DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, O.U.G. nr. 100/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 08/10/2007

Avand in vedere faptul ca, pana la data de 30 septembrie 2007, Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, are obligatia implementarii Directivei 86/378/CEE care prevede egalizarea varstelor de pensionare intre femei si barbati in cadrul schemelor de pensii ocupationale, inclusiv in cazul pensionarii judecatorilor, procurorilor si a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si parchetelor, ceea ce reclama o interventie legislativa cat mai urgenta, tinand seama si de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in cadrul schemelor profesionale de securitate sociala, in vederea acoperirii deficitului de personal datorat numarului mare de posturi vacante temporar la instante si parchete, s-a impus necesitatea crearii unui fond de rezerva cu posturi bugetate de judecator si procuror, numarul mare de posturi vacante ducand la supraincarcarea magistratilor din sistem, cresterea duratei proceselor, scaderea calitatii actului de justitie, imposibilitatea de a se asigura specializarea magistratilor.

Tinand seama de Hotararea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii nr. 59/2007, prin care acesta a constatat ca fiind discriminatorie neincluderea in lege a unor categorii de personal cu aceeasi pregatire juridica (ofiterii de politie si grefierii cu studii superioare juridice), in vederea admiterii in magistratura pe baza de concurs, avand in vedere perioada ramasa pana la 1 ianuarie 2008, se impune reglementarea urgenta a calitatii de ordonator principal de credite pentru instantele judecatoresti.

Avand in vedere importanta informatizarii instantelor pentru buna functionare a sistemului judiciar in ansamblu, precum si riscurile ce apar in cazul disfunctiilor in cadrul acestui sistem, se impune modificarea sistemului actual de salarizare pentru personalul din domeniul informatic din cadrul Ministerului Justitiei, al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al Consiliului Superior al Magistraturii, care au rolul principal in coordonarea procesului de informatizare a instantelor si a parchetelor.

In vederea asigurarii egalitatii de tratament intre membrii cu activitate permanenta fata de membrii cu activitate nepermanenta ai Consiliului Superior al Magistraturii, se impune modificarea dispozitiilor referitoare la indemnizatiile membrilor cu activitate nepermanenta.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1 La articolul 26, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) La examenul de capacitate prevazut la alin. (1) participa judecatorii stagiari si procurorii stagiari, precum si personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii, Ministerului Public si al Ministerului Justitiei."
2 La articolul 28, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In cazul personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, probele cu caracter practic constau in intocmirea de lucrari specifice activitatii desfasurate in cadrul institutiilor la care functioneaza."
3 La articolul 33, alineatele (1), (13) si (14) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 33. - (1) Pot fi numiti in magistratura, pe baza de concurs, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 14 alin. (2), fostii judecatori si procurori care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1), avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, personalul de probatiune cu studii superioare juridice, ofiterii de politie judiciara cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Romane si Institutul Roman pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din invatamantul juridic superior acreditat, precum si magistratiiasistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime in specialitate de cel putin 5 ani.
.....................................................................................................................
(13) Dupa numirea in functia de judecator sau procuror, persoanele prevazute la alin. (1) sunt obligate sa urmeze, pe o perioada de 6 luni, un curs de formare profesionala in cadrul Institutului National al Magistraturii, care va cuprinde in mod obligatoriu elemente de drept comunitar.
(14) Persoanele numite in conditiile prezentului articol nu pot fi delegate, detasate, transferate si nu pot promova la alte instante sau parchete timp de cel putin un an de la numirea in functie".
4 La articolul 33, alineatele (5)-(10) se abroga.
5 La articolul 58, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu urmatorul cuprins:
"(31) Judecatorii, procurorii si personalul asimilat acestora, detasati in strainatate pentru actiuni in interesul serviciului, beneficiaza de drepturi si au obligatiile stabilite prin normele speciale ale institutiei la care sunt detasati.
(32) In lipsa normelor speciale prevazute la alin. (31), personalul detasat in strainatate beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) indemnizatia de incadrare lunara, la care se adauga sporurile cu caracter permanent prevazute de lege pentru functia detinuta anterior detasarii;
b) decontarea costului transportului intre locul de domiciliu si locul detasarii, la inceputul si la sfarsitul perioadei de detasare, precum si pentru efectuarea concediului de odihna in tara;
c) decontarea chiriei, in limita plafonului stabilit prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii sau a Plenului Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
d) diurna, in cuantumul prevazut de lege pentru deplasarea in strainatate a secretarilor de stat.
(33) Personalul detasat in strainatate nu poate beneficia in tara de aceleasi drepturi acordate de institutia unde este detasat."
6 Articolul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 82. - (1) Judecatorii si procurorii cu o vechime de cel putin 25 de ani in magistratura se pot pensiona si pot beneficia, la implinirea varstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile avute in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii.
(2) Judecatorii si procurorii se pot pensiona la cerere inainte de implinirea varstei de 60 de ani si beneficiaza de pensia prevazuta la alin. (1), daca au o vechime de cel putin 25 de ani numai in functia de judecator si procuror.
(3) De pensia de serviciu prevazuta la alin. (1) beneficiaza, la implinirea varstei de 60 de ani, si judecatorii si procurorii cu o vechime in magistratura intre 20 si 25 de ani, in acest caz cuantumul pensiei fiind micsorat cu 1% din baza de calcul prevazuta la alin. (1), pentru fiecare an care lipseste din vechimea integrala in magistratura.
(4) Pentru fiecare an care depaseste vechimea in magistratura prevazuta la alin. (1) si (2) la cuantumul pensiei se adauga cate 1% din baza de calcul prevazuta la alin. (1), fara a o putea depasi.
(5) Persoanele care indeplinesc conditiile de vechime prevazute la alin. (1) si (3) numai in functia de judecator sau procuror se pot pensiona si pot beneficia, la implinirea varstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, chiar daca la data pensionarii au o alta ocupatie. In acest caz, pensia se stabileste dintr-o baza de calcul egala cu indemnizatia de incadrare bruta lunara pe care o are un judecator sau procuror in activitate, in conditii identice de functie, vechime si grad al instantei sau parchetului, si sporurile, in procent, avute la data eliberarii din functie. De aceasta pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din functia de judecator sau procuror din motive neimputabile.
(6) De prevederile alin. (1), (3) si (4) pot beneficia si judecatorii si procurorii pensionati anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, care beneficiaza de pensie in sistemul public si care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pentru acordarea pensiei de serviciu. In acest caz, pensia de serviciu se stabileste dintr-o baza de calcul egala cu indemnizatia de incadrare bruta lunara pe care o are un judecator sau procuror in activitate, in conditii identice de functie, vechime si nivel al instantei sau parchetului unde a functionat inaintea eliberarii din functia de judecator sau procuror, si sporurile, in procent, avute la data eliberarii din functie.
(7) Judecatorii si procurorii pot opta intre pensia de serviciu si pensia din sistemul public. Judecatorii si procurorii militari pot opta intre pensia de serviciu si pensia militara de serviciu.
(8) Pensia prevazuta de prezentul articol are regimul juridic al unei pensii pentru limita de varsta."
7 Articolul 83 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 83. - (1) Judecatorii si procurorii, precum si magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si personalul de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1) pot fi mentinuti in functie dupa implinirea varstei de pensionare prevazute de lege, pana la varsta de 65 de ani, cu avizul anual al Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Judecatorii si procurorii care au fost eliberati din functie prin pensionare pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective.
(3) Reincadrarea in functia de judecator, procuror sau magistrat-asistent se face pana la varsta de 65 de ani, fara concurs si cu avizul anual al Consiliului Superior al Magistraturii, numai la judecatorii si parchetele de pe langa acestea, cu pastrarea gradului profesional avut la data pensionarii. In acest caz, numirea in functia de magistrat-asistent se face de catre Consiliul Superior al Magistraturii, iar numirea in functia de judecator sau procuror se face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii."
8 Dupa articolul 83 se introduce un nou articol, articolul 831, cu urmatorul cuprins:
"Art. 831. - (1) Judecatorii si procurorii pot fi pensionati anticipat, cu reducerea varstei de pensionare prevazute de prezenta lege cu pana la 5 ani, in cazul in care depasesc vechimea in magistratura prevazuta la art. 82 alin. (1) cu cel putin 5 ani. Cei care indeplinesc atat conditiile pentru acordarea pensiei in conditiile prezentului articol, cat si pe cele prevazute la art. 82 alin. (2) pot opta intre cele doua pensii.
(2) Pensia prevazuta la alin. (1) are regimul unei pensii anticipate de serviciu.
(3) Beneficiarii pensiei de serviciu prevazute la alin. (1) nu pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective, pana la varsta de 60 de ani.
(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) si (4)."
9 Articolul 84 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 84. - (1) Sotul supravietuitor al judecatorului sau procurorului are dreptul, la implinirea varstei de 60 de ani, la pensia de urmas in conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, calculata din pensia de serviciu aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul la data decesului sustinatorul, actualizata, dupa caz.
(2) Copiii minori ai judecatorului sau procurorului decedat, precum si copiii majori pana la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la pensia de urmas, calculata din pensia de serviciu aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul la data decesului sustinatorul decedat, actualizata, dupa caz, in conditiile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si in procentele prevazute de aceasta lege, in functie de numarul de urmasi.
(3) In cazul in care la data decesului procurorul sau judecatorul nu indeplineste conditiile de acordare a pensiei de serviciu, copiii minori, precum si copiii majori pana la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la o pensie de urmas in cuantum de 75% din indemnizatia de incadrare bruta lunara avuta de sustinatorul decedat in ultima luna de activitate, in conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare."
10 Articolul 85 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 85. - (1) Partea din pensia de serviciu care depaseste nivelul pensiei din sistemul public, pensia prevazuta de art. 82 alin. (2), art. 831 si si art. 84 alin. (3), precum si pensia de serviciu acordata celor care nu indeplinesc conditia de limita de varsta prevazuta de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta din bugetul de stat.
(2) Pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor, precum si pensiile de urmas prevazute la art. 84 se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror in activitate, in conditii identice de functie, vechime si grad al instantei sau parchetului, cu luarea in considerare, in procent, a sporurilor intrate in baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime. Daca in urma actualizarii rezulta o pensie de serviciu mai mica, judecatorul sau procurorul isi poate pastra pensia aflata in plata.
(3) Cererile de pensionare formulate de judecatorii si procurorii in activitate pentru acordarea pensiei de serviciu prevazute de prezenta lege se depun la casa teritoriala de pensii competenta. Plata pensiei se face de la data prevazuta in decretul Presedintelui Romaniei ca fiind cea a eliberarii din functie sau, in cazul lipsei unei astfel de date, de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a decretului Presedintelui Romaniei de eliberare din functie."
11 Articolul 86 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 86. - Constituie vechime in magistratura perioada in care judecatorul, procurorul, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1) sau magistratul-asistent a indeplinit functiile de judecator, procuror, personal de specialitate juridica in fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justitie, judecator financiar, judecator financiar inspector, procuror financiar, procuror financiar inspector si consilier in sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1), precum si perioada in care a fost avocat, notar, asistent judiciar, cadru didactic in invatamantul juridic superior acreditat, jurisconsult, consilier juridic, ofiter de politie judiciara cu studii superioare juridice, personal de probatiune cu studii superioare juridice sau in care a indeplinit functii de specialitate juridica in Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Romane, Institutul Roman pentru Drepturile Omului sau in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi, Consiliului Legislativ."

Art. II
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1 La articolul 104, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Directorul Institutului National al Magistraturii si cei doi adjuncti ai acestuia sunt numiti si revocati de Consiliul Superior al Magistraturii. Numirea directorului Institutului National al Magistraturii si a celor doi adjuncti ai acestuia se face din randul personalului de instruire de specialitate juridica al Institutului, al judecatorilor si procurorilor sau al cadrelor didactice din invatamantul superior juridic acreditat potrivit legii."
2 La articolul 104, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Calitatea de membru al consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii este incompatibila cu calitatea de membru al unui partid politic."
3 Dupa articolul 134 se introduce un nou articol, articolul 1341, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1341. - (1) In cazul in care buna functionare a instantelor sau a parchetelor este grav afectata din cauza numarului de posturi vacante temporar, acestea pot fi ocupate pe perioada nedeterminata, potrivit legii, in cazul in care vacantarea posturilor s-a realizat in urma:
a) numirii in functii de conducere;
b) numirii ca procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ori al Directiei Nationale Anticoruptie;
c) detasarii;
d) alegerii in functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii;
e) suspendarii din functie, in temeiul art. 62 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) vacantarii din alte cauze, pe o perioada mai mare de un an.
(2) Numarul posturilor vacante temporar care se pot ocupa in cazurile prevazute la alin. (1) se aproba pentru fiecare instanta sau, dupa caz, parchet de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ordonatorilor de credite.
(3) Dupa incetarea situatiilor prevazute la alin. (1), in cazul in care judecatorul sau procurorul revine la instanta sau parchetul unde a functionat anterior, ordonatorul principal de credite este obligat sa-i asigure de indata un post vacant din fondul de rezerva prevazut la alin. (4) si (5), in cazul in care nu mai exista posturi vacante la acea instanta sau parchet.
(4) Pentru asigurarea posturilor necesare de judecator sau procuror la incetarea situatiilor prevazute la alin. (1), se constituie, prin bugetul de stat, un fond de rezerva de 50 de posturi de judecator si 50 de posturi de procuror. Numarul posturilor din fondul de rezerva se poate actualiza anual prin hotarare a Guvernului.
(5) Posturile prevazute la alin. (4) vor fi repartizate instantelor si parchetelor prin ordin al ministrului justitiei, in situatia in care la instantele sau parchetele unde judecatorul sau procurorul a solicitat revenirea pe post nu exista posturi vacante.
(6) In cazul vacantarii ulterioare a unor posturi la instanta sau parchetul respectiva/respectiv, temporar sau definitiv, posturile de judecator sau procuror repartizate in conditiile alin. (4) se reinclud de drept, de la data vacantarii, in fondul de rezerva, iar judecatorul sau procurorul care a ocupat un astfel de post este considerat incadrat pe postul care se vacanteaza. Includerea postului vacantat in fondul de rezerva se constata prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 15 zile de la vacantare.
(7) Sumele de bani corespunzatoare finantarii posturilor neocupate prevazute la alin. (1) vor fi virate la bugetul de stat, la sfarsitul fiecarui an calendaristic."

Art. III
Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1 Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 68 - (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, astfel cum este prevazut la art. 3 alin. (1), cu o vechime de cel putin 25 de ani in specialitate, beneficiaza, la implinirea varstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de salariul de baza brut lunar si sporurile avute in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii.
(2) De pensia de serviciu prevazuta la alin. (1) beneficiaza, la implinirea varstei de 60 de ani, si personalul auxiliar de specialitate cu o vechime in specialitate intre 20 si 25 de ani, in acest caz cuantumul pensiei fiind micsorat cu 1% din baza de calcul prevazuta la alin. (1) pentru fiecare an care lipseste din vechimea in specialitate integrala.
(3) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea se poate pensiona la cerere inainte de implinirea varstei de 60 de ani si beneficiaza de pensia prevazuta la alin. (1), daca are o vechime in functie de cel putin 25 de ani. Constituie vechime in functie perioada in care personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea a indeplinit in cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea functia de: grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier informatician, grefier arhivar, grefier registrator, grefier dactilograf, grefier analist programator, informatician, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, arhivar, registrator, arhivar-registrator, executor judecatoresc.
(4) Pentru fiecare an care depaseste vechimea prevazuta la alin. (1), la cuantumul pensiei se adauga cate 1% din baza de calcul prevazuta la alin. (1), fara a o putea depasi.
(5) De prevederile alin. (1), (2) si (4) beneficiaza, la implinirea varstei de 60 de ani, si personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti, al parchetelor de pe langa acestea, al fostelor notariate de stat, precum si al fostelor arbitraje de stat sau departamentale, pensionat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, care beneficiaza de pensie in sistemul public si care indeplineste conditiile pentru acordarea pensiei de serviciu. In acest caz, pensia de serviciu se stabileste dintr-o baza de calcul egala cu salariul de baza brut lunar pe care il are personalul auxiliar de specialitate in activitate in conditii identice de functie, vechime si nivel al instantei sau parchetului unde a functionat inaintea eliberarii din functia de personal auxiliar de specialitate si sporurile, in procent, avute la data eliberarii din functie.
(6) Persoanele care indeplinesc conditiile de vechime prevazute la alin. (1) numai in functia de personal auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea beneficiaza la implinirea varstei de 60 de ani de pensie de serviciu chiar daca la data pensionarii au avut sau au o alta ocupatie. In acest caz, pensia se stabileste dintr-o baza de calcul egala cu salariul de baza brut lunar pe care il are personalul auxiliar de specialitate in activitate in conditii identice de functie, vechime si nivel al instantei sau parchetului unde a functionat inaintea eliberarii din functia de personal auxiliar de specialitate si sporurile, in procent, avute la data eliberarii din functie.
(7) De prevederile alin. (6) pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din functia de personal auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea din motive neimputabile.
(8) Sotul supravietuitor al personalului prevazut la alin. (1) are dreptul, la implinirea varstei de 60 de ani, la pensia de urmas, in conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, calculata din pensia de serviciu aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul la data decesului sustinatorul, actualizata dupa caz.
(9) Copiii minori, precum si copiii majori pana la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la pensia de urmas calculata din pensia de serviciu aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul la data decesului sustinatorul decedat, actualizata, dupa caz, daca indeplinesc conditiile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si in procentele prevazute de aceasta lege, in functie de numarul de urmasi.
(10) In cazul in care, la data decesului, sustinatorul legal nu indeplineste conditiile de acordare a pensiei de serviciu, copiii minori, precum si copiii majori pana la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la o pensie de urmas in cuantum de 75% din salariul de baza brut lunar avut de sustinatorul decedat in ultima luna de activitate, in conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(11) Partea din pensia de serviciu care depaseste nivelul pensiei din sistemul public, pensia de serviciu prevazuta la alin. (3) si (10), precum si pensia de serviciu acordata celor care nu indeplinesc conditia de limita de varsta prevazuta de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta din bugetul de stat.
(12) Pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate, precum si pensiile de urmas prevazute la alin. (8)-(10) se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza salariul de baza brut lunar al personalului auxiliar de specialitate in activitate, in conditii identice de functie, vechime si nivel al instantei sau parchetului, cu mentinerea numai a sporurilor intrate in baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu. Daca in urma actualizarii rezulta o pensie de serviciu mai mica, personalul auxiliar de specialitate isi poate pastra pensia aflata in plata.
(13) Cererile de pensionare formulate de personalul in activitate pentru acordarea pensiei de serviciu prevazute de prezenta lege se depun la casa teritoriala de pensii competenta. Plata pensiei se face de la data prevazuta in decizia conducatorului instantei judecatoresti sau al parchetului de pe langa aceasta, care a dispus eliberarea din functie.
(14) Pensia prevazuta de prezentul articol, cu exceptia pensiei prevazute la alin. (8)-(10), are regimul juridic al unei pensii pentru limita de varsta.
(15) Personalul auxiliar de specialitate poate opta intre pensia de serviciu si pensia din sistemul public. Personalul auxiliar de specialitate militar poate opta intre pensia de serviciu si pensia militara de serviciu."
2 Articolul 681 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 681. - (1) Executorii judecatoresti, pensionati anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, in conditiile respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei la asigurarile sociale de sanatate.
(2) De prevederile art. 68 alin. (1), (2) si (4)-(13) beneficiaza la implinirea varstei de 60 de ani si executorii judecatoresti, pensionati anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 188/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, cu o vechime in functie de cel putin 20 de ani. Pensia de serviciu se stabileste dintr-o baza de calcul egala cu salariul de baza brut specific functiei de grefier gradul I, respectiv treapta I, in functie de nivelul studiilor, in conditii identice de functie, vechime si nivel al instantei sau parchetului, la care se adauga sporurile, in procent, avute la data eliberarii din functie."
3 Dupa articolul 681 se introduc trei noi articole, articolele 682, 683 si 684, cu urmatorul cuprins:
"Art. 682. - (1) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1), care si-a pierdut total capacitatea de munca, fiind incadrati in gradul I sau II de invaliditate, in urma savarsirii impotriva lor a unor fapte prevazute de legea penala, in timpul sau in legatura cu serviciul, vor primi pe perioada invaliditatii o pensie egala cu salariul de incadrare brut lunar avut la data pensionarii.
(2) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1), care si-a pierdut partial capacitatea de munca, in conditiile alin. (1), fiind incadrabil in gradul III de invaliditate, si care nu isi mai poate exercita in continuare profesia, va beneficia de o pensie egala cu jumatate din salariul de incadrare brut lunar avut in ultima luna de activitate, precum si de dreptul de a cumula, in conditiile legii, pensia cu salariul pe care il poate primi dintr-o alta activitate desfasurata.
(3) Daca pierderea totala sau partiala a capacitatii de munca a survenit din alte cauze decat cele prevazute la alin. (1) si (2), personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1), va beneficia pe perioada invaliditatii, la cerere, in conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, de o pensie egala cu 80% din salariul de incadrare brut lunar avut la data survenirii invaliditatii. La data indeplinirii conditiilor prevazute de art. 68 beneficiarii pensiei de invaliditate pot solicita pensie de serviciu.
(4) Urmasii celor decedati in conditiile prevazute la alin. (1), sotul supravietuitor/sotia supravietuitoare la implinirea varstei de 60 de ani, copiii minori si copiii majori pana la terminarea studiilor beneficiaza, pe perioada cat indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile legale referitoare la pensiile de asigurari sociale din sistemul public, de o suma unica egala cu salariul de incadrare brut lunar pe care l-a avut persoana respectiva la data decesului, platita de angajator.
(5) Partea din pensia de invaliditate prevazuta de prezenta lege, care depaseste nivelul pensiei de invaliditate din sistemul public, pensia de invaliditate prevazuta de prezenta lege acordata celor care nu indeplinesc conditia de inscriere la pensia de invaliditate in sistemul public, precum si suma prevazuta la alin. (4) se suporta din bugetul de stat.
Art. 683. - (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea poate fi mentinut in functie dupa implinirea varstei de pensionare prevazute de lege, pana la varsta de 65 de ani.
(2) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea care beneficiaza de pensie de serviciu poate cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective. Reincadrarea in functia de personal auxiliar de specialitate se face in conditiile alin. (3), pana la implinirea varstei de 65 de ani.
(3) Consiliul Superior al Magistraturii poate aviza numirea in functia de grefier, fara concurs, pentru persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 33 alin. (1) lit. a)-e), au o vechime in functie de cel putin 10 ani, si-au incetat activitatea din motive neimputabile, iar de la data eliberarii lor din functie nu a trecut mai mult de 2 ani.
Art. 684. - (1) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) din prezenta lege, poate fi pensionat anticipat cu reducerea varstei de pensionare prevazute de prezenta lege cu pana la 5 ani, in cazul in care depaseste vechimea in specialitate prevazuta la art. 68 cu cel putin 5 ani.
(2) Pensia prevazuta la alin. (1) are regimul unei pensii anticipate de serviciu.
(3) Beneficiarii pensiei de serviciu prevazute la alin. (1) nu pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective, pana la varsta de 60 de ani.
(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste potrivit prevederilor art. 68 alin. (1) si (4).
(5) Pensia de serviciu anticipata care depaseste nivelul pensiei din sistemul public, precum si pensia de serviciu acordata celor care nu indeplinesc conditia de inscriere la pensia anticipata prevazuta de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta din bugetul de stat."
4 Dupa articolul 90 se introduce un nou articol, articolul 901, cu urmatorul cuprins:
"Art. 901. - Prevederile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si personalului conex al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu exceptia dispozitiilor art. 68, 682, 683 si 684."
5 La articolul 93, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 93. - (1) Constituie vechime in specialitate perioada in care personalul auxiliar al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea a indeplinit oricare dintre functiile prevazute la art. 3, precum si perioadele in care a indeplinit, in cadrul instantelor judecatoresti, parchetelor de pe langa acestea, procuraturii, fostelor arbitraje de stat sau departamentale si fostelor notariate de stat, functia de: impiegat, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, executor judecatoresc, conducator de carte funciara, arhivar, registrator, arhivar-registrator, curier, referent, stenodactilograf, sef de cabinet, functionar, statistician, grefier dactilograf, grefier analist programator, informatician.
.....................................................................................................................
(4) Pentru grefierii informaticieni constituie vechime in specialitate si perioadele lucrate in acelasi domeniu, in alte unitati."

Art. IV
Pentru femei, atingerea varstei de pensionare de 60 de ani prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se va realiza esalonat in termen de un an si 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin cresterea varstei de pensionare, pornindu-se de la 58 de ani si doua luni, la data de 1 octombrie 2007, la 60 de ani, la data de 31 decembrie 2008, dupa cum urmeaza:

+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦ Perioada de pensionare ¦Data nasterii persoanei¦Varsta de pensionare pentru femei¦
+-------------------------+-----------------------+---------------------------------¦
¦Octombrie 2007      ¦Iulie 1949       ¦    58 de ani si 2 luni    ¦
+-------------------------+-----------------------+---------------------------------¦
¦Noiembrie-decembrie 2007 ¦August 1949      ¦    58 de ani si 3 luni    ¦
+-------------------------+-----------------------+---------------------------------¦
¦Ianuarie-februarie 2008 ¦Septembrie 1949    ¦    58 de ani si 4 luni    ¦
+-------------------------+-----------------------+---------------------------------¦
¦Martie-aprilie 2008   ¦Octombrie 1949     ¦    58 de ani si 5 luni    ¦
+-------------------------+-----------------------+---------------------------------¦
¦Mai-iunie 2008      ¦Noiembrie 1949     ¦    58 de ani si 6 luni    ¦
+-------------------------+-----------------------+---------------------------------¦
¦Iulie-august 2008    ¦Decembrie 1949     ¦    58 de ani si 7 luni    ¦
+-------------------------+-----------------------+---------------------------------¦
¦Septembrie-octombrie 2008¦Ianuarie 1950     ¦    58 de ani si 8 luni    ¦
+-------------------------+-----------------------+---------------------------------¦
¦Noiembrie-decembrie 2008 ¦Februarie-martie 1950 ¦    58 de ani si 9 luni    ¦
+-------------------------+-----------------------+---------------------------------¦
¦Ianuarie 2009      ¦            ¦      60 de ani      ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+ 
Art. V
Termenul prevazut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga la data de 1 ianuarie 2009.

Art. VI
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, se modifica dupa cum urmeaza:
1 La articolul 10, alineatele (5) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii fara activitate permanenta beneficiaza, pe langa indemnizatia bruta lunara corespunzatoare functiei avute in cadrul instantei sau parchetului, si de o indemnizatie de membru egala cu 55% din indemnizatia bruta lunara a judecatorului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
.....................................................................................................................
(8) Presedintele, vicepresedintele si membrii Consiliului Superior al Magistraturii, daca nu au domiciliul in municipiul Bucuresti, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 13, precum si de prevederile art. 22 sau, dupa caz, ale art. 23."
2 La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Salariul de baza pentru specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si pentru specialistii in domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justitiei, al Consiliului Superior al Magistraturii si al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se stabileste potrivit nr. crt. 28 de la lit. A din anexa. Specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si specialistii in domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justitiei, al Consiliului Superior al Magistraturii si al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie beneficiaza si de celelalte drepturi salariale prevazute de lege pentru functionarii publici. Specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism beneficiaza si de prevederile art. 23."

Art. VII
Prezenta ordonanta de urgenta a Guvernului intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia punctului 4 al articolului I, care va intra in vigoare la data de 1 iunie 2008, si a punctului 2 al articolului VI, care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2008.Poate fi de interes si:
Codul de Procedura Civila republicat 2015. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat
Hotarare CSM 1255/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ
Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
HG 819/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
HG 56/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea 56/2014
Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in fun
Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
Hotararea CSM nr. 89/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate
HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Hotararea 1079/2013
Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
Hotarare nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final
HG 791/2013 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie
Codul penal. Comentariu pe articole
Vasile Francisca-Maria,Nedelcu Iuliana,Manea Teodor,Lefterache Lavinia,Kuglay Irina,Valerian Cioclei,Bodoroncea Georgina

Pret: 250 lei
212.5 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
95 useri online

Useri autentificati: