DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014. Ordonanta de urgentra 60/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 719 din 1 octombrie 2014

Luand in considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare in perioada urmatoare, care vor fi subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice, de reducere a inflatiei si atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice, avand in vedere:
 • analiza executiei bugetare derulata pe parcursul primelor 8 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare fondurilor bugetare alocate;
 • necesitatea asigurarii platii integrale si la timp a pensiilor din sistemul public de pensii;
 • prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora legile bugetare anuale pot fi modificate in cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare;
 • modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 123/2014, care conduce la influente asupra veniturilor si cheltuielilor bugetare,

  tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinte lipsa alocatiilor bugetare suficiente in ultima luna a anului necesare achitarii in totalitate a drepturilor de pensie pe anul 2014,
  in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,

  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. 1
  Bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2014, aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

  Art. 2
  (1) Influentele asupra veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole si titluri, sunt prevazute in anexa nr. 1.
  (2) Influentele asupra cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014, detaliate pe ordonatori principali de credite, sunt prevazute in anexele nr. 1/01, 1/02, 1/03 si 1/04.
  (3) Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2014 se majoreaza la venituri cu suma de 133.787 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 1.378.000 mii lei si majorarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 1.511.787 mii lei, iar la cheltuieli se majoreaza cu suma de 133.787 mii lei.
  (4) Sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pe anul 2014 se diminueaza la cheltuieli cu suma de 12.850 mii lei, excedentul majorandu-se cu aceeasi suma.

  Art. 3
  (1) Influentele asupra veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2014, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole si titluri, sunt prevazute in anexa nr. 2.
  (2) Bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2014 aferent sistemului aisgurarilor pentru somaj se diminueaza la venituri cu suma de 39.810 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 15.100 mii lei si a subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 24.710 mii lei si se diminueaza la cheltuieli cu suma de 39.810 mii lei.
  (3) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind consitutirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se diminueaza la venituri cu suma de 11.900 mii lei si se diminueaza la cheltuieli cu suma de 1.300 mii lei, excedentul diminuandu-se cu 10.600 mii lei.

  Art. 4
  Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) si c), art. 16 si art. 18 alin. (4) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 3 alin. (4), (5) si (7) din Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014, plafonul nominal al cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj si al cheltuielilor de personal ale acestor bugete pe anul 2014, precum si plafonul nominal al soldului bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2014 se modifica potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

  Art. 5
  (1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze influentele aprobate si sa introduca modificarile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta in bugetul asigurarilor sociale de stat, in bugetul asigurarilor pentru somaj si in anexele la acestea pe anul 2014 si sa comunice Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, detalierea influentelor aprobate.
  (2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se repartizeaza si sumele retinute in proportie de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 6
  (1) Din creditele bugetare aferente bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2014 suma de 60 milioane lei de la titlul 57 "Asistenta sociala", capitolul 68.04 "Asigurari si asistenta sociala", poate fi utilizata doar in urma aprobarii de catre Guvern prin memorandum, la solicitarea ordonatorului principal de credite si cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in functie de gradul de realizare a veniturilor si cheltuielilor bugetare pe anul 2014.
  (2) Ordonatorul principal de credite poate incheia angajamente legale in limita sumei prevazute la alin. (1), numai dupa aprobarea acordata conform prevederilor alin. (1).

  Art. 7
  Anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03, 1/04 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.  Anexa nr. 1


  BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

  BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT pe anul 2014
  Capitol  Subcapitol  Paragraf  Grupa/Titlu  Articol  Alineat  Denumire indicator  Influente (mii lei)
  A  B  1
  0001  03      VENITURI TOTAL  133.787
  0002  03      I. VENITURI CURENTE  -1.378.000
  2000  03      B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI  -1.357.400
  2003          CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR  -1.352.443
        01      Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori  -1.352.443
  2103          CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR  -4.957
        04      Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare  -4.957
  2900  03      C. VENITURI NEFISCALE  -20.600
  3300  03      C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII  -20.600
  3303          VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI  -20.600
        11      Contributia pentru bilete de tratament si odihna  -20.600
  4100  03      IV. SUBVENTII  1.511.787
  4200  03      SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  1.511.787
  4203          SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT  1.511.787
        24      Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat  1.511.787
  4903  01      Venituri sistem public de pensii  133.787
  5003          BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT  120.937
          01    CHELTUIELI CURENTE  120.937
          10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  5.357
          20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -24.200
          30    TITLUL III DOBANZI  -15.000
          56    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE  -4.000
          57    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  158.780
  6800  03       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE  120.937
          01    CHELTUIELI CURENTE  120.937
          10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  5.357
          20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -24.200
          30    TITLUL III DOBANZI  -15.000
          56    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE  -4.000
          57    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  158.780
  6803          ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA  133.787
          01    CHELTUIELI CURENTE  133.787
          10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  4.807
          20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -23.800
          30    TITLUL III DOBANZI  -15.000
          56    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE  -4.000
          57    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  171.780
  6903          ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE  -12.850
          01    CHELTUIELI CURENTE  -12.850
          10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  550
          20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -400
          57    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  -13.000
  9903          EXCEDENT/DEFICIT  12.850
  9903  11      Excedent/Deficit sistem accidente de munca si boli profesionale  12.850
    Anexa nr. 1/01
  
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE
  
  Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2014
  
  Capitol  Subcapitol  Paragraf  Grupa/Titlu  Articol  Alineat  Denumire indicator  Influente (mii lei)
  A  B  1
  5003           BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT  203.863
           01     CHELTUIELI CURENTE  203.863
           10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  5.357
           20     TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -20.786
           30     TITLUL III DOBANZI  -15.000
           56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE  -4.000
           57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  238.292
  6800  03        Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE  203.863
           01     CHELTUIELI CURENTE  203.863
           10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  5.357
           20     TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -20.786
           30     TITLUL III DOBANZI  -15.000
           56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE  -4.000
           57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  238.292
  6803           ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA  216.713
           01     CHELTUIELI CURENTE  216.713
           10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  4.807
           20     TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -20.386
           30     TITLUL III DOBANZI  -15.000
           56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE  -4.000
           57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  251.292
  6903           ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE  -12.850
           01     CHELTUIELI CURENTE  -12.850
           10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  550
           20     TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -400
           57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  -13.000
  
    Anexa nr. 1/02
  MINISTERUL APARARII NATIONALE
  
  Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2014
  
  Capitol  Subcapitol  Paragraf  Grupa/Titlu  Articol  Alineat  Denumire indicator  Influente (mii lei)
  A  B  1
  5003           BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT  -41.500
           01     CHELTUIELI CURENTE  -41.500
           20     TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -1.500
           57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  -40.000
  6800  03        Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE  -41.500
           01     CHELTUIELI CURENTE  -41.500
           20     TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -1.500
           57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  -40.000
  6803           ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA  -41.500
           01     CHELTUIELI CURENTE  -41.500
           20     TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -1.500
           57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  -40.000
  
    Anexa nr. 1/03
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  
  Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2014
  
  Capitol  Subcapitol  Paragraf  Grupa/Titlu  Articol  Alineat  Denumire indicator  Influente (mii lei)
  A  B  1
  5003            BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT  -39.000
           01     CHELTUIELI CURENTE  -39.000
           20     TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -1.400
           57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  -37.600
  6800  03        Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE  -39.000
           01     CHELTUIELI CURENTE  -39.000
           20     TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -1.400
           57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  -37.600
  6803            ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA  -39.000
           01     CHELTUIELI CURENTE  -39.000
           20     TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -1.400
           57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  -37.600
    Anexa nr. 1/04
  SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
  
  Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2014
  
  Capitol  Subcapitol  Paragraf  Grupa/Titlu  Articol  Alineat  Denumire indicator  Influente (mii lei)
  A  B  1
  5003            BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT  -2.426
           01     CHELTUIELI CURENTE  -2.426
           20     TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -514
           57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  -1.912
  6800  03        Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE  -2.426
           01     CHELTUIELI CURENTE  -2.426
           20     TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -514
           57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  -1.912
  6803            ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA  -2.426
           01     CHELTUIELI CURENTE  -2.426
           20     TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -514
           57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  -1.912
  
    Anexa nr. 2
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE
  
  BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ pe anul 2014
  
  Capitol  Subcapitol  Paragraf  Grupa/Titlu  Articol  Alineat  Denumire indicator  Influente (mii lei)
  A  B  1
  0001  04      VENITURI TOTAL  -51.710
  0002  04      I. VENITURI CURENTE  -27.000
  2000  04      B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI  -10.000
  2004          CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR  -8.000
        02      Contributii de asigurari pentru somaj datorate de angajatori  -8.000
  2104          CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR  -2.000
        02      Contributii de asigurari pentru somaj datorate de asigurati  -2.000
  2900  04      C. VENITURI NEFISCALE  -17.000
  3000  04      C1. VENITURI DIN PROPRIETATI  -13.400
  3104          VENITURI DIN DOBANZI  -13.400
        03      Alte venituri din dobanzi  -1.500
        04      Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale  -11.900
  3600  04      C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII  -3.600
  3604          DIVERSE VENITURI  -3.600
        50      Alte venituri  -3.600
  4100  04      IV. SUBVENTII  -24.710
  4200  04      SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  -24.710
  4204          SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT  -24.710
        25      Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj  -24.710
  4904  01      Venituri sistem asigurari pentru somaj  -39.810
  4904  02      Venituri fond garantare pentru plata creantelor salariale  -11.900
  5004          BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ  -41.110
           01   CHELTUIELI CURENTE  -40.600
           10   TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  -2.100
           20   TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -6.500
           40   TITLUL IV SUBVENTII  -1.000
           57   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  -30.000
           59   TITLUL X ALTE CHELTUIELI  -1.000
           70   CHELTUIELI DE CAPITAL  -510
           71   TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE  -510
  6400  04      Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE  -41.110
           01   CHELTUIELI CURENTE  -40.600
           10   TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  -2.100
           20   TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -6.500
           40   TITLUL IV SUBVENTII  -1.000
           57   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  -30.000
           59   TITLUL X ALTE CHELTUIELI  -1.000
           70   CHELTUIELI DE CAPITAL  -510
           71   TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE  -510
  6404         CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE  -1.300
           01   CHELTUIELI CURENTE  -1.300
           10   TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  -300
           59   TITLUL X ALTE CHELTUIELI  -1.000
  6504         INVATAMANT  -1.000
           01   CHELTUIELI CURENTE  -1.000
           40   TITLUL IV SUBVENTII  -1.000
  6804         ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA  -38.810
           01   CHELTUIELI CURENTE  -38.300
           10   TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  -1.800
           20   TITLUL II BUNURI SI SERVICII  -6.500
           57   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  -30.000
           70   CHELTUIELI DE CAPITAL  -510
           71   TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE  -510
  8904  01      Cheltuieli sistem asigurari pentru somaj  -39.810
  8904  02      Cheltuieli fond garantare pentru plata creantelor salariale  -1.300
  9904         EXCEDENT/DEFICIT  -10.600
  9904  11      Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creantelor salariale  -10.600
  
  

  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
  OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
  Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Legea 304/2015 privind emisiunile de obligatiuni ipotecare
  Hotararea 20/2015 pentru aprobarea Normei Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-III/0)
  HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
  OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
  Norma 2/2015 pentru modificarea Normei ASF 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
  Hotararea UNNPR 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania
  Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003
  Legea 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - reducerea CAS. Lege nr. 123/2014, reducerea CAS
  Legea 120/2014 pentru scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul de stat. Lege nr. 120/2014
  Hotarare 12/2014 privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii
  HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog
  OUG 93/2013 pentru modificarea art. 1 din OUG 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta nr. 93/2013
  Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata 2013. Lege nr. 260/2008 republicata 2013
  Legea 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Leg
  Legea 249/2013 pentru modificarea OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului. Lege nr. 249/2013
  Legea 243/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor. Lege nr. 243/2013
  Legea 217/2013 privind aprobarea OUG 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 217/2013
  Drept in afaceri. Editia 2
  Laura Potincu,Laura Potincu,Laura Potincu

  Pret: 49.9 lei
  42.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  75 useri online

  Useri autentificati: