DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Taxa de poluare. OUG 118/2010 privind modificarea si completarea OUG 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Ordonanta de Urgenta 118/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 30 decembrie 2010

In scopul asigurarii protectiei mediului prin realizarea unor programe si proiecte menite sa asigure imbunatatirea calitatii aerului, precum si respectarea obligatiilor Romaniei privind atingerea tintelor nationale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, asa cum acestea decurg din pachetul legislativ energie — schimbari climatice,
avand in vedere faptul ca de la 1 ianuarie 2011 intra in vigoare norma Euro 5 pentru inmatricularea, vanzarea si introducerea in circulatie a vehiculelor noi, conform art. 10 ALIn. (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind Omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor,
tinand cont de faptul ca orice intarziere a punerii in aplicare a prevederilor regulamentului sus-mentionat fata de Termenul prevazut, respectiv 1 ianuarie 2011, poate aduce prejudicii importante, prin declansarea procedurii de infringement de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei,
luand in considerare obiectivul Guvernului de a avea un parc national auto cu o performanta de mediu mai ridicata si, in consecinta, o mai buna calitate a aerului, fapt compatibil cu obiectivele si normele de drept europene, prin incurajarea achizitiei de autoturisme electrice, cele cu propulsie hibrida si cele dotate cu tehnologii avansate de reducere a emisiilor poluante,
avand in vedere necesitatea intensificarii aplicarii principiului "poluatorul plateste" in scopul atingerii obiectivelor de mediu stabilite la nivelul Uniunii Europene,
in considerarea faptului ca aceste elemente constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata si vizeaza totodata interesul public,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) autovehiculele definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulanta si medicina, autovehiculele speciale echipate corespunzator pentru acordarea ajutorului de urgenta, precum si autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare si stingere a incendiilor;".

2. La articolul 3, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) In categoria autovehiculelor prevazute la alin. (2) lit. d) se incadreaza numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuarii serviciilor de ambulanta, medicina sau stingere a incendiilor care sunt inscrise in evidenta statiilor de ambulanta, a serviciilor mobile de urgenta si de reanimare, precum si a inspectoratelor pentru situatii de urgenta. In aceeasi categorie intra si autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuarii serviciilor de ambulanta, medicina sau pentru stingerea incendiilor, detinute de operatorii economici."

3. La articolul 4, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) la reintroducerea in parcul national a unui autoturism, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul national, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduala a taxei, in conformitate cu prevederile art. 8."

4. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizica sau persoana juridica, denumite in continuare contribuabil, care intentioneaza sa efectueze inmatricularea autovehiculului va depune documentele din care rezulta dovada dobandirii autovehiculului, precum si elementele de calcul al taxei, prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta."

5. La articolul 6, punctele 1 si 2 ale literei a) a alineatului (1), litera c) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculeaza pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) si a taxei specifice exprimate in euro/1 gram CO2, prevazute in anexa nr. 1, si a normei de poluare si a taxei specifice exprimate in euro/1 cmc, prevazute in anexa nr. 2, si a cotei de reducere a taxei, prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 4, dupa formula:

Suma de plata = [ (A x B x 30%) + (C x D x 70%) ] x (100 - E)%,
unde:

A = valoarea combinata a emisiilor de CO2, exprimata in grame/km;
B = taxa specifica, exprimata in euro/1 gram CO2, prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 1;
C = cilindree (capacitatea cilindrica);
D = taxa specifica pe cilindree, prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 2;
E = cota de reducere a taxei, prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 4;

2. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 6 taxa se va determina pe baza formulei prevazute la pct. 1, odata cu intrarea in vigoare a normei Euro 6 pentru inmatricularea, vanzarea si introducerea in circulatie a vehiculelor noi, conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor;
.....................................................
c) formula prevazuta la lit. b) se aplica si pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu detin omologare europeana de tip.
.....................................................
(2) Norma de poluare Euro si valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele mentionate de Regia Autonoma «Registrul Auto Roman» in cartea de identitate a vehiculului, in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Pentru autovehiculele care nu detin omologare europeana de tip a intregului vehicul, aceste elemente se determina in conformitate cu reglementarile in vigoare."

6. Anexele nr. 1—3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1—3 la prezenta ordonanta de urgenta.

Art. II
(1) Pentru autovehiculele achizitionate in vederea inmatricularii in Romania inainte de data de 31 decembrie 2010 si care nu au fost inmatriculate in Romania pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se aplica nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pana la data de 1 ianuarie 2011.
(2) Prin autovehicule achizitionate in vederea inmatricularii in Romania inainte de data de 31 decembrie 2010 si care nu au fost inmatriculate in Romania pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in sensul prevederilor alin. (1), se intelege:
a) autovehiculele pentru care a fost lansata comanda ferma anterior datei de 31 decembrie 2010 si pentru care se face dovada platii integrale sau a unui avans;
b) autovehiculele ce au fost introduse in tara si pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM si/sau dovada radierii din tara de provenienta, documente emise inainte de 31 decembrie 2010;
c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de inmatriculare provizorie de catre autoritatile din tara de provenienta a autovehiculului, emisa inainte de 31 decembrie 2010.
(3) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), persoana fizica sau juridica pe numele careia urmeaza a se inmatricula autovehiculul trebuie sa fi efectuat achizitia acestuia in vederea inmatricularii si prezinta autoritatii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, in vederea luarii in evidenta, pana la data de 31 ianuarie 2011, o cerere insotita de unul dintre documentele prevazute la alin. (2) lit. a) sau b), iar in situatia prevazuta la alin. (2) lit. c) documentul va fi insotit si de declaratia pe propria raspundere, in forma autentica, din care sa reiasa ca autovehiculul a fost achizitionat anterior datei de 31 decembrie 2010 in vederea inmatricularii in Romania si nu a fost inmatriculat in Romania pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) In vederea calcularii cuantumului taxei datorate potrivit alin. (1), cererea si documentele prevazute la alin. (3), inregistrate la autoritatea fiscala competenta, se completeaza, in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu documentele prevazute la art. 3 alin. (2) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.
(5) Termenele prevazute la alin. (3) si (4) sunt termene de decadere.

Art. III
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Mediului si Padurilor impreuna cu Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii vor modifica in mod corespunzator normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008.

Art. IV
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.


Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008) - Nivelul taxei specifice in functie de emisia de dioxid de carbon

Norma de poluare 1)       Emisia de dioxid de carbon  Nivelul taxei specifice
sau tipul autovehiculului      — grame CO2/km —     — euro/1 gram CO2—
din categoria M1
-----------------------------------------------------------------------------------
1                     2             3
-----------------------------------------------------------------------------------
Hibride, electrice            —             0

Euro 6                  —             0

Euro 5, Euro 4, Euro 3         /= 271           8,0-------
1) Norma de poluare este cea stabilita prin:
 • Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 si Euro 6;
 • directivele 98/69/CE si 2002/80/CE pentru Euro 3 si Euro 4.


  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008) - Nivelul taxei specifice in functie de norma de poluare

  Norma de poluare 1)          Cilindree      Nivelul taxei specifice
  sau tipul autovehiculului   Capacitatea cilindrica     — euro/1 cmc —
  din categoria M1            — cmc —
  -----------------------------------------------------------------------------------
  1                     2             3
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Hibride, electrice                         0
  
  Euro 6                               2)
  
  Euro 5              3.000              0,39
  
  Euro 4              3.000              3,60
  
  Euro 3               3.000              9,00
  
  Euro 2               3.000             18,00
  
  Euro 1               3.000             39,60
  
  Non-Euro              3.000             95,10
  


  ------------
  1) Norma de poluare este cea stabilita prin:
 • Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 si Euro 6;
 • Directiva 98/69/CE si Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 si Euro 4;
 • directivele 94/12/CE si 96/69/CE pentru Euro 2;
 • directivele 91/441/CEE si 93/59/CEE pentru Euro 1.

  2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina odata cu intrarea in vigoare a Normei Euro 6 pentru inmatricularea, vanzarea si introducerea in circulatie a vehiculelor noi conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor.


  Anexa nr. 3 (Anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008) - Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din categoriile N1, N2, N3, M2 si M3

  Norma de poluare a autovehiculului 1)     Nivelul taxei specifice
                           — euro/1 cmc —
    1                          2
  
  Euro 6/VI 2)                      0
  
  Euro 5/V                        0,05
  
  Euro 4/IV                        0,25
  
  Euro 3/III                       0,5
  
  Euro 2/II                        2
  
  Euro 1/I                        4
  
  Non-Euro                        9
  
  


  --------------------

  1) Norma de poluare este cea stabilita prin:
 • directivele 1999/96/CE si 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;
 • directivele 91/542/CEE si 96/1/CE pentru Euro II;
 • Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.

  2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina odata cu intrarea in vigoare a normei Euro 6 pentru inmatricularea, vanzarea si introducerea in circulatie a vehiculelor noi conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Ordin 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera
  Ordin 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei de poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si
  HG 1121/2013 pentru modificarea si completarea HG 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea HG 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si
  Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
  OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta de urgenta 9/2013
  OUG 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege. Ord
  Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari defi
  HG 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
  Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Lege nr. 9/2012
  HG 45/2011 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008
  OUG 40/2010 pentru modificarea OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Ordonanta de Urgenta nr. 40/2010
  HG 133/2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Hotararea nr. 133/2010
  Legea nr. 335/2009 privind respingerea OUG nr. 208/2009 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule. Lege 335/2009
  OUG nr. 7/2009, privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Ordonanta de urgenta nr. 7/2009
  Ordin nr. 1748/2008 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
  OUG nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
  Hotarare privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, hotarare nr. 1408/2007
  Hotarare nr. 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere
  OUG nr. 50/2008, ordonanta de urgenta pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
  Hotarare nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masuri
  Curierul Fiscal, Nr. 2/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 31.9 lei
  27.2 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  36 useri online

  Useri autentificati: