DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 158/1999 republicata 2013 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare. Ordonanta de urgenta nr. 158/1999 republicata 2013Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 601 din 26 septembrie 2013

Republicata in temeiul art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 732 din 30 octombrie 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 104/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 222 din 18 aprilie 2013, dandu-se textului o noua numerotare. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999 si a mai fost modificata si completata prin:
 • Ordonanta Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 31 ianuarie 2000, respinsa prin Legea nr. 594/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938 din 24 decembrie 2003;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 25 aprilie 2000, respinsa prin Legea nr. 599/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 936 din 24 decembrie 2003;
 • Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 6 octombrie 2003;
 • Legea nr. 595/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.239 din 22 decembrie 2004;
 • Legea nr. 7/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 28^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2010.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Se supun regimului de control prevazut in prezenta ordonanta de urgenta urmatoarele operatiuni cu produse militare:

  a) exportul, importul si transferul, in regim definitiv sau temporar, din sau in teritoriul Romaniei;
  b) intermedierea;
  c) tranzitul prin Romania;
  d) transbordarile efectuate pe teritoriul Romaniei.
  (2) Se excepteaza de la prevederile prezentei ordonante de urgenta operatiunile prevazute la alin. (1) efectuate in legatura cu participarea:
  a) fortelor din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala la misiuni, operatii, exercitii, activitati de instruire si ceremoniale, in afara teritoriului Romaniei;
  b) fortelor armate straine sau structuri de aplicare a legii din strainatate care au aprobarea autoritatilor romane pentru intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul pe teritoriul Romaniei.
  (3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica tranzitului si transbordarii atunci cand acestea sunt aferente unui transfer de produse militare intre doua state membre ale Uniunii Europene.
  (4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica controlului operatiunilor prevazute la alin. (1) cu arme de foc, piese si componente esentiale ale acestora, precum si munitiile destinate uzului civil, efectuate de catre persoanele prevazute la art. 3.


  Art. 2
  Se supun controlului, de asemenea, destinatia si utilizarea finala a produselor militare care fac obiectul operatiunilor prevazute la art. 1.

  Art. 3
  (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor persoanelor care efectueaza operatiunile prevazute la art. 1.
  (2) Prin persoana se intelege orice persoana fizica sau juridica rezidenta in Romania, inclusiv autoritatile publice.
  (3) Prevederile alin. (1) se aplica si persoanelor fizice romane aflate in afara teritoriului national, in conformitate cu dreptul international.

  Art. 4
  Operatiunile prevazute la art. 1 se autorizeaza prin licenta potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

  Art. 5
  In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
  a) produse militare - armamente, munitii, rachete, bombe, torpile, mine, vehicule terestre, aeriene si maritime si alte produse, echipamente si sisteme proiectate si realizate pentru scopuri militare, componente, parti si accesorii ale acestora, precum software si tehnologia aferenta pentru realizarea acestora;
  b) export - iesirea unui produs militar de pe teritoriul Romaniei, cu titlu temporar ori definitiv, catre o persoana fizica sau juridica, din orice tara terta, inclusiv activitatile de reexport si asistenta tehnica;
  c) import - introducerea unui produs militar pe teritoriul Romaniei, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoana fizica sau juridica din orice tara terta;
  d) transfer - orice expediere ori mutare a unui produs militar catre un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
  e) tranzit - transportul produselor militare prin Romania care au ca provenienta alte state si sunt destinate altor state;
  f) transbordare - operatiunea de schimbare a mijlocului de transport in timpul unei operatiuni de tranzitare ori pe parcursul unei operatiuni de intrare sau iesire in ori din teritoriul Romaniei;
  g) asistenta tehnica - orice sprijin tehnic referitor la dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, intretinerea, repararea sau orice serviciu tehnic sub forma de instruire, perfectionare, transmisia de informatii sau calificari operationale ori servicii de consultanta pentru produse militare. Asistenta tehnica include si formele de asistenta transmise oral;
  h) operatiuni de comert exterior - operatiunile cu produse militare prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) si b);
  i) transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice - transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax, internet sau telefon catre o destinatie din afara Romaniei; aceasta nu vizeaza transmiterea de tehnologie pe cale orala prin telefon decat in situatia in care un document sau parti pertinente din acesta sunt citite corespondentului prin telefon ori ii sunt descrise prin mijloace de o maniera sa obtina acelasi rezultat;
  j) intermediere - activitatile desfasurate de o persoana privind:
  (i) negocierea sau organizarea tranzactiilor care presupun exportul, importul ori transferul de produse militare dintr-o tara terta catre o alta tara terta;
  (ii) cumpararea, vanzarea, exportul sau transferul de produse militare aflate in proprietatea sa dintr-o tara terta catre o alta tara terta;
  (iii) negocierea sau organizarea tranzactiilor care presupun scoaterea ori introducerea din sau in teritoriul Romaniei de produse militare;
  k) exportator - orice persoana juridica ori fizica sau orice asociere de persoane:
  (i) pe seama careia este facuta declaratia de export si care este fie proprietarul marfurilor care se exporta, fie o persoana investita cu drept de instrainare asupra marfurilor in momentul in care este acceptata declaratia;
  (ii) care, atunci cand dreptul de proprietate sau de instrainare asupra unor marfuri apartine unei persoane stabilite in afara Uniunii Europene in conformitate cu contractul pe care se bazeaza exportul, este partea contractanta stabilita in Uniunea Europeana;
  l) importator - orice persoana juridica ori fizica sau orice asociere de persoane in numele careia produsele militare sunt puse in libera circulatie, sunt supuse unei activitati de perfectionare activa, sunt transformate sub control vamal ori sunt admise temporar;
  m) furnizor - orice persoana fizica sau juridica cu resedinta/sediul in Uniunea Europeana care are raspunderea juridica pentru transfer;
  n) destinatar - orice persoana fizica sau juridica cu resedinta/sediul in Uniunea Europeana care are raspunderea juridica pentru primirea unui transfer;
  o) inregistrare - operatiunea de confirmare a indeplinirii de catre solicitant a prevederilor legale pentru desfasurarea de operatiuni de comert exterior cu produse militare;
  p) certificare - operatiune prin care se stabileste credibilitatea unei intreprinderi destinatare;
  r) licenta de transfer - autorizatie eliberata unui furnizor, respectiv destinatar, pentru a transfera produse militare, dupa caz, catre un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
  s) licenta de export - autorizatie eliberata unui exportator pentru a furniza produse militare catre o persoana juridica sau fizica dintr-o tara terta;
  s) licenta de import - autorizatie eliberata unui importator pentru a primi produse militare de la persoana juridica sau fizica dintr-o tara terta;
  t) licenta de intermediere - autorizatie eliberata unei persoane pentru desfasurarea unei operatiuni de intermediere cu produse militare;
  tz) licenta de tranzit - autorizatie eliberata unei persoane pentru desfasurarea unei operatiuni de tranzit cu produse militare;
  u) licenta de transbordare - autorizatie eliberata unei persoane pentru desfasurarea unei operatiuni de transbordare.

  Art. 6
  Lista cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 7
  (1) Exportul, reexportul, transferul, intermedierea, asistenta tehnica de produse militare care nu figureaza in lista cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni prevazuta la art. 6 se supun procedurii de licentiere, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, in conditiile in care exportatorul, furnizorul sau intermediarul este informat de catre Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX, denumit in continuare MAE prin ANCEX, ca produsele respective sunt ori pot fi destinate, in intregime sau in parte, sa contribuie la:
  a) dezvoltarea, producerea, intretinerea, stocarea ori utilizarea de produse militare; sau
  b) dezvoltarea, producerea, intretinerea, stocarea ori utilizarea de mijloace capabile sa transporte si sa duca la tinta arme de distrugere in masa.
  (2) Daca exportatorul, furnizorul sau intermediarul are cunostinta ca unele produse care nu figureaza in lista cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni, aprobata prin hotarare a Guvernului, sunt destinate, in intregime sau in parte, unuia dintre scopurile prevazute la alin. (1), acesta este obligat sa informeze MAE prin ANCEX, care decide asupra oportunitatii de a supune licentierii exportul, reexportul ori transferul respectiv.
  (3) Operatiunile prevazute la alin. (1) si (2) se supun regimului de control prevazut de prezenta ordonanta de urgenta prin ordin al ministrului afacerilor externe si se comunica persoanelor interesate.

  Art. 8
  Regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare se realizeaza cu respectarea:
  a) orientarilor fundamentale ale politicii externe a Romaniei;
  b) intereselor de securitate nationala si economice ale Romaniei;
  c) principiilor si criteriilor prevazute in Pozitia comuna 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementeaza controlul exporturilor de tehnologie si echipament militar;
  d) obligatiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind comertul cu arme instituite printr-o rezolutie a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, pozitie comuna sau actiune comuna adoptata de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa ori instituite de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO;
  e) obiectivelor neproliferarii armelor de distrugere in masa, a mijloacelor purtatoare de asemenea arme si a altor produse militare utilizate in scopul acumularilor destabilizatoare;
  f) conventiilor, tratatelor, acordurilor internationale, mecanismelor de neproliferare la care Romania este parte si a altor angajamente internationale asumate de Romania ca stat participant la regimurile internationale de neproliferare si de control al exporturilor;
  g) principiului cooperarii cu statele care promoveaza politici de neproliferare similare cu ale Romaniei in acest domeniu.

  Art. 9
  MAE prin ANCEX este autoritatea nationala in domeniul operatiunilor cu produse militare prevazute la art. 1 alin. (1) si asigura aplicarea politicii Guvernului in acest domeniu.


  Capitolul II - Regimul de inregistrare, certificare si licentiere


  Art. 10
  (1) Persoanele prevazute la art. 3 pot solicita efectuarea de operatiuni de comert exterior cu produse militare numai dupa primirea confirmarii de inregistrare de catre MAE prin ANCEX, potrivit legii.
  (2) Solutionarea cererilor de inregistrare cuprinse la alin. (1) ale persoanelor prevazute la art. 3 este conditionata de obtinerea avizului Ministerului Apararii Nationale.

  Art. 11
  Persoanele prevazute la art. 3, care au si calitatea de destinatar, pot beneficia de licentele generale de transfer de produse militare, emise de autoritati din alte state membre ale Uniunii Europene, numai dupa certificarea lor de catre MAE prin ANCEX.

  Art. 12
  Pentru fiecare operatiune prevazuta la art. 1 alin. (1) persoanele prevazute la art. 3 sunt obligate sa solicite MAE prin ANCEX eliberarea de licente, potrivit prevederilor art. 13.

  Art. 13
  (1) Operatiunile prevazute la art. 1 alin. (1) se efectueaza pe baza de licente, care pot fi incadrate in una dintre urmatoarele categorii:
  a) licenta individuala - se acorda unei persoane inregistrate pentru efectuarea unei singure operatiuni cu unul ori mai multe produse militare, catre sau de la un singur importator, destinatar, exportator sau furnizor;
  b) licenta globala - se acorda unei persoane inregistrate, pentru efectuarea de operatiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, catre sau de la mai multi importatori, destinatari, exportatori sau furnizori;
  c) licenta generala - se adopta prin ordin al ministrului afacerilor externe care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, putand fi utilizata de persoanele inregistrate si, dupa caz, certificate de MAE prin ANCEX, cu respectarea clauzelor si conditiilor cuprinse in licente, pentru efectuarea de operatiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, catre sau de la mai multi importatori, destinatari, exportatori ori furnizori.
  (2) Operatiunile prevazute la art. 1 alin. (1) se efectueaza pe baza de licenta de transfer, daca destinatarii sau furnizorii sunt state membre ale Uniunii Europene, respectiv pe baza de licente de export, import, intermediere, tranzit ori transbordare, pentru exportatori sau importatori din state nemembre ale Uniunii Europene.
  (3) Pentru operatiunile prevazute la art. 1 alin. (1) MAE prin ANCEX emite, dupa caz, licente individuale, globale sau generale de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori transbordare cu produse militare.
  (4) Operatiunile de transfer, export, reexport, import, intermediere cu produse militare supuse unui regim de raportare internationala se efectueaza numai pe baza unei licente individuale.

  Art. 14
  (1) Persoanele prevazute la art. 3 au obligatia sa solicite in nume propriu MAE prin ANCEX inregistrarea sau, dupa caz, certificarea, precum si licenta de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare. Licenta generala de transfer autorizeaza furnizorii romani sa efectueze transferuri cu produse militare, cu respectarea clauzelor si conditiilor cuprinse in licenta de transfer.
  (2) Conditiile care trebuie indeplinite in vederea inregistrarii, certificarii sau emiterii licentelor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare.
  (3) Persoanele prevazute la art. 3 au obligatia sa declare la MAE prin ANCEX destinatarul sau utilizatorul final al produselor militare, precum si destinatia si utilizarea finala ale acestora.
  (4) Cererile de inregistrare si cererile de certificare se solutioneaza in termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentatiei complete, in conditiile legii.
  (5) Cererile de licenta de export, import, transfer si de intermediere se solutioneaza in termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentatiei complete, in conditiile legii.
  (6) Cererile de licenta de tranzit si de transbordare se solutioneaza in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, in conditiile legii.
  (7) Cererile de inregistrare, certificare sau de licenta, impreuna cu datele si informatiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operatiunile cu produse militare, vor fi facute de catre conducatorii persoanelor juridice ori de catre persoanele fizice interesate, dupa caz.
  (8) Raspunderea pentru corectitudinea datelor si a informatiilor prezentate in sprijinul cererilor de inregistrare, certificare sau de licenta revine solicitantilor mentionati la alin. (7).

  Art. 15
  Persoanele inregistrate, certificate, dupa caz, precum si titularii licentelor au obligatia sa declare MAE prin ANCEX orice modificari sau diferente constatate fata de datele inscrise in documentele de inregistrare, de certificare ori in licente, precum si la predarea sau preluarea produselor militare respective. In cazul in care asemenea modificari sau diferente schimba conditiile in temeiul carora a fost emis documentul de inregistrare, de certificare ori licenta, acesta/aceasta este anulat/a, iar declararea acestor modificari sau diferente poate fi considerata ca o noua cerere de inregistrare, de certificare sau de licenta, dupa caz.

  Art. 16
  (1) Valabilitatea inregistrarii este de maximum 3 ani de la data emiterii.
  (2) Valabilitatea certificarii este de maximum 5 ani de la data emiterii.
  (3) Valabilitatea licentelor individuale este de maximum un an de la data emiterii. Valabilitatea acestor licente poate fi prelungita pentru maximum un an.
  (4) Valabilitatea licentelor globale este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licente poate fi prelungita pentru maximum 2 ani.
  (5) Valabilitatea licentelor generale de transfer se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (6) Valabilitatea licentelor generale de export sau de import este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licente poate fi prelungita, dupa caz, pentru maximum 2 ani.
  (7) Valabilitatea licentelor individuale de tranzit sau de transbordare este de maximum 90 de zile de la data emiterii.
  (8) Documentul de confirmare a inregistrarii, a certificarii, precum si licentele pot fi utilizate numai de titularii acestora, in scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor si a conditiilor prevazute in acestea, si nu pot fi cesionate direct sau indirect.

  Art. 17
  (1) Persoanele prevazute la art. 3 au obligatia de a declara si de a prezenta produsele militare, pentru vamuire, numai la unitatile vamale abilitate, specificate in documentele eliberate de MAE prin ANCEX.
  (2) Tranzitul si transbordarea de produse militare pe teritoriul Romaniei se efectueaza numai prin unitatile vamale prevazute la alin. (1).


  Capitolul III - Regimul de control in relatiile cu partenerii externi


  Art. 18
  (1) In cazul exporturilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licenta este obligat sa prezinte un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul international de import, certificatul utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competenta din tara importatorului, respectiv a destinatarului, sau declaratia destinatarului final, dupa caz - prin care acesta se angajeaza sa respecte destinatia si utilizarea finale, declarate, si, dupa caz, sa nu reexporte, respectiv sa nu retransfere produsele importate ori transferate decat cu aprobarea prealabila, scrisa, a MAE prin ANCEX. Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, in original, se anexeaza, in mod obligatoriu, la cererea de licenta de export sau transfer.
  (2) Solicitantul de licenta de export, transfer sau intermediere are obligatia sa notifice MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunostinta ca sunt implicate in operatiunea de export, transfer ori de intermediere respectiva.
  (3) In cazul exporturilor sau intermedierilor de produse militare care se efectueaza prin parteneri externi inregistrati in state care asigura anonimatul actionariatului, operatiunea de export ori intermediere se poate efectua numai daca partenerul extern este reprezentat in Romania de o persoana inregistrata la MAE prin ANCEX.
  (4) Dupa ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai tarziu de 4 luni de la acest moment, posesorul de licenta de export, transfer sau intermediere trebuie sa obtina de la partenerul extern certificatul de control al livrarii emis sau certificat de autoritatea competenta din tara importatoare ori destinatara, sau alt document echivalent, atestand ca produsele militare au ajuns la destinatie.
  (5) Certificatul de control al livrarii sau documentul echivalent se prezinta MAE prin ANCEX, in original, in termenul prevazut la alin. (4).

  Art. 19
  (1) In cazul importurilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licenta, la cererea partenerului extern, este obligat sa solicite MAE prin ANCEX eliberarea unui certificat international de import ori certificarea unui document echivalent.
  (2) Solicitantul de licenta de import sau de transfer are obligatia de a informa MAE prin ANCEX despre declaratiile de asigurare ale utilizatorului final, respectiv de utilizare finala pe care le-a transmis anterior partenerului extern.
  (3) Solicitantul de licenta de import sau de transfer are obligatia sa notifice MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunostinta ca sunt implicate in operatiunea de import ori de transfer respectiva.
  (4) In cazul importurilor de produse militare care se efectueaza prin parteneri externi inregistrati in state care asigura anonimatul actionariatului, operatiunea de import se poate efectua numai daca partenerul extern este reprezentat in Romania de o persoana inregistrata la MAE prin ANCEX.
  (5) Dupa efectuarea importului sau a transferului, dar nu mai tarziu de doua luni de la acest moment, posesorul de licenta, la cererea partenerului extern, este obligat sa solicite MAE prin ANCEX eliberarea certificatului de control al livrarii ori a unui document echivalent.
  (6) In cazul in care partenerul extern solicita o dovada suplimentara a efectuarii importului, Autoritatea Nationala a Vamilor va elibera o asemenea confirmare.

  Art. 20
  (1) In cazul intermedierii definite la art. 5 lit. j) pct. (i) si (ii), solicitantul de licenta trebuie sa prezinte documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competenta din tara importatorului, respectiv a destinatarului, prin care acesta se angajeaza sa respecte destinatia si utilizarea finale, declarate, si sa nu reexporte ori sa retransfere produsele militare decat cu aprobarea prealabila, scrisa, a autoritatilor din tara exportatorului sau a furnizorului, dupa caz.
  (2) Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, in original sau in copie certificata, se anexeaza, in mod obligatoriu, la cererea de licenta de intermediere.
  (3) Dupa examinarea si acceptarea de catre MAE prin ANCEX, documentul asiguratoriu, in original, din partea utilizatorului final se returneaza solicitantului de licenta pentru a fi transmis catre autoritatile de licentiere din tara exportatorului sau a furnizorului, dupa caz.

  Art. 21
  (1) Dupa efectuarea exportului sau transferului, dupa caz, aferent intermedierii prevazute la art. 20 alin. (1), dar nu mai tarziu de 4 luni de la acest moment, intermediarul trebuie sa obtina de la partenerul extern certificatul de control al livrarii ori un document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competenta din tara importatoare ori destinatara, dupa caz, atestand ca produsele militare au ajuns la destinatie.
  (2) Certificatul de control al livrarii sau documentul echivalent se prezinta MAE prin ANCEX, in original, in termenul prevazut la alin. (1).
  (3) Dupa examinarea si acceptarea de catre MAE prin ANCEX, certificatul de control al livrarii sau documentul echivalent se returneaza intermediarului pentru a fi transmis autoritatilor de licentiere din tara exportatorului ori a furnizorului, dupa caz.

  Art. 22
  (1) In cazul intermedierilor definite la art. 5 lit. j) pct. (iii), persoanele inregistrate trebuie sa notifice in scris MAE prin ANCEX asupra tuturor activitatilor care sunt avute in vedere si asupra persoanelor romane sau straine cu care urmeaza sa negocieze ori sa organizeze operatiuni care presupun scoaterea din sau introducerea pe teritoriul Romaniei de produse militare.
  (2) Intermediarul va prezenta MAE prin ANCEX toate documentele care atesta relatiile sale comerciale cu exportatorul, importatorul, furnizorul, destinatarul sau cu alti intermediari, inclusiv operatiunile si activitatile pertinente derulate dupa emiterea licentei corespunzatoare activitatilor de intermediere, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la derularea acestora.

  Art. 23
  (1) Persoanele prevazute la art. 3, care desfasoara operatiuni de comert exterior cu produse militare, au obligatia sa furnizeze datele detinute, prin raportari periodice, cu privire la activitatea desfasurata, in conformitate cu solicitarile MAE prin ANCEX.
  (2) Modalitatea de raportare periodica, termenele de raportare, precum si formatul raportarii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (3) MAE prin ANCEX solicita persoanelor juridice sau fizice, in procesul de examinare a cererilor de inregistrare, certificare ori licentiere, sa raporteze modul in care s-au derulat operatiunile de comert exterior anterioare, in situatia in care:
  a) operatiunea de comert exterior nu a facut obiectul unei raportari periodice prevazute la alin. (2);
  b) operatiunea de comert exterior a facut obiectul unei raportari periodice prevazute la alin. (2), dar in procesul de examinare sau evaluare sunt necesare detalii suplimentare privind destinatarul final, utilizatorul final, destinatia si utilizarea finala a produselor militare.


  Capitolul IV - Organizarea si functionarea sistemului de control


  Art. 24
  (1) In aplicarea regimului de control prevazut in prezenta ordonanta de urgenta, MAE prin ANCEX coordoneaza activitatea sistemului national de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, in calitate de autoritate nationala.
  (2) Pentru indeplinirea obiectului sau de activitate, MAE prin ANCEX are urmatoarele atributii principale:
  a) initiaza proiecte de acte normative, elaboreaza reglementari proprii si comune cu alte autoritati abilitate in domeniu, potrivit legii, si colaboreaza cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
  b) inregistreaza si, dupa caz, certifica persoanele prevazute la art. 3 sa efectueze operatiuni de comert exterior cu produse militare, prevazute la art. 1 alin. (1);
  c) auditeaza modul de implementare a programului intern de asigurare a conformitatii la persoanele inregistrate si, dupa caz, certificate, care vor beneficia de licente generale de transfer;
  d) verifica, scriptic sau faptic, atunci cand este necesar, aspectele relevante privind incheierea, derularea ori finalizarea operatiunilor prevazute la art. 1, avand ca obiect produse militare, precum si respectarea destinatiei si utilizarii finale ale acestora;
  e) verifica conformitatea si exactitatea declaratiilor persoanelor care desfasoara operatiunile prevazute la art. 1;
  f) evalueaza si accepta, dupa caz, certificatul international de import sau documentele echivalente emise ori certificate de autoritatile competente din tarile partenerilor importatori sau destinatari, in vederea eliberarii licentelor de export, de transfer ori a licentelor de intermediere cu produse militare;
  g) evalueaza si accepta, dupa caz, certificatul de control al livrarii emis ori certificat de autoritatile competente din tarile partenerilor importatori sau destinatari ori documentele echivalente;
  h) elibereaza certificatul international de import sau alt document echivalent, precum si certificatul de control al livrarii pentru importurile ori transferurile de produse militare;
  i) examineaza si aproba, cu avizul conform al Consiliului interministerial, cererile de licenta privind exportul, importul, transferul si intermedierea de produse militare;
  j) elibereaza licentele de export, import, transfer si intermediere cu produse militare;
  k) examineaza, aproba si elibereaza cererile de licenta de tranzit si de transbordare de produse militare pe teritoriul Romaniei;
  l) dispune, in cazul incalcarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, oprirea sau interzicerea derularii operatiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori de transbordare de produse militare, precum si sanctionarea persoanelor prevazute la art. 3 care se fac vinovate de aceste incalcari;
  m) aplica regimul de sanctiuni prevazut de prezenta ordonanta de urgenta prin corpul de control constituit prin decizie a directorului general;
  n) informeaza periodic Guvernul si Consiliul Suprem de Aparare a Tarii asupra operatiunilor cu produse militare care sunt reglementate de prezenta ordonanta de urgenta;
  o) redacteaza si publica rapoarte periodice privind controlul exporturilor de produse militare, in conditiile legii;
  p) organizeaza, cu sprijinul ministerelor si institutiilor implicate, programe de informare a operatorilor economici in legatura cu principiile, obiectivele, normele si procedurile privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare;
  q) acorda, la cerere, gratuit, consultanta de specialitate operatorilor economici si altor persoane interesate in efectuarea operatiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanta de urgenta;
  r) verifica modul de indeplinire a obligatiilor si angajamentelor asumate de Romania prin tratatele, acordurile si aranjamentele internationale in domeniul controlului exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare;
  s) reprezinta Romania in cadrul activitatilor desfasurate de organizatiile si organismele internationale cu responsabilitati in domeniul controlului exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare;
  sh) este punct national de contact desemnat pentru asigurarea legaturii cu celelalte state parti in domeniile ce fac obiectul Protocolului impotriva fabricarii si traficului ilegale de arme de foc, piese si componente ale acestora, precum si de munitii, adoptat la New York la 31 mai 2001, aditional la Conventia Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate, adoptata la New York la 15 noiembrie 2000;
  t) este punct national de contact pentru asigurarea legaturii cu celelalte state parti privind Instrumentul international care permite statelor sa identifice si sa urmareasca, rapid si sigur, armele de calibru mic si armamentele usoare, adoptat la New York la 5 decembrie 2005, in cadrul Programului de actiune al ONU de prevenire, combatere si eradicare a comertului ilicit cu arme de calibru mic si armamente usoare, in toate aspectele sale, adoptat la 20 iulie 2001;
  tz) coopereaza cu autoritatile similare din alte state, in scopul:
  (i) informarii reciproce si consultarii in cazul cererilor de inregistrare, certificare sau de licenta de produse militare, daca exista indicii temeinice privind posibilitatea utilizarii acestora in alte scopuri decat cele declarate;
  (ii) actualizarii si aplicarii uniforme a reglementarilor in materie, inclusiv a listei de produse militare;
  (iii) sesizarii incalcarilor regimului de control, in vederea sanctionarii acestora de catre organele competente din fiecare tara;
  u) initiaza actualizarea listei de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni, in conformitate cu obligatiile si angajamentele internationale asumate de Romania;
  v) initiaza, in colaborare cu alte autoritati si institutii publice romane, actiuni de promovare a intereselor Romaniei in relatiile cu organizatiile si organismele internationale de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare;
  w) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege in domeniul regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare.

  Art. 25
  (1) MAE prin ANCEX isi exercita atributiile de control prin echipe de control, formate din specialisti proprii si din alti experti, in calitate de colaboratori externi.
  (2) Cheltuielile de expertiza tehnica a produselor efectuata in laboratoare, institute de cercetare sau in alte institutii specializate in domeniu in vederea clasificarii ori nu ca produs militar supus regimului de control prevazut de prezenta ordonanta de urgenta se suporta de catre persoana in beneficiul careia se desfasoara activitatea de clasificare.
  (3) MAE prin ANCEX, in vederea indeplinirii atributiilor si competentelor sale legale, are acces, in conditiile legii, la documentele, datele si informatiile necesare, oricare ar fi detinatorii acestora.
  (4) Persoanele prevazute la art. 3 sunt obligate sa transmita, la cererea motivata a MAE prin ANCEX, documentele, datele si informatiile solicitate, la termenele stabilite, si sa asigure, in conditiile legii, accesul neingradit al echipei de control in sediile lor si in orice spatii care le apartin, in vederea verificarii aspectelor relevante privind incheierea, derularea sau finalizarea operatiunilor prevazute la art. 1, precum si a celor privind destinatia si utilizarea finala ale produselor militare.
  (5) Persoanele juridice prevazute la art. 3 si autoritatile publice cu atributii in domeniu au obligatia de a pastra timp de 15 ani documentele privind operatiunile efectuate cu produse militare supuse controlului.
  (6) Persoanele implicate in aplicarea regimului de control al produselor militare, care iau cunostinta de informatii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, sunt obligate sa respecte caracterul lor si sa le faca cunoscute numai autoritatilor indreptatite, in conditiile legii.
  (7) In cazul in care au fost exportate, importate, transferate sau intermediate produse militare care fac obiectul unor instrumente internationale privind trasabilitatea, persoanele prevazute la art. 3 au obligatia de a pastra cel putin 20 de ani documentele privind operatiunile efectuate. In cazul operatorilor economici care manufactureaza produse militare care fac obiectul unor instrumente internationale privind trasabilitatea, termenul de pastrare a documentelor este de cel putin 30 de ani.

  Art. 26
  (1) In cadrul sistemului national de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcatuit din reprezentanti, cel putin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si ai Autoritatii Nationale a Vamilor.
  (2) Presedintia Consiliului interministerial este asigurata de directorul general al MAE prin ANCEX.
  (3) Activitatea de secretariat pentru Consiliul interministerial este asigurata de MAE prin ANCEX.
  (4) Consiliul interministerial avizeaza conform cererile de licenta pentru:
  a) exportul, importul si transferul de produse militare;
  b) intermedierea de produse militare.
  (5) Organizarea si functionarea Consiliului interministerial se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 27
  Cererile de inregistrare, certificare si de licenta se aproba sau se resping prin decizie a directorului general al MAE prin ANCEX.

  Art. 28
  Rezolvarea cererilor de inregistrare, certificare si de licenta este conditionata si de prezentarea, dupa caz, a altor avize sau acte de autorizare, eliberate, potrivit legii, de autoritatile publice abilitate.

  Art. 29
  (1) MAE prin ANCEX refuza eliberarea unei licente pentru operatiuni cu produse militare prevazute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, daca eliberarea acesteia ar fi in contradictie cu obligatiile si angajamentele internationale ale Romaniei de aplicare a embargourilor privind comertul cu arme impuse de Organizatia Natiunilor Unite, Uniunea Europeana sau de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa.
  (2) MAE prin ANCEX poate refuza eliberarea unei licente pentru operatiuni cu produse militare prevazute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, daca statul destinatarului final sau destinatarul final este supus unui embargo unilateral privind comertul cu arme ori unor masuri restrictive, dupa caz, instituite de Romania ori alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO.

  Art. 30
  (1) In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, MAE prin ANCEX este beneficiar autorizat si valorificator de informatii specifice, inclusiv pentru cele detinute de organele de stat abilitate, potrivit legii, sa desfasoare activitati informative.
  (2) MAE prin ANCEX are acces, in conditiile legii, la toate informatiile care privesc operatiuni cu produse militare prevazute la art. 1 alin. (1), precum si la informatiile necesare evaluarii oricaror forme de activitati cu asemenea produse.
  (3) Institutiile si autoritatile publice care in exercitarea competentelor legale obtin date si informatii referitoare la incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta au obligatia, in conditiile legii, sa le comunice de indata catre MAE prin ANCEX.
  (4) La solicitarea MAE prin ANCEX, Ministerul Afacerilor Interne sau alte institutii abilitate efectueaza verificari specifice si il informeaza in vederea luarii masurilor legale.
  (5) Autoritatea Nationala a Vamilor va pune la dispozitia MAE prin ANCEX, la solicitarea acesteia, toate datele necesare referitoare la exportul, importul si alte operatiuni cu produse militare prevazute la art. 1 alin. (1).


  Capitolul V - Sanctiuni


  Art. 31
  Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la operatiunile cu produse militare, precum si a celor privind sinceritatea declaratiilor, care constituie infractiuni potrivit legii, se pedepseste conform prevederilor Codului penal.

  Art. 32
  Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala, penala sau civila, in conditiile legii.

  Art. 33
  Nerespectarea destinatiei sau a utilizarii finale a produselor militare, inscrise in documente in baza declaratiei prevazute la art. 14 alin. (3), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei.

  Art. 34
  Incalcarea prevederilor art. 7 alin. (2), art. 15, art. 18 alin. (4) si (5), art. 21 alin. (1) si (2), art. 22 si art. 25 alin. (4), (5) si (6) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei.

  Art. 35
  (1) Incalcarea prevederilor art. 23 alin. (1) si ale art. 25 alin. (7) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
  (2) In cazul repetarii faptei prevazute la alin. (1) de cel putin o data in intervalul unui an de la savarsirea primei contraventii, sanctiunea este amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.

  Art. 36
  (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 33, 34 si 35 se fac de catre membrii corpului de control al MAE prin ANCEX, imputerniciti ca agenti constatatori prin mandat de control emis de directorul general al MAE prin ANCEX.
  (2) MAE prin ANCEX sesizeaza organele de urmarire penala in cazul in care faptele constatate sunt considerate, potrivit legii, infractiuni.

  Art. 37
  Sanctiunile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se aplica si persoanelor juridice.

  Art. 38
  Aplicarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se prescrie in termen de 5 ani de la data savarsirii faptei.

  Art. 39
  Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care acestea nu contravin prezentei ordonante de urgenta.

  Art. 40
  Daca incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta este de natura sa produca consecinte grave regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare si indeplinirii obligatiilor si angajamentelor internationale asumate de Romania in acest domeniu, MAE prin ANCEX suspenda sau retrage documentele de inregistrare ori certificare, precum si licentele pe care le-a eliberat, in conditiile legii.


  Capitolul VI - Dispozitii finale


  Art. 41
  MAE prin ANCEX face parte, ca membru de drept, din structurile decizionale ale tuturor organismelor create la nivel national, care desfasoara activitati ce au legatura cu regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare.

  Art. 42
  Formularele-tip de inregistrare, certificare, licenta si alte documente prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 43
  (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
  (2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 31/1994 privind regimul importurilor si exporturilor de produse strategice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 218 din 16 august 1994 si aprobata prin Legea nr. 93/1994, precum si orice alte dispozitii contrare.


  NOTA:

  Reproducem mai jos prevederile art. II, III si IV, precum si mentiunea privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2012, care nu sunt incorporate in prezenta forma republicata si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale actului modificator:
  "Art. II
  (1) Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX elaboreaza norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2004, cu modificarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  (2) Normele metodologice prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului afacerilor externe si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. III
  Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. I pct. 35-37, care intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

  Art. IV
  Autorizatiile, licentele si permisele emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta isi mentin valabilitatea pana la expirarea termenului inscris pe acestea.
  ......
  Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor si conditiilor de transfer al produselor din domeniul apararii in interiorul Comunitatii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 146/1 din 10 iunie 2009."
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
  Legea 286/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi
  Legea 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari
  Ordinul M.97/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad
  Legea 203/2015 privind planificarea apararii. Planificarea apararii
  Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
  Legea 140/2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale
  Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
  Ordin 42/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca, aprobate prin Ord
  Legea 80/2015 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 ? 31 decembrie 1961
  Ordin M7/2015 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.105/2014
  Legea 183/2014 privind aprobarea OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
  Legea 150/2014 privind modificarea si completarea OUG 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat. Lege nr. 150/2014
  Ordin nr. M105/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei
  Ordin 3206C/2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, precum si stabilirea conditiilor si activitaatilor in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zile
  OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala. Ordonanta 27/2014
  Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat
  OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta 37/2014
  Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014
  Ordin pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.
  Dictionar de Drepturile Omului
  Dana Cristina Bunea,Cornel Gabriel Caian,Irina Cambrea,Dragos-Alin Calin,Roxana Maria Calin,Victor Horia Dimitrie Constantinescu,Ionut Militaru,Madalina Ioana Morariu,Geanina Munteanu,Irina Alexandra Neagu,Ileana-Gabriela Popa,Razvan Horatiu Radu,Vasiescu Mihaela,Dana Cristina Bunea,Cornel Gabriel Caian,Irina Cambrea,Dragos-Alin Calin,Roxana Maria

  Pret: 149 lei
  126.65 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  62 useri online

  Useri autentificati: