DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, oug nr. 113/2007

Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 729 din 26/10/2007

In conditiile recentei aderari a Romaniei la Uniunea Europeana, alinierea legislatiei romanesti la acquis-ul comunitar constituie o prioritate legislativa. Directiva Consiliului 2004/80/CE privind despagubirea victimelor infractiunilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 261 din 6 august 2004, se adreseaza tuturor statelor membre ale Uniunii Europene si obliga la instituirea unei proceduri speciale pentru obtinerea compensatiilor financiare de catre victimele infractiunilor intentionate comise cu violenta in situatii transfrontaliere. Avand in vedere urgenta armonizarii legislatiei din domeniul protectiei victimelor infractiunilor, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1
Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Compensatia financiara se acorda, la cerere, in conditiile prezentului capitol, urmatoarelor categorii de victime:
a) persoanele asupra carora a fost savarsita o tentativa la infractiunile de omor, omor calificat si omor deosebit de grav, prevazute la art. 174-176 din Codul penal, o infractiune de vatamare corporala grava, prevazuta la art. 182 din Codul penal, o infractiune intentionata care a avut ca urmare vatamarea corporala grava a victimei, o infractiune de viol, act sexual cu un minor si perversiune sexuala, prevazute la art. 197, 198 si art. 201 alin. 2-5 din Codul penal, o infractiune privind traficul de persoane, o infractiune de terorism, precum si orice alta infractiune intentionata comisa cu violenta;
b) sotul, copiii si persoanele aflate in intretinerea persoanelor decedate prin savarsirea infractiunilor prevazute la alin. (1).
(2) Compensatia financiara se acorda victimelor prevazute la alin. (1) daca infractiunea a fost savarsita pe teritoriul Romaniei si victima este:
a) cetatean roman;
b) cetatean strain ori apatrid care locuieste legal in Romania;
c) cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul Romaniei la data comiterii infractiunii; sau
d) cetatean strain sau apatrid cu resedinta pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul Romaniei la data comiterii infractiunii.
(3) In cazul victimelor care nu se incadreaza in categoriile de persoane prevazute la alin. (1) si (2), compensatia financiara se acorda in baza conventiilor internationale la care Romania este parte."

2
Dupa articolul 34 se introduce un nou capitol, capitolul V1, intitulat "Solicitarea compensatiei financiare in situatii transfrontaliere", cuprinzand articolele 341-3426, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL V1
Solicitarea compensatiei financiare in situatii transfrontaliere

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 341. - Prezentul capitol reglementeaza modul de obtinere a compensatiei financiare in situatia savarsirii unei infractiuni pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat cel in care victima locuieste in mod legal.
Art. 342. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) stat solicitant - statul membru al Uniunii Europene pe al carui teritoriu locuieste in mod legal victima care solicita o compensatie financiara;
b) stat solicitat - statul membru al Uniunii Europene pe al carui teritoriu a fost savarsita infractiunea;
c) autoritate responsabila cu asistenta - autoritatea din statul solicitant care are atributii privind inregistrarea si transmiterea cererilor de compensatie financiara, informarea si consilierea solicitantilor, precum si cooperarea cu autoritatile competente din statul solicitat;
d) autoritate de decizie - autoritatea din statul solicitat care solutioneaza cererile de compensatie financiara;
e) solicitant - persoana care formuleaza o cerere de compensatie financiara.

SECTIUNEA a 2-a
Autoritatea romana responsabila cu asistenta

Art. 343. - (1) Cetateanul roman, apatridul sau strainul care locuieste legal in Romania, victima a unei infractiuni intentionate comise cu violenta pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, poate solicita, cu sprijinul autoritatii de asistenta din Romania, o compensatie financiara din partea statului pe al carui teritoriu a fost comisa infractiunea, in conditiile prevazute de legea acelui stat.
(2) In aplicarea art. 3 alin. (1) din Directiva Consiliului 2004/80/CE privind despagubirea victimelor infractiunilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 261 din 6 august 2004, Ministerul Justitiei este desemnat autoritate responsabila cu asistenta persoanelor prevazute la alin. (1) care doresc obtinerea unei compensatii financiare.
Art. 344. - (1) Cetateanul roman, apatridul sau strainul care locuieste legal in Romania, victima a unei infractiuni intentionate comise cu violenta pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, poate depune la Ministerul Justitiei o cerere pentru obtinerea compensatiei financiare din partea statului pe al carui teritoriu a fost comisa infractiunea, insotita de documentele justificative necesare.
(2) In maximum 5 zile lucratoare de la primire Ministerul Justitiei transmite cererile si documentele justificative depuse catre autoritatea de decizie a statului pe al carui teritoriu a fost comisa infractiunea, desemnata conform Directivei Consiliului 2004/80/CE.
(3) Cererile prevazute la alin. (1) pot fi trimise Ministerului Justitiei si prin scrisoare cu confirmare de primire.
(4) Dispozitiile prezentei legi nu afecteaza dreptul persoanei de a depune o cerere de compensatie financiara direct la autoritatea de decizie a statului pe al carui teritoriu a fost comisa infractiunea, conform legislatiei acelui stat.
(5) Ministerul Justitiei va transmite cererea de obtinere a compensatiei financiare potrivit prevederilor alin. (2), in forma prevazuta de Decizia Comisiei Europene 2006/337/CE din data de 19 aprilie 2006 pentru stabilirea formelor standard ale cererilor si deciziilor conform Directivei Consiliului 2004/80/CE si prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta lege.
Art. 345. - Ministerul Justitiei furnizeaza solicitantului informatiile necesare privind posibilitatile de a cere o compensatie financiara din partea statului pe al carui teritoriu a fost comisa infractiunea, formularele de cerere necesare, precum si informatii si indicatii despre modul de completare a formularului de cerere si despre documentele justificative necesare.
Art. 346. - (1) Ministerul Justitiei furnizeaza solicitantului date si informatii generale pentru a-l ajuta sa raspunda la orice cerere de informatii suplimentare formulata de catre autoritatea de decizie din statul membru al Uniunii Europene pe teritoriul caruia a fost comisa infractiunea.
(2) La cererea solicitantului, Ministerul Justitiei transmite direct autoritatii de decizie prevazute la alin. (1) informatiile si documentele prevazute la alin. (1), in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii scrise in acest sens.
Art. 347. - (1) Informatiile prevazute la art. 345 si 346 pot fi solicitate:
a) prin audienta la sediul Ministerului Justitiei sau prin telefon;
b) prin posta, cu confirmare de primire, fax sau e-mail.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) regulile de desfasurare a audientei se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.
(3) Informatiile solicitate potrivit alin. (1) lit. b) se transmit in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii la Ministerul Justitiei.
(4) In cazul in care este necesara obtinerea de informatii suplimentare de la alte institutii, acestea vor fi solicitate inauntrul termenului de 20 de zile, iar Ministerul Justitiei va informa solicitantul in maximum 20 de zile calendaristice de la primirea informatiilor solicitate.
Art. 348. - (1) Ministerul Justitiei va publica pe pagina oficiala de internet formularele de cerere si alte informatii relevante pentru obtinerea compensatiilor financiare pentru victimele infractiunilor in situatii transfrontaliere.
(2) Modelul formularelor de cerere prevazute la alin. (1) va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
Art. 349. - (1) Ministerul Justitiei acorda sprijinul necesar in cazul in care autoritatea de decizie din statul care acorda despagubirea solicita audierea directa prin videoconferinta sau prin telefon a victimei, martorului, expertului sau oricarei alte persoane aflate pe teritoriul Romaniei care poate oferi informatii relevante.
(2) Audierea se efectueaza direct de catre autoritatea de decizie, potrivit legii sale interne.
(3) Cererea de audiere poate fi acceptata de statul roman daca nu contravine principiilor sale fundamentale de drept, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) audierea persoanelor prevazute la alin. (1) nu poate avea loc in lipsa consimtamantului expres al acestora;
b) audierea are loc in prezenta reprezentantului Ministerului Justitiei, care verifica identitatea persoanei audiate si existenta consimtamantului. In cazul in care constata ca sunt incalcate drepturi fundamentale ale persoanei, reprezentantul Ministerului Justitiei ia de indata masurile necesare pentru a asigura respectarea acestor drepturi sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a opri audierea;
c) persoana audiata va fi asistata de interpret pentru asigurarea comunicarii atat cu autoritatea de asistenta, cat si cu autoritatea de decizie;
d) persoana audiata are dreptul de a fi asistata de aparator.
(4) Persoana a carei audiere se cere va fi instiintata prin scrisoare cu confirmare de primire cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru audiere.
(5) Scrisoarea de instiintare prevazuta la alin. (4) va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:
a) data si ora audierii;
b) locul audierii;
c) institutia care va efectua audierea;
d) motivul audierii;
e) posibilitatea de a fi asistat de aparator.
(6) Dispozitiile legale privind asistenta judiciara internationala se aplica in mod corespunzator.
Art. 3410. - (1) Daca autoritatea de decizie din statul pe al carui teritoriu a fost comisa infractiunea solicita acest lucru, Ministerul Justitiei va realiza audierea persoanelor prevazute la art. 349.
(2) Persoana a carei audiere se cere va fi instiintata prin scrisoare cu confirmare de primire cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru audiere. Termenul de 10 zile se calculeaza de la data primirii instiintarii.
(3) Scrisoarea de instiintare prevazuta la alin. (2) va cuprinde in mod obligatoriu mentiunile prevazute la art. 349 alin. (5).
(4) Persoana audiata va fi asistata, daca este cazul, de interpret.
(5) Persoana audiata poate fi asistata de aparator, fapt ce i se va aduce la cunostinta prin instiintarea prevazuta la alin. (2).
(6) Un proces-verbal al audierii va fi transmis autoritatii de decizie in termen de 5 zile lucratoare de la data audierii.
(7) Nicio masura cu caracter coercitiv nu poate fi luata fata de persoana audiata.
Art. 3411. - (1) Ministerul Justitiei in colaborare cu autoritatile romane competente si autoritatea de decizie a statului solicitant convin asupra masurilor de protectie a persoanei audiate.
(2) Dispozitiile Codului de procedura penala privitoare la protectia martorilor sau a persoanei vatamate se pot aplica in mod corespunzator.
Art. 3412. - Ministerul Justitiei suporta din bugetul aprobat cheltuielile ce decurg din indeplinirea obligatiilor care ii revin conform prezentei sectiuni.
Art. 3413. - In calitate de autoritate de asistenta Ministerul Justitiei nu se va pronunta asupra admisibilitatii cererii pentru obtinerea compensatiei financiare.

SECTIUNEA a 3-a
Autoritatea romana de decizie

Art. 3414. - (1) In aplicarea Directivei Consiliului 2004/80/CE, autoritatea de decizie in privinta cererilor de compensatie financiara ale persoanelor prevazute la art. 21 alin. (2) lit. c) si d) pentru infractiunile savarsite pe teritoriul Romaniei este comisia pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor constituita in cadrul Tribunalului Bucuresti.
(2) Comisia pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor din cadrul Tribunalului Bucuresti este alcatuita din cel putin 3 judecatori desemnati in conditiile prezentei legi.
(3) Comisia pentru acordarea de compensatii financiare din cadrul Tribunalului Bucuresti primeste cererile de compensatie financiara prevazute la alin. (1) direct de la solicitant sau prin intermediul autoritatii de asistenta a statului pe al carui teritoriu locuieste solicitantul.
Art. 3415. - Dispozitiile prezentei legi privind compensatia financiara a victimelor infractiunilor se aplica in mod corespunzator si cazurilor prevazute de prezenta sectiune.
Art. 3416. - (1) Comisia pentru acordarea de compensatii financiare din cadrul Tribunalului Bucuresti va transmite autoritatii responsabile cu asistenta din statul solicitant, precum si solicitantului o confirmare de primire a cererii in termen de 5 zile lucratoare de la primirea acesteia, numele persoanei de contact din cadrul comisiei, precum si un termen aproximativ de solutionare a acesteia atunci cand acest lucru este posibil.
(2) Confirmarea prevazuta la alin. (1) se comunica solicitantului si autoritatii de asistenta din statul solicitant in forma stabilita prin Decizia Comisiei Europene 2006/337/CE pentru stabilirea formelor standard ale cererilor si deciziilor conform Directivei Consiliului 2004/80/CE si prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta lege.
(3) In cazul in care comisia din cadrul Tribunalului Bucuresti primeste cererea de acordare a compensatiei financiare prin intermediul autoritatii de asistenta din statul solicitant, va trimite si acesteia o copie de pe citatie.
Art. 3417. - (1) In vederea solutionarii cererii comisia din cadrul Tribunalului Bucuresti poate audia victima, precum si martorii sau expertii in cauza care se afla pe teritoriul statului solicitant, direct prin videoconferinta ori telefon sau prin intermediul autoritatii de asistenta a statului solicitant.
(2) In acest scop comisia va adresa o cerere scrisa autoritatii de asistenta din statul solicitant.
(3) Regulile privind asistenta judiciara internationala se vor aplica in mod corespunzator.
Art. 3418. - (1) Audierea directa prin videoconferinta sau telefon se face potrivit legii romane.
(2) Pentru audierea prin videoconferinta sau telefon regulile privind asistenta judiciara internationala se vor aplica in mod corespunzator.
(3) Audierea nu poate da nastere la masuri coercitive impotriva persoanei ascultate.
Art. 3419. - Audierea prin intermediul autoritatii de asistenta se va face conform legii statului caruia aceasta ii apartine.
Art. 3420. - (1) Dispozitiile Codului de procedura penala privitoare la protectia martorilor sau a persoanei vatamate se vor aplica in mod corespunzator.
(2) Masurile privind protectia persoanei audiate se pot lua in colaborare cu autoritatea de asistenta.
Art. 3421. - Hotararea prin care s-a solutionat cererea de compensatie financiara se comunica solicitantului si autoritatii de asistenta din statul solicitant, in forma stabilita prin Decizia Comisiei Europene 2006/337/CE din 19 aprilie 2006 pentru stabilirea formelor standard ale cererilor si deciziilor conform Directivei Consiliului 2004/80/CE si prevazuta in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta lege.
Art. 3422. - (1) Compensatia financiara se va plati solicitantului in contul indicat de acesta in formularul de cerere.
(2) Solicitantului nu i se va imputa nicio cheltuiala ocazionata de formularea, depunerea sau solutionarea cererii de compensatie financiara ori de plata efectiva a compensatiei.

SECTIUNEA a 4-a
Dispozitii comune

Art. 3423. - (1) Ministerul Justitiei este desemnat ca punct de contact central in ceea ce priveste colaborarea cu celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru aplicarea dispozitiilor prezentului capitol.
(2) Atributiile Ministerului Justitiei in aplicarea alin. (1) vor fi stabilite prin ordin al ministrului justitiei.
Art. 3424. - (1) Documentele care se transmit intre autoritati din state diferite conform prezentului capitol vor fi redactate astfel:
a) documentele adresate autoritatilor din Romania vor fi redactate in limba romana sau engleza;
b) documentele adresate de catre autoritatile romane unei autoritati din alt stat membru al Uniunii Europene vor fi redactate in limba oficiala a acelui stat sau in orice alta limba pe care acel stat s-a declarat dispus sa o accepte.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) urmatoarele documente:
a) textul integral al hotararii date de catre autoritatea de decizie in solutionarea cererii de compensatie financiara;
b) procesele-verbale intocmite in aplicarea art. 3410 alin. (6) si 3419.
(3) Documentele prevazute la alin. (2) emise de catre o autoritate romana vor fi transmise in limba romana sau in limba engleza ori franceza.
(4) In calitate de autoritate de asistenta, Ministerul Justitiei va asigura traducerea textului integral al hotararii date de catre o autoritate de decizie dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene in solutionarea cererii de compensatie financiara a uneia dintre persoanele prevazute la art. 343 alin. (1), in cazul cand aceasta persoana solicita traducerea. Costurile traducerii vor fi suportate de Ministerul Justitiei.
Art. 3425. - Formularele de cerere de compensatie financiara, precum si orice alte documente transmise conform prezentului capitol nu fac obiectul vreunei alte formalitati de certificare sau autentificare.
Art. 3426. - (1) Ministerul Justitiei, in calitate de autoritate responsabila cu asistenta, sau alta institutie competenta va transmite Comisiei Europene:
a) lista autoritatilor de asistenta, respectiv de decizie, desemnate in aplicarea Directivei Consiliului 2004/80/CE;
b) limbile in care autoritatile romane sunt dispuse sa accepte documentele transmise in situatii transfrontaliere, conform prezentului capitol;
c) informatii privind posibilitatile de a solicita si de a obtine o compensatie financiara pentru infractiuni comise pe teritoriul Romaniei, conform prezentei legi;
d) formularele-tip de solicitare a compensatiei financiare.
(2) Ministerul Justitiei sau alta institutie competenta va transmite Comisiei Europene orice modificare ulterioara a informatiilor prevazute la alin. (1)."

3
Dupa articolul 36 se introduce urmatoarea mentiune:
"Prezenta lege transpune in legislatia nationala dispozitiile Directivei Consiliului 2004/80/CE din 29 aprilie 2004 privind despagubirea victimelor infractiunilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 261 din 6 august 2004, precum si ale Deciziei Comisiei 2006/337/CE din 19 aprilie 2006 pentru stabilirea formelor standard ale cererilor si deciziilor conform Directivei Consiliului 2004/80/CE din 29 aprilie 2004 privind despagubirea victimelor infractiunilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L125 din 12 mai 2006."

4
Dupa mentiunea privind transpunerea normelor comunitare se introduc anexele nr. 1-3, avand continutul prevazut in anexele nr. 1-3 care fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. II
Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dupa aprobarea acesteia prin lege.


ANEXA Nr. 1

  Formular de transmitere a cererii de compensatie financiara
in situatii transfrontaliere
(art. 6 alin. 2 din Directiva Consiliului 2004/80/CE) 


  1. Nr. de dosar: 
  2. Limba oficiala a formularului si a altor documente justificative
 (art. 6 alin. 3 din Directiva Consiliului 2004/80/CE): 
  3. Formularul se transmite de: 
+------------------------------------------------------------------------------+
¶Autoritatea responsabila cu asistenta (autoritate transmitatoare):      ¶
¶Denumirea autoritatii:                            ¶
¶Statul membru:                                ¶
¶Persoana de contact a departamentului responsabil:              ¶
¶Adresa:                                    ¶
¶Nr. de telefon (inclusiv prefixul):                      ¶
¶Nr. de fax:                                  ¶
¶Adresa de e-mail:                               ¶
+------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  4. Formularul este transmis catre: 
+------------------------------------------------------------------------------+
¶Autoritatea de decizie (autoritate de primire):                ¶
¶Denumirea autoritatii:                            ¶
¶Statul membru:                                ¶
¶Persoana de contact a departamentului responsabil:              ¶
¶Adresa:                                    ¶
¶Nr. de telefon (inclusiv prefixul):                      ¶
¶Nr. de fax:                                  ¶
¶Adresa de e-mail:                               ¶
+------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  5. Date despre solicitant (persoana care solicita compensatie financiara): 
  Nume: 
  Prenume: 
  Sex: 
  Data nasterii: 
  Nationalitate: 
  Adresa si cod postal: 
  Locul unde persoana locuieste in mod obisnuit (daca este diferit de domiciliu): 
  Nr. de telefon (inclusiv prefixul): 
  Nr. de fax: 
  Adresa de e-mail: 
  Date bancare (pentru transferuri, trebuie prevazut codul BIC in locul codului
 bancar si codul IBAN in locul numarului de cont): 

+------------------------------------------------------------------------------+
¶  Codul BIC:  ¶  Codul IBAN:  ¶ Denumirea bancii: ¶Contact in strainatate¶
¶        ¶         ¶          ¶           ¶
¶        ¶         ¶          ¶           ¶
¶        ¶         ¶          ¶           ¶
+------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  Dupa caz, reprezentantul legal: 
  6. Date despre persoana vatamata, daca este diferita de persoana solicitantului: 
  Nume: 
  Prenume: 
  Sex: 
  Data nasterii: 
  Nationalitate: 
  Adresa si cod postal: 
  Locul unde persoana locuieste in mod obisnuit (daca este diferit de domiciliu): 
  Nr. de telefon (inclusiv prefixul): 
  Nr. de fax: 
  Adresa de e-mail: 
  Intocmit la: 
  Data: 
  De catre: 
  (semnatura si/sau stampila) 
  7. Lista documentelor justificative atasate: 
ANEXA Nr. 2

  Confirmare de primire
(art. 7 din Directiva Consiliului 2004/80/CE) 


  Se va transmite autoritatii responsabile cu asistenta si solicitantului 
  Autoritatea de decizie: 
+------------------------------------------------------------------------------+
¶Denumirea autoritatii:                            ¶
¶Statul membru:                                ¶
¶Numarul de caz:                                ¶
¶Persoana de contact din departamentul responsabil:              ¶
¶Adresa:                                    ¶
¶Nr. de telefon (inclusiv prefixul):                      ¶
¶Nr. de fax:                                  ¶
¶Adresa de e-mail:                               ¶
+------------------------------------------------------------------------------+ 

 

Precizarea termenului de solutionare a cererii de compensatie financiara depuse 
de solicitant (atunci cand este posibil): 
Prin prezenta se confirma primirea cererii de compensatie din partea autoritatii
responsabile cu asistenta: 

+------------------------------------------------------------------------------+
¶Denumirea autoritatii:                            ¶
¶Statul membru:                                ¶
¶Numarul de caz:                                ¶
+------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  Data primirii cererii: 
  Intocmit la: 
  Data: 
  De catre: 
  (semnatura si/sau stampila) ANEXA Nr. 3

  Formular de transmitere a deciziei referitoare la cererea
de compensatie financiara in situatii transfrontaliere
(art. 10 din Directiva Consiliului 2004/80/CE) 


  1. Numar de caz: 
  2. Data hotararii: 
  3. Limba in care este redactata decizia: 
  4. Decizia este transmisa de: 
+------------------------------------------------------------------------------+
¶Date despre autoritatea de decizie (autoritatea transmitatoare):       ¶
¶Denumirea autoritatii:                            ¶
¶Statul membru:                                ¶
¶Persoana de contact a departamentului responsabil:              ¶
¶Adresa:                                    ¶
¶Nr. de telefon (inclusiv prefixul):                      ¶
¶Nr. de fax:                                  ¶
¶Adresa de e-mail:                               ¶
+------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  5. Decizia este transmisa catre: 
+------------------------------------------------------------------------------+
¶Autoritatea responsabila cu asistenta (autoritate de primire):        ¶
¶Denumirea autoritatii:                            ¶
¶Statul membru:                                ¶
¶Persoana de contact a departamentului responsabil:              ¶
¶Adresa:                                    ¶
¶Nr. de telefon (inclusiv prefixul):                      ¶
¶Nr. de fax:                                  ¶
¶Adresa de e-mail:                               ¶
+------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  6. Si catre: 

+------------------------------------------------------------------------------+
¶Date despre solicitant:                            ¶
¶Nume si prenume:                               ¶
¶Adresa:                                    ¶
¶Nr. de telefon (inclusiv prefixul):                      ¶
¶Nr. de fax:                                  ¶
¶Adresa de e-mail:                               ¶
¶Reprezentantul legal (daca este cazul):                    ¶
+------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  7. Informatii cu privire la decizie: 
  a) Expunere sumara: 
  b) Informatii privind caile de atac, autoritatea competenta si termene: 
  c) Alte informatii sau masuri cerute de solicitant (a se completa dupa caz): 
  Intocmit la: 
  Data: 
  De catre: 
  (semnatura si/sau stampila) 
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, legea nr. 45/2008


Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 228 din 25/03/2008Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, publicata Ón Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 729 din 26 octombrie 2007.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
36 useri online

Useri autentificati:("/home/dreptonl/public_html/fisiere/footer.php"); ?>