DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 62/2014 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Ordonanta de urgenta 62/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 729 din 6 octombrie 2014

Achitarea sumelor reprezentand venituri ale bugetuli general consolidat prin intermediul cardurilor de plata faciliteaza accesul contribuabililor la mijloace moderne de plata si asigura in acelasi timp limitarea incasarilor si platilor in numerar, cu implicatii pozitive in ceea ce priveste combaterea evaziunii fiscale si a activitatilor de spalare a banilor. Ordonanta de urgenta 62/2014

Crearea conditiilor pentru plata pe baza de card a obligatiilor fiscale constituie o prioritate, in contextul in care la nivelul tarilor europene se inregistreaza o tendinta continua de limitare a incasarilor si platilor in numerar.
De asemenea, crearea cadrului legal pentru oferirea de catre Trezoreria Statului, pentru institutiile publice, a serviciilor de acceptare de plati electronice cu carduri de plata duce la cresterea colectarii voluntare a veniturilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat.
Neluarea de urgenta a masurilor necesare pentru crearea posibilitatii de achitare a obligatiilor catre bugetul general consolidat si prin intermediul cardurilor de plata de catre persoanele fizice si juridice are efecte negative in ceea ce priveste conformarea voluntara, colectarea veniturilor bugetare si determina imposibilitatea reducerii cheltuielilor de administrare a numerarului la nivelul Trezoreriei Statului si al institutiilor publice.
Intrucat elementele mentionate anterior vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic
Dupa articolul 5^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 5^3, cu urmatorul cuprins:
"Art. 5^3
(1) Ministerul Finantelor Publice, prin Trezoreria Statului, poate oferi institutiilor publice servicii de acceptare de plati electronice cu carduri de plata ale veniturilor bugetului general consolidat, cu conditia autorizarii trezoreriei in cel putin unul dintre sistemele de plati Mastercard, VISA sau alte sisteme de plati similare. In vederea autorizarii trezoreriei, Ministerul Finantelor Publice primeste de la entitatile de plati Mastercard, Visa sau altele asemenea un acord prin care acestea accepta autorizarea acesteia, in conditiile prevazute la alin. (2).
(2) Trezoreria Statului accepta conectarea la un sistem de plata in urmatoarele conditii cumulative:
a) nu se constituie niciun fel de garantii de catre Trezoreria Statului si institutii publice;
b) comisioanele solicitate de emitentii cardurilor si de catre sistemele de plati se exprima in procent si nu depasesc cumulat 0,3% din valoarea fiecarei tranzactii. Nu se accepta comisioane fixe sau alte costuri suplimentare pentru Trezoreria Statului si institutii publice;
c) nu se accepta solicitarea de alte costuri sau comisioane, inclusiv licente, mentenante, update sau upgrade, de catre emitentii cardurilor sau sistemele de plati pentru Trezoreria Statului si institutii publice;
d) sistemele de plati accepta desfasurarea anuala, impreuna cu Trezoreria Statului, de actiuni de promovare si educare a contribuabililor in scopul utilizarii sistemelor electronice de plati. La solicitarea sistemelor de plati, Trezoreria Statului poate accepta si participarea la alte actiuni de promovare a sistemelor de plati electronice;
e) furnizarea serviciilor de acceptare de plati la nivelul institutiilor publice se poate realiza si direct, prin intermediul Trezoreriei Statului, fara conectarea sau definirea institutiilor publice drept comercianti si fara solicitarea de comisioane sau alte costuri de catre emitentii cardurilor sau sistemele de plati pentru Trezoreria Statului si institutii publice;
f) sistemele de plati accepta normele si procedurile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice;
g) restituirea sumelor catre platitori, inclusiv operatiunile de tip refuz la plata, se efectueaza potrivit legislatiei nationale in vigoare si normelor metodologice aprobate potrivit alin. (13);
h) plata comisioanelor prevazute la lit. b) se realizeaza prin debitare directa si/sau prin plata facturilor emise la termenele stabilite de catre sistemele de plata, fara a depasi valoarea comisionului datorat pentru tranzactiile dintr-o luna calendaristica, cu incadrarea in limita maxima stabilita la lit. b). In cazul platilor comisionului prin debitare directa, sistemele de plati emit la data debitarii si documentele justififcative.
(3) Modalitatea de furnizare a serviciilor prevazute la alin. (1) catre institutii publice se stabileste prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
(4) Cheltuielile privind implementarea, dezvoltarea si mentenanta aplicatiilor pentru serviciile de acceptare de plati electronice cu carduri de plata se suporta din bugetul de stat sau, dupa caz, din bugetul Trezoreriei Statului, in fucntie de aprobarea cheltuielilor cu aceasta destinatie in bugetele respective. Cheltuielile privind prestarea serviciilor de procesare, decontare, comunicatii si alte servicii sau resurse necesare activitatii de acceptare de plati electronice cu carduri de plata se suporta din bugetul de stat sau, dupa caz, din bugetul Trezoreriei Statului, in functie de aprobarea cheltuielilor cu aceasta destinatie in bugetele respective.
(5) Comisioanele prevazute la alin. (2) lit. b), pentru veniturile bugetului general consolidat achitate de catre persoanele fizice, se suporta de la bugetul de stat.
(6) Diferentele de curs nefavorabile aferente tranzactiilor cu cardul, in valuta, se suporta din bugetul de stat. Diferentele de curs favorabile aferente tranzactiilor cu cardul, in valuta, se fac venit la bugetul de stat.
(7) Procedura si termenele de decontare si inregistrare a tranzactiilor in lei si in valuta se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
(8) Sistemele de plati pot participa la dezvoltarea aplicatiilor Trezoreriei Statului, cu conditia transferarii catre Ministerul Finantelor Publice a dreptului de proprietate intelectuala, a codului-sursa si a cunostintelor aferente aplicatiilor dezvoltate, fara a solicita costuri si fara a limita in vreun fel utilizarea, modificarea, distribuirea aplicatiei dezvoltate si numarul de utilizatori.
(9) Serviciile de acceptare de plata prevazute in prezentul articol sunt aplicabile pentru veniturile bugetului general consolidat, achitate de persoane fizice.
(10) Ministerul Finantelor Publice poate presta serviciile de acceptare de plati electronice cu carduri de plata a veniturilor bugetului general consolidat si de la persoane juridice. Tipurile de venituri care pot fi achitate de la persoanele juridice, nivelul comisioanelor, entitatea care suporta comisionul, in acest caz, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, pe baza analizei functionale efectuate de minister in vederea stabilirii tipurilor de venituri a caror plata se poate face prin sistem.
(11) Ministerul Finantelor Publice poate presta serviciile de acceptare de plati electronice cu carduri de plata si pentru alte persoane juridice care incaseaza venituri ale bugetului general consolidat sau alte sume prevazute de lege, de la persoane fizice sau juridice. Tipurile de venituri prevazute de lege sau sumele care pot fi achitate catre aceste persoane juridice, nivelul comisioanelor, entitatea care suporta comisionul, in acest caz, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
(12) Modalitatea si fluxurile de plata a comisioanelor prevazute la alin. (2) lit. b), reconstituirea sumelor retinute prin debitare directa, documentele justificative acceptate si termenele de plata se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
(13) In aplicarea prevederilor prezentului articol se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice."