DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 42/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei. Ordonanta de urgenta nr. 42/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 287 din 21 mai 2013

Asa cum s-a stabilit in cadrul acordurilor incheiate cu Fondul Monetar International si cu celelalte institutii participante la sustinerea financiara a Romaniei, precum si in baza prevederilor documentelor Uniunii Europene, in Romania se trece la liberalizarea preturilor la energie electrica si gaze naturale.
In acest context se pune problema instituirii unor masuri de protectie sociala acordate clientilor vulnerabili, masuri ce ar urma sa fie stabilite prin lege si acordate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
Conform obligatiilor asumate de Romania in documentele semnate cu Fondul Monetar International, Banca Mondiala si Comisia Europeana, masurile de protectie vor lua in considerare cresterile de preturi la energie electrica si gaze naturale din perioada imediat urmatoare.
In considerarea faptului ca elementele sus-mentionate trebuie aplicate incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2013 si ca necesita pregatiri administrative atat la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, cat si la nivelul Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie sociala, constituind astfel o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Nivelul lunar al venitului minim garantat se raporteaza la indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR, si, incepand cu data de 1 iulie 2013, este de:
a) 0,271 ISR pentru persoana singura;

b) 0,488 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
c) 0,684 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 0,846 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 1,009 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;
f) cate 0,070 ISR pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile prezentei legi.
(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat este de:
a) 0,238 ISR pentru o singura persoana;
b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 1.054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;
f) cate 0,073 ISR pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile prezentei legi."


2. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile prevazute la art. 4, transformate in lei, si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Daca din calculul in lei rezulta fractiuni in bani, acestea se rotunjesc la un leu in favoarea benficiarului."

3. La articolul 7, alineatul (2) se abroga.

4. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa dovedeasca cu acte, din 3 in 3 luni, ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 alin. (1).
(2) Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca si inspectoratul teritorial de munca vor transmite primarilor si agentiei teritoriale, lunar, tabelele nominale cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au incadrat in munca, inclusiv care au plecat cu contract de munca in strainatate, au refuzat un loc de munca oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesionala.
(3) Pentru intocmirea tabelelor prevazute la alin. (2), primarii au obligatia de a transmite lunar, in termenul prevazut la art. 13^1 alin. (3), lista persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social atat la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca si inspectoratul teritorial de munca, cat si la agentia teritoriala.
(4) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) atrage suspendarea platii ajutorului social."

5. La articolul 18 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) in situatia in care pe baza informatiilor transmise de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca si de inspectoratele teritoriale de munca, potrivit art. 15, se constata ca persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social nu indeplinesc contintiile prvazute la art. 7 alin. (1)."

Art. II
Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerera familie, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (1), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocatiei, incepand cu luna iulie 2013, este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR, dupa cum urmeaza:
a) 0,080 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,160 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,240 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,320 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi.
(2) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (1), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza peste 0,40 ISR si pana la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocatiei, incepand cu luna iulie 2013, este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 0,66 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,132 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,198 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,264 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi.
(3) Daca din calculul in lei al alocatiei rezulta fractiuni in bani, acestea se rotunjesc la un leu in favoarea beneficiarului."

2. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (2), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocatiei, incepand cu luna iulie 2013, este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 0,130 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,260 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,390 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,520 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi.
(2) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (2), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza peste 0,40 ISR si pana la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocatiei, incepand cu luna iulie 2013, este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 0,120 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,240 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,360 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,480 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi. (3) Daca din calculul in lei al alocatiei rezulta fractiuni in bani, acestea se rotunjesc la un leu in favoarea beneficiarului."

Art. III
(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2013.
(2) Pentru beneficiarii de ajutor social ale caror drepturi au fost stabilite in baza Legeii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, anterior datei de 1 iulie 2013, respectiv anterior datei de 1 ianuarie 2014, cuantumul ajutorului social se recalculeaza de catre agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, pe baza ultimei dispozitii a primarului inregistrata.
(3) Diferenta rezultata in urma recalcularii prevazute la alin. (2) se acorda in baza deciziei directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica primarilor si beneficiarilor.
(4) Pe baza deciziei prevazuta la alin. (3) primarii au obligatia de a emite o noua dispozitie de modificare a cuantumului pe care o comunica agentiilor teritoriale in termenul prevazut la art. 13^1 alin. (3) din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Pentru beneficiarii de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familie, republicata, cu drepturi stabilite anterior datei de 1 iulie 2013, noile cuantumuri se acorda incepand cu drepturile lunii iulie 2013, prevederile alin. (2)-(4) aplicandu-se in mod corespunzator.

Art. IV
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 258/2013 privind aprobarea Normelor pentru atribuirea contractelor de prestari de servicii privind organizarea in strainatate de catre Autoritatea Nationala pentru Turism a evenimentelor de promovare si dezvoltare a destinatiilor, formelor si p
Legea 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Legea 276/2010
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor si evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanta, ordin nr. 418/2008
Drept international public
Trocan Magdalena-Laura

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
100 useri online

Useri autentificati: