DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 58/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 711 din 29 septembrie 2014

Luand in considerare interesul national privind buna gestiune a resurselor financiare si materiale,
tinand seama de necesitatea imperioasa pentru actualizarea la realitatile actuale a unor prevederi legale privind cheltuirea judicioasa a banului public,
urmarind atingerea prioritatii majore a Guvernului privind imbunatatirea planificarii bugetare si a prioritizarii proiectelor de investitii publice semnificative, pentru a spori absorbtia fondurilor UE, in vederea crearii spatiului fiscal si a sustinerii cresterii economice,

avand in vedere faptul ca in lipsa unei reglementari imediate s-ar ajunge la blocaj al activitatii autoritatilor administratiei publice centrale si locale,
avand in vedere nevoia de a asigura inceperea anului scolar in conditii optime si de a asigura personalul necesar pentru buna functionare a sistemului de invatamant,
in vederea asigurarii fondurilor necesare pentru respectarea obligatiilor stabilite prin hotarari judecatoresti avand ca obiect drepturi salariale,
pentru continuarea reprezentarii Romaniei la evenimente cultural-sportive universitare la nivel european si mondial,

luand in considerare faptul ca neadoptarea acestor masuri imediate si a reglementarilor necesare pentru implementare, prin ordonanta de urgenta, ar genera disfunctionalitati majore cu efecte negative asupra bunei desfasurari a sistemului national de invatamant, dar si asupra categoriilor de beneficiari,
pentru a stimula inalta performanta in sistemul superior de invatamant,
luand in considerare urgenta dezvoltarii profesionale a personalului didactic din invatamantul preuniversitar si universitar de stat, prin cresterea calitatii pregatirii de specialitate si psihopedagogice, care sa contribuie la imbunatatirea calitatii activitatii actului educativ, prin acces la surse de informare, la instrumente moderne de instruire si de predare, precum si prin utilizarea noilor tehnologii in scop didactic incepand cu anul scolar/universitar 2014-2015,
in vederea asigurarii resurselor umane calificate pentru invatamantul preuniversitar si universitar de stat,
luand in considerare faptul ca neadoptarea acestor masuri imediate si a reglementarilor necesare pentru implementare, prin ordonanta de urgenta, ar genera disfunctionalitati majore cu efecte negative asupra bunei desfasurari a sistemului national de invatamant, dar si asupra categoriilor de beneficiari,
intrucat invatamantul constituie prioritate nationala,
avand in vedere nevoia, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, de autovehicule pentru asigurarea transportului elevilor din mediul rural si din satele apartinatoare oraselor,
luand in considerare apropierea anotimpului rece si distantele mari care sunt parcurse in prezent de elevi pe jos sau cu alte mijloace de transport, pentru a asigura accesul echitabil la educatie se impune luarea unor masuri in vederea suplimentarii cu un numar total de 751 de autovehicule pentru transportul elevilor, dintre care 735 de vehicule tip microbuz cu 16+1 locuri, 7 vehicule tip microbuz cu 16+1 locuri cu tractiune integrala, pentru localitati cu relief preponderent de deal, cu drumuri greu accesibile in conditii meteorologice dificile, respectiv ninsori sau ploi abundente, 4 vehicule tip microbuz cu echipare speciala pentru tineri cu dizabilitati motorii din cadrul centrelor scolare de educatie incluziva si 3 vehicule tip autobuz cu capacitate de transport de 40 de locuri si doua vehicule tip autobuz cu capacitate de transport de 50 de locuri.
In contextul dificultatilor economice ale autoritatilor administratiei publice locale si in vederea diminuarii costurilor privind organizarea si functionarea asezamintelor culturale se impune reglementarea regimului juridic al infiintarii, organizarii si desfasurarii activitatii asezamintelor culturale.
Avand in vedere faptul ca in Romania in ultimele decenii multe din siturile industriale au fost dezafectate si mai multe ramuri ale economiei au suferit involutii puternice, lipsind astfel comunitatile locale de surse de venit, atat din punctul de vedere al veniturilor directe ale populatiei rezultate din salarii, cat si al veniturilor comunitatilor locale ca si impozite, se impune stimularea punerii in valoare a resurselor geografice de relief si de mediu atat in zonele de munte unde se pot practica sporturi de iarna schi, bob etc., cat si in zonele limitrofe acumularilor de apa - lacuri naturale sau artificiale si zona de coasta/litoral a Marii Negre unde se pot practica sporturi estivale - schi nautic, iahting, regate etc.
Tinand seama de faptul ca acest nou domeniu propus a fi finantat prin Programul national de dezvoltare locala este introdus ca urmare a solicitarilor depuse de catre autoritatile publice locale la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,
luand in considerare ca prin introducerea acestui nou domeniu specific se estimeaza ca obiectivele respective vor genera direct noi locuri de munca atat pe perioada de executie, cat si pe durata exploatarii, dar si indirect alte investitii care vor revitaliza zone geografice cu mult potential, dar subfinantate pana in prezent, sau vor stimula zone dedicate acestor sporturi, dar care nu se ridica la standardele actuale de echipare ale infrastructurii,
intrucat neadoptarea acestor masuri in regim de urgenta conduce la generarea unor blocaje financiare la nivelul autoritatilor administratiei publice locale,
avand in vedere ca in prezent este restrictionata finantarea din bugetul Ministerului Sanatatii, de la bugetul de stat si din venituri proprii a cazurilor critice, doar la anumite spitale - spitalele regionale de urgenta si spitalele judetene de urgenta de grad II, ceea ce creeaza inechitate, intrucat cazuri similare, de pacienti in stare critica, sunt tratate si in alte spitale care indeplinesc criteriile de includere in Actiunile prioritare ale Ministerului Sanatatii,
tinand cont de faptul ca Ministerul Sanatatii a realizat un pachet strategic de actiuni, numit Actiuni prioritare, destinat managementului celor mai grave urgente din spitale si care asigura finantarea unor patologii majore cum ar fi infarctul miocardic acut, pacientii internati in sectiile de anestezie-terapie intensiva, cazurile pentru care se previne de moartea subita de origine cardiaca, trauma, accidentul vascular cerebral,
luand in considerare faptul ca acest program va determina o crestere importanta a calitatii actului medical si realizarea unui sistem national integrat modern de urgenta prespitaliceasca si postspitaliceasca,
tinand cont de faptul ca in cazul in care nu se identifica resursele financiare necesare implementarii actiunilor prioritare ale Ministerului Sanatatii vor fi grav afectate cele mai mari urgente medicale internate in spitalele din Romania,
avand in vedere preocuparea constanta a statului roman pentru ocrotirea sanatatii populatiei,
luand in considerare faptul ca aspectele prezentate constituie o situatie de urgenta, vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Articolul 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 274/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Sursele de finantare pentru realizarea obligatiilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) sunt asigurate prin bugetele locale si din alte surse, potrivit legii."

2. Dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Finantarea obligatiilor prevazute la alin. (1) lit. a) se asigura din bugetele locale, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate anual cu aceasta destinatie, prin legea bugetului de stat, la propunerea fundamentata a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice."

Art. II
In anul 2014, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 223 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Educatiei Nationale pentru institutiile de invatamant universitar de stat pentru plata hotararilor judecatoresti avand ca obiect drepturi salariale.

Art. III
(1) Ministerul Educatiei Nationale si institutiile de invatamant superior de stat pot finanta, din bugetele proprii, activitatile culturale, artistice si sportive, precum si concursuri si campionate universitare, organizate de uniunile/federatiile/asociatiile/organizatiile studentesti.
(2) Ministerul Educatiei Nationale emite norme metodologice prin care se stabilesc actiunile si categoriile de cheltuieli care pot fi finantate potrivit alin. (1), aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. IV
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. La articolul III, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) nu se aplica capitolelor bugetare 'Invatamant', 'Sanatate' si 'Asigurari si asistenta sociala', indiferent de sursa de finantare."

2. In anexa, la tabelul 1.1, dupa numarul curent 5 se introduce un nou numar curent, numarul curent 6, cu urmatorul cuprins:
Tabelul 1.1.  Numarul posturilor din comune, corespunzator grupelor de populatie
Nr. crt.  Grupe in functie de numarul de locuri  Numarul posturilor
     minim  mediu  maxim
0  1  2  3  4
...  ...  ...  ...  ...
"6  Peste 20.000  65  65  65"


3. In anexa, la tabelul 2, la numarul curent 6, valoarea aferenta coloanei comunelor se modifica si va avea urmatoarea valoare: "20.809".

4. In anexa, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu urmatorul cuprins:
"5. In cazul in care unitatea/subdiviziunea administrativ- teritoriala a primit microbuze sau autobuze scolare in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobata prin legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci la numarul maxim al posturilor rezultat in urma aplicarii prevederilor de la pct. 1, 2, 3 si 4, dupa caz, se mai adauga un numar de posturi suplimentar de soferi, necesar deservirii microbuzelor sau autobuzelor scolare."

Art. V
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in anul scolar/universitar 2014-2015 se poate acorda o subventie sub forma de suma forfetara personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat si universitar de stat, incadrat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau determinata pentru dezvoltare profesionala.
(2) Fondurile necesare acordarii subventiei prevazute de prezentul articol in cuantum de echivalentul in lei a 50.000.000 euro se cuprind in bugetul Ministerului Educatiei Nationale, la capitolul 65.01 "Invatamant", titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", dupa semnarea contractului de fianntare cu autoritatea de management.
(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, modificarile ce decurg din aplicarea prezentului articol in volumul si in structura bugetului Ministerului Educatiei Nationale si al altor ordonatori principali de credite pe anul 2014.
(4) Se autorizeaza Ministerul Educatiei Nationale si ordonatorii principali de credite al caror buget se modifica potrivit alin. (3) sa introduca in mod corespunzator modificarile in anexele la bugetele proprii si sa le comunice la Ministerul Finantelor Publice in termen de 5 zile."

Art. VI
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin exceptie de la prevederile art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instutitional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2014, din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aproba alocarea sumei de 105.000 mii lei Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru dotarea unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea transportului elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comune, inclusiv din satele apartinatoare oraselor si municipiilor, precum si al elevilor din invatamantul special, cu autovehicule scolare.
(2) Pentru punerea in aplicare a prevederilor alin. (1) se respecta procedura prevazuta la art. 15 alin. (2)-(5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modifiacrile si completarile ulterioare.
(3) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice raspunde de modul de utilizare, in conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1).
(4) Toate costurile legate de utilizarea acestor autovehicule scolare vor fi suportate din bugetele proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale.
(5) Repartizarea autovehiculelor catre unitatile administrativ-teritoriale se face prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, si al ministrului educatiei nationale.

Art. VII
Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 18^1
Prin hotarare a consiliului local/consiliului judetean, se pot repartiza sume din bugetul local pentru:
a) finantarea activitatii institutiilor cu specific sportiv din subordinea sa;
b) sustinerea activitatii cluburilor sportive locale, in baza contractelor de finantare a programelor sportive ale acestora;
c) premierea, in conditiile legii, a performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive internationale oficiale."

2. La articolul 22, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru scopurile si in conditiile stabilite prin lege pot functiona cluburi sportive, persoane juridice de drept public organizate in subordinea organelor administratiei publice centrale, locale sau in subordinea institutiilor de invatamant superior de stat."

3. La articolul 29, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, infiintate ca institutii publice in subordinea organelor administratiei de stat sau a institutiilor de invatamant superior de stat si au drept obiect de activitate performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale."

4. La articolul 29, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Infiintarea, organizarea si functionarea cluburilor sportive de drept public in subordinea institutiilor de invatamant superior de stat se face prin ordin al ministrului educatiei nationale, la solicitarea acestora."

Art. VIII
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pot fi organizate si pot functiona ca asezaminte culturale fara personalitate juridica:
a) oricare dintre asezamintele culturale prevazute la alin. (2), infiintate si organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale administratiei publice locale, ca si compartimente de resort in aparatul de specialitate al autoritatilor executive;
b) ansamblul sau trupa artistica, indiferent de genul reprezentat, atelierul sau cenaclul cultural, galeria de arta si altele asemenea."

2. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Finantarea asezamintelor culturale, institutii publice ale administratiei publice centrale, se realizeaza din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, precum si din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(2) Finantarea asezamintelor culturale, organizate la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) din bugetele locale, pentru cele care sunt organizate in aparatul de specialitate al autoritatilor executive sau sunt organizate fara personalitate juridica;
b) din venituri proprii si subventii acordate din bugetele locale, pentru cele care sunt organizate ca institutii publice locale cu personalitate juridica;
c) din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta."

Art. IX
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 14, literele e) si k) se abroga.

2. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Finantarea sistemului de protectie a copilului si a centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap se asigura de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in proportie de cel putin 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, la elaborarea bugetului de stat, in baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.
(2) Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in proportie de cel putin 90% din necesarul de fonduri stabilit anual la elaborarea bugetului de stat, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritorile.
(3) Pentru finantarea integrala a cheltuielilor prevazute la alin. (1) si (2), autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa aloce sume, in completare, din bugetele locale ale acestora.
(4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica incepand cu drepturile lunii octombrie 2014."

Art. X
(1) Programele in domeniul culturii derulate la nivel national, care necesita implicarea mai multor institutii/autoritati publice, se aproba prin hotarari ale Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii.
(2) Pentru integrarea sociala a copiilor si tinerilor prin activitatea corala se instituie Programul national "Cantus Mundi", gestionat de Corul National de Camera "Madrigal", institutie publica aflata in subordinea Ministerului Culturii.
(3) Obiectivele principale si alte masuri pentru derularea Programului national "Cantus Mundi" se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii.

Art. XI
La articolul 7 alineatul (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:
"l) constructia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltata de autoritatile publice locale ca instrument de punere in valoare a potentialului turistic local."

Art. XII
Alineatul (2) al articolului 122 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 24 mai 2013, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) De la data declararii starii de criza financiara, respectiv a starii de insolventa si pana la data declararii incetarii acestora, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica unitatilor administrativ-teritoriale, subdiviziunilor acestora, respectiv institutiilor publice de subordonare locala. Valorificarea creantelor datorate de unitatile administrativ-teritoriale, de subdiviziunile acestora, respectiv de institutiile publice de subordonare locala se realizeaza potrivit Planului de redresare a starii de criza financiara sau a starii de insolventa, dupa caz."

Art. XIII
Alineatul (4) al articolului 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Din bugetul Ministerului Sanatatii, de la bugetul de stat si din venituri proprii se asigura fonduri pentru ingrijirea cazurilor critice ale caror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obtinute pe baza contractelor cu casele de asigurari de sanatate."

Art. XIV
Pentru categoriile de personal trimise in misiune temporara sau permanenta in strainatate, prevazute prin hotarare a Guvernului, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 296^3 lit. f) pct. 10 si ale art. 296^12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si compeltarile ulterioare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Lege nr 35/2020
Legea 12/2017 privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national
OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015
Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
HG 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume. Hotararea 32/2015
HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, in domeniul Afaceri interne
OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014
OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM
HG 452/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guver
OUG 29/2014 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta 29/2014
OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficia
OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
Legea 69/2014 privind aprobarea OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2014
Drept administrativ. Volumul I. Editia 3
Tofan Apostol Dana

Pret: 69.9 lei
59.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
39 useri online

Useri autentificati: