DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente
Cursuri Lupu&Partners

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English(P)Scoala de Muzica PianoForte, cursuri de canto, pian si vioara pentru copii si adulti

(P)Cursuri de Limbi Straine
(P)Traduceri si Interpretariat

Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 10/2017Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 79 din 30 ianuarie 2017

In scopul crearii unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilitatilor actuale de dezvoltare economica a Romaniei si a stimularii mediului de afaceri, prin infiintarea de noi intreprinderi mici si mijlocii,
avand in vedere reducerea numarului de operatori activi pe piata, inasprirea conditiilor de creditare in general, cresterea dificultatilor si riscurilor pentru inceperea unei afaceri,
intrucat stimularea cadrului general de infiintare a noilor afaceri constituie o necesitate pentru asigurarea cresterii numarului intreprinderilor active pe piata, precum si pentru cresterea numarului locurilor de munca,
considerand ca realitatea economica actuala impune luarea unor masuri pentru dezvoltarea de noi politici publice necesare relansarii economice, reducerii somajului prin crearea de noi locuri de munca si stimularea spiritului antreprenorial care sa vizeze intreprinzatorii autohtoni, in cadrul unui program social de interes public,
luand in considerare ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va genera blocaje, ineficienta si pierderi, afectarea in continuare a unei mari parti a antreprenorilor Romaniei care se confrunta cu fenomenul lipsei acute de finantare, precum si o crestere a somajului in randul populatiei, cu preponderenta in randul absolventilor si persoanelor de peste 45 ani, prin lipsa acuta de locuri de munca din economie,
considerand ca situatia economica actuala impune luarea unor masuri urgente care sa vizeze mediul antreprenorial, in cadrul unui program social de interes public, avand in vedere ca rata de absorbtie a fondurilor aferenta anului 2016 impune o dinamizare a acesteia in contextul eventualitatii reducerii semnificative a fondurilor de care Romania mai poate beneficia ca urmare a raportului de progres ce va fi elaborat de Comisia Europeana pana la 31 decembrie 2017 in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial, seria L, nr. 347 din data de 20 decembrie 2013,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
In cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat se lanseaza Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii, denumit in continuare Programul "Start-up Nation - Romania".

Art. 2
Intreprinderile beneficiare ale Programului "Start-up Nation - Romania" sunt intreprinderile infiintate de catre persoane fizice dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pe baza prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, si care indeplinesc, la data depunerii cererii de finantare, criteriile de eligibilitate impuse de legislatia in domeniul ajutoarelor de minimis, conditiile de eligibilitate prevazute in hotararea Guvernului privind aprobarea normelor de implementare a schemei de ajutor de minimis care va fi adoptata potrivit art. 8, precum si conditiile specifice in cazul finantarii din fonduri europene.


Art. 3
(1) Prin Programul "Start-up Nation - Romania" se poate acorda ajutor de minimis in suma maxima de 200.000 lei/beneficiar, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui numar maxim anual de 10.000 de beneficiari.
(2) Sumele necesare implementarii Programului "Start-up Nation - Romania" se vor asigura anual de la bugetul de stat cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si/sau din fonduri externe.

Art. 4
In afara obligatiilor stabilite prin actele normative in vigoare, aplicabile oricarui operator economic, intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis in conditiile Programului "Start-up Nation - Romania" are si obligatia sa faca dovada, la momentul depunerii cererii de decont, a angajarii, cu contract de munca pe durata nedeterminata si cu norma intreaga, a minimum 2 salariati, precum si obligatia mentinerii celor doua locuri de munca pentru cel putin 3 ani, incepand cu anul urmator platii ajutorului de minimis.

Art. 5
(1) Masurile de natura ajutorului de minimis se implementeaza prin intermediul unei scheme transparente de minimis, care se aproba prin hotarare a Guvernului si se deruleaza cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene si de legislatia nationala in domeniu.
(2) Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate in baza schemei de ajutor se fac in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si europene in vigoare.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 7 si 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare, procedurile necesare initierii unei noi scheme de ajutor de minimis vor fi efectuate pana la elaborarea si aprobarea hotararii Guvernului prevazute la art. 8.


Art. 6
Activitatile si cheltuielile neeligibile in cadrul schemei de ajutor sunt cele prevazute in legislatia nationala si cea europeana in domeniul ajutorului de minimis.

Art. 7
(1) Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare.
(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii ajutorului pana la data recuperarii acestuia. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita prin legislatia specifica nationala si europeana in vigoare.

Art. 8
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat va elabora si supune aprobarii Guvernului o hotarare privind aprobarea normelor de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazuta la art. 5.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Legea 182/2016
OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
Legea 219/2015 privind economia sociala. Economia sociala
HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
Legea 97/2014 privind modificarea si completarea OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Lege nr. 97/2014
Legea 62/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii IMM. Lege nr. 62/2014
Legea 8/2014 pentru aprobarea OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. Lege nr. 8/2014
Ordin 2503/2014 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor
Ordin 9/2014 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finantelor Publice si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, de catre un IMM in cadrul Programului de garantare a credit
Legea 4/2014 pentru completarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Lege nr. 4/2014
OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 92/2013
HG 623/2013 pentru modificarea HG 274/2013 privind acordarea ajutorarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. Hotarare nr. 623/2013
OG privind completarea art. 9 din OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Ordonanta nr. 11/2013
OUG 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 50/2013
HG 186/2013 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, aprobate prin HG 96/2011. Hotararea nr. 186/2013
Legea 218/2012 pentru aprobarea OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Lege nr. 218/2012
Ordin nr. 1532/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Agentia pentru implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM a prevederilor art. 18 din OUG 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de s
Legea 301/2011 privind aprobarea OUG nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
Legea 186/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere
Contabilitatea persoanelor fizice autorizate. Ghid practic
Sorin-Constantin Deaconu

Pret: 34.9 lei
29.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
61 useri online

Useri autentificati: