DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei Delta Dunarii. Ordonanta de Urgenta 127/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 898 din 31 decembrie 2010

Avand in vedere necesitatea crearii unor conditii reale pentru dezvoltarea economico-sociala in zona "Delta Dunarii" si
tinand cont de nivelul actual de valorificare a potentialului economic din perimetrul Biosferei, se impune adoptarea rapida a unor masuri de consolidare a activitatilor economice traditionale din Delta Dunarii, in directia:
 • fiscalizarii corecte a produselor obtinute din pescuit, prin revizuirea unor prevederi din domeniul pescuitului comercial, pentru punerea in aplicare a normelor dreptului Uniunii Europene referitoare la prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat, instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 si (CE) nr. 601/2004 si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 si (CE) nr. 1.447/1999;
 • optimizarii exploatarii resurselor acvatice, in limitele trasate de necesitatea conservarii acestor resurse si a protectiei ecosistemelor naturale si cu respectarea normelor europene prevazute in Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabila a resurselor piscicole in conformitate cu politica comuna in domeniul pescuitului;
 • conservarii si stimularii ocupatiilor traditionale in Delta, prin promovarea unor masuri de stopare a practicilor comerciale necompetitive si valorificare a resurselor naturale in conditii de eficienta;
 • imbunatatirii mecanismului de colectare a veniturilor bugetelor locale ale comunitatilor din zona "Delta Dunarii", prin
  valorificarea potentialului acestor comunitati de a genera venituri din activitatea economica.
  Neadoptarea unor masuri urgente in directia suplimentarii veniturilor bugetelor locale va genera reale dificultati in administrarea comunitatilor din zona "Deltei Dunarii", cu impact negativ asupra capacitatii autoritatilor locale de a gestiona activitatile curente. Constrangerile generate de nivelul scazut de colectare a veniturilor ridica mari dificultati in ceea ce priveste asigurarea sumelor necesare finantarii unor obiective cu caracter social, in special a celor pentru plata facilitatilor acordate populatiei care domiciliaza in aceasta zona. Fata de aceasta situatie, este necesara optimizarea modalitatii de repartizare a veniturilor fiscale obtinute din activitatile economice, de turism si de agrement, autorizate la nivelul comunitatilor locale, prin introducerea unor criterii obiective de repartizare, care sa tina cont atat de capacitatea comunitatilor locale de a controla si gestiona veniturile locale, cat si de nevoia aplicarii acelorasi politici sociale pentru toata populatia din raza teritoriala a perimetrului Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
  Considerand faptul ca elementele sus-mentionate vizeaza un interes public, constituind o situatie extraordinara a carei intarziere in reglementare ar reprezenta o grava amenintare pentru existenta ecosistemelor si pentru stabilitatea populatiei in Biosfera "Delta Dunarii",
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Articolul 9 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 13 august 1997, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 9. — Persoanele cu domiciliul in localitatile din Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii" au dreptul de a pescui, pentru consumul familial, in regim de pescuit recreativ/sportiv, pe baza unui permis nominal emis de catre administrator, in conditiile legii."

  Art. II
  Articolul 11 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 11
  Desfasurarea activitatilor economice, de turism si agrement din perimetrul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», de catre persoanele fizice si juridice, se autorizeaza de catre Consiliul Judetean Tulcea sau Consiliul Judetean Constanta, dupa caz, avand in vedere autorizatia de mediu emisa de Administratia Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii».
  Taxele de autorizare se stabilesc anual prin hotarare a Consiliului Judetean Tulcea sau a Consiliului Judetean Constanta, dupa caz, la propunerea Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii». Sumele incasate din taxele prevazute in alin. (2) se fac venituri la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, astfel:
  a) 50% la bugetul judetului pentru finantarea activitatilor cu caracter economico-social de pe teritoriul judetului, inclusiv al Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii»;
  b) 50% la bugetele locale ale unitatilor administrativteritoriale din zona «Delta Dunarii», proportional cu numarul de autorizatii emise persoanelor de pe raza unitatii administrativteritoriale respective.
  Din taxele incasate potrivit alin. (3), consiliile judetene vireaza lunar, in primele 5 zile lucratoare ale lunii, pentru luna anterioara, unitatilor administrativ-teritoriale, sumele ce se cuvin."

  Art. III
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) administreaza resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale ale Romaniei, cu exceptia celor din Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii», care sunt administrate de Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale din Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii», in conditiile legii;".

  2. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 9
  (1) Accesul la resursele acvatice vii, cu exceptia celor din ariile naturale protejate, se reglementeaza pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in urma consultarilor cu organizatiile din domeniul pescuitului.
  (2) Accesul la resursele acvatice vii din ariile naturale protejate, in vederea practicarii pescuitului in scop comercial, se atribuie in mod direct pescarilor profesionisti persoane fizice sau celor organizati in asociatii profesionale de profil din unitatea administrativ-teritoriala, pe baza permiselor, licentelor si autorizatiilor de pescuit comercial."

  3. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
  "(1^1) Accesul la resursele acvatice vii din ariile naturale protejate este reglementat pe baza normelor aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrului mediului si padurilor."

  4. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 16
  Atribuirea dreptului de pescuit se face in baza licentelor emise de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si a permiselor si autorizatiilor emise de catre administratorul resurselor acvatice vii, dupa caz."

  5. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 23
  (1) Prin pescuit recreativ/sportiv se intelege pescuitul efectuat cu undita sau cu lanseta, in scop de agrement/performanta, pe baza unui permis nominal emis de catre administratorul resurselor acvatice vii si eliberat de acesta sau de asociatiile de pescari sportivi, dupa caz."

  6. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 41
  Prima vanzare a pestelui si a produselor obtinute din pescuit se face numai in locuri special amenajate, autorizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in baza nominalizarilor facute de administratorul resurselor acvatice vii."

  Art. IV
  In termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, respectiv a Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", in urma consultarilor cu organizatiile din domeniul pescuitului, se aproba normele prevazute la art. 9 alin. (1^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Legea 122/2014
  Legea 216/2013 privind aprobarea OUG 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economic-sociale a zonei Delta Dunarii. Lege nr. 216/2013
  OUG 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului si padurilor. Ordonanta de urgenta nr. 58/2012
  HG 1516/2009 privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor ce contin obiective de investitii in infrastructura de mediu, care se vor executa in perioada 2009—2013 pe teritoriul Rezervatiei
  HG nr. 1516/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
  Hotarare nr. 704/2007 privind unele masuri pentru realizarea Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabila a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii pe perioada 2007-2009


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  93 useri online

  Useri autentificati: