia Europeana a PNDR 2014-2020, este necesara adoptarea, in regim de urgenta, a masurilor prin care se coreleaza cadrul juridic national specific infiintarii si acreditarii fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura, respectiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 2/2014, cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 si PNDR 2014-2020, astfel incat schema de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale sa fie pe deplin functionala si sa permita punerea in aplicare a PNDR 2014-2020 in ceea ce priveste fondurile mutuale, imediat dupa aprobarea acestuia.
Avand in vedere ca modificarile propuse asigura cadrul de reglementare privind conditiile de eligibilitate a fondurilor mutuale in vederea acreditarii, precum si conditiile de eligibilitate a compensatiilor acordate fermierilor din aceste fonduri in corelare cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013, se impune promovarea acestora in regim de urgenta pentru asigurarea corelarii cu reglementarile Uniunii Europene si PNDR 2014-2020.
Intrucat riscurile acoperite de catre fondurile mutuale reprezinta situatii exceptionale, extrem de grave, care produc pagube substantiale fermierilor conducand la o perturbare grava a activitatii acestora, neadoptarea masurilor propuse atrage consecinte negative asupra intregului sector agricol care se confrunta cu pierderi economice din ce in ce mai frecvente ca urmare a unor fenomene climatice nefavorabile sau boli ale animalelor sau plantelor si care nu pot fi compensate decat prin intermediul sprijinului public acordat prin PNDR 2014-2020 conform Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013, in conditiile crearii cadrului national necesar in acest scop.
Urgenta adoptarii actului normativ consta in faptul ca aceasta masura vizeaza interesul public, iar, pentru punerea sa in aplicare inca de la data aprobarii PNDR 2014-2020, este necesara si parcurgerea, in cel mai scurt timp posibil, a procedurii de notificare a Comisiei Europene conform prevederilor Tratatului privind functionarea UE si reglementarilor specifice privind ajutorul de stat.
Tinand cont de faptul ca situatiile sus-mentionate constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) utilizator de pasuni si fanete - crescator de animale, persoana fizica avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor (RNE) /crescator de animale, persoana juridica de drept public sau de drept privat, constituita conform prevederilor Codului civil, avand animale proprii sau ale fermierilor membri inscrise in RNE, care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pasuni si fanete, conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Uniunea Europeana pentru productia vegetala si animala, care detine legal dreptul de folosinta asupra suprafetei agricole si care valorifica pasunea prin pasunare cu efective de animale sau prin cosire cel putin o data pe an;".

2. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) In vedrea accesarii fondurilor europene aferente platilor pe suprafata, persoanele fizice si juridice proprietari/utilizatori de pajisti au obligatia sa efectueze o cosire cel putin o data pe an sau sa asigure incarcatura minima de 0,3 UVM/ha, in oricare din zilele perioadei de pasunat, stabilite prin amenajamentul pastoral, incepand cu anul de cerere 2015.
(2) In cazul in care proprietarii de animale membri ai colectivitatii locale sunt membri ai unei asociatii si exploateaza in comun o suprafata de pasune, contractul de inchiriere/concesionare se incheie cu asociatia, in baza unui centralizator care cuprinde acordul, datele de identificare si numarul de animale pe fiecare membru al asociatiei."

Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 364 din 19 iunie 2013, aprobata cu modificari prin Legea nr. 289/2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, literele b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) achizitie de teren - cumpararea de teren agricol, cu exceptia terenurilor aflate in proprietatea privata a statului si administrate de Agentia Domeniilor Statului, in vederea exploatarii, in urmatoarele situatii:
(i) cumpararea de teren agricol de catre persoanele fizice sau juridice care detin in conditiile legii o exploatatie agricola conform declaratiilor Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), pana la atingerea unui plafon de maximum 1.000 ha in proprietate;
(ii) cumpararea de teren agricol de catre persoanele fizice, membri ai unei intreprinderi familiale, sau persoanele juridice ai caror asociati sunt exclusiv membri ai aceleiasi familii, care au in exploatare teren agricol conform declaratiilor Agentiei de Palti si Interventie pentru Agricultura (APIA), in vederea extinderii suprafetei agricole exploatate in scopul infiintarii/rentabilizarii fermelor de familie;
......
e) ferma de familie - exploatatie agricola apartinand intreprinderii familiale sau persoanei juridice ai carei asociati sunt exclusiv membri ai aceleiasi familii. Dimensiunea economica a fermei de familie este curprinsa in t re 8.000-250.000 SO. Prin membrii aceleiasi familii se intelege sotul/sotia si rudele pana la gradul III inclusiv;".

2. La articolul 2, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"
f) productia standard (SO - Standard Output) - reprezinta valoarea standard a productiei agricole brute a unei exploatatii agricole exprimate in euro si este criteriul economic care sta la baza clasificarii europene a fermelor, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.242/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatatii agricole."

Art. III
Ordonantad e urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 377 din 26 iunie 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 2/2014, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA DE URGENTA privind infiintarea, avizarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri in agricultura, in vederea acordarii de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme daunatoare plantelor sau incidente de mediu"

2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modul de infiintare, avizare si acreditare a fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri in agricultura, in vederea acordarii de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme daunatoare plantelor sau incidente de mediu."

3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) acreditare - recunoasterea acordata de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale fondului mutual constituit in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
b) asigurare - reprezinta operatiunea prin care fermierii contribuie, pe principiul mutualitatii, la crearea unui fond de compensatii din care acestia sunt despagubiti in cazul in care sufera o pierdere economica generata de evenimentele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
c) autoritate competenta sa acrediteze fondurile mutule - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (M.A.D.R.);
d) aviz de functionare - actul administrativ emis de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) care atesta indeplinirea conditiilor de ordin tehnic si financiar in vederea obtinerii acreditarii. Avizul de functionare se elibereaza in baza normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta emise de ASF;
e) aviz prealabil - documentul emis de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), conform documentelor prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta emise de ASF, in vederea aprobarii actului constitutiv si a statutului asociatiei, in scopul inscrierii acesteia in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
f) boli ale animalelor - reprezinta bolile specificate in lista de boli ale animalelor stabilita de Organizatia Mondiala pentru Sanatatea Animalelor sau in anexa la Decizia Consiliului 2009/470/CE din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli in domeniul veterinar, cu exceptia celor care fac obiectul despagubirilor din fonduri de la bugetul de stat sau bugetul Uniunii Europene, altele decat FEADR;
g) dezastru natural - eveniment spontan de natura biotica sau abiotica care genereaza tulburari importante ale sistemelor de productie agricola, provocand pagube economice importante pentru sectorul agricol, recunoscut oficial, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta aprobate prin hotarare a Guvernului;
h) fenomene climatice nefavorabile - seceta, inghetul din timpul iernii, inundatiile, care indeplinesc conditiile de a fi asimilate unui dezastru natural recunoscut oficial conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta aprobate prin hotarare a Guvernului;
i) fond de compensatii - fondul constituit prin contributiile financiare ale membrilor in scopul acordarii de catre fondul mutual a compensatiilor financiare, in cazul producerii evenimentelor care au generat pierderi economice;
j) fond mutual - reprezinta asociatia care se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modifiacrile si completarile ulterioare, cu derogarile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si normele de aplicare a acesteia, care permite membrilor afiliati sa incheie o asigurare in vederea acordarii de plati compensatorii acestora pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
k) incident de mediu - aparitia unui caz specific de poluare, de contaminare sau de degradare in ceea ce priveste calitatea mediului, care este legata de un eveniment specific si limitat din punct de vedere geografic; in sensul prezentei ordonante de urgenta, nu sunt considerate incidente de mediu schimbarile climatice sau poluarea atmosferica;
l) masuri aplicate in scopul eradicarii si prevenirii raspandirii organismelor daunatoare plantelor - reprezinta masurile adoptate in conformitate cu prevederile Directivei 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii in Comunitate a unor organisme daunatoare plantelor sau produselor vegetale si impotriva raspandirii lor in Comunitate;
m) membru - fermier activ in sensul art. 9 al Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, afiliat la fondul mutual, care plateste contributia stabilita si beneficiazad e compensatii financiare din partea fondului mutual in conditiile prevazute prin statutul acestuia;
n) organisme daunatoare plantelor - reprezinta organismele de carantina daunatoare plantelor astfel cum sunt definite la art. 2 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 214/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte organisme daunatoare plantelor ale caror pagube pot fi asimilate unui dezastru natural, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta aprobate prin hotarare a Guvernului;
o) pierderi economice - reprezinta orice pierderi substantiale ale productiei si/sau orice cheltuieli suplimentare suportate de catre un fermier drept rezultat al unor masuri exceptionale intreprinse de acesta in scopul reducerii efectelor evenimentelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, conform conditiilor prevazute de art. 38 alin. (3) paragraful al doilea din regulament;
p) regulament - reprezinta Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;
q) unitate vita mare (UVM) - reprezinta unitatea de referinta utilizata pentru echivalarea diferitelor specii de animale pe baza ratelor de conversie prevazute in anexa II la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 227 din 31 iulie 2014."

4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
Fondurile mutuale acreditate in baza prezentei ordonante de urgenta si care respecta prevederile regulamentului si, respectiv, ale Programului National de Dezvoltare Rurala, denumit in continuare PNDR 2014-2020, aprobat prin decizie a Comisiei Europene, pot beneficia de sprijin din fonduri publice de la bugetul Uniunii Europene si bugetul de stat, in limita fondurilor disponibile, conform criteriilor stabilite prin procedurile de implementare a acestuia."

5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Fondurile mutuale sunt create in scopul acordarii de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme daunatoare plantelor sau incidente de mediu, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si normelor de aplicare a acesteia."

6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) In vederea obtinerii avizului de functionare si a acreditarii ca fonduri mutuale, asociatiile trebuie sa dispuna de:
a) capacitate de expertiza tehnica;
b) capacitate de gestiune financiara;
c) reprezentativitatea demonstrata prin membri care exploateaza peste 20% din totalul suprafetei agricole si al efectivelor de animale inregistrat la nivel national, pentru echivalare utilizandu-se raportul 1 UVM (unitate vita mare) este egala cu 1 hectar;
d) un plan de activitate/afaceri pentru o perioada de 3 ani de la data depunerii cererii de acreditare;
e) prevederi privind modalitatea de gestionare a contributiilor depuse in fond si a sumelor platite din acesta potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) din regulament;
f) prevederi privind atribuirea responsabilitatilor privind datoriile realizate de fondul mutual potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c) din regulament.
(2) In conditiile alin. (1), emiterea avizului de functionare eliberat de catre ASF este conditionata de:
a) indeplinirea de catre fondurile mutuale a cerintelor prevazute la alin. (1) lit. a), b), d)-f), conform normelor emise de ASF;
b) aprobarea Comitetului executiv al fondului mutual in conformitate cu normele emise de ASF.
(3) Prin derogare de la dispozitiile art. 5 alin. (1) si art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, solicitantul formuleaza o cerere in vederea emiterii avizului prealabil de catre ASF cu privire la actul constitutiv si statut, in baza documentelor stabilite conform normelor emise de ASF, in vederea inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Pentru a beneficia de compensatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, in actul constitutiv si statut trebuie sa se mentioneze in mod expres ca scopul unic al constituirii asociatiei il reprezinta asigurarea membrilor afiliati in vederea acordarii de plati compensatorii acestora pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(4) Statutul fondului mutual trebuie sa prevada, prin derogare de la art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si conditiile stabilite de catre Consiliul director pentru programele de compensatii financiare. Aceste conditii cuprind:
a) enumerarea fenomenelor climatice nefavorabile, a bolilor animalelor, a organismelor daunatoare plantelor si a incidentelor de mediu care pot fi la originea cererii de compensatie financiara, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
b) dispozitii referitoare la conditiile de obtinere a compensatiilor financiare;
c) modalitatea de gestionare a sumelor depuse in fondul de compensatii si a sumelor platite din acesta potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) din regulament;
d) norme privind atribuirea responsabilitatilor legate de datoriile realizate potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c) din regulament;
e) dipsozitii exprese referitoare la constituirea de sucursale, dizolvarea si lichidarea fondului mutual;
f) dispozitii exprese privind neingradirea afilierii fermierilor la fondul mutual, precum si accesul structurilor de audit/control nationale si ale Uniunii Europene la evidentele contabile si la orice alt document avand legatura cu rambursarile din fonduri publice si compensatiile financiare platite membrilor.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 24 si 26 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul director este format din 5 membri, indeplineste atributiile prevazute la art. 24 alin. (2) lit. a) si c) din ordonanta mentionata si imputerniceste un Comitet executiv in vederea exercitarii atributiilor prevazute la art. 24 alin. (2) lit. b) si d) din respectiva ordonanta.
(6) Comitetul executiv este constituit si functioneaza conform normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta emise de ASF si este condus de catre un director general, pe baza de contract de mandat, care nu poate depasi 4 ani.
(7) Avizul de functionare se solicita, respectiv se elibereaza conform normelor emise de ASF, dupa dobandirea personalitatii juridice de catre fondul mutual.
(8) Prin derogare de la art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, fondurile mutuale nu pot constitui filiale."

7. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) In situatia constatarii de catre MADR sau ASF, dupa caz, a unor deficiente privind respectarea conditiilor de functionare si acreditare a fondului mutual, acesta este obligat sa remedieze aspectele neconforme in termenele stabilite in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (1) are drept urmare suspendarea de catre MADR a acreditarii fondului mutual pe o perioada de 90 de zile.
(3) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (1) la expirarea termenului de suspendare conduce la retragerea avizului de functionare si a acreditarii fondului mutual respectiv."

8. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, lichidatorii fondului mutual acreditat in conditiile prezentei ordonante de urgenta depun la MADR o copie a documentelor depuse la Registrul asociatiilor si fundatiilor."

9. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Compensatiile financiare se platesc de catre fondul mutual direct membrilor care au inregistrat pierderi economice determinate de urmatoarele evenimente:
a) fenomenele climatice nefavorabile;
b) bolile animalelor;
c) organismele daunatoare plantelor si masurile aplicate in scopul eradicarii si prevenirii raspandirii acestora;
d) incidente de mediu.
(2) Sursele compensatiei financiare paltite de catre fondul mutual pot fi:
a) contributia financiara a membrilor;
b) imprumuturi bancare contractate de fondurile mutuale in conditii de piata;
c) orice sume recuperate prin actiuni in regres in conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;
d) sumele rambursate din contributia Uniunii Europene si de la bugetul de stat, dupa caz, in limita disponibilitatii bugetului alocat.
(3) Pentru a da nastere la dreptul rambursarii din fonduri publice a compensatiilor financiare platite membrilor, evenimentele mentionate la alin. (1) trebuie sa fie recunoscute oficial, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta aprobate prin hotarare a Guvernului.
(4) Contributiile financiare prevazute la alin. (2) lit. d) nu pot fi utilizate la constituirea patrimoniului fondului mutual."

10. Artricolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
Fondul mutual acreditat in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta poate solicita sprijin din fonduri publice, cu respectarea conditiilor mentionate la art. 3, pentru:
a) costurile administrative de infiintare a fondului mutual, repartizate in mod degresiv pe o perioada de maximum 3 ani;
b) compensatiile financiare platite fermierilor pentru pierderile economice cauzate de evenimentele mentionate la art. 11 alin. (1);
c) dobanzile platite pentru imprumuturile contractate de fondul mutual cu scopul de a plati compensatii financiare membrilor."

11. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
Sprijinul sub forma contributiilor financiare acordat fondurilor mutuale din fonduri publice nu depaseste 65% din costurile prevazute la art. 14, urmand ca toate costurile neacoperite de sprijinul acordat sub forma de contributii financiare sa fie suportate de membri."

12. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) MADR, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) deruleaza sprijinul prevazut la art. 14 sub forma contributiilor financiare, in functie de competentele specifice.
(2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta fac obiectul notificarii conform regulilor de ajutor de stat aplicabile sectorului agricol."

13. Articolul 17 se abroga.

14. Articolul 18 se abroga.

15. Articolul 19 se abroga.

Art. IV
(1) Autoritatea de Supraveghere Financiara va adopta, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, norme privind avizarea prealabila, avizarea in scopul functionarii si supravegherea fondurilor mutuale aprobate de catre Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va propune spre aprobare prin hotarare a Guvernului, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, norme metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 2/2014, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 377 din 26 iunie 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 2/2014, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. V
Procedurile de atribuire a suprafetelor de pajisti in curs de desfasurare si contractele prevazute la art. 9 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, raman supuse legislatiei in vigoare la data initierii, respectiv incheierii acestora.

Art. VI
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotarare privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. VII
La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. VI, se abroga articolul 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2014.

Art. VIII
La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. VI, articolul 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 683 din 18 septembrie 2014, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vor supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru ape, paduri si piscicultura, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Hotararii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile ulteriaore."