DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale. Ordonanta de urgenta 28/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 26 mai 2014

Avand in vedere ca unul dintre obiectivele fundamentale ale Programului de guvernare 2013-2016, aprobat prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 45/2012 pentru acordarea increderii Guvernului, este simplificarea sistemului de taxe si crearea predictibilitatii intr-un cadru fiscal-bugetar stimulativ pentru dezvoltarea mediului economic privat si public,
tinand cont de posibilitatea simplificarii structurii sistemului de taxe si tarife nefiscale, precum si de necesitatea eliminarii unor astfel de taxe si tarife, pentru care cuantumul incasarilor realizate sunt apropiate costurilor de colectare,
in contextul in care interventia asupra actelor normative care instituie obligatii parafiscale, prin adoptarea unui numar mare de acte normative emise de-a lungul mai multor ani, ar crea perceptia unei nepredictibilitati cu privire la mediul de afaceri,

pentru a veni in intampinarea mediului de afaceri, in sensul sprijinirii mediului de afaceri, prin scaderea sarcinii fiscale pe care o suporta contribuabilii si simplificarea sistemului de taxare,
pentru a veni in srijinul persoanelor fizice, prin eliminarea unor taxe/tarife parafiscale pe care acestea le suporta ca urmare a prestarii unor servicii de catre institutiile statului,
tinand seama ca neadoprarea acestor masuri ar conduce:
- la descurajarea activitatii de investitii intr-o perioada in care inca se resimt efectele crizei economico-financiare, fiind necesara stimularea imediata a intreprinzatorilor prin orice tip de masuri, inclusiv cele de reducere a poverii administrative;
- mentinerea imaginii Romaniei in plan international ca fiind un stat cu un sistem foarte stufos si complicat de taxe greu de cunoscut si de respectat de catre investitori, care inhiba initiativa si investitiile;
- la mentinerea unor costuri ridicate de administrare a acestor taxe/tarife a caror incasare este nesemnificativa intr-o perioada in care este necesara reducerea si limitarea tuturor cheltuielilor statului,
avand in vedere:
- ca adoptarea actului normativ in regim de urgenta a luat in considerare importanta deosebita pentru contribuabilii persoane fizice, precum si pentru mediul economic a reducerii costurilor administrative si birocratiei;
- necesitatea limitarii efectelor crizei financiare care inca se mai fac resimtite la nivelul operatorilor economici prin adoptarea unor masuri rapide pentru reducerea poverii fiscale, respectiv eliminarea unui numar semnificativ de taxe/tarife astfel incat sa se pastreze un echilibru intre incasarile la bugetul de stat si stimularea mediului de afaceri si simplificarea accesului la serviciile publice, masuri care vor contribui la incurajarea initiativei private si, implicit, la relansarea economiei;
- consecintele negative care ar putea fi generate de perpetuarea unui mecanism de taxare greoi, inflexibil si excesiv de impovarator care ar putea sa se constituie intr-o adevarata piedica a procesului de crestere economica,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Articolul 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 149/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. II
La articolul 901 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (1) se abroga.

Art. III
Articolul 33 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor jurideice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autoizarea functionarii persoanelor juridice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
In cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se desfasoara activitati de asistenta acordate solicitantilor, la cererea si pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare inregistratii in registrul comertului a actelor constitutive sau modificatoare, cu exceptia activitatilor prevazute la art. 35 alin. (1) lit. a)-c) si g), care se acorda gratuit."

Art. IV
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Titlul anexei nr. 7 va avea urmatorul cuprins:
"CUANTUMUL tarifului pentru serviciile de emitere de catre Administratia Nationala 'Apele Romane' a notificarilor, avizelor de amplasament, permiselor de traversare, avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, avizelor, acordurilor si autorizatiilor de functionare in siguranta a barajelor"

2. La anexa nr. 7, punctul 2 al notei va avea urmatorul cuprins:
"2. Tariful nu contine TVA."

Art. V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice si a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4 alineatul (2), partea introductiva si literele a)-c) si f) vor avea urmtorul cuprins:
"(2) Atributiile prevazute la alin. (1) se exercita, potrivit competentelor, de catre:
a) conducerea Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru serviciile prevazute la lit. A si D din anexa;
b) conducerea Directiei Generale de Pasapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau, dupa caz, sefii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, pentru serviciile prevazute la lit. A din anexa;
c) conducerea Inspectoratului General pentru Imigrari din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevazute la lit. A. lit. B pct. 3 si 5 si lit. F din anexa;
......
f) conducerea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevazute la lit. A si F din anexa."

2. La anexa, titlul literei A si punctul 1 al literei A vor avea urmatorul cuprins:
"Nr. crt. Denumirea serviciilor Taxa in lei
A. Eliberarea de documente si alte servicii prestate
1. Eliberarea unui pasaport electronic, a unui pasaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontiere, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice straine, eliberarea de adeverinte, precum si alte servicii prestate de autoritati 22

3. La anexa, literele E si G se abroga.

Art. VI
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaz:

1. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
(1) Veniturile din alte surse ale bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie, in principal, din dobanzi, majorari pentru neplata la termen a contributiilor, restituiri ale creditelor acordate in baza legii, sume reprezentand contravaloarea cursurilor de formare profesionala incasata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, penalitati, amenzi si orice alte sume incasate potrivit legii la bugetul asigurarilor pentru somaj.
(2) Sumele reprezentand contravaloarea cursurilor de formare profesionala incasata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca se constituie ca venituri din alte surse ale bugetului asigurarilor pentru somaj, in masura inc are, potrivit dispozitiilor legale, nu se prevede altfel."

2. La articolul 55, alineatele (3) si (4) se abroga.

Art. VII
La articolul 22 din Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 337 din 8 mai 2014, alineatul (2) se abroga.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Legea 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006
Ordin nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania ? S.A. a tarifului de utilizare si a tarifului de trecere
Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 8/2015
HG 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Hotarare 766/2014
Ordin 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii
Decizie nr. 1/2014 privind comisionul si tariful care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor dreptu
HG 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii. Hotarare nr. 425/2014
HG 82/2014 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII. Hotarare nr. 82/2014
Ordin nr. 1675/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 359/2013 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanta pentru anul 2013
Ordin 7/2014 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea mentinerii obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor si a procedurii de colectare si distribuire a acestuia si pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii
Ordin nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara
Ordin nr. 1681/2013 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii
Ordin nr. 30/2013 pentru modificarea Normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 120/2011
HG 33/2013 pentru modificarea si completarea HG 2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori. Hotararea 33/2013
Ordin 2199/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile prestate de Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti
Ordin 2166/2012 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania
Legea 188/2012 pentru aprobarea OUG 21/2011 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere. Lege nr. 188/2012
Ordin nr. 1269/2012 privind aprobarea tarifelor la calatoria cu metroul
Curierul Fiscal, Nr. 5/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
82 useri online

Useri autentificati: