DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, oug nr. 37/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 08/04/2008

Modificare importanta privind tichetele cadou, alte completari
 • OUG nr. 43/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Link alternativ: OUG nr. 43/2008 la Euroticket Company
 • Ordin nr. 1203/2008 pentru aplicarea prevederilor art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar
 • OUG nr. 4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar

  Luand in considerare principalele caracteristici ale politicii fiscal-bugetare in perioada 2005-2008, care sunt subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice si de reducere a inflatiei si care privesc: stabilirea deficitului bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice; sustinerea procesului de convergenta a economiei romanesti cu economiile europene; relaxarea fiscalitatii asupra muncii, venitului si capitalului; scaderea ratelor de contributii la asigurarile sociale; cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor structurale, urmarindu-se in acelasi timp continuarea si consolidarea politicilor de capital uman - invatamant, sanatate, pensii - ce vor asigura premise pentru realizarea unei economii durabile in domeniul fortei de munca, asigurarea cu prioritate a sumelor destinate cofinantarii proiectelor finantate din fonduri europene si a contributiei Romaniei la bugetul comunitar, avand in vedere necesitatea armonizarii metodologiei nationale de raportare a deficitului cu metodologia europeana (Sistemul european de conturi nationale si regionale din Comunitate) prin instituirea unor reguli de raportare a tuturor elementelor de calcul al deficitului public, aliniindu-ne la opiniile si recomandarile Comisiei Europene, dar si ale agentiilor de rating efectuate cu ocazia evaluarilor periodice, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, rezulta ca, pentru evitarea riscurilor semnalate si implicit a riscului declansarii procedurii de deficit excesiv este necesara adoptarea unei politici de restrangere a cheltuielilor bugetare si de abordare mai prudenta a deficitului bugetar, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


  Capitolul I - Reglementari privind cheltuielile publice


  Sectiunea 1 - Dispozitii generale


  Art. 1
  Prevederile prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia prevederilor art. 15, se aplica autoritatilor si institutiilor publice a caror finantare se asigura astfel:
  a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
  b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
  c) integral din venituri proprii.

  Sectiunea 2 - Masuri de reducere a cheltuielilor publice in anul 2008


  Art. 2
  (1) Autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 1 li se interzice achizitionarea de mobilier, aparatura electrocasnica, aparate de telecomunicatii pentru birouri, astfel cum sunt clasificate in Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, precum si imobile, autoturisme, aparate de aer conditionat si aparate audiovideo.
  (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) achizitiile pentru:
  a) autoritatile si institutiile publice nou-infiintate in anii 2007 si 2008, numai daca acestea nu provin din restructurarea altor institutii publice, deja existente, si cele care se muta in sedii noi, precum si cele din domeniul cadastrului si publicitatii imobiliare;
  b) proiectele finantate din imprumuturi interne si externe, din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite pentru liniile de asistenta ale programelor operationale finantate din fonduri structurale, proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile si din fonduri provenite din donatii si sponsorizari;
  c) imobilele si dotarea cu obiecte de inventar de natura mobilierului scolar a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;
  d) dotarea spatiilor de invatamant, a caminelor si cantinelor institutiilor de invatamant superior de stat, achizitionate din fonduri provenite din venituri proprii si in completare de la bugetul de stat;
  e) crese, gradinite, unitati sanitare publice, unitati de asistenta medico-sociala, caminele si cantinele pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat;
  f) obiectivele de investitii cu punere in functiune in anul 2008, cu conditia ca in devizul general al lucrarii acestea sa fi fost prevazute ca prima dotare;
  g) organizarea si desfasurarea Summitului NATO, alegerile locale si parlamentare si pentru participarea Romaniei la Expozitia Internationala 2008 "Apa si dezvoltare durabila", Zaragoza, Spania;
  h) imobilele revendicate, precum si imobilele in care se vor muta autoritatile si institutiile publice in vederea retrocedarii imobilelor revendicate;
  i) dotarea spatiilor destinate desfasurarii activitatilor finantate integral din venituri proprii;
  j) autoturismele de transport blindate si neblindate si alte autoturisme de teren cu destinatie militara.
  (3) Achizitiile publice aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor definitiva pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii procedurilor respective, numai in conditiile in care autoritatea contractanta a transmis deja pana la acea data spre publicare anuntul sau invitatia de participare.

  Sectiunea 3 - Masuri privind redistribuiri de fonduri in bugetele ordonatorilor principali de credite


  Art. 3
  (1) In structura si volumul bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si in anexele la acestea aprobate pe anul 2008 se efectueaza urmatoarele modificari:
  a) redistribuiri de sume, intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol, pentru asigurarea fondurilor necesare transmiterii drepturilor care se platesc din aceste bugete si asigurarii derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri externe rambursabile si nerambursabile, precum si pentru finantarea unor programe de informatizare in domeniul pensiilor si accidentelor de munca;
  b) redistribuiri de sume, pe parcursul intregului an, in cadrul bugetelor sumelor alocate din credite externe, intre capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli pentru asigurarea derularii corespunzatoare a programelor finantate din credite externe;
  c) bugetul sumelor alocate din credite externe anexa la bugetul asigurarilor sociale de stat se suplimenteaza cu suma de 12.680 mii lei;
  d) in bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru functionarea "Centrului de Formare Profesionala a adultilor Mehedinti" si "Centrului de Formare Profesionala a Adultilor Targu Mures" se introduc anexa nr. 6/04/07 si anexa nr. 6/04/08 "Bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2008", ale caror subventii se asigura prin redistribuiri de sume, in cadrul capitolului "Invatamant" al acestui buget.
  (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), c) si d), in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa introduca modificarile corespunzatoare in bugete si in anexele la acestea si sa le comunice Ministerului Economiei si Finantelor.
  (3) Prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) se aplica si in cazul bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj.

  Art. 4
  (1) In structura bugetului de stat si bugetelor ordonatorilor principali de credite aprobate pe anul 2008 se efectueaza urmatoarele modificari:
  a) In vederea aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea platii primelor de concediu de odihna suspendate in perioada 2001-2006, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de sume in cadrul bugetului propriu si bugetelor institutiilor subordonate, intre subdiviziunile titlului "Cheltuieli de personal" pe parcursul intregului an bugetar.
  b) Administratia Prezidentiala si Ministerul Afacerilor Externe efectueaza redistribuiri de sume in cadrul titlului "Bunuri si servicii", in vederea asigurarii necesarului de fonduri la articolul "Deplasari, detasari, transferari" si la articolul "Alte cheltuieli", alineatele "Protocol si reprezentare" si "Chirii".
  c) Administratia Prezidentiala introduce, ca anexa la buget, fisa cod 01.51.01.003 "c - Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investitii", cu suma de 20 mii lei prin diminuarea corespunzatoare a fisei cod 01.51.01.002 "e - Alte cheltuieli asimilate investitiilor".
  d) Curtea Constitutionala, Consiliul Concurentei, Cancelaria Primului-Ministru, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei si Finantelor si Serviciul de Protectie si Paza efectueaza redistribuiri de sume in cadrul titlului "Bunuri si servicii", in vederea asigurarii necesarului de fonduri la articolul "Deplasari, detasari, transferari", precum si in cadrul titlului "Cheltuieli de personal", in vederea asigurarii necesarului de fonduri la alineatele "Indemnizatii de delegare" si "Indemnizatii de detasare".
  e) Consiliul Legislativ introduce in bugetul propriu, la capitolul 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe", alineatul 55.02.01 "Contributii si cotizatii la organisme internationale", cu suma de 8 mii lei, prin redistribuire de la titlul "Bunuri si servicii".
  f) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii introduce in bugetul propriu, la titlul "Active nefinanciare", alineatul 71.01.02 "Masini, echipamente si mijloace de transport", prin redistribuiri de sume intre subdiviziunile acestui titlu.
  g) Cancelaria Primului-Ministru efectueaza redistribuiri de credite bugetare in bugetul sumelor alocate din fonduri externe nerambursabile, intre subdiviziunile capitolului 51.08 "Autoritati publice si actiuni externe".
  h) Ministerul Afacerilor Externe introduce, la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", articolul "Transferuri interne" cu alineatul "Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere", cu suma de 7.000 mii lei, iar la articolul "Transferuri curente in strainatate", alineatul "Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate", cu suma de 10.000 mii lei, sume redistribuite de la alineatul "Cooperare economica internationala".
  i) Ministerul Economiei si Finantelor efectueaza redistribuiri de sume la capitolul 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe" intre subdiviziunile titlului "Active nefinanciare", cu modificarea corespunzatoare a fiselor de investitii, anexe la bugetul acestuia, iar la titlul "Cheltuieli de personal" introduce alineatele: "Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca", "Alocatii pentru locuinte" si "Locuinte de serviciu", carora li se vor aloca credite bugetare prin redistribuire in cadrul titlului.
  Pentru asigurarea fondurilor necesare finantarii activitatii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, Ministerul Economiei si Finantelor poate efectua redistribuiri de credite bugetare intre toate subdiviziunile bugetului, inclusiv din suma alocata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit anexei nr. 3/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
  j) Ministerul Justitiei efectueaza redistribuiri de sume intre subdiviziunile titlului "Bunuri si servicii", pentru asigurarea fondurilor necesare la alineatele "Materiale si prestari de servicii cu caracter functional" si "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii".
  k) Ministerul Internelor si Reformei Administrative efectueaza redistribuiri de sume in cadrul si intre capitolele, titlurile si alineatele de cheltuieli din bugetul acestuia, in volumul si structura bugetelor institutiilor publice din subordinea ministerului, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, precum si in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor aferente activitatilor finantate integral din venituri proprii. Redistribuirile aferente titlului "Active nefinanciare" se efectueaza cu modificarea corespunzatoare a fiselor de investitii, anexe la bugetul acestuia.
  l) Ministerul Apararii efectueaza redistribuiri de sume in cadrul si intre capitolele, titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din bugetul acestuia, precum si ale veniturilor si cheltuielilor aferente activitatilor finantate integral din venituri proprii.
  m) Bugetul sumelor alocate din credite externe anexa la bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse se diminueaza cu suma de 12.680 mii lei.
  n) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale introduce in bugetul propriu, la capitolul 86.01 "Cercetare si dezvoltare in domeniul economic", alineatul 71.01.01 "Constructii", cu suma de 1.527 mii lei, prin diminuarea corespunzatoare a sumelor de la titlul "Alte transferuri" alineatul 55.01.12 "Investitii ale agentilor economici cu capital de stat".
  In bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru plata lucrarilor executate in anul 2007, se introduc fisele obiectivelor de investitii "Amenajarea hidroameliorativa Campia Covurlui", cod 22.83.01.5057, cu suma de 80 mii lei, "Modernizarea SPA Cama, jud. Giurgiu", cod 22.83.01.5330, cu suma de 44 mii lei, "Extinderea frontului captare din sistemul Harman Prejmer, judetul Brasov", cod 22.83.01.5414, cu suma de 141 mii lei, si "Modernizarea statiei de pompare SPE Berveni Somes-Crasna, judetul Satu Mare", cod 22.83.01.5431, cu suma de 14 mii lei prin diminuarea cu suma de 279 mii lei a obiectivului de investitii "Reabilitarea lucrarilor de desecare din incinta indiguita Gostinu Greaca Arges, judetul Giurgiu si Calarasi", cod 22.83.01.5527.
  o) Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile introduce modificarile corespunzatoare in bugetul propriu, in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice, si efectueaza redistribuiri de sume in cadrul si intre capitolele, titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din bugetul sau.
  In bugetul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile se introduc fisele obiectivelor de investitii in continuare, "Reconstructie ecologica a amenajarilor piscicole abandonate din zona Holbina-Dunavat Delta Dunarii", cod 23.74.01.01.01.25, cu suma de 71 mii lei, "Statie de monitorizare a pestilor migratori din Dunare", cod 23.74.01.02.01.31, cu suma de 482 mii lei, "Statia meteorologica Targoviste", cod 23.80.01.55.01.12.01, cu suma de 80 mii lei, "Statie regionala de supraveghere a radioactivitatii mediului", cod 23.74.01.02.01.33, cu suma de 668 mii lei, si fisa obiectivului nou de investitii, "Lucrari de decolmatare a principalelor canale si garle pescaresti din Delta Dunarii, judetul Tulcea - etapa II", cu suma de 6.500 mii lei, finantarea asigurandu-se prin redistribuire in cadrul bugetului aprobat.
  p) Ministerul Sanatatii Publice redistribuie la capitolul 66.01 "Sanatate" suma de 71.100 mii lei de la alineatul "Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale", aferenta obiectivelor de investitii noi la alineatul nou ce va fi introdus in buget "Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgente".
  La capitolul 66.10 "Sanatate" se efectueaza redistribuiri de sume intre si in cadrul titlurilor: "Bunuri si servicii", "Active nefinanciare" si "Transferuri intre unitati ale administratiei publice". In cadrul alineatului 51.01.35 "Transferuri din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate" suma de 40.000 mii lei se utilizeaza pentru reintregirea platilor efectuate de unitatile sanitare publice in anii 2006-2007 pentru datoriile catre furnizori inregistrate pana la finele anului 2005, potrivit art. 192 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
  q) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, la capitolul 65.01 "Invatamant", redistribuie sume intre subdiviziunile titlului "Alte cheltuieli" pentru finantarea taberelor studentesti si introduce la titlul "Bunuri si servicii" articolul "Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe", ale carui alocatii se asigura prin redistribuire in cadrul titlului.
  Pentru organizarea Conferintei Internationale European Youth Card Association "Mobilitate interculturala - Politici publice de Tineret Romania", Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului efectueaza redistribuiri de sume de la capitolul 65.01 "Invatamant", titlul "Alte cheltuieli" la capitolul 67.01 "Cultura, recreere si religie", titlul "Transferuri intre unitati ale administratiei publice".
  Pentru plata lucrarilor executate in anul 2007, se introduc fisele obiectivelor de investitii "Spatii cazare 402 locuri la Universitatea «Valachia» din Targoviste", cod 25.65.01.43, cu suma de 1.400 mii lei si "Cladire boxe pentru butelii azot si hidrogen, Facultatea de Chimie a Universitatii din Craiova", cod 25.65.01.170, cu suma de 73 mii lei, finantate din surse proprii, precum si "Amenajare si acoperire a bazinului de inot al Universitatii de Medicina si Farmacie Bucuresti", cod 25.65.01.75, cu suma de 350 mii lei si "Corp de legatura la clubul elevilor din Intorsura Buzaului, judetul Covasna", cod 25.65.01.116, cu suma de 182 mii lei, finantate de la bugetul de stat, prin redistribuire a sumelor de la pozitia C - Alte cheltuieli de investitii fisa cod 25.65.01.83 "e - Alte cheltuieli asimilate investitiilor".
  r) Ministerul Culturii si Cultelor efectueaza, la capitolul 67.01 "Cultura, recreere si religie", redistribuiri de sume intre subdiviziunile titlului "Active nefinanciare", cu modificarea corespunzatoare a fiselor de investitii, anexe la bugetul acestuia, iar in cadrul capitolului 67.10 "Cultura, recreere si religie", la titlul "Cheltuieli de personal", introduce alineatul 10.03.03 "Contributii de asigurari sociale de sanatate" prin redistribuire de la alte subdiviziuni in cadrul acestui titlu.
  Suma alocata programului "Sibiu - capitala culturala europeana 2007" se majoreaza cu 600 mii lei, prin redistribuire in cadrul titlului "Bunuri si servicii".
  Ministerul Culturii si Cultelor introduce, ca anexa la bugetul propriu, fisa Programului PHARE 2006/018-147.05.01.02 - "Consolidarea sectorului audiovizual din Romania".
  In anexa nr. 3/27/02c, la nr. crt. 2, in loc de "comuna Breaza" se va citi "comuna Berzeasca".
  s) Ministerul Public redistribuie suma de 12 mii lei de la proiectul 12 Facilitatea de tranzitie 2007/19343.01.04 "Intarirea capacitatii operationale a agentiilor de aplicare a legii din Romania in domeniul criminalitatii economico-financiare (PICCJ)" la proiectul 4 RO 05/IB/JH/03 "Consolidarea cadrului institutional si legislativ in domeniul cooperarii judiciare internationale (PICCJ)", in cadrul sursei de finantare "Buget de stat", completeaza finantarea proiectului 13 Facilitatea de tranzitie (conventia de twinning) DNA cu sursa de finantare externa nerambursabila primita de la Comisia Europeana, in suma de 2.042 mii lei, si introduce ca anexa la bugetul propriu proiectul "JLS/2007/JPEN/227 Intarirea cooperarii romano-belgiene in domeniul investigarii criminalitatii organizate" cu finantare de la bugetul de stat si din fonduri externe nerambursabile.
  s) Ministerului Transporturilor majoreaza titlul "cheltuieli de personal" cu suma de 10.500 mii lei, prin diminuarea celorlalte titluri de cheltuieli ale capitolului "Transporturi", si efectueaza redistribuiri de sume intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli ale acestui capitol.
  In bugetul Ministerului Transporturilor se introduc fisele obiectivelor de investitii noi, "Largire la 4 benzi de circulatie a DN 73 intre km 7+000 - 13+800", cod 24.84.01.05200802, cu suma de 25.000 mii lei, "Largire la 4 benzi centura Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520" cod 24.84.01.05200815, cu suma de 10.000 mii lei, si "Modernizare DN 72 Gaesti - Ploiesti km 0+000 - 76+180" cod 24.84.01.05200816, cu suma de 5.000 mii lei, a caror finantare in anul 2008 se asigura prin redistribuire in cadrul bugetului aprobat acestui minister.
  t) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 redistribuie suma de 251 mii lei de la titlul "Asistenta sociala" la titlul "Bunuri si servicii".
  t) Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii introduce, ca anexe la bugetul propriu, "Bugetul sumelor alocate din fonduri externe nerambursabile" si proiectul cu finantare nerambursabila "Imbunatatirea managementului cazurilor de discriminare in fata instantelor de judecata", cu finantare de la bugetul de stat si din fonduri externe nerambursabile.
  u) Academia Romana introduce, ca anexa la bugetul propriu, fisa obiectivului de investitii "Extindere spatii pentru sectia de chirurgie pavilion nr. 1 CMDTAMP", cod 37.66.01.004, a carui finantare se asigura in cadrul bugetului aprobat.
  v) Societatea Romana de Radiodifuziune introduce, ca anexa la bugetul propriu, fisa obiectivului de investitii cod 46.67.01.003 "e - Alte cheltuieli asimilate investitiilor" cu suma de 300 mii lei, prin diminuarea corespunzatoare a fisei cod 46.67.01.002 "b - Dotari independente".
  w) Societatea Romana de Televiziune introduce in bugetul propriu, la capitolul 67.01 "Cultura, recreere si religie", alineatul 71.01.02 "Masini, echipamente si mijloace de transport", prin diminuarea corespunzatoare a sumelor de la alineatul 71.01.03 "Mobilier, aparatura, birotica si alte active corporale".
  x) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor majoreaza cu suma de 65.701 mii lei prevederile alineatului 71.01.01 "Constructii" al capitolului 70.01 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica", prin redistribuiri in cadrul bugetului aprobat, si introduce ca anexa la buget fisa obiectivului de investitii "Constructii locuinte sociale si alimentare cu apa", cod 15.70.01.012001106, cu sursa de finantare "buget de stat", in limita sumei de 70.145 mii lei.
  La capitolul 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe", prevederile bugetare ale alineatului "Materiale si prestari de servicii cu caracter functional" se majoreaza prin redistribuire de la celelalte alineate ale titlului "Bunuri si servicii" ale acestui capitol, iar la capitolul 80.01 "Actiuni generale economice, comerciale si de munca" se efectueaza redistribuiri intre titlurile "Bunuri si servicii" si "Alte transferuri", precum si intre alineatele titlului "Alte transferuri".
  y) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor efectueaza, la capitolul 83.10 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", redistribuiri de sume in cadrul titlului "cheltuieli de personal", precum si intre celelalte titluri ale acestui capitol.
  z) Academia Oamenilor de Stiinta din Romania introduce in bugetul propriu alineatele: "ore suplimentare", "fond de premiere", "carburanti si lubrifianti", "piese de schimb", "alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare", "protocol si reprezentare" si "alte active fixe", urmand ca sumele aferente sa se asigure prin redistribuiri de sume in cadrul titlurilor corespunzatoare fiecarui alineat.
  (2) Pentru finantarea locuintelor sociale construite in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, se efectueaza urmatoarele modificari:
  a) se diminueaza bugetul Ministerului Economiei si Finantelor - Actiuni generale, la capitolul "Autoritati publice si actiuni externe", alineatul "Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana", cu suma de 50.000 mii lei;
  b) se majoreaza cu aceeasi suma bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, la capitolul "Locuinte, servicii si dezvoltare publica", alineatul "Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport" si, in mod corespunzator, Programul constructii locuinte sociale pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari.
  (3) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate efectueaza redistribuiri de credite bugetare in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate intre titlurile "Bunuri si servicii" si "Active nefinanciare" in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii Sistemului informatic unic integrat, in cadrul titlului "Bunuri si servicii" pentru majorarea sumelor aferente platii datoriilor unitatilor sanitare publice, alocate conform alin. (1) lit. p), precum si pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit a).
  (4) Redistribuirile prevazute la alin. (1) se efectueaza in conditiile art. 12 alin. (3) si (9) din Legea nr. 388/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3), in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetele proprii si in anexele la acestea si sa comunice Ministerului Economiei si Finantelor modificarile introduse.
  (6) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor pe anul 2008, de la capitolul 84.01 "Transporturi", alineatul "Subventii pentru transportul de calatori cu metroul", se suporta si subventiile aferente lucrarilor executate si neplatite in anul 2007.
  (7) Articolul 10 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 902 din 31 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 10

  (1) Guvernul poate aproba, prin hotarare, modificari intre ordonatorii principali de credite, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevazute in anexa nr. 2, in functie de derularea programelor de imprumut extern, aprobate potrivit legii.
  (2) In cursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua, in bugetele sumelor alocate din credite externe, virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea sumelor necesare derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri externe rambursabile."
  (8) Termenul prevazut la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 388/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 30 mai 2008.

  Sectiunea 4 - Reglementari in domeniul monitorizarii unor categorii de cheltuieli publice


  Art. 5
  (1) Ordonatorii principali de credite ai autoritatilor si institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii si subventii acordate de la aceste bugete si integral din venituri proprii vor depune centralizat la Ministerul Economiei si Finantelor pana la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara situatii privind monitorizarea derularii programului de investitii publice.
  (2) Ordonatorii principali de credite vor raporta lunar situatiile prevazute la alin. (1) detaliate in structura stabilita si aprobata prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

  Art. 6
  (1) Beneficiarii de imprumuturi contractate cu garantia statului sau contractate de Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate, a caror rambursare se efectueaza integral sau partial de la bugetul de stat, au obligatia sa transmita in scris Ministerului Economiei si Finantelor - Directia generala de trezorerie si datorie publica, in doua zile lucratoare dupa efectuarea tragerilor din imprumut, respectiv a efectuarii cheltuielilor aferente acestora, urmatoarele informatii:
  a) beneficiarul;
  b) anul contractarii;
  c) destinatia creditului;
  d) valoarea creditului;
  e) data efectuarii tragerii/platii;
  f) tragerea/plata in valuta de contract;
  g) echivalentul in lei la data inregistrarii in contabilitate.
  (2) Pentru imprumuturile contractate de la institutiile financiare internationale, beneficiarii acestora raporteaza si cheltuiala efectiva care se inregistreaza la/greveaza bugetul de stat.

  Art. 7
  (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale au obligatia de a raporta lunar executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii si, respectiv, a Fondului pentru mediu.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplica si institutiilor publice autonome prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
  (3) Unitatile administrativ-teritoriale au obligatia de a raporta lunar executia cheltuielilor din finantarile rambursabile externe si interne, precum si executia veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local.
  (4) Modul de raportare si termenele la care se depun raportarile prevazute la alin. (1)-(3) se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

  Art. 8
  (1) Sumele provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, care se restituie in conditiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidentiaza in executie la o pozitie distincta de cheltuieli bugetare.
  (2) Modul de reflectare in executie a prevederilor alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
  (3) Sumele aferente finantarii de la bugetul de stat in anii precedenti, incasate in anul 2007, se reflecta in executia bugetului Ministerului Economiei si Finantelor - Actiuni generale la data de 31 decembrie 2007, potrivit prevederilor alin. (1) si (2).
  (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, care se restituie la bugetul de stat in anii bugetari urmatori celui in care au fost acordate, se evidentiaza la o pozitie distincta de venituri ale bugetului de stat.

  Art. 9
  (1) Operatorii economici care au beneficiat de subventii sau transferuri de la bugetul de stat si nu au regularizat si restituit aceste sume la bugetul de stat pana la data de 31 ianuarie a anului urmator vor proceda la declararea acestora la organul fiscal competent pana la data de 25 februarie. Modelul si continutul declaratiei vor fi aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
  (2) Pentru anul 2007, data pana la care se poate efectua declaratia prevazuta la alin. (1) este 30 aprilie 2008.
  (3) Debitelor rezultate din nerestituirea catre bugetul de stat a transferurilor si subventiilor, precum si din sumele stabilite suplimentar de organele de control competente li se aplica reglementarile legale in vigoare referitoare la colectarea creantelor fiscale.

  Art. 10
  (1) Pentru efectuarea platii ajutoarelor sociale, a drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, precum si a altor drepturi de natura sociala care se acorda de la bugetul de stat prin bugetele locale, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezinta la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, in format electronic si pe suport hartie, lista cu titularii acestor drepturi.
  (2) Categoriile de drepturi de natura sociala prevazute de lege, pentru care se intocmesc situatiile prevazute la alin. (1), precum si modul de raportare se stabilesc prin ordin comun al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.

  Art. 11
  (1) Pentru incadrarea in nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, se stabileste o limita anuala a finantarilor rambursabile ce urmeaza a fi contractate de autoritatile administratiei publice locale si a tragerilor ce se pot efectua din aceste finantari.
  (2) Comisia de autorizare a imprumuturilor locale, constituita in baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizeaza finantarile rambursabile ce urmeaza a fi contractate de autoritatile publice locale, precum si tragerile anuale din aceste finantari, in limita carora se pot efectua plati, cu incadrarea in limita anuala prevazuta la alin. (1).
  (3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia ca, in 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sa raporteze la Ministerul Economiei si Finantelor, prin directiile generale ale finantelor publice:
  a) situatia finantarilor rambursabile autorizate;
  b) situatia finantarilor rambursabile contractate si banca finantatoare;
  c) tragerile efectuate din finantarile rambursabile contractate;
  d) tragerile pe care urmeaza a le efectua, esalonate pe ani.
  (4) Situatiile prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt analizate in cadrul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, care aproba esalonarea pe ani a tragerilor din finantarile rambursabile contractate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si o comunica beneficiarilor si bancilor finantatoare, aceasta reprezentand limita maxima in cadrul careia se pot face plati.
  (5) Pentru finantarile rambursabile autorizate de Comisia de autorizare a imprumuturilor locale si necontractate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatile administratiei publice locale vor solicita acestei comisii, inainte de contractarea finantarilor rambursabile, autorizarea tragerilor anuale pe care urmeaza a le efectua.
  (6) In cazul in care ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale nu comunica in termen situatiile prevazute la alin. (3), se autorizeaza directiile generale ale finantelor publice sa aplice masurile prevazute la art. 39 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 12
  (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale si ordonatorii de credite din subordine au obligatia de a lua masuri pentru esalonarea lunara a platilor de casa efectuate din conturile de cheltuieli bugetare, astfel incat platile aferente unei luni sa nu depaseasca dublul mediei lunare a creditelor bugetare anuale aprobate in bugetele acestora.
  (2) In cazuri justificate, din bugetele unitatilor administrativ-teritoriale sau din bugetele institutiilor si serviciilor publice finantate integral din bugetul local, dupa caz, pot fi dispuse plati lunare peste limita maxima prevazuta la alin. (1), pe baza notelor de fundamentare aprobate de ordonatorii de credite, care se prezinta unitatilor Trezoreriei Statului.
  (3) In aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) Ministerul Economiei si Finantelor va elabora norme metodologice, care se aproba prin ordin al ministrului.

  Sectiunea 5 - Reglementari in domeniul aprobarii unor bugete de venituri si cheltuieli


  Art. 13
  Proiectele bugetelor institutiilor si autoritatilor publice autonome, ale bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, ale bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, intocmite pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget si pentru urmatorii 3 ani, se transmit Ministerului Economiei si Finantelor pana la data de 15 iulie a fiecarui an, astfel:
  a) proiectele bugetelor institutiilor si autoritatilor publice autonome, avizate de organele de conducere ale acestora;
  b) proiectele bugetelor autoritatilor si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, ale bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, odata cu proiectele bugetelor ale ordonatorilor principali de credite in subordinea sau in coordonarea carora functioneaza, indiferent daca se aproba sau nu in anexe distincte la bugetele acestora.

  Art. 14
  (1) Daca bugetele de venituri si cheltuieli prevazute la art. 13 nu au fost aprobate pana la inceperea anului bugetar, ordonatorul de credite indeplineste sarcinile prevazute in bugetul anului precedent.
  (2) Limitele lunare de cheltuieli ce se stabilesc conform prevederilor alin. (1) nu pot depasi, de regula, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic justificate de catre ordonatorul de credite, sau, dupa caz, 1/12 din sumele propuse in proiectul de buget, in cazul in care acestea sunt mai mici decat cele din anul precedent.

  Art. 15
  (1) Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat aflati in subordinea, coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si al autoritatilor publice centrale se aproba prin hotarare a Guvernului initiata de ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
  (2) Bugetele de venituri si cheltuieli ale filialelor operatorilor economici prevazuti la alin. (1) se aproba prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.
  (3) Bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritatii de Valorificare a Activelor Statului si bugetele de venituri si cheltuieli privind activitatea de privatizare ale institutiilor publice implicate se aproba prin hotarare a Guvernului initiata de ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
  (4) Pentru operatorii economici prevazuti la alin. (1) si (2), ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile publice centrale au obligatia de a prezenta la Ministerul Economiei si Finantelor situatiile financiare anuale, in vederea avizarii acestora din punctul de vedere al incadrarii in nivelul veniturilor si cheltuielilor cuprinse in bugetele de venituri si cheltuieli anuale.
  (5) Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare se aproba potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 16
  Ordonatorii principali de credite care au in subordine, in coordonare sau sub autoritatea lor autoritati si institutii publice finantate integral din venituri proprii, precum si operatori economici au obligatia de a verifica si controla daca nivelul cheltuielilor inscrise in bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora respecta politicile publice in domeniul cheltuielilor publice.


  Capitolul II - Modificarea unor acte normative


  Art. 17
  Dupa alineatul (4) al articolului 15 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
  "(5) Actiunile sanitar-veterinare cuprinse in programul de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, precum si pentru alte actiuni prevazute in alte programe nationale, pe care Autoritatea trebuie sa le puna in aplicare, precum si tarifele aferente acestora se aproba anual prin hotarare a Guvernului."

  Art. 18
  Dupa articolul 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 21, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 21 - Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu se aproba anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului."

  Art. 19
  Alineatele (3) si (5) ale articolului 1 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(3) Alocatiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru finantarea institutiilor publice prevazute la alin. (1) se stabilesc in raport cu obligatiile sau cu programele ce urmeaza a fi realizate de catre acestea.
  .....................................................................................................................
  (5) Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice prevazute la alin. (1) se aproba ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite."

  Art. 20
  Alineatele (3) si (4) ale articolului 1 din Ordonanta Guvernului nr. 10/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a unitatilor sportive finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste unitati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobata prin Legea nr. 59/1996, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(3) Alocatiile de la bugetul de stat pentru finantarea unitatilor prevazute la alin. (1) se stabilesc in raport cu activitatile sau programele ce urmeaza a fi realizate de catre acestea.
  (4) Bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor prevazute la alin. (1) se aproba ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite."

  Art. 21
  Dupa articolul 17 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 249/2007, se introduc doua noi articole, articolele 171 si 172, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 171 <- (1) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pot delega angajarea si/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finantate din instrumente structurale ordonatorilor principali de credite cu rol de Organism intermediar, in limita competentelor reglementate prin ordin comun al conducatorilor celor doua institutii implicate, pe baza Acordului de delegare de atributii, incheiat intre Autoritatea de management si Organismul intermediar, in conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare. Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management nu este exonerat de raspundere prin actul de delegare.
  (2) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in calitate de Autoritate de management pentru Programul operational regional 2007-2013, poate delega agentiilor pentru dezvoltare regionala, in calitatea acestora de organisme intermediare, angajarea si/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finantate in cadrul programului, in baza acordului de delegare de atributii incheiat cu fiecare dintre acestea, in conformitate cu prevederile reglementarilor comunitare. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor nu este exonerat de raspundere prin actul de delegare.

  Art. 172
  (1) Pentru sumele prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, reprezentand finantarea proiectelor aprobate in cadrul programelor operationale, institutiile publice cu rol atat de organisme intermediare, cat si de beneficiari ai axelor de asistenta tehnica pot avea calitatea de ordonator tertiar de credite.
  (2) Sumele rambursate de catre Comisia Eual Romaniei, Partea I, nr. 882 din 21 decembrie 2007, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 8 - Institutiile publice sau, dupa caz, categoriile de persoane pentru care institutiile publice sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite."


  Capitolul III - Dispozitii finale


  Art. 23
  Pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, plata premiului anual aferent anului bugetar incheiat la 31 decembrie se efectueaza din prevederile bugetare ale anului urmator, incepand cu luna ianuarie.

  Art. 24
  Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 1 nu vor acorda tichete cadou personalului din cadrul acestora.

  Art. 25
  Ordonatorii principali de credite sunt abilitati sa introduca in structura bugetelor proprii si ale institutiilor din subordine subdiviziuni bugetare de la care urmeaza sa fie puse in plata sentintele judecatoresti, asigurand fondurile necesare prin redistribuiri de sume, pe tot parcursul anului, si comunicand Ministerului Economiei si Finantelor in termen de 5 zile operarea acestor modificari.

  Art. 26
  Programele de incurajare si stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, vor fi derulate direct, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie sau prin intermediul organizatiilor ori al institutiilor de drept privat.

  Art. 27
  Ministerul Economiei si Finantelor este abilitat sa blocheze deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite sau, dupa caz, sa blocheze conturile de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului pe numele autoritatilor si institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, in cazul in care nu sunt respectate termenele prevazute la art. 5-7.


  Capitolul IV - Abrogarea unor dispozitii legale


  Art. 28
  Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
  a) alineatul (2) al articolului 38 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 433 din 23 mai 2005, cu modificarile ulterioare;
  b) Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritatilor publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 176/2007, cu modificarile ulterioare.  Poate fi de interes si:
  OUG 8/2017 privind lansarea in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
  OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
  Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
  OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
  Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
  OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 27/2015
  Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. Lege nr. 110/2015
  OUG 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
  Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
  Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
  Legea 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015. Lege nr. 182/2014
  Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
  OUG 88/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indi
  Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
  HG 1090/2014 pentru stabilirea unor zile lucratoare ca zile libere. Hotararea 1090/2014
  HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
  Ordin 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor
  OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
  OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
  Ordin 1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatil
  Curierul Judiciar, Nr. 6/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 41.9 lei
  35.62 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  105 useri online

  Useri autentificati: