DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 146/2002, Ordonanta de urgenta privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata 2008

Text preluat din Indaco Lege

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 295 din 16/04/2008
Capitolul I - Definitii


Art. 1
In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) trezoreria statului - un sistem unitar si integrat prin care statul asigura efectuarea operatiunilor de incasari si plati privind fonduri publice, inclusiv cele privind datoria publica, si a altor operatiuni ale statului, in conditii de siguranta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
b) cont escrow - cont deschis de institutii publice la institutii de credit, in baza unei intelegeri intre doua sau mai multe parti, in care sunt pastrate la dispozitia acestora anumite sume in lei sau in valuta, intr-o limita si in conditii convenite;
c) bilet la ordin - inscris prin care emitentul se obliga sa plateasca beneficiarului, la scadenta sau la ordinul acestuia, o suma de bani;
d) avalizare bilet la ordin - procedura prin care se acorda o garantie suplimentara privind asigurarea platii la scadenta a sumei inscrise in biletul la ordin;
e) cont corespondent in valuta - cont curent deschis de Ministerul Economiei si Finantelor la o institutie de credit, cu scopul efectuarii de operatiuni de incasari, plati si/sau alte operatiuni in valuta.


Capitolul II - Operatiuni derulate prin trezoreria statului


Art. 2
(1) Prin trezoreria statului se deruleaza operatiunile de incasari si plati privind fonduri publice care privesc, dupa caz, fara a se limita la acestea:
a) veniturile si cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului;
b) veniturile si cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, care se constituie si se utilizeaza potrivit reglementarilor legale;
c) veniturile si cheltuielile bugetelor institutiilor publice;
d) rascumpararea certificatelor de trezorerie pentru populatie, transformate in certificate de depozit;
e) datoria publica in lei si valuta, inclusiv serviciul datoriei publice;
f) alte venituri si cheltuieli privind fonduri publice, reglementate prin dispozitii legale, inclusiv drepturile de incasat si obligatiile de plata ale statului, la baza carora stau acorduri si conventii guvernamentale si comerciale.
(2) Statul garanteaza efectuarea operatiunilor financiare prin trezoreria statului in conditii de siguranta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si pastrarea integritatii disponibilitatilor banesti.
(3) In cazul afectarii integritatii disponibilitatilor banesti pastrate la Trezoreria Statului, prejudiciul creat se acopera din bugetul Trezoreriei Statului, in baza documentelor justificative care atesta obligatia de plata a statului.
(4) Sumele rezultate din derularea procedurilor judiciare legale de recuperare a prejudiciului creat ca urmare a afectarii integritatii disponibilitatilor banesti pastrate la Trezoreria Statului constituie venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(5) Prin trezoreria operativa centrala se efectueaza operatiuni de incasari si plati in lei si valuta. Operatiunile de incasari si plati in valuta prin trezoreria statului la nivel central se efectueaza incepand cu anul 2008.


Capitolul III - Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului


Art. 3
(1) Contul curent general al Trezoreriei Statului functioneaza la Banca Nationala a Romaniei si este deschis pe numele Ministerului Economiei si Finantelor.
(2) Directiile generale ale finantelor publice judetene pot incheia conventii cu institutiile de credit selectate de acestea pentru prestarea de servicii de casierie pentru unitatile Trezoreriei Statului care nu au organizata casierie-tezaur. La selectarea institutiilor de credit se vor avea in vedere cele mai avantajoase oferte din punctul de vedere al bonitatii institutiilor de credit, precum si al comisionului practicat de acestea, pe baza unui punctaj la care preponderent va fi al doilea criteriu.
(3) In contul curent general al trezoreriei statului Banca Nationala a Romaniei inregistreaza incasarile si efectueaza platile in limita disponibilitatilor existente in cont.
(4) Functionarea contului curent general al trezoreriei statului si inregistrarea operatiunilor in acest cont se stabilesc prin conventie incheiata intre Ministerul Economiei si Finantelor si Banca Nationala a Romaniei.
(5) Este interzisa preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fara acordul persoanelor din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si al unitatilor trezoreriei statului din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti si administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, autorizate sa administreze acest cont.
(6) Pentru toate operatiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului, precum si prin conturile de valuta deschise in evidentele Bancii Nationale a Romaniei, pe numele Ministerului Economiei si Finantelor, se platesc comisioane din bugetul Trezoreriei Statului in conformitate cu prevederile art. 21 si 28 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei.
(7) Prin derogare de la alin. (5), precum si de la art. 24 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, plata comisioanelor se efectueaza prin debitarea directa de catre Banca Nationala a Romaniei a contului curent general al Trezoreriei Statului.

Art. 4
Operatiunile de incasari si plati prevazute la art. 2 alin. (1) sunt evidentiate in contabilitatea trezoreriei statului potrivit planului de conturi aprobat prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

Art. 5
(1) Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, efectueaza operatiunile de incasari si plati prin unitatile trezoreriei statului in a caror raza sunt inregistrate fiscal, cu exceptia institutiilor publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali si secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale si institutiilor publice autonome cu sediul in municipiul Bucuresti, precum si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care efectueaza operatiunile de incasari si plati prin Trezoreria Municipiului Bucuresti.
(2) Operatiunile de incasari si plati dispuse de Ministerul Economiei si Finantelor in contul si in numele statului se efectueaza prin trezoreria operativa centrala.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), prin trezoreria operativa centrala pot fi efectuate si alte operatiuni de incasari si plati stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
(4) In vederea efectuarii cheltuielilor institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, au obligatia de a prezenta unitatilor trezoreriei statului la care au conturile deschise bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat si repartizat pe trimestre in conditiile legii.
(5) La decontarea sumelor in numerar sau prin virament din conturile institutiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unitatile trezoreriei statului verifica existenta bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor respective si a listelor de investitii, aprobate in conditiile legii, urmarind respectarea limitei creditelor bugetare deschise si repartizate sau a disponibilitatilor de fonduri, dupa caz, si a destinatiei acestora, precum si alte obiective stabilite prin norme metodologice de catre Ministerul Economiei si Finantelor.
(6) Din conturile de cheltuieli sau de disponibilitati, dupa caz, ale institutiilor publice, deschise la trezoreria statului, se pot elibera sume pentru efectuarea de plati in numerar, reprezentand drepturi salariale, precum si pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin virament.
(7) Institutiile publice au obligatia sa organizeze activitatea de casierie, astfel incat incasarile si platile in numerar sa fie efectuate in conditii de siguranta, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare si in limita plafonului de casa stabilit de catre unitatile trezoreriei statului pentru fiecare institutie publica.
(8) Sumele achitate in numerar de catre contribuabili, reprezentand venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale si venituri extrabugetare ale institutiilor publice, se incaseaza prin casieriile proprii ale institutiilor care gestioneaza bugetele respective, daca legea nu prevede altfel.
(9) Veniturile bugetelor prevazute la art. 2 alin. (1) pot fi incasate in numerar si prin institutii de credit, pe baza de conventii incheiate cu persoanele abilitate, cu conditia asigurarii fondurilor necesare achitarii comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operatiuni.
(10) Transferurile si subventiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale si de la alte bugete regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale si societatilor comerciale, dupa caz, se vireaza in conturi deschise in numele acestora la unitatile trezoreriei statului in a caror raza sunt inregistrate fiscal si se utilizeaza numai potrivit destinatiilor aprobate prin lege, neputand fi executate silit.
(11) Institutiile publice pot deschide, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, conturi escrow la o institutie de credit agreata de institutiile finantatoare externe sau interne, in care sa se colecteze veniturile sau alte disponibilitati incasate de catre acestea in limita unor sume, in lei sau in valuta, in conditii stabilite prin conventii incheiate intre parti.
(12) Este interzis institutiilor publice sa efectueze operatiunile de incasari si plati prin institutii de credit, cu exceptia incasarilor si platilor efectuate in valuta, precum si a prevederilor alin. (11).
(13) La trezoreria statului se deschide contul in lei in numele Comisiei Europene, denumit "Contul de resurse proprii in numele Comisiei Europene", prevazut la art. 9 din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.150/2000 pentru implementarea Deciziei 94/728/CE, Euratom asupra sistemului de resurse proprii ale Comunitatilor, modificat prin Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 2.028/2004.

Art. 6
(1) Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare, au obligatia sa vireze sumele reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate in conturile operatorilor economici beneficiari, deschise la unitatile trezoreriei statului in a caror raza acestia sunt inregistrati fiscal.
(2) Operatorii economici sau alte persoane juridice imputernicite de acestia vor utiliza sumele incasate in conturile deschise la unitatile trezoreriei statului, prevazute la alin. (1), in urmatoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natura salariala, prin transferul sumelor aferente in conturile deschise la institutii de credit, cu exceptia impozitelor si contributiilor aferente acestora, pentru achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete, iar sumele ramase disponibile pot fi virate in conturile deschise la institutiile de credit.
(3) Conturile operatorilor economici prevazute la alin. (1) se supun executarii silite prin unitatile trezoreriei statului, pe baza titlurilor executorii emise de organele autorizate sa aplice procedura de executare silita, conform prevederilor legale.
(4) Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare, pot emite bilete la ordin pentru garantarea platii anumitor sume la date fixe. Aceste bilete la ordin pot fi avalizate de catre terti, cu exceptia trezoreriei statului.


Capitolul IV - Utilizarea si fructificarea disponibilitatilor contului curent general al trezoreriei statului


Art. 7
(1) Disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului se pot utiliza pentru:
a) finantarea temporara a deficitelor din anii precedenti ale bugetului de stat, nefinantate prin imprumuturi de stat;
b) finantarea temporara a deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurarilor sociale de stat, pana la alocarea de sume cu aceasta destinatie;
c) finantarea deficitelor temporare ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului trezoreriei statului din exercitiul curent.
(2) Disponibilitatile ramase neangajate in contul curent general al trezoreriei statului, dupa finantarea deficitelor bugetare prevazute la alin. (1), pot fi utilizate pentru:
a) acordarea de imprumuturi pentru rascumpararea la scadenta sau inainte de scadenta, dupa caz, a imprumuturilor de stat emise pentru finantarea sau refinantarea datoriei publice, cu conditia asigurarii disponibilitatilor necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate potrivit legii;
b) acordarea de imprumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casa, ca urmare a decalajului dintre veniturile si cheltuielile bugetelor locale, precum si ale bugetelor fondurilor speciale, cu termen de rambursare in cursul aceluiasi exercitiu bugetar;
c) efectuarea de plasamente prin operatiuni specifice la institutii de credit si alte institutii financiare autorizate sa efectueze astfel de operatiuni, garantate de acestea cu active eligibile, fara a fi afectate obiectivele politicii monetare adoptate de Banca Nationala a Romaniei.
(3) Nivelul ratei dobanzii aferente imprumuturilor prevazute la alin. (2) lit. b) se stabileste prin conventii. Pentru plasamentele prevazute la alin. (2) lit. c), nivelul ratei dobanzii se stabileste in conditiile cererii si ofertei pietei monetare.
(4) Dobanda incasata pentru disponibilitatile din contul curent general al trezoreriei statului, utilizate conform alin. (1) si (2), reprezinta venit al bugetului trezoreriei statului.
(5) Rata dobanzii pentru disponibilitatile utilizate, conform alin. (1) si alin. (2) lit. a), se determina la nivelul ratei medii lunare a dobanzilor platite de trezoreria statului pentru disponibilitatile si depozitele pe termen constituite din sumele pastrate de titularii de conturi, potrivit legii, in trezoreria statului.
(6) Nivelul ratei dobanzilor aferente echivalentului in lei al imprumuturilor externe guvernamentale incasat in contul curent general al trezoreriei statului si utilizat pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat, incepand cu exercitiul financiar al anului 2003, este cel prevazut la alin. (5). Dobanda calculata reprezinta venit al bugetului trezoreriei statului.
(7) Pentru disponibilitatile ramase in contul curent general al trezoreriei statului, Banca Nationala a Romaniei acorda o dobanda al carei nivel este stabilit prin conventie. Dobanda incasata reprezinta venit la bugetul trezoreriei statului.

Art. 8
(1) Asigurarea permanenta a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului si necesitatile de finantare se poate realiza prin utilizarea instrumentelor de administrare a lichiditatilor si fluxului de numerar.
(2) Instrumentele prevazute la alin. (1) se stabilesc prin normele emise in aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 9
(1) Operatiunile de incasari si plati in valuta ale Ministerului Economiei si Finantelor pot fi efectuate prin contul curent in valuta deschis la Banca Nationala a Romaniei sau prin conturi corespondente in valuta deschise la institutii de credit, pe baza de conventii incheiate intre parti. Selectarea institutiilor de credit se efectueaza prin licitatie, in baza legislatiei in vigoare.
(2) Prin conturile prevazute la alin. (1) se efectueaza, fara a se limita la acestea, operatiuni privind datoria publica guvernamentala si fonduri externe nerambursabile.
(3) Disponibilitatile in valuta pot fi fructificate in mod direct de catre Ministerul Economiei si Finantelor prin plasamente la institutii de credit sau la institutii financiare, in conditiile si utilizand instrumentele stabilite prin normele emise in aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(4) Disponibilitatile in valuta, altele decat cele prevazute la alin. (1), care, potrivit reglementarilor in vigoare, privesc fonduri publice gestionate de Ministerul Economiei si Finantelor, se pastreaza in conturi distincte, deschise la institutiile de credit nominalizate in actul normativ de aprobare a creditelor sau a imprumuturilor nerambursabile ori desemnate conform procedurilor de licitatie specifice institutiei creditoare internationale.
(5) Institutiile publice efectueaza operatiunile de incasari si plati in valuta prin conturi deschise la institutii de credit selectate de catre acestea prin licitatie, in baza legislatiei in vigoare.
(6) Disponibilitatile in valuta administrate de Ministerul Economiei si Finantelor, pastrate la Banca Nationala a Romaniei, sunt purtatoare de dobanda. Rata dobanzii este stabilita prin conventie.
(7) Disponibilitatile in valuta administrate de Ministerul Economiei si Finantelor, pastrate la banci corespondente, sunt purtatoare de dobanda. Rata dobanzii se stabileste prin conventiile incheiate.
(8) Dobanzile incasate din fructificarea disponibilitatilor prevazute la alin. (6) si (7) au urmatoarele destinatii:
a) dobanzile aferente sumelor provenite din imprumuturi contractate de stat si din alte surse destinate rambursarii datoriei publice constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului si se utilizeaza ca sursa pentru plata dobanzilor aferente datoriei publice contractate in valuta;
b) dobanzile aferente celorlalte sume se cuvin bugetului de stat, daca nu au alte destinatii stabilite prin acte normative.
(9) Dobanzile incasate pentru disponibilitatile provenite din imprumuturi contractate de stat, destinate finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice, se utilizeaza pentru destinatiile prevazute la alin. (8) lit. a), in limita creditelor bugetare aprobate in bugetul trezoreriei statului cu aceasta destinatie.
(10) Incepand cu anul 2008, prevederile alin. (8) si (9) isi inceteaza aplicabilitatea. Dobanzile incasate de Ministerul Economiei si Finantelor la conturile de valuta reprezinta venituri ale bugetului de stat, daca legea nu prevede altfel. Dobanzile aflate in sold la sfarsitul anului 2007 se vireaza, in termen de 3 zile lucratoare de la inchiderea anului, la bugetul trezoreriei statului, fiind inregistrate ca incasari ale anului 2008.
(11) Pentru toate operatiunile derulate prin conturile de valuta prevazute la alin. (1) se platesc comisioane din bugetul trezoreriei statului.

Art. 10
(1) Trezoreria statului acorda dobanzi la disponibilitatile pastrate in contul curent general al trezoreriei statului care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, sunt purtatoare de dobanzi, cu exceptia sumelor provenite din alocatii bugetare sau subventii.
(2) Pentru sumele pastrate in conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici si institutiile publice finantate integral din venituri proprii beneficiaza de dobanda. Pentru operatiunile de plati dispuse din conturile purtatoare de dobanda, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici si al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu institutiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se stabileste prin ordin al ministrului economiei si finantelor la nivelul comisioanelor platite de Trezoreria Statului catre Banca Nationala a Romaniei si/sau agentul sau mandatat pentru administrarea sistemului de plati si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006.
(3) Dobanda aferenta certificatelor de trezorerie pentru populatie, nerascumparate la scadenta si transformate in certificate de depozit, se plateste de la bugetul de stat, incepand cu exercitiul bugetar al anului 2003.
(4) Din disponibilitatile pastrate in conturile deschise la trezoreria statului pentru care se acorda dobanda se pot constitui depozite la termen la solicitarea scrisa a titularilor acestora, in afara celor provenite din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului, alocatii bugetare sau subventii.
(5) Nivelul ratelor dobanzilor acordate la disponibilitatile prevazute la alin. (1)-(4) se stabileste prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
(6) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea institutiilor de credit, operatorilor economici si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura si nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si finantelor si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006.
(7) Pentru operatiunile efectuate in contul deschis pe numele Comisiei Europene prevazut la art. 5 alin. (13), trezoreria statului nu percepe comisioane.


Capitolul V - Bugetul trezoreriei statului


Art. 11
(1) Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza, administreaza si executa bugetul trezoreriei statului.
(2) Bugetul trezoreriei statului cuprinde la venituri urmatoarele:
a) dobanzi pentru: depozitele si plasamentele financiare constituite din imprumuturi externe guvernamentale; disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului; disponibilitatile in valuta provenite din imprumuturi externe pentru finantarea deficitului bugetului de stat si refinantarea datoriei publice, pastrate in conturile deschise la Banca Nationala a Romaniei si institutii de credit pe baza de conventii; imprumuturi acordate din contul curent general al trezoreriei statului;
b) dobanzi pentru finantarea temporara a deficitelor bugetare din contul curent general al trezoreriei statului;
c) majorari de intarziere pentru neplata creantelor bugetului trezoreriei statului;
d) comisioane percepute pentru operatiunile si serviciile prestate de catre trezoreria statului;
e) dobanda acumulata aferenta titlurilor de stat de tip benchmark;
f) alte venituri.
(3) Bugetul trezoreriei statului cuprinde la cheltuieli urmatoarele:
a) dobanzi, comisioane si alte speze pentru imprumuturi externe guvernamentale;
b) dobanzi la disponibilitati si depozite pe termen;
c) comisioane cuvenite institutiilor de credit pentru incasarea unor venituri ale bugetului de stat si pentru alte servicii prestate pentru trezoreria statului;
d) cheltuieli de functionare a unitatilor trezoreriei statului, care cuprind: cheltuieli materiale si servicii pentru intretinerea si functionarea trezoreriei statului si a sistemelor informatice ale acesteia, taxe postale, cheltuieli cu transportul si asigurarea numerarului si valorilor, paza sediilor si chirii, cheltuieli cu intretinerea, functionarea si asigurarea mijloacelor de transport al numerarului si valorilor, cheltuieli de publicitate;
e) cheltuieli de capital pentru unitatile trezoreriei statului;
f) alte cheltuieli;
g) comisioane percepute la decontarea operatiunilor prin contul curent general al trezoreriei statului de catre Banca Nationala a Romaniei si/sau agentul sau mandatat pentru administrarea sistemului de plati.
(4) Bugetul trezoreriei statului se prezinta spre aprobare Guvernului pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an pentru anul urmator, in structura clasificatiei bugetare aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor.
(5) Bugetul trezoreriei statului se poate modifica prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor.
(6) Ministerul Economiei si Finantelor, in functie de evolutia volumului disponibilitatilor si al depozitelor pastrate in contul curent general al trezoreriei statului si de evolutia nivelului ratelor dobanzilor, poate aproba modificarea creditelor bugetare aprobate pentru plata dobanzilor prevazute la alin. (3) lit. a) si b) prin virari de credite de la alte subdiviziuni bugetare, in tot cursul anului.
(7) Excedentul anual rezultat din executia bugetului trezoreriei statului, ca diferenta intre veniturile incasate si platile efectuate, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor aprobate in bugetul trezoreriei statului.

Art. 12
(1) Pentru neplata la termen a ratelor si dobanzilor scadente la imprumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului, in conditiile art. 7 alin. (2) lit. b), se datoreaza majorari de intarziere prevazute de reglementarile legale privind executarea creantelor bugetare.
(2) Majorarile de intarziere calculate potrivit alin. (1) urmeaza regimul juridic al creantelor bugetare.
(3) Creantele rezultate din gestionarea imprumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, precum si din alte operatiuni, derulate prin trezoreria statului, se urmaresc si se executa in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea creantelor bugetare.
(4) Dreptul de a cere executarea silita privind creantele prevazute la alin. (3) se prescrie in termen de 25 de ani de la data la care, potrivit legii, se naste acest drept.

Art. 13
(1) Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza trimestrial si anual bilantul general al trezoreriei statului in structura stabilita de acesta.
(2) Bilantul general al trezoreriei statului impreuna cu contul anual de executie al bugetului trezoreriei statului se prezinta pentru aprobare Guvernului, pana la data de 1 iulie a anului urmator celui de executie.


Capitolul VI - Contraventii


Art. 14
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului si din conturile in valuta ale Ministerului Economiei si Finantelor fara acordul persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni din aceste conturi, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
b) efectuarea de catre institutiile publice de incasari si plati in alte conturi decat cele stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.
c) utilizarea sumelor incasate in conturile deschise la unitatile trezoreriei statului, de catre agentii economici prevazuti la art. 6 alin. (1) sau de catre persoanele juridice imputernicite de catre acestia, in alta ordine decat cea prevazuta la alin. (2) al aceluiasi articol, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre persoanele imputernicite din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor sau al Curtii de Conturi, dupa caz.
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.


Capitolul VII - Dispozitii finale


Art. 15
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Economiei si Finantelor va elabora norme metodologice in aplicarea prevederilor acesteia.

Art. 16
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 8 aprilie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 354/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 839 din 7 decembrie 2007:
"Art. II

In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se va modifica in mod corespunzator."Poate fi de interes si:
Legea 251/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
HG 214/2016 pentru modificarea si completarea HG 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor. Hotararea 214/2016
Ordin ANAF 3741/2015 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordin 3741/2015
Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
Legea 125/2015 privind aprobarea OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Legea privind cresterea alocatiei pentru copii
Legea 82/2015 pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificarile si completarile ulterioare
OUG 7/2015 privind stabilirea destinatiei unor bunuri imobile confiscate. Ordonanta de urgenta nr. 7/2015
Legea 75/2015 privind aprobarea OG 14/2014 pentru modificarea si completarea OUG 88/1997 privind privatizarea societatilor. Lege nr. 75/2015
Ordin 277/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produ
Legea 20/2015 pentru aprobarea OUG 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
Hotararea 20/2015 pentru aprobarea Normei Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-III/0)
OG 5/2015 pentru modificarea unor termene prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Ordonanta nr. 5/2015
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Legea 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bul
OUG 88/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indi
HG 1090/2014 pentru stabilirea unor zile lucratoare ca zile libere. Hotararea 1090/2014
Hotararea 10/2014 pentru aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania
Hotararea UNNPR 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania
Ordin 567/2014 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intercomunitar cu bunuri in anul 2015
Drept international economic
Galea Ion,Nastase Adrian

Pret: 64.9 lei
55.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
53 useri online

Useri autentificati: