DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, o.u.g. nr. 10/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 20/02/2008

Avand in vedere faptul ca Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, in forma actuala, genereaza disfunctionalitati grave in activitatea de sprijinire a romanilor din afara granitelor, luand in considerare faptul ca Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Pretutindeni deruleaza programe si proiecte de finantare pentru sustinerea activitatii organizatiilor si asociatiilor romanesti din afara frontierelor a caror continuitate ar fi afectata de aplicarea prevederilor legii, mai ales ca vizeaza organizarea unor cursuri de limba romana, finantarea presei de limba romana si sustinerea activitatii organizatiilor reprezentative menite sa le apere etnicilor romani drepturile in relatia cu autoritatile din statele de cetatenie, tinand seama de faptul ca aplicarea acestei legi are consecinte negative directe asupra etnicilor si cetatenilor romani care asteapta sprijinul statului roman in efortul lor de pastrare a identitatii romanesti, este necesar sa se modifice acele prevederi care afecteaza negativ activitatea in domeniu, creand disfunctionalitati in derularea activitatii de sustinere a comunitatilor romanesti, avand in vedere ca vizeaza interesul public si interesele nationale ale Romaniei, astfel incat constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata. In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 792 din 21 noiembrie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza:
a) drepturile persoanelor care isi asuma in mod liber identitatea culturala romana - persoanele de origine romana si cele apartinand filonului lingvistic si cultural romanesc, care locuiesc in afara frontierelor Romaniei, denumite in continuare romani de pretutindeni;
b) rolul si indatoririle autoritatilor competente din Romania in domeniul sprijinului acordat romanilor de pretutindeni.
(2) Din categoria romanilor de pretutindeni fac parte:
a) persoanele apartinand minoritatilor nationale, minoritatilor lingvistice sau grupurilor etnice autohtone existente in statele din vecinatatea Romaniei, indiferent de etnonimul folosit;
b) romanii emigrati, fie ca au pastrat sau nu cetatenia romana, descendentii acestora, precum si cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate care presteaza in afara teritoriului Romaniei activitati lucrative."
2. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urmatorul cuprins:
"Art. 31. - Prezenta lege instituie masurile-cadru pe care autoritatile romane sunt obligate sa le adopte pentru:
a) pastrarea, afirmarea si promovarea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a romanilor de pretutindeni, in conformitate cu standardele si practicile europene si internationale in materie;
b) dezvoltarea legaturilor cu Romania ale romanilor de pretutindeni, prin asigurarea unui cadru adecvat de afirmare identitara si a spiritualitatii romanesti specifice a acestora, in conformitate cu legislatia romana, precum si cu normele europene si internationale relevante;
c) sprijinirea organizatiilor si asociatiilor culturale reprezentative ale romanilor de pretutindeni, in vederea stabilirii unui parteneriat eficient care sa urmareasca promovarea imaginii Romaniei si a romanilor in randul opiniei publice din statele de resedinta;
d) consolidarea valorilor culturale si spirituale romanesti, in conformitate cu principiile suveranitatii teritoriale, al bunei vecinatati si al respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, inclusiv a drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale;
e) inventarierea si protejarea bunurilor culturale, a monumentelor istorice, religioase si culturale apartinand mostenirii culturale si spirituale romanesti din afara frontierelor Romaniei;
f) acordarea unei atentii deosebite sprijinirii comunitatilor romanesti vulnerabile sau amenintate, care prezinta un risc ridicat de asimilare sau a caror componenta numerica este in continua scadere;
g) stabilirea cadrului institutional si juridic pe care statul roman il pune in slujba intereselor romanilor de pretutindeni."
3. La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Drepturile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) vor fi exercitate pe teritoriul Romaniei de cetatenii romani identificati ca beneficiari ai prezentei legi, in aceleasi conditii ca toti cetatenii romani, potrivit Constitutiei Romaniei, republicata."
4. La articolul 4, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu urmatorul cuprins:
"(5) In relatia cu cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate, care presteaza in afara teritoriului Romaniei activitati lucrative, autoritatile romane cu competente in domeniu au urmatoarele obligatii:
a) de a veghea la respectarea si protectia drepturilor acestora, conform tratatelor, conventiilor si acordurilor in vigoare;
b) de a oferi asistenta si consiliere, precum si de a derula campanii de informare pentru a facilita integrarea socio-profesionala a acestora in societatea romaneasca;
c) de a facilita insertia sociala a acestora si pe piata muncii din Romania;
d) de a sprijini intarirea legaturilor culturale, lingvistice, economice si sociale cu Romania si cu comunitatile locale de unde provin;
e) de a promova educatia in limba romana si de a facilita accesul acestora la valorile patrimoniului cultural romanesc in tarile de resedinta ale acestora;
f) de a incuraja consolidarea mediului asociativ romanesc din afara granitelor care are ca obiect acordarea asistentei la nivel cultural si social a membrilor, de informare si consiliere.
(6) In aceleasi conditii ca toti cetatenii romani, potrivit Constitutiei Romaniei, republicata, cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate, care presteaza in afara teritoriului Romaniei activitati lucrative, se bucura de toate drepturile conferite de legea romana.
(7) Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate, care presteaza in afara teritoriului Romaniei activitati lucrative, au urmatoarele drepturi:
a) de a obtine informatii asupra legislatiei romanesti in materie, in special cu privire la reglementari care pot afecta interesele lor legitime;
b) de a adresa autoritatilor propuneri si recomandari pe teme de interes ale politicii de sprijinire a comunitatilor romanesti."
5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Romanii de pretutindeni beneficiaza de drepturile prevazute in prezenta lege, pe baza indeplinirii urmatoarelor conditii:
a) declara pe propria raspundere, pe baza vointei liber exprimate, cu respectarea conditiilor prevazute de Conventia-cadru pentru protectia minoritatilor nationale, ca isi asuma identitatea culturala romana, indiferent de denumirea folosita in statul de cetatenie sau resedinta pentru desemnarea minoritatii sau comunitatii respective;
b) poseda cunostinte de limba romana corespunzatoare.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) lit. a), respectiv evaluarea cunostintelor prevazute la alin. (1) lit. b) se efectueaza la sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei din statul de cetatenie sau resedinta, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Pretutindeni, denumit in continuare D.R.R.P., sau la sediul D.R.R.P. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Modelul declaratiei si modalitatea de certificare sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
(3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute de prezenta lege, declaratia prevazuta la alin. (1) lit. a) trebuie insotita de un document de identitate valabil, emis de autoritatile statului de cetatenie.
(4) Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului minor care nu a implinit varsta de 14 ani va fi facuta de parintii sau reprezentantii legali ai acestuia, in prezenta sa, iar declaratia pe propria raspundere pentru beneficiarul minor care a implinit varsta de 14 ani va fi facuta de acesta, cu consimtamantul si in prezenta parintilor sau a reprezentantilor legali.
(5) Datele cu privire la romanii de pretutindeni vor fi pastrate de catre Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea legislatiei in vigoare in materia protectiei datelor personale."
6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Autoritatea competenta din Romania pentru aplicarea, respectiv coordonarea aplicarii prevederilor prezentei legi este Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P.
(2) Alte institutii din Romania cu competente in domeniu, potrivit legislatiei in vigoare, vor acorda intregul sprijin D.R.R.P. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza de parteneriat institutional.
(3) Pentru aplicarea prezentei legi, D.R.R.P. isi desfasoara activitatea ca structura fara personalitate juridica in cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
(4) D.R.R.P. este condus de un secretar de stat, numit de primul-ministru. In exercitarea functiei, secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.
(5) Ministerul Afacerilor Externe va asigura prezenta, in cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Romaniei din statele unde exista insemnate comunitati romanesti, a unui diplomat pentru relatia cu romanii de pretutindeni, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat si in fondurile alocate cu aceasta destinatie.
(6) Fondurile pentru functionarea D.R.R.P. si realizarea proiectelor destinate romanilor de pretutindeni se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
(7) Atributiile principale ale Ministerului Afacerilor Externe, prin structura sa specializata, D.R.R.P., sunt urmatoarele:
a) elaboreaza si aplica, in colaborare cu alte institutii cu competente in domeniu, strategiile guvernamentale, programele si strategiile sectoriale destinate romanilor de pretutindeni;
b) elaboreaza, propune si avizeaza proiecte de acte normative consacrate consolidarii raporturilor statului roman cu romanii de pretutindeni si participa la elaborarea si negocierea tratatelor si a altor documente internationale care au incidenta asupra situatiei romanilor de pretutindeni;
c) asigura participarea partii romane in comisiile mixte privind minoritatile nationale, stabilite in temeiul tratatelor internationale la care Romania este parte;
d) dezvolta parteneriate cu asociatiile si organizatiile reprezentative ale romanilor care traiesc in afara granitelor, prin acordarea de finantari nerambursabile catre entitati publice sau private din tara si din afara frontierelor Romaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevazute in bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru aceasta activitate, cu modificarile ulterioare, in vederea exercitarii drepturilor culturale prevazute de prezenta lege, inclusiv prin derularea unor proiecte specifice, in beneficiul romanilor de pretutindeni;
e) stabileste si dezvolta raporturi de parteneriat cu structurile guvernamentale insarcinate cu problematica minoritatilor nationale din tarile de cetatenie, pentru asigurarea drepturilor persoanelor apartinand minoritatii nationale romanesti, pe principiul reciprocitatii si conform normelor internationale in materie;
f) dezvolta relatii de parteneriat cu organizatiile si institutiile internationale care se ocupa de supravegherea respectarii drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale;
g) monitorizeaza modul in care au loc conservarea si afirmarea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a romanilor de pretutindeni;
h) colaboreaza strans cu structurile parlamentare, cultele recunoscute legal, institutiile si organizatiile neguvernamentale cu competente in domeniu;
i) sprijina infiintarea si dezvoltarea institutiilor mass-media scrisa si audiovizuala ale romanilor de pretutindeni;
j) sprijina casele limbii si culturii romane si centrele culturale ale comunitatilor romanesti de pretutindeni;
k) sprijina consolidarea catedrelor, lectoratelor si bibliotecilor de limba romana din strainatate, precum si infiintarea unor catedre de romanistica;
l) sprijina elaborarea de studii, cercetari si monografii in zonele locuite de romani de pe teritoriul altor state;
m) sprijina actiunile de cercetare, restaurare, conservare si punere in valoare a patrimoniului cultural romanesc din afara granitelor Romaniei;
n) contribuie la construirea si restaurarea unor monumente civile si militare, precum si a unor locasuri de cult ale romanilor de pretutindeni;
o) asigura protejarea, sustinerea si revitalizarea traditiilor si obiceiurilor locale romanesti in zonele locuite de romani de pe teritoriul altor state.
(8) D.R.R.P. initiaza, organizeaza sau sprijina orice alte actiuni considerate necesare si oportune pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 31."
7. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Convocarea Congresului Romanilor de Pretutindeni se realizeaza de birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P., iar cheltuielile privind organizarea si desfasurarea Congresului Romanilor de Pretutindeni se asigura din bugetul Camerei Deputatilor."
8. La articolul 8, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Guvernul Romaniei va asigura Consiliului Romanilor de Pretutindeni un spatiu corespunzator.
.....................................................................................................................
(4) Consiliul Romanilor de Pretutindeni furnizeaza informatii, analize si propuneri Parlamentului Romaniei, D.R.R.P. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum si celorlalte institutii guvernamentale competente, cu care colaboreaza pentru promovarea de initiative legislative referitoare la romanii de pretutindeni, respectiv la realizarea si aplicarea programelor destinate comunitatilor romanesti."
9. La articolul 8, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P., va asigura secretariatul tehnic al Consiliului Romanilor de Pretutindeni si asigura finantarea activitatii acestuia."
10. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P., acorda finantari nerambursabile destinate derularii proiectelor asociatiilor, organizatiilor, persoanelor juridice si fizice romane si din state terte in beneficiul comunitatilor romanesti de pretutindeni, in urma unui proces de evaluare si selectie realizat la nivelul Ministerului Afacerilor Externe/D.R.R.P. si, dupa caz, in colaborare cu alte institutii ale statului, in conformitate cu principiul transparentei si prevederile legale in materie."
11. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Se reorganizeaza Centrul «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru romanii de pretutindeni sub forma Institutului «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru romanii de pretutindeni, denumit in continuare Institutul, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica proprie, in subordinea Ministerului Afacerilor Externe si in coordonarea directa a secretarului de stat pentru romanii de pretutindeni. Institutul are sediul in municipiul Bucuresti.
(2) Atributiile principale ale Institutului sunt:
a) promovarea valorilor culturii nationale in randul comunitatilor romanesti autohtone din vecinatatea Romaniei;
b) asigurarea, prin anul pregatitor, a cadrului necesar pentru insusirea limbii, culturii si a civilizatiei romanesti de catre bursierii statului roman;
c) perfectionarea cadrelor didactice care predau limba romana/in limba romana in comunitatile romanesti din vecinatatea Romaniei;
d) realizarea de studii, analize, cercetari privind comunitatile romanesti din vecinatatea Romaniei, in parteneriat cu institutii publice si organizatii neguvernamentale de profil;
e) organizarea de evenimente cu caracter cultural, artistic, stiintific, educational, documentar, cu preponderenta pentru tinerii romani din comunitatile aflate in vecinatatea Romaniei, in colaborare cu alte institutii de specialitate;
f) facilitarea dialogului si a colaborarii atat a personalitatilor romanesti din afara granitelor, cat si a organizatiilor reprezentative ale etnicilor romani din vecinatatea Romaniei, in scopul conturarii unui cadru adecvat comunicarii pe segmente socioprofesionale distincte;
g) dezvoltarea de activitati specifice, in beneficiul culturii, al civilizatiei nationale si al imaginii Romaniei in lume;
h) conceperea de proiecte si programe educationale pentru membrii comunitatilor romanesti de pretutindeni;
i) editarea unor lucrari de referinta privind problematica comunitatilor romanesti.
(3) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit prevederilor legale in vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.
(4) Institutul deruleaza programe de pregatire pentru insusirea terminologiei de specialitate a institutiilor de invatamant, ale caror cursuri le vor urma persoanele care exercita drepturile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b)-d), si pentru promovarea valorilor culturale romanesti.
(5) Studentii si cursantii Institutului pot fi bursieri ai statului roman, beneficiaza de cazare gratuita in spatiile Institutului si pot beneficia de cazare gratuita in caminele studentesti pe perioada anului pregatitor.
(6) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finanteaza din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
(7) Veniturile proprii provin din:
a) activitati de cercetare stiintifica;
b) asistenta de specialitate si consultanta;
c) sprijin financiar acordat de organismele internationale;
d) donatii, sponsorizari, precum si alte resurse legal constituite.
(8) Persoanele care exercita drepturile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b)-d) beneficiaza de cazare gratuita in camine studentesti pe perioada efectuarii studiilor in Romania, cu conditia dovedirii resurselor insuficiente, in conditiile legale prevazute pentru cetatenii romani.
(9) Autoritatile administratiei publice locale din unitatile administrativ-teritoriale in care se realizeaza activitatile organizate sau coordonate de catre Institut vor acorda asistenta necesara pentru a asigura, in conditiile convenite, spatiile si echipamentele corespunzatoare pe durata activitatilor respective.
(10) In scopul desfasurarii activitatii Institutului, cladirea situata in localitatea Crevedia, judetul Dambovita, proprietate publica a statului, aflata in administrarea Ministerului Afacerilor Externe, se transmite in folosinta exclusiva a Institutului, impreuna cu terenul si celelalte bunuri mobile si imobile aferente."
12. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Prezentul act normativ nu aduce atingere competentelor Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Ministerului Economiei si Finantelor, Institutului Cultural Roman sau ale altor institutii romanesti de profil in ceea ce priveste acordarea de burse pentru cetateni ai altor state de origine etnica romana, cetateni romani cu domiciliul in strainatate si cetateni straini si nici in ceea ce priveste sprijinul material acordat de aceste institutii pentru biblioteci, edituri, publicatii, institutii de invatamant, asociatii si centre culturale, asezaminte din tara si din strainatate, sprijin constand in publicatii, carti, mobilier si alte dotari."
13. La articolul 14, alineatele (2) si (3) se abroga.
14. Se introduce anexa care are cuprinsul prevazut in anexa la prezenta ordonanta de urgenta.

Art. II
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul va adopta o hotarare care va reglementa structura organizatorica, statul de functii, precum si regulamentul de functionare ale Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi".

Art. III
Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 792 din 21 noiembrie 2007, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXA - DECLARATIE privind apartenenta la identitatea culturala romana


Subsemnatul/Subsemnata, ........................................, cetatean(a) al(a) .............................., legitimat(a) cu actul de identitate/cartea de identitate/pasaportul seria .......... nr. .................., eliberat(a) de ...................................., domiciliat(a) in ......................... ................................................................................ ................................................................................ ........................................, declar prin vointa mea liber exprimata si pe propria raspundere ca imi asum identitatea culturala romana.
In aceasta calitate inteleg sa beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni si sa mi le exercit cu buna-credinta, pentru afirmarea identitatii mele culturale romane.
Declar ca datele de mai sus sunt corecte si ca am luat cunostinta de prevederile Codului penal al Romaniei privind falsul in inscrisuri (art. 288-293) si sanctiunile aplicabile.

Data .................
Semnatura .................. Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei, prin Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Pretutindeni/Ambasada Romaniei la .........../Consulatul General al Romaniei la ..........................., certifica faptul ca prezenta declaratie a fost data de dl/dna ......................... pe propria raspundere si ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni. Data ............. Semnatura ......................

Poate fi de interes si:
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Legea 131/2015 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003. Lege nr. 131/2015
Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultu
Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
Legea 185/2014 privind aprobarea OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea OUG 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura. Lege 185/2014
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
Ordin 836/2014 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim special
HG 837/2014 privind infiintarea si functionarea lectoratelor de limba, literatura, cultura si civilizatie romaneasca in universitati din strainatate. Hotarare nr. 837/2014
OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
Legea 81/2014 privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cartii. Lege nr. 81/2014
UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
Ordin nr. 578/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 431/2014 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV ? 2013, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub
OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014
Legea 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic. Lege nr. 48/2014
Ordin 1900/2013 privind publicarea Programului de cooperare culturala intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016, semnat la Bucuresti la 25 noiembrie 2013
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
HG 1069/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala. Hotararea 1059/2013
Teoria generala a dreptului. Caiet de seminar. Editia 2
Anghel Elena,Ene-Dinu Cornelia Beatrice Gabriela,Spataru-Negura Laura-Cristiana,Coord. Popa Nicolae

Pret: 44.9 lei
38.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
53 useri online

Useri autentificati: