DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 36/2012 privind unele masuri de reorganizare si pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 36/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 30 iunie 2012

Prin Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata, Monitorul Oficial al Romaniei este publicatie oficiala a statului roman, in care se publica actele prevazute de Constitutia Romaniei, republicata, si de alte acte normative, iar editarea Monitorului Oficial al Romaniei constituie un serviciu public asigurat de catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial", care functioneaza sub autoritatea Camerei Deputatilor.
Potrivit art. 74 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul are drept de initiativa legislativa, pe care o exercita prin transmiterea proiectului de lege catre Camera parlamentara competenta sa il adopte, ca prima Camera sesizata.
Conform art. 108 din Legea fundamentala, Guvernul are rol esential in organizarea executarii legilor, adoptand hotarari in acest sens.
Totodata, Guvernul adopta ordonante in temeiul unei legi speciale de abilitare, in limitele si in conditiile prevazute de aceasta.
De asemenea, conform art. 115 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul poate adopta ordonante de urgenta in situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata.
In baza rolului sau constitutional, Guvernul desfasoara o foarte ampla activitate de adoptare a hotararilor necesare organizarii executarii legilor adoptate de Parlament.

Totodata, in virtutea delegarii legislative, Guvernul este abilitat periodic, in timpul vacantelor parlamentare, sa legifereze in anumite domenii, asigurand permanenta si coerenta acestei activitati esentiale pentru functionarea statului roman.
Potrivit normelor Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, primul-ministru, in indeplinirea atributiilor ce ii revin, emite decizii care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nepublicarea atragand inexistenta deciziilor.
Conform prevederilor aceleiasi legi, ministerele sunt organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care realizeaza politica guvernamentala in domeniile respective de activitate si care sunt conduse de ministri, membri ai Guvernului.
In exercitarea atributiilor ce le revin, ministrii emit ordine si instructiuni, cele cu caracter normativ, foarte numeroase, fiind publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
Prezentarea prevederilor constitutionale si legale, precum si continutul publicatiei oficiale a statului roman contureaza amploarea deosebita a activitatii de legiferare, lato sensu, realizata de structurile puterii executive din Romania.

Pentru a ilustra aceasta situatie, mentionam ca in ultimii 2 ani au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, anual, aproximativ 3.000 de acte emise de Guvern (hotarari, ordine, ordonante, ordonante de urgenta) si aproximativ 400 de acte ale Parlamentului (hotarari, legi).
Potrivit celor prezentate reiese fara echivoc ca o mare parte a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei apartin Guvernului, ceea ce impune o responsabilizare a acestuia in organizarea si functionarea institutiei care asigura serviciul public in domeniu.
Dat fiind rolul Guvernului in realizarea plliticii interne si exercitarii conducerii generale a administratiei publice, acesta este primul responsabil de garantarea dreptului la informatie consacrat de art. 31 din Constitutia Romaniei, republicata.
Concluzia care se impune, de urgenta, este aceea ca trebuie sa existe o legatura directa, nemijlocita, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului, in calitatea sa de structura care asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, intre institutiile publice executive, care aplica legile adoptate de Parlament, si entitatea care asigura editarea publicatiei oficiale a statului roman, respectiv Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
Activitatea concreta, de zi cu zi, a publicarii in Monitorului Oficial al Romaniei a actelor emise de Guvern si de catre organele de specialitate ale administratiei publice centrale a evidentiat, in timp, necesitatea organizarii si functionarii Regiei Autonome "Monitorul Oficial" sub autoritatea Guvernului, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului.
Neadoptarea masurilor organizatorice sus-mentionate poate conduce la disfunctionalitati majore in activitatea de editare a publicatiei oficiale a statului roman, cu consecinte deosebit de negative asupra intregii societati.
In considerarea faptului ca aspectele sus-aratate constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, impunandu-se adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
(1) Regia Autonoma "Monitorul Oficial", care functioneaza sub autoritatea Camerei Deputatilor, se reorganizeaza ca regie autonoma sub autoritatea Guvernului Romaniei, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului.
(2) Regia Autonoma "Monitorul Oficial" este persoana juridica care desfasoara activitate de interes public national si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.

Art. II
Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 8 iulie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Editorul Monitorului Oficial al Romaniei este Guvernul Romaniei."

2. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Editarea Monitorului Oficial al Romaniei constituie un serviciu public asigurat de catre Regia Autonoma «Monitorul Oficial», care functioneaza sub autoritatea Guvernului Romaniei, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului."

3. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Actele care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si Partea a II-a, se inainteaza Secretariatului General al Guvernului pe suport hartie, in copie certificata, de catre autoritatile emitente, sub semnatura conducatorului acestora sau a loctiitorului sau, si pot fi transmise si prin e-mail, in fisier electronic certificat prin semnatura electronica de catre emitenti.
(2) Secretariatul General al Guvernului transmite Regiei Autonome «Monitorul Oficial», spre publicare, actele prevazute la alin. (1)."

4. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
Autoritatile emitente au obligatia de a comunica neintarziat, in scris, Secretariatului General al Guvernului date, informatii si precizari, solicitate de aceasta institutie publica sau de Regia Autonoma «Monitorul Oficial», necesare indeplinirii cerintelor de publicare."

5. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de catre cel care a solicitat publicarea, cu incuviintarea Secretariatului General al Guvernului si cu suportarea de catre solicitant a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonoma «Monitorul Oficial» in procesul de editare si publicare."

6. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
Republicarea actelor normative se face cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ."

7. La articolul 17, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) In cazul in care, dupa publicarea actului normativ, se descopera erori materiale, la cererea organului emitent, adresata Secretariatului General al Guvernului, se procedeaza la publicarea unei rectificari."

8. la articolul 20, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I, III-VII, si a celor prevazute la art. 6 lit. D se suporta de catre emitenti, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului."

9. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se editeaza, in traducere, si in limba maghiara. Pentru Partea I in limba maghiara, cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Secretariatului General al Guvernului."

10. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
Procedura publicarii in partile I-VII, procedura republicarii si a rectificarii, precum si cea a publicarii unor acte normative in numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului."

Art. III
(1) Pana la aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin ordin al secretarului general al Guvernului se numeste Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", compus din 9 membri, dintre care unul este directorul general al Regiei si presedinte al consiliului de aministratie.
(2) Din Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" fac parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, un reprezentant al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

Art. IV
(1) In termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotarare a Guvernului se aproba organizarea si functionarea Regiei Autonome "Monitorul oficial".
(2) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1) se abroga Hotararea Guvern ului nr. 358/1991 privind infiintarea si organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial", republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 14 septembrie 2011.

Art. V
Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 8 iulie 2009, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016
Legea 94/2016 pentru completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere
Legea 93/2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
Ordin 277/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produ
Ordin 149/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romane
HG 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Hotarare 766/2014
Legea 109/2014 privind aprobarea OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Lege nr. 109/2014
Legea 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. Lege nr. 108/2014
Ordin 190/2013 privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere
Legea 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari
Ordin 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
Legea 232/2013 privind aprobarea OG 6/2012 pentru modificarea si completarea OG 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de
Legea 218/2013 pentru modificarea si completarea OG 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizare la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata si de comercializare a acestora. Leg
OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Ordonanta de urgenta nr. 11/2013
Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012
Legea 18/2012 pentru aprobarea OG 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. Lege nr. 18/2012
OG nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. Ordonanta nr. 26/2011
Legea 163/2011 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007. Lege nr. 163/2011
Legea 161/2011 privind aprobarea OG 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor con
Curierul Judiciar, Nr. 6/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
114 useri online

Useri autentificati: