DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, oug nr. 68/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 29/06/2007

Aprobat prin Legea nr. 19/2008

Avand in vedere obligativitatea transpunerii legislatiei comunitare, in noua calitate a Romaniei de stat membru in Uniunea Europeana, avand in vedere ca obiectivul adoptarii si intrarii in vigoare a Directivei nr. 2004/35/CE privind raspunderea de mediu referitoare la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului consta in stabilirea unui cadru legislativ unitar in acest domeniu, ce impune transpunerea integrala si implementarea corecta a acestei directive, tinand cont de faptul ca este necesara completarea cadrului legal existent cu un act normativ care sa asigure o reglementare unitara si distincta a prejudiciului de mediu, tinand cont de faptul ca mentinerea vidului legislativ in domeniul raspunderii de mediu poate avea consecinte grave in domeniu prin faptul ca nu exista un cadru legal prin care operatorii sa fie obligati sa adopte masuri si sa puna in aplicare practici pentru a minimiza riscurile de daune sau sa ia masurile de reparare necesare in cazul producerii prejudiciului, tinand cont de faptul ca transpunerea corecta a acestei directive impune adoptarea de acte normative subsecvente prin care sa fie definite formele de garantie financiara, inclusiv pentru cazurile de insolventa, si masurile pentru dezvoltarea ofertei de instrumente financiare privind raspunderea in domeniul mediului, care sa permita operatorilor utilizarea acestora in scopul garantarii obligatiilor ce le revin conform prezentei ordonante de urgenta, avand in vedere ca termenul limita pentru transpunerea susnumitei directive a fost 30 aprilie 2007, tinand cont de faptul ca nerespectarea acestui termen a condus la notificarea privind netranspunerea in termen a directivei, declansandu-se procedura de infrigement impotriva Romaniei, potrivit art. 226 din Tratatul Comunitatii Europene, elemente care constituie o situatie de urgenta si extraordinara, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Sectiunea 1 - Semnificatia unor termeni


Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul de reglementare al raspunderii de mediu, bazata pe principiul "poluatorul plateste", in scopul prevenirii si repararii prejudiciului asupra mediului.

Art. 2
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. activitate profesionala - orice activitate desfasurata in cadrul unei activitati economice, afaceri sau unei intreprinderi, indiferent de caracterul sau privat sau public, profit sau nonprofit;
2. amenintare iminenta cu un prejudiciu - o probabilitate suficienta de producere a unui prejudiciu asupra mediului in viitorul apropriat;
3. ape - apele de suprafata si subterane, astfel cum au fost definite in Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. costuri - costurile care sunt justificate de necesitatea de a asigura o implementare corecta si eficienta a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv costurile evaluarii prejudiciului asupra mediului, ale amenintarii iminente cu un astfel de prejudiciu, ale optiunilor de actiune, precum si costurile administrative, judiciare, de punere in aplicare a prezentei ordonante de urgenta, costurile colectarii datelor si alte costuri generale, costurile de monitorizare si supraveghere a prezentei ordonante de urgenta;
5. drept vatamat - orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ;
6. emisie - evacuarea in mediu, ca rezultat al activitatilor umane, a unor substante, preparate, organisme sau microorganisme;
7. interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumita conduita in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat;
8. interes legitim public - posibilitatea de a pretinde o anumita conduita in considerarea realizarii unui drept fundamental care se exercita in colectiv ori, dupa caz, in considerarea apararii unui interes public;
9. masuri preventive - orice masuri luate ca raspuns la un eveniment, o actiune sau o omisiune care a creat o amenintare iminenta cu un prejudiciu asupra mediului, in scopul prevenirii sau diminuarii prejudiciului;
10. masuri reparatorii - orice actiune sau un ansamblu de actiuni, inclusiv masuri de reducere a prejudiciului sau masuri interimare menite sa refaca, sa reabiliteze sau sa inlocuiasca resursele naturale prejudiciate si/sau serviciile deteriorate sau sa furnizeze o alternativa echivalenta pentru aceste resurse sau servicii, in conformitate cu anexa nr. 2;
11. operator - orice persoana fizica sau juridica de drept public sau privat care desfasoara sau detine controlul unei activitati profesionale sau, in cazul in care legislatia nationala prevede acest lucru, care a fost investita cu putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a unei astfel de activitati, inclusiv detinatorul unui act de reglementare pentru o astfel de activitate ori persoana care inregistreaza sau notifica o astfel de activitate;
12. prejudiciu - o schimbare negativa masurabila a unei resurse naturale sau o deteriorare masurabila a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect;
13. prejudiciul asupra mediului, inclusiv cel determinat de elementele aeropurtate, inseamna:
a) prejudiciul asupra speciilor si habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau mentinerii unei stari favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evalueaza in raport cu starea initiala, tinand cont de criteriile prevazute in anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor si habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezulta din actiunile unui operator care a fost autorizat in mod expres de autoritatile competente in concordanta cu prevederile legale in vigoare;
b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra starii ecologice chimice si/sau cantitative si/sau potentialului ecologic al apelor in cauza, astfel cum au fost definite in Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezinta un risc semnificativ pentru sanatatea umana, care este afectata negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substante, preparate, organisme sau microorganisme in sol sau in subsol;
14. regenerare, inclusiv regenerarea naturala - in cazul apelor, speciilor si habitatelor naturale protejate, inseamna readucerea la starea initiala a resurselor naturale prejudiciate si/sau a serviciilor deteriorate, iar in cazul prejudiciului asupra solului, inseamna eliminarea oricarui risc semnificativ cu efect negativ asupra sanatatii umane;
15. resurse naturale - speciile si habitatele naturale protejate, apele si solul;
16. servicii si serviciile resurselor naturale - functiile asigurate de o resursa naturala in beneficiul altei resurse naturale sau al publicului;
17. specii si habitate naturale protejate:
a) speciile incluse in anexele nr. 3, 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) habitatele speciilor de pasari migratoare sau a speciilor incluse in anexa nr. 3, precum si habitatele naturale enumerate in anexa nr. 2 si locurile de reproducere sau de odihna ale speciilor prevazute in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta nr. 236/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
18. stare de conservare a unui habitat natural - totalitatea factorilor ce actioneaza asupra unui habitat natural, precum si asupra speciilor caracteristice acestuia si care pot afecta, pe termen lung, distributia, structura si functiile sale, precum si supravietuirea speciilor ce ii sunt caracteristice pe teritoriul national sau in arealul natural al acestui habitat, dupa caz;
19. starea de conservare a unui habitat natural se considera "favorabila" in cazul in care:
a) arealul sau natural si suprafetele pe care le acopera in interiorul acestui areal sunt stabile sau in crestere;
b) structura si functiile specifice necesare mentinerii sale pe termen lung exista si este posibila existenta acestora in viitorul previzibil;
c) speciile sale caracteristice se afla intr-o stare de conservare favorabila, in conformitate cu definitia de la pct. 21;
20. stare de conservare a unei specii - totalitatea factorilor care actioneaza asupra speciei respective si care pot afecta pe termen lung distributia si abundenta populatiilor sale pe teritoriul national sau in arealul natural al speciei respective, dupa caz;
21. starea de conservare a unei specii se considera "favorabila" in cazul in care:
a) datele privind dinamica populatiilor speciei respective indica faptul ca aceasta se mentine si are sanse sa se mentina pe termen lung ca o componenta viabila a habitatelor sale naturale;
b) arealul natural al speciei nu se reduce si nu exista riscul sa se reduca in viitorul previzibil;
c) exista, si probabil va continua sa existe, un habitat suficient de mare pentru ca populatiile speciei sa se mentina pe termen lung.

Sectiunea 2 - Domeniul de reglementare


Art. 3
(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica:
a) prejudiciului asupra mediului, cauzat de orice tip de activitate profesionala prevazuta in anexa nr. 3, si oricarei amenintari iminente cu un astfel de prejudiciu determinate de oricare dintre aceste activitati;
b) prejudiciului asupra speciilor si habitatelor naturale protejate si oricarei amenintari iminente cu un astfel de prejudiciu cauzat de orice activitate profesionala, alta decat cele prevazute in anexa nr. 3, ori de cate ori operatorul actioneaza cu intentie sau din culpa.
(2) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica prejudiciului asupra mediului sau unei amenintari iminente cu un astfel de prejudiciu, cauzate de poluarea cu caracter difuz, numai cand se poate stabili o legatura de cauzalitate intre prejudiciu si activitatile operatorilor individuali.
(3) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica fara a aduce atingere legislatiei comunitare si celei nationale care:
a) reglementeaza mai sever desfasurarea oricaror activitati ce intra sub incidenta prezentei ordonante;
b) prevede reguli in cazul conflictelor de jurisdictie.
(4) Prezenta ordonanta de urgenta nu da persoanelor fizice sau juridice de drept privat dreptul la compensatie ca o consecinta a prejudiciului asupra mediului sau a amenintarii iminente cu un astfel de prejudiciu. In aceste situatii se aplica prevederile dreptului comun.

Art. 4
(1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica prejudiciului asupra mediului sau amenintarii iminente cu un astfel de prejudiciu produs de:
a) actiuni cu caracter de conflict armat, ostilitati, razboi civil sau insurectie;
b) un fenomen natural avand caracter exceptional, inevitabil si insurmontabil.
(2) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica:
a) prejudiciului asupra mediului sau oricarei amenintari iminente cu un astfel de prejudiciu care decurge dintr-un incident pentru care raspunderea sau compensarea este reglementata de una dintre conventiile internationale prevazute in anexa nr. 4, inclusiv de orice amendamente ulterioare ale acestora, la care Romania este parte;
b) riscurilor nucleare sau prejudiciului asupra mediului ori amenintarii iminente cu un astfel de prejudiciu, care pot fi cauzate de activitatile care intra sub incidenta Tratatului privind Comunitatea Europeana a Energiei Atomice sau sunt cauzate de un incident sau activitate pentru care raspunderea ori compensarea sunt reglementate de oricare din instrumentele internationale prevazute in anexa nr. 5, inclusiv de orice amendamente ulterioare ale acestora, la care Romania este parte;
c) activitatilor al caror scop principal il reprezinta apararea nationala sau securitatea internationala ori celor al caror unic scop il reprezinta apararea impotriva dezastrelor naturale;
d) utilizarii in scopuri agricole a namolului provenit din statiile de epurare a apelor uzate urbane, tratat conform unui standard aprobat;
e) prejudiciului cauzat de o emisie, eveniment sau incident care a avut loc inainte de 30 aprilie 2007;
f) prejudiciului cauzat de o emisie, eveniment sau incident care are loc pe data sau dupa data de 30 aprilie 2007 si a fost determinat de o activitate specifica ce a avut loc si s-a terminat inainte de data de 30 aprilie 2007;
g) prejudiciului produs in urma unei emisii, a unui eveniment sau a unui incident, de la producerea caruia au trecut mai mult de 30 de ani.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2) lit. a), regimul juridic stabilit de prezenta ordonanta de urgenta se aplica situatiilor care intra sub incidenta conventiilor prevazute in anexa nr. 4 pana in momentul la care Romania devine parte la acestea.

Art. 5
(1) Prezenta ordonanta de urgenta nu aduce atingere dreptului operatorului de a-si limita raspunderea, conform legislatiei care implementeaza Conventia internationala privind limitarea raspunderii pentru creante maritime (LLMC) din 1976, la care Romania a aderat prin Legea nr. 284/2006, inclusiv orice amendament ulterior la conventie, sau Conventia de la Strasbourg privind limitarea responsabilitatii in navigatia pe caile navigabile interioare (CLNI) din 1988, inclusiv orice amendament ulterior la conventie.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), regimul juridic stabilit de prezenta ordonanta de urgenta se aplica situatiilor care intra sub incidenta Conventiei de la Strasbourg privind limitarea responsabilitatii in navigatia pe caile navigabile interioare (CLNI) din 1988, inclusiv orice amendament ulterior, pana la data la care Romania devine parte la acesta.

Sectiunea 3 - Competente


Art. 6
(1) Agentia judeteana pentru protectia mediului este autoritatea competenta pentru stabilirea si luarea masurilor preventive si reparatorii, precum si pentru evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului asupra mediului.
(2) La stabilirea masurilor preventive agentia judeteana pentru protectia mediului se consulta cu comisariatele judetene ale Garzii Nationale de Mediu. In functie de factorul de mediu potential afectat, agentia judeteana pentru protectia mediului se poate consulta si cu urmatoarele autoritati si/sau institutii:
a) directiile bazinale de apa;
b) consiliile stiintifice organizate la nivelul ariilor naturale protejate;
c) oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene;
d) inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare.
(3) La evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului asupra mediului si la stabilirea masurilor reparatorii agentia judeteana pentru protectia mediului consulta pe langa autoritatile prevazute la alin. (2), dupa caz, si Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
(4) Reprezentantii autoritatilor si/sau institutiilor consultate au urmatoarele obligatii:
a) de a analiza toate informatiile si/sau documentele transmise acestora de catre agentia judeteana pentru protectia mediului;
b) de a transmite opiniile lor agentiei judetene pentru protectia mediului, in termen de 24 de ore, in cazul masurilor preventive, si de 5 zile, in cazul masurilor reparatorii, de la primirea informatiilor si/sau a documentelor prevazute la lit. a).

Art. 7
(1) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 6 alin. (1), agentia judeteana pentru protectia mediului poate:
a) sa indeplineasca masurile preventive sau reparatorii stabilite, cu respectarea prevederilor art. 11 lit. d), art. 12 alin. (1) si art. 15 lit. e), respectiv ale art. 16 alin. (1), direct sau prin incheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sa dispuna luarea masurilor preventive sau reparatorii necesare pe proprietatea unei terte parti;
c) sa solicite operatorului in cauza realizarea unei evaluari proprii si furnizarea oricaror informatii si date necesare in situatia producerii unui prejudiciu;
(2) Operatorii au obligatia de a transmite agentiei judetene pentru protectia mediului rezultatele evaluarilor, precum si datele si informatiile solicitate de aceasta, in termen de 3 zile de la obtinerea lor.
(3) Tertii au obligatia de a permite realizarea de masuri preventive sau reparatorii pe proprietatile lor. Aceste masuri nu trebuie sa conduca, pe cat posibil, la scaderea valorii proprietatii.

Art. 8
(1) Deciziile conducatorului agentiei judetene pentru protectia mediului privind stabilirea masurilor preventive sau reparatorii se motiveaza in fapt si in drept si contin informatii asupra termenelor si procedurii contencios administrative prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.
(2) Deciziile prevazute la alin. (1) se comunica operatorului in cauza in termen de 24 de ore de la luarea lor, atat pentru masurile preventive, cat si pentru masurile reparatorii.

Art. 9
Autoritatea competenta pentru constatarea prejudiciului asupra mediului, a unei amenintari iminente cu un astfel de prejudiciu, precum si pentru identificarea operatorului responsabil este Garda Nationala de Mediu, prin comisariatele judetene.


Capitolul II - Masurile preventive si reparatorii


Sectiunea 1 - Actiuni preventive


Art. 10
(1) In cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat sa ia imediat masurile preventive necesare si, in termen de 2 ore de la luarea la cunostinta a aparitiei amenintarii, sa informeze agentia judeteana pentru protectia mediului si comisariatul judetean al Garzii Nationale de Mediu.
(2) Informatiile pe care operatorul este obligat sa le aduca la cunostinta autoritatilor, conform prevederilor alin. (1), se refera la:
a) datele de identificare ale operatorului;
b) momentul si locul aparitiei amenintarii iminente;
c) elementele de mediu posibil a fi afectate;
d) masurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;
e) alte informatii considerate relevante de operator.
(3) Masurile preventive prevazute la alin. (1) trebuie sa fie proportionale cu amenintarea iminenta si sa conduca la evitarea producerii prejudiciului, luand in considerare principiul precautiei in luarea deciziilor.
(4) In termen de 1 ora de la finalizarea masurilor preventive operatorul informeaza autoritatile prevazute la alin. (1) despre masurile intreprinse pentru prevenirea prejudiciului si eficienta acestora.
(5) In cazul in care amenintarea iminenta persista in ciuda masurilor preventive adoptate, operatorul informeaza, in termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienta masurilor luate, agentia judeteana pentru protectia mediului si comisariatul judetean al Garzii Nationale de Mediu despre:
a) masurile intreprinse pentru prevenirea prejudiciului;
b) evolutia situatiei in urma aplicarii masurilor preventive;
c) alte masuri suplimentare, dupa caz, care se iau pentru prevenirea inrautatirii situatiei.

Art. 11
In orice moment agentia judeteana pentru protectia mediului are posibilitatea exercitarii urmatoarelor atributii:
a) sa solicite operatorului sa furnizeze informatii despre orice amenintare iminenta cu un prejudiciu asupra mediului sau despre orice caz suspect de amenintare iminenta;
b) sa solicite operatorului sa ia masurile preventive necesare;
c) sa dea operatorului instructiuni despre masurile preventive necesar a fi luate;
d) sa ia masurile preventive necesare.

Art. 12
(1) Inainte de exercitarea atributiei prevazute la art. 11 lit. d), conducatorul agentiei judetene pentru protectia mediului solicita operatorului sa ia masurile preventive.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), conducatorul agentiei judetene pentru protectia mediului poate lua masurile preventive necesare in situatia in care operatorul:
a) nu si-a indeplinit obligatiile prevazute la art. 10 alin. (1) sau nu s-a conformat prevederilor art. 11 lit. b) sau c);
b) nu poate fi identificat;
c) nu are obligatia de a suporta costurile conform prezentei ordonante de urgenta.

Sectiunea 2 - Actiuni reparatorii


Art. 13
In cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, operatorul informeaza, in maxim 2 ore de la producerea prejudiciului, agentia judeteana pentru protectia mediului si comisariatul judetean al Garzii Nationale de Mediu despre:
a) datele de identificare ale operatorului;
b) momentul si locul producerii prejudiciului adus mediului;
c) caracteristicile prejudiciului adus mediului;
d) cauzele care au generat prejudiciul;
e) elementele de mediu afectate;
f) masurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravarii prejudiciului adus mediului;
g) alte informatii considerate relevante de operator.

Art. 14
(1) Operatorul este obligat sa:
a) actioneze imediat pentru a controla, izola, elimina sau, in caz contrar, pentru a gestiona poluantii respectivi si/sau orice alti factori contaminanti, in scopul limitarii sau prevenirii extinderii prejudiciului asupra mediului si a efectelor negative asupra sanatatii umane sau agravarii deteriorarii serviciilor.
b) ia masurile reparatorii necesare, conform art. 17-19.
(2) Masurile reparatorii prevazute la alin. (1) trebuie sa fie proportionale cu prejudiciul cauzat si sa conduca la indepartarea efectelor prejudiciului, luand in considerare principiul precautiei in luarea deciziilor.

Art. 15
In orice moment conducatorul agentiei judetene pentru protectia mediului are posibilitatea exercitarii urmatoarelor atributii:
a) sa solicite operatorului sa furnizeze informatii suplimentare despre orice prejudiciu care s-a produs si despre masurile luate conform prevederilor art. 13;
b) sa actioneze, sa solicite operatorului sa actioneze sau sa dea operatorului instructiuni pentru a controla, a izola, a elimina imediat sau, in caz contrar, pentru a gestiona poluantii respectivi si/sau alti factori contaminanti, in scopul limitarii sau prevenirii extinderii prejudiciului asupra mediului si a efectelor adverse asupra sanatatii umane sau agravarii deteriorarii serviciilor;
c) sa solicite operatorului sa ia masurile reparatorii necesare;
d) sa indice operatorului sau sa dea acestuia instructiuni despre masurile reparatorii necesar a fi luate;
e) sa ia masurile reparatorii necesare.

Art. 16
(1) Inainte de exercitarea atributiei prevazute la art. 15 lit. e), conducatorul agentiei judetene pentru protectia mediului solicita operatorului sa ia masurile reparatorii necesare.
(2) Agentia judeteana pentru protectia mediului poate lua, in ultima instanta, masurile reparatorii necesare, in situatia in care operatorul:
a) nu isi indeplineste obligatiile prevazute la art. 13, art. 14 alin. (1) sau nu s-a conformat prevederilor art. 15 lit. b), c) sau d);
b) nu poate fi identificat;
c) nu este obligat sa suporte costurile conform prezentei ordonante de urgenta.

Art. 17
(1) Operatorii identifica masurile reparatorii posibile in conformitate cu anexa nr. 2 si le transmit agentiei judetene pentru protectia mediului spre aprobare, in termen de 15 de zile de la data producerii prejudiciului, cu exceptia cazului in care agentia judeteana pentru protectia mediului a luat masurile reparatorii respective conform prevederilor art. 15 lit. e) si ale art. 16.
(2) Agentia judeteana pentru protectia mediului decide masurile reparatorii care trebuie sa fie implementate in conformitate cu anexa nr. 2. In luarea deciziei agentia judeteana pentru protectia mediului se consulta cu operatorul implicat.

Art. 18
(1) In termen de 5 zile de la expirarea termenului prevazut la art. 17 alin. (1) sau de la data luarii la cunostinta, prin orice mijloace, despre prejudiciul adus mediului, agentia judeteana pentru protectia mediului solicita, in scris, opinia asupra acestor masuri persoanelor prevazute la art. 20 alin. (1) si celor pe al caror teren urmeaza a se realiza masurile reparatorii.
(2) Persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) pot transmite opiniile lor asupra masurilor reparatorii considerate necesare, in termen de 15 zile de la transmiterea solicitarii.
(3) Agentia judeteana pentru protectia mediului este obligata sa ia in considerare la luarea deciziei opiniile primite de la persoanele prevazute la art. 20 alin. (1).
(4) Conducatorul agentiei judetene pentru protectia mediului emite decizia privind masurile reparatorii si/sau prioritizarea repararii prejudiciilor aduse mediului, in termen de 5 zile de la primirea opiniilor prevazute la alin. (2).

Art. 19
(1) In situatia in care s-au produs mai multe prejudicii asupra mediului, iar agentia judeteana pentru protectia mediului nu poate asigura luarea, in acelasi timp, a masurilor reparatorii, aceasta este indreptatita sa decida care dintre prejudicii trebuie reparat cu prioritate.
(2) In luarea deciziei agentia judeteana pentru protectia mediului ia in considerare, printre altele, atat natura, dimensiunea si gravitatea diferitelor prejudicii produse, cat si posibilitatea regenerarii naturale, acordand atentie riscurilor pe care prejudiciul le reprezinta pentru sanatatea umana.

Sectiunea 3 - Dreptul la actiune


Art. 20
(1) Orice persoana fizica sau juridica care este afectata sau posibil a fi afectata de un prejudiciu asupra mediului sau care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim are dreptul:
a) sa transmita comisariatului judetean al Garzii Nationale de Mediu orice observatii referitoare la producerea unui prejudiciu asupra mediului sau a unei amenintari iminente cu un astfel de prejudiciu;
b) sa solicite agentiei judetene pentru protectia mediului, in scris sau prin mijloace electronice de comunicare, sa ia masurile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Se poate adresa comisariatului judetean al Garzii Nationale de Mediu si, respectiv, agentiei judetene pentru protectia mediului si orice organizatie neguvernamentala care promoveaza protectia mediului si care indeplineste conditiile cerute de legislatia in vigoare, considerandu-se ca aceasta este vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim.

Art. 21
Solicitarea prevazuta la art. 20 alin. (1) lit. b) este insotita de informatiile si datele relevante care sustin observatiile transmise in legatura cu respectivul prejudiciu adus mediului.

Art. 22
(1) In situatia in care solicitarea prevazuta la art. 20 alin. (1) lit. b) si informatiile care o insotesc arata, intr-o maniera plauzibila, ca exista un prejudiciu asupra mediului, agentia judeteana pentru protectia mediului o analizeaza si cere, in scris, operatorului in cauza opinia sa asupra solicitarii si informatiilor anexate, in termen de 5 zile de la primirea acestei solicitari.
(2) Operatorul are la dispozitie un termen de 5 zile de la primirea cererii din partea agentiei judetene pentru protectia mediului pentru a transmite acesteia opinia sa.

Art. 23
(1) In termen de 15 zile de la transmiterea cererii catre operator, agentia judeteana pentru protectia mediului informeaza persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) care au trimis comentarii, despre decizia de a actiona sau de a refuza sa actioneze.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se motiveaza in fapt si in drept si contine informatii asupra termenelor si procedurii contencios administrative prevazute de Legea nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Art. 24
In cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu, agentia judeteana pentru protectia mediului informeaza persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) care au trimis observatii, numai dupa luarea masurilor necesare conform prezentei ordonante de urgenta.

Art. 25
(1) Persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) se pot adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziile sau omisiunile autoritatilor competente prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Solutionarea cererii se realizeaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.


Capitolul III - Suportarea si recuperarea costurilor


Sectiunea 1 - Suportarea costurilor


Art. 26
Operatorul suporta costurile actiunilor preventive si reparatorii, inclusiv in situatia in care aceste costuri au fost efectuate de agentia judeteana pentru protectia mediului.

Art. 27
(1) Operatorul nu este obligat sa suporte costul actiunilor preventive sau reparatorii luate, cand poate dovedi ca prejudiciul adus mediului sau amenintarea iminenta cu un asemenea prejudiciu:
a) a fost cauzat de o terta parte si s-a produs chiar daca au fost luate masurile de siguranta corespunzatoare;
b) s-a produs ca urmare a conformarii cu o dispozitie sau instructiune obligatorie emisa de o autoritate publica, alta decat un ordin sau instructiune eliberate ca urmare a unei emisii sau incident cauzat de activitatile operatorului.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) statul, prin reprezentantii sai legali, ia masurile corespunzatoare pentru a permite operatorului sa recupereze costurile suportate.

Art. 28
Prin exceptie de la prevederile art. 26, operatorul nu suporta costul actiunilor reparatorii luate, daca dovedeste ca nu a actionat cu intentie sau din culpa si ca prejudiciul asupra mediului a fost provocat de:
a) o emisie sau un eveniment autorizat in mod special si in deplina concordanta cu conditiile prevazute de actul de reglementare eliberat conform normelor care implementeaza masurile prevazute in anexa nr. 3, in vigoare la data emisiei sau evenimentului;
b) o emisie, o activitate sau orice modalitate de utilizare a unui produs in decursul unei activitati, pentru care operatorul demonstreaza ca nu era posibil, conform stadiului cunostintelor tehnice si stiintifice existente la data cand emisia a fost eliberata sau cand a avut loc activitatea, sa produca un prejudiciu asupra mediului.

Art. 29
(1) Cu exceptia situatiilor prevazute la art. 27 si 28, agentia judeteana pentru protectia mediului recupereaza costurile actiunilor preventive si reparatorii realizate conform prezentei ordonante de urgenta de la operatorul care a cauzat prejudiciul sau amenintarea iminenta cu prejudiciul.
(2) In scopul garantarii recuperarii costurilor suportate, agentia judeteana pentru protectia mediului instituie o ipoteca asupra bunurilor imobile ale operatorului si o poprire asiguratorie, conform normelor legale in vigoare.
(3) Inscrierea in cartea funciara a ipotecii si instituirea popririi asiguratorii se realizeaza pe baza dispozitiei conducatorului agentiei judetene pentru protectia mediului care a stabilit masurile preventive sau reparatorii luate.
(4) Agentia judeteana pentru protectia mediului poate decide sa nu recupereze in totalitate costurile suportate, in cazul in care cheltuielile necesare in acest scop sunt mai mari decat suma recuperabila sau cand operatorul nu poate fi identificat.

Art. 30
Masurile luate de agentia judeteana pentru protectia mediului conform art. 11, 12, 15 si 16 nu afecteaza raspunderea operatorilor responsabili conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si nu aduce atingere prevederilor art. 87 si 88 ale Tratatului privind instituirea Comunitatilor Europene, incheiat la Roma in 1957, cu amendamentele ulterioare, la care Romania a devenit parte prin Legea nr. 157 din 24 mai 2005 pentru ratificarea Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005.

Art. 31
(1) In cazul in care prejudiciul asupra mediului sau amenintarea iminenta cu un astfel de prejudiciu a fost cauzata de mai multi operatori, acestia sunt obligati sa suporte in mod solidar costurile masurilor preventive sau reparatorii.
(2) Efectele solidaritatii pasive, inclusiv alocarea costurilor intre codebitori se realizeaza conform prevederilor legale in vigoare, luandu-se in considerare dispozitiile referitoare la divizarea raspunderii intre producatorul si utilizatorul unui produs.
(3) In cazul in care operatorul care a produs un prejudiciu asupra mediului sau o amenintare iminenta cu un astfel de prejudiciu face parte dintr-un consortiu sau o companie multinationala, el raspunde in mod solidar si indivizibil cu respectivul consortiu sau respectiva companie.

Art. 32
(1) Agentia judeteana pentru protectia mediului are dreptul sa initieze impotriva operatorului sau, dupa caz, impotriva tertei persoane care a cauzat prejudiciul sau amenintarea iminenta cu prejudiciul proceduri de recuperare a costurilor masurilor preventive sau reparatorii adoptate conform prezentei ordonante de urgenta.
(2) Dreptul agentiei judetene pentru protectia mediului de a actiona impotriva operatorului pentru recuperarea costurilor se prescrie in termen de 5 ani de la data cand acele masuri au fost realizate sau de la data cand operatorul responsabil sau terta persoana a fost identificata.


Capitolul IV - Instrumente financiare si cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene


Sectiunea 1 - Instrumente financiare


Art. 33
(1) Definirea formelor de garantie financiara, inclusiv pentru cazurile de insolventa, si masurile pentru dezvoltarea ofertei de instrumente financiare privind raspunderea in domeniul mediului, care sa permita operatorilor utilizarea acestora in scopul garantarii obligatiilor ce le revin conform prezentei ordonante de urgenta, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatilor publice centrale pentru protectia mediului si pentru finante publice, in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) La definirea formelor de garantie financiara prevazute la alin. (1) se iau in considerare urmatoarele:
a) stabilirea garantiei se face in functie de gradul de periculozitate al activitatii profesionale desfasurate sau propuse a fi desfasurata;
b) gradul de periculozitate al activitatii profesionale se stabileste in functie de potentialele prejudicii pe care le poate cauza asupra mediului;
c) potentialele prejudicii se determina pe baza evaluarilor de impact asupra mediului si/sau a evaluarilor de risc prezentate de operatori.

Art. 34
Costurile masurilor preventive sau reparatorii se aloca autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, prin hotarare a Guvernului, din fondul de interventie la dispozitia Guvernului pentru finantarea actiunilor de stricta urgenta, in vederea prevenirii efectelor amenintarilor iminente cu un prejudiciu si/sau inlaturarii efectelor produse de prejudiciul asupra mediului.

Sectiunea 2 - Cooperarea cu state membre ale Uniunii Europene


Art. 35
(1) In situatia in care prejudiciul asupra mediului afecteaza sau este posibil sa afecteze alte state, agentia judeteana pentru protectia mediului, prin intermediul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, coopereaza cu autoritatile competente pentru protectia mediului din statele afectate sau potential afectate, inclusiv printr-un schimb corespunzator de informatii, in scopul luarii masurilor preventive si, dupa caz, a masurilor reparatorii a unui astfel de prejudiciu.
(2) Cooperarea dintre autoritatile centrale competente pentru protectia mediului din Romania si cele ale statelor afectate sau potential afectate se realizeaza inclusiv in baza tratatelor bilaterale in vigoare incheiate in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor.

Art. 36
(1) In situatia in care prejudiciul asupra mediului s-a produs pe teritoriul Romaniei, agentia judeteana pentru protectia mediului, prin intermediul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, furnizeaza informatii, in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta despre prejudiciul asupra mediului, autoritatilor competente pentru protectia mediului din statele potential afectate.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) se refera la:
a) momentul si locul producerii prejudiciului adus mediului;
b) caracteristicile prejudiciului adus mediului;
c) elementele de mediu afectate;
d) masurile luate pentru prevenirea extinderii sau agravarii prejudiciului adus mediului;
e) alte informatii considerate relevante.

Art. 37
(1) In cazul in care comisariatele judetene ale Garzii Nationale de Mediu constata un prejudiciu a carui origine nu se situeaza pe teritoriul Romaniei, informeaza Comisia Europeana si alte state interesate, prin intermediul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, despre prejudiciul asupra mediului.
(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate face:
a) recomandari privind adoptarea masurilor preventive sau reparatorii;
b) demersurile necesare pentru recuperarea costurilor suportate in legatura cu adoptarea masurilor preventive sau reparatorii.

Art. 38
Ministerul Afacerilor Externe sprijina demersurile autoritatii publice centrale pentru protectia mediului prevazute la art. 36 alin. (1) si art. 37 alin. (2).


Capitolul V - Sanctiuni


Art. 39
Este interzisa recuperarea dubla a costurilor in situatia actiunii concurente a autoritatilor competente si a persoanei a carei proprietate a fost afectata de prejudiciul asupra mediului.

Art. 40
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) si 10 alin. (5) cu amenda intre 5.000 lei si 10.000 lei pentru persoane fizice si intre 10.000 lei si 20.000 lei pentru persoane juridice;
b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) teza a doua, 13 si 14 alin. (1) lit. a) cu amenda intre 25.000 lei si 40.000 lei pentru persoane fizice si intre 50.000 lei si 80.000 lei pentru persoane juridice;
c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3), 10 alin. (1) prima teza, 14 alin. (1) lit. b) si 17 alin. (1) cu amenda intre 40.000 lei si 50.000 lei pentru persoane fizice si intre 80.000 lei si 100.000 lei pentru persoane juridice;
d) nerespectarea prevederilor art. 11 lit. a) - c) si 15 lit. a) - d) cu amenda intre 40.000 lei si 50.000 lei pentru persoane fizice si intre 80.000 lei si 100.000 lei pentru persoane juridice.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de personalul imputernicit din cadrul Garzii Nationale de Mediu.

Art. 41
(1) Dispozitiile referitoare la contraventii prevazute la art. 40 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesuluiverbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Art. 42
(1) Constituie infractiuni faptele prevazute la art. 40 daca au pus in pericol viata, sanatatea sau integritatea corporala a uneia sau mai multor persoane si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 3 ani sau cu amenda.
(2) Fapta prevazuta la art. 40 care a avut vreuna dintre urmarile prevazute in art. 182 din Codul penal se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 10 ani daca este savarsita cu intentie si cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda daca a fost savarsita din culpa.
(3) Fapta prevazuta la art. 40 care a avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 25 de ani daca a fost savarsita cu intentie si cu inchisoare de la 1 la 5 ani daca a fost savarsita din culpa.
(4) Pentru faptele care constituie infractiuni conform legii penale, comisarii Garzii Nationale de Mediu au obligatia de a sesiza organele de urmarire penala.


Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 43
Prezenta ordonanta de urgenta nu aduce atingere prevederilor legislatiei speciale din domeniul gospodaririi apelor, protectiei speciilor, habitatelor naturale si solului.

Art. 44
Prezenta ordonanta de urgenta nu aduce atingere prevederilor legislatiei privind recuperarea prejudiciului cauzat proprietatii sau persoanei.

Art. 45
(1) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului elaboreaza pana la 31 decembrie 2012 un raport privind implementarea prezentei ordonante, care va cuprinde informatiile si datele prevazute in anexa nr. 6.
(2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului transmite autoritatii publice centrale pentru protectia mediului raportul prevazut la alin. (1), pana la data de 31 ianuarie 2013.
(3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului transmite Comisiei Europene raportul prevazut la alin. (1) pana la data de 31 martie 2013.

Art. 46
Autoritatea centrala pentru protectia mediului transmite Comisiei Europene actele normative nationale care asigura conformarea cu prevederile Directivei 2004/35/CE privind raspunderea de mediu cu referire la masurile preventive si de reparare, impreuna cu un tabel de concordanta.

Art. 47
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
*
Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile Directivei Consiliului si Parlamentului European 2004/35/CE privind raspunderea de mediu cu referire la masurile preventive si de reparare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 143 din 30 aprilie 2004.


Anexa nr. 1 - Criteriile pentru stabilirea caracterului semnificativ al efectelor unui prejudiciu asupra speciilor protejate si habitatelor naturale


Caracterul semnificativ al oricarui prejudiciu care are efecte negative asupra atingerii sau mentinerii starii favorabile de conservare a habitatelor sau speciilor trebuie evaluat in raport cu stadiul conservarii la momentul producerii prejudiciului, cu serviciile furnizate de atractivitatea si utilitatea pe care ele o ofera, si capacitatea lor de regenerare naturala. Schimbarile semnificative negative ale starii initiale se determina cu ajutorul datelor masurabile, ca de exemplu:
a) numarul de indivizi, densitatea lor sau suprafata pe care o ocupa;
b) rolul specific al indivizilor sau al suprafetei prejudiciate in legatura cu conservarea speciilor sau a habitatelor, raritatea speciilor sau habitatului evaluata la nivel local, regional si national, inclusiv la nivel comunitar;
c) capacitatea de raspandire a speciilor, conform dinamicii specifice acelor specii sau acelei populatii, viabilitatea lor sau capacitatea de regenerare naturala a habitatului in functie de dinamica specifica a speciilor caracteristice sau populatiilor lor;
d) capacitatea speciilor sau a habitatelor de a se reface, intr-un timp scurt dupa producerea prejudiciului, fara nicio interventie cu exceptia unor masuri de protectie crescuta, la o stare care tinde, exclusiv datorita dinamicii speciilor sau habitatului, sa fie considerata echivalenta sau superioara starii initiale.
Prejudiciul care are un efect dovedit asupra sanatatii umane trebuie considerat ca fiind prejudiciu semnificativ.
Nu se considera ca prejudicii semnificative urmatoarele:
(i) variatiile negative care sunt mai mici decat fluctuatiile naturale considerate normale in cazul speciilor sau habitatului respectiv;
(ii) variatiile negative datorate unor cauze naturale sau rezultate dintr-o interventie legata de managementul normal al siturilor, astfel cum sunt specificate in bazele de date ale habitatelor, in documentele specifice sau asa cum au fost realizate anterior de catre proprietari sau operatori;
(iii) prejudiciul adus speciilor sau habitatelor pentru care s-a stabilit ca se vor reface, intr-o perioada scurta de timp si fara interventie, fie la starea initiala, fie la o stare care tinde, exclusiv datorita dinamicii speciilor sau habitatului, sa fie considerata echivalenta sau superioara starii initiale.


Anexa nr. 2 - Repararea prejudiciului asupra mediului


Prezenta anexa stabileste cadrul comun pentru alegerea celor mai potrivite masuri care sa asigure repararea prejudiciului asupra mediului.
1. Repararea prejudiciului asupra apelor sau a speciilor ori habitatelor naturale protejate
Repararea prejudiciului adus apelor sau speciilor ori habitatelor naturale protejate se realizeaza prin readucerea acestora la starea initiala, printr-o reparare primara, complementara si compensatorie, unde:
a) Reparare "primara" inseamna orice masura de remediere care readuce resursele naturale prejudiciate si/sau serviciile afectate la starea initiala sau la o stare apropiata de aceasta.
b) Reparare "complementara" inseamna orice masura de remediere intreprinsa cu privire la resursele naturale si/sau serviciile pentru a compensa faptul ca repararea primara nu a condus la refacerea completa a resurselor naturale si/sau a serviciilor prejudiciate;
c) Reparare "compensatorie" inseamna orice masura intreprinsa pentru a compensa pierderile interimare de resurse naturale si/sau de servicii care au loc intre data producerii prejudiciului si momentul in care repararea primara isi produce pe deplin efectul;
d) "Pierderi interimare" inseamna pierderi care rezulta din faptul ca resursele naturale si/sau serviciile prejudiciate nu-si pot indeplini functiile ecologice sau nu pot furniza servicii altor resurse naturale sau publicului pana cand isi fac efectul masurile primare sau complementare. Nu constau in compensarea financiara acordata publicului.
In cazul in care repararea primara nu conduce la readucerea mediului la starea initiala, se iau masuri de reparare complementara. In afara de aceasta, pentru a compensa pierderile interimare suferite se recurge la repararea compensatorie.
Repararea prejudiciului asupra apelor, speciilor sau a habitatelor naturale protejate implica, de asemenea, indepartarea oricarui risc semnificativ cu impact negativ asupra sanatatii umane.
1.1. Obiectivele repararii
Scopul repararii primare
1.1.1. Scopul repararii primare este de a readuce resursele naturale si/sau serviciile prejudiciate la starea initiala sau la o stare apropiata de aceasta.
Scopul repararii complementare
1.1.2. In cazul in care resursele naturale si/sau serviciile prejudiciate nu revin la starea initiala, se recurge la repararea complementara. Scopul repararii complementare este de a furniza un nivel al resurselor naturale si/sau serviciilor inclusiv, dupa caz, intr-un sit alternativ, similar cu cel care ar fi fost furnizat daca situl prejudiciat ar fi revenit la starea sa initiala. In cazul in care este posibil si oportun, situl alternativ trebuie sa fie legat geografic de situl prejudiciat, luand in considerare interesele populatiei afectate.
Scopul repararii compensatorii
1.1.3. Repararea compensatorie se intreprinde pentru a compensa pierderile interimare de resurse naturale si de servicii pana la refacerea acestora. Compensarea consta in imbunatatiri suplimentare aduse habitatelor naturale si speciilor protejate sau apelor, fie in situl prejudiciat, fie intr-un alt sit alternativ. Ea nu consta intr-o compensare financiara acordata publicului.
1.2. Identificarea masurilor de reparare
Identificarea masurilor de reparare primara
1.2.1. Se iau in considerare optiunile de actiune menite sa readuca direct resursele naturale si serviciile la starea lor initiala in ritm accelerat, ori cele de recuperare pe cale naturala.
Identificarea masurilor de reparare complementara si compensatorie
1.2.2. La determinarea complexitatii masurilor de reparare complementare si compensatorii se utilizeaza in primul rand abordarile vizand o echivalenta "resursa la resursa" sau "serviciu la serviciu". In cadrul acestor abordari, au prioritate actiunile care furnizeaza resurse naturale si/sau servicii de acelasi tip, calitate si cantitate cu cele prejudiciate. Cand acest lucru nu este posibil, se furnizeaza resurse naturale si/sau servicii alternative. De exemplu, o reducere a calitatii masurilor poate fi compensata cu un numar mai mare de masuri de reparare.
1.2.3. In cazul in care nu se poate utiliza prima varianta de abordare "resursa la resursa" sau "serviciu la serviciu", se folosesc tehnicile alternative de evaluare. Agentia judeteana pentru protectia mediului in colaborare cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pot stabili metoda care trebuie folosita, de exemplu, evaluarea monetara, pentru a determina amploarea masurilor reparatorii complementare si compensatorii necesare. In cazul in care se poate face o evaluare a pierderilor de resurse si/sau servicii, insa evaluarea inlocuirii resurselor naturale si/sau serviciilor nu se poate realiza intr-un timp util sau la un cost rezonabil, Agentia judeteana pentru protectia mediului in colaborare cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pot alege masurile reparatorii al caror cost este echivalent cu valoarea monetara estimata a resurselor naturale si/sau a serviciilor pierdute.
Masurile reparatorii complementare si compensatorii se stabilesc astfel incat sa furnizeze resurse naturale si/sau servicii suplimentare tinand seama de perioada de timp necesara si de cerintele de planificare a masurilor reparatorii. De exemplu, cu cat este mai lunga perioada de revenire la starea initiala, cu atat va fi mai mare numarul masurilor reparatorii compensatorii care vor fi luate, toate celelalte ramanand egale.
1.3. Alegerea optiunilor reparatorii
1.3.1. Optiunile rezonabile reparatorii se evalueaza folosind cele mai bune tehnologii disponibile, pe baza urmatoarelor criterii:
a) efectul fiecarei optiuni asupra sanatatii si securitatii populatiei;
b) costul punerii in aplicare a optiunii;
c) sansele de reusita a fiecarei optiuni;
d) masura in care fiecare optiune va preveni viitoare prejudicii si va evita prejudicii colaterale care s-ar putea produce ca rezultat al punerii in aplicare a acestei optiuni;
e) masura in care fiecare optiune are efecte favorabile asupra fiecarei componente a resursei naturale si/sau serviciului;
f) masura in care fiecare optiune tine cont de aspectele sociale, economice si culturale relevante si de alti factori relevanti specifici locului;
g) termenul necesar pentru ca refacerea prejudiciului asupra mediului sa fie efectiva;
h) masura in care fiecare optiune conduce la refacerea zonei prejudiciate;
i) legatura geografica cu zona prejudiciata.
1.3.2. La evaluarea diferitelor optiuni reparatorii identificate pot fi alese masuri reparatorii primare care nu restabilesc in intregime starea initiala a apelor sau a habitatelor naturale ori speciilor protejate care au fost prejudiciate, sau masuri care produc o refacere mai lenta. Aceasta decizie poate fi luata numai daca resursele naturale si/sau serviciile existente ale sitului primar ca urmare a deciziei, sunt compensate prin intensificarea actiunilor complementare sau compensatorii in scopul furnizarii unui nivel similar al resurselor si/sau serviciilor, asa cum existau. O astfel de situatie este, de exemplu, cand resursele naturale si/sau serviciile echivalente pot fi furnizate altundeva, la un cost mai mic. Masurile reparatorii suplimentare se stabilesc in conformitate cu regulile prevazute la pct. 1.2.2.
1.3.3. Fara a aduce atingere regulilor stabilite la pct. 1.3.2. si conform art. 18 din ordonanta de urgenta, agentia locala pentru protectia mediului este abilitata sa decida ca nu este necesar a se lua masuri suplimentare reparatorii in cazul in care:
(a) masurile reparatorii deja luate garanteaza ca nu mai exista niciun risc semnificativ care sa afecteze in mod negativ sanatatea umana, apele sau speciile si habitatele naturale protejate, si
(b) costul masurilor reparatorii care trebuie luate pentru atingerea starii initiale sau a unui nivel similar ar fi disproportionat in raport cu beneficiile de mediu asteptate.
2. Repararea prejudiciului asupra solului
Se iau masurile necesare pentru a asigura, cel putin, eliminarea, controlul, izolarea sau diminuarea poluantilor relevanti, astfel incat solul contaminat, tinand cont de utilizarea lui actuala sau viitoare, aprobata la momentul prejudiciului, sa nu mai prezinte vreun risc semnificativ cu impact negativ asupra sanatatii umane. Prezenta unor astfel de riscuri se evalueaza prin proceduri de evaluare a riscului, avand in vedere caracteristicile si categoria de folosinta a solului, tipul si concentratia substantelor, preparatelor, organismelor sau microorganismelor periculoase, gradul de risc pe care acestea il reprezinta si posibilitatea de dispersie. Categoria de folosinta a solului se stabileste pe baza reglementarilor care privesc folosinta solului sau a altor reglementari relevante, in vigoare la data producerii prejudiciului.
In cazul in care se schimba categoria de folosinta a solului, se iau toate masurile necesare pentru a preveni orice efecte negative asupra sanatatii umane.
In cazul in care nu exista reglementari privind folosinta solului sau alte reglementari relevante, categoria de folosinta a zonei respective se determina in functie de caracteristica suprafetei unde s-a produs prejudiciul, luand in considerare dezvoltarea sa previzionata.
Se ia in considerare optiunea de regenerare pe cale naturala, optiune in care nu are loc nicio interventie umana directa in procesul de regenerare.


Anexa nr. 3 - Activitatile pentru care raspunderea este obiectiva

1. Functionarea instalatiilor care fac obiectul procedurii de autorizare integrata de mediu conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 84/2006. Aceasta inseamna activitatile prevazute in anexa nr. 1 a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 84/2006, cu exceptia instalatiilor sau parti ale instalatiilor utilizate pentru cercetare, dezvoltare si testare de produse si procese noi.
2. Activitatile de gestionare a deseurilor, inclusiv colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor si a deseurilor periculoase, precum si inspectia si controlul acestor operatiuni si monitorizarea postinchidere a depozitelor de deseuri, care fac obiectul autorizarii sau inregistrarii, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001, cu completarile ulterioare.
Activitatile de gestionare a deseurilor presupun, intre altele, operarea depozitelor de deseuri conform Hotararii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, precum si operarea instalatiilor de incinerare conform Hotararii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Toate evacuarile in apele interioare de suprafata care necesita o autorizare prealabila conform Hotararii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Toate evacuarile substantelor in apele subterane, care necesita o autorizare prealabila conform Hotararii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Evacuarea sau injectarea unor poluanti in apele de suprafata sau subterane, care necesita un aviz, o autorizatie sau o inregistrare pe baza unor reguli general obligatorii, conform Legii nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Prelevarile de apa si acumularile de apa de suprafata, care fac obiectul unei autorizari prealabile conform Legii nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Producerea, utilizarea, depozitarea, procesarea, incarcarea/umplerea recipientilor, eliberarea in mediu si transportul pe amplasament a:
a) substantelor si preparatelor periculoase prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) produselor de protectie a plantelor prevazute la art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) produselor biocide prevazute la art. 10 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificarile ulterioare.
8. Transportul rutier, feroviar, pe cai navigabile interioare, maritim sau aerian al marfurilor periculoase sau poluante definite in:
a) anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata, in traficul intern, a prevederilor Acordului European referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase - A.D.R., incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile ulterioare, sau in
b) anexa la Ordonanta Guvernului nr. 49/1999 privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata - RID, aprobata cu modificari prin Legea nr. 788/2001, sau in
c) Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 323/2006 pentru aprobarea sistemului de informare si monitorizare a traficului navelor care intra/ies in/din apele nationale navigabile ale Romaniei.
9. Orice utilizare in conditii de izolare, inclusiv transportul microorganismelor modificate genetic conform prevederilor legislatiei in domeniu privind utilizarea in conditii de izolare a organismelor modificate genetic.
10. Orice introducere deliberata in mediu, orice transport sau orice introducere pe piata a organismelor modificate genetic, conform legislatiei in domeniu privind introducerea deliberata in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic.
11. Transportul transfrontiera al deseurilor in, inspre sau dinspre Uniunea Europeana, care necesita o autorizare prealabila sau care este interzis conform Regulamentului Consiliului nr. 259/93/CEE privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri in, inspre si dinspre Comunitatea Europeana.
Incepand cu 12 iulie 2007, trimiterea la Regulamentul Consiliului nr. 259/93/CEE se considera a fi facuta la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.013/2006/CE.


Anexa nr. 4 - Conventiile internationale care reglementeaza raspunderea sau compensarea pentru incidentele din domeniul transporturilor


a) Conventia internationala privind raspunderea civila pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, incheiata la Londra la 27 noiembrie 1992 la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 15/2000 cu modificarile ulterioare;
b) Conventia internationala din 27 noiembrie 1992 privind stabilirea unui Fond international pentru compensarea daunelor provocate prin poluarea cu hidrocarburi;
c) Conventia internationala din 23 martie 2001 privind raspunderea civila pentru pagubele produse prin poluarea cu combustibil de consum de la nave;
d) Conventia internationala din 3 mai 1996 privind raspunderea si compensatia pentru daune in legatura cu transportul pe mare al substantelor periculoase si toxice;
e) Conventia din 10 octombrie 1989 privind raspunderea civila pentru pagubele produse in timpul transportului pe sosea, cale ferata si cu vase de navigatie fluviala a marfurilor periculoase.


Anexa nr. 5 - Instrumentele internationale care reglementeaza raspunderea sau compensarea pentru incidentele din domeniul nuclear


a) Conventia de la Paris din 29 iulie 1960 privind raspunderea civila in domeniul energiei nucleare si Conventia Suplimentara de la Bruxelles din 31 ianuarie 1963;
b) Conventia de la Viena din 21 mai 1963 privind raspunderea civila pentru daune nucleare, la care Romania a aderat prin Legea nr. 106/1992 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind raspunderea civila pentru daune nucleare si la Protocolul comun referitor la aplicarea Conventiei de la Viena si a Conventiei de la Paris;
c) Conventia din 12 septembrie 1997 privind compensatiile suplimentare pentru daunele nucleare ratificata de Romania prin Legea nr. 5/1999;
d) Protocolul Comun din 21 septembrie 1988 privind punerea in aplicare a Conventiei de la Viena si a Conventiei de la Paris la care Romania a devenit parte prin Legea nr. 106/1992 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind raspunderea civila pentru daune nucleare si la Protocolul comun referitor la aplicarea Conventiei de la Viena si a Conventiei de la Paris;
e) Conventia de la Bruxelles din 17 decembrie 1971 privind raspunderea civila in domeniul transportului maritim al materialului nuclear.


Anexa nr. 6 - Informatiile si datele care se raporteaza Comisiei Europene


Raportul prevazut la art. 44 alin. (1) din ordonanta de urgenta include o lista a cazurilor de prejudicii asupra mediului si a cazurilor de raspundere conform prezentei legi, si contine urmatoarele informatii si date pentru fiecare caz in parte:
1. Tipul de prejudiciu asupra mediului, data la care acesta s-a produs si/sau a fost identificat si data la care au fost initiate procedurile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
2. Codul de clasificare a activitatilor persoanei sau persoanelor juridice responsabile, conform Hotararii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, cu modificarile ulterioare.
3. Initierea, dupa caz, a procedurii de contencios administrativ fie de catre partile responsabile fie de catre persoanele care au calitate procesuala activa conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta. Se specifica categoria reclamantilor si rezultatele procedurii.
4. Rezultatele procesului de reparare.
5. Data incheierii procedurii de contencios administrativ prevazuta la art. 8 alin. (1) si art. 25 alin. (1) si a procedurii de recuperare a costurilor, prevazuta la art. 32.
Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate solicita agentiei judetene pentru protectia mediului includerea in raportul prevazut la art. 44 a oricaror alte informatii si date pe care le considera utile pentru a permite evaluarea corecta a aplicarii prezentei ordonante de urgenta, de exemplu:
a) Costurile suportate pentru realizarea masurilor preventive si reparatorii, conform prezentei ordonante de urgenta:
(i) platite direct de catre partile responsabile, in cazul in care aceste informatii sunt disponibile;
(ii) recuperate de la partile responsabile;
(iii) nerecuperate de la partile responsabile, cu indicarea motivelor pentru care aceste costuri nu au fost recuperate.
b) Rezultatele actiunilor de promovare si de punere in aplicare a instrumentelor financiare utilizate in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta.
c) O evaluare a costurilor administrative anuale suplimentare suportate de autoritatile publice pentru crearea si punerea in functiune a structurilor administrative necesare pentru implementarea si controlul aplicarii prezentei ordonante de urgenta.

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, legea nr. 19/2008


[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 170 din 05/03/2008

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68 din 28 iunie 2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.Poate fi de interes si:
Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
OUG 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de Urgenta 85/2014
HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
Ordin 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera
Ordin nr. 212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania
Legea 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului republicata 2014
Legea 37/2014 pentru aprobarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Lege nr. 37/2014
Legea 139/2000 privind activitatea de meteorologie republicata 2014
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
Ordin 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
Legea 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata 2014
HG 1168/2013 pentru modificarea si completarea HG 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri. Hotararea 1168/2013
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
HG 1121/2013 pentru modificarea si completarea HG 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea HG 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si
Legea 384/2013 privind aprobarea OG 31/2013 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Lege nr. 384/2013
Legea 334/2013 pentru aprobarea OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ac
Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
Ordin 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
Supravegherea tehnica in Noul Cod de procedura penala
Sandra Gradinaru,Sandra Gradinaru

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
65 useri online

Useri autentificati: