DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de inghetul tarziu de primavara in pomicultura, oug nr. 41/2008Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 284 din 11/04/2008

In conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 70/2001 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE la ajutoarele de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii, modificat prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.857/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE la ajutoarele de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei de produse agricole si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, avand in vedere prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, situatia extraordinara se motiveaza prin necesitatea urgenta de asigurare a cadrului juridic privind conditiile generale pentru acordarea sprijinului financiar in agricultura pentru realizarea unor productii competitive si in scopul asigurarii securitatii alimentare a populatiei si pentru protejarea mediului, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene, avand in vedere aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
Se aproba acordarea sprijinului financiar producatorilor agricoli din sectorul pomicol pentru pierderi cauzate de inghetul tarziu de primavara.

Art. 2
(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica intreprinderilor mici si mijlocii din sectorul pomicol active in productia primara de produse agricole, afectate de fenomenul de inghet tarziu de primavara.
(2) In conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 70/2001 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE la ajutoarele de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii, modificat prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.857/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE la ajutoarele de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei de produse agricole si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, schema de ajutor de stat trebuie introdusa in termen de 3 ani de la producerea fenomenului de inghet tarziu, iar sprijinul financiar poate fi platit in cel mult 4 ani de la producerea evenimentului, conform art. 11 alin. (10) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.857/2006.

Art. 3
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) ajutor de stat - orice masura care indeplineste criteriile prevazute in art. 87 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene;
b) intreprinderi mici si mijlocii, denumite in continuare IMM, conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 70/2001 - acele intreprinderi care au mai putin de 250 de angajati si care au fie o cifra de afaceri anuala neta care nu depaseste echivalentul in lei a 50 milioane euro, fie un rezultat anual al bilantului contabil care nu depaseste echivalentul in lei a 43 milioane euro, respectiv:
1. in cadrul categoriei IMM, intreprinderea mijlocie este intreprinderea care are intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau un rezultat anual al bilantului contabil care nu depaseste echivalentul in lei a 43 milioane euro;
2. in cadrul categoriei IMM, intreprinderea mica este intreprinderea care are intre 10 si 49 de salariati si a carei cifra de afaceri anuala neta sau rezultatul anual al bilantului contabil nu depaseste echivalentul in lei a 10 milioane euro;
3. in cadrul categoriei IMM, microintreprinderea este intreprinderea care are mai putin de 10 salariati si a carei cifra de afaceri sau rezultat anual al bilantului contabil nu depaseste echivalentul in lei a 2 milioane euro;
c) intensitatea bruta a ajutorului -valoarea ajutorului, exprimata ca procent din costurile eligibile;
d) fenomen climatic advers (poate fi asimilat unui dezastru natural) - inghet tarziu de primavara care afecteaza mai mult de 30% din media productiei anuale pe ferma, calculata in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3).

Art. 4
(1) Pot beneficia de sprijin financiar intreprinderile mici si mijlocii active in productia primara de produse agricole din sectorul pomicol a caror productie a fost afectata de fenomenul de inghet tarziu de primavara cu mai mult de 30% din media productiei anuale pe ferma.
(2) Nivelul maxim al despagubirilor nu trebuie sa depaseasca intensitatea bruta a ajutorului de 80% din pierderea de venit obtinut din comercializarea productiei ca urmare a fenomenului de inghet tarziu de primavara.
(3) Pierderile de venit se vor calcula prin diferenta dintre:
a) rezultatul obtinut din multiplicarea cantitatii produse in anul in care s-a manifestat fenomenul de inghet tarziu de primavara cu pretul mediu obtinut in acel an; si
b) rezultatul obtinut din multiplicarea cantitatii medii anuale produse in 3 ani anteriori producerii fenomenului cu media pretului obtinut in aceeasi perioada.
(4) Valoarea pierderilor de venit poate fi crescuta cu alte costuri specifice realizate de catre fermier ca urmare a nerecoltarii.
(5) Valoarea maxima a despagubirii va fi redusa cu:
a) valoarea despagubirii primite de la societatile de asigurare, asigurare-reasigurare ca urmare a asigurarii plantatiilor pomicole;
b) valoarea costurilor neefectuate in pomicultura ca urmare a aparitiei fenomenului de inghet tarziu de primavara.

Art. 5
Calculul pierderilor de venit va fi efectuat pentru fiecare beneficiar in parte, iar sprijinul financiar va fi acordat direct beneficiarului, grupurilor de producatori sau organizatiilor de producatori in care beneficiarul este membru.

Art. 6
Producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care prin atitudinea lor contribuie la producerea sau majorarea daunelor nu vor beneficia de despagubiri.

Art. 7
Caracterizarea, incadrarea fenomenului de inghet tarziu de primavara/fenomenului climatic advers in categoria evenimentelor climatice nefavorabile, asimilate dezastrului natural, care au provocat pierderi de venit, costurile specifice realizate de catre fermier ca urmare a nerecoltarii si suma disponibila pentru acordarea sprijinului financiar se realizeaza de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 8
Sursa de finantare a sprijinului prevazut de prezenta ordonanta de urgenta se asigura anual din bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 9
(1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se vor aproba norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Institutia responsabila pentru implementarea sprijinului financiar este Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 10
(1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat in mod necorespunzator, prin inscrierea, atestarea si declararea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei, cu obligarea la restituirea contravalorii stimulentelor incasate nejustificat majorate potrivit indicelui de inflatie.
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se aplica si persoanelor juridice.
(3) Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se face de catre persoanele imputernicite din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(5) Prevederile alin. (1) - (4) referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.Poate fi de interes si:
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Legea 131/2015 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003. Lege nr. 131/2015
Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultu
Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
Ordin nr. 578/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 431/2014 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV ? 2013, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub
OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014
Legea 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic. Lege nr. 48/2014
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
Legea apiculturii, legea nr. 383/2013
HG 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, platilor separate pentru zahar si platilor specifice pentru orez, care se acorda in agricultura in sectorul vegetal. Hotarare nr. 762/2013
HG 761/2013 pentru aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare, care se acorda pentru anul 2013 in sectorul vegetal. Hotarare nr. 761/2013
HG 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Hotarare nr. 682/2013
HG 584/2013 pentru modificarea HG 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative. Hotarare 584/2013
HG 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compen
Curierul Fiscal, Nr. 2/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
102 useri online

Useri autentificati: