DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, oug nr. 34/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 246 din 28/03/2008

Avand in vedere necesitatea crearii cadrului legal pentru luarea de catre Romania a masurilor pentru oprirea procedurii de constatare a neindeplinirii obligatiilor in calitate de stat membru al Uniunii Europene, cu privire la functionarea numarului unic pentru apeluri de urgenta 112, declansata de Comisia Europeana, avand in vedere necesitatea asigurarii finantarii stabile de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru administrarea, operarea, intretinerea si dezvoltarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, inclusiv a celor de personal ale administratorului Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, tinand cont ca neadoptarea de masuri prin ordonanta de urgenta a Guvernului va periclita atat functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, cat si indeplinirea obligatiilor asumate de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta, denumit in continuare SNUAU, este constituit si administrat de administratorul SNUAU, in scopul furnizarii catre cetateni a Serviciului de urgenta 112, care asigura preluarea apelurilor de urgenta de la cetateni si, dupa caz, transmiterea acestora catre agentiile specializate de interventie, sau al prelucrarii lor si alertarii directe a echipajelor de interventie in vederea asigurarii unei reactii imediate, uniforme si unitare pentru solutionarea urgentelor.

Art. 2
(1) Numarul unic pentru apelurile de urgenta in retelele publice de telefonie este 112.
(2) Numarul unic pentru apelurile de urgenta se apeleaza atunci cand este necesara interventia agentiilor specializate de interventie, pentru asigurarea asistentei imediate in situatii in care este periclitata viata, integritatea ori sanatatea cetateanului, ordinea publica, proprietatea publica sau privata ori mediul.
(3) Sistemul tehnic implementat in Romania este E 112.
(4) Apelul la numarul 112 este gratuit pentru utilizatorii finali.

Art. 3
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) administratorul SNUAU - organul central de specialitate al statului, care administreaza, exploateaza, intretine si dezvolta SNUAU, desemnat prin hotarare a Guvernului;
b) agentii specializate de interventie - structurile autoritatilor administratiei publice, care au rolul de interventie imediata pentru solutionarea urgentelor in domeniul ambulantei, Serviciilor Mobile de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (S.M.U.R.D.), politiei, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste si voluntare pentru situatii de urgenta, inclusiv S.M.U.R.D., contra terorismului, precum si alte structuri stabilite prin hotarare a Guvernului;
c) alertare falsa - utilizarea intentionata a numarului 112 pentru determinarea alarmarii sau interventiei agentiilor specializate de interventie in mod nejustificat;
d) apel de urgenta - orice apel catre Serviciul de urgenta 112, care necesita actiunea agentiilor specializate de interventie;
e) apelare abuziva - apelarea repetata, cu rea intentie, a numarului 112, fara ca apelantul sa justifice o stare care necesita actiunea agentiilor specializate de interventie, sau apelarea numarului 112 pentru a aduce injurii operatorilor;
f) apel involuntar - apelarea numarului 112 din greseala;
g) centre de expertiza si coordonare la distanta - structuri specializate in furnizarea de informatii specifice, necesare resurselor de interventie in solutionarea urgentelor;
h) centrul unic pentru apeluri de urgenta - structura specializata de preluare si transfer al apelurilor de urgenta primite la 112, aflata in serviciu permanent, operat de administratorul SNUAU;
i) dispeceratul de urgenta - structura specializata de preluare si tratare a apelurilor de urgenta primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenta, aflata in serviciu permanent, operat de agentiile specializate de interventie;
j) dispeceratul integrat de urgenta - structura specializata aflata in serviciu permanent, care, pe langa preluarea apelului la numarul de urgenta, asigura alarmarea si coordonarea echipajelor de interventie ale tuturor serviciilor specializate de interventie, cu caracter medical si nemedical, din aceeasi locatie fizica. Coordonarea se face de catre personal special pregatit, avand inclusiv un coordonator medical, cu studii superioare, din cadrul serviciului de ambulanta sau S.M.U.R.D.;
k) E 112 - serviciul de comunicatii de urgenta extins prin adaugarea informatiei de localizare a terminalului de la care se efectueaza apelul de urgenta;
l) ETSI - Institutul European pentru Standardizare in Telecomunicatii;
m) gradul de serviciu - probabilitatea (P), exprimata ca fractie zecimala, ca un apel telefonic sa fie blocat. P.01 este gradul de serviciu care reflecta probabilitatea ca in timpul unei ore cu trafic de varf un apel din o suta sa fie blocat;
n) informatia de localizare - datele, cu continutul si formatul stabilite de Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei si implementat in cadrul SNUAU, care indica pozitia geografica in care se afla echipamentul terminal al unui utilizator de telefonie mobila sau adresa fizica de instalare a punctului terminal pentru o retea de telefonie fixa;
o) punctul de acces al centrului unic pentru apeluri de urgenta - punctul fizic prin care unui apelant la numarul unic de urgenta 112 i se asigura accesul la agentiile specializate de interventie;
p) rutare - dirijarea apelurilor efectuate de la echipamentele terminale dintr-o retea publica de telefonie catre numarul unic de urgenta 112, in functie de zona de arondare a echipamentului terminal apelant, la centrul unic pentru apeluri de urgenta corespunzator;
q) Serviciul de urgenta 112 - serviciu furnizat de SNUAU, care asigura preluarea apelurilor de urgenta de la cetateni si transmiterea acestora catre agentiile specializate de interventie, in vederea asigurarii unei reactii imediate, uniforme si unitare pentru solutionarea urgentelor;
r) statie de interventie - punct de concentrare a resurselor agentiilor specializate de interventie, destinate solutionarii urgentelor;
s) SNUAU - ansamblu integrat de aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei, care realizeaza puncte publice de acces al cetateanului la agentiile specializate de interventie si care permite raspunsul adecvat urgentei semnalate; interfata publica de acces este realizata prin integrarea in cadrul sistemului a centrului unic pentru apeluri de urgenta cu dispeceratele agentiilor specializate de interventie;
t) terminal telematic - terminal specializat care asigura posibilitatea transmiterii apelurilor de urgenta si a informatiilor privind urgenta de catre persoane cu dizabilitati de auz si/sau vorbire, utilizand tehnici de transmisie si de prelucrare automata la distanta a informatiei, prin intermediul unor procedee moderne de comunicatie;
u) 112 - numarul unic pentru apeluri de urgenta;
v) suporti tehnici - echipamente de comunicatii, antene folosite in exclusivitate pentru SNUAU.


Capitolul II - Organizarea SNUAU


Art. 4
SNUAU se organizeaza in conformitate cu standardele si recomandarile ETSI si a practicilor europene privind sistemele de comunicatii si tehnologia informatiei utilizate ca suport pentru serviciul E112.

Art. 5
(1) Pentru coordonarea SNUAU se infiinteaza Comitetului national de coordonare a activitatii SNUAU, organism interinstitutional fara personalitate juridica, denumit in continuare Comitet, care functioneaza sub autoritatea Guvernului Romaniei si are urmatoarea componenta:
a) presedinte - ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;
b) vicepresedinte - conducatorul administratorului SNUAU;
c) membri, la nivel de secretar de stat din Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Ministerul Sanatatii Publice, precum si unul dintre vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei.
(2) Comitetul are rolul realizarii si elaborarii politicii si strategiei privind functionarea, operarea si dezvoltarea SNUAU, precum si a serviciului de urgenta 112 in Romania, adoptand in acest sens hotarari, prin consens.
(3) Comitetul coordoneaza la nivel national, in mod unitar, actiunile tuturor organismelor implicate in functionarea SNUAU conform cerintelor europene in domeniu.
(4) Ca organism de lucru al Comitetului se infiinteaza Secretariatul tehnic permanent, compus din specialisti din domeniul operativ ai agentiilor specializate de interventie, precum si alti specialisti din institutiile publice prevazute la alin. (1), nominalizati prin hotarare a Comitetului, la propunerea conducatorilor institutiilor reprezentate in cadrul acestuia.
(5) La activitatile Comitetului pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice, ai societatii civile, ai autoritatilor si institutiilor publice cu responsabilitati in domeniu.
(6) Organizarea, functionarea si atributiile Comitetului, precum si ale Secretariatului tehnic se stabilesc prin regulament propriu, elaborat in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, aprobat prin hotarare a Guvernului.

Art. 6
(1) Pentru furnizarea serviciului de urgenta 112, SNUAU este compus din centrele unice pentru apeluri de urgenta, dispeceratele de urgenta si dispeceratele integrate de urgenta, organizate la nivel de resedinta de judet, la nivelul municipiului Bucuresti si la nivelul municipiilor si oraselor sau acolo unde este necesar.
(2) Centrele unice pentru apeluri de urgenta sunt operate de administratorul SNUAU.
(3) Dispeceratele de urgenta sunt operate de agentiile specializate de interventie.
(4) Dispeceratele integrate de urgenta sunt operate de administratorul SNUAU si de agentiile specializate de interventie.


Capitolul III - Personalul SNUAU


Art. 7
(1) Personalul SNUAU isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor unice pentru apeluri de urgenta, al dispeceratelor de urgenta si al dispeceratelor integrate de urgenta.
(2) Personalul centrelor unice pentru apeluri de urgenta este format din personal al administratorului SNUAU, care desfasoara activitati necesare in domeniile de: operare, intretinere tehnica, asigurare tehnico-materiala si financiara, asistenta juridica si secretariat.
(3) Numarul de posturi pentru structurile prevazute la alin. (2) se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea administratorului SNUAU, cu avizul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
(4) Personalul dispeceratelor de urgenta este asigurat de agentiile specializate de interventie in cadrul carora activeaza.
(5) Personalul dispeceratelor integrate de urgenta este asigurat, dupa caz, de administratorul SNUAU, de agentiile specializate de interventie si de personal angajat al autoritatilor publice locale detasat la SNUAU, pe baza protocoalelor de colaborare incheiate intre aceste institutii.


Capitolul IV - Functionarea SNUAU


Art. 8
SNUAU realizeaza, in conformitate cu standardul ETSI, doua structuri functionale:
a) o structura integrata distribuita, in care centrul unic pentru apeluri de urgenta transfera apelurile de urgenta si datele asociate la dispeceratele de urgenta ale agentiilor specializate de interventie, situate in sedii diferite, proprii agentiilor;
b) o structura integrata centralizata, in care centrul unic pentru apeluri de urgenta si dispeceratele de urgenta ale agentiilor specializate de interventie sunt realizate fizic in acelasi sediu, sub forma unui dispecerat integrat de urgenta.

Art. 9
SNUAU asigura interoperabilitatea intre dispeceratele de urgenta ale agentiilor specializate de interventie aflate in aceeasi zona de responsabilitate, precum si intre dispeceratele agentiilor specializate de interventie aflate in zone de responsabilitate diferite.

Art. 10
In cadrul structurii prevazute la art. 8 lit. a), centrele unice pentru apeluri de urgenta au urmatoarele atributii principale:
a) primesc si inregistreaza automat apelurile de urgenta comunicate prin telefon, radio, dispozitive automate de anuntare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirma si localizeaza, pe cat posibil, apelurile primite;
b) analizeaza, directioneaza si transmit operativ apelurile de urgenta la dispeceratele de urgenta, precum si la autoritatile competente, in functie de natura evenimentelor si de consecintele acestora, pe baza unui index al incidentelor stabilit de toate structurile specializate in solutionarea urgentelor;
c) transfera centrului operational si centrului operativ pentru situatii de urgenta apelurile, datele si informatiile privitoare la situatii de urgenta, pentru care s-a definit responsabilitatea, la solicitarea acestuia;
d) primesc si inregistreaza datele si informatiile privind evolutia evenimentelor si a interventiilor;
e) centralizeaza, stocheaza si pun la dispozitia autoritatilor abilitate datele privind apelurile de urgenta gestionate;
f) receptioneaza apelurile de urgenta si in limbile minoritatilor nationale din unitatea administrativ-teritoriala, precum si in cel putin o limba de circulatie internationala;
g) primesc apeluri de la persoane cu dizabilitati prin intermediul terminalelor telematice utilizate in retelele publice, in limite tehnic fezabile.

Art. 11
In cadrul structurii prevazute la art. 8 lit. a), dispeceratele de urgenta au urmatoarele atributii principale:
a) asigura permanent preluarea apelurilor de urgenta transmise de centrul unic pentru apeluri de urgenta;
b) alerteaza de indata structura/personalul de interventie;
c) asigura si mentin permanent legatura cu resursele proprii dislocate la locul evenimentului sau cu structurile din care provin acestea;
d) asigura facilitati tehnice si personalul necesar operarii;
e) centralizeaza, stocheaza si pun la dispozitie autoritatilor abilitate datele privind apelurile de urgenta gestionate;
f) asigura interfatarea cu centrele de expertiza si coordonare la distanta;
g) asigura mijloacele de comunicatie necesare legaturii dintre dispeceratele de urgenta, statiile de interventie si resursele dislocate la locul evenimentului.

Art. 12
In cadrul structurii prevazute la art. 8 lit. b), dispeceratele integrate de urgenta au urmatoarele atributii principale:
a) primesc si inregistreaza automat apelurile de urgenta comunicate prin telefon, radio, dispozitive automate de anuntare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirma si localizeaza, pe cat posibil, apelurile primite;
b) alerteaza de indata structura/personalul de interventie apartinand agentiilor integrate sau directioneaza si transmit operativ apelurile de urgenta la dispeceratele de urgenta cu activitate in afara dispeceratului integrat de urgenta, precum si la autoritatile competente, in functie de natura evenimentelor si de consecintele acestora, pe baza unui index al incidentelor stabilit de toate structurile specializate in solutionarea urgentelor;
c) asigura si mentin permanent legatura cu resursele dislocate la locul evenimentului sau cu structurile din care provin acestea;
d) apelurile, datele si informatiile privitoare la situatia de urgenta sunt transferate centrului operational national/judetean pentru situatii de urgenta, pentru care s-a definit responsabilitatea, la solicitarea acestuia;
e) primesc si inregistreaza datele si informatiile privind evolutia evenimentelor si a interventiilor;
f) centralizeaza, stocheaza si pun la dispozitia autoritatilor abilitate datele privind apelurile de urgenta gestionate;
g) receptioneaza apelurile de urgenta si in limbile minoritatilor nationale din unitatea administrativ-teritoriala, precum si in cel putin o limba de circulatie internationala;
h) primesc apeluri de la persoane cu dizabilitati prin intermediul terminalelor telematice utilizate in retelele publice, in limite tehnic fezabile;
i) asigura interfatarea cu centre de expertiza si coordonare la distanta.


Capitolul V - Reglementarea comunicatiilor de urgenta


Art. 13
(1) Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei supravegheaza modul in care furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice respecta obligatiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei se stabilesc conditiile tehnice si economice referitoare la realizarea comunicatiilor catre SNUAU.

Art. 14
Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului prin intermediul retelelor publice fixe au urmatoarele obligatii: a) de a asigura, cu prioritate, primirea si retransmiterea apelului de urgenta de la orice post telefonic fix pe care il opereaza pana la deconectarea circuitului telefonic respectiv; b) de a prevedea in cuprinsul notificarii data de deconectare a circuitului telefonic prevazut la lit. a) si faptul ca de la data respectiva utilizatorul nu va mai putea apela 112.

Art. 15
Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului prin intermediul retelelor publice mobile au urmatoarele obligatii: a) de a asigura, cu prioritate, primirea si retransmiterea apelului de urgenta de la orice echipament terminal, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv; b) de a informa abonatii serviciilor pentru care plata se realizeaza in avans cu privire la utilitatea transmiterii datelor personale, care sunt necesare pentru oferirea accesului la 112 prin centrul unic pentru apeluri de urgenta, cu maxima operativitate.

Art. 16
Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sunt obligati sa asigure primirea si retransmiterea automata a apelurilor de urgenta de la toate posturile telefonice instalate in locurile deschise accesului public, indiferent de modul in care se realizeaza tarifarea apelurilor de la acestea.

Art. 17
Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de telefonie destinate publicului asigura cu prioritate legaturile cu centrele si dispeceratele SNUAU, in situatii de urgenta, care afecteaza sau pot afecta infrastructura sau/si serviciile furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice ori de servicii de telefonie destinate publicului.

Art. 18
(1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a pune la dispozitia administratorului SNUAU si de a actualiza, pana la data de 25 a fiecarei luni, bazele de date proprii care contin numerele de telefon, numele si adresele abonatilor, in mod gratuit, in formatul stabilit de Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei.
(2) Administratorul SNUAU este obligat sa asigure confidentialitatea si securitatea bazelor de date conform prevederilor legale pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a celor privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, precum si a actelor normative conexe.

Art. 19
(1) Administratorul SNUAU si agentiile specializate de interventie au obligatia sa asigure confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal colectate si stocate de la apelanti pe timpul efectuarii apelurilor de urgenta.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in domeniu.
(3) Obligatia de confidentialitate prevazuta la alin. (1) nu se aplica in cazul in care datele sunt solicitate in scris de catre instanta de judecata sau de procuror.

Art. 20
(1) Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei analizeaza si stabileste conditiile tehnice pentru furnizarea informatiilor de localizare a apelantului catre SNUAU de catre furnizorii de retele publice de telefonie.
(2) Administratorul SNUAU centralizeaza, stocheaza si pune la dispozitie agentiilor specializate de interventie datele gestionate in acest sistem, doar in corespondenta directa si exclusiva cu atributiile legale ale fiecarei agentii.
(3) Accesul la datele de localizare este permis numai pe perioada deservirii apelului de urgenta.
(4) Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei analizeaza si stabileste procedurile si limitele tehnice pentru reducerea apelarii abuzive, a alertarii false si a apelurilor involuntare.

Art. 21
Gradul de serviciu acceptat pentru trunchiurile dedicate 112 este P.01.

Art. 22
(1) Autoritatile de profil ale administratiei publice centrale si locale, desemnate potrivit legii, au obligatia sa puna la dispozitia administratorului SNUAU, gratuit, intr-un format standard compatibil cu SNUAU, hartile digitale ale zonelor din domeniul de competenta, bazele de date privind nomenclatorul drumurilor si codificarea acestora, pe care le actualizeaza ori de cate ori situatia o impune, si sa informeze in timp util administratorul SNUAU cu privire la starea drumurilor, cu precizarea perimetrului si a perioadei in care este inchisa sau ingreunata circulatia pe drumurile publice.
(2) Administratorul SNUAU va informa dispeceratele de urgenta despre modificarile corespunzatoare si va efectua, in limita posibilitatilor tehnice existente, modificarile corespunzatoare pe harta digitala.
(3) Raspunderea pentru exactitatea, corectitudinea si integralitatea informatiilor transmise administratorului SNUAU privind nomenclatorul drumurilor, codificarea acestora si a informatiilor privind starea drumurilor si a circulatiei publice pe acestea revine emitentului.

Art. 23
(1) Cu avizul Comitetului, administratorul SNUAU poate incheia conventii si protocoale de colaborare cu organizatii neguvernamentale, societati comerciale si cu alte servicii publice, constituite potrivit legii, care pot contribui la functionarea SNUAU.
(2) Persoanele juridice prevazute la alin. (1), interesate in realizarea comunicatiei cu SNUAU, suporta cheltuielile pentru acoperirea costurilor privind realizarea comunicatiei cu centrele unice pentru apeluri de urgenta, iar eventualele venituri incasate de SNUAU se vireaza la bugetul de stat.
(3) Toate persoanele juridice interesate in realizarea comunicatiei cu SNUAU au obligatia de a solicita in scris administratorului SNUAU avizul tehnic de compatibilitate a sistemelor proprii cu solutia tehnica implementata in cadrul sistemului.

Art. 24
(1) Administratorul SNUAU, agentiile specializate de interventie, Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei si furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a asigura informarea publicului cu privire la existenta si la modul de utilizare a numarului unic pentru apeluri de urgenta 112.
(2) Numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 este singurul numar permis a fi afisat pe mijloacele publice de interventie la urgente, iar afisarea acestuia se va realiza, in mod obligatoriu, prin grija agentiilor specializate de interventie care au in dotare aceste mijloace.


Capitolul VI - Finantarea SNUAU


Art. 25
(1) Finantarea cheltuielilor pentru administrarea, operarea si intretinerea SNUAU se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul administratorului SNUAU, care se stabileste la nivelul sumelor varsate anual de Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei.
(2) Pana la desemnarea prin hotarare a Guvernului a administratorului SNUAU, finantarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) se asigura in continuare din sumele alocate pentru activitati finantate integral din veniturile proprii ale acestui sistem.

Art. 26
(1) Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei varsa anual, in perioada 2008-2012, la bugetul de stat o contributie in valoare de 38 milioane lei, care se poate corecta anual prin hotarare a Guvernului.
(2) Suma prevazuta la alin. (1) se diminueaza cu valoarea contributiilor achitate de Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei operatorului SNUAU ca venituri proprii pana la data desemnarii prin hotarare a Guvernului a administratorului SNUAU.
(3) Soldul obligatiilor de plata catre furnizori si al celor aferente drepturilor de personal existent la data preluarii finantarii de la bugetul de stat a cheltuielilor prevazute la art. 25 se lichideaza din disponibilitatile in lei si in valuta existente la acea data in conturile SNUAU, iar sumele ramase neutilizate se vireaza la bugetul de stat.
(4) Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa introduca, la propunerea administratorului SNUAU, modificari in volumul si in structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, sumelor alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii, si in anexele la bugetele administratorului SNUAU.

Art. 27
Proiectul bugetului SNUAU, avizat de Comitet, este inclus in proiectul de buget al administratorului SNUAU, care se aproba prin legile bugetare anuale, odata cu bugetul administratorului SNUAU.

Art. 28
Din bugetul administratorului SNUAU se asigura fondurile pentru functionarea resurselor de comunicatii publice utilizate pentru:
a) conectarea centrelor unice pentru apeluri de urgenta cu dispeceratele de urgenta/dispeceratele integrate de urgenta;
b) conectarea centrelor unice pentru apeluri de urgenta cu retelele operatorilor de comunicatii.

Art. 29
Din bugetele ordonatorilor principali de credite in structura carora se afla agentiile specializate de interventie, se asigura fondurile pentru functionarea resurselor de comunicatii publice utilizate pentru:
a) conectarea statiilor de interventie proprii cu dispeceratele de urgenta/dispeceratele integrate de urgenta proprii;
b) comunicatiile cu resursele de interventie proprii.

Art. 30
Spatiile si suportii tehnici necesari functionarii SNUAU vor fi pusi la dispozitia administratorului SNUAU, gratuit sau fara plata, de catre institutiile publice finantate de la bugetul de stat.


Capitolul VII - Sanctiuni


Art. 31
(1) Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea administrativa, disciplinara, civila sau contraventionala, dupa caz.
(2) Responsabilitatile personalului de operare sunt stabilite prin hotarari emise de Comitet.
(3) Personalul cu atributii de operare in cadrul SNUAU este exonerat de raspundere disciplinara in situatia in care acesta a actionat in conformitate cu prevederile regulamentului de operare aprobat de Comitet.
(4) Regulamentul de operare va fi publicat pe pagina de internet a administratorului SNUAU.

Art. 32
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) apelarea abuziva a numarului unic pentru apeluri de urgenta 112, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
b) alertarea falsa a agentiilor specializate de interventie, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
c) nerespectarea de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de telefonie destinate publicului a obligatiilor prevazute la art. 14-17 si la art. 18 alin. (1), cu amenda de la 5.000 lei la 100.000 lei;
d) nerespectarea de catre furnizorii de comunicatii electronice a conditiilor tehnice si economice referitoare la realizarea comunicatiilor catre SNUAU stabilite, in conditiile legii, de Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu amenda de la 5.000 lei la 100.000 lei;
e) neindeplinirea de catre administratorul SNUAU a obligatiilor privind securitatea si confidentialitatea bazelor de date, prevazute la art. 18 alin. (2) si la art. 19 alin. (1), cu amenda de la 1.500 lei la 50.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se fac de catre persoanele anume imputernicite din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pe baza datelor furnizate de administratorul SNUAU.
(3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii prevazute la alin. (1) lit. c) si d) se fac de catre persoanele anume imputernicite din cadrul Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei.
(4) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii prevazute la alin. (1) lit. e) se fac de catre persoane anume imputernicite din cadrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, infiintata prin Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu modificarile si completarile ulterioare, conform atributiilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Dispozitiilor referitoare la contraventii, prevazute la alin. (1)-(4), le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 33
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 34
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 398/2002, cu modificarile ulterioare.
Poate fi de interes si:
Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
Recomandari de sanatate publica pentru masuri specifice ce vor fi dispuse de institutiile competente privind reluarea activitatii in domenii specifice dupa incetarea starii de urgenta
OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 180/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor
Legea 132/2015 pentru modificarea si completarea OUG 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta. Lege nr. 132/2015
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
OUG 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 89/2014
HG 1152/2014 privind organizarea, functionarea si compunerea Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica
Legea 131/2014 pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 131/2014
Legea 131/2014 pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 131/2014
OUG 57/2014 pentru aprobarea unor masuri privind operarea unei aeronave aflate in proprietatea Ministerului Afacerilor Interne. Ordonanta de Urgenta 57/2014
OUG 1/2014 privind unele masuri in domeniul managementului situatiilor de urgenta, precum si pentru modificarea si completarea OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta. Ordonanta de urgenta nr. 1/2014
Ordin nr. 99/2914/2013 privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere si atributii in domeniul situatiilor de urgenta din administratia publica locala, serv
Ordin 425/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta
Ordin 1085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta
OUG 65/2012 privind aprobarea unor masuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere in anul 2012. Ordonanta de urgenta nr. 65/2012
Ordin nr. 5/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 905/2009 privind infiintarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pa
Legea nr. 244/2009 privind aprobarea OUG nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta
Ordin nr. 48/2009 privind aprobarea Protocolului national de triaj al pacientilor din structurile pentru primirea urgentelor
Contractul de fideiusiune
Veress Emod

Pret: 54.9 lei
46.7 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
70 useri online

Useri autentificati: