DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului, oug nr. 38/2008Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 284 din 11/04/2008

Avand in vedere faptul ca in decursul ultimilor ani sistemul de plati si decontari din Romania a cunoscut un amplu proces de reforma, modernizare, dezvoltare si diversificare in sprijinul si in concordanta cu schimbarile de esenta produse in acest interval in sistemul financiar bancar romanesc, proces care nu poate fi pe deplin finalizat decat prin modificarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile ulterioare, astfel incat cecul sa poata fi procesat prin mijloace electronice, si avand in vedere caracterul de urgenta sustinut de urmatoarele considerente:
 • la nivelul sistemului bancar au fost deja angajate fonduri de investitii in contractarea de echipamente si aplicatii informatice pentru adoptarea solutiei de procesare identificate de Banca Mondiala, prin Programul de convergenta, si fiecare zi de intarziere inseamna costuri si riscuri suplimentare pentru membrii sistemului;
 • institutiile de credit si utilizatorii au nevoie de timp de pregatire pentru noul mod de procesare preconizat, dupa intrarea in vigoare a cadrului legislativ modificat, data dorita si agreata de sistemul bancar pentru intrarea in functiune a noului sistem (1 aprilie 2008) fiind in acest moment imposibil de atins. Din momentul asigurarii cadrului legal este necesara o perioada de tranzitie de la modul de procesare actual, manual, la modul de lucru bazat pe transmiterea de imagini, estimata la cel putin 4 luni;
 • Proiectul privind impactul pozitiv asupra modernizarii instrumentelor de plata, demarat de Banca Mondiala, prin Programul de convergenta, impreuna cu comunitatea bancara din Romania, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Economiei si Finantelor si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, este in intarziere si trebuie sa poata fi finalizat, riscand, in caz de nefinalizare, consecinte negative asupra relatiei cu Banca Mondiala;
 • solutia de decontare automata este conforma cu tendinta europeana in domeniul platilor, initiativa de modernizare fiind considerata de Banca Centrala Europeana ca fiind "salutara", in temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 11. - Orice semnatura a unui cec trebuie sa cuprinda:
  a) in clar, numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entitatii care se obliga;
  b) semnatura olografa a persoanei fizice, respectiv a reprezentantilor legali sau a imputernicitilor persoanelor juridice care se obliga ori a reprezentantilor sau a imputernicitilor altor categorii de entitati care utilizeaza astfel de instrumente."
  2. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 17. - Girul trebuie scris pe cec; el trebuie sa fie semnat de girant.
  Girul este valabil chiar daca beneficiarul nu este mentionat sau girantul a pus numai semnatura (gir in alb). In acest din urma caz, girul, pentru a fi valabil, trebuie sa fie scris pe cec."
  3. La articolul 27, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 27. - Avalul se da pe cec. El se exprima prin cuvintele: «pentru aval» sau orice forma echivalenta; el este semnat de avalist."
  4. La articolul 27, alineatul 2 se abroga.
  5. La articolului 29, alineatul 2 se abroga.
  6. La articolul 30, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 30. - Cecul emis si platibil in Romania trebuie, sub sanctiunea pierderii dreptului de regres impotriva girantilor si garantilor, sa fie prezentat la plata in termen de 15 zile."
  7. Dupa articolul 32 se introduc trei noi articole, articolele 321-323, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 321. - Prezentarea unui cec la plata se poate face in original sau prin trunchiere.
  In sensul prezentei legi, prin trunchiere se intelege procedeul informatic care consta in urmatoarele operatiuni succesive:
  a) transpunerea in format electronic a informatiilor relevante de pe cecul original;
  b) reproducerea imaginii cecului original in format electronic;
  si
  c) transmiterea informatiei electronice obtinute prin operatiunile prevazute la lit. a) si b) catre institutia de credit platitoare.
  Prezentarea la plata a unui cec prin trunchiere produce aceleasi efecte juridice ca si prezentarea la plata a cecului original, cu conditia ca acesta din urma sa fi fost emis cu respectarea prevederilor legii.
  Institutiile de credit pot recurge la procedeul trunchierii, cu conditia ca intre ele sa existe o conventie prealabila in contextul unui aranjament de plata sau o conventie constand in aderarea lor la un sistem de plati.
  Informatiile relevante pentru trunchiere, cuprinse in cecul original, sunt stabilite potrivit conventiilor prevazute la alin. 4.
  Imaginea cecului original reprezinta copia electronica a cecului original. Imaginea cecului original trebuie sa respecte standardele stabilite potrivit conventiilor prevazute la alin. 4.
  Momentul receptionarii de catre institutia de credit platitoare, respectiv de catre un sistem de plati a informatiilor relevante pentru trunchiere si a imaginii electronice a respectivului cec, potrivit alin. 2, constituie momentul prezentarii la plata.
  Transmiterea catre institutia de credit platitoare a informatiilor relevante si a imaginii cecului, prin trunchiere, trebuie realizata astfel incat sa se asigure autenticitatea si integritatea acestora, prin utilizarea oricaror procedee tehnice admise de lege.
  Art. 322. - Cand prezinta la plata un cec prin trunchiere, institutia de credit este obligata:
  a) sa verifice daca cecul original respecta in forma si continut prevederile legale, inclusiv regularitatea succesiunii girurilor, cu exceptia autenticitatii semnaturilor tragatorului si girantilor;
  b) sa garanteze acuratetea si conformitatea informatiilor relevante pentru trunchiere transmise electronic cu datele din cecul original, precum si conformitatea imaginii cecului cu cecul original.
  Institutia de credit raspunde de orice pierdere suferita prin nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. 1.
  Art. 323. - Refuzul total sau partial la plata al unui cec prezentat la plata prin trunchiere se face in forma electronica, de catre institutia de credit platitoare.
  In baza refuzului prevazut la alin. 1, institutia de credit care detine cecul original va inscrie pe acesta:
  a) data prezentarii acestuia la plata, spre a se constata daca prezentarea s-a efectuat in cadrul termenului prevazut la art. 30;
  b) declaratia de refuz, datata si semnata de catre reprezentanti legali sau imputerniciti ai acestora.
  Mentiunile inscrise pe cecul original, potrivit alin. 2, cu respectarea dispozitiilor art. 44, constituie dovada refuzului de plata."
  8. La articolul 51, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Posesorul este dator sa aduca, fara intarziere, la cunostinta girantului sau cazul fortuit ori de forta majora si sa faca pe cec mentiunea datata si semnata de el de aceasta incunostintare; pentru rest se aplica dispozitiunile art. 45."
  9. La articolul 59, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 59. - Protestul poate fi dresat prin act separat sau pe insusi originalul cecului, ori pe duplicatul acestuia."
  10. La articolul 62, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 62. - Protestul cerut de art. 43 poate fi inlocuit, daca posesorul consimte, printr-o declaratie de refuz de plata, scrisa si datata pe titlu, semnata de tras."
  11. Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 75. - Prin expresiile societate bancara, societate de credit si institutie de credit intrebuintate in prezenta lege se intelege persoanele juridice prevazute de legislatia privind activitatea bancara si de credit."

  Art. II
  (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (2) In termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Banca Nationala a Romaniei va elabora norme pentru aplicarea acesteia.

  Art. III
  Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificarile ulterioare si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.  Poate fi de interes si:
  Legea 275/2017 pentru aprobarea OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA
  Legea 209/2016 pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata
  Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016
  Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011
  Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Darea in plata
  HG 214/2016 pentru modificarea si completarea HG 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor. Hotararea 214/2016
  OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
  OG 19/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative, precum si unele masuri de corelare legislativa. Ordonanta nr. 19/2015
  Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
  Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultu
  Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
  Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata. Lege nr. 70/2015
  Ordin 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei
  Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
  OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
  OUG 62/2014 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Ordonanta de urgenta 62/2014
  Amnistia fiscala pentru bugetari. Legea 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 124/2014, amnistia fiscala pentru bugetari
  Ordin 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit
  OG 3/2014 pentru reglementarea unor masuri bugetare in legatura cu activitatea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului. Ordonanta 3/2014
  OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta 37/2014
  Raporturile juridice dintre profesionistii-comercianti
  Angheni Smaranda

  Pret: 49.9 lei
  42.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  106 useri online

  Useri autentificati: