DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 103/2006 privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti internationale, republicata. Ordonanta de urgenta nr. 103/2006 republicata 2014Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 28 februarie 2014

Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.019 din 21 decembrie 2006, a fost aprobata prin Legea nr. 104/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 din 25 aprilie 2007 si a mai fost modificata si completata prin:
 • Legea nr. 201/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2006 privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti international, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 718 din 28 octombrie 2010;
 • Ordonanta Guvernului nr. 30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar in vederea functionarii Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 551 din 30 august 2013, aprobata prin Legea nr. 336/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 774 din 11 decembrie 2013.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1)Prezenta ordonanta de urgenta are ca scop dezvoltarea cadrului legislativ si institutional intern privind cooperarea politieneasca internationala si se aplica activitatilor specifice de cooperare si asistenta politieneasca internationala, potrivit legislatiei nationale, acordurilor, conventiilor sau tratatelor internationale la care Romania este parte si instrumentelor juridice ale Uniunii Europene relevante.
  (2)Prezenta ordonanta de urgenta nu aduce atingere dispozitiilor Legiinr. 302/2004privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si normelor de drept international si comunitar relevante in domeniul cooperarii judiciare.

  Art. 2
  In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

  a)auotoritate competenta - autoritate romana sau straina cu atributii in prevenirea, descoperirea si cercetarea infractiunilor sau activitatilor infractionale ori care desfasoara activitati specifice de cooperare si asistenta politieneasca internationala;
  b)autoritate solicitanta - autoritatea care formuleaza o cerere de asistenta in domeniile reglementate de prezenta ordonanta de urgenta;
  c)autoritate solicitata - autoritatea careia ii este adresata o cerere de asistenta in domeniile reglementate de prezenta ordonanta de urgenta;
  d)cerere de asistenta politieneasca - solicitarea de date si informatii operative sau o alta solicitare care corespunde scopului cooperarii politienesti, astfel cum rezulta acesta din tratatele internationale si din instrumentele juridice ale Uniunii Europene relevante;
  e)date si informatii operative - orice date, informatii, documente, evidente, activitati sau rapoarte, indiferent de suport, forma, mod de exprimare sau de punere in circulatie, detinute de catre autoritatile competente ori de catre orice persoana fizica sau juridica, in masura in care acestea sunt accesibile autoritatilor competente fara luarea unor masuri coercitive;
  f)agenti - personalul desemnat din cadrul autoritatilor romane competente si al autoritatilor straine similare din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv din statele membre Schengen, pentru efectuarea operatiunilor comune, respectiv pentru efectuarea activitatilor de urmarire transfrontaliera;
  g)schimb de date si informatii operative - reprezinta transferul efectiv al acestora de la autoritatea solicitata la cea solicitanta, cu respectarea conditiilor convenite intre autoritatile respective si a prevederilor legale aplicabile in materie;
  h)state membre Schengen - state care aplica prevederile acquis-ului Schengen in domeniul cooperarii politienesti si judiciare in materie penala.


  Art. 3
  Cooperarea politieneasca internationala se desfasoara in conformitate cu urmatoarele principii:
  a)principiul reciprocitatii - schimbul de date si informatii operative se realizeaza in conditii de reciprocitate;
  b)principiul legalitatii - schimbul de date si informatii operative se realizeaza la cererea autoritatilor competente, potrivit dispozitiilor prevazute de lege;
  c)principiul prevalentei cooperarii judiciare - dispozitiile legale privind cooperarea judiciara internationala in materie penala prevaleaza asupra dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta in cazul activitatilor de cooperare politieneasca desfasurate in cursul procesului penal;
  d)principiul confidentialitatii - autoritatile romane competnete au obligatia de a asigura, pe cat posibil, la cererea autoritatii solicitante, confidentialitatea cererilor de asistenta formulate in domeniile reglementate de prezenta ordonanta de urgenta si a actelor anexate acestora. In cazul in care conditia pastrarii confidentialitatii nu ar putea fi asigurata autoritatea romana competenta instiinteaza autoritatea solicitanta, care decide cu privire la transmiterea cererii de asistenta;
  e)principiul specialitatii - autoritatile romane competente nu vor folosi datele si informatiile primite de la autoritatile solicitate decat in scopul indeplinirii obiectului cererii de asistenta.

  Art. 4
  (1)In cadrul cooperarii politienesti internationale, autoritatile romane competente prelucreaza datele si informatiile operative referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, cu respectarea legislatiei romane privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
  (2)Autoritatile romane competente care transmit date cu caracter personal trebuie sa se asigure ca acestea sunt adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul pentru care au fost solicitate si ca datele cu caracter personal sunt exacte si, daca este cazul, actualizate.
  (3)Autorittile romane competente care in cadrul cooperarii politienesti internationale prelucreaza date cu caracter personal sunt obligate sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestora impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.


  Capitolul II - Atributiile Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala


  Art. 5
  Pentru activitatile specifice de cooperare si asistenta politieneasca internationala prevazute la art. 1alin. (1)se desemneaza ca autoritate centrala transmitatoare Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, denumit in continuare CCPI, structura din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, fara personalitate juridica.

  Art. 6
  CCPI reuneste urmatoarele canale de cooperare politieneasca internationala: Interpol, Europol, Sistemul de Informatii Schengen/SIRENE, legatura operationala cu SELEC, precum si cu atasatii de afaceri interne si ofiterii de legatura, atat romani acreditati in strainatate, cat si straini acreditati in Romania.

  Art. 7
  (1)CCPI are urmatoarele atributii principale:
  a)primirea si transmiterea cererilor de asistenta, care privesc:
  1.organizarea si realizarea schimbului de date si informatii operative desfasurat intre autoritatile competente romane si structurile similare din strainatate, precum si cu organisme ori institutii internationale;
  2.ralizarea cooperarii la nivel operational in domeniul politienesc pe segmentul schimbului de date si informatii, cu respectarea regulilor de confidentialitate si de protectie a datelor cu caracter personal, precum si a legislatiei in domeniu;
  3.informarea autoritatilor competente romane si straine cu privire la traficul de droguri, falsificarea de moneda si alte titluri de valoare romane sau straine, furturile de obiecte de arta si autovehicule, activitatea infractorilor straini sau romani urmariti international, continutul unor documente de identitate straine in vederea prevenirii intrarii/iesirii ilegale a unor persoane, precum si despre orice alte fapte prevazute de legea penala pentru luarea masurilor operative ce se impun in domeniul prevenirii si combaterii criminalitatii cu caracter transfrontalier;
  4.informarea autoritatilor romane si straine cu atributii in prevenirea si combaterea terorismului cu privire la acte de terorism sau fapte asimilate acestora, pentru luarea masurilor operative ce se impun;
  5.alte forme de cooperare si asistenta politieneasca ce deriva din tratate la care Romania este parte sau din instrumente juridice comunitare;
  b)dezvoltarea cooperarii internationale in lupta impotriva criminalitatii si coordonarea permanenta a activitatii atasatilor de afaceri interne si ofiterilor de legatura romani acreditati in strainatate, in domeniul schimbului de date si informatii operative;
  c)coordonarea schimbului de date si informatii intre autoritatile competente romane si straine, in scopul desfasurarii unor actiuni comune care necesita realizarea de operatiuni pe teritoriul mai multor state;
  d)sprijinirea activitatii ofiterilor de legatura romani la SELEC;
  e)asigurarea schimbului de experienta cu structurile similare din strainatate;
  f)primirea si transmiterea de date si informatii si coordonarea activitatilor referitoare la supravegherea si urmarirea transfrontaliera, in limitele prevazute de lege;
  g)asigurarea schimbului de informatii suplimentare potrivit prevederilor Manualului SIRENE, in legatura cu semnalarile din Sistemul Informatic Schengen, si luarea masurilor necesare din competenta ca urmare a localizarii unei persoane, a unui bun sau obiect;
  h)asigurarea schimbului de date si informatii in legatura cu semnalarile Interpol si luarea masurilor din competenta sa necesare cu privire la persoanele, bunurile sau obiectele din bazele de date ale Organizatiei Internationale de Politie Criminala - Interpol;
  i)asigurarea accesului autoritatilor competente romane la bazele de date ale Secretariatului General al Organizatiei Internationale de Politie Criminala - Interpol si intermedierea alimentarii acestora de catre autoritatile competente romane;
  j)primirea si transmiterea de date cu caracter personal si de informatii suplimentare cu privire la profilele genetice si datele dactiloscopice.
  (2)In desfasurarea activitatilor specifice, CCPI constituie o baza de date proprie in care implementeaza, stocheaza si prelucreaza cererile de asistenta, in conditiile legii.


  Capitolul III - Proceduri specifice


  Art. 8
  (1)Schimbul de date si informatii operative se realizeaza intre autoritatile romane competente sau straine, prin intermediul CCPI, in baza cererii de asistenta.
  (2)Autoritatile romane competnete pot, fara cerere de asistenta prealabila, sa transmita autoritatilor competente straine date si informatii operative, atunci cand se considera ca acestea ar putea ajuta la prevenirea, descoperirea sau combaterea criminalitatii.

  Art. 9
  Cererea de asistenta se intocmeste in scris si cuprinde urmatoarele elemente:
  a)autoritatea de la care emana cererea si destinatarul cererii;
  b)data si numarul de inregistrare al lucrarii;
  c)obiectul si scopul cererii, precum si modul de utilizare a informatiei;
  d)datele persoanelor implicate, mentionate in conformitate cu documentele lor de identitate nationale sau internationale, daca sunt cunoscute;
  e)caracterul de urgenta si nivelul de clasificare;
  f)descrierea faptelor savarsite, incadrarea juridica a acestora, conform legislatiei in vigoare, si/sau prezentarea faptelor de natura penala despre care exista date si informatii ca sunt pregatite sau comise;
  g)ofiterul de caz si coordonatele acestuia.

  Art. 10
  (1)CCPI intreprinde demersurile necesare solutionarii cererii de asistenta numai daca aceasta cuprinde elementele prevazute laart. 9. In situatia in care cererea nu cuprinde aceste elemente, se restituie autoritatii solicitante pentru completare.
  (2)In caz de urgenta, cererea de asistenta poate fi transmisa verbal, cu respectarea prevederilor alin. (1), urmand ca, in termen de cel mult 24 de ore, autoritatea solicitanta sa o confirme si in scris.
  (3)Modalitatile de transmitere a cererilor de asistenta trebuie sa asigure respectarea dispozitiilor legale privind protectia informatiilor clasificate, precum si a celor referitoare la protectia datelor cu caracter personal.
  (4)In situatii deosebite, determinate de necesitatea asigurarii rapiditatii schimbului de date si informatii sau a pastrarii confidentialitatii actiunilor desfasurate, solicitarea poate fi adresata direct autoritatii competente, romane sau straine, dupa caz, situatie in care autoritatea romana competenta va informa CCPI in termen de 24 de ore de la primirea, respectiv transmiterea cererii de asistenta.

  Art. 11
  (1)CCPI transmite cererea de asistenta formulata de autoritatile competente straine catre autoritatea romana competenta, in functie de obiectul acesteia.
  (2)In cazul in care autoritatea careia i s-a transmis cererea de asistenta constata ca nu este competenta sa o solutioneze, aceasta se transmite de indata autoritatii romane competente sa o solutioneze, concomitent cu informarea CCPI.
  (3)Obligatia autoritatilor romane de solutionare a cererii de asistenta opereaza de la momentul primirii acesteia.

  Art. 12
  CCPI transmite cererea de asistenta formulata de autoritatile romane competente catre structurile straine corespondente acestuia ori, dupa caz, atasatilor de afaceri interne sau ofiterilor de legatura romani acreditati in strainatate ori straini acreditati in Romania, in cel mai scurt timp posibil.

  Art. 13
  Informatiile scrise primite de autoritatile romane competente in cadrul cooperarii politienesti nu pot fi utilizate ca probe in procesul penal decat cu acordul scris al autoritatilor judiciare competente din statul care a furnizat informatiile respective.


  Capitolul IV - Cooperarea desfasurata prin atasati de afaceri interne si ofiteri de legatura


  Art. 14
  (1)Romania poate incheia tratate avand ca obiect trimiterea in misiune a atasatilor de afaceri interne si a ofiterilor de legatura, pe o perioada determinata.
  (2)Trimiterea in misiune a ofiterilor de legatura si a atasatilor de afaceri interne are ca scop promovarea si accelerarea cooperarii dintre Romania si celelalte state, in special prin acordarea de asistenta:
  a)sub forma schimbului de date si informatii in scopul prevenirii si combaterii criminalitatii;
  b)pentru solutionarea cererilor de asistenta politieneasca si judiciara in materie penala;
  c)in legatura cu atributiile autoritatilor responsabile cu supravegherea frontierelor externe.
  (3)Ofiterii de legatura si atasatii de afaceri interne au sarcina de a acorda consultnanta si asistenta si nu pot intreprinde actiuni concrete in domeniul prevenirii si combaterii criminalitatii. Acestia furnizeaza date si informatii si isi exercita indatoririle potrivit instructiunilor primite de la autorittile romane competnete.

  Art. 15
  (1)Atasatii de afaceri interne sau ofiterii de legatura romani care isi desfasoara activitatea intr-un stat tert sau in cadrul unei organizatii internationale transmit CCPI datele si informatiile obtinute in activitatea desfasurata, referitoare la amenintari grave indreptate impotriva altui stat membru al Uniunii Europene care nu este reprezentat prin atasat de afaceri interne sau ofiter de legatura in statul tert ori in cadrul organizatiei internationale respective.
  (2)CCPI transmite statului membru interesat datele si informatiile prevazute la alin. (1) numai cu avizul autoritatilor romane competente sa decida cu privire la oportunitatea transmiterii acestora.
  (3)In situatia in care statul membru al Uniunii Europene este reprezentat prin atasat de afaceri interne sau ofiter de legatura intr-un stat tert ori in cadrul unei organizatii internationale in care este reprezentata si Romania, atasatul de afaceri interne sau ofiterul de legatura roman comunica direct atasatului de afaceri interne sau ofiterului de legatura informatii referitoare la amenintari grave indreptate impotriva statului membru respectiv.
  (4)CCPI poate primi cereri privind schimbul de informatii de la un stat membru al Uniunii Europene care nu este reprezentat prin atasat de afaceri interne sau ofiter de legatura intr-un stat tert ori intr-o organizatie internationala in care Romania este reprezentata prin atasat de afaceri interne sau ofiter de legatura. CCPI verifica daca solicitarea nu contravine legislatiei romane, comunica in cel mai scurt timp posibil statului membru solicitant daca cererea acestuia poate fi indeplinita si, daca este cazul, o transmite atasatului de afaceri interne sau ofiterului de legatura roman.
  (5)Prevederile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si in relatia cu Europol.

  Art. 16
  Ministerul Afacerilor Interne transmite anual Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene si statelor membre informatii referitoare la:
  a)trimiterea in misiune a atasatilor de afaceri interne si a ofiterilor de legatura ce reprezinta Romania in state terte sau in organizatii internationale, acreditati in baza legislatiei nationale ori in baza obligatiilor internationale asumate prin tratatele la care Romania este parte;
  b)tratatele incheiate de Romania cu state membre ale Uniunii Europene privind trimiterea in misiune a atasatilor de afaceri interne si a ofiterilor de legatura.

  Art. 17
  Prin tratate bilaterale sau multilaterale se poate stabili ca atasatii de afaceri interne sau ofiterii de legatura romani dintr-un stat tert ori din cadrul unei organizatii internationale sa asigure si reprezentarea unuia sau mai multor state membre ale Uniunii Europene in statul tert ori in organizatia internationala respectiva.


  Capitolul V - Urmarirea transfrontaliera


  Art. 18
  (1)Urmarirea transfrontaliera consta in ansamblul de masuri operative intreprinse pe teritoriul mai multor state in scopul prinderii unei persoane surprinse in flagrant in timpul comiterii unei infractiuni sau care a participat la comiterea acesteia ori a unei persoane care a evadat, aflandu-se in stare de arest preventiv sau in executarea unei pedepse privative de libertate.
  (2)Urmarirea transfrontaliera se poate efectua de agentii autoritatii competente a unui stat membru Schengen pe teritoriul statului roman, daca autoritatile romane competente au fost informate prin mijloace de comunicatie directe despre patrunderea pe teritoriul Romaniei.
  (3)Autoritatile romane competente prevazute la alin. (2) sunt Politia Romana si Politia de Frontiera.
  (4)La solicitarea autoritatii romane competente, urmarirea transfrontaliera inceteaza imediat.

  Art. 19
  (1)Autoritatile competente ale unui stat membru Schengen, care, pe teritoriul statului lor, urmaresc o persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la art. 18alin. (1), pot continua urmarirea pe teritoriul statului roman, fara informarea prealabila a autoritatilor romane competente, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
  a)din cauza urgentei deosebite a situatiei, autoritatile romane competente nu au putut fi informate in prealabil, prin mijloace de comunicatie directe, despre patrunderea pe teritoriul statului roman sau cand autoritatile romane competente nu au putut ajunge la timp la locul respectiv pentru a prelua actiunea de urmarire;
  b)urmarirea transfrontaliera se efectueaza pentru una dintre urmatoarele fapte:
  1.omor, ucidere din culpa, lovituri sau vatamari cauzatoare de moarte;
  2.infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale;
  3.distrugere prin incendiere sau explozie ori prin orice alte asemenea mijloace;
  4.falsificarea de monede sau alte valori;
  5.furt calificat si talharie;
  6.tainuire sau favorizare a infractorului;
  7.santaj;
  8.lipsire de libertte in mod ilegal;
  9.infractiuni privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile;
  10.fraude comise prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice;
  11.infractiuni privind autoritatea si frontiera de stat;
  12.infractiuni de coruptie si de serviciu;
  13.infractiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor si munitiilor, materiilor explozive, materialelor nucleare si al altor materii radioactive;
  14.infractiuni contra sigurantei si integritatii sistemelor si datelor informatice;
  15.infractiuni privind traficul de droguri sau precursori;
  16.nerespectarea dispozitiilor privind importul si/sau exportul de deseuri si reziduuri;
  17.infractiunea de parasire a locului accidentului;
  18.infractiuni de contrabanda;
  19.infractiuni de evaziune fiscala.
  (2)Agentii care efectueaza urmarirea transfrontaliera au obligatia ca cel tarziu la momentul trecerii frontierei de stat sa informeze despre aceasta structura Politiei de Frontiera sau a Politiei Romane competenta teritorial, care poate solicita incetarea de indata a urmaririi.

  Art. 20
  (1)La cererea agentilor care efectueaza urmarirea, autoritatile romane competente iau masurile necesare in vederea stabilirii identitatii persoanei urmarite sau pentru a se dispune retinerea ori arestarea preventiva a acesteia, in conditiile prevazute de lege.
  (2)In cazul persoanei retinute in conditiile prevazute la alin. (1), masura retinerii nu poate depasi 6 ore, cu exceptia cazului in care autoritatile romane competente au primit in prealabil o cerere pentru arestarea preventiva a persoanei respective in scopul extradarii sale, indiferent de modalitatea acesteia. Termenul de 6 ore se calculeaza fara a se include intervalul dintre orele 0,00 si 9,00.

  Art. 21
  (1)Urmarirea transfrontaliera se poate efectua numai cu respectarea urmatoarelor conditii generale:
  a)agentii care efectueaza urmarirea transfrontaliera trebuie sa respecte legislatia romana si sa se conformeze instructiunilor autoritatilor romane competente;
  b)urmarirea se efectueaza numai peste frontierele terestre;
  c)patrunderea agentilor in domiciliul unei persoane si in alte locuri inaccesibile publicului este interzisa;
  d)agentii care efectueaza urmarirea transfrontaliera trebuie sa fie usor de identificat, prin purtarea uniformei ori a unei inscriptii la loc vizibil pe haine sau prin dispozitive accesorii plasate pe vehicul. Este interzisa folosirea de haine civile, combinata cu utilizarea vehiculelor nemarcate, fara mijloacele de identificare precizate. Agentii trebuie sa fie permanent in masura sa justifice calitatea lor oficiala;
  e)agentii care efectueaza urmarirea transfrontaliera pot purta armamentul din dotare, utilizarea acestuia fiind interzisa, cu exceptia cazului de legitima aparare;
  f)dupa fiecare activitate prevazuta laart. 18, agentii care efectueaza urmarirea prezinta, personal, autoritatii romane competente o informare cu privire la misiunea lor. La cererea autoritatii romane competente, agentii sunt obligati sa ramana la dispozitia acesteia pana cand imprejurarile in care s-a desfasurat actiunea au fost suficient lamurite, chiar daca urmarirea nu s-a finalizat cu retinerea sau arestarea preventiva a persoanei urmarite;
  g)autoritatea statului caruia ii apartin agentii care au efectuat urmarirea, la cererea autoritatii romane competente, poate asista la ancheta ce urmeaza operatiunii, inclusiv la procedurile judiciare.
  (2)Daca prin acorduri bilaterale incheiate potrivit art. 39alin. (1)se stabileste faptul ca agentii straini care efectueaza urmarirea transfrontaliera pot opri persoana urmarita, pentru conducerea acesteia la autoritatile romane competente, aceasta poate fi perchezitionata, iar in timpul transferului se pot folosi catusele. Obiectele descoperite asupra persoanei urmarite cu ocazia perchezitiei pot fi indisponibilizate, in conditiile legii.

  Art. 22
  In ceea ce priveste raspunderea agentilor straini care desfasoara urmarirea transfrontaliera, se aplica in mod corespunzator dispozitiileart. 209din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


  Capitolul VI - Dispozitii speciale privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene


  Sectiunea 1 - Schimbul de date si informatii operative


  Art. 23
  (1)Autoritatile romane competente primesc si transmit autoritatilor competente din statele membre ale Uniunii Europene date si informatii operative in conditiile stabilite in prezentul capitol.
  (2)Datele si informatiile operative se transmit la cererea autoritatilor competente din statele membre ale Uniunii Europene, in aceleasi conditii in care se transmit intre autoritatile romane competente.
  (3)In cazul in care autoritatea romana solicitata nu poate avea acces la datele si informatiile solicitate decat in temeiul unei autorizatii din partea unei autoritati judiciare, autoritatea romana solicita autorizarea autoritatii judiciare competente pentru a avea acces la informatiile solicitate si pentru a le transmite.
  (4)Daca datele sau informatiile solicitate ori obtinute de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau de la un stat tert sunt supuse principiului specialitatii, transmiterea acestora catre autoritatea competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene nu se poate face decat cu acordul statului membru sau al statului tert care le-a comunicat.

  Art. 24
  (1)Transmiterea datelor si informatiilor operative, solicitate de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene, referitoare la infractiunile prevazute laart. 96din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceste date sau informatii operative sunt continute intr-un sistem de evidenta automat accesibil direct autoritatilor romane competente, se face in termen de:
  a)8 ore - in cazul cererilor urgente;
  b)3 zile - in cazul cererilor urgente, daca transmiterea datelor sau a informatiilor operative solicitate in termen de 8 ore implica un efort disproportionat;
  c)o saptamana - in cazul cererilor fara caracter de urgenta.
  (2)In situatia in care cererile de date si informatii operative se refera la alte fapte decat infractiunile prevazute laart. 96din Legea nr. 302/2004, republicta, cu modificarile si completarile ulterioare, ori daca aceste date sau informatii operative nu figureaza intr-un sistem de evidenta automat accesibil direct autoritatilor romane competente, termenul de transmitere este de 14 zile.
  (3)Daca datele sau informatiile solicitate potrivit prevederilor alin. (1) sau (2) nu pot fi transmise cu respectarea acestor termene, autoritatea competenta solicitanta va fi informata prin intermediul formularului prevazut in anexanr. 1.
  (4)Transmiterea cererii de asistenta se face prin orice mijloace in masura sa produca un document scris si in conditii care sa permita autoritatilor destinatare sa le stabileasca autenticitatea.

  Art. 25
  (1)Datele si informatiile operative pot fi solicitate autoritatilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, in cazul in care exista motive de fapt pentru care s-ar considera ca acestea pot detine datele sau informatiile solicitate.
  (2)Solicitarea se face prin intermediul formularului prevazut in anexanr. 2si cuprinde motivele de fapt prevazute la alin. (1), scopul pentru care datele si informatiile operative sunt solicitate, precum si indicarea legaturii dintre scop si persoana care face obiectul acestor date si informatii operative.
  (3)Autoritatea romana competenta solicita doar acele date si informatii operative care ii sunt necesare si nu stabileste termene mai scurte decat cele care corespund scopului solicitarii.

  Art. 26
  (1)Datele si informatiile operative primite de la autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene nu pot fi utilizate decat pentru scopurile in care au fost solicitate ori pentru prevenirea sau indepartarea unui pericol grav si iminent la adresa ordinii si sigurantei publice.
  (2)Datele si informatiile operative primite potrivit prevederilorart. 25pot fi prelucrate in alte scopuri decat cele pentru care au fost solicitate initial numai cu acordul prealabil al autoritatii solicitate.

  Art. 27
  (1)Autoritatile romane competente, in calitate de autoritati solicitate, pot impune autoritatilor competente solicitante conditii referitoare la:
  a)modalitatea de utilizare a datelor si informatiilor operative transmise;
  b)comunicarea rezultatelor investigatiilor, actelor premergatoare sau a actelor de urmarire penala care au determinat schimbul de date si informatii operative.
  (2)Autoritatile romane competente sunt obligate sa respecte conditiile impuse de catre autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene in legatura cu datele si informatiile operative transmise de catre acestea.
  (3)Se poate face exceptie de la dispozitiile alin. (2) numai dupa consultarea autoritatii competente solicitate si cu luarea in considerare a punctului de vedere al acesteia.
  (4)La cererea autoritatilor competente solicitate, autoritatile competente romane le furnizeaza acestora informatii cu privire la utilizarea si prelucrarea ulterioara a datelor si informatiilor operative transmise, in situatia prevazuta la alin. (3).

  Art. 28
  (1)Autoritatile romane competente pot refuza transmiterea de date si informatii operative:
  a)daca exista motive pentru a presupune ca furnizarea:
  (i)ar aduce atingere securitatii nationale;
  (ii)ar periclita buna desfasurare a unei investigatii politienesti sau a procesului penal;
  (iii)ar pune in pericol viata ori integritatea fizica a unei ersoane;
  (iv)ar implica un efort disproportionat sau ar fi fara relevanta in raport cu scopurile pentru care au fost solicitate datele si informatiile operative;
  b)daca pedeapsa prevazuta de legea penala romana pentru infractiunea la care se face referire in cerere este inchisoarea de pana la un an.
  (2)Autoritatile romane competente refuza comunicarea de date si informatii operative daca autoritatea judiciara competenta nu a autorizat accesul la informatiile solicitate si nici transmiterea acestora in situatia in care sunt incidente dispozitiile art. 23alin. (3).

  Art. 29
  (1)Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 23alin. (3)siart. 28, autoritatile romane competente transmit date si informatii operative autoritatilor competente din statele membre ale Uniunii Europene, fara a fi necesara o cerere prealabila, atunci cand, pe baza unor motive de fapt, se considera ca acestea ar putea contribui la descoperirea, prevenirea si cercetarea infractiunilor prevazute laart. 96din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2)Comunicarea datelor si informatiilor operative potrivit dispozitiilor alin. (1) se limiteaza la ceea ce se considera a fi relevant si necesar pentru a se atinge scopul transmiterii.

  Art. 30
  Prezenta sectiune se aplica si in relatia cu Regatul Norvegiei, Republica Islanda si Confederatia Elvetiana.

  Sectiunea 2 - Alte forme de cooperare


  Art. 31
  (1)Autoritatile romane competente, in conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta si in limitele competentelor lor, acorda asistenta politieneasca autoritatilor competente din statele membre ale Uniunii Europene, in scopul prevenirii si combaterii criminalitatii, cu exceptia cazurilor in care pentru aceasta trebuie formulata o cerere de asistenta judiciara internationala in materie penala.
  (2)Asistenta potrivit alin. (1) se va acorda, in special:
  a)pentru exercitarea eficienta a controalelor la frontiera de stat si pentru supravegherea acesteia;
  b)in cazul unor evenimente majore cu dimensiune transfrontaliera;
  c)in cazul unor reuniuni de masa, dezastre si accidente grave;
  d)in cadrul unor operatiuni comune.

  Art. 32
  (1)In zonele de frontiera, cooperarea politieneasca va fi reglementata prin tratate incheiate intre autoritatile romane competente si autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene vecine.
  (2)In caz de urgenta, schimbul de date si informatii operative in zona de frontiera poate fi efectuat prin intermediul structurilor de contact de la frontiera comuna cu statele membre ale Uniunii Europene.

  Art. 33
  (1)In vederea prevenirii infractiunilor si a mentinerii ordinii si sigurantei publice in cursul evenimentelor majore care au o dimensiune transfrontaliera, autoritatile romane competente transmit, potrivit legii, atat la cerere, cat si din proprie initiativa:
  a)date cu caracter personal referitoare la persoane despre care se presupune, pe baza antecedentelor penale sau a altor imprejurari, ca intentioneaza sa comita infractiuni cu ocazia evenimentelor sau ca acestea prezinta un pericol pentru ordinea si siguranta publica;
  b)orice alte date si informatii operative necesare realizarii scopului prevazut in prezentul alineat.
  (2)Datele cu caracter personal primite de autoritatile romane competente din partea autoritatilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene in conditiile prezentului articol vor fi:
  a)prelucrate numai in scopul si pentru evenimentele concrete pentru care au fost furnizate;
  b)sterse de indata ce obiectivele prevazute la alin. (1) au fost sau nu mai pot fi atinse, dar nu mai tarziu de un an de la primirea acestora.

  Art. 34
  Autoritatile romane competente, in conditiile legii si potrivit competentelor ce le revin, ofera asistenta autoritatilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, in cazul unor reuniuni de masa, dezastre, accidente grave ori al altor evenimente majore, in scopul prevenirii infractiunilor si mentinerii ordinii si sigurantei publice, astfel:
  a)prin notificarea prompta a unor asemenea situatii cu impact transfrontalier, precum si prin schimbul oricaror informatii relevante;
  b)prin adoptarea si coordonarea, pe teritoriul Romaniei, a masurilor de politie necesare in situatiile cu impact transfrontalier;
  c)prin trimiterea, pe cat posibil, de agenti, specialisti si consilieri si punerea la dispozitie de echipament, la cererea statului membru al Uniunii Europene pe al carui teritoriu a aparut situatia respectiva.

  Art. 35
  (1)In vederea intensificarii cooperarii politienesti, in cursul mentinerii ordinii si sigurantei publice si al prevenirii infractiunilor, autoritatile competente romane si autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pot desfasura operatiuni comune pe teritoriul statului roman.
  (2)Inainte de inceperea unei operatiuni comune specifice pe teritoriul statului roman, autoritatile competente romane si autoritatile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene stabilesc de comun acord:
  a)autoritatile competente participante;
  b)scopul specific al operatiunii comune;
  c)zona geografica a statului roman in care se desfasoara operatiunea comuna;
  d)perioada in care se deruleaza operatiunea comuna;
  e)asistenta specifica ce urmeaza sa fie furnizata statului roman de catre statul membru al Uniunii Europene, inclusiv in ceea ce priveste trimiterea d eagenti, elementele materiale si financiare;
  f)agentii care participa la operatiunea comuna;
  g)conducatorul echipei comune;
  h)atributiile pe care le pot exercita agentii autoritatilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul statului roman in timpul operatiunii comune;
  i)armamentul, munitia si echipamentele specifice pe care agentii autoritatilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene le pot utiliza in timpul operatiunii comune;
  j)modalitatile logistice privind transportul, cazarea si securitatea;
  k)modul de alocare a costurilor operatiunii comune;
  l)orice alte elemente necesare.

  Art. 36
  (1)Operatiunile comune pe teritoriul statului roman se desfasoara in cadrul unor echipe comune, potrivit urmatoarelor reguli generale:
  a)conducatorul echipei comune este un reprezentant al autoritatii romane competente;
  b)actiunile echipei comune se desfasoara conform legii romane;
  c)membrii echipei comune isi executa sarcinile sub responsabilitatea persoanei prevazute la lit. a);
  d)agentii autoritatilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene isi exercita atributiile doar sub indrumarea si, de regula, in prezenta reprezentantilor autoritatii romane competente.
  (2)Atributiile pe care le pot exercita agentii autoritatilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul statului roman, in timpul operatiunii comune, se stabilesc potrivit prevederilor art. 35alin. (2), in limita competentei conferite de legislatia romana agentilor corespondenti ai autoritatii romane competente.
  (3)Agentii autoritatilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pot, conform legislatiei lor nationale si in limitele competentelor lor, sa furnizeze echipei comune datele si informatiile operative care sunt la dispozitia statului ai carui reprezentanti sunt.
  (4)Datele si informatiile operative obtinute de agentii autoritatilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene in cadrul sau in legatura cu participarea la o operatiune comuna pot fi utilizate:
  a)in scopul specific operatiunii comune;
  b)pentru a descoperi, a cerceta sau a urmari alte infractiuni, cu consimtamantul autoritatii competente a statului pe teritoriul caruia au fost obtinute informatiile;
  c)pentru prevenirea unui pericol la adresa vietii ori integritatii fizice a unei persoane sau la adresa ordinii si sigurantei publice, cu respectarea dispozitiilor lit. b);
  d)in alte scopuri, cu conditia ca acest lucru sa fie convenit de catre statele care au format echipa comuna.

  Sectiunea 3 - Reguli privind portul uniformei si folosirea armamentului de catre agentii straini. Statutul juridic si raspunderea agentilor straini


  Art. 37
  (1)Cu ocazia operatiunilor comune desfasurate pe teritoriul statului roman, agentii autoritatilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pot purta uniforma nationala. De asemenea, acestia pot purta, cu acordul autoritatii competente romane, armamentul, munitia si echipamentele care le sunt permise, in conformitate cu legislatia lor nationala.
  (2)In timpul operatiunilor comune, utilizarea armamentului pe teritoriul statului roman de catre agentii autoritatilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene este interzisa, cu exceptia cazului de legitima aparare.
  (3)In situatia in care, in cadrul unei operatiuni comune, agentii autoritatilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene folosesc vehicule pe teritoriul statului roman, acestia se supun regulilor de circulatie pe drumurile publice prevazute de legislatia romana si beneficiaza, in conditiile legii, de regim de circulatie prioritara.

  Art. 38
  (1)Pe timpul operatiunilor comune, agentii autoritatilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sunt asimilati persoanelor care au aceeasi calitate in statul roman in privinta infractiunilor comise impotriva lor sau de catre ei.
  (2)Agentilor autoritatilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene le sunt aplicabile normele din legislatia muncii a statului care i-a detasat, inclusiv cele referitoare la normele de disciplina.
  (3)In ceea ce priveste raspunderea agentilor autoritatilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pe timpul desfasurarii operatiunilor comune, se aplica in mod corespunzator dispozitiileart. 209din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulteriaoare.


  Capitolul VII - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 39
  (1)In scopul aplicarii dispozitiilor referitoare la urmarirea transfrontaliera, prin acorduri bilaterale se stabilesc urmatoarele:
  a)in legatura cu activitatea agentilor, una dintre urmatoarele situatii:
  (i)agentii care efectueaza urmarirea transfrontaliera nu au dreptul sa opreasca sau sa retina persoana urmarita;
  (ii)agentii care efectueaza urmarirea transfrontaliera pot opri persoana urmarita pana la interventia autoritatilor romane competente;
  b)in legatura cu delimitarea teritoriala a zonei in care pot actiona agentii, una dintre urmatoarele situatii:
  (i)agentii pot actiona pe o suprafata din teritoriu sau intr-o perioada de timp limitate;
  (ii)agentii pot actiona pe tot teritoriul Romaniei si fara limita de timp.
  (2)Prin acordurile bilaterale incheiate potrivit alin. (1), pe baza de reciprocitate, se poate stabili ca infractiunile pentru care se poate efectua urmarirea transfrontaliera, prevazute la art. 19 alin. (1)lit. b), sa fie inlocuite cu infractiunile pentru care se poate solicita extradarea.

  Art. 40
  Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Afacerilor Interne va elabora norme metodologice, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

  Art. 41
  Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cu exceptia cap. V care intra in vigoare de la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului Uniunii Europene emise in acest sens.

  Art. 42
  La data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana,art. 187^9din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 594 din 1 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

  Art. 43
  (1)Anexelenr. 1si2fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
  (2)Anexelenr. 1si2pot fi modificate si/sau completate prin hotarare a Guvernului, potrivit modificarilor si completarilor aduse legislatiei Uniunii Europene in domeniu.


  ***


  Prezenta ordonanta de urgenta asigura crearea conditiilor necesare aplicarii directe a art. 7, 39, 41, 46 si 47 din Conventia, semnata la Schengen la 19 iunie 1990, de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, transpune in legislatia nationala Decizia-cadru2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informatii si date operative intre autoritatile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 386 din 29 decembrie 2006, creeaza cadrul juridic necesar aplicarii art. 5, 10, 13, 14 si 17-23 din Decizia2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, in special in domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 6 august 2008, a art. 17 din Decizia2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea in aplicare a Deciziei2008/615/JAI privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, in special in domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 6 august 2008.


  Anexa nr. 1 - Formular care trebuie utilizat de catre statul roman in caz de transmitere/amanare/refuz de informatii


  Prezentul formular trebuie utilizat pentru:
  a) a transmite datele si/sau informatiile operative solicitate;
  b) a informa autoritatea solicitanta cu privire la imposibilitatea de a respecta termenul normal;
  c) a informa autoritatea solicitanta cu privire la necesitatea de a prezenta cererea unei autoritati judiciare spre autorizare;
  d) a informa autoritatea solicitanta cu privire la refuzul de a transmite informatiile respective.
  Prezentul formular poate fi utilizat de mai multe ori in cursul procedurii (de exemplu, in cazul in care cererea trebuie mai intai sa fie inaintata unei autoritati judiciare si in cazul in care se dovedeste ulterior ca trebuie refuzata executarea cererii).

  Autoritatea solicitata (denumire, adresa, numar de telefon, numar de fax, e-mail, stat membru)
  Coordonatele agentului responsabil (facultativ)
  Numarul de referinta al prezentului raspuns
  Data si numarul de referinta ale raspunsului anterior
  In raspuns catre urmatoarea autoritate solcitanta
  Data si ora cererii
  Numarul de referinta al cererii

  Termen normal in temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informatii si date operative intre autoritatile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene
  Infractiunea intra sub incidenta art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare si procedurile de predare intre statele membre si datele sau informatiile operative solicitate figureaza intr-o baza de date la care autoritatea de aplicare a legii poate avea acces direct in statul membru solicitat. Se solicita tratament de urgenta > 8 ore Nu se solicita tratament de urgenta > o saptamana
  Alte cazuri > 14 zile

  Informatii transmise in temeiul Deciziei-cadru 2006/960/JAI: datele si informatiile operative furnizate

  1. Utilizarea datelor sau informatiilor operative furnizate
  - nu este autorizata decat in scopurile pentru care acestea au fost comunicate sau pentru a preveni un pericol imediat si grav pentru siguranta publica
  - este, de asemenea, autorizata pentru alte scopuri, sub rezerva urmatoarelor conditii (facultativ):

  2. Fiabilitatea sursei
  - fiabila
  - fiabila in general
  - deloc fiabila
  - nu poate fi evaluata

  3. Fiabilitatea datelor sau informatiilor operative
  - sigure
  - atestate de sursa
  - informatii indirecte confirmate
  - informatii indirecte neconfirmate

  4. Rezultatele investigatiilor politienesti sau ale procesului penal care au condus la schimbul de date si informatii operative trebuie comunicate autoritatii care a tarnsmis aceste date sau informatii operative
  - nu
  - da

  5. In caz de schimb spontan, motivele fac sa se considere ca datele sau informatiile operative ar puea contribui la depistarea si la prevenirea infractiunilor mentionate la art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI sau la o cercetare a acestora:

  INTARZIERE Nu este posibil sa se raspunda in termenul aplicabil in temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI
  Datele sau informatiile operative nu pot fi comunicate in termenul indicat, din urmatoarele motive:
  Este posibil ca acestea sa poata fi transmise in termen de:
  - o zi - doua zile - 3 zile
  - .... saptamani
  - o luna
  - S-a solicitat autorizarea unei autoritati judiciare.
  Durata prevazuta pentru procedura de acordare/refuz a/al autorizarii este de ..... saptamani.
  REFUZ Datele sau informatiile operative:
  - nu ar putea fi comunicate si solicitate la nivel national
  sau
  - nu pot fi comunicate, din unul sau mai multe dintre urmatoarele motive:
  A. Motive legate de controlul judiciar care impiedica transmitera sau necesita recurgerea la asistenta judiciara reciproca
  - Autoritatea judiciara competenta nu a autorizat accesul la datele sau informatiile operative si nici schimbul acestora
  - Datele sau informatiile operative solicitate au fost obtinute anterior prin intermediul unor masuri coercitive si transmiterea acestora nu este permisa in temeiul legislatiei nationale.
  - Datele sau informatiile operative nu sunt detinute:
  = de catre autoritatile de aplicare a legii
  sau
  = de catre autoritatile publice ori entitatile private intr-un mod cae permite autoritatilor de aplicare a legii sa aiba acces la acestea fara a lua masuri coercitive
  B. Comunicarea informatiilor sau a datelor operative solicitate ar aduce atingere intereselor nationale esentiale in materie de securitate ale statului membru solicitat ori ar dauna bunei desfasurari a unei investigatii politienesti sau a procesului penal ori sigurantei persoanelor sau datele ori informatiile operative solicitate ar fi in mod clar disproportionate sau fara relevanta in raport cu scopurile pentru care au fost solicitate.
  C. In cazul in care se marcheaza caseta A sau B, se vor furniza, daca se considera necesar, alte informatii sau se va indica motivul refuzului (facultativ)
  D. Autoritatea solicitata decide sa refuze executarea pentru ca cererea priveste, in temeiul legislatiei statului membru solicitat, urmatoarea infractiune (a se preciza natura si calificarea juridica a infractiunii) ........... care se pedepseste cu inchisoarea pana la un an.
  E. Datele sau informatiile operative solicitate nu sunt disponibile.
  F. Datele sau informatiile operative solicitate au fost obtinute de la un alt stat membru ori de la o tara terta si sunt supuse principiului specialitatii, iar statul membru sau tara terta in cauza nu si-a dat acordul pentru comunicarea acestora.


  Anexa nr. 2 - Formular de solicitare de date si inforamtii operative care urmeaza a fi utilizate de catre statul roman in calitate de stat membru solicitant


  Prezentul formular se utilizeaza la solicitarea de date si informatii operative

  I. Informatii administrative
  Autoritatea solicitata (denumire, adresa, numar de telefon, numar de fax, e-mail, stat membru)
  Coordonatele agentului responsabil (facultativ)
  Catre urmatorul stat membru
  Data si ora prezentei cereri
  Numarul de referinta al prezentei cereri

  Cereri anterioare
  - Prezenta cerere este prima cu privire la aceasta cauza
  - Prezenta cerere urmeaza altor cereri anterioare cu privire la aceeasi cauza

  Cerere anterioara (cereri anterioare) Raspuns(uri)
  Data Numar de referinta (pentru statul membru solicitat) Data Numar de referinta (pentru statul membru solicitant)
  1.
  2.
  3.
  4.

  In cazul in care prezenta cerere se adreseaza mai multor autoritati din statul membru solicitat, a se preciza fiecare dintre canalele utilizate
  - Ofiter de legatura UNE/Europol - spre informare - spre executie
  - BCN Interpol - spre informare - spre executie
  - SIRENE - spre informare - spre executie
  - Ofiter de legatura - spre informare - spre executie
  - Altele (a se preciza) - spre informare - spre executie
  In cazul in care aceeasi cerere se adreseaza altor state membre, a se preciza aceste state membre, precum si canalele utilizate (facultativ)

  II. Termene
  NOTA: termenele in temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informatii si date operative intre autoritatile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene
  A. Infractiunea intra sub incidenta art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare si procedurile de predare intre statele membre ale Uniunii Europene si datele sau informatiile operative solicitate figureaza intr-un sistem de evidenta automat accesibil direct autoritatii de aplicare a legii:
  - cererea este urgenta termen: 8 ore, cu posibilitatea de amanare
  - cererea nu este urgenta termen: o saptamana
  B. Alte cazuri: termen: 14 zile

  - SE SOLICITA un tratament de urgenta
  - NU SE SOLICITA un tratament de urgenta
  Motivele pentru tratamentul de urgenta (de exemplu, persoanele banuite se afla in stare de arest preventiv, cauza trebuie adusa in fata instantei inaintea unei date stabilite):
  Datele sau informatiile solicitate

  Tipul de infractiune sau de activitate infractionala (activitati infractionale) care fac obiectul cercetarii
  Descrierea circumstantelor comiterii infractiunii (infractiunilor), inclusiv timpul, locul si gradul de participare la infractiune (infractiuni) a persoanei care face obiectul cererii de date sau informatii operative:

  Natura infractiunii (infractiunilor)
  Aplicarea art. 4 alin. (1) si (3) din Decizia-cadrul 2006/960/JAI
  - A.1. Infractiunea se pedepseste cu inchisoarea si maximul pedepsei este de cel putin 3 ani, in statul membru solicitant
  si
  A.2. Infractiunea este una (sau mai multe) dintre urmatoarele:
  - Participarea la un grup criminal organizat
  - Terorism
  - Trafic de persoane
  - Exploatarea sexuala a copiilor si pornografie infantila
  - Trafic ilicit de substante stupefiante si substante psihotrope
  - Trafi ilicit de arme, munitii si substane explozive
  - Coruptie
  - Frauda, incluzand frauda impotriva intereselor fiannciare ale Comunitatilor Europene, in sensul Conventiei din 26 iulie 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene
  - Jaf organizat sau armat
  - Trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichitati si opere de arta
  - Inselaciune
  - Deturnare de fornduri
  - Contrafacere si piraterie de bunuri
  - Falsificare de acte oficiale si uz de acte oficiale falsificate
  - Falsificarea de mijloace de plata
  - Trafic ilicit de substante hormonale si alti factori de crestere
  - Spalarea produselor infractiunii
  - Contrafacerea de moneda, inclusiv a monedei euro
  - Fapte ilicite legate de criminalitatea informatica
  - Fapte ilicite privind mediul inconjurator, inclusiv traficul cu specii d eanimale si vegetale pe cale de disparitie
  - Facilitarea intrarii si sederii ilegale
  - Omor si vatamare corporala grava
  - Trafic ilicit de organe si tesuturi umane
  - Lipsirea de libertate in mod ilegal, rapire si luare de ostatici
  - Rasism si xenofobie
  - Trafic ilicit de materiale nucleare si radioactive
  - Trafic de vehicule furate
  - Viol
  - Incendiere cu intentie
  - Crime aflate in jurisdictia Curtii Penale Internationale
  - Sechestrare ilegala de aeronave sau de nave
  - Sabotaj
  = Infractiunea intra prin urmare sub incidenta art. 2 alin. (2) din Decizia-cadrul 2002/584/JAI art. 4 alin. (1) (cereri urgente) si alin. (3) (cereri care nu sunt urgente) din Decizia-cadrul 2006/960/JAI suant prin urmare aplicabile in ceea ce priveste termenele de raspuns la prezenta cerere
  Sau
  B. Infractiunea (infractiunile) nu se incadreaza la lit. A.
  In acest caz, descrierea infractiunii (infractiunilor):
  Scopul pentru care se solicita datele sau informatiile operative

  Legatura dintre scopul pentru care se solicita datele sau informatiile operative si persoana care face obiectul acestor date sau informatii operative

  Identitatea/Identitai (in masura in care se cunoaste) a/ale persoanei/persoanelor care face/fac obiectul principal al investigatiei politienesti sau al procesului penal, care justifica cererea de date sau informatii operative

  Motive pentru a se considera ca datele sau informatiile operative se afla pe teritoriul statului membru solicitat

  Restrictii privind utilizarea informatiilor care figureaza in prezenta cerere in alte scopuri decat cele pentru care aceste informatii au fost furnizate, precum si pentru prevenirea unui pericol imediat si grav pentru siguranta publica
  - Utilizarea este permisa
  - Utilizarea este permisa, dar fara mentiunea furnizorului informatiilor
  - Utilizarea nu este permisa fara autorizatia furnizorului informatiilor
  - Utilizarea nu este permisa
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  24 useri online

  Useri autentificati: